Şizofreni

Şizofreni

Şizofreni

Şizofreni, beyindeki kimyasal madelerin iletiminde bir bozukluk olması ve beyin yapısında bazı farklılıkların görülmesiyle ortaya çıkan bir beyin hastalığıdır. Hastalığın aktif (alevlenme) ve pasif (iyileşme) dönemleri vardır.

Her ne kadar tedavi edilebilir olsa da bir çok hastada ise tamamen düzeltilemez. Kişinin hayat şartlarını ve kalitesini, çevreyle olan iletişimini çok zorlaştıran bir durumdur. Toplumda bilinenin aksine şizofren hastaları çevrelerine zarar vermez.

Yani aniden saldırganlaşması söz konusu değildir.

Bu hastalık, toplumda çok sık konuşulan bir hastalık olmasa da oldukça yaygındır. Dünyada 60-65 milyon, ülkemizde ise 600 binden fazla şizofreni hastası vardır.

Yani dünyada her yüz kişiden birinde şizofreni hastalığı görülür. Genelde 16-25 yaş arasında ortaya çıkar. Başlama yaşı ne kadar düşerse hem beyinde hem de kişilik üzerinde hasar o kadar fazlalaşır.

Bu da hayatı daha da kötü bir hale getirir.

Yine toplumda bilinen bazı yanlışlıklar vardır. Şizofreni, bunama değildir. Ayrıca farklı zamanlarda farklı şekilde davranmak da her insanda olan normal bir davranış şeklidir.

ŞİZOFRENİ NEDENLERİ

Şizofreninin ortaya çıkışında birkaç faktör etkili olmaktadır. Beyinde bulunan sinir hücreleri birbirleriyle bağlantıldır. Bu bağlantı ile iletişim sağlanır. Bunun için de sinir hücrelerinin ucundan kimyasal maddeler (asetilkolin, serotonin, dopamin) salgılanır.

Bu maddelerden dopaminin etkisiyle olan iletişimde bir bozukluk olması şizofreni nedenleri arasındadır. Şizofreni hastalarında bu bozukluk tespit edilmiştir. Bu bozulmayla hayal görme, konuşma ve davranışlarda farklılık görülür.

Ayrıca bu hastalarda dopamin bazı bölgelerde fazla miktardadır.

Yapılan beyin görüntüleme yöntemleriyle de beyinde bazı farklılıklar göze çarpmaktadır. Beynin bazı bölümleri küçüktür. Beyindeki boşluklar daha da genişlemiştir. Bu yüzden şizofreni hastalarının plan yapması, karar vermesi, sorunları çözmesi güçleşir. Karşıdaki kişiyle ne konuşacağını bilemez.

Şizofreninin nedenleri arasında kalıtsal faktörler de gösterilmektedir. Yani ailesel bir geçiş söz konusudur.

Her 10 şizofreni hastasının birinde, birinci dereceden yakın akrabalarında da bu hastalık görülmektedir. Yapılan araştırmalar, birden fazla genin, bu ailesel geçişte rol oynadığını göstermektedir.

Annesi ya da babası şizofreni hastası olan bir çocuğun da şizofreni olma ihtimali %10-12 dir.

ŞİZOFRENİNİN BELİRTİLERİ

Şizofreniyi şiddetlenme dönemi ve iyileşme dönemi olarak ikiye ayırmıştır. Hastalık şiddetlenmeden önce hastada bazı belirtiler ortaya çıkmaktadır:

 • İlgisizlik, isteksizlik, çökkün ve halsiz olma,
 • Çabuk sinirlenme, alınganlık gösterme, küçük şeylerden rahatsız olup sinirlenmek,
 • Yakınlarından uzaklaşmaya başlama,
 • Duygulanımda azalma,
 • İçki ve sigaraya başlama, kendini önemsememek, kendine bakmamak,
 • Uyku problemleri,
 • Cinsel konulara eğilimde artma.

Bu belirtilerin hepsi bir hastada olmayabilir. Zaten her hastada farkllı belirtiler görülür. Fakat bir hastada görülen belirtiler, hastalığın diğer şiddetlenme dönemlerinde de aynıdır. Bu belirtiler gözlenirken sağlık ekibiyle görüşülüp, gereken önlemlerin alınmasıyla hastalığın aktif dönemi engellenir.

Ancak yapılan tedaviyle düzelmeyen ya da tamamen ortadan kalkmayan belirtiler de vardır. Hastada sürekli görülür, artabilir ya da azalabilir.

Kendi kendine sesler duymak, insanlara yaklaşmak istmemek, garip düşünceler içinde olmak, şüpheci olmak, bitkin ve halsiz bir ruh hali içinde olmak bu belirtiler arasında yer alır.

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ

Şziofreni tedavisinde ilaç kullanımı ve psikoterapiler yer almaktadır. Tedavide kullanılan ilaçlar antipsikotik ilaçlardır. Uzun yıllardır kullanılmaktadır. Hastalığı tamamen ortadan kaldırmaz fakat belirtilerin önüne geçer, hastanın iş verimini arttırır. Kişinin günlük yaşama uyumu düzelir ve hastalığın tekrar ortaya çıkışı engellenir.

Son yıllarda atipik antipsikotikler de şizofreni tedavisinde kullanılmaktadır. Yan etkisi tehlidir. Çünkü kandaki beyaz hücrelerin sayısında ani olarak düşme gerçekleşebilir. Doktor kontrolünde ve düzenli olarak kullanılmalıdır. Fiyat olarak da diğer ilaçlara göre pahalıdır.

Hangi ilacın ne kadar dozda kullanılacağı hastanın durumuna ve görülen belirtilere göre değişmektedir. Bunun için deneme-yanılma yöntemi kullanılır. Bu ilaç tedavisi sonucu bazı hastalarda belirtiler hafifler fakat devam eder, bazı hastalarda hiç bir düzelme görülmez.

Bir grup hastada ise küçük dozlarda bile şiddetli yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Bu ilaçların etkisi ses duyma, hayal görme gibi belirtileri ortadan kaldırmasıdır. Bu ilaçlar bağımlılık yapmazlar. Hastalığın şiddetlendiği önemde dozlar arttırılmalıdır. İlacın kısa süre kullanılıp kesilmemesi gerekir.

Düzenli doktor kontrolüyle hatalık kontrol altında tutulabilir.

Bir diğer tedavi yöntemi EKT denilen, elektro konvulziv tedavidir. Hala tartışmalı olan bir tedavi şeklidir. Başın 2 tarafına elektrotlar yerleştirilmektedir. Beyinde tekrar elektriksel dengenin sağlanması amaçlanıyor.

Yapılan grup tedavisi ise hastanın belirtilerle başa çıkması için gereklidir. İnsanlarla olan iletişimin arttırılması amaçlanır. Hastanın tanıştığı kişilerle nasıl konuşacağı, sohbet edeceği, sorunlarla nasıl başa çıkacağı, çözüm teknikleri anlatılır. Haftada bir kez yapılır. Ortalama 10 hasta katılır.

BELİRTİLERİN ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN HASTANIN YAPMASI GEREKENLER

Öncelikle ilaçların düzenli ve zamanında alınması gerekir. İlaçlar kesinlikle aksatılmamalıdır. Sürekli doktor ve sağlık ekibiyle bağlantı halinde olmak gerekir.

Yeteri kadar uyumak şarttır. Hayatın belirli bir düzen içinde olması gerekir. Hergün aynı saatte yatıp aynı saatte uyanılmalıdır. Fazla uyumamak da önemlidir. Uykudan kazanılan zamanlar iyi değerlendirilmelidir.

Herkes gibi şizofreni hastası da gününe normal insanlar gibi devam etmelidir. Normal insanların yaptıklarını onlar da yapmalıdır. Yemek yeme, banyo yapma, temizlik gibi günlük aktivitelere devam edilmelidir.

Stresten uzak durulmalıdır. Zordur fakat yapılması gereklidir. Madde bağımlılığından, içkiden kaçınmak en iyisidir. Çünkü bu tür maddeler geçici rahatlık sağlar ve hastalığın iyileşme dönemlerini kısaltır. Şizofreni hastalarının çoğu sigara kullanmaktadır. Sigara ilaçların etkisini azaltır.

Arkadaşlarla, yakınlarla iletişimi koparmamak gerekir. Yapılan egzersizler, sporlar kişiyi oldukça rahatlatır. Her hafta düzenli şekilde yapılmasında fayda vardır. Her sabah yarım saat yürümek zor bir şey değildir. Bu yüzden spor alışkanlığı olamayan kişiler bu şekilde başlayabilir.

Источник: //www.ekolkbb.com/sizofreni

Şizofren nedir?

Şizofreni

Şizofreni tanısı konmuş kimselere şizofren denir. Şizofreni kişinin düşünce yapısını, davranışlarını, duygularını ifade etme şeklini, gerçeklik algısını ve diğer insanlarla kurduğu ilişkilerini etkileyerek bu eylemlerde bozulmaya yol açan ciddi ve kronik bir akıl hastalığıdır.

Bu hastalıkla mücadele eden bireyler topluma adapte olmakta, okulda, iş yerinde ve kişisel ilişkilerinde sıkıntılar yaşarlar.

Bu hastalık ömür boyu devam eder ve tamamen tedavi edilmesi mümkün değildir. Ancak düzenli tedavi ile semptomlar kontrol altına alınıp hastalığın seyri hafifletilebilir ve hastanın yaşam kalitesi artar.

Bu hastalığa sahip bireyler genellikle anksiyete bozuklukları, majör depresif bozukluklar ve madde bağımlılığı gibi yan hastalıklarla da mücadele etmektedir. Semptomlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve genellikle genç erişkinlik döneminde ortaya çıkar.

Genel inanışın aksine şizofreni kişilik bölünmesi ya da çoklu kişilik bozukluğu ile aynı şey değildir. Şizofreni, bireyin hayal ve gerçeği ayırmakta güçlük çektiği bir hastalık olan psikoztun bir türüdür.

Psikotik bozukluğa sahip bireyler gerçeklikle bağlarını yitirebilirler. Dünya onlar için karmakarışık düşüncelerle, görüntülerle ve seslerle dolu bir yer olabilir. Şizofreni hastalarının davranışları çok tuhaf ve bazen hayret verici olabilir.

Şizofreni hastaları gerçeklikle bağlarını yitirdiklerinde hastanın kişiliğinde ve davranışlarında ani değişimlerin görülmesi durumuna ise psikotik epizod denir.

Hastalığın şiddeti kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bazı hastalar yalnızca tek bir psikotik epizod geçirirken diğer hastalar hayatları boyunca birçok psikotik epizod geçirebilir ve epizodlar arasında gayet normal bir hayat sürdürebilir.

Hastalığın semptomlarında kötüleşmeler ve iyileşmeler görülebilir, bu süreçlere alevlenme ve yatışma dönemleri denir.

Şizofreni belirtileri nelerdir?

Bu hastalığın seyrinde görülen belirtiler dört alt başlıkta incelenebilir.

•Halüsinasyon(varsanı): Kişi aslında olmayan şeyler görür ya da duyar. Varsanılar aslında tüm duyu organlarıyla algılanabilir, ancak en sık rastlanan türü ses halüsinasyonlarıdır.

•Hezeyan: Kişi gerçeğe dayanmayan olgulara inanır. Örneğin kendilerinin ünlü biri olduğuna inanmak, TV dalgaları ile beyinlerinin kontrol edildiğine inanmak, özel güçleri olduğuna inanmak gibi eylemler hezeyanlar arasında görülür.

•Düşünmede ve bilişsel işlevlerde bozukluk: Kişi bir şeyleri hatırlamakta, düşüncelerini toparlamakta, diyalog kurmakta ya da başladığı bir işi tamamlamakta güçlük çeker.

Hastalığa sahip olduğunun farkında değildir ve hasta olduğunu reddeder. Bu sebepten dolayı tedavi görmesi zorlaşabilir.

•Negatif semptomlar: Kişinin yeteneklerini kısıtlayan durumlardır. Hasta duygusuzlaşabilir, tepkisiz konuşabilir, ilgisi dağılabilir.

Hayata karşı ilgi azalabilir, ikili ilişkiler kurmakta zorluk yaşanabilir, ze alma hissi körelebilir. Hasta kişisel temizliğine özen göstermeyi bırakabilir.

Şizofreni türleri nelerdir?

1.Paranoid Şizofreni: Şizofreninin en sık rastlanan alt türüdür. Genellikle zulüm görme ya da suikaste kurban gitme düşünceleriyle ilgili işitsel halüsinasyonlar ve kuruntulu düşünceler görülür.

Vakalarında bazılarında felsefe ve dine düşkünlük, kibir, cinsel ihtiyaçların artması gibi semptomlar da görülmüştür. Hastalar sık sık her şeyden kuşkulanırlar.

Paranoya ile seyrettiğinden dolayı bu türe paranoid şizofreni denmiştir. Konuşma ve hisler hastalıktan etkilenmeyebilir ve hasta dışarıdan bakıldığı zaman normal görünebilir. Daha geç yaşlarda görülmeye başlar, yavaş seyreder.

2.Katatonik Şizofreni: Bu tür diğer türlere oranl çok nadir görülür. Tipik özellikleri hareketlerde gözle görülür bir artış ya da düşüştür. Hasta ya tamamen hareketsizdir ve sabit bir pozisyonda kalır ya da hareketlerinde açıklanamaz bir artış vardır ve anlamsız hareketler sergiler.

Bu semptomlara başkalarının söylediklerini tekrar etmek ya da başkalarının mimiklerini taklit etmek de dahil olabilir. İstemsiz hareketler ve garip duruşlar sergileme gözlemlenebilir.

Hasta hareketsiz dönemdeyken dış dünyadan gelen uyaranlara tepki vermez ancak bu uyaranları idrak eder ve normale döndüğü zaman hatırlar.

3.Dezorganize (Hebefrenik) Şizofreni: Bu türde davranışlarda ve düşüncelerde bozulmalar yaşanır. Hastanın konuşması dağınıktır, konudan konuya atlayabilir ya da anlamsız kelimeler kullanıp yeni kelimeler oluşturabilir.

Bir işe başlamada ya da bitirmede zorluk çekilebilir, toplumsal durumlara adapte olmakta zorluk yaşanabilir. Hastada tepkisizlik ya da uygunsuz tepkiler verme durumu görülebilir. Genellikle 15-25 yaşları arasında ortaya çıkar.

4.Ayrışmamış Şizforeni: Eğer hasta paranoid, dezorganize ve katatonik şizofreni belirtileri gösteriyor ancak hastaya bu tanılardan biri konulamıyorsa hasta bu türe dahil edilir.

5.Rezidüel (Kalıntı) Şizofreni: Hastanın psikoz geçmişi varsa ve yalnızca negatif semptomlar gösteriyorsa hasta bu kategoriye dahil edilir.

Şizofreni nedenleri nelerdir?

Araştırmalar sonucu şizofreniyi tetikleyebilecek birtakım sebepler bulunmuştur. Alt başlıklarda inceleyecek olursak bunlar genetik, çevre, beyin kimyası bozuklukları ve madde kullanımı faktörleridir.

Genetik yatkınlık: Şizofreni yalnızca genetik sebeplerden ötürü oluşmaz, genetik ve çevresel faktörlerin birbirleriyle etkileşimleri de devreye girer.

Ailesinde şizofreni geçmişi bulunan bir bireyin bu hastalığa yakalanma riski daha yüksektir. Birinci dereceden yakınlarında bu hastalık görülen bireylerin yüzde 10'u bu hastalığa yakalanabilir.

Eğer bireyin tek yumurta ikizi olan kardeşine şizofreni teşhisi konulmuşsa risk çok daha fazladır. Bu durumda bireyin yüzde 50 oranında hastalığa yakalanma ihtimali bulunmaktadır.

Çevresel etkenler: Doğumdan önce virüslere ya da yetersiz beslenmeye maruz kalmak hastalığa yakalanma riskini artırabilir.

Beyin kimyasındaki bozukluklar: Dopamin ve glutamat gibi nörotransmiterlerin işlevlerindeki bozukluklar da şizofreni ile ilişkilendirilebilir. Nörotransmiterler beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişebilmesini sağlar. Nöron bağları da bu şekilde oluşturulur.

Madde kullanımı: Algıyı etkileyen ve kişinin halüsinasyonlar görmesine yol açan uyuşturucu türlerinin genç yaşlarda kullanımının hastalığa yakalanma riskini artırdığı gözlemlenmiştir.

Şizofreni hangi yaşlarda görülür?

Şizofreni her yaş kesiminde görülebilir. Ancak hastalık genellikle erkeklerde ergenliğin sonundan 20'li yaşların sonuna kadar olan süreçte, kadınlarda 20'li yaşların sonundan 30'lu yaşların başına kadar olan süreçte ortaya çıkar.

12 yaşından küçük çocuklarda ve 40 yaşın üzerindeki yetişkinlerde şizofreni tanısı çok nadir görülür.

Şizofreni tanısı nasıl konur?

Tanı koyabilmek için önce semptomların başka bir akıl hastalığından kaynaklanıp kaynaklanmadığına, madde kullanımı, ilaç kullanımı ya da bir sağlık durumuna bağlı olup olmadığına bakılır. Şizofreni teşhisi konulabilmesi için şu işlemler uygulanır:

1. Fiziksel muayene ile kişinin semptomlara yol açan başka bir hastalığa sahip olup olmadığı öğrenilir.

2. Testler ve taramalar ile kişinin semptomları yaşamasına yol açan durumların arasında ilaç ya da madde kullanımı olup olmadığı tespit edilir. Doktor ayrıca MR ya da tomografi talep edebilir.

3. Psikiyatrik değerlendirme ile doktor kişinin akli dengesini kontrol eder ve kişiye düşünceler, ruh halleri, hezeyanlar, halüsinasyonlar, madde kullanımı, şiddete meyillilik ya da intihar hakkında sorular sorar.

Kişiye aynı zamanda aile geçmişi ve kişisel geçmişi de sorulur.

4. Şizofreni teşhisi konulabilmesi için kişide gözlemlenmesi gereken bazı kriterler bulunmaktadır. Teşhis konulması için kişinin bu kriterlerden en az ikisini gösteriyor olması gerekir.

Bu kriterler; hezeyan, halüsinasyon, konuşmada bozukluk, davtanışta bozukluk ya da katatoni ve negatif semptomlardır.

Şizofreni tedavisi

Semptomlar dinmiş olsa bile hastaların ömür boyu tedavi görmeleri gerekir. Genellikle ilaç tedavisi ve psikoterapi ile hastalık kontrol altına alınabilir. Bazı vakalarda ise hastaneye yatırılma söz konusu olabilir. En çok kullanılan tedavi yöntemleri şunlardır:

1.İlaç Tedavisi: İlaçlar bu hastalıkla mücadelenin en etkili adımlarıdır. Genellikle antipsikotik ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar beyindeki nörotransmiterleri etkileyerek semptomların kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.

İlaç tedavisinin temel amacı düşük dozlarda ilaç alımı ile belirtileri ve semptomları kontrol altında tutmaktır. İstenilen sonuca ulaşabilmek için psikiyatristler farklı ilaçları farklı dozlarda önerebilir.

Antipsikotik ilaçlarla beraber semptomların hafiflemesi için antidepresanlar ve anksiyete ilaçları da kullanılabilir. İlaçkarın etkisini göstermesi birkaç haftayı bulabilir.

2.Psikoterapi: Psikoterapi sayesinde hasta düşüncelerini daha rahat kontrol edebilir. Stresle başa çıkmayı ve hastalığın nüksetme işaretlerini öğrenen hasta şizofreniyle daha kolay başa çıkar.

3.Sosyal beceri eğitimi: Bu yöntem ile hastanın iletişim becerileri güçlendirilerek sosyal bağlar kurabilmesine ve günlük hayata dahil olabilmesine yardımcı olunur.

4.Aile terapisi: Bu terapi ile şizofreni hastası bireylerin ailelerine hastalık hakkında bilgi verilir ve aileye destek sağlanır. Aileye hastaya nasıl yaklaşması gerektiği anlatılır ve hastanın aile bağları güçlenmiş olur.

5.Hastaneye yatırılma: Kriz süreçlerinde ya da ağır semptomlar görüldüğünde hastayı hastaneye yatırmak gerekebilir. Böylelikle hastanın güvenliği sağlanmış olur ve düzenli beslenmesi, yeterli uyku alabilmesi ve kişisel hijyenini sağlayabilmesi kontrol altında tutulur.

6.Elektroşok tedavisi: İlaç tedavisine yanıt vermeyen yetişkin hastalarda elektroşok tedavisi uygulanabilir.

Uygun tedavi sağlandığında şizofreni hastalarının büyük kısmı hastalığı kontrol altına alarak normal bir hayat sürdürebilir.

Kaynaklar:

//www.webmd.com/schizophrenia/guide/mental-health-schizophrenia#1

//www.mayoclinic.org/diseases-conditions/schizophrenia/diagnosis-treatment/drc-20354449

//www.nami.org/Learn-More/Mental-Health-Conditions/Schizophrenia

//www.rethink.org/diagnosis-treatment/conditions/schizophrenia/types

//www.psycom.net/schizophrenia-5-subtypes

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Источник: //www.nedir.com/%C5%9Fizofren

Schizophrenia Guide: Symptoms, Treatment & More

Şizofreni

Schizophrenia is a mental disorder that is characterized by hallucinations (auditory, visual, olfactory, or tactile) and delusions. It is usually treated with a combination of antipsychotic medications and psychotherapy.

Schizophrenia is a serious mental illness characterized by a person experiencing a combination of delusions and hallucinations. Because these delusions and hallucinations feel as real as the world around them, a person with untreated schizophrenia can sometimes have trouble distinguishing actual reality from this altered reality that their brain is telling them.

In spite of advances in the understanding of its causes, course, and treatment, schizophrenia continues to be a condition that has been challenging to researchers, clinicians, and those who suffer from it.

It is easier for the average person to cope with the idea of cancer than it is to understand the odd behavior, hallucinations, or strange ideas of the person with this condition.

People with schizophrenia suffer from some of the greatest prejudice, stigma, and discrimination associated with any mental illness, according to the National Institute of Mental Health (2018).

As with most mental disorders, the causes of schizophrenia are still pretty poorly understood. Friends and family commonly are shocked, afraid or angry when they learn of the diagnosis.

People often imagine a person with psychosis as being more violent or out-of-control than a person who has another kind of serious mental illness.

But these kinds of prejudices and misconceptions can usually be readily corrected.

This disorder is better understood as a mental illness that requires ongoing — most often lifetime — treatment. Demystification of the illness, along with recent insights from neuroscience and neuropsychology, gives new hope for finding more effective treatments for an illness that previously carried a grave prognosis.

Schizophrenia is characterized by a broad range of unusual behaviors that cause profound disruption in the lives of people suffering from the condition, as well as in the lives of the people around them. This condition can strike anyone without regard to gender, race, social class, or culture and is typically first diagnosed in a person’s 20s.

According to Simeone et al. (2015) the 12-month prevalence rate of schizophrenia is 0.33 percent (with a range of between 0.26 – 0.51 percent). The median estimate of lifetime prevalence is 0.48 percent (with a range of between 0.34 – 0.85 percent). The American Psychiatric Association (2013) places the lifetime prevalence rate of schizophrenia to “be approximately 0.3% – 0.7%”.

Learn more: Frequently Asked Questions about Schizophrenia

Symptoms of Schizophrenia

The symptoms of this condition are fairly easy to recognize, because they stand out so distinctly from a person’s usual behavior. In order for a diagnosis to be made, the person must suffer from two more of the following for at least one month:

 • Delusions
 • Hallucinations
 • Incoherent speech or speech that quickly switches topics with little continuity
 • Problems in their behavior, such as inexplicable agitation or silliness, to catatonic behavior
 • Negative symptoms characterized by a lack of any emotional expression and/or a lack of purposeful activity (e.g., just sitting with no interest in going to work, school, or engaging in any activities)

Delusions are fixed beliefs that don’t change, even when the person is given evidence their beliefs are not based in reality.

People can have a variety of delusions, ranging from persecutory (“people are going to harm me”) and referential (“people are sending me secret signals”) to grandiose (“I am wealthy and famous and known around the world”), erotomanic (“I know that person is in love with me”), nihilistic (“the end of the world is coming!”), and somatic (“my liver can transform any poison into a harmless substance”). Delusions may also be considered bizarre if they have no connection to reality in the same kind of culture the person was raised in.

Hallucinations, according to the American Psychiatric Association (2013), are experiencing something in one’s perception, but without the necessary external stimuli being available — seeing something that isn’t really there. These unreal perceptions can occur in any of a person’s senses, but most often occur as auditory hallucinations.

Learn more: Review the complete symptoms of schizophrenia and the different types of schizophrenia

Causes & Diagnosis

Schizophrenia has been a condition that has puzzled researchers for decades in trying to unravel its mysteries. It is one of the most-studied types of mental illness, both to try and better understand its causes and to create more effective treatments.

Schizophrenia tends to run in families, pointing to potential genetic, biological, and developmental risk factors. most types of mental illness, the causes of this condition are ly complex and multi-faceted, and today at least, not well understood. The neurotransmitters most implicated by research include dopamine, serotonin, glutamate, and GABA acetylcholine (Janicak et al., 2014).

Genetic copy number variants also appear to be important in our understanding of the causes of this condition. Certain types of chromosomal abnormalities involving deletions or duplications appear to create a greater risk for a person developing this condition. But while we have many clues about the possible causes of this diagnosis, researchers are still uncertain about its exact cause.

Learn more: Causes of schizophrenia

Schizophrenia is most often formally diagnosed by a mental health specialist, such as a psychiatrist, psychological, or clinical social worker. The diagnosis is usually made in a person’s early adulthood, when the person experiences their first psychotic episode that most often includes bizarre delusions or hallucinations.

Schizophrenia Treatment

There are many successful treatments available for schizophrenia, focusing on a set of antipsychotic medications and finding the right ones with the right balance. Because each person reacts to different psychiatric medications in a different way, it’s usually important for someone with this condition to work closely with a psychiatrist with experience in treating schizophrenia.

In addition to medications, many people with schizophrenia also benefit from some form of psychotherapy or social support treatment.

There are a variety of other treatments for schizophrenia that may be helpful.

Finding and following daily routines can be helpful for an individual grappling with this disorder, and getting support from friends and family can be an important component in recovery.

While schizophrenia is treatable, relapses can and do occur. A person with schizophrenia is generally maintained on treatment throughout most of their adult life.

Learn more: Schizophrenia Treatment

Living With & Managing Schizophrenia

There is much that goes into living with schizophrenia, as it can be a difficult condition to manage. Professionals usually seek to help keep individuals the hospital and prevent a future psychotic episode or relapse. Some people turn to substance abuse in order to help quell the symptoms of this disorder.

Acknowledging the condition for what it is, finding appropriate treatment, and then sticking to that treatment plan can be helpful.

But a person with this diagnosis may have difficulty understanding that they are affected and may need the help and support of family members to get into an effective treatment program.

They may also need such support long-term to stay on treatment and find additional social and occupational resources to help their recovery be successful. Maintaining daily routines is one important key to many people’s success with this condition over the long term.

Learn more: Living with Schizophrenia

Helping Someone with Schizophrenia

A person with schizophrenia has unique challenges throughout their life. They can often benefit from the support and encouragement of friends and family, who understand that the symptoms of the disorder don’t diminish the unique personality and strengths of the individual.

People with schizophrenia need such support just as much as someone dealing with diabetes or cancer. But far too often, family members and friends are afraid of people with this condition, because the symptoms can be difficult to comprehend and make sense of.

And when a person with schizophrenia isn’t undergoing treatment (or treatment isn’t sufficient), the symptoms can worsen.

Knowledge and education can go a long ways in helping people understand that schizophrenia, while unique, also shares a lot in common with other mental disorders. Most importantly, the person suffering from it needs our support and empathy in not only getting treatment initially, but throughout their lifetime.

Learn more: Helping Someone With Schizophrenia

Getting Help

There are effective treatments available, but the first step in seeking help is often the hardest. Many times a person with schizophrenia doesn’t feel anything is wrong — they don’t recognize their own behaviors or thoughts as being bizarre or seemingly the ordinary.

Often a family member will work to help find treatment for the person who is suffering. This can be a difficult and process fraught with challenges, however, since a person needs to consent to treatment (unless they are an imminent threat of harm to themselves or others).

Many people find it helpful to start with a mental health specialist to begin the process. Such professionals are trained to recognize the symptoms of schizophrenia and make an accurate diagnosis, ruling out other possible diagnoses or problems that may be causing the symptoms. You can check out our online support group, or review other online resources available for this disorder.

Take action: Find a local treatment provider

More Resources & Stories: Schizophrenia on OC87 Recovery Diaries

References

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.

Beck, A.T., Rector, N.A., Stolar, N. & Grant, P. (2011). Schizophrenia: Cognitive Theory, Research, and Therapy. New York: Guilford Press.

Janicak, P.G., Marder, S.R., Tandon, R., Goldman, M. (2014). Schizophrenia Recent Advances in Diagnosis and Treatment. New York: Springer.

Mueser, K.T. & Gingerich, S. (2006). The Complete Family Guide to Schizophrenia: Helping Your Loved One Get the Most Life. New York: Guilford Press.

National Institute of Mental Health. (2019). Schizophrenia. Retrieved from //www.nimh.nih.gov/health/publications/schizophrenia/index.shtml on February 25, 2019.

Olukayode, A. et al. (2014). The 4th Schizophrenia International Research Society Conference, 14-18 April 2014, Florence, Italy: A summary of topics and trends. Schizophrenia Research, 159, e1-22. doi: 10.1016/j.schres.2014.08.032

Simeone, J.C., Ward, A.J., Rotella, P., Collins, J. Windisch, R. (2015). An evaluation of variation in published estimates of schizophrenia prevalence from 1990-2013: A systematic literature review. BMC Psychiatry, 15.

Источник: //psychcentral.com/schizophrenia/

Şizofreni Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Şizofreni

Ruhsal bir hastalık olarak tanımlanması mümkün olan şizofreni, hastanın gerçekle arasındaki bağı yavaş yavaş kaybederek duygu, düşünce ve davranışlarında bozulma meydana gelmesine neden olan mental bir problemdir.

Neyin gerçek neyin hayal olduğunu anlayamayan hastaların gerçeklik algıları yavaş yavaş kaybolur. Günlük işlerde ciddi aksaklıklar görülür, sosyal yaşantıda sıkıntı yaşanır. Hastalığın tedavisi ise uzun vadeli olur ve genelde ömür boyu sürer.

Doğru tedavi uygulamalarına ek olarak hastanın ve sosyal çevresinin çabaları sayesinde hastanın hayata tekrar adapte olması mümkündür. Hastaların şizofreni olduklarını kabullenme süreci sıkıntılı geçer.

Dolayısıyla bu durumda hasta yakınları onlara karşı son derece uysal ve pozitif bir tavırla yaklaşmalı ve uzman desteği de alarak durumu kabullenmeleri ve tedavi boyutuna geçmeleri gerektiğini anlatmalıdır.

Gerçek ile gerçek olmayanı ayırt etmeyi zorlaştıran şizofreni hastalığına kendimizin veya bir sevdiğimizde olduğunundan şüphelenirsek bazı sorulara cevap aramaya başlarız.

Her hastalıkta olduğu gibi şizofreni nedir, neden olur, belirtileri ve semptomları nelerdir, şizofreni nedenleri nelerdir ve şizofreni nasıl tedavi edilir gibi soruları cevapları ile bu hastalığın üstesinden gelinebilir.

Uzmanların görüşleri doğrultusunda şizofreni hakkında faydalanabileceğiniz bilgileri sayfamızda derledik.

Şizofreni kelimesinin Türkçe karşılığı “kişilik bölünmesi”dir. Hastalar gördükleri halüsinasyonları gerçek zannederler. Bunun sebebi ise gerçeği anlama yetilerinin bozulmuş olmasıdır. Hastalığın başlamasıyla beraber kişide kendine zarar verme eğilimi oluşabilir.

İntihar etme ihtimali yükseldiği için hasta yakınlarının son derece dikkatli ve sabırlı davranması gerekir. Şizofreni vakası yaşayan kişilerde ölüm yaşının genç olmasının en önemli sebebi yaşanan intihar olaylarıdır.

Hastalar çok fazla saldırgan tavır sergilemese de genelde etraflarına karşı aşırı duyarsız olurlar. Eğer madde bağımlılığı ya da alkol bağımlılığı varsa bu maddelerin etkisiyle saldırgan bir kişiliğe bürünebilirler.

Belirtiler genelde 16 – 30 yaş arasında gözlenir ve şizofreni çeşitleri birbirinden farklı olduğu için her hastada yaşanan semptomlar aynı olmayabilir.

Toplumda bilinenin aksine şizofreni teşhisi konulan kişiler zeka geriliğine sahip değildir. Örnek vermek gerekirse Amerikan bilim insanı John Nash şizofreni teşhisi konmasına rağmen matematik dalında Nobel Ödülü kazanmıştı.

1. Genetik yatkınlık
Aile geçmişinde şizofreniye rastlanan bir insanın bu hastalıkla karşılaşma ihtimali başkalarına göre daha yüksektir.

Yapılan araştırmalar da tek yumurta ikizlerinden birinde şizofreni varsa diğerinde de oluşma ihtimalinin yüzde 48 olduğunu gösteriyor.

Bu orandan biraz da genetik yatkınlığınız varsa bile şizofreni hastası olmanızın kaçınılmaz olmadığını, sadece ihtimalin yüksek olduğunu anlayabilirsiniz.

2. Beyin kimyası
Beyin kimyasındaki dengesizlikler hastalığın oluşumuna sebep olabilir. Genelde şizofreni hastalarında dopamine karşı ekstra bir hassasiyet görülür veya dopamin üretim seviyesi oldukça yüksek olur.

Dopamin hormonu, beynimizin salgılayarak duygularımızı, haz hissini, acıyı ve hareketlerimizi etkilediği bir çeşit kimyasaldır. Dopamin normal seviyesinde salgılanmadığı zaman beyin dürtülere karşı doğru tepkiler veremez.

Bu durum da halisünasyon oluşma ihtimalini artırır.

3. Beyin anomalisi
Yapılan araştırmaların sonucunda normal insanların beyin fonksiyonları ile şizofreni hastalarının beyin fonksiyonları arasında birtakım farklılıklar olduğu görüldü. Fakat beyinde normale uymayan her fonksiyon şizofreni hastalığının sebebi olmaz, sadece belirli durumlarda beyin anomalisi şizofreni oluşumuna sebep olur.

4. Çevresel etmenler
Şizofreni hastalığına genetik ve kimyasal durumların yanı sıra çevresel etmenler de sebep olabilir.

Öyle ki hastanın yaşamış olduğu aşırı stres içeren bir travma, kapacağı viral enfeksiyonlar ya da çevresinden sosyal destek görememesi ve insanlarla iletişiminin çok zayıf kalması bu hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir.

Sosyal faktörlere bağlı olarak şizofreni oluşma ihtimali genelde gençlik dönemi ve ergenlik çağındaki insanlarda fiziksel ve hormonal değişikliklerle beraber daha kolay şekilde gelişebilir.

Şizofreni Nasıl Anlaşılır?

1. Delüzyon
Şizofreni belirtileri arasında kuruntu ya da vesvese olarak da bilinen delüzyonlar bulunur.

Kişi kendini mesih sanabilir, Allah'tan emirler aldığını iddia edebilir, diğer insanların düşüncelerini okuma kabiliyeti olduğunu söyleyebilir, çok büyük felaketlerin olacağına inanabilir, kendisini özel bir kişilik zannedebilir, insanların beynini etkileyebildiğini belirtebilir.

2. Halüsinasyon
Hastada gerçek olmayan sesler duymaya, kokular almaya, görüntüler görmeye başlar. Bedenine kimse dokunmasa bile birinin dokunduğunu hisseder. Ağızında tuhaf bir tat hissedebilir. Bu hastalıkta en sık rastlanan sanrı ise olmayan seslerin duyulmasıdır. Gerçek olmayan bu sesler hastaya emirler verebilir ya da onu taciz edebilir.

3. Deorganiza belirtiler
Hasta yavaş hareket eder, karar vermekte güçlük çeker. Dağınık bir konuşma tarzı vardır, çok fazla şey yazar ama bunların hiçbiri anlamlı olmaz.

Yürürken daireler çizebilir. Anlamsız cümleler kurabilir. Sorulan sorulara alakasız cevaplar verir, birçok şeyi unutmaya ve kolay kaybetmeye başlar.

Düşünceden düşünceye atlar ve kendisini takip etmek zor hale gelir.

4. Negatif belirtiler
Sağlıklı insanlarda var olan özelliklerin şizofreni hastalarında olmayışından kaynaklanan belirtilerdir.

Hayattan ze almama, motivasyon düşüklüğü, düşük enerji, temizlik alışkanlıklarının kaybolması, göz teması kurmamaya başlamak, duyguları ifade edememek, hayata karşı ilgisizlik, jest ve mimik kullanmamak, katatoni, dengesiz ruh hali, sosyal aktivtelerden uzak durma gibi çeşitli belirtiler vardır.

Şizofreni Nasıl Tedavi Edilir?

1. İlaç tedavisi
Psikotik davranışlar sergileyen hastalar genelde ilaçla tedavi edilmeye çalışılır. İlaçlar beyindeki nörotransmitterlere etki eder ve semptomlar yavaş yavaş kontrol altına alınır.

Bu ilaçlar genelde birçok yan etkiye sahip olduğu için hastalar zaman zaman sıkıntı yaşayabilir ama yan etkiler çok uzun süreli olmaz, bu yüzden sabırlı davranmak şart. Doktorun tavsiye ettiği miktarda ilaç kullanmak gerekir.

2. Psikososyal tedavi
Günlük yaşamın zorluklarıyla baş etmeyi kolaylaştıran psikososyal tedavide başarıya ulaşmak için ilaç tedavisinde belirli bir yol almak gerekir.

Aile eğitimleri ile hastanın ailesinin daha bilinçli davranması amaçlanırken bir yandan da hasta, hastalığı hakkında eğitilir ve durumu daha iyi yönetmesi desteklenir.

Kendi kendine yardım grupları ile benzer sorundan muzdarip hasta ve hasta yakınları bir araya gelerek birbirlerine sosyal destek olurlar.

Hasta ilaç ve alkol kullanımına karşı bilgilendirilir ve kendine zarar verme ihtimali ortadan kaldırılmaya çalışılır. Bilişsel davranışçı terapi yöntemi ile faydasız düşünce kalıplarını ortadan kaldırmak ya da değiştirmek amaçlanır.

3. Elektrokonvulsif tedavi (EKT)
EKT yönteminde hastaların baş bölgesine yüzeysel elektrotlar bağlanır. Daha sonra bu elektrotlar aracılığıyla beyne elektrik şoku gönderilir. Günümüzde çok uygulanmasa da ilaçlar ve psikososyal tedavi yetersiz olduğunda başvurulabilen bir yöntemdir.

4. LobotomiGeçmiş dönemlerde ağır şizofreni hastalarında uygulanan bu yöntem günümüzde neredeyse hiç tercih edilmiyor. Lobotomi yönteminde hastanın beynindeki sinirler kesilir ve kişinin şizofreni semptomlarından kurtulması amaçlanır.

PARTNER'Eteğim kalksa ne olur?'Uykusuzluk Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?Uyuz Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Источник: //www.mynet.com/sizofreni-neden-olur-nasil-tedavi-edilir-1221929-mykadin

ŞİZOFRENİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şizofreni

Şizofreni bir beyin düzensizliği olup, kişilerin davranışlarını, düşüncelerini ve dünyayı görme şekillerini değiştirmektedir. Bu hastalığa sahip olan kişilerin gerçeklik algısı değişmektedir. Gerçekte var olmayan şeyleri görüp, duyabilirler.

Herhangi bir yabancı ile konuşabilir, diğer insanların kendilerine zarar vereceğini düşünebilir ve sürekli izlendiklerini veya takip edildiklerini düşünürler. Bu kişiler ve etrafındaki yakınları için hayat oldukça zorlaşmaktadır. Günlük aktiviteler gerçekleştirilemez hale gelir.

Sürekli bir korku hali ortadadır.

Genel olarak şizofreni olan kişiler gerçek ve gerçek olmayan şeyleri ayırt edemezler. Açık fikirli olamazlar. Duygularına hakim olamazlar ve normal bir hayat süremezler. Ancak bu herhangi bir umut olmadığı anlamına da gelmez.

İlk olarak işaretleri ve belirtileri tanımlamak gerekir. İkinci adım ise herhangi bir ertelemeye girmeden yardım aramaktır. Doğru tedavi ve destek ile şizofreni hastalığı tedavi edilebilir.

Böylece kişiler sağlıklı ve mutlu hayatlarına geri dönebilirler.

Bazı durumlarda şizofreni hastalığı aniden ve herhangi bir belirti göstermeksizin ortaya çıkar. Ancak genel olarak ilk belirtiler meydana gelir ve devamında hastalık oluşur. Şizofreni olan kişilerin motivasyonu düşük, duygusuz, mutsuz ve umutsuz olurlar.

Belirtiler ortaya çıktığında kişinin yakınları durumun farkına varırlar ve erken teşhis süreci başlar. Teşhis ne kadar erken yapılırsa, tedavi de o derece başarılı olur. Böylece tedavi süreci başarılı geçer ise, terk edilen alışkanlıklar ve hobiler geri kazanılabilir.

Şizofreni hastalığının belirtileri şu şekildedir;

Bunlar gerçeğe bağlı yanlış inanışlardır. Sanrı veya hezeyan olarak da bilinir. Örnek olarak kendinizi yaralanmış olarak düşünmeniz, herhangi bir eleştirinin direk olarak size yapıldığını sanmanız, özel bir ününüzün ya da yeteneğinizin olduğunu düşünmeniz, başka birinin size aşık olduğunu sanmanız ve vücudunuzun tüm işlevlerini yerine getirmediğini düşünmeniz bunlara birer örnektir.

2.Halüsinasyon

Bu durum ise gerçek ile alakası olmayan şeyleri görmek ve işitmek anlamına gelir. En yaygın halüsinasyon ise çeşitli var olmayan sesler duymaktır.

3.Düşünme Zorluğu

Düşünme zorluğu aynı zamanda dolaylı yoldan, konuşma zorluğu ile de bağlantılıdır. Etkili bir iletişim ortadan kalkar. Sorulan sorulara ise konu ile alakası olmayan cevaplar verilir. Konuşma ise nadiren de olsa anlamsız ve anlaşılamayacak kelimeleri bir araya koyarak, içinden çıkılamayacak bir duruma girilir.

4.Davranış Bozuklukları

Bu durum şizofreninin başladığı yaşa göre değişiklik göstermektedir. Çocukluk döneminden yaşlılık sürecine kadar geçen süreçte şizofreni olan kişiler yaşa bağlı olarak farklı davranışsal bozukluklar sergileyebilir.

Davranışlar hedefe odaklanmaz.

Normal olmayan motor davranışları talimatlara direnme, uygun olmayan ve garip bir duruş, sorumluluk duygusundan uzaklaşma ve işe yaramayan, aşırı hareketlilik gibi davranış bozuklukları ortaya çıkar.

5.Negatif Belirtiler

Bu durum hareketi ve harekete bağlı olan fonksiyonu kısıtlar.

Örnek olarak bir kişi göz temasından kaçınma, yüz ifadelerinde herhangi bir değişiklik göstermeme, çekimsiz ve monoton konuşma veya duygusal hareketleri belli etmek için kullanılan kafa ve el hareketlerini kullanmama gibi negatif etkiler oluşabilir.

Hareketi kısıtlanan kişiler, aktivitelerde başarısızlığa uğrar. Bu durum içine kapanıklığa, fazla konuşmamaya, kişisel hijyene dikkat etmemeye, günlük aktivitelerdeki ilginin kaybolmasına ve sosyal ortamlardan uzaklaşmaya sebep olur.

Ergen yaştaki kişilerde görülen şizofreni belirtileri genellikle yetişkinlerde görülen belirtilere benzerdir. Ancak yaştan dolayı bazı durumlar farklılık gösterebilir. Bu durumun sonuçları olarak okuldaki derslerde başarısız olma, uyku sorunları yaşama, motivasyon eksikliğine sahip olma, depresif bir moda girme ve aile ile anlaşamama sorunları yaşanır.

Davranışsal bozukluğa sahip olan kişiler gündelik hayat içerisinde yaşamımızda yer almaktadırlar. İntihar teşebbüsüne girişme gibi etkiler şizofreni hastası kişilerde meydana gelebilir.

Bu kişiler etrafınızda olan ve sevdiğiniz kişiler olabilir.

Böyle bir girişime teşebbüs eden kişileri ve etrafındakileri korumak adına derhal polis ve ambulans gibi hizmetlere acil durum numaralarından ulaşınız ve gerekli yardımı talep ediniz.

Şizofreninin Sebepleri Nelerdir?

Genel olarak şizofreni belirtileri tam olarak bilinmemektedir. Bilim adamları halen araştırmaları gerçekleştirmektedirler. Elde edilen sonuçlara göre şizofreni sebebinin genetik faktörler ve çevrenin sebep olduğu davranış bozukluklar olduğuna inanılmaktadır.

Nörotransmitter madde olarak isimlendirilmiş dopamin ve glutamet doğal beyin kimyasalları olup, bunlarda meydana gelen sorun da şizofreniye sebebiyet verebilir. Yapılan araştırmalara göre normal insanların beyin yapılarının ve sinir sistemlerinin yapısının şizofreni hastalarına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Ancak yine de şizofreni üzerine yapılan araştırmalar yeterli değildir. Tüm sonuçlar şizofreniyi desteklememektedir.

Şizofreninin Risk Faktörleri Nelerdir?

Şizofrenide belirlenen semptomların haricinde belirgin olmayan ve şizofreniyi tetikleyen sebepler de bulunmaktadır. Bunlar;

 • Aile geçmiş içerisinde şizofreni hastası bulunanlar,
 • Ana rahmi içerisindeyken özellikle ilk ve ikinci dönemde yetersiz beslenmeye, toksinlere ve virüslere maruz kalanlar,
 • Bağışıklık sistemi aktivitesi artmış, örnek olarak iltihap ve otodirenç hastalıkları geçirmiş kişiler,
 • Ergenlik döneminde veya yetişkinliğe yeni geçildiğinde zihin bulandırıcı ilaçların kullanımı şizofreninin risk faktörleri arasındadır.

Şizofreninin Komplikasyonları Nelerdir?

Herhangi bir iz bırakmaksızın şizofreni hastaları birçok duygusal, davranışsal ve sağlık problemleri geçirebilirler. Bu problemler hayatın her anında yasal ve finansal sorunlara sebep olmaktadır. Oluşan bu komplikasyonlar şu şekilde sıralanabilir;

İntihar, kendini yaralama girişimi, sinirlilik hali, depresyon, alkol, uyuşturucu ve ilaç kullanımı, evsizlik, aile içi çatışmalar, herhangi bir işte çalışamama veya okula gitmeme eğilimi, sosyal olarak kendini ortamlardan uzaklaştırma, sağlık problemleri, sigaraya başlama, agresif davranışlar sergileme gibi pek çok komplikasyonlar görülebilmektedir. Çok tehli durumlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu gibi bir durumda derhal polis veya ambulans ile destek alabilirsiniz. Bu yüzden herhangi bir şizofreni hastası ile karşı karşıya kaldığınızda derhal bir destek almanız gerekmektedir.

Şizofreni Teşhisi ve Yapılan Testler Nelerdir?

Şizofreni şüphesi ile doktora gidildiğinde medikal ve psikiyatrik geçmiş hakkında sorular sorulup, fiziksel bir test yapılıp genel bir inceleme gerçekleştirilir. Bunların devamında ise;

 • Testler ve Görüntüleme: Kan sayım işlemi ve diğer kan testleri yapılarak kural dışı şartları sağlama ve benzer semptomları belirleyerek, alkol ve uyuşturucu kontrolü yapılır.
 • Psikolojik Testler: Doktor veya mental sağlıkçı tarafından ruh halinizi gözlemlemek adına, delüzyonları, halüsinasyonları ve şiddete eğiliminizi kontrol etmek adına birtakım psikolojik testler uygulanır.

Yapılan teşhis sonrasında şizofreni tanısı konulan kişinin tedavi süreci başlar. Tedavi meditasyon ve fiziksel terapi içermektedir. Böylece ruh hali durumlarınızda iyileşme sağlanacaktır. Kriz durumlarında birçok belirti meydana gelir. Bu tip durumlarda uyku saatlerine dikkat edilmeli, gerekli hijyen sağlanmalı ve en önemlisi de güvenlik en ön planda olmalıdır.

Tedavi amacı ile kullanılan pek çok ilaç bulunmaktadır. Ancak ileri düzeyde şizofreni hastalarına uygulanacak, ağır ilaçlarda birtakım yan etkileri beraberinde getirecektir. En önemlisi de psikolojik destek olacaktır. İyileşme süresinde yanınızda bulunacak kişilerin desteği sizleri ayakta tutacak ve iyileşme sürecini bu durum etkileyecektir.

Her türlü tehye karşı güvenlik önlemlerinin alınması da hayati bir önceliğe sahiptir.

Источник: //evdesifa.com/sizofreni-belirtileri-nelerdir/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..