Skolyozda Yeni Nesil Tedavi Seçeneği ‘‘İpli Skolyoz’’

Skolyoz Dereceleri Resimli 30, 20 Ve 10 Derece Skolyoz Görüntüsü

Skolyozda Yeni Nesil Tedavi Seçeneği ‘‘İpli Skolyoz’’

Omurga arkadan bakıldığında düz görünmektedir. Skolyoz ise omurga eğriliği demektir. Omurganın, sağ ya da sol yana doğru eğrilmesine denir. Hastanın gelişmesi tamamlanıncaya kadar bu eğrilik sürer.

Skolyoz Belirtileri Nelerdir?

 • Arkadan “S” veya “C” gibi görünen eğri bir omurga
 • Bir kalçanın diğerinden daha yüksekte olması
 • Omuzların eşit olmaması
 • Belin dengesiz olması
 • Gövdenin bir tarafa kaymış görüntüsü
 • Göğüs kafesinin belirgin olması
 • Bacak boylarının farklı olması
 • Asimetrik görünümlü omurga
 • Başı vücudunun ortasında değil(ortalanmış değil)
 • Çocuk öne doğru eğildiğinde kaburgalar bir tarafta daha yüksek olur
 • Bel ağrısı ve sertliği
 • Ayaklarda uyuşma, kramp ve ağrı
 • Halsizlik

Skolyoz Dereceleri Nelerdir?

Omurganın 10 dereceden fazla eğri olması skolyoz olarak değerlendirilir. Skolyoz tedavisinde temel genel kural, eğriliğin 20 dereceden az olması durumunda sorunun seyrini izlemektir.

Hafif eğim 20 dereceden azdır. 20 dereceden fazla olması tedavinin gerekli olduğu anlamına gelir. 20 derece skolyoza sahip kişilerde genellikle şu belirtiler görünür:

 • Omuz ve kalçanın eşit durmaması
 • Kafanın ilerde veya eğri duruşu
 • Bacakların eşit uzunlukta olmaması
 • Hafif ağrı

Skolyoz; ergenlik çağındaki gençlerden yetişkinlere kadar her iki cinsi etkilemesine rağmen, ergenlik çağındaki kadınlarda yaygın olarak görülmektedir. Hafif skolyozlu genç hastalarda genellikle bir sırt desteği takılması önerilir.

Orta eğrilik ise 25 derece ile 40 derece arasındadır. Omurga eğrisi 25 ila 40 derece arasındaysa, tedavi için destek kullanılır.

İleri eğrilik ise 50 dereceden fazladır. Açı 45 ila 50 dereceyi geçtiğinde, cerrahi müdahale ile düzeltme gerekli olabilir.

Skolyoz Sebepleri Nelerdir?

Her 10 skolyoz vakasının yaklaşık olarak 8’inin sebebi bilinmemektedir. Bu durum idiyopatik skolyoz olarak bilinir.

Skolyoz genel sebepleri şunlardır:

 • Serebral palsi veya musküler distrofi gibi hastalıklar
 • Doğum omurga gelişimini etkileyen problemler
 • Omurga yaralanmaları
 • Omurga enfeksiyonları
 • Spinal tümörler
 • Artrit (yaşlı yetişkinlerde)
 • Müsküler (kas) distrofisi: Müsküler distrofi, zamanla kasları zayıflatan bir grup kalıtsal hastalıktır. Bu durum; normal kas fonksiyonu için gerekli olan distrofin adı verilen bir proteinin eksik olmasından kaynaklanır. Distrofin protein eksikliği; yürüme, yutma ve kas koordinasyonunda problemlere neden olabilir.
 • Serebral palsi: Serebral palsi; çoğu zaman doğmadan önce gelişmekte olan beyinde meydana gelen hasarın neden olduğu bir hareket, kas veya duruş bozukluğu rahatsızlığıdır.
 • Dejeneratif disk hastalığı: Dejeneratif disk hastalığı, omurgadaki bir veya daha fazla disk bozulduğunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu diskler omurga için çok önemlidir.
 • Kadın olmak
 • Osteoporoz (kemiklerin incelmesi ve zayıflaması)
 • Çocuk felci(polio): Polio (aynı zamanda poliomyelit olarak da bilinir) sinir sistemine saldıran bir virüsün neden olduğu oldukça bulaşıcı bir hastalıktır.
 • Spina bifida (belkemiği ve spinal kanalın eksik oluşumu ile sonuçlanan doğum kusuru)
 • Spondiloz (spinal dejenerasyon): Spondiloz; omurganın herhangi bir kısmında kıkırdak ve disklerde yaşa bağlı değişiklikler, bozulmalar olduğu anlamına gelmektedir.

Skolyoz Nasıl Teşhis Edilir?

Röntgen: Skolyoz için kullanılan röntgen yöntemi; doktorların omurga eğriliği türlerini ve açılarını tanımlamasına yardımcı olur. 20 dereceden daha büyük olan eğriler için tedavi gereklidir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): Bu test tek başına bir röntgenden daha fazla iş yapar. Omurganın ayrıntılı bir görüntüsünü oluşturmak için manyetik alanlar ve radyofrekans dalgaları kullanır. Doktor bu testi; altta yatan bir nedenden (idiyopatik olmayan) skolyozdan şüphelenirse kullanılabilir.

Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması: Bu test, omurganın üç boyutlu görüntüsünü üretmek için x-ışınları kullanır.

Kemik taraması: Kemik taramasında omurganın ayrıntılarını daha görünür kılmak için radyoaktif materyal (omurgaya enjekte) kullanılır.

Skolyoz Tedavisi

 • Skolyoz tedavisi genellikle fizik tedavi ve ilaçlarla başlamaktadır:
 • İltihap sökücü ilaçlar ve ağrı kesiciler
 • Bacak ağrısını hafifletmek için epidural steroid enjeksiyonları
 • Omurgayı dengelemek etmek için fizik tedavi
 • Bracing (Korse tedavisi)
 • Eğer omurgadaki eğim büyükse ve kişi hala gelişim çağındaysa doktor korse kullanımını önerebilir. Skolyoz korsesi kişinin vücudu için özel olarak hazırlanır ve omurgaları düz pozisyonda tutarak gelişim döneminde omurganın daha fazla eğilmesini önler. Korse; omurgayı direkt olarak düzleştirmez anca daha fazla eğilmesini önler.
 • Ameliyat
 • Ciddi vakalarda; skolyozun daha da ilerleyebildiği durumlarda ameliyat ile düzeltme gerekebilir. Ameliyat yöntemi eğriliğin 45 dereceden fazla olduğu durumlarda önerilir. Skolyoz ameliyatı omurgayı düzelterek gelişim çağındaki çocuklar için eğriliğin ilerlemesini engeller. Ameliyat aynı zamanda skolyoz sebepli kalp ve akciğer problemleri yaşayan kişiler için de önerilir.

Источник: https://selmasultan.com/skolyoz-kac-yasina-kadar-ilerler-kac-yasinda-durur-idiopatik-skolyoz

Skolyoz

Skolyozda Yeni Nesil Tedavi Seçeneği ‘‘İpli Skolyoz’’

Skolyoz, omurganın göğüs ve/veya bel bölgelerinde görülebilen, yana doğru ve rotasyonel üç boyutlu eğriliğidir. Normal ve sağlıklı omurgada omurlar arkadan bakıldığında yukarıdan aşağıya düz bir hat şeklinde uzanır.

Skolyozda ise omurlar sağa veya sola doğru yer değiştirir ve aynı zamanda kendi eksenleri etrafında döner. Bu eğilmeler omurganın sadece bir bölgesinde olabileceği gibi birden çok bölgesinde ve farklı yönlerde de olabilir.

Skolyoz daha çok ergenlik yaşlarında karşımıza çıkar ve erken dönemlerde müdahale edilmediği takdirde hem kozmetik hem de kalp ve solunum sistemi üzerinde telafisi zor hasarlara yol açabilir.

Skolyozu işaret eden belirtiler

• Omuz seviyeleri arasında eşitsizlik• Bel çukurlarındaki asimetri• Bel kemiğinde bir tarafın öne çıkıntı yapması• Sırtta bir tarafta kemik kabarıklık (kürek kemiğinde tümsek görünümü)

• Vücut dengesinde sağa yada sola kayma

Skolyoz tanısı nasıl konur?

Skolyoz tanısı tüm omurgayı içine alan görüntüleme ve klinik muayene ile konur. Ayakta çekilen tüm omurganın ön-arka ve yan görüntülerinde, eğriliğin başladığı ve sonlandığı omurlar arasındaki açı ölçülür. Bu açının ilerlemesi aralıklı olarak takip edilir.

EOS, tüm vücudun ya da belirli bir bölgenin, önden-arkadan ve yandan, aynı anda 3 boyutlu olarak görüntülenmesini sağlar. EOS, özellikle Skolyoz yani Omurga Eğriliği ve Kifoz gibi omurga hastalıklarının görüntülenmesinde kullanılır. Birçok ortopedi ameliyatı öncesinde de EOS ile görüntüleme sayesinde detaylı bilgi elde edilir.

Bazı hastaların, özellikle omurga eğriliği olan çocukların takibi için birçok defa görüntüleme işlemine başvurmak gerekir. Standart yöntemlerle sık sık incelemeye maruz kalan büyüme çağındaki çocuklarda, radyasyona bağlı bazı yan etkilerin artabileceğine dair endişeler bulunmaktadır. Bu noktada EOS, düşük radyasyon oranıyla ön plana çıkmaktadır.

EOS, bedenin her yerini, aynı kalitede, eşit şekilde görüntüleyebilir. Elde edilen görüntülerin iyi kalitede olması, tedavinin şekli hakkında alınan kararın daha da güvenilir olmasını sağlar.

Kaç tip skolyoz vardır?

Skolyoz, birçok hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi, farklı yaşlarda ve omurganın farklı bölgelerinde görülebilir. Skolyozun kişilere göre ve skolyozun tipine göre değişen tedavi yöntemi yöntemleri vardır.

Doğuştan (konjenital) skolyoz

Doğuştan skolyoz genellikle erken yaşlarda ortaya çıkar ve omurganın oluşumundaki bir kusura veya birbirine kaynamış kaburgalara bağlı olarak gelişir.
Erken saptanmalı ve erken tedavi edilmelidir. Kusurun tipine bağlı olarak hızlı ilerleme gözetebilir.

İdiopatik skolyoz

Skolyozun en sık görülen şeklidir ve son yayınlarda kabul edilen yaygın görüş hastalığın kalıtsal olduğu yönündedir.En sık genç kızlarda, ergenlik çağının hızlı büyüme döneminde ortaya çıkar.

Ergenlik çağında skolyoz ağrı yapmaz ve tespit edilmesi zordur. Bu nedenle skolyoz, fark edilmesinden birkaç yıl önce başlamış olabilir.

Çocuğun omurgası büyüme tamamlanıncaya kadar düzenli olarak kontrol etmelidir.

Çünkü skolyoz ergenlik çağ içindeki herhangi bir zaman diliminde ortaya çıkabilir.

Erken başlangıçlı skolyoz

Herhangi bir nedenle 10 yaş altında ortaya çıkan omurganın eğrilikleri erken başlangıçlı skolyoz olarak adlandırılır. Erken yaşta başlayan skolyoz genellikle ilerleyicidir ve ergenlik döneminde görülen idyopatik skolyozdan farklı özellikler gösterir.

Erken başlangıçlı skolyozda eğriliğin ilerlemesini belirleyen en önemli faktör çocuğun geriye kalan büyüme potansiyelidir. Çocuk ne kadar büyüyecekse skolyozun ilerleme riski o kadar fazladır. Bu nedenle tedavi prensipleri de ergenlik dönemi skolyozundan farklılık içerir.

Bu grupta seçilecek tedavi eğriliği methodunun eğriliği kontrol altında tutarken aynı zamanda çocuğun omurgası, göğüs kafesi ve akciğerlerinin gelişimine engel olmaması gerekir.

Nöromusküler skolyoz

Beyin felci veya kas erimesi gibi nörolojik hastalıklara bağlı olarak kasların felci sonucunda oluşabilir.
Bu grubun da teşhis ve tedavisinin erken dönemde yapılması ilerleyici kusurları ortadan kaldıracaktır.

Diğer skolyoz sebepleri

 • Nörofibromatozis,
 • Osteogenezis imperfecta,
 • Marfan sendromu,
 • Ehler Danlos gibi çeşitli bağ dokusu hastalıkları,
 • Omurga kırıkları,
 • Omurga enfeksiyonları,
 • Morquio, Gaucher hastalığı gibi çeşitli metabolik hastalıklar,
 • Bazı genetik sendromik hastalıklarda skolyoz görülebilir.

Skolyozun tedavisi nasıl yapılır?

Skolyozun tedavi süreci skolyoza neden olan hastalığa ve kişide oluşan skolyoza göre değişkenlik gösterir. Diğer bir değişle skolyoz için uygulanabilecek doğru ve tek bir tedavi seçeneği yoktur. Skolyozun tanısının konulduğu yaş, eğriliğin konumu ve derecesi, skolyozu oluşturan altta yatan sebep, radyolojik bulgular ışığında uygun tedaviye karar verilir.

Tedavide genelde 3 alternatif mevcuttur:

İzlem: İlk alternatif izlemdir ve 20-25 dereceden küçük eğrilikler belli aralıklar bu şekilde takip edilir. Kişi izlem süresince aynı zamanda sportif faaliyetlerde bulunmalı ve genel vücut kondisyonunu artırmalıdır.

Korseleme: Eğriliği 20-40 derece arasında olan ve büyüme potansiyeli olan kişilerde etkili bir yöntemdir. Düzenli korse kullanımı ameliyat olma ihtimalini azaltır. Korsenin etki göstermesi için günde 20-23 saat takılması gerekir.

Cerrahi Tedavi: Cerrahi genel olarak 40-45 derece üzerindeki eğriliklerde düşünülen yöntemdir. Akciğer gelişiminin tamamlandığı kişilerde skolyoz düzeltme ve dondurma (sabitleme) ameliyatları uygulanır. Cerrahi tedavi sırt ve bele yerleştirilen implantlar (vida-çubuk) yardımıyla başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.

Cerrahi sırasında omurilik fonksiyonlarının monitorize edilmesi (nöromonitorizasyon) hasta ve hekim açısından işlemin güvenilirliğini artıran bir yöntemdir ve merkezimizde rutin olarak kullanılmaktadır.

Skolyoz Cerrahisinde Yenilikler

Bant ile Gerdirme Yöntemi (Anterior Tethering)
Cerrahi tedavi gerektiren skolyoz olgularında standart tedavi olan vida ve çubuklarla uygulanan füzyon cerrahisine (sabitleme-dondurma) alternatif olarak bant ile gerdirme tekniği geliştirilmiştir.

Minimal invaziv yaklaşım ile uygulanan bu teknikte minik kesilerle göğüs ya da bel boşluğuna ulaşılıp vidalar yerleştirilmekte, düzeltme ise özel dizayn polietilen bir bant üzerinden gerdirme tekniği kullanılarak yapılmaktadır. Özellikle halen büyüme potansiyeli olan olgularda “füzyonsuz cerrahi” tekniği ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Bu teknik kullanılarak eğrilikler düzeltilirken, esneklik tamamen korunmaktadır.

Источник: https://www.florence.com.tr/skolyoz

Skolyoz nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Skolyozda Yeni Nesil Tedavi Seçeneği ‘‘İpli Skolyoz’’

Skolyoz ya da omurga eğriliği, omurganın sağ ya da sol yana doğru eğilmesi sonucu oluşan ortopedik bir sorundur. Sıklıkla ergenlikten hemen önce görülen büyüme hamlesi sırasında ortaya çıkar.

Serebral palsi ve kas distrofisi gibi bazı durumlar nedeniyle ortaya çıkabilen skolyozun nedeni çoğu olguda açık değildir. Skolyoz vakalarının çoğu hafiftir, ancak bazı çocuklarda büyüme ile eğriliğin şiddetinde artma eğilimi vardır. Hafif vakalarda herhangi bir belirti görülmeyebilir.

Ancak şiddetli skolyoz sakatlığa neden olabilir. Aşırı eğrilik göğüs kafesine baskı yaparak akciğer fonksiyonlarını bozabilir. Ciddi eğrilikler, genç kızlarda erkeklere göre 5 ila 8 kat daha fazladır.

Skolyoz tedavisi soruna neden olan hastalığa ve eğrilik derecesine göre değişiklik gösterir; fizik tedavi, korse ya da cerrahi işlem gerekli olabilir.

Skolyoz nedir?

Düzenli egzersiz yaparak sırt kaslarını güçlü tutmak, kondisyonu artırmak ve daha fit olmak skolyoz tedavisinin her basamağında fayda sağlar.

Çocukluk çağında skolyozu tespit etmenin 8 pratik yöntemi

Skolyoz belirtileri

 • Omurgada açık bir şekilde görülebilen kavis
 • Bir yana eğilme ve eğrilik
 • Kalçalar ve omuz seviyeleri arasında eşitsizlik
 • Kaburgaların bir tarafa doğru kaymış orantısız görünümü
 • Giysilerin bedene iyi oturmaması veya uymaması
 • Kız çocuklarının eteğinin bir bölümünde yukarı çekilme
 • Kollar ile vücut arasındaki mesafenin eşitliği ve vücut dengesinde bozulma
 • Baş bir yana, vücut bir yana savrulduğu için bir bacağın daha uzun olduğu hissi
 • Göğüs kafesinde asimetri ve bir kürek kemiğinde tümseklik
 • Bazı hastalarda, genellikle yetişkinlerde sırt ağrısı

Skolyozda eğrilik kötüleşirse, omurga kıvrılmaya ek olarak döner veya bükülür. Bu, bir taraftaki kaburgaların diğer taraftan çıkıntı yapmasına neden olur.

Skolyoz neden olur?

Skolyoz, doğuştan olabildiği gibi doğumdan sonraki gelişim sürecinde ya da ergenlik döneminde sebebi bilinmeyen bir nedenle ortaya çıkabilir. Gebelik sırasındaki enfeksiyonlar, şeker hastalığı ve bazı vitamin eksiklikleri nedeniyle de oluşabilir.

Ergenlik çağında gelişen skolyoz kız çocuklarında daha sıktır, ancak sebebi tam olarak belli değildir. Araştırmalarla rahatsızlığın genetik olduğuna dair açıklayıcı bulgulara rastlanmamıştır. Ancak ailede varsa görülme sıklığı artış gösterdiği için kalıtsal faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Daha az yaygın skolyoz nedenleri arasında;

 • Serebral palsi veya kas distrofisi gibi nöromüsküler rahatsızlıklar
 • Omurga kemiklerinin gelişimini etkileyen doğum kusurları
 • Omurga yaralanmaları veya enfeksiyonları bulunur.

Serebral palsi nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Skolyoz türleri

Skolyoz nedene bağlı olarak idiopatik, nöromusküler ve konjenital skolyoz olmak üzere üç sınıfa ayrılabilir.

İdiopatik skolyoz

En sık görülen skolyoz türü; sebebi tam olarak aydınlatılamayan ‘idiopatik’ skolyozdur. Omurgada yana doğru eğilme ‘S’ veya ‘C’ şekilli olabilir. Yana doğru eğilme dışında omurların kendi etraflarında dönmesi, en hafif formlar dahil olmak üzere tüm idiopatik skolyozlarda görülür. Omurlardaki bu dönme sırtta veya belde asimetrik çıkıntılar oluşmasına sebep olur.

Konjenital skolyoz, anne karnındaki çocuğun gelişimi sırasında ortaya çıkan omurga anomalilerine bağlı görülebilen skolyoz türüdür. Konjenital skolyoz sıklıkla ilk yıllarda hızlı bir ilerleme gösterir. Bu sebeple erken dönemlerde ortaya çıkan konjenital skolyozun tedavi süreci küçük yaşlarda cerrahi müdahale gerektirebilir.

Belirtisi sırt ağrısı olan 5 ciddi hastalık: Fibromyalji, Skolyoz, Osteoporoz…

Skolyoz dereceleri

Skolyozda görülen eğrilikler derece olarak ölçülür ve hafif, orta ve şiddetli olmak üzere üç grupta ele alınır. Skolyozun derecelendirilmesi için görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır.

Radyografi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme yöntemleri, skolyozun teşhisinde, izlenmesinde ve yönetiminde önemli rol oynar.

Skolyoz dereceleri şu şekilde gruplandırılabilir:

 • Hafif düzeyde eğrilik: 20 dereceden az olan eğriliklerdir. 10 derece altındaki eğrilikler spinal asimetri olarak adlandırılır. Eğriliğin skolyoz olarak tanımlanması için 10 derecenin üstünde olması gerekir. Hafif eğriliklerde tedavi gereksinimi yoktur; fakat ilerleme olup olmadığını tespit etmek için belirli aralıklarla takip gerektirir.
 • Orta derecede eğrilik: Skolyoz derecesi 20 ile 40 derece arasındadır. Genellikle ergenlik döneminde tespit edilir. Tedavide korse ve fizik tedavi uygulamaları yapılır.
 • Şiddetli eğrilik: Omurgadaki eğrilik 40 derecenin üzerindedir.

Şiddetli eğrilikler akciğerleri etkileyerek ciddi şikâyetlere neden olabilir. Bu grup eğriliklerde cerrahi tedavi gerekir.

Skolyoz tedavisi

Skolyoz için tüm durumlara uygulanabilecek doğru ve tek bir tedavi seçeneği yoktur. Tedavi planlaması yapılırken şu noktalar göz önüne alınır;

 • Skolyozun tanı aldığı yaş
 • Eğriliğin yeri ve derecesi
 • Zaman içinde eğrilik şiddetinde artma eğilimi
 • Skolyoza yol açan sebepler
 • Fizik muayene bulguları
 • Radyolojik tetkiklerden elde edilen veriler

Skolyozda uygulanan tedavi kişiselleştirilerek hastaya özgü şekilde titizlikle uygulanır. Her bir tedavi seçeneği kendi içerisinde, hastaya göre değişiklik gösterse de genel olarak üç alternatif yol mevcuttur:

 • İzlem: Genellikle tedavide ilk seçenektir. 20-25 dereceden küçük eğrilikler için uygundur ve belli aralıklar ile görüntüleme yöntemleri de kullanılarak yapılan takipten ibarettir.
 • Korse kullanımı ve fizik tedavi
 • Cerrahi işlem

Genellikle birçok insan herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymaz ve sadece az sayıda hastanın ameliyat olması gereklidir. Erişkinlerde skolyozun neden olduğu ana sorunlardan birisi sırt ağrısıdır ve sıklıkla ağrıya yönelik tedavi planlanması şarttır. Skolyoz tedavisinde aşağıdaki noktalara dikkat edilir:

 • Bebekler ve küçük çocuklar, eğrilik zamanla azalabileceği için herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymayabilir. Çocuklar büyüdükçe eğriliğin daha da kötüleşmesini engellemek için sırtlarına bir alçı döküm veya plastik destek takılabilir.
 • Büyümesini tamamlamış olan çocuklarda, eğrilik sırtta 45, belde 35 dereceyi aşmadıkça cerrahi müdahale yapılmaz. Bu çocukların skolyoz korsesi kullanması yeterlidir.
 • Yetişkinlerde tedavi genellikle ağrı kontrolü için planlanır. Bu amaçla ağrı kesiciler, spinal enjeksiyonlar ve daha nadir olarak ise ameliyat gerekli olabilir.
 • Sırt egzersizlerinin skolyozun iyileştirilmesine yardımcı olup olmadığı açık değildir. Ancak egzersiz yapmak genel sağlık için iyidir ve doktor tarafından aksi belirtilmedikçe düzenli olarak yapılması önerilir.

Skolyoz fizik tedavisi ve egzersiz

Skolyozlu hastalar için düzenli egzersiz önemlidir. Egzersiz, kas gücünü artırarak skolyoza bağlı sırt ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilir. Belirli sırt egzersizlerinin veya fizyoterapinin skolyozun iyileşmesine yardımcı olup olmadığı henüz net değildir ve bunlar her uzman tarafından önerilmez.


Skolyozda fizik tedavide uygulanan egzersizler için zamanlama önemlidir. Çok erken yaşta başlanan egzersizler, çocukta erkenden bıkkınlığa neden olabilir. Bunun sonucunda egzersizin asıl gerekli olabileceği ve hızlı büyümenin olduğu daha sonraki yaşlarda çocuk egzersiz yapmak istemeyebilir.

Çocukların geleceğini tehdit eden hastalık: Skolyoz

Skolyoz korse tedavisi

Bebeklerde ve küçük çocuklarda, büyüdükçe omurgadaki eğriliğin artmasını engellemeye yardımcı olması için korse tedavisi önerilebilir.

Eğriliği 20-40 derece arasında olan ve büyüme potansiyeli olan çocuklar için etkili olan bir yöntemdir. Korsenin sürekli olarak giyilmesi gerekir. Fakat çocuk büyüdükçe birkaç ayda bir değiştirilir.

Korse kullanmak skolyozu tedavi etmez veya eğriliği tersine çevirmez, fakat genellikle ilerlemesini önler.

Skolyoz ameliyatı

İlerlemesi durmuş ciddi skolyozu olan çocuklarda ve diğer tedaviler denenmesine rağmen ilerlemeye devam eden olgularda cerrahi işlem önerilebilir. Sunulan ameliyat türü çocuğun yaşına bağlı olarak planlanır.

Cerrahi, genel olarak 40-45 derece üzerindeki eğriliklerde gündeme gelir. Akciğer gelişiminin tamamlandığı ergenler ve erişkinlerde düzeltme ve dondurma (sabitleme) ameliyatları uygulanabilir. Skolyozun görüldüğü 10 yaş altındaki çocuklarda büyümeyi ve akciğer gelişimini engelleyebileceği için mecbur kalınmadıkça dondurma (füzyon) ameliyatlarından uzak durulması gerekir.

Genellikle 10 yaşın altındaki küçük çocuklarda ameliyatla omurga yanına özel çubuklar yerleştirme işlemi yapabilirler. Bu, omurga büyüdükçe eğrinin daha da kötüleşmesini engellemeye yardımcı olabilir. Ameliyattan sonra, çocuğun büyümesi devam ettiği için çubukların birkaç ayda bir uzatılması gereklidir.

Ergenler ve büyümesi tamamlanmış genç erişkinlerde, eğriliği düzeltmek için spinal füzyon adı verilen bir operasyon yapabilir. Bu ameliyat; vücudun herhangi bir yerinden, genellikle kalçadan, alınan kemik parçaları, metal çubuklar, vidalar, kancalar veya teller kullanılarak omurgadaki eğriliğin düzeltildiği büyük bir işlemdir.

Her operasyonda olduğu gibi omurga cerrahisi de çeşitli teh ve riskler taşır.

Skolyoz ameliyatının riskleri

 • Kanama
 • Kan pıhtısı
 • Yara enfeksiyonu: Genellikle antibiyotiklerle tedavi edilebilir
 • Ameliyatta kullanılan protezlerde hareket veya kemik greftlerin düzgün yerleşmemesi: Böyle durumlarda tekrar ameliyat gerekli olabilir.
 • Nadir durumlarda, omurgadaki sinirlerin zarar görmesi. Sinir hasarı bacaklarda kalıcı uyuşukluk, felç ve bağırsak ve mesane kontrolü kaybına neden olabilir.

Ameliyattan sonra hastaların hastanede yaklaşık bir hafta gözlem altında kalması gerekir.

Hastalar genellikle birkaç hafta sonra okula dönebilir, birkaç ay sonra spor yapmaya başlayabilirler. Fakat uzun süre yaralanma riski nedeniyle temas sporlarından kaçınmaları gerekir.

Bazen iyileşme sırasında sırtı korumak için ameliyat sonrası sırtı destekleyici atel kullanımı gerekli olabilir.

Skolyoz tedavi edilmez ise ne olur?

Skolyoz bebeklerden yetişkinlere kadar her yaştan insanı etkileyebilir. Fakat çoğunlukla 10 ila 15 yaş arası çocuklarda başlar. Skolyoz genel olarak tedavisiz iyileşmez. Bununla birlikte genellikle ciddi bir hastalığın belirtisi değildir ve hafif derecede olduğunda tedaviye her zaman ihtiyaç duyulmaz.

Skolyoz tedavisinde yenilikler

Skolyozun cerrahi tedavisindeki önemli bir kaygı da ameliyat sırasında hastaların felç olması riskidir. Daha önce ameliyat sırasında yapılan müdahalelerin omurilik üzerindeki etkileri görülemiyor ve felç riski saptanamıyordu.

Nöromonitörizasyon tekniği daha önceleri zaman zaman felç ile sonlanabilecek bu ameliyatların emniyetini ciddi oranda arttırmış ve bir zamanlar felç korkusuyla yapılamayan ameliyatların günümüzde rahatlıkla uygulanabilmesi mümkün olmuştur, böylece komp eğrilikler artık düzeltilebilmektedir.

Skolyoz sorunu olanlara öneriler ve uyarılar

 • Yoga, pilates ve yüzme gibi sırt ve karın kaslarını kuvvetlendiren egzersizler skolyoza bağlı sırt ağrısının azaltılmasına yardımcı olabilir.
 • Ağrının şekline bağlı olarak tıbbi tedavilerle birlikte hidroterapi ve masaj gibi tamamlayıcı tıp yöntemleri tercih edilebilir.
 • Ağrıyı hafifletmek için omurga kanalında bulunan sinirlere ve eklemlere steroid enjeksiyonları faydalı olabilir.
 • Skolyoza bağlı olarak omurgadan çıkan sinirlerde gelişen hasar nedeniyle ağrıları olan insanlar için omurilik stimülasyonu adı verilen yöntem tercih edilebilir. Bu yöntemde omuriliğin arkasına kablolar yerleştirilir. Kablolar, deri altına yerleştirilen ve bir uzaktan kumandayla kontrol edilebilen küçük bir stimülatör kutusuna bağlanır.
 • Vücut postürü skolyoza bağlı şikâyetlerin azaltılmasında birçok insanın düşündüğünden çok daha önemlidir. Doğru pozisyonda oturmak veya ayakta durmak daha az çaba gerektirir ve iyileşmeyi hızlandırır. Eklemlere eşit ağırlık binmesiyle uzun vadede oluşabilen eklem hasarı önlenebilir.
 • Doğru yatak seçimi omurga sağlığı için önemlidir.
 • Sırt üstü düz bir şekilde bacakları uzatarak yatmak alt omurgalarda gerilme yapacağı için uygun değildir. Bunun yerine sırt üstü yatar pozisyonda dizleriniz bükülmüş ve altan desteklenmiş şekilde uyuyabilirsiniz.
 • Uyurken çok sayıda yastık kullanmak ve yüz üstü yatmak da skolyozda tavsiye edilmez.
 • Yan yatar pozisyonda iken bacaklar öne doğru bükülmüş olmalıdır. Bu pozisyonda bacaklarınızın arasına ya da dizinizin altına bir yastık koyarak desteklemek iyi olacaktır.
 • Skolyoz ameliyatı olmuş hastaların travmaya neden olabilen temas sporlarından kaçınması gerekir.

Referanslar: 1- Symptoms of scoliosis, 2- Scoliosis, 3- Skolyozun konservatif tedavisi

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/skolyoz-nedir-belirtileri-ve-tedavisi/

Skolyoz Omurga Eğriliği Hakkında Bilgiler

Skolyozda Yeni Nesil Tedavi Seçeneği ‘‘İpli Skolyoz’’

Omurga eğriliği olarak bilinen ve omurganın 10 derece üzerinde sebebi bilinmeyen bir omurga hastalığı olarak bilinmektedir. Eğilme nedeniyle omurların rotasyon olmasına neden olacaktır.

İçindekiler

 • Skolyoz
 • Skolyozun Türleri
 • Nedenleri
 • Tanı
 •  Tedavisi
 • Kaynaklar

Skolyoz

Skolyoz hastalığı

Omurganın sırt bölgesinden ve bel bölgesinden yana doğru eğriliği olarak adlandırılmaktadır. Sağlıklı bir insanın omurgası arkadan bakıldığında düz bir hat şeklinde uzanmaktadır. Skolyoz hastalarında bu söz değildir.

Sağa veya sola doğru omurların eğriliğinden kaynaklı olarak kendi ekseni içerisinde dönmesi sonucunda ortaya çıkacaktır. Omurgada bulunan eğriliğin bazı kişilerde C harfi şeklinde olacakken bazı insanlarda ise S harfi şeklinde olacaktır. Her yaş grubunda görülme olasılığı vardır.

Bu hastalığın oluşmasında birçok neden olabilir.

Çocuklarda ya da ergenlik çağında olan insanlarda bu hastalık herhangi bir belirti vermeden ortaya çıkacaktır. Skolyoz hastalığının tek bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkmayacağı birçok hastalığa bağlı olarak ortaya çıkacak olduğu görülmektedir.

Bu nedenle de tedavi şekli kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. Ergenlik döneminde daha sıklıkla görülmektedir.

Skolyoz tedavisi her zaman için erken dönemde teşhis edildiği zaman hastanın tedaviye olumlu bir şekilde yanıt vermesi olasılığı daha fazla olmaktadır.

Hastalığın oluşmasında birçok teori ortaya atılmış olsa bile tam anlamı ile bir teorinin olmaması nedeniyle hastalığın niçin oluştuğu günümüzde hala bilinmemektedir.

Skolyozun Türleri

İdipatik skoyoz ( Nedeni henüz bilinmeyen): Günümüzde en sıklıkla görülmekte olan skolyoz türü olmaktadır. Sebebi tam olarak bilinmediği için omurganın yana doğru eğilmesi şeklinde olacaktır. “S” şeklinde ya da omurganın “C” şeklinde eğilmesi söz konusu olacaktır. Omurganın sırtta asimetrik bir biçimde çıkıntıların oluşmasına neden olacaktır.

Nöromusküler skolyoz: İkinci olarak sıklıkla görülmekte olan skolyoz türü olmaktadır. nedenleri arasında kas ve sinir hastalıklarının olduğu bilinmektedir. Sinir hastalıkları her zaman için beyinden ya da omurilikten kaynaklanacaktır.

Kas hastalıklarının çocukluk döneminde görülmeyeceği ve ilerleyen zamanlarda görülecek olduğu bilinmektedir. Solunum sıkıntısı yaşanmaktadır. Bunun dışında da iletişim bozukluğu solunum problemleri duyu kusurları olmaktadır.

Bu nedenle de tedavisi sırasında kişinin skolyoz korsesi girmesine neden olur. Cerrahi tedavi edilebilir.

Konjenital skolyoz: Üçüncü türü olmaktadır. Anne karnındaki bebeğin omurgalarında meydana gelmekte olan anormallik durumu sonucunda oluşmaktadır. İlk yıllarda daha hızlı bir şekilde ilerleme gösterecektir. Bu nedenle de erken tanı konulacak olduğundan cerrahi müdahale sonucunda hastanın tedavisi yapılmaktadır.

Nedenleri

 • Doğumsal olarak omurga kemiğinin yapısında bozukluklar;
 • Çocukluk çağında erken başlamakta olan infantil skolyoz;
 • Kas hastalıklarından kaynaklı olan skolyoz;
 • Marfan Sendromu;
 • Ehler Danlos sendromuna bağlı olan bağ dokusu;
 • Travmalara bağlı skolyoz;
 • Bacak eşitsizliği nedeniyle oluşan skolyoz;
 • Diz eklem sorunlarına bağlı oluşur

Tanı

Çocuğun muayenesi sonucunda skolyoz hastalığının olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Çıplak olan omurgaya dışardan bakıldığı zaman skolyoz olup olmadığı asimetrik olması nedeniyle fark edilecektir. Çocuk öne doğru eğildiği zaman eğriliğin olduğu ortaya çıkacaktır.

Ve kaburga kabarıklığının olduğu da gözle görülecektir. Doktor tarafından tam teşhis konulması için röntgen filminin çekilmesi istenecektir. Röntgen filminin amacı omurga üzerinde bulunan eğriliği saplamak amacı ile ve büyüklüğünü ayrıca yerini saplamak için kemiklerin yapısına bakılır.

Hastada skolyozdan şüphelenilmesi durumunda her zaman için altı ayda bir röntgen filmi çekilmesi istenecektir. Bazı hastalarda sintigrafi istenecektir. Ve CT kısaltmalı olan bilgisayar tomografisi çekileceği gibi manyetik reonas gibi görüntüleme teknikleri uygulanması da gerekmektedir.

Skolyoz şüphesi ile çekilmekte olan bu görüntüleme işlemi sonucunda tanı çok rahat bir şekilde konulacaktır. Görülme sıklığı yüzde 4 oranında olmaktadır. 

 Yapılan bu görüntüleme işleminde derecesi belirlenecektir. Bu sayede hastaya uygun tedavi yöntemi uygulnacaktır. 

 Tedavisi

Gözlemleme: Skolyoz hastalığının tedavisinde erken teşhis çok önemlidir. Tedavi arasında her zaman için kemiğin büyümesi sağlandığı zaman hastalığın türüne göre tedavi uygulanacaktır. Bu hastaların ilk izlenimi her zaman için iyi bir gözlem olacaktır.

20 dereceden daha küçük olan eğriliklerde her zaman için gelişmesini tamamlamamış olan hastalarda her zaman izlenmelidir. Doktorun ön gördüğü şekilde belirli aralıklarla kontroller yapılacakır. Hastayı gözlemliyorken doktor tarafından verilecek olan egzersizler yapılması gerekmektedir.

Hastanın her zaman için kondisyonunun fazla olması gerekmektedir. 

Korse Tedavisi: Uygulanan bir diğer yöntem ise korse olmaktadır. Korse uygulamasının amacı eğilimin daha fazla olmaması ve azalması olacaktır. Eğriliğin 20 ile 40 derece arasında olması sonucunda tercih edilecek olan bir tedavi yöntemi olmaktadır.

Çok küçük yaşta olan çocuklarda bu korse uygun olmayacağı için onlara alçı gibi bir metot uygulanarak tedavisine devam edilecektir. Korsenin faydalı olabilmesi için günlük olarak 23 saat civarında bu korseyi giyinmesi gerekmektedir. Tedavi eğer ki doktorun söylediği şekilde olduğu zamanlarda hastanın ameliyat olmadan tedavisi mümkün olmaktadır.

Korse tedavisinin başarılı olabilmesi için kesinlikle hastanın uygun şartlar altında olması şarttır. 

Cerrahi Müdahale: Skolyoz hastalarında 40 ile 45 derece eğilim olması durumunda cerrahi müdahale yapılması gerekmektedir. Hastalığın daha da ilerlememesi ve durması için yapılacak bir cerrahi müdahale olmaktadır.

Cerrahi müdahalede amaç omurganın düzeltilmesi ve sabitleme yapılması olacaktır. Bu ameliyatlar daha çok akciğer gelişimini tamamlamış olan çocuklarda yapılmaktadır. Cerrahi müdahalelerde impilantlar yani bele yerleşmiş olan vidalar sayesinde dik durmayı sağlamaktadır.

Daha çok 11 yaş civarında çocuklarda uygulanmaktadır.

Kaynaklar

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://eklemhastasi.com/skolyoz.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть