Taş Hastalığı Şok Dalgalarıyla Tedavi Edilebiliyor

ED1000 Şok Dalga Tedavisi

Taş Hastalığı Şok Dalgalarıyla Tedavi Edilebiliyor

Sertleşmeme sorunu ile başvuran hastalardan ayrıntılı hikaye alınması ve genital organların muayenesi sonrası kan tahlilleri ve gerek duyulursa penil doppler ultrason tetkiki istenir. Sertleşmeme sorununun organik kaynaklı olduğunun belirlenmesi üzerine tedavi seçenekleri değerlendirilir.

Tedavide ağızdan alınan ilaçlar(Sildenafil, tadalafil ve Vardenafil) birinci seçenek olarak kullanılır. Penise ilaç uygulamaları 2. Seçenek ve son seçenek olarak Penis protez uygulamaları önerilir.

Son yıllarda bulunan ve sertleşmeme sorununda kullanılmaya başlanan ED1000 Tedavisi(Penise Şok Dalga Tedavisi) yeni damar oluşumu ve varolan damarlarda genişleme yapma özellikleriyle tedavide umut olmuştur.

ED1000 Tedavisi İlk kez ne zaman kullanılmaya başlanmıştır?

Bu yöntem ilk olarak 2000’li yıllarda İskemik Kalp Hastalığı tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Kalp için halen çeşitli merkezlerde kullanılmasına rağmen penisteki uygulama yaygınlığına ulaşamamıştır.

İskemik Kalp Hastalığında mikroinvaziv denilen girişimsel işlemlerin (Anjio, stent uygulamaları) çok gelişmesi şok tedavisinin kalpte kullanımını sınırlandırmıştır. Kalp ile ilgili sorunların tedavisinde cerrahi yöntemlerin tercihi daha sıktır.

Çünkü kalp rahatsızlıklarında tedavi yetersizliğinde kişi hayatını kaybedebilir. Bu sebeple daha radikal, kesin çözümler ön plandadır.

Sertleşmeme sorunu olan insanlar bu problemleri için ameliyat olup protez taktırma uygulamasını genelde tercih etmezler, ameliyat olmadan daha kolay yöntemleri tercih ederler , bu sebeple de ED1000 kullanımı sertleşmeme sorununda oldukça yaygınlaşmış ve yaygınlaşmaktadır.

Şekil 1: ED1000 tedavisinin tekniğini gösteren şema

ED1000 tedavisi kaç seans yapılmalıdır?

Sertleşme sorunu ile başvuran her hastaya uygulanabilen yan etkisiz bir yöntemdir. Sertleşme sorunu ile başvuran hastalarda ED1000 tedavisi hastalığın ağırlığına göre 6 seans, 12 seans ve gerek duyulursa 24 seansa kadar uygulanır. Haftada 2 gün, 3 gün veya her gün şeklinde uygulanır. Her 6 seans arasında 2-3 hafta ara verilebilir veya işlem ara verilmeden arka arkaya uygulanabilir.

ED1000 Tedavisi nerede yapılır?

ED1000 tedavisi poliklinik şartlarında muayene odasında rahatlıkla uygulanabilir. İşlem sırasında anestezi uygulamaları kullanılmaz. İşlem sonrası hasta gündelik işlerini rahatlıkla yapabilir. Hastanın kullanmakta olduğu ilaçlarını (kan sulandırıcı gibi) kesmesine gerek yoktur. İşlem sırasında hastalar ağrı duymazlar.
ED1000 tedavisi nasıl uygulanır ve İşlem ne kadar sürer?

ED1000 tedavisinde aletin prob denilen uygulama başlığının penisin farklı bölgelerine belirli süre ve atış aralığında tutularak uygulanır.

İşlemin 1 seansı yaklaşık 15-20 dakika sürer, penisin 5 farklı bölgesine ED1000 tedavi uygulaması yapılır.

Bu bölgeler, sağ ve sol penis krusları, penisin 1/3 kök kısmı, 1/3 orta kısmı ve 1/3 uç kısmı olarak 5 farklı bölgeye yandan corpus cavernosum denilen penis sertleştiğinde kan ile dolan yapılar üzerine uygulanır.

Şekil 2 : ED1000 uygulama noktaları

ED1000 tedavisinin yan etkileri var mıdır?

ED1000 tedavisi penisin 5 farklı bölgesine uygulanır, işleme bağlı bilinen herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Hastada işlem sırasında ve sonrasında herhangi bir ağrı, penis içinde ve cildinde yaralanma , morarma gibi yan etki olmamaktadır. Hasta işlem sonrası günlük işine rahatlıkla devam edebilmektedir.

Şekil 3 : Penise Şok Dalga Cihazı (ED 1000)

Şekil 4 : ED1000 tedavi uygulama cihazı

ED1000 tedavisi iktidarsızlık tedavisi dışında hangi sorunlarda kullanılır?

ED1000 tedavisi ilk olarak sertleşmeme sorunu için kullanılmıştır. Fakat çalışma mekanizmasının Peyronie hastalığı(sonradan ortaya çıkan penis eğriliği) ve kronik prostatitte kullanılabileceği düşünülerek bu rahatsızlıklar için kullanılmak üzere ayrı başlıklar geliştirilmiştir.

Peyronie hastalığında da oluşan kireçleşmiş sert dokuda hipoksi denilen yeterli kanlanmama durumu söz konusudur, bu sebeple Peyronie hastalığında da sertleşme sorunundakinden farklı bir frekans ve prob ile uygulama yapılmaktadır.

Peyronie plağında plağın küçültülmesi, yokedilmesi ve eğriliğe bağlı gerginliğin azaltılarak varolan ağrının ortadan kaldırılması planlanmıştır. Benzer şekilde kronik prostatite de farklı frekans ve başlık ile kullanılmaktadır.

Hastaların hayatlarını çekilmez hale getiren kronik prostatit hastalığında da bir umut ışığı olarak kullanılmaktadır.

Şekil 5 : Peyronie Hastalığının şematik görünümü

ED1000 (Penise şok dalga tedavisi) işlemi kimlere uygulanabilir?

ED1000 işlemi iktidarsızlık şikayeti olmayan kişilere performansı artırmak amacıyla kullanılması önerilmemektedir. Hastada hafif, orta veya ağır düzeyde sertleşme problemi olması gerekmektedir. ED1000 tedavisi her yaşta kişiye uygulanabilir.

Sertleşme sorununda sebebin organik kaynaklı olduğu tespit edildikten sonra işlem hastalığın ağırlığına göre 6, 12 veya 24 seans şeklinde uygulanabilir. Bu işlem haricinde hastanın varolan şeker hastalığı, tansiyon problemi veya varsa hormonal problemlerininde aynı zamanlı tedavi edilmesi gerekir.

Hastalara ayrıca kilo kontrolü, günlük fizik egzersiz uygulaması, kötü alışkanlıkların bırakılması( sigara, alkol ve madde bağımlılığını bırakması) önerilir.

ED1000 (Penise şok dalga tedavisi) işleminin diğer yöntemlerden farkı nedir?

İktidarsızlık sorununun tedavisinde birçok tedavi alternatifi bulunmaktadır. Her tedavi her hastaya uygun değildir. Uygulanacak tedavi seçeneğinin belirlenmesinde hastanın yaşı, sertleşme sorununun sebebi, hastanın kullandığı ilaçlar, geçirdiği operasyonlar önem taşımaktadır.

Üroloji doktoru tarafından hastalığın hikayesinin alınıp gerekli tahlillerin sonuçları değerlendirilerek hangi tedavi seçeneğinin verileceği kararlaştırılır.

Tedavi seçeneklerinde ağızdan alınan ilaçlar, penis içi enjeksiyon tedavileri, vakum uygulamaları, intraüretral ilaç uygulamaları cinsel ilişki öncesi uygulanması gerekmektedir.

Penis protez uygulaması ameliyatla penis içerisine silikon protez yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir ve hastalar operasyondan 6 hafta sonra bu protezi kullanabilmektedirler.

Penis protezi eğer pompalı ise ilişkiden önce pompa kullanılarak penis ereksiyon haline getirilmekte ve cinsel birleşme için yeterli sertlik sağlanmaktadır. Pompalı olmayan tek parçalı malleable protezlerde elle katlı bölüm düzleştirilerek protez cinsel ilişki için hazır hale getirilmektedir.

Sertleşme sorununda yeni damar oluşumu sağlayarak penis sertliğinin sağlandığı ED1000 yönteminde işlem belli gün ve sayıda yapılmaktadır. İşlemin her cinsel ilişki öncesi yapılması durumu yoktur.

Источник: https://www.muradceltik.com/ed1000-sok-dalga-tedavisi-fiyatlari/

Şok Dalga Tedavi Ücreti ve Şok Dalga Tedavisi Maliyeti

Taş Hastalığı Şok Dalgalarıyla Tedavi Edilebiliyor

Bu sayfada sizlere Şok Dalga Tedavi Ücreti hakkında detaylı bilgileri kapsamlı olarak ileteceğiz.

Erkeklerde penis sağlığı ve ereksiyon olma durumu genel vücut sağlığının da bir göstergesidir. Şayet ereksiyon problemi görülüyor ise bu fiziksel sağlıkta yaşanan bir takım sorunların da habercisidir.

Bu sağlık sorunlarının başında kalp hastalıkları, diyabet, tansiyon gibi problemler gelir.

Ereksiyon problemi özellikle kalp ve damar hastalıklarının en büyük belirtisidir. Hastalar çoğunlukla ereksiyon problemi için hekime başvursa da yapılan araştırmalar ve tetkikler sonucunda asıl sorunun şeker hastalığı, tansiyon hastalığı ve kalp hastalığı gibi durumlardan kaynaklı olduğu ortaya çıkar. Bu yüzden sertleşme sorunu önemsenmelidir.

Ayrıca sadece bir sertleşme sorunu olarak görülmemeli, diğer hastalıkların da habercisi olduğu muhakkak ki bilinmelidir. Erkeklerdeki sertleşme problemi damardan kaynaklandığı için şeker ve kalp hastalarının büyük bir bölümünde sertleşme sorunu yaşanır.

Sertleşme Sorunu Kimlerde Görülür?

Genellikle sertleşme sorunu; damar sertliği problemi yaşayanlarda, aşırı kilolu kişilerde, kolesterol bozukluğu yaşayanlarda, aşırı sigara içenlerde, düzenli egzersiz yapmayan ve hareketsiz yaşayan insanlarda görülür.

Ereksiyon problemi, penise giden kan damarlarının daralması ve bu damarların gevşeme işlevinin bozulması demektir. Ayrıca ülkemizde 40 yaşın üstündeki her 3 erkekten 1’inde sertleşme bozukluğu görülüyor. Sertleşme bozukluğu için birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır. Bu seçeneklerin başında ağızdan alınan ilaç tedavileri bulunur.

İlaç tedavileri en sık kullanılan yöntemler arasındadır. Bunun yanı sıra enjeksiyon tedavileri ve en son aşama olarak da cerrahi tedaviler söz konusudur. Ancak ülkemizde erkeklerin birçoğu bu sorun yaşasa da bundan utanç duymakta ve bu sorunu dile getirmemektedir.

Dolayısıyla tedaviyi de reddetmektedir. Bu sebeple de bu sorun daha da ilerlemekte ve gün geçtikçe tedavisi zorlaşmaktadır. Hem beden sağlığı, hem ruh sağlığı açısından oldukça önemli olan bu sorun, kesinlikle ihmal edilmemeli, mutlaka uzman bir hekime başvurulmalıdır.

Ereksiyon Bozukluğunda Şok Dalga Tekniği

Sertleşme sorunu büyük olasılıkla organik sebeplere bağlıdır. Bu sebeple de tedavi edilirken damar yapısı düzeltilir. Şok Dalga şok dalga tedavisi, damar yapısını düzeltmek açısından büyük fırsat sağlayan bir uygulamadır.

Şok Dalga cihazının yapısına bakıldığında, penis bölgesine düşük ayarda şok dalga uygulanır. Bu şok dalga, damarı yenileyen bir maddedir. Bu madde damar yenileyici proteini de arttırmaktadır. Bu sayede de penisteki düz kasın iyileşmesine sağlayarak sertleşme bozukluğunu düzeltiyor.

Şok Dalga tedavisi maliyeti yüksek olmadığı için hastalar tarafından da bir tercih sebebidir. Şok dalga tedavisi, ülkemizde 4 yıldır kullanılıyor.

Bu tedavi yöntemi, ilaç tedavisine uygun olmayan ya da ilaç tedavisine olumlu yanıt vermeyen hastalar için oldukça iyi bir seçenektir.

İlaç tedavisi, çok sık tercih edilen bir yöntem olsa da ileri derecede sertleşme bozukluğu olan hastalarda tedavi oranı oldukça düşüktür.

Ancak şok dalga şok dalga tedavisi ile sertleşme bozukluğuna kalıcı çözüm sağlanmıştır. Çünkü şok dalga şok dalga tedavisi, tamamen damarlardaki gevşeme bozukluğunun tedavisine yönelik bir uygulama sağlıyor.

Çoğu hasta, cerrahi yöntemi geri dönüşü olmadığı için ve oldukça ağrılı olduğu için tercih etmemektedir. Ayrıca şok dalga tedavisinden sonra, hastalar rahatlıkla sosyal hayatlarına dönebilmektedir. Şok Dalga tedavisinin bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Son derece kolay ve risksiz uygulanır.

Şok Dalga tedavisinin başarı oranı, hastanın problemine göre değişilmektedir. Özellikle hafif problemi olan hastalarda büyük oranda başarı sağlanır. İleri düzeyde ereksiyon problemi olan hastalarda bile ciddi başarılar sağlanmaktadır. Tedaviden sonra, hastaların yarısında ilaca gerek kalmadan ereksiyon sağlanmaktadır.

Şok Dalga tedavisine ihtiyaç duyan kişiler, öncelikle bir üroloji uzmanına gelerek gerekli testleri yaptırırlar. Bu testlerin sonucunda, uzman hekim tarafından gerçekten şok dalga tedavisine uygun olup olmadıklarına karar verilir.

Hekim tarafından kendilerine tedaviden yarar görüp göremeyeceği söylendikten sonra ona göre uygulama yapılır. Şok Dalga tedavisi maliyeti konusundaki bilgi bu aşamada hastaya verilir. Şok Dalga tedavi ücreti bilgisi seansların durumuna göre belirlenir.​​​​​

Şok Dalga Tedavisi Seansları Ve Fiyatları

Источник: https://www.sokdalgatedavisi.com/sok-dalga-tedavi-ucreti/

ESWT (Şok Dalga Tedavisi)

Taş Hastalığı Şok Dalgalarıyla Tedavi Edilebiliyor

Cinsel yaşamın önemi oldukça yüksek. Kaliteli cinsel yaşam ise en büyük beklenti. Buna karşın zaman değişiyor, günümüzde birçok farklı etken nedeniyle erkeklerin hatırı sayılır bir kesimi cinsel sağlık sorunları ile karşı karşıya.

Sertleşmede yaşanan güçlük ise en yaygın sorunlardan.

Cinsel aktivitenin başlangıcı beraberinde oluşan sinirsel ve dolaşım sistemine bağlı tepkimelerle birlikte gelişen penis sertliği, bu noktada beklentilerin karşılanmadığı bir durum sergileyebiliyor.

Peniste sertleşme; yaşa, damar, sinir sistemi sağlığına, kronik hastalıklara, vb. bağlı olarak sağlıklı gerçekleşmiyor. Hiç gerçekleşmediği ya da sorunlu bir şekilde görüldüğü durumlar görülüyor. Erkekler için özgüven kaybı başta olmak üzere çeşitli sorunlar meydana getiren bu durumun çözümüne yönelik en etkili yöntemlerden biri ise kısa adı ESWT olan Extracorporeal ShockWave Therapy.

Sertleşmeye kesin çözüm ESWT, erkeklerde başlıca cinsel problemler arasında yer alan sertleşme sorununun giderilmesine, kalitesinin artırılmasına yönelik, etkili, teknolojik ve son derece yenilikçi bir metot. Kökeni ise oldukça farklı; böbrek taşlarının kırılmasında kullanım şeklinde.

Bu çıkış noktasında, yani böbrek taşlarını yok etmede gösterdiği başarı, farklı alanlarda kullanımını gündeme getiriyor.

Türkiye’de şok dalga tedavisi olarak da bilinen ESWT, ilk evrede böbrek taşlarının ameliyatsız şekilde şok dalgaları ile kırılması için geliştirilmesinin ardından kas ve iskelet sistemindeki sorunların (çeşitli hastalıklar, örneğin topuk dikeni, tenisçi dirseği, kalsifik omuz tendiniti, akut ağrılar, kaynamayan kırıklar, spazm, vb.) tedavisinde etkin bir yöntem halini alıyor.

Bilimsel olarak sonuçları kanıtlanmış olan ESWT tedavisinin esası ne? Hangi sorunların tedavisinde etkili? Süreç nasıl bir şekilde yaşanıyor? Bu soruların yanıtları ile devam edeceğiz…

Son teknoloji bir metot olan sertleşmeye kesin çözüm ESWT, penisteki damarların, sinir sistemi, penis dokusunu destekleyen kollajen ve elastinin yenilenmesini esas alıyor. Yaşa ve çeşitli sağlık sorunlarına (örn. şeker hastalığı) bağlı damarsal yetmezlik, sinir ileti sorunlarını adeta geri dönüştürüyor. Cinsel sorunları kaynak eden unsurları tedavi ediyor, bir nevi rejenerasyon sağlıyor.

Diğer yandan pelvik bölgedeki cilt, dokular, sinir ve damar sistemini hedef alan ESWT;

 • Ağrılı cinsel ilişki
 • Penis derisindeki yaşa bağlı estetik gerileme
 • Prostat enfeksiyonu
 • Kronik pelvik ağrı gibi problemlerin giderilmesinde de etkili oluyor.

Hasta öyküsü ve klinik durumla şekillenen hızlı bir tanının ardından hastaya uygun olarak belirlenen zamanda uygulama öncesinde penis çevresine ultrason jeli sürülüyor.

Temelde başka bir hazırlık aşaması yok. Ardından kısa ve oldukça konforlu bir süreç başlıyor.

Ultrasonik cihazlara göre çok daha yüksek miktarda enerji, özel bir aygıt tarafından kısa aralıklarla ve bir ‘çıt’ sesi eşliğinde veriliyor.

Avantajı ne?

Sertleşmeye kesin çözüm ESWT, sertleşme başta olmak üzere bir dizi cinsel sağlık sorununun giderilmesine yönelik bir metot. eswt nedir sorusunun yanıtının ardından akıllara gelecek en önemli sorulardan biri de şüphesiz avantajı olacak. Diğer uygulamalara göre en önemli avantajı teknolojik olması; enjeksiyon, vücuttan yağ ve kan alımı gibi gereklilikleri bulunmuyor.

Neden ESWT?

 • Ayakta kısa süreli bir tedavidir,
 • Anestezi ve ön hazırlık gerektirmez,
 • Uygulamanın hemen sonrasında günlük rutin yaşama dönülür,
 • Sonuçları hızlıdır,
 • İlaç gerektirmez,
 • Başarı oranı çok yüksektir,
 • Özgüven sorunlarını ortadan kaldırır,
 • Yaşam kalitesini artırır,
 • Cinsel yaşamda kaliteyi artırır.

Kaç seans gerekiyor?

Toplam 3-5 arası seansta tamamlanıyor. Seanslar arası oldukça kısa; 5-7 gün arayla uygulanıyor.

Uygulamanın etkileri takribi ortalama 4-6 hafta arasında (genelde bir ay) içerisinde görülebiliyor.

Ağrılı bir tedavi mı? Yan etkisi var mı?

Non-invaziftir yani anestezi gerektirmediği gibi herhangi bir hazırlığa da ihtiyaç duyulmaz.  Erkekte sertleşmeme tedavisi ESWT’de uygulama sırasında acı eşiğine göre değişmekle birlikte hafif bir ağrı hissi söz konusu olabilir.

Ancak bu his, ilk uygulamanın ardından gelecek uygulamalarda gelişen ağrı toleransı ile genellikle ortadan kalkıyor. Kısa süreli (geçici) ve çok hafif kızarıklık ve şişlik meydana geliyor.

Uygulamanın ardından günlük yaşantıya kalınan yerden dönülüyor.

Источник: https://www.aquamedi.com.tr/eswt-sok-dalga-tedavisi/

Sertleşme probleminde, şok dalga tedavisi (LSW) nedir?

Taş Hastalığı Şok Dalgalarıyla Tedavi Edilebiliyor

Esasında 1992 yılından beri bilimsel ortamda “iktidarsızlık” kelimesini kullanmıyoruz çünkü erkeğin cinsel “iktidarını” kaybetmesi sadece cinsel organının sertleşmemesini değil, bunun yanında erken boşalma sonucu eşini tatmin edememesini veya stresli yaşamı yüzünden isteğini kaybetmesi gibi farklı nedenlere de bağlı olabilecek karmaşık bir ikili ilişki sorununa işaret etmekte. Bu yüzden “memnun edici seksüel performansa izin verecek yeterli ereksiyonu sağlamak ve devam ettirmedeki kalıcı yetersizlik” tanımlanabilecek bu durumu “sertleşme bozukluğu” veya “erektil disfonksiyon” olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.

“Bu konu  ara sıra karşılaşılan sertleşme sorunundan tamamıyla yitirilen sertleşme fonksiyonuna kadar uzanan geniş bir yelpazeyi içerir. Çoğu erkek hayatının belli bir döneminde, özellikle stres altındayken veya ciddi bir hastalık geçirdiği zamanlarda sertleşmeyle ilgili sorunlar yaşar.

Bu sorun uzun süre devam ettiği takdirde tıbbi yardım aranmalıdır. Türkiye’de 40 yaş üzeri  erkeklerin yarısından fazlasında hafif, orta veya şiddetli biçimde sertleşme sorunlarının olduğu bilinmektedir.

İlerleyen yaşla beraber sertleşme sorununun görülme sıklığı ve şiddeti artış gösterir, ancak genellikle yaş ile ortaya çıkan normal bir olay gibi kabul edilerek veya utanma nedeni ile tedavi yolu aranmamaktadır.

Sigara ve alkol tüketimi, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kan yağlarında yükseklik, kalp hastalığı, depresyon ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar sertleşme sorunu açısından risk faktörü oluşturur”

Daha fazla sertleşme sorunu olan insan ile karşılaştığımız doğru fakat bu birden fazla nedenle oluyor bizce. En başta erektil disfonksiyon yaş ile artan bir sorun. 1950’lerde 46 olan yaşam beklentisi 2000’li yıllarda 66’ya ulaşmıştır ve 2050’lerde 76’ya ulaşması öngörülmekte.

Yaşlanan bu nüfus ile beraber serleşme sorunlarının daha sık karşımıza çıkması doğal. Bunun yanında “acısız” tedavi seçeneklerinin de kullanıma girmesi ve bilinçlendirme kampanyalarının artması insanları sorunlarını dile getirmeleri konusuna cesaretlendiriyor.

Böylece eskiden “kol kırılır yen içinde kalır” yaklaşımı ile saklanan sorunlar dile getirilmeye ve tedavi aranmaya başlıyor.

Sertleşme sorununun yaş ile beraber artar mı?

90’lı yılların sonunda ve 2000’li yılların başında dünyada büyük çaplı sıklık (prevalans) çalışmaları yapıldı. Toplumsal algıdaki farklılıklar nedeniyle farklı sonuçlar elde edilmiş olsa da yaklaşık olarak 40 yaşında

%10 ila 40 arasında görülen sertleşme sorunu 70’li yaşlarda %50 ila 80 oranına ulaştığı bildirilmektedir. Türkiye’de kurumsal olarak yapılmış geniş ölçekli çalışmada sertleşme bozukluğu sıklığı %69,2 olarak tespit edilmiştir.

En başta yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, şişmanlık, sigara tüketimi, hareketsizlik gibi kardiyovasküler risk faktörü taşıyan kişiler gelir. Bunu takiben şeker hastalığı olanlar gelir. Bunun dışında nörolojik hastalığı olanlar, hormonsal bozukluğu olan ve sinirlerin zarar görebileceği ameliyatlar geçirenler de daha yüksek risk altındadırlar.

Sayısal söylemek gerekirse hastalığı olmayan yaşıtları ile karşılaştırıldığında

 •  Diyabetik hastalar 4,1
 • Periferik damar hastalığı olanlar 2,6
 • Kardiyak problemi olanlar 1,8
 • Hiperlipidemisi olanlar 1,7
 • Yüksek tansiyonu olanlar 1,6

kat daha fazla sertleşeme bozukluğu geliştirme riski altındadırlar. 

Bu konu ile ülkemizde temelde ürologlar ve onların bir özel grubu olan androloglar ilgilenmektedir.

Sertleşme sorunu olan hasta doktora başvurduğunda ne gibi testlerden geçmekte?

Sertleşme sorunu olan hastayı değerlendirirken ilk önce hastayı dinlemek gerekir. Birçok hastada sorunun organik değil psikolojik veya ikili ilişki kaynaklı olduğu görülmekte.

Bunu takiben yapılacak kapsamlı bir muayene ikincil olarak sertleşme bozukluğuna neden olabilecek hastalıkların ipucunu verecektir.

Bunun yanında son 12 ay içinde ölçülmediyse açlık kan şekeri, kolesterol ve erkeklik hormonu olan testosteron seviyelerinin ölçülmesi gerekmektedir.

Bu temel değerlendirmeden sonra eğer gerek görülüyorsa ileri testlere geçilebilir. Bunların arasında en çok kullanılan penise yapılan ve yapay sertleşme sağlayan bir iğneyi takiben penis ana damarlarındaki kan akımını ölçen Doppler ultrasonografidir.

Sertleşme bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Sertleşme bozukluğunun tedavisinde ilaçlara geçmeden önce düzeltilebilir risk faktörlerinin ele alınması gerekir.

Sigara içmenin bırakılması, düzenli egzersize başlama, kilo verme birçok hastada dramatik düzelmeler sağlayabilir.

Bu değişiklikleri orta yaşta gerçekleştirmiş kişiler dahi 2 yıl gibi kısa bir sürede bu değişiklikleri gerçekleştirmemiş olanlara oranla risklerini %70 düzeyinde azaltmaktadırlar.

Yaşam şekillerini olumlu bir şekilde iyileştirmelerine rağmen sertleşme sorunları devam eden hastalar ilk basamak olarak ağızdan ilaç tedavisine alınmaktadır. İlaçlardan genel olarak %50-80 oranında başarı beklenmelidir.

Oral tedaviye cevap vermeyenlerde nasıl bir yol izleniyor?

Oral tedaviye cevabı olmayanları önünde birde fazla ikinci basamak tedavi seçeneği vardır. Bunların başında penise yapılan enjeksiyonlar gelir. Bu tedavi seçenekleri pek çok hasta tarafından uzun vadede zahmetli ve uygulanamaz bulunmaktadır. İkinci basamak tedavileri başarısız veya kabul edilemez bulan hastalar ise mutluluk çubuğu / balonu cerrahisine yönlendirilmektedir.

Penise şok dalgası vererek yapılan LSW tedavisi nedir?

Vücut dışından uygulanan düşük yoğunluklu şok dalgası (LSW) Tedavisi, vücudun doğal iyileşme mekanizmalarını harekete geçirmektedir. Hücre düzeyinde uyarılarla dokuda yeni damar oluşumunu sağlayarak kanlanmayı arttırmaktadır. Bu yeni yöntemle erkeklerin korkulu rüyası olan sertleşme problemi kısa sürede,yan etkisiz tedavi edilebilmektedir.

Son teknolojik gelişmelerin, tıbbın birçok alanında olduğu gibi erektil disfonksiyontedavisinde de yeni gelişmeleri beraberinde getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Alıcı, daha önce kullanılan tedavilerin yanısıra non-invaziv yeni bir tedavi metodu olan Linear Şok Dalga Tedavisi’nin bu tür şikayeti olan hastalar için önemli bir gelişme olarak kabul edildiğini söyledi.

Yetersiz kanlanma (vasküler) kaynaklı tüm sertleşme problemlerinde etkili olan bu yöntemle, hafif ve orta dereceli hastalarda başarının %80’in üzerinde, ağır derece hastalarda ise başarının %60’ın üzerinde olduğunu ifade eden Prof. Dr.

Alıcı, bu işlem için düşük yoğunluklu şok dalgalarından yararlanıldığını ifade ederek şöyle devam etti: “Bu teknoloji, erektil disfonksiyon olan hastaların tedavisinde en yeni yöntemdir. Sistem ile ilgili bölgeye sadece bir noktadan en etkili uygulamanın yapılabilmesi için geliştirilmiştir.

Daha önceden beri kullanılan tedavi sistemlerinde, şok dalgaları üreten cihazların fokal şeklindeki odak noktasına karşın, bu yeni LSWT Sistemi hedef organ boyunca tek uygulama noktasından bir seferde 70 mm uzunluğunda geniş bir alanda terapötik etki sağlamaktadır.

Damarsal nedenli sertleşme problemi önemli bir hasta grubunda görülmektedir ve bunlar arasında en büyük grup şeker hastaları ve koroner damar hastalarıdır. İlaç tedavisinin bilinen yan etkileri ve ters etkilerine ilaveten koroner kalp hastalarındaki riskleri, önceden planlama gereği ve ilaca bağımlılık gibi nedenlerden ötürü hastaların %50’si ilaç kullanmayı bırakmaktadır.

Ayrıca LSWT tedavisinin, ilaçlara yanıt vermeyen iğne ve protez tedavisine yönlendirilmiş olan ağır sertleşme problemi olan hastaları da ilaçlara cevap verir hale getirdiği gösterilmiştir. Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi(LSWT) 2000 yılından beri kardiyoloji alanında iskemik doku tedavisinde başarı ile kullanılmakta, kalpte az kanlanan iskemik dokuda kanlanmayı artırmaktadır.

Önce yansıtılıp sonra odaklanarak uygulanan LSW dalgaları kalpte olduğu gibi erkek cinsel organında da ince yeni damarların oluşumuna yol açarak, organda kanlanmayı artırmakta ve böylelikle başarılı sertleşme yeniden sağlanmaktadır. Ayrıca, özellikle şeker hastalarında diyabetik ayak ve iyileşmeyen yaralara da yine aynı yöntemle tedavi uygulanmaktadır”

Sertleşme probleminde kullanılan “Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi (LSWT)” ne kadar başarılı?

Linear özelliği sayesinde sadece 4 bölgeye uygulanarak, hastaların sadece 4 hafta boyunca ve 4 seans olarak yapılan tedavi süresinde iyileşme sağlamakta olduğunu belirten Prof. Dr.

Alıcı,tedavinin hiçbir cerrahi müdahale ve girişim olmadan, ilaç kullanımına gerek duyulmadan yapıldığını söyleyerek şöyle devam etti: “Tedavi sırasında ve sonrasında bugüne kadar bildirilen bir yan etki olmamıştır ve her seans sonrasında hastalar günlük hayatlarına dönmektedir.

Tedavi olan hastalar, ikinci haftadan sonra iyileşme gösterdiklerini ve tedavi bitiminden 1 ay sonra daha iyi yanıt aldıklarını belirtmektedir. Kalıcı etki ise, 4 seansın bitiminden itibaren, yeni damarların oluşumuyla gerçekleşmektedir.

Dünyada  son 2 yıldır klinik kullanıma giren bu LSWT tedavisi ile hastalarda elde edilen başarının 2 senedir devam ettiği gösterilmiştir”

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/sertlesme-probleminde-sok-dalga-tedavisi-lsw-nedir/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.