Sonbahar Enfeksiyonları Vertigo Ataklarını Tetikliyor

içerik

Baş Dönmesi ve Dengesizlik (VERTİGO)

Sonbahar Enfeksiyonları Vertigo Ataklarını Tetikliyor

Baş dönmesi ve dengesizlik iki farklı kavramdır. Çoğu zaman da farklı organların hastalanmasıyla birliktelik gösterirler. Vertigo kavramı daha çok baş dönmesini tarif etmek için kullanılır ve kişide gerçek bir rotasyonel dönmeyi (çevrenin ve/veya kişinin kendisinin dönmesini) betimler.

Çok büyük çoğunlulukla iç kulak hastalıklarının neden olduğu bir durumdur. Dizzines olarak tanımlanan kavram ise; kişinin ayağının altından yerin kayması, dengesizlik hissi, sarhoşvari his, teknedeymiş hissine neden olur. Çoğunlukla da beyin hastalıklarına, hormonal hastalıklara, dahili, boyun hastalıkları gibi nedenlere bağlı olarak gelişir.

Vertigo denen gerçek baş dönmesi tarif edildiğinde genellikle bulantı ve kusma da vardır.

Denge Nasıl Sağlanır: Dengenin sağlanması hala tam olarak çözülememiş çok karmaşık ve çok fazla organın rol oynadığı bir durumdur. Bu konuda rol oynayan organ ve sistemler arasında beyin, omurilik, iç kulak (labirent), gözler, eklem ve kaslar sayılabilir.

Bu organları etkileyen herhangi bir hastalık baş dönmesi ile birlikte o organa ait diğer belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu kadar çok organın rol oynadığı bir belirti olan baş dönmesi doğal olarak sadece bir branş uzmanı tarafından değerlendirilemez.

Genellikle başlangıçta KBB ve Nöroloji doktorları muayene etsede göz, dahiliye veya fizik tedavi branşlarında da muayene olmak gerekebilir.

Ne Gibi Şikayetler Hissedilir: Baş dönmesi her hasta tarafından farklı anlatılır. Her taraf dönüyor, yer ayağımın altından kayıyor, bir yana doğru kayıyorum, kafamın içi boşalıyor, gözlerim kararıyor şeklinde açıklamalar sık duyulur.

Bunkarın hepsine birden baş dönmesi denir. Baş dönmesi olan hastalarda, sebebin ne olduğuna göre başka belirtilerde olur.

Kulak hastalıklarına bağlı baş dönmelerinde bereberinde kulak çınlaması, işitme azlığı, kulakta basınç hissi, bulantı-kusma, kulak akıntısı ve gözlerde anormal hareketler ( nistagmus ) saptanabilir.

Nörolojik hastalıklara bağlı baş dönmelerinde ise baş ağrısı, uyuşmalar, felçler, göz hareketlerinde anormallikler olabilir. Baş dönmesi ile bulunabilecek diğer şikayetler çok değişken olabilir. Ancak birçok hastada da sadece baş dönmesi mevcuttur.

1- Kulağa bağlı nedenler:

Tüm gerçek vertigoların % 70’inden sorumlu olan organdır.

Meniere hastalığı, pozisyonel vertigo, kulağın akıntılı kronik hastalıkları, işitme kaybı ile giden kulak hastalıkları, viral bir enfeksiyon sonrası denge sinirinin etkilenmesine bağlı kulak hastalıkları, ileri derecede damar tıkanıklığı yaşayan insanlarda oluşan iç kulağa daha az kan gitme durumu, bazen spontan hiçbir nedene bağlı olmaksızın iç kulaktaki zarların yırtılmasına bağlı vertigo atakları oluşabilir.

2- Travmalar:

Kafatasında meydana gelen, iç kulağı da zedeleyen bir kırık sonrasında aşırı kısıtlayıcı bir vertigo ile beraber bulantı ve kusma oluşabilir.

Hasta başını en ufak şekilde oynatsa bile belirgin bir baş dönmesi atağı geçirebilir. Bu durumun düzelmesi haftalar, hatta ayları bulabilir.

Bu olayda, yıllar sonra dahi özellikle pozisyon değişikliklerinde oluşan birkaç saniyelik şiddetli baş dönmeleri kalabilir.

3- Enfeksiyon:

Özellikle şiddetli gribal enfeksiyonlar sonrası kulak kaynaklı baş dönmeleri meydana gelebilir. Daha ciddi enfeksiyonlarda, beyin zarının iltihaplanmasına neden olan durumlarda bulantı-kusma ile giden dengesizlik durumları oluşabilir.

4- Nörolojik hastalıklar:

Multipl Skleroz, sifilis, çeşitli beyin tümörleri, Parkinson hastalığı vb. hastalıklar sinir sistemini etkileyerek dengenin bozulmasına neden olur.

5- Alerjik nedenler:

Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında, alerjik bünyeli insanlarda polen ve alerjik ortama bir cevap olarak vertigo atakları oluşabilir. Tedavide sadece antihistaminikler vermek yeterlidir.

6- Servikal nedenler:

Aslında baş dönmelerinin büyük bir kısmı (özellikle pozisyonel olanları) boyun kaynaklı sanılsa da, çok ileri boyun fıtıkları haricinde baş dönmesi yapmazlar. Denge sisteminizde hastalıkların hangi organa ait olduğunu anlamak için ne yapmalıyız? Herşeyden önce baş dönmesi ve denge hastalıkları tıbbi açıdan bir ekip çalışması gerektirir.

Çoğu zaman hastalığın birkaç organı tutan bir boyutu vardır. Bu konuyla ilgilenen merkezlerde birçok teknolojik aletten yararlanarak (odyometrik testler, elektronistagmografi, elektrokoklegrafi , elektroensefalografi, elektromyografi, kompüterize dinamik posturografi vb.) hastalığın yeri ve ismi konusunda net cevaplar almamız mümkündür.

Nedeni belirledikten sonra ise etkene yönelik tedavi sağlanır.

Baş dönmesini azaltmak için önlemler mevcuttur ve hastalığın tipine göre değişiklik gösterir. Örneğin Meniere hastası olan bir kişinin stresli ortamlardan, alkolden, kafeinden, aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durması gerekir.

Benin Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV)’su olan bir hastanın ani baş hareketlerinden (özellikle uçurum kenarı, balkon kenarı…) kaçınması gerekir.

Belki de en önemli tavsiye; baş dönmesi olduğunda araba kullanmak, tehli bir alet kullanmak ya da dikkat isteyen bir iş yapmak gibi eylemlerden uzak durmaktır.

Muayenede Ne Görülür:

Baş dönmesi eğer iç kulaktaki bir hastalığa bağlı ise genellikle kulak muayenesinde bir problem görülmez. Sadece orta kulak iltihaplarının iç kulağı etkilemesine bağlı baş dönmesi varsa kulak zarında delik ve orta kulakta iltihaplanma görülür.

Hastada anormal göz hareketleri saptanabilir. Bu göz hareketlerinin yönü hangi kulağın hasta olduğuna dair bazı bilgiler verebilir. Baş dönmesi gözle görülen bir problem olmadığı için mümkün olduğunca çok bilgi edinilmelidir.

Bu amaçla doktorunuz ayakta yada yatarken hatta yürürken bazı testlere tabi tutacaktır.

Ne Gibi Tetkikler Yapılır:

Baş dönmesi için ne gibi tetkiklerin yapılacağı muayene sonunda elde edilen bilgilere göre yapılır. Eğer muayene sonucunda kulakla ilgili bir hastalık olmadığı kararına varılırsa doktorunuz sizi diğer branşlara seedecektir.

Ancak buna karar verirken muayene sonrası bazı tetkikler genellikle yapılır. Bu tetkikler arasında en sık başvurulan odiometri adı verilen ve hem işitme hemde iç kulak fonksiyonları hakkında bize bilgi veren test uygulanır.

Ayrıca yine kulakla ilgili normal filmler, bilgisayarlı tomografi veya manyetik resonans (MR) tetkiki yapılabilir. Bu testlere bazı kan tahlilleri de eklenebilir.

Ancak birçok kulak hastalığında dahi odiometri, bilgisayarlı tomografi ya da MR' ile bile birşey görülmemektedir. Bu gibi testler genellikle tümör gibi daha ciddi problemleri ekarte etmek için uygulanır.

Nasıl Tedavi Edilir:

Baş dönmesi kendisi bir hastalık olmayıp başka hastalığın belirtisi olduğu için öncelikle asıl sebebin tedavisi gerekir. Ancak birçok başdönmesi hastasında ortaya net bir sebep konamamaktadır. Bu nedenle asıl amaç baş dönmesini ortadan kaldırmak haline dönmektedir.

Kulak hastalıklarına bağlı baş dönmeleri (tümörler hariç) genellikle kısa ya da uzun zamanda kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Çünkü diğer kulak zaman içinde hasta kulağın problemini kompanse etmektedir. Bu bazen 6 ay ya da 1 yıla kadar uzayabilir.

Baş dönmesi eğer pozisyonel baş dönmesi (BPPV) ise bunun tedavis Epley manevrası denen ve doktorunuzun size muayene masasında uygulayacağı bazı hareketlerle olmaktadır. Bu hareketler iç kulaktaki bazı partiküllerin yerine oturmasını sağlamaktadır. Diğer sebeplerde ilaç tedavisi kullanmak gerekir.

Bu amaçla değişik ilaçlar kullanılsada hemem hemen hepsi belli oranda baş dönmesini azaltırlar. Baş dönmesi şiddetli olan hastalar bazen serum takılıp hastaneye yatırmak gerekebilir. Tümörlere bağlı baş dönmelerinin tedavisi tümörün çıkarılmasıdır yani ameliyattır. İlaç tedavisine cevap vermeyen Meniere hastalığı nda da bazen ameliyat yapılır.

Nelere Dikkat Etmeliyim:

Baş dönmesi olan hastaların, bu durumu azaltmak için evde uygulayabileceği bazı hareketler vardır. Bunları ya doktorunuz size tarif edecektir ya da verilecek broşürlerle size bilgi verilecektir.

Meniere Hastalığı

 • İç kulakta bulunan sıvının dengelenmesi, ayarlanması ile ilgili bir problemdir. Hastalığın gerçek sebebi bilinmemektedir.
 • İç kulak, işitme ve denge ile ilgilidir ve içi sıvı dolu bir kapsülden oluşmuştur. Meniere's hastalığında, bu sıvının basıncı artar. Artan basınç, kulak çınlamasına, kulakta tıkanıklık hissine, işitmede azalmaya ve baş dönmesi hissine yol açar.
 • Hastalık, baş dönmesi, işitmede dalgalanmalar ve kulak çınlaması ile karakterizedir. Bulantı, kusma, denge kaybı, terleme ve ishal eşlik edebilir.
 • Ataklar, çoğunlukla ani başlangıçlıdır ve süreleri, 20 dakika ile 24 saat arasında değişebilir. Birçok vak'ada, ataklar, arka arkaya gelir. Haftalar süren, sık tekrarlayan ataklar olur ve yine haftalar, aylar süren normale dönüş görülür. İşitme kaybı, işitme sinirinde oluşan hasardan dolayıdır. Hastalığın ilk evrelerinde, işitme kaybı, ataklar esnasında görülür, daha sonra normale döner. Hastalık ilerledikçe, işitme sinirinin düzelme kabiliyeti azalır ve sürekli işitme kayıpları oluşur.
 • Nadiren, işitme kaybı, kulak basıncı veya çınlama olmadan, sadece aralıklı olarak baş dönmesi görülebilir. Aynı şekilde, baş dönmesi olmadan, aralıklı olarak işitme kaybı, kulak basıncı, çınlama olabilir.
 • Meniere's hastalığı, genellikle tek kulakta görülür ama iki kulak da tutulmuş olabilir.
 • İlaç tedavisi: İlaç tedavisinin amacı, iç kulaktaki sıvı basıncını azaltmaya yöneliktir. Bu, az tuzlu yiyerek ve idrar söktürücü ilaçlar kullanarak sağlanır.
 • Tuz, suyun vücutta kalmasına sebep olur, bu yüzden, tuz kısıtlaması yapılır. İdrar söktürücüler de aynı amaçla kullanılırlar. Bu tedavi, hastalığı kontrol altına almak amacıyla aylar, hatta yıllar boyu kullanılabilir.
 • Denge sistemini baskılayıcı ilaçlar da tedaviye eklenebilir. Temelde bu ilaçlar beyinin, kulaktan gelen anormal uyarıları dikkate almamasını sağlarlar.
 • Cerrahi tedavi: Cerrahi tedavi, ilaç tedavisinin başarılı olmadığı ve şiddetli baş dönmesinin bulunduğu durumlarda yapılır. İşitmeyi korumak için bütün gayret sarfedilir; bu yüzden operasyonun tipi, kulaktaki işitmenin ne kadar kaybolduğuna bağlıdır. Operasyondan sonra, işitmenin azalması mümkün olmasına rağmen, genellikle aynı kalır. Çınlama daha iyi olabilir veya aynı kalabilir.
 • Operasyonun tipine bağlı olarak, baş dönmesinin mükemmel tedavisi mümkündür. Baş dönmesi atakları yarım ile bir sene kadar sersemlik şeklinde ortaya çıkabilir, daha sonra beyin ve diğer kulak görevi üstlenince, bu durum da geçer.

Источник: https://www.efeskbb.com/tr/icerik/19/bas-donrsi-ve-dengesizlik-vertigo

Vertigo nedir? Başınız neden dönüyor olabilir?

Sonbahar Enfeksiyonları Vertigo Ataklarını Tetikliyor

Vertigo, ciddiye alınıp tedavi edilmediği takdirde, iş ve sosyal yaşamı durma noktasına getirebilir. Vertigoya neden olan hastalıkların cinsine göre vertigoya eşlik eden bazı belirtiler vardır. Bunlar kulak çınlaması, bulantı, kusma, terleme, görme bozukluğu, işitme kaybı, vertigo bir enfeksiyon hastalığa bağlı ise ateş, halsizlik gibi enfeksiyonlar olabilir.

Vertigonun bir hastalık değil, altta yatan bir hastalığın belirtisi olduğunu vurgulayan Medical Park Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kenan Bıkıcı, toplumda çok sık görülen bu rahatsızlık hakkında bilgiler verdi:

Vertigo nasıl teşhis edilir?

Vertigonun hafif baş dönmesi ve dengesizlik hissinden başlayıp, çok şiddetli ve hastayı yataktan kalkamaz hale getirecek hale varana kadar çok geniş bir yelpazede klinik görüntüsü olabilir.

Kendinizde vertigo olup olmadığını basit bir test yaparak anlayabilirsiniz. Ayakta kendi etrafınızda 2-3 dakika dönün ya da öne doğru eğilerek kafanızla yuvarlak çizin. Kısa bir süre sonra etrafınızdaki her şey dönmeye başlıyorsa, kendinizi berbat hissediyorsanız, sizde vertigo var demektir.

Vertigo nedenleri nelerdir?

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV): Baş dönmesinin en sık sebeplerindendir. İç kulağın içinde yer alan yarım daire kanallarında yerleşik böbrek taşı benzeri kristallerle açıklanır. Sıklıkla aniden ortaya çıkar. Baş pozisyonundan olumsuz etkilenir ve özgün manevralarla kısa sürede düzeltilebilir.

Meniere Hastalığı: İç kulakta yer alan yarım daire kanallarındaki sıvıda istenmeyen bir atışa bağlı olarak görülen baş dönmesi, kulak çınlaması ve giderek belirginleşen işitme azlığı ile seyreder. Bu durum Kulak Burun Boğaz uzmanları tarafından takip edilir.

Vestibüler Nörit (Denge sinirinin mikrobik olmayan iltihabı): Genellikle mevsim geçişlerinde görülen, bazı virüslerle ilişkisi olduğu düşünülen, düşük şiddetli, ancak uzamış vertigo atağı ile seyreder. Nöroloji uzmanları tarafından takip edilir.

Beyincik etkilenmesine bağlı baş dönmesi (Serebellar Vertigo): Beyinciği besleyen damarlarda aniden ortaya çıkan tıkanıklık veya beyincikte aniden ortaya çıkan kanamayla seyreden bir tablodur.

Sıklıkla damar sertliği veya hipertansiyonu olan yaşlı hastalarda görülür. Hastalarda ani başlayan baş dönmesinin yanı sıra yürüme bozukluğu, mesafe algısında bozukluk, baş ağrısı, bulantı ve kusma görülür.

Acilen nöroşirürji uzmanına başvurmayı gerektiren ve hayati tehsi olan bir durumdur.

Vertiginöz migren: Orta yaş ve öncesinde baş ağrısı ve baş dönmesi olan olgularda öncelikle akla gelmelidir. Baş dönmesini takiben oluşan migren benzeri baş ağrısı atakları ile tanınır. Tedavi migrene yönelik planlandığında her iki sorun da giderilebilir.

Vertebrobaziller yetmezlik: Orta yaş ve üzeri grupta sık rastlanan bir baş dönmesi nedenidir. Baş dönmesi sıklıkla herhangi bir tetikleyici etken olmadan aniden başlar, birkaç dakika sürer ve yine aniden sona erer. Görme kaybı, çift görme, konuşma bozukluğu, güçsüzlük veya hissizlik gibi eşlik eden başkaca bulgular da vardır. Nöroloji uzmanı tarafından takip edilmelidir.

MS (Multipl Skleroz): Özellikle orta yaş ve öncesinde başlayan baş dönmesi ataklarında akla gelmelidir. Beyin hastalıkları uzmanları tarafından kolaylıkla teşhis ve tedavi edilebilir.

Denge sinir tümörleri (Serebellopontin Köşe Tümörleri): Son yıllarda artan cep telefonu kullanım sıklığı ile birlikte sıklığı artan bir tümör çeşididir. Sıklıkla işitme ve denge sinirinin kılıfından kaynaklanan tümörlerdir. Teşhis edildiğinde uzman bir ekip tarafından ameliyat edilmelidir.

Yaralanma: Kafatasında meydana gelen, iç kulağı da zedeleyen bir kırık sonrasında aşırı kısıtlayıcı bir vertigoyla birlikte bulantı ve işitme kaybı gelişir. Baş dönmesi birkaç hafta sürer

Alerji: Bazı insanlar alerjik oldukları besinleri aldıklarında veya havadaki parçacıklarla karşılaştıklarında baş dönmesi veya vertigo oluşabilir.

Yaşlılık

Migren

Boyun kireçlenmeleri ve boyun fıtığı

Depresyon gibi psikiyatrik nedenler

Diğer nedenler: Başta B12 vitamini olmak üzere çeşitli vitamin eksikliklerinde, uzun süreli alkol kullanımı sonrasında hasarlar sonucunda, beyin zarına ait iltihaplarda, başta kanser ilaçları ve tüberküloz ilaçları olmak üzere ilaç yan etkilerinde, bazı epilepsi nöbetlerinde ve bunun benzeri pek çok nedenle de baş dönmesi görülebilir.

Ne zaman doktora gidilmeli?

Günde bir kaç kez baş dönmesi oluşuyor ve günlük ritminizi bozuyor ise, bu durumda ihmal etmeden hemen doktora başvurmalısınız.

Vertigo teşhisi için neler yapılıyor?

Baş dönmesi şikayeti ile hekime başvuran hastaya kulak muayenesi ve nörolojik muayene yapılarak sorunun kulakta mı yoksa beyinde mi olduğu ile ilgili fikir edinmeye çalışılır. İşitme testi, iç kulakla ilgili denge testi, Beyin elektrosu (EEG), Tomografi veya MR incelemeleri yapılabilir.

Vertigo tedavisi nasıl yapılır?

Tedavide asıl önemli olan nedenin bulunmasıdır. Vertigoya neden olan hastalık meniere hastalığı ise ilaç tedavisi, ilaç tedavisi yeterli olmadığı durumlarda özel ameliyatlar yapılabilir, vertigonun nedeni tümör ise ameliyat gereklidir. Herhangi bir enfeksiyon sonucu veya psikojenik nedenlerden dolayı ortaya çıkan vertigolar istirahat ve basit ilaç tedavileri ile tamamen düzelir.

Vertigo tedavisi 4 aşamada yapılır:

1. Tetikleyici faktörlerin ortadan kaldırılması (stres, alkol, sigara, kafein, tuz v.b.)

2. Tetikleyici pozisyondan kaçınma

3. İlaç tedavisi ve denge egzersizleri

4. Orta kulağa ya da beyinde saptanan lezyona yönelik cerrahi tedavi.

Vertigodan korunma yöntemleri

Stresten uzak durun

Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirin: Sağlıklı beslenin ve doğal ve organik ürünler tüketin. Güne yumurtayla başlayın ve sabah kahvaltısında her sabah 1 ya da 2 köy yumurtası yiyin. Günde toplam bir avuç ceviz, badem, fındık ve fıstık yiyin. Günlük süt tüketin. Protein içerikli gıdalar tüketin.

D vitamini takviyesi: Mümkün olduğu kadar güneşlenin. Sağlıklı bir vücut için D vitamini çok önemlidir.

Tuzu azaltın: Tuz iç kulaktaki sıvı artışına neden olup vertigoyu tetikleyebiliyor. Bu nedenle tuzu azaltın.

Bol su için: Vücuttaki su tuz dengesini korumak içim bol bol su için. Ama çay ve kahve gibi içeceklerden uzak durun. Çünkü bu tarz içecekler de iç kulakta sıvı artışına neden olabiliyor.

Spor yapın: Sporun her alanda olduğu gibi vertigoda da önemi büyüktür. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan spora hayatınızda mutlaka yer verin. Ancak ani hareketler barındıran ağır sporlardan uzak durun.

Başınızı hızlı sağa sola çevirmeyin

Lunaparklardaki oyuncaklardan uzak durun

Hızlı araba kullanmayın

Anti-Yaşlanma: günlük ihtiyaç duyulan vitaminler

Источник: https://indigodergisi.com/2016/01/basiniz-neden-donuyor-vertigo-nedir-teshis-tedavi-yontemleri/

Vertigo nedir? Neden olur? Vertigonun belirtileri ve tedavisi

Sonbahar Enfeksiyonları Vertigo Ataklarını Tetikliyor

Denge organı, (vestibüler labirent) iç kulağın içinde yer alır. Baş hareketini algılayan kıl benzeri sensörlerden ve sıvılı ilmek şeklinde yapılardan oluşur. Kanallar, iç kulak boşluğuna bağlıdır. Yer çekimi, ileri-geri hareketlerin tespiti kıl benzeri alıcılar tarafından gerçekleştirilir. Vertigo iç kulakta kaynaklanan sorunlar nedeniyle ortaya çıkar.

Vertigo; iç kulak kaynaklı bir sağlık sorunudur

Vertigo türleri

Vertigo kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlardan ilki periferik vertigo, ikincisi ise merkezi vertigodur. Periferik vertigo; iç kulak ve vestübiler sinirdeki problem kaynaklıdır. Merkezi vertigo, beyincikle ilgilidir. Hareketleri kontrol eden beyincik, beynin hemen arkasında bulunur. Beyincikteki sorun, vertigoya neden olur.

Dengede kalabilme yeteneğimiz, birkaç farklı sistem tarafından sağlanır. Bu sistemler; vestibüler sistem, sensorimotor kontrol sistemi ve propriosepsiyon sistemdir. Vestibüler sistem, dengede kalmamıza yardımcı olur. İç kulak, vestibüler sistemin bir parçasıdır. İç kulaktaki alıcılar(sensörler), kişinin pozisyonuyla ilgili bilgileri doğru bir şekilde beyne gönderemezse vertigo gelişir.

Vertigoyla ve baş dönmesi

Baş dönmesi; sersemlik, baygınlık, denge kaybı, güçsüz hissetme gibi birtakım hisleri tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. İç kulak rahatsızlığı, bazı ilaçların düzenli kullanımının yan etkileri, hareket hastalığı gibi farklı nedenleri olabilir.

Kulak çınlaması (Tinnitus) nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Pek çok kişi, baş dönmesi şikayetiyle doktora görünebilir. Tedavisinde genellikle baş dönmesinin asıl nedeni belirleyici olur. Baş dönmesinin iç kulak rahatsızlığından kaynaklanması ise vertigo olarak ifade edilir. Yani, Vertigo baş dönmesinin bir türüdür. Baş dönmesinin diğer çeşitleri ise sersemlik, presenkop ve dengesizliktir.

Vertigo belirtileri

 • Baş dönmesi
 • Mide bulantısı
 • Kusma, Halsizlik
 • Yürürken tökezleme
 • Baş ağrısı
 • Konuşma güçlüğü
 • Bilinç kaybı
 • Çift görme, anormal göz hareketleri
 • Kol ve bacaklarda kontrolsüzlük
 • Vücutta uyuşma ve karıncalanma
 • Görme kaybı ve işitme kaybı

UYARI: Vertigo belirtileri yukarıdaki gibidir ama bunlar, hastalığın nedenine göre kişiden kişiye farklılık gösterebilir. İç kulak kaynaklı semptomlar birkaç gün ya da birkaç hafta içerisinde iyileşir. Merkezi sinir sisteminin neden olduğu belirtilerin iyileşmesi aylar sürebilir. Yukarıdaki belirtilere sahipseniz vakit kaybetmeden bir doktora görünmeniz gerekir.

Vertigo nasıl anlaşılır?

Kendinizde vertigo olup olmadığını basit bir test yaparak anlayabilirsiniz. Ayakta kendi etrafınızda 2-3 dakika dönün ya da öne doğru eğilerek kafanızla yuvarlak çizin. Kısa bir süre sonra etrafınızdaki her şey dönmeye başlıyorsa, kendinizi berbat hissediyorsanız, sizde vertigo var demektir.

Mide bulantısı neden olur? Bulantı ve kusmaya ne iyi gelir?

Doktorunuz; vertigonun çeşidini belirlemede size birtakım sorular sorar. Örneğin ‘Dünya mı yoksa yalnızca başın mı dönüyor? Bu soruya dünya dönüyor, diye cevap vermeniz vertigonuz olduğu anlamına gelir.

Doktorunuz; vertigo türünün teşhisinde sizi fiziksel muayeneden geçirir. Fiziksel muayene ile göz hareketlerinizde anormallik olup olmadığını bazı göz ve kafa hareket testleri ile tespit eder.

Fiziksel muayene dışında baş bölgesinin bilgisayarlı tomografisi, MRI ile vertigonun sebebini teşhis edebilir.

Dünya dönüyor, gibi hissediyor iseniz vertigonuz olabilir

Doktorunuz, kulak enfeksiyonundan şüphelendiğinde kulağınızdan sıvı ya da irin numunesi alınabilir. Beyne kan akışı yetersizliğinden şüphelenirse Doppler ultrason yöntemi, BT anjiyografi, kateter anjiyografi gibi testlerden yararlanabilir.

UYARI: Birtakım pozisyon değişiklik testlerine rağmen baş dönmenizde değişiklik yoksa sizde şiddetli kas koordinasyon eksikliği mevcutsa, güçsüzlük ve sağırlık söz konusuysa bu belirtiler; ciddi komplikasyonlara işaret eder. Bu yüzden acilen tedavi görmeye başlamanız gerekir.

Vertigo nedenleri

Vertigo nedenleri üzerinde vertigo çeşidi belirleyicidir. Türlerine göre vertigo nedenlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

  • Labirintis: Soğuk algınlığı, grip ve solunum yolları ya da sinirdeki harabiyet kaynaklı bir iç kulak enfeksiyon çeşididir.
  • Vestibüler nöronit: vestibüler sinirdeki iltihabı tanımlar.
  • Meneire hastalığı: kulak çınlamasını ve işitme kaybını içerebilen, ender görülen bir iç kulak rahatsızlığıdır. Nedeninin iç kulakta sıvı kaybı olduğu düşünülür. Vertigo ataklarına neden olur.
  • Bening paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV): Kulağın yarım daire şeklindeki kanallarında kalsiyum kristallerinin yüzmesinden kaynaklanır. Semptomlar genelde 30-60 saniye içerisinde geçer. Genelde yaşlı insanlarda görülür. Şiddetli baş dönmesiyle karakterizedir. Başınızı aniden yukarı aşağı hareket ettirdiğinizde ya da yatakta döndüğünüzde BPPV semptomları başlar.
  • Perilanfatik fistül: Orta kulak ile iç kulak arasındaki iletişimin normal olmaması, orta kulakta anormal kemik büyümesi ya da iç kulakta kist kaynaklı erozyon oluşması durumudur.
  • Beyincikte tümör oluşumu
  • İnme
  • Migren
  • Çoklu skleroz
  • Bazı ilaçların yan etkisi (antidepresan, tansiyon ve uyku ilaçları vb.)

UYARI: Depresyon, anksiyete, korku vb. psikolojik faktörler de vertigoya yol açabilir.

Hipertansiyon, tiroid, kalp-damar rahatsızlıkları, diyabet, kansızlık; vertigoyu tetikleyen en önemli rahatsızlıklardır.

Bu yüzden yukarıdaki hastalıklardan birine sahipseniz, doktorunuzu doğru bir şekilde bilgilendirmeniz gerekir. Bu sayede hastalığın tedavi sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

Vertigonun diğer nedenleri

Başta B12 vitamini olmak üzere çeşitli vitamin eksikliklerinde, uzun süreli alkol kullanımı sonrasında hasarlar sonucunda, beyin zarına ait iltihaplarda, başta kanser ilaçları ve tüberküloz ilaçları olmak üzere ilaç yan etkilerinde, bazı epilepsi nöbetleri gibi pek çok nedenle de baş dönmesi görülebilir.

Baş dönmesiyle belirgin, şiddetli vertigo atakları; yalnızca birkaç saniye sürebileceği gibi 24 saat boyunca da devam edebilir. Bu ataklara genelde bulantıyı takip eden kusma, ateş, halsizlik, hissizlik gibi tipik belirtiler eşlik eder.

Kulak zarı delinmesi neden olur? Zar yırtılmasının belirtileri ve tedavisi

Yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda da vertigo atağı görülebilir. Kendine güvensizlik, huzursuzluk, kulak ve baş ağrısı, çocuklarda vertigo belirtileridir. Vertigo atakları aniden belirdiği için özellikle yüksek yerlerde çalışan kişiler; tedavileri tamamlanana dek çalışmaya ara vermelidir.

Vertigo tedavisi

 1. Tetikleyici faktörlerin ortadan kaldırılması (stres, alkol, sigara, kafein, tuz v.b.)
 2. Tetikleyici pozisyondan kaçınma
 3. İlaç tedavisi ve denge egzersizleri
 4. Orta kulağa ya da beyinde saptanan lezyona yönelik cerrahi tedavi.

Vertigonun ilaçla tedavisi

 • Vertigonun vestibüler nöronitten kaynaklandığı durumlarda doktorunuz, vestibüler bloke edici ilaçlar reçete eder. (Antihistaminik, antiemetik, benzodiazepinler, vb.)
 • Meneiere hastalığının tedavisinde antiemetik ilaçların yanı sıra diüretik ilaçlar da kullanmanız gerekebilir. Diüretik ilaçları düşük tuzlu bir diyetle almalısınız. Yatak istirahatı ile hastalığı daha kolay bir şekilde atlatabilirsiniz. Aynı zamanda yağlı gıdalar tüketmemeli, spor yapmalı, stressiz bir yaşam sürmeli ve spora başlamalısınız.
 • Doktorunuz, vertigonun enfeksiyon kaynaklı olduğunu teşhis ettiğinde genelde antibiyotik ilaç reçete eder. Vertigonuz depresyon, anksiyete kaynaklı olduğunda antidepresan ilaçlar kullanmanız gerekir.
 • Migrenin yol açtığı vertigo, migren ilaçları ile kontrol altında tutulabilir. Akut vertigo ataklarının tedavisinde mutlaka yatak istirahatı ile dinlenmeniz gerekir.

Vertigonun fiziksel tedavisi

Fiziksel tedavi, birtakım temel göz ve baş hareketlerini içerir. Bu hareketler, düşme riskini arttırabileceğinden hareketleri mutlaka güvenlikli bir ortamda yapmaya özen göstermelisiniz. Doktorunuz, dengenizde koordinasyon ve düzelme amacıyla özel egzersizler önerebilir. Bu egzersizleri düzenli bir şekilde yapmanız, vertigo tedavisinde size yardımcı olacaktır.

Vertigonun enjeksiyon ile tedavisi

Doktorunuz, iç kulağınıza antibiyotik gentamisin enjekte eder. İşlem esnasında vertigodan etkilenmeyen kulak devre dışı bırakılır.

İlaç, egzersiz ve yatakla istirahatın yeterli olmadığı durumlarda ameliyat, tek çare olabilir. Özellikle beyin tümörü kaynaklı vertigo tedavisinde ameliyata başvurulur. Meniere hastalığının neden olduğu vertigoda da ameliyattan yararlanılabilir.

 İç kulak duyu organının çıkarılması: İç kulaktaki vestibüler labirenti etkisizleştirmek için labirentektomi zorunlu olabilir.

Cerrahi müdahale, işitme kaybı ve baş dönmesi bulunan hastaların ilaçla tedaviye ve özel egzersizlere yanıt vermemesi üzerine yapılır.

Vertigo ne kadar sürede iyileşir?

Ciddi olmayan türlerinde iyileşme süresi ilaç kullanımını takiben 2-3 gündür. Ciddi durumlarda kişinin hastaneye yatırılması gerekebilir. Bu durumda iyileşme süresi 15-30 günü bulabilir.

Vertigo nasıl geçer?

Vertigo, ilaç kullanımı doğrultusunda kısa bir sürede geçer. Ancak hastalığın kronikleşmesi ve ciddileşmesi, ameliyatı zorunlu kılar. Vertigonuzu tedavi etmek için hayatınızda ve beslenme alışkanlıklarınızda birtakım değişikliklere gitmeniz gerekebilir. Ek olarak doktorunuz, size özel vertigo egzersizleri önerdiyse bunları her gün tekrarlayın.


Vertigoya iyi gelen şifalı bitkiler

Tedavi boyunca vertigoya iyi gelen birtakım şifalı bitkileri ve çayları tüketerek, hastalığınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Ancak bu şifalı bitkileri tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanızı öneriyoruz. Çünkü bazı bitkiler ciddi yan etkilere neden olabilmektedir.

Zencefil

Baş dönmesini geçiren zencefil, mide bulantısını da bastırır. Zencefil çayını hazırlamak için birkaç zencefil kökünü minik parçalar halinde kesin ve daha önce kaynattığınız bir bardak kaynar suya koyun. 5 dakika çayın demlenmesini bekleyin ve çayı tüketin. Zencefil çayını günde 2-3 bardak olacak şekilde tüketebilirsiniz.

Zencefil hangi hastalıklara iyi gelir? Faydaları nelerdir?

Kereviz suyu

Birkaç adet kerevizi mutfak robotundan geçirin. Konsantre suyunu çıkarın ve buzdolabında saklayın. Başınız döndüğünde yarım bardak kereviz suyu için.

Bektaşiüzümü

Bir bardak suyun içine bir çay kaşığı Bektaşiüzümü tohumu koyun, hazırladığınız bu karışımı baş dönmesi ve mide bulantısıyla karşılaştığınız zamanlarda tüketin.

Badem

Bir bardak sıcak suyun içine yarım tatlı kaşığı badem tozu ekleyin. Semptomlarla karşılaşmanız durumunda bu suyu için.

Elma sirkesi

Elma sirkesinin faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır, neye iyi gelir?

Vertigo tedavisinde egzersiz

Vertigonun tedavisinde pek çok göz ve baş egzersizleri yapmanız gerekebilir. Günde maksimum bir saatinizi bu egzersizlere ayırarak, vertigodan kurtulabilirsiniz.

 • Göz egzersizi: Önce tavana sonra da yere 20 sefer bakın. Başınızı oynatmadan sağa ve sola 20 kez bakın. Elinizi yüzünüzün önüne koyun ve herhangi bir parmağınıza odaklanın. Elinizi yavaşça hareket ettirin ve gözlerinizle takip edin. Bu hareketi 1 dakika boyunca yapın.
 • Baş egzersizi: Gözleriniz açık pozisyonda kafanızı 20 defa sağa sola çevirin. Yavaşça hızlanın. Ardından gözleriniz açıkken kafanızı sağa sonra da sola yatırın. Son olarak gözlerinizi kapatın ve bu hareketleri 20 sefer tekrarlayın.Vertigo hastalarına öneriler

 • Mümkün olduğunca stresten uzak durun
 • Bol su için: Vücuttaki su tuz dengesini korumak için bol bol su için. Ama çay ve kahveden uzak durun. Çünkü bu içecekler iç kulakta sıvı artışına neden olabiliyor.
 • Spor yapma alışkanlığı kazanın ve kendinize uygun spor yapın
 • Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek adına düzenli ve dengeli beslenin
 • Doktorunuz reçete ettiği takdirde D vitamini hapları kullanın
 • Ani hareketlerden kaçının. Aksi halde düşebilir ve yaralanabilirsiniz
 • Düşme tehsine karşı banyo ve zeminde kaymaz paspaslar kullanın
 • Başınız döndüğünde hemen oturun ya da uzanın
 • Şiddetli vertigo ataklarında karanlık bir odada bir süre gözlerinizi dinlendirin
 • Kafeinli, alkollü içecekler tüketmeyin
 • Sigara kullanımı hastalığınızı kötüleştirebilir. Bu nedenle sigarayı hemen bırakın
 • Bol miktarda sıvı tüketin, yeterince uyuyun
 • Doktorunuzun reçete ettiği tüm ilaçları periyodik olarak kullanmayı ihmal etmeyin
 • Hastalığınız tam anlamıyla iyileşene dek araba vb. araç kullanımından kaçının
 • Tuz iç kulaktaki sıvı artışına neden olup vertigoyu tetikleyebilir, tuzu azaltın.
 • Başınızı hızlı sağa sola çevirmeyin
 • Lunaparklardaki oyuncaklardan uzak durun
 • Hızlı araba kullanmayın

Referanslar: 1- All about vertigo, 2- Dizziness (vertigo), 3- Dizziness and Vertigo

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/vertigo-nedir-neden-olur-vertigonun-belirtileri-tedavisi/

Sonbahar Enfeksiyonları Vertigo Ataklarını Tetikliyor

Sonbahar Enfeksiyonları Vertigo Ataklarını Tetikliyor

Denge kaybı, sersemlik ve yerin ayağın altından kayması hissi, baş dönmesine eşlik eden bulantı ve kusma…Kişinin kendisi veya çevresinin hareket ettiğini düşünmesi hissi olarak tanımlanan vertigo; ayağa kalkmaya, hareket etmeye, hatta beslenmeye engel olarak yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor.

En önemli nedenleri; çeşitli metabolik hastalıklar, yaşamsal alışkanlıklar ve beslenme şeklinin oluşturduğu vertigo, özellikle kış mevsimine geçişte, üst solunum yolu hastalıklarıyla birlikte alevlenebiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Prof. Dr.

Mustafa Asım Şafak vertigo ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Yer ayağımın altından mı kayıyor?

Denge sistemi, beyin ve beyincikte koordine edilen ve vücudun üç boyutlu dünyadaki pozisyonunu organize eden karmaşık bir sistemdir. Merkezi denge sistemi, başlıca iç kulaktan olmak üzere, görme duyusuyla ve iskelet kaslarının bağlarından gelen derin duyuyla bilgi alışverişi içindedir.

İç kulağın etkilendiği hastalıklar nedeniyle genellikle kişinin “kendisinin veya çevresinin dönmesi” şeklinde dengesizlik algısı oluşurken, sistemin diğer bölgelerinin etkilenmeleri sonucunda sersemlik hissi, başın boşlukta hissedilmesi, yerin ayağın altından kayması gibi ifade edilebilen şikayetlerle kendini gösterir.

Sistemik hastalıklar ve mevsim değişikliği baş dönmesine yol açabilir

Yatarken veya otururken ani ayağa kalkmayla oluşan, 1-2 saniyeden daha uzun sürmeyen göz kararması şeklinde hissedilen baş dönmeleri, çoğunlukla anlık tansiyon değişimlerine bağlı gelişir.

Fakat iç kulağa kan taşıyan damarlardaki tıkanıklıklar, iç kulak damarlarının iç kulak sinirlerine yaptığı basılar, iç kulağa ve beyne kan götüren damarlar ile sinirlerin yoğun şekilde bir arada bulunduğu boyun omurlarındaki bozukluklar, kalp ve dolaşım sistemine ait rahatsızlıklar, tansiyon değişiklikleri, kansızlık, kan şekeri seviyesindeki değişiklikler, tiroit bezi hastalıkları, üst solunum yolu hastalıkları denge sistemini etkileyen faktörler arasındadır. Özellikle sohbaharın bitimi ve kış mevsimine girişte hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı olarak ortaya çıkan üst solunum yolu enfeksiyonları, vertigo ataklarını başlatabilir. 

Kulak kristallerin yer değiştirmesi dünyanızı döndürebilir

İç kulakta bulunan kristal tanelerinin yerlerinin değişmesiyle sağ ve sol kulak arasındaki işlevsel denge değişeceğinden, özel baş pozisyonlarında vertigo tablosu ortaya çıkabilir.

Kristallerin orijinal yerlerinden neden ayrıldığı tam olarak bilinmese de kafa travmaları veya denge sinirinin birtakım viral hastalıklarının bundan sorumlu olduğu düşünülür.

Yerlerini şaşırmış olan kristaller, birtakım manevralarla bulunması gereken yere yönlendirilerek, herhangi bir ilaç kullanımına gerek kalmadan tedavi edilebilmektedir.

Migren atağını tetikleyen nedenler vertigoyu başlatabilir

Migren hastalığının özel bir formu olan vertiginöz migrende, migren atağını tetikleyen her türlü durum vertigoyu da başlatmış olur. Vertiginöz migrende, baş ağrısı ile seyreden atakların en az yarısında baş ağrısına ek olarak baş dönmeleri de görülmektedir. Tanısı ve tedavisi migren hastalığında olduğu gibi yapılmalıdır.

Genetik faktörler başrolde

Denge hastalıklarının oluşumunda genetik hastalıklar da sorumlu olabilir.

Örneğin, ailesel bir hastalık olan otoskleroz yani kulak kireçlenmesinde asıl şikayet işitme kaybı iken, ileri evrelerinde baş dönmesi de görülür.

İç kulak tutulumuyla seyreden kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları ve iskelet sistemi hastalıkları gibi genetik hastalıklar tanımlanmış ve bunların çoğunda işitme kaybıyla birlikte baş dönmeleri de görülebilmektedir.

Günlük yaşam alışkanlıkları vertigo ataklarına yol açabilir 

 • Enfeksiyonlar ve alerjiler gibi çevresel faktörlere bağlı durumlar, iç kulak hastalıklarının oluşumuna zemin hazırlayarak, baş dönmesine yol açabilir
 • Az su tüketmek
 • Çok tuzlu yemek
 • Aşırı alkol kullanımı
 • Sigara kullanımı
 • Üst solunum yolu viral enfeksiyonları

Kişiye özel tedavi

İki kulak arasındaki simetrinin kalıcı ve sabit olarak bozulduğu durumlarda, denge sisteminin merkezi organları bozulan fonksiyonların dengesini yeniden kurmayı başarabilmektedir. Belli bir süreyi alan bu dönem hastanın yaşına göre değişiklik gösterir.

Bu süre genç hastalarda ve rehabilitasyon uygulanan hastalarda 2-3 ay gibi kısa olmaktayken, yaşın ilerlemesiyle 2 yıla kadar uzayabilir. Rehabilitasyon olarak; hastanın baş dönmesini tetikleyen pozisyonlardan kaçmak yerine, aksine üzerine gitmesi daha iyi olacaktır.

Vertigo kişiye özel tedavilerin yanı sıra; egzersiz, diyet, hobi edinme ve birtakım rehabilitasyon programlarıyla kontrol altına alınabilmektedir. 

Güncellenme Tarihi: 06 Kasım 2017Yayınlanma Tarihi: 06 Kasım 2017

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/sonbahar-enfeksiyonlari-vertigo-ataklarini-tetikliyor/

Vertigo Nedir Belirtileri Vertigo Tedavisi

Sonbahar Enfeksiyonları Vertigo Ataklarını Tetikliyor

vertigo nedir belirtileri vertigo tedavisi

Vücudun denge düzeni ile alakalı sorunlardan dolayı ortaya çıkan bir tür baş dönmesine vertigo denir.

Vertigo nedir, ne zaman ortaya çıkar, tetikleyen etmenler nelerdir gibi çeşitli sorulan yanıtlandığı bu yazımızdaki ilk belirti; baş dönmesi, halsizlik, şiddetli baş ağrısı ve bayılma gibi ciddi problemlerdir. Tansiyonun anlık düşmesi gibi problemler vertigo hastalığı içerisine girmemektedir.

Bu bağlamda kabul edilen durum iç kulak iltihabı, labirentit gibi çeşitli hastalık etmenleridir. Aynı zamanda korku duyusu ile alakalı baş dönmeleri de vertigo hastalığının nedenleri içerisinde bulunmaktadır.

Baş dönmesi problemi her insan tarafından farklı yansıtılsa da ortak noktaları anlık denge kaybıdır. Kendi kendinize vertigo testi uygulayıp bu hastalığa sahip olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Ayakta iken kendi etrafınızda iki dakika boyunca dönüp durunca etraftaki her şeyde dönmeye devam ediyor ise sizde de bu hastalık bulunmaktadır.

Bu kısa süreli dönme hem berbat bir his yaşamanızı hem de hastalığa sahip olduğunuzu gösterir. Vertigo nedir gibi gelen sorulara denge sisteminin bozukluğu şeklinde net bir cevap verilebilir. Hastalığa sahip olan bireyler mümkün olduğunca dikkat etmeli ve buna uygun olarak davranmalıdır.

Tam anlamıyla bir vertigo yaşanmasının artından en az 2 saat kişi kendine gelemez ve etrafındaki her şey beraberinde dönüyormuş hissi yaratır.

Vertigo Neden Olur

Gerçek bir vertigonun oluşabilmesi için kişinin kulağına bağlı olarak baş dönmesi ve dengesizlik sorunu yaşaması olağan bir sebeptir.

Vertigo ataklarının yaşanması için meniere hastalığına yakalanmış olmak, pozisyonel vertigo sahibi olmak, kulak bölgesinin akıntılı bir şekle bürünüp kronik hal alması, duyma eksikliği, kulak yolu hastalıkları, viral yolla oluşmuş enfeksiyonlar, denge sinirinin etkilenmesi, ileri derece damar tıkanıklığı, iç kulağa kanın az bir şekilde gitmesi ve iç kulak zarının yırtılması ile oluşabilmektedir. Vertigo neden olur başlığı altında bir çok sebepten dolayı bu durum yaşanır. Bunun yanında travmatik sebeplerden ötürü de vertigo hastalığı gözlenebilmektedir. Kafa bölgesinde oluşan veya iç kulağın zedenlenmesi ile kırık oluşması vertigonun yanında bulantıyı ve kusmayı gösterebilmektedir. Hasta olan kişi başını hafif tempolarda dahi oynatsa vertigo ataklarına yakalanabilmektedir. Olayın üzerinden ciddi süreler dahi geçse belirli aralıklarda baş dönmeleri yaşanabilmektedir.

Vertigo hassas bir hastalık olup şiddetli grip enfeksiyonlarının arkasına da yaşanabilmektedir. Ciddi enfeksiyonlarda beyin zarının iltihap kapması gibi önemli durumlar görülebilir. Bu durumun hemen arkasına bulantı, kusma ve denge probleminde sorun yaşanabilmektedir.

Aynı şekilde nörolojik sorunlar ile de bu hastalığın belirtiler vücutta görülebilmektedir. Beyin tümörleri, parkinson hastalığı ve sinir sistemini etkileyecek hastalıklar vücudun denge mekanizmasını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Alerjik sebeplerden ötürü bahar aylarında bünye ortama uyum sağlamak için kendini zorlar ve bir takım vertigo ataklarını da beraberinde getirir.

Vertigo Belirtileri

Atak olarak dile getirebileceğimiz vertigo hastalığı normal şartlarda iki dakika kadar sürüp kişinin günlük hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanında bazı atakların tamamen vücuttan çıkması için iki gün geçmesi gerekebilmektedir.

Vertigo belirtileri arasında işitme sorunu, kulağın çınlaması, denge kaybının yaşanması, yürümede sorun yaşanması, bilinç zayıflığı gibi bulgular görülür.

Vertigo belirtileri atağın şiddetine göre mide bulantısı, kusma, terleme ve göz hareketlerinde anormallikler oluşabilmektedir.

Tedavi sürecinde önemli olan asıl durum nedenin bulunması gerçeğidir. Vertigoya sebep olan hastalığın nedeni meniere ise ilaç tedavisi, ilacın yeterli olmadığı durumlarda ise ameliyat gibi özel tedaviler yapılabilmektedir. Vertigo hastalığının temelinde tümör var ise ameliyat kaçınılmaz bir durum halini almaktadır.

Herhangi bir sebepten ötürü enfeksiyon kapan hastalarda vertigo durumunun oluşmaması için istirahat tarzında dinlenmeler ve bir takım ilaçlar kullanılması önerilmektedir. Vertigo tedavisi için 4 aşama bulunmaktadır. İlk kısım tetikleyici faktörün ortadan kalkmasıdır.

Bu alanda sigara, alkol ve stres gibi bir çok hastalığın başlangıcını oluşturan etmenler ortadan kaldırılmalıdır. Vertigo tedavisi nin ikinci bölümünde ise tetikleyici pozisyonun olduğu ortamladan uzak durma.

Üçüncü bölümde ilaç tedavisi ve denge kurulması için bir takım egzersizler, son olarakta dördüncü bölümde orta kulak ve beyin bölgesinde bulunan lezyonların önlenmesi için cerrahi tedaviler bulunmaktadır.

Vertigo Egzersizleri

Denge sisteminin doğru bir şekilde çalışmadığı zaman aralıklarında ortaya çıkan bir hastalık olan vertigoyu önlemek için bir takım egzersizler mevcuttur. İlk aşama olarak ilaç tedavisi önerilse de bazı durumlarda işin içinden çıkılmayacak haller olabilmektedir.

Uzun süreli ilaç tedavilerinin yerine vertigo egzersizleri yapılması hastalığın azalması adına önemli bir etkendir. Bu egzersizler için öncelikle günde bir saatinizi ayırmalı ve başka bir iş ile uğraşmamalısınız. Vertigo egzersizleri basit hareketlerden oluşup yavaş bir şekilde yapılmalıdır. Egzersizlerin ilk bölümü gözlerdir.

Göz egzersizleri ile yapacağınız bu bölümde kendinizi serbest bırakmalı ve çok fazla sıkmamaya özen göstermeniz gerekmektedir. Gözlerin hemen arkasına eklenen baş egzersizleri de vücudunuzu dinç tutup sizi daha kaliteli bir hayata sürükleyecektir. Vertigo egzersizlerinin son kısmı ile omuz ve oturma bölümüdür.

Diğerlerine oranla daha karışık olan bu bölümde amaç dengenizi doğru ve düzgün bir şekidle kullanıp bedeninizi daha sağlıklı bir hale getirmektedir.

Vertigo İçin Şifalı Bitkiler

Sadece baş dönmesi olarak algılanan vertigo hastalığı şiddetine göre şekillenip kişide bulantı, kusma ve baygınlık gibi ciddi sorunlar yaşatabilmektedir.

Vertigo için şifalı bitkiler bölümünde ise kişinin daha kaliteli bir hayat sürmesini sağlayıp, günlük işlerini daha rahat halletmesini için vertigoya iyi gelen doğal çözümler önerilmekte..

Tedavi yöntemi için kullanılan ilk yöntem zencefildir.

vertigo tedavisi

Taze zencefil baş dönmesinde kullanılan etkili bir bitki türüdür. Vertigo hasttalığına sahip olan kişiler zencefil çayını düzenli aralıklarda tüketerek bu hastalığın hafiflemesini sağlayabilirler. Tarifi için ise; üç su bardağı kaynar suyun içerisine bir kaç parça taze zencefil atıp kısa süreli demleme ile hazır edebilirler.

Günde üç defa tüketmesi etkili olmaktadır.Vertigo için kullanılan yöntemlerde biriside elma sirkesidir. Elma sirkesi içerisinde bulunan bileşenler sayesinde vücuttaki kan basıncını ve kan şekerini düzenleyip kişinin baş dönmesi problemini yaşamasını önelemktedir.

Gün içerisinde iki defa ballı elma sirkesi tüketerek bünyenizi daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Tarif için iki tatlı kaşığı balı ve az miktardaki elma sirkesini karıştırıp içerisine ılık su ekleyerek tüketebilirsiniz.

Vertigo için şifalı bitkiler adı altında bulunan diğer bir üründe papatyadır.

Papatya içerisindeki yatıştırıcı bitki özleri ile mide bulantısını ve baş dönmesini büyük ölçüde önlemektedir. Tarif için ise bir su bardağı kaynar suyun içerisine bir tatlı kaşığı kadar papatya koyup demleyebilirsiniz. Her gün düzenli olarak tüketebileceğiniz papatya çayı ile vertigo hastalığından kurtulmanız mümkündür.

Bunun yanında nane çayı, kereviz çayı, ökse otu ve kabak bitkileride vertigo hastalığına iyi gelen bitkiler arasındadır.

Источник: http://saglikloji.com/vertigo-nedir-belirtileri-vertigo-tedavisi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть