Takayasu Arteriti Hastalığı (Nabızsızlık)

Takayasu arteriti nedir?

Takayasu Arteriti Hastalığı (Nabızsızlık)

Dr. Hülya Vahedi

Kalpten çıkan ana damar (aorta) ve dallarının damar duvarında iltihaplanma nedeniyle ortaya çıkan bir tür Vaskülit hastalığıdır. Nabızların alınamaması nedeniyle Nabızsızlık Hastalığı olarak da  bilinmektedir. 

İlk Takayasu arterit hastası Japonya’da Oftalmolog Dr. Mikito Takayasu tarafından yayınlanmıştır. Bu hastada görme kaybı da vardı.

En sık genç kadınlarda görülmektedir. Ortalama başlangıç yaşı 20’li, 30’lu yaşlardır.

En çok Asya ülkelerinde  (Japonya’da, Çin’de, Hindistan'da, Güneydoğu Asya’da) görülmektedir. Dünyanın diğer ülkelerinde daha seyrek görülmektedir. Türkiye’de de büyük hasta serileri bildirilmektedir. 

Hastalığın tam bir nedeni bulunamamıştır. Genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle bağışıklık sisteminde yanlış çalışma sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

HASTALIK BAŞLANGICI

Hastalık çok sinsi başlamaktadır. Bundan dolayı teşhiste gecikmeler olmaktadır. 

Hastalık  3 evrede ortaya çıkmaktadır;

1.evre:  Bu başlangıç evresidir. Hafif ateş, eklem ve kas ağrıları, kilo kaybı gibi genel belirtiler yapabilmektedir. Henüz damar bulguları yoktur. Bu dönemde tanı genellikle konamamaktadır.

2.evre: Bu dönemde damar iltihabı başlamaktadır ve tutulan damarın yerine göre belirtiler örneğin kolda ağrı, hassasiyet, kolda erken yorulma görülmektedir. 

3.evre: Bu dönemde fibroz dediğimiz yapışıklıklar, tutulan damarda daralma ve tıkanıklık, bazan anevrizma denilen balonlaşmalar ortaya çıkmaktadır. 

BELİRTİLER

Takayasu Arteriti'nin belirtileri nelerdir? 

.Bir kolda nabız alınamaması, ya da zayıf alınması 

.Her iki kol arasında kan basıncının farklı olması 

.Beyne giden damarlar tutulduğu zaman baş dönmesi, baş ağrısı, bayılma, epilepsi nöbeti, inme

.Göze giden damarlar tutulunca görme bozukluğu, görme kaybı

.Kalbe giden damarlar tutulunca kalp yetmezliği, iskemik kalp hastalığı, miyokardit, ani ölüm 

.Aort kapak yetmezliği 

.Böbrek damarı tutulunca yüksek tansiyon 

.Pulmoner arterde daralmaya bağlı akciğer bulguları 

.Kol ve bacaklarda ağrı, kolu kullanırken uyuşma, erken yorulma, yürürken ağrı artması nedeniyle yürümede zorluk (klaudikasio )

.Boyun bölgesinde Karotis  (Şah damarı) damarı tutulunca bu bölgede ağrı ve hassasiyet  (Karotodinia).

.Karın aortu tutulunca burdan çıkan çölyak damar denilen damarlarda daralma nedeniyle karın ağrısı ve barsaklarla ilgili şikâyetler

Hastalıkla ilgili kan testleri var mıdır;

Bu hastalığa özgü bir kan testi yoktur. Kanda kronik hastalık anemisi, sedimantasyon ve CRP yüksekliği gibi nonspesifik bulgular saptanabilmektedir. Bazan kanda hiçbir belirtiye rastlanamamaktadır. 

TEŞHİS VE TEDAVİ

Teşhis nasıl konmaktadır;

Hastalık şüphenildiğinde Anjiografi denilen ilaçlı damar filmi ile damar darlıkları, tıkanıklıkları gösterilmektedir. Son yıllarda bunun yerine MR anjio ve BT anjio denilen noninvasiv ve aynı zamanda damar duvar kalınlığını da gösteren incelemeler yapılmaktadır.

Tedavisi nasıl yapılmaktadır;

Tedavinin iyi yapılması için erken tanı çok önemlidir. Hastalığın evresine ve tutulan bölgeye göre ilaçlar düzenlenmektedir. Yüksek doz kortizon ilk birinci ilacıdır. Dirençli vakalarda bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar eklenmektedir. Yaklaşık  yüz hastanın  yirmisinde tedaviye tam yanıt alınmamaktadır ve bunlarda da yeni çıkan biyolojik tedavilere başvurulmaktadır. 

İlerlemiş evrelerde tıkanan damarın açılması için cerrahi müdahale gerekmektedir. Fakat cerrahi müdahalenin başarılı olması için önce ilaç tedavisi ile hastalığın iltihaplı evresinin geçmesi gerekmektedir. 

Hastaların muayenesi tam yapılmalıdır. Daima her iki koldan da nabız bakılmalıdır. Bacaklarda nabız ve tansiyon kontrol edilmelidir. Boyun ve üst kol bölgesinde, karında üfürüm denilen damar daralmasına bağlı belirtiler araştırılmalıdır. 

Bazan hastalar genel muayene esnasında bir kolda nabzın alınamaması veya zayıf alınması ile veya tansiyonun alınmaması ile tesadüfen tanı alabilmektedir. 

Hastalık  kronik yani uzun süren bir hastalıktır. Tedaviye rağmen hastalık tekrarlayabilmektedir. Kanda takip edilecek özel bir testi olmadığı için ve kandaki iltihap testlerinin de  her zaman damardaki  iltihabın derecesini gösterememesi  nedeniyle takip ve tedavisinde zorluklar vardır. 

Bu haber toplam 29375 defa okunmuştur

Источник: //www.yeniduzen.com/takayasu-arteriti-nedir-105479h.htm

Takayasu Arteriti Hastalığı (Nabızsızlık)

Takayasu Arteriti Hastalığı (Nabızsızlık)

TA kronik (süregen) bir hastalıktır. Kalpten çıkan ve tüm vücuda kanı taşıyan en büyük atardamar olan aorta ve onun ana dallarında damar duvarında iltihaplanma görülür. Arterit; atardamar duvarının iltihaplanmasını tanımlayan bir kelimedir.

Takayasu arteritinin sebebi nedir?

Sebebi tam olarak bilinmemektedir. Hastalık genetik ve çevresel bazı etkilerin varlığında bağışıklık sisteminin anormal çalışması sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Takayasu arteriti sık görülen bir hastalık mıdır? Daha çok kimlerde görülür?

Hastaların %80-90’ı kadındır. Erkeklerde oldukça nadirdir. Genellikle görülme yaşı 10-40 yaş arasıdır. Dünyada her bölgede görülebilir, ancak Asya toplumlarında daha sıktır. Japonya’da her yıl 150 yeni hasta görülmektedir. Bizimde takipli hastamız yaklaşık 20 civarındadır (3 erkek, 17 bayan).

Takayasu arteritinin belirtileri nelerdir?

Hastalığın başlangıç döneminde halsizlik, isteksizlik, yorgunluk, kilo kaybı, hafif ateş gibi bulgular yaygındır.

Hastalığın ilerleyen dönemlerinde kalpten çıkan ana atardamar olan aorta ve ana dallarının duvarında iltihaplanmalar sonucu damarlarda daralma, tıkanma, delinme gelişebilir. Buna bağlı olarak örneğin kola veya bacağa giden büyük atardamarlarda iltihaplanma gelişmiş ise o kolda nabız zayıf alınır veya hiç alınamayabilir.

O bölgeye giden kan akımı azalacağından beslenme azlığına bağlı soğukluk, güçsüzlük, hareketle gelen ağrı olabilir. Tansiyon ölçümleri sırasında bir veya her iki kolda tansiyon hiç alınamayabilir veya diğer kola göre düşük olarak alınabilir.

Hasta bazen bir veya her iki kolunda nabzının alınmadığını ya da zayıf alındığını kendisi de fark edebilir.

Bazen beyine giden damarlar etkilenir. Yine kanlanmadaki azlığa bağlı olarak hastada başağrısı, baş dönmesi, nöbetler, bayılma ve ilerleyen dönemlerde görme değişiklikleri şeklinde belirti verebilir. Boyundaki atardamarlar etkilenirse hastalığın aktif dönemlerinde etkilenen bölgede belirgin hassasiyet (ağrı) saptanabilir.

Böbreklere giden atardamarlar etkilenebilir ve bu durum hastada erken dönemde tansiyon yüksekliği şeklinde ortaya çıkabilir. İlerleyen dönemde ise böbrek (ler) zarar görebilir.

Kalpten akciğere kirli kanı gönderen büyük atardamar etkilenebilir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, kan tükürme şeklinde kendini gösterebilir.

Genellikle damarlardaki daralma ve tıkanmaların zararlı etkisi yeni gelişen damarlanmalar ile önlenir, fakat bazen ileri derecede etkilenmelerde kol ve bacaklarda beslenme azlığına bağlı yaralar gelişebilir.

Hastaların hemen hemen yarısında eklem-kas ağrıları olabilir.  Genellikle geçicidir.Tipik eklem iltihabı nadirdir.

Nadiren bacaklarda ağrılı-kızarık şişlikler, iltihaplı yaralar gelişebilir.

Barsaklara giden damarlar etkilendiğinde ishal, mide-barsak sisteminden kanama şeklinde belirti verebilir.

Kalp damarlarını etkileyerek kalbin beslenmesini bozabilir. Erken dönemde göğüs ağrısı şeklinde bulgu verebilir.Nadiren kalp krizine neden olabilir.

Takayasu arteriti tanısı nasıl konulmaktadır?

TA’nde tanı hastanın yakınmaları, doktorun muayene bulguları, damarlardaki daralmaların görüntüleme yöntemleriyle gösterilmesi ve laboratuar desteğiyle konulmaktadır.

Erken dönemde Takayasu arteriti için hasta hangi belirtiler varsa doktora başvurmalıdır?

Özellikle 40 yaş ve altı bayanlar belirtiler konusunda daha dikkatli olmalıdır.

Sebebini izah edemediği halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, ateş gibi devam eden yakınmaları varsa, kol ve bacaklarda hareketle ortaya çıkan ağrı yakınması varsa, tansiyon-nabız ölçümleri sırasında bir veya her iki kolunda tansiyon veya nabız alınamıyor veya hafif hissediliyorsa, her iki kol arasında tansiyon basıncında 10mmHg’dan fazla basınç farkı varsa, boynunda atardamarların geçtiği bölgede ağrı hissediyorsa, yeni ortaya çıkan tansiyon yüksekliği varsa dikkatli olunmalıdır. Yukarıda anlatılan ve diğer nadir belirtiler ile de hastalığın ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

Hastalığın tedavisi var mıdır?

Hastalığın bugün için kısa sürede ‘tam şifa’ anlamında bir tedavisi yoktur. Fakat tedavi ile hastalık kontrol altında tutulabilmektedir. Özellikle erken tanı konulan hastalarda tedavinin başarısı oldukça yüz güldürücüdür. Hastalığın standart bir tedavisi yoktur.

Çünkü hastalık her bireyde farklı seyreder. Hastalık şiddeti, organ tutulumunun derecesi-yaygınlığı gibi faktörler tedavi seçimini etkiler. Kullanılan ilaçlar mutlaka düzenli doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Tedavide kullanılan yeni seçenekler de TA için umut verici olmuştur.

Источник: //www.saglikk.com/takayasu-arteriti-hastaligi-nabizsizlik/

Takayasu Arteriti Tanı Kriterleri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Takayasu Arteriti Hastalığı (Nabızsızlık)

Takayasu arteriti, Asya kökenli bayanlar arasında daha yaygın olan bir damar vaskülitidir. Geniş kan damarlarının inflomasyonuna vaskülit adı verilmektedir.

İçindekiler

 • Takayasu Arteriti
 • Tanı Kriterleri
 •  Tedavisi
 • Gebelik
 •  Ölüm Riski

Takayasu Arteriti

Takayasu arteriti, aort dahil geniş kan damarlarının inflamasyona uğramasıdır. Kan damarlarının inflamasyona uğramasına vaskülit adı verilmektedir. Genellikle Asya kökenli bayanlarda bu rahatsızlığa daha sık rastanmaktadır. Hastalık en erken 10 yaşında görülmeye başlar. 

Takayasu arteriti, aynı zamanda nabızsızlık hastalığı ve aort kemer sendromu olarak da bilinmektedir. Hastalığı kısaca iki kol arasındaki kan basıncındaki farklılık olarak açıklamak da mümkündür.

Rahatsızlık, tedavi edilmediği takdirde ileri seviyelere ulaşabilir ve ölüm ile sonuçlanabilir. Dolayısı ile fark edildiği anda tedaviye başlanması ve gerekli tüm tedbirlerin alınması gerekir.

Uzman doktorlar, hastalığın kalpten çıkan ana damarların ve dallarının iltihaplanması sonucunda oluştuğunu ve mutlak suret ile tedavi edilmesi gerektiğini söylüyorlar. 

Takayasu arteriti istatiki bir tablo olmamasına rağmen yapılan araştırmalar sonucunda Türk ve Japon bayanlarda daha fazla görülmüştür. Dolayısı ile bu kesimin hastalık riskini daha yüksek oranlarda taşıdığı da bilinmektedir. 

Tanı Kriterleri

Hastalık bir çok belirti ile kendisini gösterebilir. Tanının konmasında en büyük rol oynayan belirtiler ise şunlardır;

 • Halsizlik,
 • Kilo kaybı,
 • Ateşlenme

Hastalık, yukarıda belirtilen belirtiler ile kendisini göstermeye başlamaktadır. Zaman ilerledikçe bu belirtiler daha ciddi belirtiler göstermeye başlar.

Hastalığın ilerleyen dönemlerinde damar iltihaplanması daha ciddi bir boyuta ulaşır ve boyunda ağrılara sebep olur. Hastalık, aynı zamanda göğüs ve karın ağrılarına da sebebiyet verebilmektedir.

Genellikle hastalar, şiddetli ağrılar sonucunda doktora başvurduktan sonra gerekli muayenelerin ardından durum ortaya çıkar. 

Bu tip hastalıklarda bazı farklı bulgularında gelişebildiği görülmektedir. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

 • Baş dönmesi,
 • Geçici körlük / görme kaybı,
 • Çeşitli organlarda beslenme bozukluklarına daire belirtilerin gözlemlenmesi

Geçici görme kaybı gibi durumlar, hastalarda büyük paniklere yol açmaktadır. Bu tip durumlar nadir görülse de hastalığın ilerleyen seviyelerinde belirgin bir belirti olarak kabul edilmektedir.

Bu tip durumlarda acilen doktora başvurulması ve acil bir şekilde tedavi aşamasına geçilmesi gerekmektedir. Her görme kaybının bu hastalık ile bağdaştırılması mümkün değildir.

Öncelikle kapsamlı bir muayene sonucunda teşhis konması gerekmektedir. 

Hastalığın teşhisi son derece kolaydır. Kişinin kan damarlarında daralma var ise bu daralma sebebi ile kişinin kan dolaşım sesinde bir farklılık görülür. Çoğu zaman kan dolaşımındaki bu farklı ses bir steteskop aracılığı ile de duyulabilir.

Aynı zamanda takayasu arteriti olan pek çok hastada kan basıncının yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Dolayısı ile bu durum da bir belirti olarak kabul edilecektir. Doktorun el ile muayenesinin ardından emin olmak adına çeşitli kan testleri yapılır.

 

Teşhis koymanın bir diğer yolu ise; yine el ile muayeneden sonra hastaya anjiyogrami uygulanır. Bu yöntem ile hastanın kan damarları, bir sıvı enjekte edilmesi aracılığı ile genişletilir ve röntgen ile gözlemlenir. Bu şekilde çok daha net bir tanı konulur. 

 Tedavisi

 Bu rahatsızlığa sahip hastalar, kortizon ile tedavi görürler. Kortizon, bir çok hasta üzerinde başarılı olurken bazı hastalar üzerinde aynı etkiyi göstermez ve rahatsızlık tekrar eder. Bazı hastaların bağışıklıkları kortizona dayanıklıdır.

Bu sebeple bu tip hastalar için daha güçlü ilaçlara başvurulması gerekir. Çok ciddi ve ilerleyen durumlarda damar cerrahisine başvurulması gerekebilir. Aynı zamanda sık sık hastanın yüksek kan basıncının yani hipertansiyonunun ölçülmesi gerekmektedir.

 

Gebelik

Takayasu arteriti olan bayanların gebelikleri son derece riskli geçmektedir. Bu alanda çok fazla veri bulunmamaktadır. Fakat bu hastalığa sahipken gebe kalan bayanlardan bazılarının sağlıklı bir doğum yapabildiği de gözlemlenmiştir.

Bu tip durumlarda annenin sıkı bir kontrol altında tutulması gerekmektedir. aksi takdirde hem bebek hem de anne zarar görebilir. Bu rahatsızlığın gebelik esnasındaki en büyük tehsi hipertansiyon olarak bilinmektedir.

Hastanın sitotoksik tedavi altında olması ve sık sık kontrol edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde anne veya bebek yaşamını yitirebilir. 

Aynı zamanda gebelik esnasında yapılan kontrollerin de hayati önem taşıdığı unutulmamalıdır. Gebelik sebebi ile bir takım hormonlarda ve kan değerlerinde değişiklikler görülebilir.

Bu değişiklikler, hastalığın takibi için yapılan testlerde yanıltıcı olabilir.

Bu sebep ile yapılan testlerin son derece dikkatli bir şekilde incelenmesi ve gerekirse alanında uzman bir profesöre de gösterilmesi gerekmektedir. 

 Ölüm Riski

Hastalık, tedavi edilmez ise ve ilerlemeye devam eder ise hastanın hayatı tehye girer. Çok ciddi ve ağır sonuçlar ile karşılaşacak olan hasta, en sonunda hayatını kaybedebilir. Bu sebeple bu tip bir durumdan şüphelenildiği takdirde acil bir şekilde doktora başvurmak gerekir.

Çeşitli tedavi yöntemleri ile hastalık tedavi edilebilir ve hasta sağlığına yeniden kavuşabilir. Özellikle bayanlarda bu tip risklerin daha yüksek olduğu unutulmamalıdır.

Düzenli beslenme ve sağlıklı yaşam tarzına sahip olmayan bireyler için bu tip hastalıklar daha büyük riskler taşımaktadır. 

Kullanıcı Yorumları ve Oyları (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: //damarlari.com/takayasu-arteriti.html

Takayasu Arteriti

Takayasu Arteriti Hastalığı (Nabızsızlık)

Takayasu arteriti büyük damar vasülitidir.

Vaskülit, kan damarlarının duvarındaki inflamasyona (iltihaba) bağlı, daralma veya balonlaşma (anevrizma) sonucunda tıkanıklık ve bu damarın beslediği organ ve dokularda kanlanma bozukluğuyla giden sistemik hastalıklar grubudur. Takayasu arteritinde, kalpten çıkan büyük atar damar aorta ve onun dalları tutulur. Nabızsızlık hastalığı olarak da bilinir.

Takayasu Arteritine Ne Sebep Olur?

Hastalığın nedeni bilinmiyor. Bazı ailelerde daha fazla görülmesi, genetik yatkınlığı düşündürmüş ve bu hastaların çoğunun taşıdığı bazı şüpheli genlerin neden olabileceği söylenmiştir.

Ancak bu genleri taşıdığı halde, hasta olmayan bir çok kişi vardır. Çevresel faktörler üzerinde durulmuştür.

Bugün için, özellikle bazı enfeksiyonların bu genetik özelliği taşıyanlarda hastalığın ortaya çıkışını kolaylaştırdığı düşünülmektedir.

Takayasu Arteriti Kimlerde Görülür?

Takayasu arteriti oldukça nadir görülen (1/200 000) bir hastalıktır. Hastalık genç bayanlarda daha fazla görülür. 15-40 yaşlarında sıktır. Kadınlarda erkeklere göre 9 kat daha fazladır. Hastalık belli coğrafyalarda daha sık görülür; Doğu Asya, Hindistan, biraz da Latin Amerika’da, diğer bölgelere göre daha fazladır.

Takayasu Arteriti Nasıl Teşhis Edilir?

Hastalığı, inflamasyon ve darlık dönemi diye iki aşamada inceleyebiliriz. İnflamasyon döneminde; hastalık genellikle ergenlik veya 20’li yaşlarda, halsizlik, çabuk yorulma, hafif ateş, kilo kaybı, kansızlık gibi genel yakınmalarla bulgu verir.

Bu dönemde hastaların teşhisi, Takayasu akla getirilmedikçe zordur. Genellikle hastaların kronik anemi nedeniyle bir çok tedavi aldığı, psikiyatriye başvurduğu veya teşhis edilemeyen tüberküloz gibi düşünülüp tüberküloz tedavisi bile alan vardır.

Bu şekilde uzun yıllar süregelen inflamasyon dönemini, darlıkların gelişmesiyle; darlık dönemi takip eder.

Darlık döneminde: Başa, kollara, bacaklara veya böbreklere (renal arterin daralmasıyla) giden kan akımının, daralmaya bağlı kesilmesiyle, kollarda veya bacaklarda çabuk yorulma, baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma, kalp krizi, felç, çok yüksek tansiyon ve ona bağlı problemlerle bulgu verir.

Muayenede sağ-sol kol arasında nabız farkı (bir tarafta alınamama veya zayıflama) sağ-sol kol arasında tansiyon farkı (normalde 10mmHg’den fazla olmaz), boyunda (karotis eksterna arteri üzerinde) tek veya iki taraflı üfürüm veya nabzın alınamaması, karında böbrek arterleri üzerinde üfürüm veya aorta üzerinde üfürüm, aort kapak yetmezliğine ait belirtiler gibi hastalığa özgü bulgular olabilir. Kan testleri tanıya yardımcı değildir. Kronik hastalık anemisiyle uyumlu görünüm ve inflamasyon bulgularını gösteren sedimantasyon hızı ve CRP yüksekliği bulunur. Asıl tanı, anjiyografi (daha az invaziv olduğu için bilgisayarlı tomografi eşliğinde anjiyografi) ile konur. Aorta ve onun dallarında daralma gösterilir. Manyetik rezonans anjiyografi de kullanılabilir.

Takayasu arteriti nasıl tedavi edilir?

 • Takayasu arteriti nadir görüldüğü ve erken dönemde inflamasyon bulgularıyla seyrettiğinden, maalesef hastaların çoğunluğu yıllar sonra; yani darlıklar geliştikten sonra tanı alırlar.

  Darlık döneminde genellikle damar cerrahisine başvuran hastalar, buradan Romatoloji uzmanına yönlendirilebilirlerse; uygun tedaviye de ulaşmış olurlar.

 • Hastalar genellikle darlık döneminde geldiğinden veya teşhis edildiğinden, bu dönemde verilecek tedavinin de etkisi kısıtlıdır.

  Ancak yine de inflamasyonun kontrol altına alınmasıyla darlıklarda bir miktar iyileşme, en azından ilerlemenin durdurulması sağlanır. Hastalık ne kadar erken teşhis edilir ve tedavi ne kadar erken verilirse, sonuçları da o kadar yüz güldürücüdür.

 • Kortikosteroid, tedavinin önemli bir bölümünü oluşturur.

  Steroidin başlanma dozu, hastalığın evresine ve şiddetine göre değişir. Erken dönemde steroid dozunu azaltmaya yönelik siklofosfamid tedavisi eklenebilir.

 • İdame tedavide; metotreksat, azathioprin, mikofenolat mofetil ve anti-TNF ilaçlar kullanılabilir.

  Düşük doz aspirin kullanımının faydalı olabileceğini belirten uzmanlar vardır.

 • Kan basıncının kontrol altına alınması ve kolesterol yüksekliği varsa, buna yönelik ek tedaviler verilmelidir.
 • Bazen arterlerdeki hasar, cerrahi olarak onarılmayı gerektirebilir.

  Cerrahi tedavinin, inflamasyon bulguları baskılandıktan sonra yapılması, başarısını artırır.

 • Takayasu hastalarının çoğunda, hastalık nüksedebilir veya tedavi altında yatışık giderken aktifleşebilir. Bu nedenle, yakın doktor takibi ve belli aralıklarla anjiyografik takip gerekir.

Prof. Dr. Nuran Türkçapar (Aralık-2012)

Источник: //www.romatizmahastaliklari.com/tr/icerik/30/takayasu-arteriti

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..