Sinüzit Tedavisinde Balon Yöntemi

Sinüzit Nedir? Sinüzit Belirtileri Ve Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Sinüzit Tedavisinde Balon Yöntemi

Sinüsler, yüzün ortasında burun boşluğunun etrafını çevreleyen içi hava dolu kemik boşluklara sinüs adı verilir. Sinüsler insanların dünyaya gelişinden, insanların yetişkinlik dönemlerine kadar büyüyüp genişleyen yapılardır.

Sinüsler burnun çevresinde, kafatasının içinde yerleşik olan, içi hava dolu, temel görevi burun ve genizin nemlenmesini sağlayan bir salgı üretimi olan sinüslerin iltihabına ya da inflamasyonuna sinüzit adı verilir.

Tipik bir akut sinüzit oluşması genellikle soğuk algınlığı veya alerjik bir atak sonucunda fazla miktarda mukus salgılanması ile ortaya çıkar. Zarlar o kadar çok şişebilir ki sinüslerin küçük açıklıkları kapanır.

Sinüzite neden olan faktörler

Akut sinüzit neden olur : Akut sinüzitlere en sık neden olan faktörler arasında predispozan faktör rekürren üst solunum yolu enfeksiyonudur. Normal konaklarda üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında sekresyon miktarı artar ama viskozitesinde azalma olur.

Silialı hücreler hasar görebilir ve siliaların normal fonksiyonlarına geri dönmeleri aylar sürebilir.

Akut bakteriyel sinüzit için var olan diğer predispozan faktörler arasında alerji, diş için yapılan girişimler, yabancı cisim bulunması (nazogastrik tüp, nazal tampon ve benzeri) ve barotravma (suya dalmak, uçak binmek gibi) nedenler sayılabilir.


Kronik sinüzit neden olur : Kronik sinüzite neden olan faktörler arasında ise alerjik rinit, hipertrofik rinit ile giden aspirin hipersensitivitesi, nazal polipozis, bazı bağışıklık sistemi yetmezliği hastalıkları,septum deviasyonu (burun eğriliği) gibi yapısal bozukluklar, kistik fibrozis ve immotil silia sendromu gibi etkenler kronik sinüzit nedenleri olabilir.

Sinüzit tipleri ve belirtileri

Sinüzit akut ve kronik olmak üzere iki şekilde oluşur.

Akut sinüzit belirtileri : Burun tıkanıklığı, baş ağrısı, geniz akıntısı, burun akıntısı ve halsizlik ile seyreden ve ilaç tedavisi ile iyileşebilen sinüzit akut sinüzit tir.

Kronik sinüzit belirtileri : Genellikle sinüslerin ağzının tıkanması ile meydana çıkan kısmen baş ağrısı, zaman zaman horlama, ses kısıklığı, koku almada bozukluk, depresyon, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, gün içerisinde yorgunluk, sabahları yorgun ve bitkin uyanma gibi şikayetler ile seyreden tablo ise kronik sinüzit tir.

Sinüzit teşhisi

Sinüzit teşhisinde en önemli ve en basit yöntem transilluminasyondur. Transilluminasyon maksiller ve frontal sinüslerin değerlendirilmesi için kullanılır. Bu yöntem kaba bir tanı yöntemidir ve yerini, bilgisayarlı tomografi ve endoskopik görüntüleme gibi daha gelişmiş teşhis yöntemlerine bırakmıştır. Bu yöntem kronik sinüzitlerde çok değerli bir yöntem değildir.

Sinüzit tanısında nazal kültür yapılması doğru bir sonuç vermeyebilir. Sinüs aspiratları daha doğru sonuç verir. Düz sinüs grafisi majör sinüslerin opasifikasyonu olarak teşhise yönelik fikir verebilir. Düz sinüs grafilerinde 3 temel kriter vardır. Bu kriterler sinüs opasifikasyonu, mukozal kalınlaşma ve hava ve sıvı seviyesinin saptanmasıdır.

Bigisayarlı tomografi, sinüs hastalıklarının ve özellikle sinüzitin teşhisinde günümüzde altın standart haline gelmiştir. Bilgisayarlı tomografik görüntüleme kemik yapıların detaylı şekilde görüntülenmesini ve anatomik yapısının bozukluklarını saptamada önemli bir yöntemdir.

Manyetik rezonans görüntüleme, MRG yöntemi yumuşak dokuların değerlendirilmesinde, bilgisayarlı tomografiye göre daha detaylı bilgi verir. Ultrasonografi tetkiki, sinüslerin değerlendirilmesinde çok fazla başvurulan bir yöntem değildir. Sinüs içindeki sıvının saptanmasında faydalı olabilir.

Sinüzit tedavisi

Sinüzit tedavisi, akut sinüzit ve kronik sinüzit şeklinde değerlendirilir ve tedavi yöntemleri de farklılık gösterir.

Genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonuna takiben ortaya çıkan baş ağrısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, burun akıntısı, halsizlik, ara ara ateş yükselmesi gibi şikayetlere neden olan akut sinüzitin tedavisi temel olarak istirahat ve ilaç tedavisidir.

Kronik sinüzit tedavisinde ise zaman zaman ortaya çıkan baş ağrısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı,kötü ağız kokusu, sabahları yorgun uyanma, gün içerisinde halsizlik ve aralı olarak horlama şikayetleri ile kendini gösterir.

Kronik sinüzit tedavisinde de öncelikle ilaç tedavisi denenir. İlaç tedavisine yanıt vermeyen sinüzit tipi genellikle sinüs ağızlarının tıkalı olmasıdır. Kronik sinüzit ilaç tedavisine yanıt vermiyor ise iki farklı cerrahi tedavi uygulanabilir.

Bu cerrahi yöntemlerden biri, endoskopik sinüs cerrahisi, diğeri ise balon ile sinüzit tedavisidir.

Sinüzit tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemler

Sinüzit cerrahi tedavisi

Balon ile sinüzit tedavisi nedir :Kronik sinüzitin cerrahi tedavisinde endoskopik sinüs cerrahisi ya da balon ile sinüzit tedavisi şeklinde yapılır.

Balon ile sinüzit tedavisi endoskopik sinüs cerrahisine alternatif olarak uygulanmaya başlayan daha kolay, daha az travmatik, iş gücü kaybı daha az olan, günübirlik ve ameliyat edildiği gün hastaların taburcu edildiği daha basit bir yöntemdir.

Balon ile sinüzit tedavisinde burun dışından hiç bir kesi uygulamadan, doktorun bir elinde kamera, bir elinde balon kateter yardımı ile burun boşluğu içerisinden girilir ve tıkalı olan sinüs kapısını aralayarak, sinüsün ağzını iyice genişleterek sinüsün antibiyotikler ile yıkanması ve iltihabın temizlenmesi işlemi yapılır.

Endoskopik sinüzit tedavisi nedir : Kronik sinüzitin cerrahi tedavisinde endoskopik sinüs veya balon sinüzit tedavisi şeklinde yapılır. Endoskopik sinüs cerrahisi daha çok burun kökünde etmoid sinüslerin tutulduğu ya da polipler nedeni ile ortaya çıkan kronik sinüzit durumlarında yapılır.

Endoskopik sinüs cerrahisi kamera karşısında doktorun bir elinde kamera, diğer elinde bazı cihazlar eşliğinde burun dışından hiç bir kesi yapılmadan burun boşluğuna girilerek tıkalı olan sinüs ağızlarını açmak için sinüsler içerisindeki enfekte kısmın temizlenmesi ve antibiyotikler ile yıkanması şeklinde yapılır.

KBB hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: https://www.saglikocagim.net/sinuzit-nedir-sinuzit-belirtileri-ve/

Ameliyatsız Sinüzit Tedavisi (Balon Sinoplasti)

Sinüzit Tedavisinde Balon Yöntemi

Balon sinoplasti; tıkanan nazal sinüslerin tedavisi için uygulanan endoskopik cerrahi işlemidir. Hastalara kronik sinüzit tanısı konulduktan sonra, ilaç tedavisi yanıt vermeyebilir.

Son yıllarda sinüs cerrahisindeki gelişmeler ile beraber, doktorların hastalarda ameliyatsız sinüzit tedavisi yöntemi olan balon sinoplasti operasyonunu tercih ettiğini söyleyebiliriz.

Sinüs cerrahisinde iki seçenek mevcuttur. Bunlar; balon sinoplasti ve fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisidir. Balon sinoplasti; sinüzit hastalığından muzdarip olan hastalar için endoskopik bazlı bir sistemdir.

Daralan sinüs geçitlerini büyütmek için, küçük esnek balonlar kullanılır.

Balon şişerken, sinüs kanalları yeniden yapılandırılır ve sinüs astarına zarar vermeden normal sinüs drenajını geri kazanmak amacıyla, sinüs kanallarının duvarları genişletilir.

Kulak Burun Boğaz ana bilim dallarında uygulanan balon sinoplasti sinüzit tedavisi son derece güvenli ve etkili bir teknolojidir.

Çalışmalarda, hastaların hiçbir olumsuzluk yaşamadığı ve kronik sinüzit semptomlarının da klinik anlamda iyileşme gösterdiği istatistiksel veriler ile kanıtlanmıştır.

Kulak burun boğaz doktorları tarafından kullanılan balon sinoplasti tedavisi, tıkanan arterleri açmak için anjiyoya benzer bir uygulama olup, minik balonlar ve balon sinoplasti cihazları kullanımı ile tıkanan sinüslerin eski haline dönmesini sağlar.

Balon Sinoplasti Nedir?

Balon sinoplasti sistemi; sinüslerde açıklık oluşturmak için kullanılan bir grup tıbbi cihaza verilen addır. Sinüslere ulaşmak için küçük, esnek balonlar buruna yerleştirilir.

Balonlar yavaş yavaş şişirilerek, tıkanan sinüs kanallarının normal haline dönmesi amaçlanır. Türk Tabipler Birliği kılavuzuna giren balonla sinüzit tedavisini sosyal güvenlik kurumları karşılamaktadır.

Doktorunuz bu yöntemi sizler için uygun gördüğü takdirde, sizlerin de balon sinoplasti ücreti giderleri sağlık sigortanız tarafından desteklenecektir.

Balon Sinoplasti Cihazları Nelerdir?

Balon sinoplasti cihazları, yetkili kuruluşlar tarafından onaylı, sinüs cerrahisi için özel olarak tasarlanmış endoskopik ve kateter bazlı araçlardır. Balon kateteri nazikçe ve sinüse zarar vermeden, sinüs açıklığına yerleştirilir ve şişirilerek, tıkanan sinüslerin açılmasını sağlar.

Ameliyatsız kronik sinüzit tedavi yöntemi olarak balon sinoplasti işlemi uygulandıktan sonra, tedavinin sonuçları bireye göre değişiklik gösterir. Balon sinoplasti teknolojisi ile sinüzit ameliyatı geçiren hastalarda, bu tedavi sonrasında aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır.

  • Yurtdışında 1.036 hasta ile sürdürülen balon sinoplasti tedavisi sonrasında; 10 ay boyunca hastalar izlenmiştir. Bu 10 aylık süreçte, hastaların %96’sında sinüzit semptomlarının azalarak, neredeyse tamamen iyileşme sürecine girdikleri çıkan istatistiksel sonuçlardır.
  • Başka bir çalışmada, balonla sinüzit tedavisi yapılan 65 hasta 2 yıl boyunca takibe alınmıştır. Bu hastalarda da ciddi bir iyileşme gözlemlenmiştir.

Balon Sinoplasti Riskleri Nelerdir?

Balonla sinüzit tedavisinde, sinüsleri oluşturan kemikler kenara itilerek, sinüs açıklıkları genişletilir. Lider Kulak Burun Boğaz doktorları tarafından güvenli olduğu kanıtlanmıştır. Balon sinoplasti, herhangi bir kemiğe ya da dokuya zarar vermez ve hastalar tedavi sonrasında hızlı bir şekilde normal hayatlarına geri dönebilirler.

  Tüm yayınlanmış klinik veriler sonrasında, balonla sinüzit tedavisinin hastalara kesin bir yan etkisi olmadığı bildirilmektedir. Ancak balon sinoplasti tedavisi; doku ve mukoza travması, enfeksiyon, enfeksiyona ya da olası optik yaralanma riskleri taşıyabilir. Bu tedavinin sizler için uygun olup olmadığına doktorunuz karar vermelidir.

Balonla sinüzit tedavisi sonrasında hastalar ne kadar sürede iyileşirler?

Balon sinoplasti operasyonunun süresi, her bireye göre farklılık gösterir. En doğru cevap için doktorunuza danışmanızı sizlere öneririz. 1.036 hastada uygulanan bu operasyonla beraber, hastaların genelinin cerrahi ve anestezi sonrasında iyileşme sürelerinin 3 saat olduğu belirtilmiştir. Operasyon sonrasında, hastanın hastanede yatması gerekmemektedir.

Balonla sinüzit tedavisinde hangi anestezi yöntemi kullanılır?

Balonla sinüzit operasyonu; çoğunlukla genel anestezi prosedürü dahilinde yapılmaktadır. Ancak bazı hastalarda lokal anestezi prosedürü altında da operasyon yapılabilmektedir. Sağlık kuruluşu hastalar için en iyi anestezi seçeneğini belirlemektedir. İyileşme süresi hastadan hastaya değişir iken, birçok hasta hızla normal aktivitelerine geri dönebilmektedir.

Eğer sinüzit hastalığından muzdarip iseniz ve yalnız ilaç tedavisi ile kronik sinüzit semptomlarının hafifletilmesi etkili olmuyorsa, balon sinoplasti cihazları kullanılarak yapılan ameliyatsız sinüzit tedavisi doktorları tarafından hastalara önerilebilir.

Balon sinoplasti operasyonunun geçtiğimiz yıl itibariyle sigorta kapsamında olduğunu da okuyucularımıza hatırlatmak isteriz. Sinüzit için ağrısız, ameliyatsız en pratik tedavi yöntemini sigorta desteği ile hemen yaptırabilirsiniz.

Источник: https://www.sinuzit.org/ameliyatsiz-sinuzit-tedavisi-balon-sinoplasti/

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    ×
    Рекомендуем посмотреть