Testis Kanseri

Testis Kanseri: Belirtileri, Nedenleri, Tanı ve Tedavisi

Testis Kanseri

Testis kanseri için en yaygın erken belirti, bir testis içinde gelişen ağrısız bir yumrudur. Testiküler kanserlerin tedavisi, etkilenen testisin çıkarılması için ameliyat gerektirir.

Teşhis edildiğinde, kanserin tipine ve evresine bağlı olarak, kemoterapi veya radyoterapi de önerilebilir. Testis kanseri yayılmış olsa bile (metastaz), tedavi çoğunlukla iyi sonuç verir.

Genellikle testis kanseri olan 10 erkekten 9’u tedavi edilir.

Testis Nedir?

Testisler, sperm üreten erkek cinsel organlarıdır. Bir testisin diğerinden biraz daha büyük olması ve diğerinin biraz daha aşağıda olması normaldir. Her testisin üstünde ve arkasında epididim spermleri depolar.

Testis Kanseri Nedir?

Testis kanseri, bir testisteki hücrelerde meydana gelen değişiklikler sonucu olan kanser türüdür. Tüm vakaların yaklaşık yarısı, 35 yaş altı erkeklerde görülür. Ancak, testis kanseri ergenlik öncesi nadiren görülmektedir. 15-44 yaşlarındaki erkeklerde en sık görülen kanserdir.

Neredeyse tüm testis kanseri türleri, “germ hücreli kanserler” olarak sınıflandırılır. Çünkü kanserli hücreler (malign) sperm yapma ile ilişkili hücrelerdir. Germ hücreli testis kanseri, kansere neden olan hücre tipine bağlı olarak iki ana tipe ayrılır:

 1. Seminomalar: Vakaların yaklaşık yarısında ortaya çıkar. Bunlar en çok 25 ila 55 yaş arasındaki erkeklerde görülür.
 2. Non-Seminomalar: Bazen non-seminomatöz germ hücreli tümörler olarak adlandırılır. Genellikle 15 ila 35 yaş arasındaki erkekleri etkilemektedir.

Non-germ hücreli testis kanserleri nadirdir.

Testis Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Bir kanserli (malign) tümör bir anormal hücreden başlar. Bir hücrenin kanserli olmasının kesin nedeni bilinmemektedir. Testis dokusundaki hücrelerde meydana gelen değişiklikler, kontrol dışı büyümelerine ve çoğalmalarına yol açarak, birikmeleri sonucu tümör denilen bir kitle oluştururlar.

Birçok durumda, testis kanseri belirgin bir nedenden ötürü gelişmemiştir. Bununla birlikte, bazı risk faktörleri, testis kanserine yakalanma olasılığını arttırır. Bunlar arasında şunlar bulunur:

 • Coğrafya: Testis kanseri tanısının en yüksek oranı, Kuzey Avrupa’dır. Dolayısıyla, bazı genetik veya çevresel faktörler dahil olabilir. ‘Genetik’, hastalığın genler adı verilen hücrelerdeki özel kodlar yoluyla ailelere geçtiği anlamına gelir.
 • Aile öyküsü: Erkek kardeş ya da çocuk gibi birinci derece akrabalarda bu kanser teşhisi varsa, risk daha fazladır.
 • İnmemiş testis: Testis karında gelişir ve doğumdan önce genellikle skrotuma iner. Bazı bebekler, skrotumdan inmemiş testislerden biri veya her ikisiyle birlikte doğar. Bu durum, küçük bir cerrahi operasyon ile düzeltilebilir. İnmemiş testisleri cerrahi olarak düzeltilmeyen erkeklerde büyük bir risk vardır. İnmemiş testisleri bebekken düzeltilen erkeklerde hala bazı risk vardır.
 • Kısırlık (infertilite): Anormal sperm sayısına sahip kısır erkeklerde risk az oranda artar.
 • Klinefelter sendromu: Testis kanseri risk faktörlerinden biridir.
 • HIV veya AIDS: HIV ya da AIDS’li erkeklerde riski artar.

Vazektomi, testis kanseri riskini arttırmaz.

Testis Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Çoğu vakada, fark edilen ilk belirti bir testis üzerinde gelişen bir yumru, kitledir. Testisteki kitle, sıklıkla ağrısızdır. Ancak bazı erkeklerde etkilenen testisteki ağrı rahatsızlık verir.

Not: Skrotumdaki şişme ve yumrular kansere bağlı değildir. Başka sebeplere bağlı oluşurlar. Bununla birlikte, testislerden birinde şişlik veya yumru fark edilirse, doktor randevusu alınmalıdır.

Bazen testislerden birinde genel şişlik vardır. Eğer kanser tedavi edilmezse ve vücudun diğer bölgelerine yayılırsa, başka belirtiler de ortaya çıkabilir. Bunlar sırt ağrısı veya nefes darlığı olabilir.

Testis Kanseri Teşhisi ve Evrelemesi

Testis kanseri tanısı ve evrelemesi için başvurulan prosedürler aşağıda açıklamaları ile birlikte yer almaktadır.

Tanıyı doğrulamak için yapılan testler:

Fizik muayene ile testis kontrolü yapılır. Herhangi bir yumru ya da kanser şüphesi varsa, başka testler istenir.

 • Ultrason taraması: Bu ağrısız tarama testi ile herhangi bir anormallik veya şüpheli bulgu olup olmadığına bakılır. Eğer sert bir kitle tespit edilirse, büyük olasılıkla tümör olabilir. Eğer testislerde sıvı dolu bir yumru saptanırsa, kanserli olmayan (benign) kist olma ihtimali vardır.
 • Kan testleri: Testis kanseri genellikle alınan kan örneğinde tespit edilebilen kimyasal maddeler üretir. Bu kimyasallardan bir veya daha fazlasının varlığı, testis kanserini teyit etmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, yükseltilmiş düzeyler mutlaka testis kanseri olduğu anlamına gelmez. Ayrıca, kandaki belirteç kimyasalları algılanamadan testiküler kanser hala olabilir. Yani, olumsuz bir sonuç kanser riskini elemez.

Muayene ve yukarıdaki testlere dayanarak, testislerde kanser olup olmadığına veya şişmeye neden olan başka bir sağlık sorunu saptanabilir. Eğer kanser teşhis edilirse, muhtemelen etkilenen testisin çıkarılması için testis kanseri ameliyatı bir tedavi seçeneği olur. Ameliyat ile alınan testis tümörü kanseri teyit etmek için mikroskop altında incelenir.

Not: Eğer testis kanseri ameliyatı ile bir testis alınırsa, cinsel yaşam üzerinde olumsuz etkisi olmayabilir.

Ereksiyon ameliyat sonrasında da normalse, diğer testislerden sperm ve hormon üretilmeye devam ediyorsa, çocuk sahibi olunabilir, doğurganlığı etkilememiştir.

Bununla birlikte, kemoterapi veya radyoterapi tedavileri alınırsa, doğurganlığı etkileyebilir ve kısırlık sorununa yol açabilir. Ancak, birçok erkekte kemoterapi veya radyoterapi tedavisini aldıktan sonra doğurganlıkları bir yılda normale döner.

Testis Kanseri Evrelemesi:

Testis kanseri tanısı konulduktan sonra, kanserin yayılıp büyümediğini değerlendirmek için başka testlerin yapılması tavsiye edilir. Bu değerlendirmeye kanser evrelemesi denir ve aşağıdaki faktörlerin bulunması amaçlanır:

 • Kanser yakındaki lenf nodlarına ve karındaki lenf nodlarına yayılıp yayılmadığı
 • Kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığı (metastaz)

Kanserin evresini belirlemek, en iyi tedavi seçenekleri hakkında karar verilmesine yardımcı olur. Prognoz hakkında da bilgi sağlanmış olunur.

Kanser evrelemesi için tavsiye edilen testler; BT taraması, MR taraması, göğüs röntgen filmi veya diğer testleri içerir.

Bir diğer kullanışlı test, yukarıda tarif edilen marker kan testidir. Kanserli testisi çıkarmak için ameliyattan önce test pozitifse, test ameliyattan sonra tekrar edilebilir. Test negatif çıkarsa, kanser muhtemelen testis ile sınırlanmış demektir.

Test pozitif kalırsa, bazı kanser hücrelerinin vücudun başka bir kısmına yayılmış olduğu anlamına gelir.

Genel olarak test edilen tümör belirteçleri, alfa-fetoprotein (AFP), beta insan koryonik gonadotropin (beta-hCG), laktik dehidrogenaz (LDH) ve plasental alkalin fosfataz (ALP)‘dir.

Testis Kanseri Tedavisi

Testis kanseri tedavi seçenekleri olarak; ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi tedavileri kullanılabilir. Her olgu için tavsiye edilen tedavi; kanserin evresi, kanser türü (seminom veya non-seminom) ve genel sağlık gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

a) Ameliyat

Genellikle etkilenen testisin çıkarılması cerrahisi önerilir. Kanser erken evredeyse ve yayılmamışsa, ameliyat tek başına iyileştirici olabilir. Kanser yayılmışsa; radyoterapi veya kemoterapi sonrası bazı erkekler için göbek veya göğüs lenf nodlarında bulunan kanser hücrelerini yok etmek amacıyla daha ileri ameliyatlara ihtiyaç duyulabilir.

b) Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldüren veya çoğalmasını durduran anti-kanser ilaçları kullanımıdır. Tümör tespit edilen testisin çıkarılmasına ek olarak kemoterapi uygulamasının gerekip gerekli olup olmadığını da bildirilir. Testis kanseri için kemoterapiye gerek duyulup duyulmadığı ve kemoterapi türü, kanserin türü ve evresine bağlıdır.

c) Radyoterapi

Radyoterapi; kanser hücrelerini öldürür veya kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller. Yine, etkilenen testisin çıkarılmasına ek olarak radyoterapiye ihtiyaç olup olmadığına karar verilir.

Ameliyatın yanı sıra, kemoterapi veya radyoterapi kullanıldığında, bu tedavilere adjuvan kemoterapi veya adjuvan radyoterapi olarak adlandırılır.

Kanserin nüksedip, tekrarlayıp tekrarlamadığını kontrol etmek amacıyla başarılı olan testis kanseri tedavisinden sonra birkaç yıl düzenli kontroller olur. Bu kontroller, marker kimyasallarını kontrol eden düzenli kan testlerini içerebilir. Kanserin herhangi bir şekilde geri gelmediğini kontrol etmek için düzenli göğüs röntgenleri veya başka taramalar veya testler de yapılabilir.

Bilimsel çalışmalar, testis kanseri başarıyla tedavi edilen erkeklerin kardiyovasküler hastalık riski taşıdığını gösteriyor. Bu nedenle sigara içmemek ve kardiyovasküler hastalıkları önlemenin diğer yolları hakkında bilgi sahibi olmak özellikle önemlidir.

Ayrıca Bakınız: Penis Kanseri: Belirtileri, Nedenleri, Tanı ve Tedavisi

Источник: https://www.hastalopedi.com/testis-kanseri/

Testis kanseri belirtileri nelerdir? Testis kanseri tanı ve tedavi yöntemleri

Testis Kanseri

Testis kanseri penis altında, deriden oluşan gevşek bir torba olan skrotumun içinde bulunan testislerde meydana gelir. Bu testisler erkek cinsel hormonlarını ve üreme için spermi üretir.

Bu tip kanserler, kanser testislerin dışına yayıldığında dahi yüksek oranda tedavi edilebilirdir. Testis kanserinin türüne ve evresine bağlı olarak birkaç tedaviden birini veya birleşimini görebilirsiniz.

Testis kanseri bulgu ve belirtileri nelerdir?

 • Her iki testiste bir kitle veya şişlik
 • Skrotumda (testis torbası) bir ağırlık hissi
 • Karında veya kasıkta hafif bir ağrı
 • Skrotumda ani sıvı toplanması
 • Bir testiste veya skrotumda ağrı veya rahatsızlık
 • Memelerin şişmesi veya hassasiyeti
 • Sırt ağrısı.

Kanser genellikle sadece bir testisi etkiler.

Ne zaman doktora görünmeli?

Testislerinizde veya kasık bölgesinde ağrı, şişme veya kitleler tespit ettiğiniz takdirde, özellikle bu bulgu ve belirtileri iki haftadan uzun sürerse doktorunuza görünün.

Testis kanseri nedenleri nelerdir?

Birçok vakada, testislerde tümör oluşma sebebi net değildir.

Doktorlar, bir testisin içindeki sağlıklı hücreler değişime uğramaya başladığında testis kanseri oluştuğunu bilirler. Sağlıklı hücreler, vücudun normal işlevini sürdürmesi için belirli bir düzen içerisinde büyüyüp bölünürler.

Ancak bazen bazı hücrelerde büyümenin kontrolden çıkmasına neden olan anormallikler gelişir. Bu kanser hücreleri yeni hücrelere ihtiyaç olmadığında da bölünmeye devam eder. Biriken anormal hücreler testiste bir kitle oluştururlar.

Neredeyse tüm testis kanserleri testislerde olgunlaşmamış sperm üreten germ hücrelerinde başlar. Germ hücrelerinin anormalleşmesine ve kansere dönüşmesine neyin neden olduğu bilinmemektedir.

Testis kanseri risk faktörleri nelerdir?

 • İnmemiş testis (kriptorşidizm). Testisler cenin halindeki gelişme sırasında karın bölgesinde oluşur ve genellikle doğumdan önce skrotuma inerler. İnmemiş bir testisi olan erkekler testisi normal olarak inen erkeklere kıyasla daha yüksek testis kanseri riski altındadır. Testis cerrahi olarak skrotuma yerleştirilmiş olsa da risk yüksektir.

Yine de testis kanseri olan erkeklerin çoğunluğunda inmemiş testis geçmişi yoktur.

 • Anormal testis gelişimi. Klinefelter sendromu gibi testislerin anormal gelişimine sebep olan koşullar testis kanseri riskinizi artırabilir
 • Aile geçmişi. Eğer aile üyeleri testis kanserine yakalanmışlarsa, daha yüksek risk altındasınız demektir.
 • Yaş. Özellikle 15 ila 35 yaş arasındakiler olmak üzere ergenleri ve genç erkekleri etkilemektedir. Bununla birlikte herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir.
 • Beyaz ırk mensuplarında siyahilere oranla daha yaygındır.

Testis kanseri önlemek için neler yapılabilir?

Testis kanserini önleyecek bir yöntem henüz bulunamamıştır.

Bazı doktorlar, testis kanserini en erken aşamada tespit etmek için düzenli olarak kendi kendine elle testis muayenesi yapmayı önermektedir. Ancak bütün doktorlar bu konuda aynı fikirde değildir. Sizin için uygun olup olmadığından emin değilseniz kendi kendine elle testis muayenesini doktorunuzla konuşun.

Testis kanseri tanısı nasıl yapılır?

Bazı durumlarda, erkekler istemsiz bir şekilde ya da elle muayene yaparken erkekler testis bulunan tümörü  kendileri keşfederler. Diğer durumlarda, doktorunuz bir rutin fiziki muayene esnasında bir kitle tespit edebilir.

Bir kitlenin kanser olup olmadığını belirlemek için, doktorunuz aşağıdakileri önerebilir:

 • Testis ultrason testi, ses dalgalarını kullanarak skrotum ve testislerin bir görüntüsünü oluşturur. Ultrason sırasında sırt üstü yatar ve bacaklarınızı açarsınız. Daha sonra doktorunuz skrotumunuza berrak bir jel uygular. Ultrason görüntüsünü elde etmek için elle tutulan bir prob skrotumunuzun üzerinde hareket ettirilir.

Ultrason testi, kitlelerin katı veya sıvı dolu olup olmadığı gibi bilgiler vererek doktorunuzun testis kitlelerinin doğasını belirlemesine yardımcı olabilir. Ultrason doktorunuza kitlelerin testisin içinde mi yoksa dışında mı olduğunu da gösterir.

 • Kan testleri. Doktorunuz kanınızdaki tümör belirteçlerinin seviyelerini belirlemek için testler isteyebilir. Tümör belirteçleri, kanda normal şartlar altında bulunan maddelerdir, ancak testis kanseri de dâhil olmak üzere bazı durumlarda bu maddelerin seviyeleri yükselebilir. Kanınızdaki yüksek tümör belirteci bulunması kanser olduğunuz anlamına gelmez, ancak teşhisinizi belirlemede doktorunuza yardımcı olabilir.
 • Testisin alınması ameliyatı (radikal inguinal orşiektomi) Testisinizdeki kitlenin kanserli olabileceği belirlenirse, testisin alınması için cerrahi müdahale tavsiye edilebilir. Alınan testisiniz, yumrunun kanserli olup olmadığı ve eğer öyleyse hangi kanser türü olduğunu belirlemek için analiz edilecektir.

Testis kanseri türleri nelerdir?

Çıkarılan testisiniz kanser türünü belirlemek için incelenecektir. Testis kanserinizin türü, tedavinizi ve prognozunuzu belirler. Genel olarak iki tip testis kanseri vardır:

 • Seminom tümörleri tüm yaş gruplarında ortaya çıkar, ancak yaşlı bir erkekte testis kanser gelişirse bunun seminom olma olasılığı daha yüksektir. Seminomlar genelde seminom olmayanlar kadar agresif değildir.
 • Seminom dışı (non-seminom). Seminom dışı tümörler daha erken yaşlarda gelişir ve hızlıca büyüme ve yayılma eğilimindedirler. Koryokarsinom, embriyonal karsinom, teratom ve yolk sak tümörü de dâhil olmak üzere birçok farklı seminom dışı tümör mevcuttur.

Testis kanseri evreleri nelerdir?

Doktorunuz kanseri teşhis ettikten sonra, bir sonraki adım kanserinizin evresini belirlemektir. Kanserin testislerinizin dışına yayılıp yayılmadığını belirlemek için aşağıdaki testlere tabi tutulursunuz:

 • Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taraması. BT taramaları, karın, göğüs ve pelvisin bir dizi röntgen görüntüsünü alır. Doktorunuz, kanserin yayılıp yayılmadığı ile ilgili bulgular aramak için BT taramalarını kullanır.
 • Kan testleri. Testis alındıktan sonra yüksek seviyede tümör belirteçleri aramak için yapılan kan testleri, doktorunuzun vücudunuzda kalan kanserin olup olmadığını anlamasına yardımcı olabilir.

Bu testlerden sonra evreye karar verilir. Evreleme sizin için en uygun tedavilerin belirlenmesine yardımcı olur.

Testis kanserinin evreleri şunlardır:

 • Evre I. Kanser testislerde sınırlıdır.
 • Evre II. Kanser karındaki lenf düğümlerine yayılmıştır.
 • Evre III. Kanser hücreleri vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır. Bu tip kanserler en sık olarak akciğerlere ve karaciğere yayılır.

Testis kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?

Tedavi seçenekleriniz, kanserinizin türü ve evresi, genel sağlık durumunuz ve tercihleriniz gibi birkaç faktöre bağlıdır.

Cerrahi Müdahale

 • Testisin alınması ameliyatı. (radikal inguinal orşiektomi) hemen hemen bütün tür ve evre testis kanserleri için primer tedavidir. Cerrahınız testisinizi almak için kasık bölgenize bir kesi yapar ve tüm testisi bu açıklıktan çıkarır. İsterseniz alınan testisin yerine salin dolu protez testis yerleştirilebilir. Erken evre testis kanseri vakalarında, testisin cerrahi müdahale ile çıkarılması ihtiyaç duyulan tek tedavi olabilir.
 • Yakındaki lenf nodlarını çıkarmak için yapılan cerrahi müdahale (retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu) karnınızdaki bir kesikten yapılır. Cerrahınız lenf düğümlerini çevreleyen sinirlerin hasar görmesini önlemeye dikkat eder, ancak bazı durumlarda sinirlere zarar vermek kaçınılmaz olabilir. Hasar görmüş sinirler boşalma ile ilgili güçlüğe sebep olabilir, ancak erekte olmanızı engelleyemeyecektir.

Ameliyat testis kanser için tek tedavi ise, doktorunuz takip randevuları için bir program önerecektir. İlk birkaç yılda birkaç ayda bir, ardındansa daha seyrek yapılmak üzere bu randevularda kanserinizin geri dönüp dönmediğine dair işaretleri kontrol etmek için kan tetkikleri, BT taramaları ve diğer işlemler uygulanır.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi kanser hücrelerini öldürmek için X ışını gibi güçlü enerji demetlerini kullanılır. Radyasyon terapisi esnasında, bir masanın üzerine konumlandırılırsınız ve büyük bir makine enerji ışınlarını vücudunuzdaki belirli noktalara yönelterek etrafınızda hareket eder.

Radyasyon tedavisi, bazen seminom tipi testis kanseri olan kişilerde kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Radyasyon tedavisi testisinizin alındığı ameliyattan sonra önerilebilir.

Yan etkiler karın ve kasık bölgelerinde cilt kızarıklığı ve tahrişin yanı sıra bulantı ve yorgunluk olabilir. Radyasyon tedavisi geçici olarak sperm sayısını da azaltabilir ve bazı erkeklerde fertiliteyi etkileyebilir. Radyasyon tedavisine başlamadan önce spermlerinizi koruma seçenekleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlı tedavidir. Kemoterapi ilaçları vücut genelinde dolaşarak orijinal tümörün ötesine yayılmış olan kanser hücrelerini öldürürler.

Kemoterapi gördüğünüz tek tedavi olabilir veya lenf nodu çıkarma ameliyatından önce ya da sonra tavsiye edilebilir.

Kemoterapinin yan etkileri kullanılan ilaçlara bağlıdır. Ne beklemeniz gerektiğini doktorunuza sorun. Sık görülen yan etkiler içerisinde yorgunluk, bulantı, saç dökülmesi ve enfeksiyon riskinde artış yer alır. Kemoterapinin bazı yan etkilerini azaltan ilaçlar ve tedaviler mevcuttur.

Kemoterapi bazı erkeklerde bazı durumlarda kalıcı olabilen kısırlığa da neden olabilmektedir. Kemoterapiye başlamadan önce sperminizi koruma seçenekleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Источник: https://neolife.com.tr/testis-kanseri/

TESTİS KANSERİ

Testis Kanseri

Bu bölümde “Testis Kanseri” ile ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Bu bağlamda aşağıdaki bölümler ele alınmıştır:
Testisler
Testis kanseri belirtileri
Testis kanserinin erken teşhisi
Testis kanseri tipleri
Testis kanseri riskleri ve nedenleri
Bir testis kanseri uzmanına görünmeli miyim?
Doktorunuza sorunuz

Testisler

Testisler skrotum adı verilen bir cilt kesesi içinde, penisin alt kısmında asılı olan, oval biçimli iki küçük organdır. Erkek üreme sisteminin bir parçasıdır. Testisler, ergenlikten itibaren kadının yumurtasını dölleyecek spermleri üretirler.

Şekilde geçen kelimeler (yukarıdan aşağıya doğru):

 1. Spermatik kord
 2. Toplayıcı sistem
 3. Testis
 4. Skrotum (Testis torbası)

Testisleri gösteren diyagram

Testisler ayrıca testosteron hormonunu da üretmektedirler. Testosteron ise ses kalınlaşması ve kıllanma gibi erkek özelliklerinin temel nedenidir. Ayrıca ereksiyon ve cinsel dürtü (libido) yeteneğini de kontrol etmektedir. 

Testis kanserinin en yaygın belirtisi, testisin bir kısmında genellikle ağrısız yumru ya da şişliktir. Ancak testisteki yumruların büyük çoğunluğu kanser DEĞİLDİR.Kanserli bir yumru bir bezelye kadar küçük ya da çok daha büyük olabilir.

Genellikle ağrılı değildir, ancak bazı erkekler zarar görmüş testiste ya da karınların alt kısmında (abdomende) hafif bir ağrı hissedebilirler. Skrotumunuzun (testis torbası) ağır olduğunu hissedebilirsiniz. Skrotum testisleri çevreleyen deri bir kesedir.

Bazen testis kanseri hücreleri karnın (abdomenin) arka kısmındaki lenf bezlerine (vücut genelinde bir bez ağı) yayılabilir. Bu durum sırt ağrısına neden olabilir. Ayrıca hücreler göğsünüzün ortası, akciğerin arasındaki lenf düğümlerine de yayılabilir.

Bu durum öksürük, nefes alma ya da yutkunma güçlüğü ve göğüste şişliğe neden olabilir. Testis kanseri yayıldığında köprücük kemiği çevresi ya da boyun gibi vücudun diğer bölümlerinde de yumrular meydana getirebilir. Bu yumrular kanser hücreleri içeren lenf düğümleridir.

Testis kanseri ayrıca vücuttaki diğer organlara da yayılabilir. Akciğerlere yayıldığında öksürük ve nefes darlığına neden olabilir. Testis kanserinin akciğerler haricindeki diğer organlara yayılması çok yaygın değildir.

Testis kanserinin erken teşhisi

Erken teşhis edilen kanserler çok daha kolay tedavi edilebilir. Testislerinizin nasıl göründüğü ve nasıl hissettiğinizin farkında olmak, bir değişiklik meydana geldiğinde bunu bilmenizi sağlar. Sizin için normal olmayan bir değişiklik fark ettiyseniz, doktorunuzla görüşünüz.

Testislerinizi her gün ya da her hafta kontrol etmenize gerek yoktur. Bu kontrolu zaman zaman gerçekleştirmek yeterli olacaktır. Testisleri kontrol etmenin en kolay yolu ılık bir duş ya da banyo sonrası, skrotum gevşemiş haldeyken yapmaktır. Avuç içinizle skrotumunuzu kavrayın.

Daha sonra her iki elinizin parmakları ve ayrıca baş parmağınızı kullanarak testislerinizi muayene edin.

Ne arıyorsunuz

Her bir testisi nazikçe hissedin. Boyut ya da ağrılıklarındaki farkedilebilir herhangi bir değişiklik birşeylerin yanlış gittiği anlamına gelebilir. Normalde testisin arka üst kısmında yumuşak bir kanal hissetmelisiniz. Testisin kendisi yumru ya da şişlik içermemeli, düz olmalıdır.

Eğer testisinizde bir şişlik farkederseniz mümkün olan en kısa zamanda doktorunuza kontrol ettirmek üzere bir randevu alınız.

Her iki testiste aynı anda kanser gelişmesi olağan dışı bir durumdur.

Böyle olsaydı, bir testisinizi normal hissedip diğeri ile karşılaştıramamaktan endişe ederdiniz.

Testis kanseri tipleri

Seminom ve seminom dışı (non-seminom) olmak üzere 2 ana testis kanseri türü vardır. Bunlar testislerdeki germ hücrelerinden gelişirler. 100 testis kanserinin yaklaşık 40-45’i (%40-45) tamamen seminomdur.

Geri kalanların çoğu ise seminom dışı testis kanserinin farklı türlerinin karışımlarıdır. Tüm bu testis kanserleri aşağı yukarı aynı şekilde tedavi edilmektedir.

Lenfoma 50 yaş üstü erkeklerin testislerinde görülen en yaygın başka bir kanser türüdür.

Eğer testislerde lenfoma tanısı aldıysanız web sayfamızdaki non-Hodgkin lenfoma bölümüne gitmeniz gerekmektedir.

Testis kanseri riskleri ve nedenleri

Bu hastalığa kesin olarak neyin neden olduğunu bilmiyoruz ancak hastalığın gelişme riskini arttırabilecek çeşitli faktörler bulunmaktadır.

Tıbbi geçmişiniz

İnmemiş testisin 11 yaşına kadar düzeltilmemesi erkekte testis kanseri riskini arttırmaktadır. Orşit adı verilen nadir bir kabakulak komplikasyonu geçirmiş olmanız da kansere yakalanma riskinizi arttırır.

Karsinoma in situ (CIS) testiste anormal hücrelerin varlığı anlamına gelmektedir. Bu bir kanser türü değildir, ancak tedavi edilmezse kanser gelişmesine neden olabilir.

Testis kanserine sahip olan erkekler ayrıca diğer testislerinde kanser oluşumu açısından da yüksek risk altındadırlar. Fertilite(Üreme) sorunları yaşayan erkekler için küçük bir risk vardır.

Diğer risk faktörleri

Testis kanserine sahip baba ya da erkek kardeşe sahip olmak kansere yakalanma riskini arttırmaktadır. Araştırmacılar 5 testis kanserinin 1’inin (%20) kalıtımsal gen değişikliklerinden (hatalı genler) kaynaklandığını düşünmektedirler.

Etnik köken de kansere yakalanma riskini etkilemektedir. Amerika Brileşik Devletlerinde; testis kanseri tanısı beyaz erkeklerde siyahların 5 katı kadardır. Büyük Britanya’da beyaz erkeklerde diğer etnik gruplara mensup erkeklere kıyasla daha yaygın olarak görülmektedir.

Bunun nedeni ise bilinmemektedir.

Bir testis kanseri uzmanına görünmeli miyim?

Testis kanserinin belirtileri testisleri etkileyen diğer sağlık durumları ile benzer olabilir. Bu nedenle pratisyen hekimin kişinin çok ciddi olmayan bir şeye mi yoksa şüpheli bir kansere mi sahip olduğuna karar vermesi çok güçtür. Ancak, doktorunuzun sizi doğrudan bir uzmana yönlendirmesini gerektiren bazı spesifik belirtiler bulunmaktadır.

Eğer endişeniz devam ediyorsa

Eğer doktorunuzun sizdeki belirtileri düşündüğünüz kadar ciddiye almadığından endişe ediyorsanız, bu sayfanın çıktısını alabilir ve randevunuzda yanınızda götürebilirsiniz. Doktorunuzun bunu sizinle konuşmasını isteyiniz.

Testis kanseri hakkında doktorunuza ne sorabilirsiniz?

Testis kanseri açısından risk sahibi olup olmadığımı nasıl bilebilirim?
Eğer testis kanserine sahipsem ağrı hisseder miyim?
Kendi başımıza yapabileceğimiz testis muayenesi ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Seminom ve teratomata arasındaki farklılıklar nelerdir?
Her iki tip de tedaviye iyi cevap verir mi?
Ne tür bir testis kanserine sahibim?
İnmemiş testislere sahibim, bu nedenle testis kanseri açısından kontrol edilmeli miyim?
Erkek kardeşim testis kanserine sahipti, bu yüzden kanser açısından kontrol edilmeli miyim?
Fertilite sorunları yaşıyorum, bu durum testis kanserine yakalanma riskimi arttırır mı?

Источник: http://kanservakfi.com/testis-kanseri-122.html

Testis kanseri nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Testis Kanseri

Testis kanserleri kanserin başladığı hücre tipine göre sınıflandırılır. Bunlardan en yaygın görüleni (yaklaşık % 95) germ (üreme) hücreli testis kanseridir. Bu hücreler sperm üretir ve fetüste (ceninde) çok sayıda farklı doku ve organın büyüyüp gelişmesini sağlar. Germ hücreli testis kanserinin iki ana alt türü ise şunlardır:

 • Seminom: Testis kanserlerinin % 40-45’i bu türe girer ve tüm yaş gruplarında ama özellikle yaşlı erkeklerde görülür. Seminom, sperma ana hücrelerinde gelişen kanserli bir tümördür.
 • Nonseminom (seminom dışı): Testis kanserlerinin geri kalanlarının çoğu bu türe girer. Erken yaşlarda gelişip hızla büyüyerek yayılır. Koryokarsinom, embriyonal karsinom, teratom ve yolk kesesi tümörü gibi birçok farklı türü vardır.

Testis kanseri nedenleri

Testis kanserine neyin neden olduğu kesin bilinmemektedir. Ancak saptanan bazı risk faktörleri vardır:

 • İnmemiş testis (kriptorşidizm): Testisler normalde erkek bebek (fetus) anne karnındayken karın bölgesinde oluşur ve genellikle doğumdan önce testis torbalarına iner. İnmemiş testis ise bir veya her iki testisin karın bölgesinde kalmasına denir. Testis skrotuma cerrahi olarak yerleştirilse bile testis kanseri riskini korur.
 • Anormal testis gelişimi:Klinefelter sendromu gibi testislerin anormal şekilde gelişmesine neden olan durumlar.

Klinefelter Sendromu nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi

 • Hipospadias (peygamber sünneti): Hipospadias çocuğun idrar yaptığı deliğin penisin ucunda değil de altında olmasıdır. Bu delik ile penis ucu arasındaki bölgede idrar kanalı tam olarak oluşmamıştır.
 • Orşit (testis iltihabı): Kabakulak geçiren erkek çocuklarda hastalığın yan etkisi olarak nadir görülen rahatsızlıktır.
 • Karsinoma in situ: Bu, testiste anormal hücrelerin varlığı anlamına gelir. Bir kanser türü değildir ancak tedavi edilmezse kansere dönüşebilir.
 • Aile öyküsü: Ailenin erkek bireylerinden birinin testis kanseri geliştirmiş olması.
 • Daha önce testis kanseri geçirmiş olmak: Daha önce bir testisinde kanser gelişen erkeklerin diğer testisinde de kanser gelişebilir.
 • HIV virüsüne sahip olmak
 • Nadiren kısırlık (düşük sperm sayımlarına neden olduğundan)

Testis kanseri belirtileri

 • Testislerin birinde ağrısız ama rahatsız edici bir şişlik veya yumru
 • Testis torbasında bir ağırlık hissi veya ani sıvı toplanması
 • Bir testisin büyümesi; testisler arasında bir eşitsizlik hissi
 • Testis, kasık veya alt karın bölgesinde hafif bir ağrı
 • Nadiren memelerde şişlik veya hassasiyet
 • Kanser ilerlediyse sırt ağrısı
 • Kanser akciğerlere yayılmışsa nefes darlığı, göğüste ağrı ve öksürük
 • Testis kanseri yayıldığında köprücük kemiği çevresi ya da boyun gibi vücudun diğer bölümlerinde de yumrular meydana getirebilir.

Testis yaralanması veya iltihaplanma gibi bir dizi kanserli olmayan durum, testis kanserine benzer belirtilere neden olabilir. Ancak erken teşhis kanserin tedavisinde son derece önemlidir, şüphe varsa mutlaka doktora gidilmelidir.

Testis muayenesi

Testis kanseri erken teşhis edildiğinde tedavisi kolay kanser türlerindendir. Bu nedenle erkekler kendi kendilerine testislerini muayene ederek bir değişiklik fark ederlerse doktora görünmelidir.

Testisleri incelemek için en iyi uygun zaman, sıcak bir banyo veya duştan sonra testis torbasının derisinin gevşediği zamandır.

Kendi kendine muayenede yapmanız gerekenler şunlardır:

 • Penisi arada tutup her bir testisi ayrı ayrı inceleyin.
 • Testisi başparmaklar ile parmaklar arasında iki elle tutup parmaklar arasında yavaşça döndürün.
 • Sert yumru, nodül (düzgün yuvarlak kütle) veya testislerin büyüklüğü, şekli veya kıvamında herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakın.

Bu kontroller, özellikle ailesinde testis kanseri öyküsü veya inmeyen testis rahatsızlığı olan erkekler tarafından alışkanlık haline getirilmelidir.Öncelikle doktor hastanın sağlık geçmişi ve aile öyküsü hakkında detaylı bilgi alırken dikkatli bir fiziksel muayene yapar. Bu muayenede testislerde hassasiyet, şişlik veya bir yumru hissedilirse ayrıca aşağıdaki testler yapılır:

Ultrason

Genellikle fiziksel muayenede bir yumru tespit edildiyse yapılır ve yumrunun katı veya sıvı dolu olup olmadığını öğrenmek için ses dalgaları kullanılır. Yumru katı ise kanserli olma olasılığı daha yüksektir. Bu test yumruların yerini de (içinde ya da dışında) gösterir.

Kanser kan testleri

Bu testler, kandaki tümör belirteçleri düzeylerini belirlemek için yapılır. Tümör belirteçleri kanda normalde bulunan maddelerdir ancak bazı testis kanserleri protein düzeylerini artırır. Bu testler hangi protein seviyesinin yüksek olduğuna bağlı olarak testis kanserinin türünü de saptayabilir. Ayrıca kanserin tekrarlanma riskine karşı takip amaçlı da yapılabilir

Prostat kanseri nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Testisi çıkarmak için ameliyat

Testis kanseri teşhisinde biyopsi işlemi kanseri yayma riski taşıdığından genellikle tercih edilmez. Bunun yerine, eğer ultrason taraması ve kanser kan testleri kanserin varlığına işaret ediyorsa tümör en kısa zamanda ameliyatla alınır ve bu işlem aynı zamanda tedavinin bir parçası da olabilir. Cerrah tümörü testisi tümüyle almaya çalışır.

Biyopsi

Çok nadiren testis kanseri teşhisi kesin değil ise biyopsi yapılabilir. İşlem ameliyathanede gerçekleştirilir. Cerrah kasık bölgesine bir kesik atarak testisi testis torbasından çıkarır ve spermatik kordunu kesmeden inceler.

Şüpheli bir alan görülürse bir parçası alınır ve vakit kaybedilmeden patolog tarafından araştırılır. Kanser bulunursa testis ve spermatik kordon çıkarılır. Doku kanserli değilse testis genellikle testis torbasına geri konulur.

Biyopsi nedir, nasıl yapılır? Biyopsinin riski var mıdır?

Testis kanserinin evreleri 0-3 arasında değişir. En düşük evre testis çevresindeki alanla sınırlı kanseri gösterir. En yüksek evre ise kanserin ilerlediği ve vücudun diğer bölgelerine yayıldığı anlamına gelir. Testis kanseri en sık pelvis ve alt karın bölgesindeki lenf bezlerine ve akciğerlere yayılır ve genellikle tedavi edilebilir.

Testis ameliyatı

 • Testisi çıkarmak için ameliyat (radikal inguinal orşiektomi): Teşhis aşamasında biyopsi yerine kullanılan bu ameliyat eğer kanser yayılmamışsa genellikle testis kanserinin tek tedavisi olabilir ve alınan testisin yerine isteğe bağlı olarak protez bir testis takılabilir.

  Bir testisin kaybı ne doğurganlığı ne de ereksiyon olmayı etkilemez. Ancak her iki testisin alınması kısırlığa yol açar. Testis kanseri erkekler kısırlık riskine karşılık sperm bankasına sperm numunesi verebilir. Bu numune soğukta yıllarca korunabilir ve çocuk sahibi olmaya karar verildiğinde kullanılabilir.

 • Yakındaki lenf bezlerini çıkarmak için yapılan cerrahi müdahale: Ameliyat karın bölgesine bir kesik atılarak yapılır. Cerrah lenf bezlerini çevreleyen sinirlere zarar vermemeye özen gösterir ancak bazı durumlarda sinirler zarar görebilir.

  Hasarlı sinirler boşalma sorunlarına neden olabilir ama ereksiyon olmayı engellemez. Genellikle testiste lenfoma teşhisi konduğunda uygulanır.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanserli hücreleri öldürmek için X-ışınları gibi yüksek güçlü enerji ışınları kullanır. Bu tedavide bir masaya yatırılan hastanın etrafında büyük bir makine hareket ederek enerji ışınlarını vücudundaki hassas noktalara yönlendirir. Radyoterapi bazen seminom türü testis kanserinde kullanılabilir.

Kolon kanseri nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Bazen de testis çıkarma ameliyatı sonrası kanserin geri gelmesini önlemek ya da yayılan kanser hücrelerini tedavi etmek için verilebilir. Yan etkileri bulantı, yorgunluk ve karın ile kasık bölgesinde cilt kızarıklığıdır. Ayrıca sperm sayısını geçici olarak azaltması ve doğurganlığı etkilemesi de olasıdır.

Kemoterapide kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlar kullanılır. Kemoterapi ilaçları vücutta dolaşarak ana tümörden ayrılıp lenf bezlerine veya başka bölgelere sıçramış olan kanser hücrelerini öldürür. Testis kanseri yayıldıysa kemoterapi tek tedavi seçeneği olabilir.

Ayrıca testis alma ameliyatı sonrasında kanserin tekrarlanma riskini azaltmak için kullanılabilir. Sadece testiste olan kanseri tedavi etmede kullanılmaz.

Yan etkileri kullanılan ilaçlara göre değişkenlik gösterebilir ama genel olarak yorgunluk, mide bulantısı, saç dökülmesi ve artan enfeksiyon riski görülür. Ayrıca kısırlığa yol açabilir.

Testis kanseri tedavileri gelişmeyi sürdürmektedir. Kök hücre (kemik iliği) nakliyle birlikte yüksek dozlu kemoterapi umut veren sonuçlar vermektedir. Her testis kanseri vakası ve her erkeğin tedaviye cevabı farklı olduğundan kanser hastaları doktorlarıyla tam bir işbirliği halinde olmalıdır.

Testis kanseri hastalarının yaşam süresi

Testis kanseri özellikle erken teşhis edilirse tedavi başarı oranı yüksektir ve beş yıl atlatıldıktan sonra geri dönme olasılığı düşüktür. Genel sağkalım oranı % 95’in üzerindedir.

Erken teşhis edilirse, kanser testisle sınırlıyken hayatta kalma oranı % 99’dur. Kanser bölgesel lenf nodlarına yayılmışsa, hayatta kalma oranı % 96’dır.

Hatta uzak metastazlar olsa bile sağkalım oranı %70’in üzerindedir.

Testis kanserine iyi gelen şifalı bitkiler

Testis kanserine birebir iyi gelen bir şifalı bitki yoktur. Ancak tedavi sürecinin yan etkileri ile mücadele etmenize yardımcı olabilen ve direncinizi artırıp bağışıklık sisteminizi güçlendiren bazı şifalı bitkilerle 21 günlük kürler hazırlayabilirsiniz. Örneğin:

 • Altın otu kürü: 4 yaprak altın otunu 2 bardak suya koyup kısık ateşte 10 dakika kaynatın. Günde 2 bardak ılık olarak için.
 • Atkuyruğu otu kürü: 3 dal atkuyruğu otunu 1 bardak suyun içine koyup 5 dakika kısık ateşte ağzı kapalı olarak kaynatın. Günde 1 bardak için. Her seferinde tazesini tüketin. Kalanı ertesi gün kullanmayın.

Şifalı bitkiler kanser tedavi sürecinizde size sadece yardımcı olabilirler. Kullanmadan önce doktorunuza mutlaka danışmayı ihmal etmeyin.

Testis kanseri hastaları nasıl beslenmelidir?

 • Bol bol su içip yoğurt yiyin.
 • Nar, testis kanserine çok iyi gelen meyvelerden biridir. Sık sık nar suyu içebilirsiniz.
 • Az miktarda protein almak için günde 2-3 adet haşlanmış yumurta beyazı tüketin.

Nar suyu ve narın faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

 • Kuru meyveler, kabak çekirdeği, enginar ve arpa gibi magnezyum bakımından zengin gıdalara ağırlık verin. Arpayı çorba ya da bulgur pilavı içinde tüketebilirsiniz.
 • Özellikle kemoterapi görüyorsanız haftada 1-2 kez yağsız kırmızı et yiyin.
 • Öğünlerinizde bol bol maydanoza yer verin. Sabahları maydanoz suyu içebilirsiniz.
 • Yağlı balıklar (hamsi, sardalye vb.), yeşil yapraklı sebzeler, lahana, brokoli gibi E vitamini bakımından zengin gıdalar yiyin. Ayrıca hindi eti ve tavuk göğsü eti gibi selenyum ve domates gibi likopen içeren gıdalar da tüketin.
 • Her türlü şekerli gıdadan kaçının. Çayınıza şeker yerine tarçın ve limon ilave edin.Testis kanseri hastalarına öneriler

 • Testis kanseri hakkında bilgi edinin: Tedavi sürecinizi doktorunuzla birlikte sizin için en uygun şekilde planlayabilmek için hastalığınızı tanımalısınız. Sorularınızı yazın ve bir sonraki randevunuzda doktorunuza sorun.
 • Kendinize iyi bakın: Kanser tedavisine hazırlanmak için günlük yaşamınızda sağlıklı seçimler yapın. Çeşitli meyve ve sebzelerle sağlıklı bir diyet yapın. Bol bol dinlenin. Gereksiz stresi ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak ve sizi eğlendirecek meşguliyetler edinin. Haftada en az 3-4 gün egzersiz yapın. Sigara içiyorsanız bırakmaya çalışın. Sigara içmeyi bırakmanıza yardımcı olacak ilaçlar ve diğer yöntemler hakkında doktorunuzla konuşabilirsiniz.
 • Diğer testis kanseri hastalarıyla bağlantı kurun: İnternette ve sosyal medyada iletişime geçebileceğiniz gruplar bulabilirsiniz.
 • Sevdiklerinizle bağlantıda kalın: Yakınlarınızla görüşmeyi kesmeyin ve onların size yardımcı ve destek olmalarına izin verin.
 • Doğurganlık hakkında düşünün: Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız, tedavi sürecine başlamadan önce spermlerinizi saklamak konusunda doktorunuzla görüşün. Testis kanseri ve tedavisi beraberinde kısırlığı getirmeyebilir ancak riskleri doktorunuzla açıkça konuşmalısınız.

Kaynaklar ve Referanslar:1- Testicular Cancer—Patient Version, 2- What is testicular cancer?, 3- Causes of testicular cancer

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/testis-kanseri-nedir-neden-olur-belirtileri-ve-tedavisi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть