Tetik Parmak ,Tenisçi Dirseği ve Karpal Tünel Tedavisi

Tetik Parmak | Prof. Dr. Hakan Gündeş | El Cerrahisi Uzmanı

Tetik Parmak ,Tenisçi Dirseği ve Karpal Tünel Tedavisi

Tetik parmak hastalığı, parmaklarımızın hareketini sağlayan kirişleri (tendonlar) ilgilendiren bir durumdur. Tendonlar; kolumuzdaki kasların uç kısımlarıdır. Daha doğrusu kasların kemiklere yapışmasını ve gücünü iletmesini sağlayan ip şekli almış dokulardır.

Tendonları, parmaklarımızın hareketini sağlayacak şekilde kasların gücünü parmak kemiklerine ileten iplere benzetebiliriz. Tendon adı verilen ipler parmaklara ulaştıktan sonra pulley (makara) adı verilen ve tendonun sağa-sola kaymasını engelleyen halka şeklinde dokularla çevrilir (şekil 1).

Tendon bu halkaların içerisinde tünelin içinde giden tren gibi hareket eder. Pulley dokusunu bazı koşullarda aşırı kalınlaşarak tendonu sıkar ve boğar. Tendon dokusunda pulleyin sıkmasına bağlı olarak düğümcük (nodül) oluşur.

Parmağımızı hareket ettirmeye çalıştığımızda bu nodül pulleye takılarak zorlar, fakat daralma nedeni ile içinden geçemez (şekil 2). Dolayısı ile parmak açılamaz ve takılır (resim 3). Kaygı ile biraz daha fazla kuvvet uygulanınca ani olarak nodül pulleyin içinden geçer ve parmak açılır. Bu mekanizmaya tetikleşme veya tetik parmak denmektedir.

Zorlamalarla pulleyin içinden geçen nodül, reaksiyona ve ödeme (dokularda su toplanması)yol açar. Bu da tetikleşmenin artmasına neden olarak kısır bir döngü başlatır. Bu koşullara yangı (enflammasyon) da diyebiliriz. Bazı durumlarda parmak tamamen kilitli kalabilir.

Tetik parmak hastalığının iki formu mevcuttur.

1-Yeni doğan döneminden başlayarak çocuklarda gözlenen tetik parmak (şekil 4). Konjenital olarak da adlandırılır. Büyük çoğunlukla başparmakta gözlenir. Konjenital, doğum sonrası erken dönemde gözlenen patoloji anlamında olup, genetik veya kromozomsal bir anormalliği işaret etmez. Başka bir deyişle patoloji genetik geçişli değildir ve oluş sebebi bilinmemektedir.

2-Erişkinlerde gözlenen tetik parmak (şekil 5). Gene oluş mekanizması ve hastalığın nedeni açık olarak bilinmemektedir. Bölgesel travma başlatıcı faktör olabilir.

Diyabet, gut ve romatoid artrit (romatizma) hastalarında tetik parmak daha sık gözlenmekle birlikte, bu hastalıklar ile sebep-sonuç ilişkisi kurulamamıştır.

Her diyabet hastasında tetik parmak gözlenmesi beklenmediği gibi, her tetik parmak hastasında diyabet olduğunu düşünmemek gerekir.

TANI NASIL KONUR

En önemli belirtiler; parmakların avuç içine bitişik olduğu bölgede ağrı, parmak hareketleri ile zorlanma, basınç hissi ve sonraki evrelerde takılma ve kilitlenmedir. Takılma ve kilitlenme parmak hareketi ile oluşur. Parmak istirahat durumunda iken oluşmaz.

Tetik Parmak Tedavisi

Tedavide amaç ağrı, takılma hissi ve kilitlenmenin ortadan kaldırılması ve normal el fonksiyonlarının sağlanmasıdır. Parmağı hareketsiz tutacak atel adı verilen cihazlar, antienlammatuar ilaçlar ile birlikte kullanılabilir.

Genellikle erken evrede ağrının geçmesi sağlansa da hastaların büyük çoğunluğunda tetikleşme tekrar başlar. Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu ağrı olan bölgeye usulüne uygun olarak yapılan kortikosteroid (kortizon) enjeksiyonunun (iğne) sorunları ortadan kaldırıcı etkisi olduğu yönündedir.

Enjeksiyonu atel ile desteklemenin sonucu değiştirmediği gözlenmiştir. Bu enjeksiyon gebelikte ve emzirirken de güvenle yapılabilir. Başarısız olunan hastalarda tetikleşme kilitlenme mevcut ise cerrahi tedavi tek seçenektir.

Cerrahi esnasında çevre damar/sinir paketleri dikkatlice korunarak kirişleri koruyan kalınlaşmış kılıf (pulley) kesilir ve tendonların rahatlaması sağlanır (şekil 6,7).

Tetik Parmak Ameliyatı

Ortopedi veya El Cerrahisi uzmanı muayenesi önemlidir. Cerrahi büyük çoğunluğunda günübirlik (hastanede kısa yatış) olarak uygulanır. Genel anestezi uygulanmasına gerek yoktur. Bölgesel (aksiller blok veya RIVA) veya lokal anestezi uygulaması genellikle yeterli olmaktadır.

El cerrahisi uzmanı ile görüşmenizde özel koşullarınızdan bahsetmeniz (kronik hastalıklar, devamlı kullanılan ilaçlar vb) önemlidir. Cerrahi sonrası erken dönemde (ilk 3 gün)soğuk uygulama ve elin kalp seviyesinin üzerinde tutulması ağrı ve zonklamayı azaltacaktır. Erken dönemde elinizin çevresinde bir sargı olacaktır.

Sargı genellikle 5-7 gün arasında açılarak yaranın durumu kontrol edilir. Her hangi bir sıkıntı gözlenmiyor ise banyo yapmanız mümkün olacaktır. Bu sürenin sonunda nadiren fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına geçilebilir.

Gene süreç, uygulanan cerrahi ve bileğinizin durumuna göre değişkenlik gösterse de 2-3 hafta içinde normal günlük hayata dönüş beklenebilir.

OLASI TERSLİKLER

Tetik parmak ameliyatında, en önemli terslik cerrahi, uygulanan bölgenin yakınında bulunan damar/ sinirin (dijital sinir/arter) yaralanması veya kesilmesi durumudur. Ameliyatın büyütme (özel gözlük)altında yapılması önemlidir. Sinirin yaralanması durumunda uzun ve sıkıntılı bir süreç başlar.

Bir diğer olası terslik pulleyin (kılıfın) yetersiz açılmasıdır. Bu durumda cerrahi sürecin tekrarlanması gerekir. Cerrahi yara bölgesinde doku yapışıklığı nedeni ile parmak hareketlerinde kısıtlılık, kronik ağrı (RSD), beklenen sonuçların geç veya hiç alınamaması akla ilk gelen tersliklerdir.

Источник: https://www.hakangundes.com.tr/sayfalar-333-tetikparmak.html

Karpal Tünel Sendromu Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi

Tetik Parmak ,Tenisçi Dirseği ve Karpal Tünel Tedavisi

Karpal tünel sendromu; bilekteki medyan sinir sıkıştığında ortaya çıkan, acılı, ilerleyici bir rahatsızlıktır. Sinir şiştiğinde, tendonlar iltihaplandığından veya her ikisi birden olduğunda da sinir sıkışabilir.

Karpal Tünel Sendromu Nedir?

Karpal tünel sendromlu bir kişi, avuç içi ve parmaklarda; özellikle parmak ve işaret parmağında karıncalanma, yanma veya kaşıntı hissi hisseder.

Avuç içinin yanı sıra, baş parmak ve diğer üç parmağınız (küçük parmak değil), median sinir tarafından kontrol edilir. Medyan sinir, başparmakların ve parmakların hareket etmesine izin veren küçük kasların bazılarını da kontrol eder.

Karpal kanal” olarak da bilinen karpal tünel, elin tabanında kemikler ve bağların bir geçişidir. Medyan (orta) sinir ve tendonlar da karpal tünelindedir.

Karpal tünel bazen tahriş olmuş tendonların veya diğer şişmelerin bir sonucu olarak daralabilir; bu medyan sinire baskı yapar.

Medyan sinir üzerindeki basınç, el ve bilekte ağrıya, uyuşma ve güçsüzlüğe neden olabilir ve bu da kola doğru yayılabilir.

Karpal tünel sendromu, el sinirlerini etkileyen en yaygın rahatsızlıklardan biridir. Çoğu vakada, 45-64 yaş aralığında bu rahatsızlık gelişir.

Karpal tünel sendromu, yaşamı tehdit eden bir hastalık değildir; ancak tedavi edilmezse yaşam biçimini olumsuz yönde etkileyebilir. En kötü senaryolarda, medyan sinir ciddi hasar görebilir ve medyan sinir hasarı ile etkilenen elin içinde toplam hareket kaybına neden olabilir.

Karpal Tünel Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Karpal tünel sendromu (KTS) semptomları zamanla kademeli olarak gelişme eğilimindedir. Çoğu hasta ilk semptomlarının gece boyunca veya sabah uyandığında ortaya çıktığını söyler. Uzmanlara göre, hastalar genellikle uyandıklarında ellerini “silkeleme” ihtiyacı duyarlar.

Karpal tünel sendromu ile ilişkili üç ana belirti şöyledir:

Bu semptomlar baş parmak ve yanındaki iki parmak ile yüzük parmağının yarısında oluşur. Bazen hoş olmayan hisler elin geri kalan kısmına ve hatta ön kola kadar uzanır.

Karpal tünel sendromu kötüleştikçe ve ilerledikçe, gün içinde semptomlar devam edebilir. Kişi kavrama gücünü kaybedebilir ve bir yumruk oluşturmakta zorlanır ya da küçük nesneleri kavrayamayabilir. Örneğin; bir şişe soda açma, düğmeleri ilikleme veya klavyede yazma gibi kolay olan görevler bir zor hale gelir.

Tedavi edilmeden bırakılırsa, baş parmak tabanındaki kaslar yitirilebilir. Baş parmak ve parmak ile soğuk ve sıcak his özelliği kaybolabilir.

Semptomlar, etkilenen eli kullandıktan sonra daha da kötüleşme veya ortaya çıkma eğilimi gösterir. Karıncalanma, yanma ve ağrı hissi, kol veya elin uzun süre aynı konumda olması durumunda daha da kötüleşebilir.

Karpal Tünel Sendromu Sebepleri Nelerdir?

Karpal tünel sendromu neden olur?” Karpal tünel sendromunun birkaç nedeni olabilir. Kişinin, aşırı bilek hareketi ve titreşimi sıklıkla kullanması ve art arda parmaklarını yüksek güçle kullanması durumunda daha büyük olasılıkla görülen bir bozukluktur. Bazen karpal tünel sendromu nedeni bulunmaz (idiyopatik).

Karpal tünel sendromunun en yaygın sebepleri şunlardır:

 • Karpal tünelinde bir kist
 • Karpal tünelinde bir tümör
 • Ödem, sıvı tutması. Bu nedenle hamile kadınlar KTS’ye karşı daha yatkındır.
 • Hipotiroidizm (etkin olmayan tiroid bezi)
 • Tendonların çevresinde şişme (iltihaplanma)
 • Bilek çıkığı
 • Bilek kırılması

Obezite. Bir araştırma, bazı obez insanlarda karpal tünel sendromu gelişme ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden araştırmacılar, nedeni bilek şeklinin ve obezitenin bir kombinasyonudur, çünkü obez katılımcılar kilo verdiklerinde KTS’den acı çekmeye devam ediyorlardı. Ekip lideri Dr.

Yüksel Kaplan, obezite ve bazı bilek şekilleri için genetik profili olan kişilerde karpal tünel sendromu gelişme ihtimalinin daha yüksek olduğuna, yani obezitenin tek başına neden olmadığına inanmaktadır.

 • Diyabet
 • Dejeneratif ve romatoid artrit
 • Hipofiz bezinin aşırı aktivitesi
 • Bilek eklemindeki yapısal sorunlar
 • Titreşimli el aletlerini art arda kullanma
 • İş stresi
 • Meme kanseri tedavisi

Not: Harvard Tıp Okulu’ndan araştırmacılar, bilgisayar kullanımının karpal tünel sendromuna neden olmadığını buldu.

Yapılan araştırmalara göre, karpal tünel sendromu için mesleki olmayan risk faktörü inflamatuvar artrit olmasına rağmen, tedavi edilmemiş hipotiroidi ve diyabet de riski önemli ölçüde artırdığı görülmektedir.

Karpal tünel sendromu ile ilişkili şu andaki mesleki olmayan risk faktörleri uzmanlar tarafından şöyle listelenmiştir:

 • Önceki bilek kırığı
 • Romatoid artrit
 • Bilek ve karpus osteoartriti
 • Obezite
 • Diyabet ve insülin

Yapılan araştırmalarda, sigaranın, HRT’nin (hormon replasman tedavisi), kombine oral kontraseptif hapın ve oral kortikosteroidlerin KTS’nin yüksek riskiyle bağlantılı olmadığı bulunmuştur.

Karpal Tünel Sendromu Teşhisi

Doktor, hastaya semptomlar hakkında sorular sorar ve başparmağındaki kasların zayıf yönlerini kontrol için el ve bilekleri muayene eder. Hastanın elini ve bileklerini kullanma becerisi de değerlendirilir.

Olası tanı testleri:

 • Tinel Testi: Hastanın bir veya daha fazla parmağında hissizlik hissi veya karıncalanma hissi uyandırmak için medyan siniri hafifçe vurulur. Bu testin yararlı olabileceği, ancak güvenilir olmadığı belirtilmektedir.
 • Phalen testi: Bileğin maksimum fleksiyonda ortalama bir dakika tutularak yapıldığı bir testtir. Eğer bir dakika içerisinde karıncalanma veya uyuşma varsa, medyan sinirinde hasar olduğunu gösterebilir.
 • Sinir iletimi çalışması: Elektrotlar el ve bilek üzerine yerleştirilir. Küçük elektrik akımları uygulanır. Test, sinirlerin kaslara ne kadar hızlı dürtü ilettiğini ölçer.
 • Elektromiyografi: Kas içine ince bir iğne takılır. Doktor ekrandaki elektrik aktivitesini görür ve medyan sinir hasarının olup olmadığını ve eğer öyleyse ne kadar ağır olduğunu belirleyebilir.
 • Kan testleri: Hastanın hipotiroidizm, romatoid artrit veya diyabet de dahil olmak üzere karpal tünel sendromuyla ilgili altta yatan bir hastalığı olup olmadığını belirlemek için kan testleri yapılabilir.
 • Görüntü taramaları: Doktor romatoid artrit gibi bir bozukluk ya da kırık olup olmadığını veya başka bir bozukluğun olup olmadığını belirlemek için röntgen isteyebilir. Medyan sinirin yapısını kontrol etmek için bir ultrason taraması da önerilebilir. Çalışmalar, MR taramalarının karpal tünel sendromu teşhisinde yararlı olmadığını bulmuştur.

Karpal Tünel Sendromu Tedavisi

Karpal tünel sendromunun tedavisinde amaç, medyan siniri üzerindeki baskıyı azaltmak; böylece semptomları hafifletmek ve sendromun ilerlemesini durdurmaktır.

Hafif semptomları olan hastalar, birkaç ay içinde herhangi bir tedavi almadan durumlarını iyileştirebilirler. Bu, özellikle 30 ya da 30 yaş altındaki insanlar ve hamileler için geçerlidir.

Karpal tünel sendromu için kendi uygulayabileceğiniz tedaviler:

 • El ve bilekleri dinlendirmek: El ve bilekleri dinlendirmek, semptomların hafifleme şansını artırır. Karpal tünel sendromu egzersizleri de önerlebilir.
 • Soğuk kompres: Bazı hastalar buz paketi yerleştirmenin “parlama zamanı” esnasında yardımcı olduğunu bulmuşlardır. Deriye doğrudan buz uygulamamaya dikkat edin.
 • Tetikleyicileri kontrol etmek: Karpal tünel sendromunun tekrar eden el hareketlerinden kaynaklanması durumunda, elinizde ve bilekte dinlenme ve iyileşme için zamanınızın olması için bol bol ara süreniz olduğundan emin olun. Bir meslek terapisti bu görevleri farklı şekilde nasıl yürüteceğinizi size öğretebilir.
 • Bilek splintleri: Bunlar bileklerini aynı konumda tutar. Genellikle uyku sırasında giyilir ve bileklerin bükülmesini önler. Hafif semptomları olan çoğu hasta, semptomlarında dört hafta içinde düzelme görür. Bazı insanlar gün boyunca bir bilek splinti takarlar. Bununla birlikte, günlük faaliyetlerinize müdahale edebilecekleri bir risk söz konusudur.

Karpal tünel sendromu için kullanılan ilaçlar:

 • Kortikosteroid enjeksiyonları: Doktor steroid enjeksiyonlarını önerebilir; bunlar doğrudan karpal tüneline uygulanır. Başlangıçta hasta daha fazla ağrı yaşayabilir. Ancak birkaç gün sonra önemli iyileşme görülür.
 • Non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAID’ler): Ağrıyı kısa süreli olarak hafifletmeye yardımcı olabilir.

Karpal Tünel Sendromu Ameliyatı

Tedavilerin etkili olmadığı ve semptomların en az altı ay sürdüğü şiddetli karpal tünel sendromu vakalarında, doktor ameliyat önerebilir.

KTS cerrahisi, “karpal tünel serbest bırakma ameliyatı” veya “karpal tünel dekompresyonu” olarak bilinir. Karpal bağ (karpal tünel çatısı) kesilir, böylece medyan sinir üzerindeki basınç azaltılır.

Herhangi bir ameliyat türünde olduğu gibi, enfeksiyon, ameliyat sonrası kanama, sinir yaralanması ve skarlaşma gibi komplikasyonların daima bir riski bulunduğu söylenmektedir.

Karpal Tünel Sendromu Nasıl Önlenir?

Karpal tünel sendromuna yakalanma riskini azaltmak için alabileceğiniz birkaç önlem vardır. Bunlar aşağıdakileri içerir:

 • Çok sıkı kavramayın: Çoğumuz ellerimizle işler yaparken ihtiyacımız olandan daha fazla güç kullanıyoruz.
 • Bileğinizi fazla bükmeyin: Bileğinizi aşağı veya yukarı bükmeyin, orta pozisyonda tutun. Bilekleriniz düz konumda uyuyun ve çalışın. Bileklerinizi tekrar tekrar bükmekten ve uzatmaktan kaçının.
 • Duruş: Yanlış duruş, el bileğine ve ellere aşırı yük bindiren manevralara neden olabilir.
 • Çalışma alanınızı yeniden tasarlayın: İyi bir çalışma alanı tasarımı, doğal olmayan ve garip bilek pozisyonlarını azaltır.
 • Dinlenmeyi unutmayın: Bir görevi yerine getirirken sıklıkla ara veriyorsanız; özellikle de sık sık yapmanız gereken bir görev ise, sizi uzun vadeli etkilerden koruyacaktır.
 • Sıcaklık: Soğuk bir ortam (soğuk eller) karpal tünel sendromu gelişme riskini artırabilir. Çalışma ortamındaysanız ve elleriniz soğuksa, eldiven giymeyi düşünün.
 • Altta yatan hastalığın tedavisi: Eğer şeker hastalığınız varsa, iyi bir glikoz kontrolü çeşitli komplikasyonları önlemeye yardımcı olacaktır.

Web sitemiz, ziyaretçilerimize online reklamlar sunmaktadır. Lütfen reklam engelleyicinizi devre dışı bırakarak bize destek olunuz.

Источник: https://www.hastalopedi.com/karpal-tunel-sendromu/

Karpal Tünel Sendromu Tutma Gücünü Kaybetme — Multi Yaşam

Tetik Parmak ,Tenisçi Dirseği ve Karpal Tünel Tedavisi

Karpal Tünel: Bilek içinin üst kısmında bulunan bir kanaldır. Avuç içini ön kola bağlar. Kanalın çevresi bilek kemikleri ve bağ dokularla çevrelenmiş durumdadır. Karpal tünelin bazı özellikleri şunlardır:

 • Kanalın içinden ön kola ait 9 adet tendon geçer.
 • Kanalın içinden sadece bir adet sinir geçer: Median sinir.
 • Dardır.
 • Bileğin düz durması haricindeki her hareketi esnasında karpal tünel daralır.

Karpal Tünel Sendromu Nedir? : Karpal Tünelin içinden geçen median sinir üzerinde baskı oluşması durumudur. Median sinir, parmakların hareketini ve duyusunu sağlar. Baskı ve sinir sıkışması ile birlikte elde karıncalanma, ağrı ve güçsüzlük görülebilir.

Belirtiler elde sinir sıkışmasından doğar. Değişkendir. Bazı vakalarda kişiyi gece uykusundan uyandıracak kadar şiddetli ağrı yaşanırken, bazı vakalarda sadece karıncalanma hissedilmektedir.

Karpal tünel sendromunun yaygın görülen belirtileri şunlardır:

İğnelenme Hissi: Karpal tünel sendromunun ilk ortaya çıkan belirtilerinden biridir. Parmağa ya da avuç içine diken batması veya iğne batması şeklinde de ifade edilebilen bu hissin bazı özellikleri şunlardır:

 • İşaret parmağı veya orta parmak ilk etkilenen kısımlardır.
 • Baş parmakta da görülebilir.
 • İlerleyen zamanlarda avuç içine yayılabilir.
 • Batma hissi hafif olursa, karıncalanma şeklinde de ifade edilebilir.

El Uyuşması: Avuç içinde veya parmaklarda uyuşma, karpal tünel sendromunun yaygın görülen belirtilerindendir.

Ağrı: Vakanın şiddetine göre parmaklarda, elde ve bilekte ağrı görülebilir. Bu ağrı zamanla ön kola ve omuzlara doğru yayılabilir.

Kaslarda Güçsüzlük: Median sinir, beyinden parmaklara gönderilen hareket komutlarını da iletmektedir. Dolayısıyla karpal tünel sendromunun yol açtığı sinir hasarı, bazı parmak kaslarında güçsüzlüğe yol açabilir. Sonucunda kavrama yeteneği zayıflayabilir.

Karpal tünel sendromunun temel nedeni, bilekteki median sinirin sıkışmasıdır. Bu sinir sıkışmasının nedeni ise genellikle sürekli tekrar eden hareketler ve bilekte aşırı gerilme olmaktadır.

Örneğin aşağıdaki koşullar bilekte sinir sıkışmasına ve karpal tünel sendromuna yol açabilir:

 • Bilgisayar kullanılırken bileğin yanlış konumlandırılması
 • Örgü örmek, bilgisayar faresi-klavyesi kullanmak
 • Titreşimli aletlerin fazla kullanımı
 • Genel anlamda sürekli olarak bileğe fazla yük binmesine yol açan hareketler (piyano çalmak, yanlış konumda şınav çekmek, sayfalarca yazı yazmak, uzun süreli ev temizliği gibi)

Aşağıdaki hastalıklar ise bilekte iltihaba veya karpal tünelin daralmasına yol açarak karpal tünel sendromuna neden olabilir:

 • Tiroid bozukluğu
 • Şeker hastalığı
 • Yüksek tansiyon
 • Bilekte ödem
 • Romatoid artrit ya da diğer bağışıklık sistemi hastalıkları
 • Diğer bazı eklem iltihapları

Hamilelikle birlikte ortaya çıkan vücutta su toplanması, karpal tünel sendromu riskini artırmaktadır. Belirtiler çoğu zaman doğumdan sonra yavaş yavaş azalarak yok olur. KTS (karpal tünel sendromu) bilekliği veya egzersiz gibi tedaviler genellikle yeterli olur.

Hamilelikte karpal tünel sendromu aşağıdaki sorunlara yol açarsa zaman kaybetmeden doktora gidiniz:

 • Ağrı uykunuzu bölecek kadar şiddetli ise
 • Günlük aktivitelerinizi yapmakta zorlanıyorsanız
 • Kaslarda güçsüzlük söz konusu ise
 • His kaybı yaşıyorsanız

1)  Karpal Tünel Sendromu Egzersizleri

Hafif ve orta şiddetli vakalarda aşağıdaki egzersizler karpal tünel sendromu belirtilerini yatıştırabilir:

Bilek Egzersizleri:

 • Dirseğinizi bir masanın üzerine dayayın, elinizi havaya kaldırın.
 • Avuç içinizi sola veya sağa bakacak şekilde düz açın.
 • Kolunuzu hareket ettirmeden bileğinizi yavaşça aşağı doğru bükün.
 • 5 saniye bu konumda tutun.
 • Bileğinizi tekrar düz konuma getirin.
 • Bu sefer geriye doğru bükün. 5 saniye bekleyin.
 • Bu iki hareketi 3 set halinde onar kez tekrar edin.

Parmak Egzersizleri:

 • Parmaklarınız düz ve bitişik olacak şekilde avucunuzu açın.
 • Parmaklarınızı orta eklemlerinden (ikinci boğumdan) bükün.
 • Yumruk yapmayın. Avuç içiniz görünür olmalı.
 • 5 saniye bekleyin.
 • Parmaklarınızı tekrar düzleştirin.
 • Bu hareketi 3 set halinde onar kez tekrar edin.

El Kaldırma Egzersizi:

 • Karpal tünel sendromu olan elinizin avuç içini bir masanın üzerine koyun.
 • Diğer elinizle, yerleştirdiğiniz elin tersini tutun.
 • Alttaki elinizin parmakları boşta kalsın.
 • Parmaklarınızı yukarı doğru kaldırın.
 • Elinizi de yukarı kaldırmak için zorlayın, ancak yukarıdaki elinizle izin vermeyin.

Ağırlıkla Bilek Gerdirme Egzersizi:

 • Su bardağı gibi hafif bir objeyi tutun.
 • Kolunuzu öne uzatın, avuç içiniz aşağı bakacak şekilde.
 • Bileğinizi yavaşça yukarı doğru kaldırın.
 • Kaldırdığınız ağırlığı yavaş yavaş artırın.

Bilek Esnetme Egzersizi:

 • Kolunuzu öne doğru uzatın.
 • Avuç içiniz aşağı bakacak şekilde bileğinizi düz tutun.
 • Diğer elinizden destek alarak bileğinizi aşağı doğru esnetin.
 • 15-30 saniye kadar bekleyin.
 • Bileğinizi tekrar düz konuma getirin.
 • Egzersizi 3 kez tekrar edin.

Kavrama Egzersizi:

 • Avucunuzun içine bir lastik top alın.
 • Hafifçe sıkın.
 • 5 saniye bekleyin.
 • Gevşetin.
 • Egzersizi 3 set halinde onar kez tekrar edin.

Dikkat: Egzersizler esnasında şiddetli ağrı hissederseniz hemen bırakın. Egzersiz esnasında yavaş ve dikkatli hareket etmelisiniz. Aksi takdirde karpal tünel sendromunun daha da kötüleşmesine neden olabilirsiniz.

2)  Bileklikler Ve Bilek Atelleri

Karpal tünel sendromunda bileklik desteklerinin ve bilek atellerinin faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Bu ürünler bileğinizi doğal konumunda tutarak karpal tünelin iyice daralmasının önüne geçer.

 • Farklı ürünler farklı kişilerin bileği için daha konforlu olabilir.
 • Özellikle uyku esnasında giyildiğinde median sinir sıkışmasını ve ağrıyı dindirebilir.
 • Karpal tünel sendromunun kısa vadeli bir çözümüdür.
 • Çok uzun süreli kullanıldığı takdirde kasların zayıflamasına yol açabilir.
 • Fabrikaların montaj bölümünde çalışanlar vb. bileklerini yoğun şekilde kullananların sürekli takmaması daha iyi olabilir. Çünkü bilekteki tendonların gerilmesine yol açabilir.

El Bilek Ateli Ne İşe Yarar? : Özellikle bilgisayar faresi ve klavyesi kullanmak gibi bilekte baskı oluşturan, ancak bileğin çok fazla hareketli olmadığı eylemler esnasında sinir sıkışmasının önüne geçer, baskıyı azaltır.

3)  Karpal Tünel Sendromu Bitkisel Tedavisi

Arnika Altın Çiçek Yağı: İltihap giderici etkisi vardır. Ağrı ve sancıyı azaltır. Günde iki kez bileğinizin iç kısmına uygulayabilirsiniz. Miktarı, bir çay kaşığının dörtte biri kadar olmalıdır.

Bromelayin: Ananas özünden elde edilen bu takviye, iltihap giderici proteinlere sahiptir. Tüketildiği takdirde bileğinizdeki iltihabın daha hızlı iyileşmesini sağlayabilir.

Sarı Kantaron Yağı: Karpal tünel sendromunun yol açtığı sinir hasarının iyileşmesine yardımcı olabilir.

Aşağıdaki bitkiler ve takviyeler de iltihap giderici etkileri ve sinir onaran özellikleri sayesinde karpal tünel sendromuna ne iyi gelir/gelebilir:

 • Zerdeçal
 • Magnezyum takviyeleri
 • B vitamini destekleri, B12 vitamini
 • Kırmızıbiber
 • Ananas
 • Papatya

4)  Karpal Tünel Sendromu Ameliyatı

Çoğu karpal tünel sendromu vakası, cerrahi olmayan müdahaleler sayesinde kontrol altına alınabilmektedir. Ancak şiddetli vakalarda karpal tünel gevşetme ameliyatı gerekli olabilir. Ameliyat esnasında karpal tünelin üst kısmındaki bağ dokunun bir kısmı kesilerek kanal açıklığı yakalanır. Bu sayede median sinir sıkışması yok olur, hastalık belirtileri ortadan kalkar.

Açık Karpal Tünel Gevşetme Ameliyatı: Bu ameliyat türünde, bileğinizde geniş bir alanda kesi açılarak müdahale uygulanır. Bu ameliyatın bazı özellikleri şunlardır:

 • Diğer ameliyatlara göre ameliyat sonrasındaki iyileşme süreci daha uzun olabilir.
 • Daha büyük bir yara izi kalabilir.
 • İkinci bir ameliyata ihtiyaç duyulması riski daha düşüktür.

Endoskopik Karpal Tünel Gevşetme Ameliyatı: Bu ameliyat türünde ise çok küçük bir kesiden girilerek müdahale yapılır. Özellikleri şu şekildedir:

 • İyileşme süresi daha kısadır.
 • Çok daha küçük bir yara izi kalır.
 • Ameliyat sonrasındaki süreçte daha az ağrı ortaya çıkar.
 • İkinci bir müdahaleye gerek duyulması riski, açık ameliyata oranla bir miktar daha yüksektir.

Karpal tünel sendromu ameliyatı ile ilgili sık merak edilen bazı konuları aydınlatalım:

Karpal Tünel Sendromu Ameliyatı Hangi Durumlarda Gerekli Olur? : Aşağıdaki şartlarda ameliyat olmanız önerilebilir:

 • Cerrahi olmayan müdahaleler sonrasında bir ay içinde herhangi bir gelişme yakalanamazsa
 • Sinir hasarı söz konusu ise
 • Belirtiler çok şiddetli seyrediyorsa
 • Baş parmak kuvveti düştü ise
 • Uyku sık sık bölünüyorsa
 • Elde kalıcı his kaybı veya koordinasyon bozukluğu söz konusu ise

Karpal Tünel Sendromu Ameliyatını Hangi Doktor Yapar? : Ameliyatınızı mikrocerrahi ve plastik cerrahi ihtisası yapmış olan el cerrahları yapacaktır. Bir genel cerrah ve ortopedi uzmanı da ameliyata eşlik edebilir. Karpal tünel sendromu ameliyatı ile farklı hastanelerde farklı alt birimler ilgilenebilmektedir.

Karpal Tünel Sendromu Ameliyatının Riskleri: Karpal tünel ameliyatının uzun vadede tüm sorunlara çözüm getirememesi riski nispeten yüksektir. Yaranın iltihap kapması, kanın pıhtı atması gibi genel risklerin yanında, karpal tünel ameliyatının kendine özel aşağıdaki riskleri de vardır:

 • Parmaklarda kavrama gücünün kalıcı olarak zayıflaması
 • Yara bölgesinde kalıcı aşırı hassasiyet
 • Ameliyat sonrası iyileşme süresinin çok uzun olması
 • Yara dokusunun kalınlaşması nedeni ile, karpal tünel sendromunun ameliyat öncesinden daha kötü hale gelmesi
 • Kalıcı sinir veya tendon hasarı
 • Tetik parmak (parmak kilitlenmeleri)

Ancak doktorunuz karpal tünel ameliyatını önermişse, diğer tedavilerin size sağladığı faydaları tartmış ve yetersiz bulmuş demektir. Bu nedenle, bu risklerin farkında olmanız gerektiğini söylemekle birlikte, uzman doktorunuza güvenmenizi önemle tavsiye ederiz.

Karpal Tüneli Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci: Ameliyat sonrasında bileğiniz sarılır. Dikişleriniz 2-4 hafta sonra alınacaktır. 7-14 gün süre ile bileğinizi hiç kullanmamalısınız. Yaklaşık 6-8 hafta sonra, bileğinizi ameliyat öncesinde olduğu gibi rahat kullanabilirsiniz. Ancak ameliyatın neden olduğu belirtilerin tamamen yok olması, 3 ay – 1 yılı bulabilir.

Karpal Tünel Ameliyatı Sonrasında Yapılması Gerekenler:

 • Doktorunuzun yönergelerine harfiyen uyun.
 • 3 ay boyunca ağır taşımamalı, bileklerinizi yormamalısınız.
 • Elinizi olabildiğince yüksek konumda tutun.
 • Yavaşça ve zorlamadan parmak egzersizleri yapın.
 • Ağrı ve şişmeyi yok etmek için buz uygulayabilirsiniz.
 • İki hafta sonrasında bilek ateli takabilirsiniz.
 • Üç hafta sonrasında açma germe ve güçlendirme egzersizleri (zorlamadan) yapmaya başlayabilirsiniz.

Источник: https://multiyasam.com/karpal-tunel-sendromu-belirtileri-ve-tedavisi/

Teknoloji; sinir sıkışmaları ve Karpal Tünel Sendromu vakalarını artırdı

Tetik Parmak ,Tenisçi Dirseği ve Karpal Tünel Tedavisi

Teknolojinin gelişmesi ile beraber el ve parmaklarımızı daha fazla kullanır hale geldik. Bilgisayarların yaygınlaşmasıyla başlayan sürece, akıllı telefonlar ve tabletlerin de eklenmesi ile ellerimizdeki hareketlilik iyice arttı.

Tabii bu cihazları kullanırken sık yaptığımız hareketler, sağlığımızda da sinir sıkışması, Karpal Tünel Sendromu gibi çeşitli sorunlara neden olabiliyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr.

Ufuk Nalbantoğlu, başta sinir ve tendon sıkışmaları olmak üzere teknolojinin artırdığı el rahatsızlıklarını anlattı.

Günümüzde el hastalıkları artık çok genç yaşlarda da sık rastlanan bir hastalık haline geldi. Unutmamalıyız ki; ellerimiz beynimizin bir uzantısıdır.

Düşündüğümüzü yapabilmemizi sağlayan, uygulayıcı organımızdır. Değil elimizi hiç kullanamamak, kısmen kullanmamız bile aslında ne kadar önemli olduğunu hemen bize gösterecektir.

İşte günümüzde en sık karşılaşılan 5 el rahatsızlığı ve bunlar hakkında öneriler…

Tetik parmak/ Takılma
Özellikle sabahları parmaklarını açma kapama zorluğu yaşayanlar nasıl zor bir hastalık olduğunu iyi biliyor.

Parmakların takılması hatta kilitlenip hareket edemez hale gelmesi kişide ‘acaba felç mi oldum parmağımı açamıyorum’ korkusuna neden olurken, gün içerisinde ödemin geçmeye başlamasıyla parmaklar açılmaya başlıyor.

Adına ‘tetik parmak hastalığı’ denilen bu takılmalar; başta klavye ve bilgisayar kullanımı olmak üzere, bahçe ile ilgilenme, ileri yaş, yanlış ve ağır spor, makas gibi aletleri uzun süreli kullanma nedeniyle günümüzde oldukça sık görülür hale geldi.

Kadınların doku olarak kırılgan olmaları, doku tiplerinin daha yumuşak olması onları tetik parmak hastalığına daha yatkın hale getiriyor. Tetik parmak sendromuna karşı; güne el egzersizi ile başlamak, egzersiz öncesi ılık su, egzersiz sonrası ise soğuk uygulamak; ödem azaltıcı antienflamatuar krem kullanmak, düzenli spor yapmak alabileceğiniz önlemler arasında. Hastalıkta ilaç tedavisinin yanı sıra, lokal enjeksiyonlar, fizik tedavi, gerekirse cerrahi tedavi uygulanıyor.

Kubital Oluk / Dirsekte sinir sıkışması
Özellikle ofis çalışanlarının sinsi hastalığı olan ve dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşan kubital oluk sendromu, dirsekte sinir sıkışması anlamına geliyor.

Ellerde ve parmaklarda uyuşmaya yol açan, telefonla bile konuşturmayan, genellikle dört ve beşinci parmaklarda uyuşukluk, ağrı, karıncalanma ve güç kaybına yol açan, kişinin günlük yaşam kalitesini düşüren hastalık özellikle bilgisayar kullanırken dirseklerini yaslayarak çalışan genç insanlarda daha çok görülüyor. Dirsekte ve bölgede yer değiştiren ağrıya yol açan hastalıktan korunmak için; dirsekleri uzun süre bükülü pozisyonda tutmamak, laptopu kucağında ya da kanepenin kenarına koyup dirseği zedelememek ve araç kullanırken kolu sürekli cama yaslamamak gibi davranışlar önemli fayda sağlıyor.

Artroz / Başparmak eklemi kireçlenmesi
Başparmak ekleminin kireçlenmesi olarak tabir edilen artroza yol açan başlıca etken, teknolojinin gelişmesine paralel elektronik cihazların aşırı ve yanlış kullanımı.

İnsanların yaşam süresinin uzaması ve başparmakla yapılan işlerin artması, başparmağın ana eklemini hızlı bir şekilde kireçlendiriyor. Elimizin yüzde 50’si anlamına gelen başparmak, kişinin günlük yaşantısında düğme açıp iliklemeden yazı yazmaya, tırnak kesmeden açma kapama, cisim tutmaya dek kritik öneme sahip.

Buna karşın başparmağın elle birleştiği yerde, eklemde ciddi ağrılar, güç kaybı, zaman zaman şişme ve en son olarak deformasyonla ortaya çıkan artroz, zamanla başparmağı ve eli kullanamaz hale getiriyor.

İyi analiz edilemediğinde karpal tünel sendromu ile karışarak yanlış tedavi verilebilen artroza karşı uyanık olmak, sağlıklı beslenmek, kalsiyum ve D vitaminini ihmal etmemek, spor yapmak, elleri zorlayıcı hareketlerden kesinlikle kaçınmak gerekiyor.

Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu günümüzde hızla yaygınlaşan bir hastalık.

Sinir sıkışmaları içerisinde başı çeken el-bilek kanalı hastalığı akıllı telefonlar ve bilgisayar ve telefon kullanımındaki aşırı artış, bilgisayar başında uygun olmayan pozisyonlarda çalışma, kişinin laptopu kucağına alarak ya da yatakta kullanması nedeniyle bileği uzun süre yanlış kullanım başta olmak üzere birçok nedenden dolayı modern çağın en fazla görülen el hastalıkları arasında yer alıyor. Bu sinsi hastalığa karşı; egzersiz yapmak, bilgisayar ve telefonda aşırıya kaçmamak, yanlış pozisyondan kaçınmak, mouse’u doğru tutmak, kilo vermek çok önemli. Karpal Tünel Sendromu erken evre tespit edildiğinde basit yöntemlerle tedavi edilebilirken, uzun süre ihmal edilip hekime başvurulmadığında ve hastalık ilerlediğinde tedavisi çok karmaşık ve zor bir hal alabiliyor.

Tenisçi/golfçü dirseği

İsmi golf ve tenis sporlarıyla anılsa da, bu sporların yol açtığı bir hastalık değil. Bilakis, yüzde 95 oranında tenis ve golf oynayanların dışındaki kişilerde, elini zorlu ve tekrarlayan aktivitelerde kullananlarda görülüyor. Özellikle temizlik işleri, bilgisayar kullanımı, ağır kaldırma, spor aktivitelerinde zorlama bu hastalığa yol açabiliyor.

Kişi bir süre sonra kapı kolunu hatta kavanoz kapağını açamaz, çay bardağını kaldıramaz, tokalaşamaz, anahtar bile çeviremez hale gelebiliyor. Bileğinizi oynatırken bilek ve parmağı oynatan kasların yapıştığı yerler, dirseğin iç veya dış tarafları oluyor.

Bu bölgelerdeki dokuların yapışma yerlerindeki kırılganlık, örneğin aynı hareketi ardı ardına yapmak bu kasların kemiğe yapışma yerinde bir nevi yırtılmaya yol açıyor. Bu yırtılma vücudun iç tarafında olduğunda ‘golfçü dirseği’, dış tarafta olduğunda ‘tenisçi dirseği’ deniliyor.

Erken evresinde zorlayıcı aktivitelerin kısıtlanması, dirseğin kullanılma alışkanlıklarının değiştirilmesi genellikle yeterli olurken; kronik ve uzun süreli yakınmaları ve ağrısı olan kişiler de çeşitli tedavi yöntemleriyle iyileşebiliyor.

Video: Tetik parmak nedir?

İlginizi çekebilir

Ellerimizde sık rastlanan sorunlar

Tenisçi dirseği bilekleri büküyor

Tenisçi dirseği en çok ofis çalışanlarını vuruyor

Tetik parmak neden olur?

Ellerinizde ağrı varsa ihmal etmeyin

Paylaş

Источник: https://www.acibadem.com.tr/Hayat/Bilgi/teknoloji-sinir-sikismalari-ve-karpal-tunel-sendromu-vakalarini-artirdi

KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDİR ? NASIL GEÇER ?

Tetik Parmak ,Tenisçi Dirseği ve Karpal Tünel Tedavisi

El ve parmaklarda yayılan ağrı, parmaklarda uyuşukluk, karıncalanma,güçsüzlük ve genellikle geceleri elde ve parmaklarda şiddetli ağrılar oluşturarak uyutmayan rahatsızlık karpal tünel sendromu olarak bilinir.

Ev hanımlarında, bilgisayar başında çalışanlarda, el işi yapan işçilerde(tornavida vb.),motosikletçilerde, hamilelerde  sık görülen karpal tünel sendromu sinir sıkışması olarak tabir edilir.

Aşağıda elde uyuşukluk, elde karıncalanma, karpal tünel sendromunun neden oluştuğu, karpal tünel anatomisini, karpal tünel sendromu belirtilerini,karpal tünel sendromu tedavisi ve egzersizlerini(kendi kendinizi nasıl tedavi ediceğinizi), karpal tünel sendromu ameliyatı ile ilgili herşeyi bulabilirsiniz.

Karpal Tünel Sendromu Nedir ?

Karpal tünel adında anlaşılacağı gibi avuç içinde tendon,sinir ve kan damarlarının geçtiği bir kanaldır.

Karpal tünel sendormunda ağrılara neden olan sinir sıkışması bu tünelden geçen tendonların ve tünelin çatısını oluşturan yapıların aşırı kullanılması sonucu kalınlaşarak tüneli daraltarak siniri sıkıştırır.

Sinir sıkışması sonrası elde uyuşukluk ağrı,elde ve parmaklarda karıncalanma, el ve parmaklarda güçsüzlük oluşur.

Karpal Tünel Anatomisi

Karpal tünel sendromu median sinir sıkışması sonucu oluşur ve karpal tünel lateralde skafoid kemiğin tüberkülü ve trapezium köşesi, medialde hamate kemiğinin kancası ile psiform kemik tarafından oluşturulan tavanı transvers karpal ligament tarafından örtülü bir kanaldır.

Distal bilek çizgisinden başlayarak tenar eminensden çizilen çizginin ortalarına dek uzanan 4 cm’lik uzunlukta bir kanaldır.Karpal tünel içinden flexor pollisis longus,flexor digitorum superficialis,flexor digitorum profundus kaslarının tendonları, median sinir, geçer.

Karpal tünel anatomisi ,karpal tünel kasları ve karpal tünel kaslarının inervasyonları ile ilgili ayrıntılı tüm bilgilere aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

Karpal Tünel Sendromu Belirtileri Nelerdir ?

Karpal tünel sendromu belirtileri genellikle zaman içinde kademeli olarak artar ve karpal tünel sendromu başlangıçta gece el ve parmak ağrıları ile başlar.

Karpal tünel sendromunda el ve parmaklarda ağrı,genellikle elin ilk 3-4 parmağında (küçük parmak hariç) yanma,karıncalanma vardır. Karpal tünel sendromunda ağrı genellikle geceleri daha kötüdür ve ağrı önkol,dirsek veya omuza yayılabilir.

Ayrıca karpal tünel sendromunda parmaklarda ve llerde güçsüzlük zayıflık yaşanabilir.

Karpal tünel sendromu belirtileri egzersizle artarken direksiyon simidi kavranırken, telefon ile konuşulurken ve herhangi bir nesne kavranıp yukarı doğru kaldırıldığında yukarıdaki karpal tünel sendromu belirtileri gözlemlenir.

Karpal Tünel Sendromu Neden Oluşur ?

Karpal tünel semptomları median sinirin el bileği içindeli karpal tünelden geçerken flexor digitorum superficialis ve flexor pollicis longus kaslarının tendonları tarafından sıkıştırılması sonucu oluşur.

Birçok nedenden dolayı karpal tünel daralarak sinir sıkışması oluşturur :

 • El bileği burkulması ve bilek kırılması gibi travmatik bilek yaralanmaları
 • El Bileğinin aşırı kullanımından kaynaklanan, tekrarlı yapılan işler sonrası gerilme hasarı.
 • Hamilelik (el bileğinde sıvı tutulmasına neden olur)
 • Yumuşak dokulara zarar verebilecek veya iltihaplanmaya neden olabilecek titreşimli makinelerin kullanımı.
 • Doğuştan olabilir, bazı insanlar doğal olarak daha küçük, daha dar karpal tünele sahiptir.
 • Artrit( kireçlenme)

Bütün bu durumlar median sinirin geçtiği kanalı sıkıştırarak karpal tünel sendromuna neden olur. Karpal tünel kadınlarda 3 kat daha yaygın olup en sık domimant el (sık kullanılan elde) görülür.
Ayrıca diyabet(şeker hastalığı) olan kişilerde yaygın görülür.

Karpal Tünel Sendromu Nasıl Anlaşılır ?

El ve parmaklarda uyuşukluk, karıncalanma, ağrı gibi semptomlar birçok neden dolayı oluşabilir. Elde uyuşukluğun nedeninin doğru belirlenmesi tedavininde doğru yapılmasını sağlar. Karpal tünel sendromu ile benzer veya karpal tünel sendromuylu birlikte görülen yaralanmalar el ve bilekteki ağrıların geçmemesine neden olabilir.

Boyun fıtığında el ve parmaklarda ağrı, karıncalanma ve güçsüzlük görülerek karpal tünel sendromundan ayırt edilmelidir. Bu manada elin medial ve ulnar kenarlarında semptom verir ve m. abductor pollicis longus kas kuvveti korunmuştur.

Brakial Plexus yaralanmaları, cubital sendrom, torasik outlet sendromu,servikal radikülopati, boyun fıtığı,multiple skleroz sinir sıkışmalarına neden olarak kol,parmak ve ellerde karıncalanma, güçsüzlük ve ağrı oluşturur.

Yukarıdaki yaralanmalardan karpal tünel sendromunu ayırt etmek için aşağıdaki testler uygulanarak karpal tünel sendromu olup olmadığınız anlaşılabilir.

Ayrıca hastanede doktorunuz emg isteyerek elinizde sinir sıkışması olup olmadığını anlayabilir.

Karpal Tünel Sendromu Testi

Karpal tünel sendromunu teşhis etmede ve diğer yaralanmalardan ayırt etmede en sık kullanılan 2 test vardır. Kendi kendinize aşağıdaki testleri yaparak el ve parmaklarınızdaki uyuşukluk,karıncalanma,hissizlik ve ağrının karpal tünel sendromundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlayabilirsiniz.

Güvenilirliği en yüksek olan karpal tünel sendromu testleri : Durkan’s Testi ve Phalen’s Testidir.

Durkan’s Testi : El bileği üzerine 30 sn süre aşağıdaki videodaki gibi parmak ile bastırlır. Elde veya parmaklarda uyuşma,iğnelenme, karıncalanma olması test sonucunun pozitif olduğunu gösterir.

Phalen’s Testi : Aşağıdaki videoda gösterildiği gibi her iki elini sırt sırta 90 derecelik bir açıyla tutması ve 2 dakika bu pozisyonda kalması istenir. Eğer 2 dakika içinde veya 2 dakika sonrasında ilk 3 parmağında uyuşma, karıncalanma gibi belirtiler gözlemleniyorsa karpal tünel sendromu testi pozitiftir.

KONSERVATİF TEDAVİ

Karpal tünel sendromu ameliyat edilmeden konservatif ve fizik tedavi ile iyileşebilen bir yaralanmadır.
Karpal tünel sendromu konservatif tedavisi oral steroidler, kortikosteroid iğneleri, antiinflamatuar ilaçlar,diüretikler, B6 vitamini, el bileği splintleri / el desteklerini içerir.

ORAL ve LOKAL STEROİDLERİN KULLANILMASI KARPAL TÜNEL SENDROMU TEDAVİSİNDE ETKİNDİR ve KULLANILMALIDIR.

ANCAK DİÜRETİKLER, B6 VİTAMİNİ ve NSAID İLAÇLARIN KARPAL TÜNEL SENDROMU TEDAVİSİNDE ETKİSİZ OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR.

DOKTORA ve FİZİK TEDAVİ ALMAMA RAĞMEN İYİLEŞEMEDİM ?

Karpal tünel sendromunda bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış tedaviler ile tedavi edildiğiniz takdirde ameliyatsız iyileşmeniz mümkündür.

Ancak hastanelerde ve fiziktedavi merkezlerinde sosyal güvenlik kurumu(sgk)’nin ücret ödediği tedaviler (ultrason,hotpack,parafin ve elektroterapi) sadece ağrılarınızın azalmasında etkili olup karpal tünel sendromunu tedavi etmede etkisizdir.

Ayrıca hekimlerin iyi muayene etmeyip neden karpal tünel sendromu olduğunuz ile ilgilenmemesi ve karpal tünel sendromuna neden olan etkenin düzeltilmemesi sonucu ayrıca düzenli ve doğru egzersizlerin yapılmaması sonucu karpal tünel sendromunda iyileşememiş olabilirsiniz.

Karpal tünel sendomu tedavisinde kullanılan mobilizyon ve maniplasyonlar

Karpal tünel sendromu yumuşak doku mobilizasyonu

Karpal tünel sinir mobilizasyonları her tekrarda 5 saniye kalarak günde 5 defa 5 tekrarlı olarak mutlaka yapılmalıdır.

Karpal tünel germe egzersizleri her germe pozisyonunda 10 saniye kalınarak günde 3 dafa ve 10 tekrarlı olarak yapılmalıdır. Egzersizler esnasında derin nefes alınıp verilmelidir. Tüm karpal tünel egzersizleri mutlaka ağrısız yapılmalı ve egzersizler esnasında ağrınız oluyorsa ağrınızın olmadığı açılarda egzersizleri yapınız.

Karpal Tünel Sendromu Kuvvetlendirme Egzersizleri

Источник: http://www.tedavihareketleri.com/karpal-tunel-sendromu

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.