Talyum Testi (Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi)

içerik

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi – MPS Testi Nedir? – Sağlık Ocağım .NET

Talyum Testi (Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi)
Talyum Testi (Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi)

Miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS), kalp damar hastalıklarının teşhisi için, tedavi sonrası hastanın tedaviye vereceği yanıtı değerlendirmek için uygulanan bir yöntemdir.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS), kalp damar hastalıklarının teşhisi için, tedavi sonrası hastanın tedaviye vereceği yanıtı değerlendirmek için uygulanan bir yöntemdir.

MPS testi, kalp kasının kanlanmasında herhangi bir sorun olup olmadığını araştırmak amacı ile yapılmaktadır.

MPS testi iki aşamalı bir testtir, dinlenme ve stres (egzersiz testi)/farmakolojik stres testi) sonrası kalbin görüntülenmesini kapsayan bir yöntemdir. Gerek Fiziksel Stres Testi gerekse Farmakolojik Stres Testi’nde amaç,  kalbin oksijene duyduğu ihtiyacı ve böylelikle kan akımını arttırarak koroner damarlarda görülebilecek herhangi bir sorunu ortaya çıkarmaktır.

 1. MPS testi kalp damar hastalıklarının tanısı için yapılır
 2. MPS testi kalp kasının kalp krizi sonrasında canlılığının tespit edilmesi için yapılır.
 3. MPS testi koroner balon anjiyoplasti öncesi ve sonrasında uygulamanın faydasının olup olmadığını ya da olup olmayacağını anlayabilmek için yapılır.
 4. MPS testi göğüs ağrılarının kalp hastalığı ile ilgisinin olup olmadığını araştırmak için yapılır.
 5. MPS testi kalp damar hastalığı riski taşıyan hastalarda tarama amaçlı yapılır.
 6. MPS testi kalp damar hastalığı olan kişilerde damar hastalığının ne kadar ciddi olup olmadığının araştırılması için yapılır.
 7. MPS testi koroner bypass cerrahisi geçiren kişilerde ve ilaç tedavisi alan kişilerde tedaviye yanıtın değerlendirilmesi için yapılır.
 8. MPS testi kişilerin kalp krizi (infarktüs) geçirip geçirmediğinin araştırılması ve geçirdi ise ciddiyetinin ve derecesinin araştırılması için yapılır.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi türleri

Sabah aç karnına giden hastaya damar yolu açılır. Stres testi farmakolojik ve fiziksel stres testi olmak üzere iki farklı şekilde yapılmaktadır. Bu iki tür testten hangisinin yapılacağı hastanın kardiyoloji doktoru tarafından belirlenir.

Fiziksel stres testi (efor testi) nedir? 

 1. Fiziksel stres testi koşu bandı üzerinde uygulanır ve bu test efor testi olarak da adlandırılır.
 2. Hastanın yaşı da göz önünde bulundurularak hedef kalp hızının en az % 85’ine ulaşıncaya kadar koşu bandı üzerinde yürümesi istenir.

  Bu testte 3’er dakikalık periyotlarda yürüme bandının hızı arttırılır. Yürüyüş süresince EKG ve kan basıncı sürekli olarak takip edilir. Stres testinin sonunda radyoaktif madde enjekte edilir.

 3. Fiziksel stres testi esnasında hastada en sık görülen yan etki göğüs ağrısı olmakla birlikte, daha az sıklıkta baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk, baygınlık ve bazı nadir vakalarda ciddi ritim bozuklukları gibi klinik belirtiler, çok daha nadir vakalarda kalp krizi meydana gelebilir ve bu tür bir durumda efor testine son verilir.

Testin yapıldığı bölümde, meydana gelebilecek yan etkilere yönelik müdahale için gerekli doktor ve sağlık personeli vardır.

Farmakolojik stres testi nedir? 

Fiziksel stres testi sonrası kardiyoloji doktoru ya da nükleer tıp uzmanı  tarafından ”farmakolojik stres testine” geçilmesine karar verilir.

 1. Farmakolojik stres testinin yapılabilmesi için egzersizin en hızlı anında damar yolundan radyoaktif bir ilaç (radyofarmasötik) ayrıca serum fizyolojik verilir. Farmakolojik stres testi için sorumlu doktor tarafından hasta değerlendirilir ve hastaya uygun olan ilaç seçilir.
 2. Hastaya ilaç uygulamaları yapıldıktan sonra 30-60 dakika sonra SPECT cihazında stres görüntüleme (birinci çekim) başlatılır. İlk görüntüleme bittikten 3 saat sonra istirahat durumunda iken damar yolundan tekrar radyoaktif tetkik başlatılır.
 3. Tetkik bittikten sonra elde edilen bilgiler bilgisayarda bir işlem sürecinden geçirilir.
 4. Farmakolojik stres testinde en sık karşılaşılan yan etki baş ağrısı, yüzde kızarma, mide bulantısı, nefes darlığı ve göğüs ağrısıdır. Bu yan etkiler kullanılan ilacın farmakolojik özellikleri ile ilişkilidir ve bu yan etkiler başka bir ilaç kullanılarak hafifletilebilir.

Testin yapıldığı bölümde, meydana gelebilecek yan etkiler için ilgili doktor ve sağlık personeli vardır.

Miyokard perfüzyon sintigrafi işlemi için hazırlık nedir?

 1. MPS tetkikinin yapılabilmesi için işlemin yapılacağı gün aç olarak (en az 4 saat aç durmak gibi) gelinmesi ve daha önceden doktorunuzun belirlediği bazı ilaçların 2-3 gün önceden bırakılması gerekir.
 2. Eğer MSP tetkiki için gelen hasta aç değil ise, ara vermesi gereken ilaçlarını daha önceden kesmedi ise mutlaka doktoruna söylemelidir.

 3. MSP tetkiki yapılacak kişi eğer şeker hastalığı var ise tetkikten 2 saat önce insülin iğnesini yaptıktan sonra hafif kahvaltı yapabilir ve ara öğününü yanında götürmelidir.
 4. MSP tetkiki için gelirken hasta, hastalığı ile ilişkili diğer incelemeleri de yanında getirmelidir.

 5. MSP işleminden 1 gün önce çay, kahve, kola, sigara ve benzeri kafeinli içecekler bırakılmalıdır.
 6. MSP tetkikine gelirken hasta rahat bir elbise ve rahat spor ayakkabı giymeyi tercih etmelidir.
 7. İnceleme sırasında hastanın belden yukarısı tamamen soyulacak ve vücuduna elektrotlar yapıştırılacak EKG ile kayıt yapılacaktır.

 8. Erkek hastalar MSP tetkiki için gelirken göğüs tüylerini tıraş etmiş olarak gelmelidir.
 9. MSP tetkiki için hasta gelirken yanında refakatçi getirebilir.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

 1. MSP tetkiki sırasında verilen radyoaktif madde 24 saat içerisinde vücuttan atılır, bu nedenle MPS tetkikinin yapıldığı gün hasta çocuklardan ve hamilelerden uzak durmalıdır.

 2. MSP tetkiki sonrası hasta evine veya gideceği yere toplu taşıma araçları ile gitmemelidir.
 3. MSP tetkiki yapıldıktan sonra yeme içme ve duş alma (banyo yapma) kısıtlaması yoktur.

 4. MSP tetkiki yapılacak hasta emzikli anne ise işlemden sonra en az 24 saat bebeğini emzirmemeli, sütünü sağarak dökmelidir.

Kalp hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/miyokard-perfuzyon-sintigrafisi-mps-testi-nedir/

MPS ( Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi )

Talyum Testi (Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi)

Miyokard Perfüzyon Sintigrafi testi nedir?

Miyokard Perfüzyon Sintigrafi, kalp kasınızın (kaslarınızın) kanının ne kadar iyi aktığını gösteren, invazif olmayan bir görüntüleme testidir. Yeterli kan akışını almayan kalp kasının bölgelerini gösterebilir. Bu test genellikle nükleer stres testi olarak adlandırılır. Aynı zamanda kalp kasının ne kadar iyi pompalandığını da gösterebilir.

MPS için 2 teknik vardır: tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT) ve pozitron emisyon tomografisi (PET).

MPS, rahatsızlıkların, daralmış veya tıkanmış kalp atardamarlarının (angina) neden olduğu kalp kasına kan akışının olmamasından kaynaklandığını görmek için göğüs rahatsızlığı olan hastalarda faydalıdır.

Miyokard perfüzyon görüntülemesi kalp arterlerini kendileri göstermez, ancak herhangi bir kalp atardamarının bloke edilmesi ve hangi damarlar problemliyse doktorunuza iyi bir şekilde söylenebilir.

MPS, daha önce kalp krizi geçirdiyseniz de gösterebilir.

Koşullara bağlı olarak, örneğin göğüs ağrınız ve anormal MPS çalışmanız varsa, bir sonraki adım koroner anjiyogram (PDF) yapabilir. Öte yandan, eğer MPS çalışması normal ise, doktorunuz kalp ile ilgili olmayan göğüs ağrısının diğer nedenlerine güvenle bakabilir.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafi ;

 • Bir Miyokard Perfüzyon Sintigrafi testi, bir koşu bandı veya egzersiz bisikleti (“fiziksel stres”) üzerinde egzersiz yaparken ve dinlenirken kalbin içinden kan akışını inceler. İyi egzersiz yapamıyorsanız, egzersiz yaptığınız gibi kalp kasınızın kan akışını artırmak için bir ilaç alacaksınız.
 • Test, izleyiciler adı verilen radyoaktif materyal kullanıyor. Tracer’lar kanınızla karışır ve kalp damarlarınızdan kan aktığından kalp kasınız tarafından alınır.
 • Özel bir “gamma” kamerası, kalp kasınızın perfüze edildiğini (kanla birlikte) göstermek için kalbinizin fotoğraflarını çeker.
 • Resimler, kalp kasınızın yeterince kan alması veya kan akışının daralmış atardamarlar nedeniyle kalp kasının kısımlarına düşürülmesi durumunda doktorunuza yardımcı olacaktır. MPS, geçmiş kalp krizinden ölü hücrelerin (skarlar) alanları olup olmadığını da söyleyebilir. Bir kalp krizi geçirdikten sonra iyi çalışmayan kalp kasının bir kısmı, koroner stent varsa veya bypass cerrahisi yapılırsa normale dönme şansına sahipse, bazı MPS formları da doktorunuza bildirebilir (“yaşayabilirlik”).
 • MPS testinden aldığınız radyasyon miktarı azdır.

İnsanlar neden MPS testi yaptırıyor?

Bir MPS testi, kalp kasınızdan ne kadar iyi kan aktığını gösterir.

Test, egzersiz veya stres sırasında kan akışının eksikliğini gösterirse, ancak istirahatte normal ise, bu, kalbe kan taşıyan bir arterin daraltıldığı veya bloke edildiği anlamına gelebilir.

Test, egzersiz veya stres sırasında ve istirahatte kalp kasının bir kısmına kan akışının eksikliğini gösterirse, kalp kasınızın, muhtemelen geçmişte kalp krizi geçirme tehsi olduğu anlamına gelebilir.

MPS testleri doktorunuza bazı konularda yardımcı olabilir:

 • Göğüs rahatsızlığınız varsa koroner (kalp) damarlarınızda daralma veya tıkanıklık olup olmadığını öğrenin
 • Kalbiniz normal çalışmıyorsa kalp krizinden kalp hasarınız varsa
 • Koroner anjiyogram geçirmeniz gerekip gerekmediğini belirler.
 • Göğüs rahatsızlığınızı tedavi etmek veya anormal bir pompalama fonksiyonunun normale dönmesine yardımcı olmak için koroner stent veya bypass ameliyatından faydalanıp yararlanmayacağınıza karar verin.
 • Bir kalp prosedürü geliştirmek için kan akışını (stent, baypass) geliştirmek gerekiyorsa
 • Kalbin fiziksel aktiviteyi ne kadar iyi idare edebilir

Miyokard Perfüzyon Sintigrafi testinin riskleri nelerdir?

MPS testleri çoğu insan için genellikle güvenlidir. MPS çalışmaları sizi düşük doz X-ışınlarına maruz bırakır. Uzmanlar, bu kadar düşük dozlarda X ışınlarının kansere yol açıp açmadığı konusunda hemfikir değiller, ancak düşük X-ışınları dozunun tamamen güvenli olma ihtimali yoktur.

Kalp krizi riskiniz düşükse veya kalp rahatsızlığınızın olduğunu düşünmek için başka bir nedeniniz yoksa (göğüs rahatsızlığı) testi yapmayın. Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da emziren bir anne iseniz, bu testi almadan önce doktorunuza bildirin.

Bebeğine zarar verebilir.

MPS testine nasıl hazırlanırım?

 • Doktorunuza reçetesiz ilaçlar, otlar ve vitaminler de dahil olmak üzere aldığınız ilaçlar hakkında bilgi verin. Onları testten önce almamanızı isteyebilir. Doktorunuz söyleyene kadar ilacınızı almayı bırakmayın.
 • Doktorunuz ayrıca, testinizden 24 saat önce kafeinli içecekler (örneğin kahve, çay, meşrubat) veya çikolata gibi belirli yiyecekleri yememenizi isteyebilir. Kafein içtiğinizde testin ertelenmesi veya iptal edilmesi gerekebilir.
 • Yemek yemeyin ve testinizden önce sadece 4 ila 6 saat su içmeyin.
 • Egzersiz yapmak için rahat, bol giysiler ve rahat ayakkabılar giyin.

MPS testi sırasında ne olur?

Özel olarak eğitilmiş teknisyenler genellikle testi bir hastane veya klinikte özel ekipmanlarla yaparlar

 • Teknisyen göğsünüze, kollarınıza ve bacaklarınıza küçük metal diskler (elektrotlar) yerleştirir. Diskler, elektrokardiyogramınızı (EKG) kaydetmek için bir makineye bağlanan tellere sahiptir. EKG, testiniz sırasında kalp atışlarınızı takip eder ve fotoğraf çekimi için kameraya söyler.
 • Kan basıncınızı takip etmek için kolunuzun etrafında bir manşet takacaksınız.
 • Teknisyen kolunuza intravenöz yol (IV) koyacaktır.
 • Bir koşu bandı veya egzersiz bisikleti üzerinde egzersiz yapacaksınız
 • Eğer egzersiz yapamıyorsanız, IV hattınız, egzersiz yaptığınız zamana benzer şekilde, kalbe giden kan akışını arttırmak için bir ilaca sahip bir torbaya bağlanacak veya kalbinizi hızlandıracak. Buna kimyasal veya farmakolojik stres testi denir. Bu ilaçlar adenosin, dipiridamol (Persantine) veya dobutamin içerebilir.
 • En üst düzey etkinlik seviyesine ulaştığınızda, IV hattından az miktarda radyoaktif malzeme (izleyici) alırsınız.
 • Gama kamera kalbinizin fotoğraflarını çekerken, hala bir masada 10-30 dakika uzanacaksınız. Bu süre boyunca tüm kalbinizin ince dilimlerinin resimlerini tüm açılardan sağlamak için birkaç tarama yapılır. Resimler çekilirken başınızın üstündeki kollarınızla tamamen temas halinde tutmak çok önemlidir.
 • Testin dinlenme bölümünde daha fazla izleyici alacaksınız ve başka bir dizi fotoğraf çekilecek. Bu görüntüler dizisi, egzersiz veya stres sonrası çekilen resimlerle karşılaştırılacaktır.
 • Testin bazı formları stres veya egzersiz kullanmaz, ancak 2 farklı izleyici ile 2 set dinlenme görüntüsü alır.
 • Test 3 ila 4 saat arasında sürmektedir. Bazı laboratuvarlar önce testin dinlenme kısmını yapabilir veya dinlenme ve egzersiz testlerini farklı günlerde yapabilir.

MPS testimden sonra ne olur?

 • Genellikle normal aktivitelerinize hemen geri dönebilirsiniz.
 • Radyoaktif malzemeyi vücudunuzdan temizlemek için bol su için.
 • Test sonuçlarını ve sonraki adımları tartışmak için doktorunuzla randevu alın.

Bir MPS testi hakkında daha fazla nasıl öğrenebilirim?
Doktorunla konuş.

İşte doktorunuza sormak için bazı iyi sorular:
Bu testi neden radyasyon olmaksızın farklı bir şey yerine yapıyorsun?
X-ışınları ile ilgili olası küçük kanser riskinin benim durumumla ve kalp rahatsızlığımla karşılaşmamla ilgili olarak haklı olduğunu düşünüyor musunuz?
Bu teste hazırlanmak için ne yapmam gerekiyor?
Test sonuçlarını ne zaman alacağım?
Bundan sonra daha fazla test yaptırmam gerekecek mi?
Test sırasında göğüs ağrısı veya nefes darlığı çekersem ne olur?

Источник: https://okmeydanitipmerkezi.com/mps-miyokard-perfuzyon-sintigrafisi/

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi – MPS Testi Nedir? – Sağlık Ocağım .NET

Talyum Testi (Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi)
Talyum Testi (Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi)

Miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS), kalp damar hastalıklarının teşhisi için, tedavi sonrası hastanın tedaviye vereceği yanıtı değerlendirmek için uygulanan bir yöntemdir.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS), kalp damar hastalıklarının teşhisi için, tedavi sonrası hastanın tedaviye vereceği yanıtı değerlendirmek için uygulanan bir yöntemdir.

MPS testi, kalp kasının kanlanmasında herhangi bir sorun olup olmadığını araştırmak amacı ile yapılmaktadır.

MPS testi iki aşamalı bir testtir, dinlenme ve stres (egzersiz testi)/farmakolojik stres testi) sonrası kalbin görüntülenmesini kapsayan bir yöntemdir. Gerek Fiziksel Stres Testi gerekse Farmakolojik Stres Testi’nde amaç,  kalbin oksijene duyduğu ihtiyacı ve böylelikle kan akımını arttırarak koroner damarlarda görülebilecek herhangi bir sorunu ortaya çıkarmaktır.

 1. MPS testi kalp damar hastalıklarının tanısı için yapılır
 2. MPS testi kalp kasının kalp krizi sonrasında canlılığının tespit edilmesi için yapılır.
 3. MPS testi koroner balon anjiyoplasti öncesi ve sonrasında uygulamanın faydasının olup olmadığını ya da olup olmayacağını anlayabilmek için yapılır.
 4. MPS testi göğüs ağrılarının kalp hastalığı ile ilgisinin olup olmadığını araştırmak için yapılır.
 5. MPS testi kalp damar hastalığı riski taşıyan hastalarda tarama amaçlı yapılır.
 6. MPS testi kalp damar hastalığı olan kişilerde damar hastalığının ne kadar ciddi olup olmadığının araştırılması için yapılır.
 7. MPS testi koroner bypass cerrahisi geçiren kişilerde ve ilaç tedavisi alan kişilerde tedaviye yanıtın değerlendirilmesi için yapılır.
 8. MPS testi kişilerin kalp krizi (infarktüs) geçirip geçirmediğinin araştırılması ve geçirdi ise ciddiyetinin ve derecesinin araştırılması için yapılır.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi türleri

Sabah aç karnına giden hastaya damar yolu açılır. Stres testi farmakolojik ve fiziksel stres testi olmak üzere iki farklı şekilde yapılmaktadır. Bu iki tür testten hangisinin yapılacağı hastanın kardiyoloji doktoru tarafından belirlenir.

Fiziksel stres testi (efor testi) nedir? 

 1. Fiziksel stres testi koşu bandı üzerinde uygulanır ve bu test efor testi olarak da adlandırılır.
 2. Hastanın yaşı da göz önünde bulundurularak hedef kalp hızının en az % 85’ine ulaşıncaya kadar koşu bandı üzerinde yürümesi istenir.

  Bu testte 3’er dakikalık periyotlarda yürüme bandının hızı arttırılır. Yürüyüş süresince EKG ve kan basıncı sürekli olarak takip edilir. Stres testinin sonunda radyoaktif madde enjekte edilir.

 3. Fiziksel stres testi esnasında hastada en sık görülen yan etki göğüs ağrısı olmakla birlikte, daha az sıklıkta baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk, baygınlık ve bazı nadir vakalarda ciddi ritim bozuklukları gibi klinik belirtiler, çok daha nadir vakalarda kalp krizi meydana gelebilir ve bu tür bir durumda efor testine son verilir.

Testin yapıldığı bölümde, meydana gelebilecek yan etkilere yönelik müdahale için gerekli doktor ve sağlık personeli vardır.

Farmakolojik stres testi nedir? 

Fiziksel stres testi sonrası kardiyoloji doktoru ya da nükleer tıp uzmanı  tarafından ”farmakolojik stres testine” geçilmesine karar verilir.

 1. Farmakolojik stres testinin yapılabilmesi için egzersizin en hızlı anında damar yolundan radyoaktif bir ilaç (radyofarmasötik) ayrıca serum fizyolojik verilir. Farmakolojik stres testi için sorumlu doktor tarafından hasta değerlendirilir ve hastaya uygun olan ilaç seçilir.
 2. Hastaya ilaç uygulamaları yapıldıktan sonra 30-60 dakika sonra SPECT cihazında stres görüntüleme (birinci çekim) başlatılır. İlk görüntüleme bittikten 3 saat sonra istirahat durumunda iken damar yolundan tekrar radyoaktif tetkik başlatılır.
 3. Tetkik bittikten sonra elde edilen bilgiler bilgisayarda bir işlem sürecinden geçirilir.
 4. Farmakolojik stres testinde en sık karşılaşılan yan etki baş ağrısı, yüzde kızarma, mide bulantısı, nefes darlığı ve göğüs ağrısıdır. Bu yan etkiler kullanılan ilacın farmakolojik özellikleri ile ilişkilidir ve bu yan etkiler başka bir ilaç kullanılarak hafifletilebilir.

Testin yapıldığı bölümde, meydana gelebilecek yan etkiler için ilgili doktor ve sağlık personeli vardır.

Miyokard perfüzyon sintigrafi işlemi için hazırlık nedir?

 1. MPS tetkikinin yapılabilmesi için işlemin yapılacağı gün aç olarak (en az 4 saat aç durmak gibi) gelinmesi ve daha önceden doktorunuzun belirlediği bazı ilaçların 2-3 gün önceden bırakılması gerekir.
 2. Eğer MSP tetkiki için gelen hasta aç değil ise, ara vermesi gereken ilaçlarını daha önceden kesmedi ise mutlaka doktoruna söylemelidir.

 3. MSP tetkiki yapılacak kişi eğer şeker hastalığı var ise tetkikten 2 saat önce insülin iğnesini yaptıktan sonra hafif kahvaltı yapabilir ve ara öğününü yanında götürmelidir.
 4. MSP tetkiki için gelirken hasta, hastalığı ile ilişkili diğer incelemeleri de yanında getirmelidir.

 5. MSP işleminden 1 gün önce çay, kahve, kola, sigara ve benzeri kafeinli içecekler bırakılmalıdır.
 6. MSP tetkikine gelirken hasta rahat bir elbise ve rahat spor ayakkabı giymeyi tercih etmelidir.
 7. İnceleme sırasında hastanın belden yukarısı tamamen soyulacak ve vücuduna elektrotlar yapıştırılacak EKG ile kayıt yapılacaktır.

 8. Erkek hastalar MSP tetkiki için gelirken göğüs tüylerini tıraş etmiş olarak gelmelidir.
 9. MSP tetkiki için hasta gelirken yanında refakatçi getirebilir.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

 1. MSP tetkiki sırasında verilen radyoaktif madde 24 saat içerisinde vücuttan atılır, bu nedenle MPS tetkikinin yapıldığı gün hasta çocuklardan ve hamilelerden uzak durmalıdır.

 2. MSP tetkiki sonrası hasta evine veya gideceği yere toplu taşıma araçları ile gitmemelidir.
 3. MSP tetkiki yapıldıktan sonra yeme içme ve duş alma (banyo yapma) kısıtlaması yoktur.

 4. MSP tetkiki yapılacak hasta emzikli anne ise işlemden sonra en az 24 saat bebeğini emzirmemeli, sütünü sağarak dökmelidir.

Kalp hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/miyokard-perfuzyon-sintigrafisi-mps-testi-nedir/

MPS ( Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi )

Talyum Testi (Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi)

Miyokard Perfüzyon Sintigrafi testi nedir?

Miyokard Perfüzyon Sintigrafi, kalp kasınızın (kaslarınızın) kanının ne kadar iyi aktığını gösteren, invazif olmayan bir görüntüleme testidir. Yeterli kan akışını almayan kalp kasının bölgelerini gösterebilir. Bu test genellikle nükleer stres testi olarak adlandırılır. Aynı zamanda kalp kasının ne kadar iyi pompalandığını da gösterebilir.

MPS için 2 teknik vardır: tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT) ve pozitron emisyon tomografisi (PET).

MPS, rahatsızlıkların, daralmış veya tıkanmış kalp atardamarlarının (angina) neden olduğu kalp kasına kan akışının olmamasından kaynaklandığını görmek için göğüs rahatsızlığı olan hastalarda faydalıdır.

Miyokard perfüzyon görüntülemesi kalp arterlerini kendileri göstermez, ancak herhangi bir kalp atardamarının bloke edilmesi ve hangi damarlar problemliyse doktorunuza iyi bir şekilde söylenebilir.

MPS, daha önce kalp krizi geçirdiyseniz de gösterebilir.

Koşullara bağlı olarak, örneğin göğüs ağrınız ve anormal MPS çalışmanız varsa, bir sonraki adım koroner anjiyogram (PDF) yapabilir. Öte yandan, eğer MPS çalışması normal ise, doktorunuz kalp ile ilgili olmayan göğüs ağrısının diğer nedenlerine güvenle bakabilir.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafi ;

 • Bir Miyokard Perfüzyon Sintigrafi testi, bir koşu bandı veya egzersiz bisikleti (“fiziksel stres”) üzerinde egzersiz yaparken ve dinlenirken kalbin içinden kan akışını inceler. İyi egzersiz yapamıyorsanız, egzersiz yaptığınız gibi kalp kasınızın kan akışını artırmak için bir ilaç alacaksınız.
 • Test, izleyiciler adı verilen radyoaktif materyal kullanıyor. Tracer’lar kanınızla karışır ve kalp damarlarınızdan kan aktığından kalp kasınız tarafından alınır.
 • Özel bir “gamma” kamerası, kalp kasınızın perfüze edildiğini (kanla birlikte) göstermek için kalbinizin fotoğraflarını çeker.
 • Resimler, kalp kasınızın yeterince kan alması veya kan akışının daralmış atardamarlar nedeniyle kalp kasının kısımlarına düşürülmesi durumunda doktorunuza yardımcı olacaktır. MPS, geçmiş kalp krizinden ölü hücrelerin (skarlar) alanları olup olmadığını da söyleyebilir. Bir kalp krizi geçirdikten sonra iyi çalışmayan kalp kasının bir kısmı, koroner stent varsa veya bypass cerrahisi yapılırsa normale dönme şansına sahipse, bazı MPS formları da doktorunuza bildirebilir (“yaşayabilirlik”).
 • MPS testinden aldığınız radyasyon miktarı azdır.

İnsanlar neden MPS testi yaptırıyor?

Bir MPS testi, kalp kasınızdan ne kadar iyi kan aktığını gösterir.

Test, egzersiz veya stres sırasında kan akışının eksikliğini gösterirse, ancak istirahatte normal ise, bu, kalbe kan taşıyan bir arterin daraltıldığı veya bloke edildiği anlamına gelebilir.

Test, egzersiz veya stres sırasında ve istirahatte kalp kasının bir kısmına kan akışının eksikliğini gösterirse, kalp kasınızın, muhtemelen geçmişte kalp krizi geçirme tehsi olduğu anlamına gelebilir.

MPS testleri doktorunuza bazı konularda yardımcı olabilir:

 • Göğüs rahatsızlığınız varsa koroner (kalp) damarlarınızda daralma veya tıkanıklık olup olmadığını öğrenin
 • Kalbiniz normal çalışmıyorsa kalp krizinden kalp hasarınız varsa
 • Koroner anjiyogram geçirmeniz gerekip gerekmediğini belirler.
 • Göğüs rahatsızlığınızı tedavi etmek veya anormal bir pompalama fonksiyonunun normale dönmesine yardımcı olmak için koroner stent veya bypass ameliyatından faydalanıp yararlanmayacağınıza karar verin.
 • Bir kalp prosedürü geliştirmek için kan akışını (stent, baypass) geliştirmek gerekiyorsa
 • Kalbin fiziksel aktiviteyi ne kadar iyi idare edebilir

Miyokard Perfüzyon Sintigrafi testinin riskleri nelerdir?

MPS testleri çoğu insan için genellikle güvenlidir. MPS çalışmaları sizi düşük doz X-ışınlarına maruz bırakır. Uzmanlar, bu kadar düşük dozlarda X ışınlarının kansere yol açıp açmadığı konusunda hemfikir değiller, ancak düşük X-ışınları dozunun tamamen güvenli olma ihtimali yoktur.

Kalp krizi riskiniz düşükse veya kalp rahatsızlığınızın olduğunu düşünmek için başka bir nedeniniz yoksa (göğüs rahatsızlığı) testi yapmayın. Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da emziren bir anne iseniz, bu testi almadan önce doktorunuza bildirin.

Bebeğine zarar verebilir.

MPS testine nasıl hazırlanırım?

 • Doktorunuza reçetesiz ilaçlar, otlar ve vitaminler de dahil olmak üzere aldığınız ilaçlar hakkında bilgi verin. Onları testten önce almamanızı isteyebilir. Doktorunuz söyleyene kadar ilacınızı almayı bırakmayın.
 • Doktorunuz ayrıca, testinizden 24 saat önce kafeinli içecekler (örneğin kahve, çay, meşrubat) veya çikolata gibi belirli yiyecekleri yememenizi isteyebilir. Kafein içtiğinizde testin ertelenmesi veya iptal edilmesi gerekebilir.
 • Yemek yemeyin ve testinizden önce sadece 4 ila 6 saat su içmeyin.
 • Egzersiz yapmak için rahat, bol giysiler ve rahat ayakkabılar giyin.

MPS testi sırasında ne olur?

Özel olarak eğitilmiş teknisyenler genellikle testi bir hastane veya klinikte özel ekipmanlarla yaparlar

 • Teknisyen göğsünüze, kollarınıza ve bacaklarınıza küçük metal diskler (elektrotlar) yerleştirir. Diskler, elektrokardiyogramınızı (EKG) kaydetmek için bir makineye bağlanan tellere sahiptir. EKG, testiniz sırasında kalp atışlarınızı takip eder ve fotoğraf çekimi için kameraya söyler.
 • Kan basıncınızı takip etmek için kolunuzun etrafında bir manşet takacaksınız.
 • Teknisyen kolunuza intravenöz yol (IV) koyacaktır.
 • Bir koşu bandı veya egzersiz bisikleti üzerinde egzersiz yapacaksınız
 • Eğer egzersiz yapamıyorsanız, IV hattınız, egzersiz yaptığınız zamana benzer şekilde, kalbe giden kan akışını arttırmak için bir ilaca sahip bir torbaya bağlanacak veya kalbinizi hızlandıracak. Buna kimyasal veya farmakolojik stres testi denir. Bu ilaçlar adenosin, dipiridamol (Persantine) veya dobutamin içerebilir.
 • En üst düzey etkinlik seviyesine ulaştığınızda, IV hattından az miktarda radyoaktif malzeme (izleyici) alırsınız.
 • Gama kamera kalbinizin fotoğraflarını çekerken, hala bir masada 10-30 dakika uzanacaksınız. Bu süre boyunca tüm kalbinizin ince dilimlerinin resimlerini tüm açılardan sağlamak için birkaç tarama yapılır. Resimler çekilirken başınızın üstündeki kollarınızla tamamen temas halinde tutmak çok önemlidir.
 • Testin dinlenme bölümünde daha fazla izleyici alacaksınız ve başka bir dizi fotoğraf çekilecek. Bu görüntüler dizisi, egzersiz veya stres sonrası çekilen resimlerle karşılaştırılacaktır.
 • Testin bazı formları stres veya egzersiz kullanmaz, ancak 2 farklı izleyici ile 2 set dinlenme görüntüsü alır.
 • Test 3 ila 4 saat arasında sürmektedir. Bazı laboratuvarlar önce testin dinlenme kısmını yapabilir veya dinlenme ve egzersiz testlerini farklı günlerde yapabilir.

MPS testimden sonra ne olur?

 • Genellikle normal aktivitelerinize hemen geri dönebilirsiniz.
 • Radyoaktif malzemeyi vücudunuzdan temizlemek için bol su için.
 • Test sonuçlarını ve sonraki adımları tartışmak için doktorunuzla randevu alın.

Bir MPS testi hakkında daha fazla nasıl öğrenebilirim?
Doktorunla konuş.

İşte doktorunuza sormak için bazı iyi sorular:
Bu testi neden radyasyon olmaksızın farklı bir şey yerine yapıyorsun?
X-ışınları ile ilgili olası küçük kanser riskinin benim durumumla ve kalp rahatsızlığımla karşılaşmamla ilgili olarak haklı olduğunu düşünüyor musunuz?
Bu teste hazırlanmak için ne yapmam gerekiyor?
Test sonuçlarını ne zaman alacağım?
Bundan sonra daha fazla test yaptırmam gerekecek mi?
Test sırasında göğüs ağrısı veya nefes darlığı çekersem ne olur?

Источник: https://okmeydanitipmerkezi.com/mps-miyokard-perfuzyon-sintigrafisi/

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi – MPS Testi Nedir? – Sağlık Ocağım .NET

Talyum Testi (Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi)
Talyum Testi (Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi)

Miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS), kalp damar hastalıklarının teşhisi için, tedavi sonrası hastanın tedaviye vereceği yanıtı değerlendirmek için uygulanan bir yöntemdir.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS), kalp damar hastalıklarının teşhisi için, tedavi sonrası hastanın tedaviye vereceği yanıtı değerlendirmek için uygulanan bir yöntemdir.

MPS testi, kalp kasının kanlanmasında herhangi bir sorun olup olmadığını araştırmak amacı ile yapılmaktadır.

MPS testi iki aşamalı bir testtir, dinlenme ve stres (egzersiz testi)/farmakolojik stres testi) sonrası kalbin görüntülenmesini kapsayan bir yöntemdir. Gerek Fiziksel Stres Testi gerekse Farmakolojik Stres Testi’nde amaç,  kalbin oksijene duyduğu ihtiyacı ve böylelikle kan akımını arttırarak koroner damarlarda görülebilecek herhangi bir sorunu ortaya çıkarmaktır.

 1. MPS testi kalp damar hastalıklarının tanısı için yapılır
 2. MPS testi kalp kasının kalp krizi sonrasında canlılığının tespit edilmesi için yapılır.
 3. MPS testi koroner balon anjiyoplasti öncesi ve sonrasında uygulamanın faydasının olup olmadığını ya da olup olmayacağını anlayabilmek için yapılır.
 4. MPS testi göğüs ağrılarının kalp hastalığı ile ilgisinin olup olmadığını araştırmak için yapılır.
 5. MPS testi kalp damar hastalığı riski taşıyan hastalarda tarama amaçlı yapılır.
 6. MPS testi kalp damar hastalığı olan kişilerde damar hastalığının ne kadar ciddi olup olmadığının araştırılması için yapılır.
 7. MPS testi koroner bypass cerrahisi geçiren kişilerde ve ilaç tedavisi alan kişilerde tedaviye yanıtın değerlendirilmesi için yapılır.
 8. MPS testi kişilerin kalp krizi (infarktüs) geçirip geçirmediğinin araştırılması ve geçirdi ise ciddiyetinin ve derecesinin araştırılması için yapılır.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi türleri

Sabah aç karnına giden hastaya damar yolu açılır. Stres testi farmakolojik ve fiziksel stres testi olmak üzere iki farklı şekilde yapılmaktadır. Bu iki tür testten hangisinin yapılacağı hastanın kardiyoloji doktoru tarafından belirlenir.

Fiziksel stres testi (efor testi) nedir? 

 1. Fiziksel stres testi koşu bandı üzerinde uygulanır ve bu test efor testi olarak da adlandırılır.
 2. Hastanın yaşı da göz önünde bulundurularak hedef kalp hızının en az % 85’ine ulaşıncaya kadar koşu bandı üzerinde yürümesi istenir.

  Bu testte 3’er dakikalık periyotlarda yürüme bandının hızı arttırılır. Yürüyüş süresince EKG ve kan basıncı sürekli olarak takip edilir. Stres testinin sonunda radyoaktif madde enjekte edilir.

 3. Fiziksel stres testi esnasında hastada en sık görülen yan etki göğüs ağrısı olmakla birlikte, daha az sıklıkta baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk, baygınlık ve bazı nadir vakalarda ciddi ritim bozuklukları gibi klinik belirtiler, çok daha nadir vakalarda kalp krizi meydana gelebilir ve bu tür bir durumda efor testine son verilir.

Testin yapıldığı bölümde, meydana gelebilecek yan etkilere yönelik müdahale için gerekli doktor ve sağlık personeli vardır.

Farmakolojik stres testi nedir? 

Fiziksel stres testi sonrası kardiyoloji doktoru ya da nükleer tıp uzmanı  tarafından ”farmakolojik stres testine” geçilmesine karar verilir.

 1. Farmakolojik stres testinin yapılabilmesi için egzersizin en hızlı anında damar yolundan radyoaktif bir ilaç (radyofarmasötik) ayrıca serum fizyolojik verilir. Farmakolojik stres testi için sorumlu doktor tarafından hasta değerlendirilir ve hastaya uygun olan ilaç seçilir.
 2. Hastaya ilaç uygulamaları yapıldıktan sonra 30-60 dakika sonra SPECT cihazında stres görüntüleme (birinci çekim) başlatılır. İlk görüntüleme bittikten 3 saat sonra istirahat durumunda iken damar yolundan tekrar radyoaktif tetkik başlatılır.
 3. Tetkik bittikten sonra elde edilen bilgiler bilgisayarda bir işlem sürecinden geçirilir.
 4. Farmakolojik stres testinde en sık karşılaşılan yan etki baş ağrısı, yüzde kızarma, mide bulantısı, nefes darlığı ve göğüs ağrısıdır. Bu yan etkiler kullanılan ilacın farmakolojik özellikleri ile ilişkilidir ve bu yan etkiler başka bir ilaç kullanılarak hafifletilebilir.

Testin yapıldığı bölümde, meydana gelebilecek yan etkiler için ilgili doktor ve sağlık personeli vardır.

Miyokard perfüzyon sintigrafi işlemi için hazırlık nedir?

 1. MPS tetkikinin yapılabilmesi için işlemin yapılacağı gün aç olarak (en az 4 saat aç durmak gibi) gelinmesi ve daha önceden doktorunuzun belirlediği bazı ilaçların 2-3 gün önceden bırakılması gerekir.
 2. Eğer MSP tetkiki için gelen hasta aç değil ise, ara vermesi gereken ilaçlarını daha önceden kesmedi ise mutlaka doktoruna söylemelidir.

 3. MSP tetkiki yapılacak kişi eğer şeker hastalığı var ise tetkikten 2 saat önce insülin iğnesini yaptıktan sonra hafif kahvaltı yapabilir ve ara öğününü yanında götürmelidir.
 4. MSP tetkiki için gelirken hasta, hastalığı ile ilişkili diğer incelemeleri de yanında getirmelidir.

 5. MSP işleminden 1 gün önce çay, kahve, kola, sigara ve benzeri kafeinli içecekler bırakılmalıdır.
 6. MSP tetkikine gelirken hasta rahat bir elbise ve rahat spor ayakkabı giymeyi tercih etmelidir.
 7. İnceleme sırasında hastanın belden yukarısı tamamen soyulacak ve vücuduna elektrotlar yapıştırılacak EKG ile kayıt yapılacaktır.

 8. Erkek hastalar MSP tetkiki için gelirken göğüs tüylerini tıraş etmiş olarak gelmelidir.
 9. MSP tetkiki için hasta gelirken yanında refakatçi getirebilir.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

 1. MSP tetkiki sırasında verilen radyoaktif madde 24 saat içerisinde vücuttan atılır, bu nedenle MPS tetkikinin yapıldığı gün hasta çocuklardan ve hamilelerden uzak durmalıdır.

 2. MSP tetkiki sonrası hasta evine veya gideceği yere toplu taşıma araçları ile gitmemelidir.
 3. MSP tetkiki yapıldıktan sonra yeme içme ve duş alma (banyo yapma) kısıtlaması yoktur.

 4. MSP tetkiki yapılacak hasta emzikli anne ise işlemden sonra en az 24 saat bebeğini emzirmemeli, sütünü sağarak dökmelidir.

Kalp hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/miyokard-perfuzyon-sintigrafisi-mps-testi-nedir/

MPS ( Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi )

Talyum Testi (Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi)

Miyokard Perfüzyon Sintigrafi testi nedir?

Miyokard Perfüzyon Sintigrafi, kalp kasınızın (kaslarınızın) kanının ne kadar iyi aktığını gösteren, invazif olmayan bir görüntüleme testidir. Yeterli kan akışını almayan kalp kasının bölgelerini gösterebilir. Bu test genellikle nükleer stres testi olarak adlandırılır. Aynı zamanda kalp kasının ne kadar iyi pompalandığını da gösterebilir.

MPS için 2 teknik vardır: tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT) ve pozitron emisyon tomografisi (PET).

MPS, rahatsızlıkların, daralmış veya tıkanmış kalp atardamarlarının (angina) neden olduğu kalp kasına kan akışının olmamasından kaynaklandığını görmek için göğüs rahatsızlığı olan hastalarda faydalıdır.

Miyokard perfüzyon görüntülemesi kalp arterlerini kendileri göstermez, ancak herhangi bir kalp atardamarının bloke edilmesi ve hangi damarlar problemliyse doktorunuza iyi bir şekilde söylenebilir.

MPS, daha önce kalp krizi geçirdiyseniz de gösterebilir.

Koşullara bağlı olarak, örneğin göğüs ağrınız ve anormal MPS çalışmanız varsa, bir sonraki adım koroner anjiyogram (PDF) yapabilir. Öte yandan, eğer MPS çalışması normal ise, doktorunuz kalp ile ilgili olmayan göğüs ağrısının diğer nedenlerine güvenle bakabilir.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafi ;

 • Bir Miyokard Perfüzyon Sintigrafi testi, bir koşu bandı veya egzersiz bisikleti (“fiziksel stres”) üzerinde egzersiz yaparken ve dinlenirken kalbin içinden kan akışını inceler. İyi egzersiz yapamıyorsanız, egzersiz yaptığınız gibi kalp kasınızın kan akışını artırmak için bir ilaç alacaksınız.
 • Test, izleyiciler adı verilen radyoaktif materyal kullanıyor. Tracer’lar kanınızla karışır ve kalp damarlarınızdan kan aktığından kalp kasınız tarafından alınır.
 • Özel bir “gamma” kamerası, kalp kasınızın perfüze edildiğini (kanla birlikte) göstermek için kalbinizin fotoğraflarını çeker.
 • Resimler, kalp kasınızın yeterince kan alması veya kan akışının daralmış atardamarlar nedeniyle kalp kasının kısımlarına düşürülmesi durumunda doktorunuza yardımcı olacaktır. MPS, geçmiş kalp krizinden ölü hücrelerin (skarlar) alanları olup olmadığını da söyleyebilir. Bir kalp krizi geçirdikten sonra iyi çalışmayan kalp kasının bir kısmı, koroner stent varsa veya bypass cerrahisi yapılırsa normale dönme şansına sahipse, bazı MPS formları da doktorunuza bildirebilir (“yaşayabilirlik”).
 • MPS testinden aldığınız radyasyon miktarı azdır.

İnsanlar neden MPS testi yaptırıyor?

Bir MPS testi, kalp kasınızdan ne kadar iyi kan aktığını gösterir.

Test, egzersiz veya stres sırasında kan akışının eksikliğini gösterirse, ancak istirahatte normal ise, bu, kalbe kan taşıyan bir arterin daraltıldığı veya bloke edildiği anlamına gelebilir.

Test, egzersiz veya stres sırasında ve istirahatte kalp kasının bir kısmına kan akışının eksikliğini gösterirse, kalp kasınızın, muhtemelen geçmişte kalp krizi geçirme tehsi olduğu anlamına gelebilir.

MPS testleri doktorunuza bazı konularda yardımcı olabilir:

 • Göğüs rahatsızlığınız varsa koroner (kalp) damarlarınızda daralma veya tıkanıklık olup olmadığını öğrenin
 • Kalbiniz normal çalışmıyorsa kalp krizinden kalp hasarınız varsa
 • Koroner anjiyogram geçirmeniz gerekip gerekmediğini belirler.
 • Göğüs rahatsızlığınızı tedavi etmek veya anormal bir pompalama fonksiyonunun normale dönmesine yardımcı olmak için koroner stent veya bypass ameliyatından faydalanıp yararlanmayacağınıza karar verin.
 • Bir kalp prosedürü geliştirmek için kan akışını (stent, baypass) geliştirmek gerekiyorsa
 • Kalbin fiziksel aktiviteyi ne kadar iyi idare edebilir

Miyokard Perfüzyon Sintigrafi testinin riskleri nelerdir?

MPS testleri çoğu insan için genellikle güvenlidir. MPS çalışmaları sizi düşük doz X-ışınlarına maruz bırakır. Uzmanlar, bu kadar düşük dozlarda X ışınlarının kansere yol açıp açmadığı konusunda hemfikir değiller, ancak düşük X-ışınları dozunun tamamen güvenli olma ihtimali yoktur.

Kalp krizi riskiniz düşükse veya kalp rahatsızlığınızın olduğunu düşünmek için başka bir nedeniniz yoksa (göğüs rahatsızlığı) testi yapmayın. Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da emziren bir anne iseniz, bu testi almadan önce doktorunuza bildirin.

Bebeğine zarar verebilir.

MPS testine nasıl hazırlanırım?

 • Doktorunuza reçetesiz ilaçlar, otlar ve vitaminler de dahil olmak üzere aldığınız ilaçlar hakkında bilgi verin. Onları testten önce almamanızı isteyebilir. Doktorunuz söyleyene kadar ilacınızı almayı bırakmayın.
 • Doktorunuz ayrıca, testinizden 24 saat önce kafeinli içecekler (örneğin kahve, çay, meşrubat) veya çikolata gibi belirli yiyecekleri yememenizi isteyebilir. Kafein içtiğinizde testin ertelenmesi veya iptal edilmesi gerekebilir.
 • Yemek yemeyin ve testinizden önce sadece 4 ila 6 saat su içmeyin.
 • Egzersiz yapmak için rahat, bol giysiler ve rahat ayakkabılar giyin.

MPS testi sırasında ne olur?

Özel olarak eğitilmiş teknisyenler genellikle testi bir hastane veya klinikte özel ekipmanlarla yaparlar

 • Teknisyen göğsünüze, kollarınıza ve bacaklarınıza küçük metal diskler (elektrotlar) yerleştirir. Diskler, elektrokardiyogramınızı (EKG) kaydetmek için bir makineye bağlanan tellere sahiptir. EKG, testiniz sırasında kalp atışlarınızı takip eder ve fotoğraf çekimi için kameraya söyler.
 • Kan basıncınızı takip etmek için kolunuzun etrafında bir manşet takacaksınız.
 • Teknisyen kolunuza intravenöz yol (IV) koyacaktır.
 • Bir koşu bandı veya egzersiz bisikleti üzerinde egzersiz yapacaksınız
 • Eğer egzersiz yapamıyorsanız, IV hattınız, egzersiz yaptığınız zamana benzer şekilde, kalbe giden kan akışını arttırmak için bir ilaca sahip bir torbaya bağlanacak veya kalbinizi hızlandıracak. Buna kimyasal veya farmakolojik stres testi denir. Bu ilaçlar adenosin, dipiridamol (Persantine) veya dobutamin içerebilir.
 • En üst düzey etkinlik seviyesine ulaştığınızda, IV hattından az miktarda radyoaktif malzeme (izleyici) alırsınız.
 • Gama kamera kalbinizin fotoğraflarını çekerken, hala bir masada 10-30 dakika uzanacaksınız. Bu süre boyunca tüm kalbinizin ince dilimlerinin resimlerini tüm açılardan sağlamak için birkaç tarama yapılır. Resimler çekilirken başınızın üstündeki kollarınızla tamamen temas halinde tutmak çok önemlidir.
 • Testin dinlenme bölümünde daha fazla izleyici alacaksınız ve başka bir dizi fotoğraf çekilecek. Bu görüntüler dizisi, egzersiz veya stres sonrası çekilen resimlerle karşılaştırılacaktır.
 • Testin bazı formları stres veya egzersiz kullanmaz, ancak 2 farklı izleyici ile 2 set dinlenme görüntüsü alır.
 • Test 3 ila 4 saat arasında sürmektedir. Bazı laboratuvarlar önce testin dinlenme kısmını yapabilir veya dinlenme ve egzersiz testlerini farklı günlerde yapabilir.

MPS testimden sonra ne olur?

 • Genellikle normal aktivitelerinize hemen geri dönebilirsiniz.
 • Radyoaktif malzemeyi vücudunuzdan temizlemek için bol su için.
 • Test sonuçlarını ve sonraki adımları tartışmak için doktorunuzla randevu alın.

Bir MPS testi hakkında daha fazla nasıl öğrenebilirim?
Doktorunla konuş.

İşte doktorunuza sormak için bazı iyi sorular:
Bu testi neden radyasyon olmaksızın farklı bir şey yerine yapıyorsun?
X-ışınları ile ilgili olası küçük kanser riskinin benim durumumla ve kalp rahatsızlığımla karşılaşmamla ilgili olarak haklı olduğunu düşünüyor musunuz?
Bu teste hazırlanmak için ne yapmam gerekiyor?
Test sonuçlarını ne zaman alacağım?
Bundan sonra daha fazla test yaptırmam gerekecek mi?
Test sırasında göğüs ağrısı veya nefes darlığı çekersem ne olur?

Источник: https://okmeydanitipmerkezi.com/mps-miyokard-perfuzyon-sintigrafisi/

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi – MPS Testi Nedir? – Sağlık Ocağım .NET

Talyum Testi (Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi)
Talyum Testi (Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi)

Miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS), kalp damar hastalıklarının teşhisi için, tedavi sonrası hastanın tedaviye vereceği yanıtı değerlendirmek için uygulanan bir yöntemdir.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS), kalp damar hastalıklarının teşhisi için, tedavi sonrası hastanın tedaviye vereceği yanıtı değerlendirmek için uygulanan bir yöntemdir.

MPS testi, kalp kasının kanlanmasında herhangi bir sorun olup olmadığını araştırmak amacı ile yapılmaktadır.

MPS testi iki aşamalı bir testtir, dinlenme ve stres (egzersiz testi)/farmakolojik stres testi) sonrası kalbin görüntülenmesini kapsayan bir yöntemdir. Gerek Fiziksel Stres Testi gerekse Farmakolojik Stres Testi’nde amaç,  kalbin oksijene duyduğu ihtiyacı ve böylelikle kan akımını arttırarak koroner damarlarda görülebilecek herhangi bir sorunu ortaya çıkarmaktır.

 1. MPS testi kalp damar hastalıklarının tanısı için yapılır
 2. MPS testi kalp kasının kalp krizi sonrasında canlılığının tespit edilmesi için yapılır.
 3. MPS testi koroner balon anjiyoplasti öncesi ve sonrasında uygulamanın faydasının olup olmadığını ya da olup olmayacağını anlayabilmek için yapılır.
 4. MPS testi göğüs ağrılarının kalp hastalığı ile ilgisinin olup olmadığını araştırmak için yapılır.
 5. MPS testi kalp damar hastalığı riski taşıyan hastalarda tarama amaçlı yapılır.
 6. MPS testi kalp damar hastalığı olan kişilerde damar hastalığının ne kadar ciddi olup olmadığının araştırılması için yapılır.
 7. MPS testi koroner bypass cerrahisi geçiren kişilerde ve ilaç tedavisi alan kişilerde tedaviye yanıtın değerlendirilmesi için yapılır.
 8. MPS testi kişilerin kalp krizi (infarktüs) geçirip geçirmediğinin araştırılması ve geçirdi ise ciddiyetinin ve derecesinin araştırılması için yapılır.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi türleri

Sabah aç karnına giden hastaya damar yolu açılır. Stres testi farmakolojik ve fiziksel stres testi olmak üzere iki farklı şekilde yapılmaktadır. Bu iki tür testten hangisinin yapılacağı hastanın kardiyoloji doktoru tarafından belirlenir.

Fiziksel stres testi (efor testi) nedir? 

 1. Fiziksel stres testi koşu bandı üzerinde uygulanır ve bu test efor testi olarak da adlandırılır.
 2. Hastanın yaşı da göz önünde bulundurularak hedef kalp hızının en az % 85’ine ulaşıncaya kadar koşu bandı üzerinde yürümesi istenir.

  Bu testte 3’er dakikalık periyotlarda yürüme bandının hızı arttırılır. Yürüyüş süresince EKG ve kan basıncı sürekli olarak takip edilir. Stres testinin sonunda radyoaktif madde enjekte edilir.

 3. Fiziksel stres testi esnasında hastada en sık görülen yan etki göğüs ağrısı olmakla birlikte, daha az sıklıkta baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk, baygınlık ve bazı nadir vakalarda ciddi ritim bozuklukları gibi klinik belirtiler, çok daha nadir vakalarda kalp krizi meydana gelebilir ve bu tür bir durumda efor testine son verilir.

Testin yapıldığı bölümde, meydana gelebilecek yan etkilere yönelik müdahale için gerekli doktor ve sağlık personeli vardır.

Farmakolojik stres testi nedir? 

Fiziksel stres testi sonrası kardiyoloji doktoru ya da nükleer tıp uzmanı  tarafından ”farmakolojik stres testine” geçilmesine karar verilir.

 1. Farmakolojik stres testinin yapılabilmesi için egzersizin en hızlı anında damar yolundan radyoaktif bir ilaç (radyofarmasötik) ayrıca serum fizyolojik verilir. Farmakolojik stres testi için sorumlu doktor tarafından hasta değerlendirilir ve hastaya uygun olan ilaç seçilir.
 2. Hastaya ilaç uygulamaları yapıldıktan sonra 30-60 dakika sonra SPECT cihazında stres görüntüleme (birinci çekim) başlatılır. İlk görüntüleme bittikten 3 saat sonra istirahat durumunda iken damar yolundan tekrar radyoaktif tetkik başlatılır.
 3. Tetkik bittikten sonra elde edilen bilgiler bilgisayarda bir işlem sürecinden geçirilir.
 4. Farmakolojik stres testinde en sık karşılaşılan yan etki baş ağrısı, yüzde kızarma, mide bulantısı, nefes darlığı ve göğüs ağrısıdır. Bu yan etkiler kullanılan ilacın farmakolojik özellikleri ile ilişkilidir ve bu yan etkiler başka bir ilaç kullanılarak hafifletilebilir.

Testin yapıldığı bölümde, meydana gelebilecek yan etkiler için ilgili doktor ve sağlık personeli vardır.

Miyokard perfüzyon sintigrafi işlemi için hazırlık nedir?

 1. MPS tetkikinin yapılabilmesi için işlemin yapılacağı gün aç olarak (en az 4 saat aç durmak gibi) gelinmesi ve daha önceden doktorunuzun belirlediği bazı ilaçların 2-3 gün önceden bırakılması gerekir.
 2. Eğer MSP tetkiki için gelen hasta aç değil ise, ara vermesi gereken ilaçlarını daha önceden kesmedi ise mutlaka doktoruna söylemelidir.

 3. MSP tetkiki yapılacak kişi eğer şeker hastalığı var ise tetkikten 2 saat önce insülin iğnesini yaptıktan sonra hafif kahvaltı yapabilir ve ara öğününü yanında götürmelidir.
 4. MSP tetkiki için gelirken hasta, hastalığı ile ilişkili diğer incelemeleri de yanında getirmelidir.

 5. MSP işleminden 1 gün önce çay, kahve, kola, sigara ve benzeri kafeinli içecekler bırakılmalıdır.
 6. MSP tetkikine gelirken hasta rahat bir elbise ve rahat spor ayakkabı giymeyi tercih etmelidir.
 7. İnceleme sırasında hastanın belden yukarısı tamamen soyulacak ve vücuduna elektrotlar yapıştırılacak EKG ile kayıt yapılacaktır.

 8. Erkek hastalar MSP tetkiki için gelirken göğüs tüylerini tıraş etmiş olarak gelmelidir.
 9. MSP tetkiki için hasta gelirken yanında refakatçi getirebilir.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

 1. MSP tetkiki sırasında verilen radyoaktif madde 24 saat içerisinde vücuttan atılır, bu nedenle MPS tetkikinin yapıldığı gün hasta çocuklardan ve hamilelerden uzak durmalıdır.

 2. MSP tetkiki sonrası hasta evine veya gideceği yere toplu taşıma araçları ile gitmemelidir.
 3. MSP tetkiki yapıldıktan sonra yeme içme ve duş alma (banyo yapma) kısıtlaması yoktur.

 4. MSP tetkiki yapılacak hasta emzikli anne ise işlemden sonra en az 24 saat bebeğini emzirmemeli, sütünü sağarak dökmelidir.

Kalp hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/miyokard-perfuzyon-sintigrafisi-mps-testi-nedir/

MPS ( Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi )

Talyum Testi (Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi)

Miyokard Perfüzyon Sintigrafi testi nedir?

Miyokard Perfüzyon Sintigrafi, kalp kasınızın (kaslarınızın) kanının ne kadar iyi aktığını gösteren, invazif olmayan bir görüntüleme testidir. Yeterli kan akışını almayan kalp kasının bölgelerini gösterebilir. Bu test genellikle nükleer stres testi olarak adlandırılır. Aynı zamanda kalp kasının ne kadar iyi pompalandığını da gösterebilir.

MPS için 2 teknik vardır: tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT) ve pozitron emisyon tomografisi (PET).

MPS, rahatsızlıkların, daralmış veya tıkanmış kalp atardamarlarının (angina) neden olduğu kalp kasına kan akışının olmamasından kaynaklandığını görmek için göğüs rahatsızlığı olan hastalarda faydalıdır.

Miyokard perfüzyon görüntülemesi kalp arterlerini kendileri göstermez, ancak herhangi bir kalp atardamarının bloke edilmesi ve hangi damarlar problemliyse doktorunuza iyi bir şekilde söylenebilir.

MPS, daha önce kalp krizi geçirdiyseniz de gösterebilir.

Koşullara bağlı olarak, örneğin göğüs ağrınız ve anormal MPS çalışmanız varsa, bir sonraki adım koroner anjiyogram (PDF) yapabilir. Öte yandan, eğer MPS çalışması normal ise, doktorunuz kalp ile ilgili olmayan göğüs ağrısının diğer nedenlerine güvenle bakabilir.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafi ;

 • Bir Miyokard Perfüzyon Sintigrafi testi, bir koşu bandı veya egzersiz bisikleti (“fiziksel stres”) üzerinde egzersiz yaparken ve dinlenirken kalbin içinden kan akışını inceler. İyi egzersiz yapamıyorsanız, egzersiz yaptığınız gibi kalp kasınızın kan akışını artırmak için bir ilaç alacaksınız.
 • Test, izleyiciler adı verilen radyoaktif materyal kullanıyor. Tracer’lar kanınızla karışır ve kalp damarlarınızdan kan aktığından kalp kasınız tarafından alınır.
 • Özel bir “gamma” kamerası, kalp kasınızın perfüze edildiğini (kanla birlikte) göstermek için kalbinizin fotoğraflarını çeker.
 • Resimler, kalp kasınızın yeterince kan alması veya kan akışının daralmış atardamarlar nedeniyle kalp kasının kısımlarına düşürülmesi durumunda doktorunuza yardımcı olacaktır. MPS, geçmiş kalp krizinden ölü hücrelerin (skarlar) alanları olup olmadığını da söyleyebilir. Bir kalp krizi geçirdikten sonra iyi çalışmayan kalp kasının bir kısmı, koroner stent varsa veya bypass cerrahisi yapılırsa normale dönme şansına sahipse, bazı MPS formları da doktorunuza bildirebilir (“yaşayabilirlik”).
 • MPS testinden aldığınız radyasyon miktarı azdır.

İnsanlar neden MPS testi yaptırıyor?

Bir MPS testi, kalp kasınızdan ne kadar iyi kan aktığını gösterir.

Test, egzersiz veya stres sırasında kan akışının eksikliğini gösterirse, ancak istirahatte normal ise, bu, kalbe kan taşıyan bir arterin daraltıldığı veya bloke edildiği anlamına gelebilir.

Test, egzersiz veya stres sırasında ve istirahatte kalp kasının bir kısmına kan akışının eksikliğini gösterirse, kalp kasınızın, muhtemelen geçmişte kalp krizi geçirme tehsi olduğu anlamına gelebilir.

MPS testleri doktorunuza bazı konularda yardımcı olabilir:

 • Göğüs rahatsızlığınız varsa koroner (kalp) damarlarınızda daralma veya tıkanıklık olup olmadığını öğrenin
 • Kalbiniz normal çalışmıyorsa kalp krizinden kalp hasarınız varsa
 • Koroner anjiyogram geçirmeniz gerekip gerekmediğini belirler.
 • Göğüs rahatsızlığınızı tedavi etmek veya anormal bir pompalama fonksiyonunun normale dönmesine yardımcı olmak için koroner stent veya bypass ameliyatından faydalanıp yararlanmayacağınıza karar verin.
 • Bir kalp prosedürü geliştirmek için kan akışını (stent, baypass) geliştirmek gerekiyorsa
 • Kalbin fiziksel aktiviteyi ne kadar iyi idare edebilir

Miyokard Perfüzyon Sintigrafi testinin riskleri nelerdir?

MPS testleri çoğu insan için genellikle güvenlidir. MPS çalışmaları sizi düşük doz X-ışınlarına maruz bırakır. Uzmanlar, bu kadar düşük dozlarda X ışınlarının kansere yol açıp açmadığı konusunda hemfikir değiller, ancak düşük X-ışınları dozunun tamamen güvenli olma ihtimali yoktur.

Kalp krizi riskiniz düşükse veya kalp rahatsızlığınızın olduğunu düşünmek için başka bir nedeniniz yoksa (göğüs rahatsızlığı) testi yapmayın. Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da emziren bir anne iseniz, bu testi almadan önce doktorunuza bildirin.

Bebeğine zarar verebilir.

MPS testine nasıl hazırlanırım?

 • Doktorunuza reçetesiz ilaçlar, otlar ve vitaminler de dahil olmak üzere aldığınız ilaçlar hakkında bilgi verin. Onları testten önce almamanızı isteyebilir. Doktorunuz söyleyene kadar ilacınızı almayı bırakmayın.
 • Doktorunuz ayrıca, testinizden 24 saat önce kafeinli içecekler (örneğin kahve, çay, meşrubat) veya çikolata gibi belirli yiyecekleri yememenizi isteyebilir. Kafein içtiğinizde testin ertelenmesi veya iptal edilmesi gerekebilir.
 • Yemek yemeyin ve testinizden önce sadece 4 ila 6 saat su içmeyin.
 • Egzersiz yapmak için rahat, bol giysiler ve rahat ayakkabılar giyin.

MPS testi sırasında ne olur?

Özel olarak eğitilmiş teknisyenler genellikle testi bir hastane veya klinikte özel ekipmanlarla yaparlar

 • Teknisyen göğsünüze, kollarınıza ve bacaklarınıza küçük metal diskler (elektrotlar) yerleştirir. Diskler, elektrokardiyogramınızı (EKG) kaydetmek için bir makineye bağlanan tellere sahiptir. EKG, testiniz sırasında kalp atışlarınızı takip eder ve fotoğraf çekimi için kameraya söyler.
 • Kan basıncınızı takip etmek için kolunuzun etrafında bir manşet takacaksınız.
 • Teknisyen kolunuza intravenöz yol (IV) koyacaktır.
 • Bir koşu bandı veya egzersiz bisikleti üzerinde egzersiz yapacaksınız
 • Eğer egzersiz yapamıyorsanız, IV hattınız, egzersiz yaptığınız zamana benzer şekilde, kalbe giden kan akışını arttırmak için bir ilaca sahip bir torbaya bağlanacak veya kalbinizi hızlandıracak. Buna kimyasal veya farmakolojik stres testi denir. Bu ilaçlar adenosin, dipiridamol (Persantine) veya dobutamin içerebilir.
 • En üst düzey etkinlik seviyesine ulaştığınızda, IV hattından az miktarda radyoaktif malzeme (izleyici) alırsınız.
 • Gama kamera kalbinizin fotoğraflarını çekerken, hala bir masada 10-30 dakika uzanacaksınız. Bu süre boyunca tüm kalbinizin ince dilimlerinin resimlerini tüm açılardan sağlamak için birkaç tarama yapılır. Resimler çekilirken başınızın üstündeki kollarınızla tamamen temas halinde tutmak çok önemlidir.
 • Testin dinlenme bölümünde daha fazla izleyici alacaksınız ve başka bir dizi fotoğraf çekilecek. Bu görüntüler dizisi, egzersiz veya stres sonrası çekilen resimlerle karşılaştırılacaktır.
 • Testin bazı formları stres veya egzersiz kullanmaz, ancak 2 farklı izleyici ile 2 set dinlenme görüntüsü alır.
 • Test 3 ila 4 saat arasında sürmektedir. Bazı laboratuvarlar önce testin dinlenme kısmını yapabilir veya dinlenme ve egzersiz testlerini farklı günlerde yapabilir.

MPS testimden sonra ne olur?

 • Genellikle normal aktivitelerinize hemen geri dönebilirsiniz.
 • Radyoaktif malzemeyi vücudunuzdan temizlemek için bol su için.
 • Test sonuçlarını ve sonraki adımları tartışmak için doktorunuzla randevu alın.

Bir MPS testi hakkında daha fazla nasıl öğrenebilirim?
Doktorunla konuş.

İşte doktorunuza sormak için bazı iyi sorular:
Bu testi neden radyasyon olmaksızın farklı bir şey yerine yapıyorsun?
X-ışınları ile ilgili olası küçük kanser riskinin benim durumumla ve kalp rahatsızlığımla karşılaşmamla ilgili olarak haklı olduğunu düşünüyor musunuz?
Bu teste hazırlanmak için ne yapmam gerekiyor?
Test sonuçlarını ne zaman alacağım?
Bundan sonra daha fazla test yaptırmam gerekecek mi?
Test sırasında göğüs ağrısı veya nefes darlığı çekersem ne olur?

Источник: https://okmeydanitipmerkezi.com/mps-miyokard-perfuzyon-sintigrafisi/

Источник: https://tr.lifehealthdoctor.com/thallium-stress-test-26771

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть