Tiroid Kanseri Türleri Nelerdir?

içerik

Tiroid kanseri nedir? Hastalığın sebepleri nelerdir?

Tiroid Kanseri Türleri Nelerdir?
Tiroid Kanseri Türleri Nelerdir?

Tiroid kanseri, tiroid bezinin hücrelerinde oluşan kanser türüdür. Tiroid kanseri çok sık görülmez. (Tiroid tümörleri kadınlarda %6.4, erkeklerde %1.6 oranında bulunur).

Birçok tiroid tümörü iyi huyludur fakat soğuk nodüllerin %5 oranında kanser olma ihtimali vardır.

Tiroid kanserinin birçok tipi vardır fakat en sık görülenleri papiller, folliküler türleridir. (Sık görülmeyen diğer türler ise lenfoma, medüller ve anaplastik kanserdir).

Kaç tür tiroid kanseri vardır?

Tiroid kanserleri genel olarak farklılaşma türüne göre üçe ayrılır:

1. Papiller ve Folliküler Kanser

Papiller Kanser: Tiroid kanserlerinin %80ini oluşturan kanser türüdür; genellikle iyi seyreder ve uzun yıllar bir belirti vermez. Bu tür kanser, genel olarak 40'lı yaşlarda ortaya çıkar, eğer başka organlara yayılma varsa daha etkin bir tedavi gerektirir.

Folliküler Kanser: Papiller kanserden sonra en sık görülen tiroid kanseri türüdür fakat görülme oranı %17 civarındadır. Bu kanser tipi, papillerden farklı olarak, boyunda ilerlemeden kan yoluyla akciğer gibi organlara yayılabilir. Folliküler kanser, genelde 50 yaş üzerinde ortaya çıkar, papillere göre daha hızlı yayılır ve hastalığın tekrarlama riski daha fazladır.

2. Medüller Kanser

Medüller kanser, tiroid kanserlerinin %10'unu oluşturur. Medüller kanser, hem yakındaki lenf bezlerine hem de uzaktaki organlara yayılma risk içeren saldırgan bir kanser türüdür.

Papiller ve folliküler kanserden farklı olarak medüller kanserin oluştuğu hücreler tiroid hormonu salgılayan hücreler değil, vücudun birçok organındaki ana hücreler arasında dağılmış olan ‘'C'' hücreleridir. Bu tür bir kanserde tiroid bezinin çıkarılması gerekir.

Hastalıkta, yaklaşık %25'lik bir ailesel geçiş vardır. Bu nedenle, bu tür kanserden şüphelenildiğinde kişinin aile geçmişi iyi araştırılmalıdır.

3. Anaplastik Kanser

Anaplastik Kanser, en nadir (%1 oranında) görülen tiroid kanseri tipidir fakat hızlı bir şekilde seyreder. Bu kanserde tiroid bezinde bulunan kitle ani bir büyüme gösterir. Soluk alımının bu kitle yüzünden zorlaştığı durumlarda, soluk borusunun çıkarılması (trakeotomi) gerekebilir. Bu kanser türünün tedavisinde genelde kemoterapi ve radyoterapi uygulanır.

Tiroid kanserinin sebepleri nelerdir?

Tiroid kanserinin sebebi henüz bilinememekle birlikte araştırmalar, radyasyona aşırı derecede maruz kalmanın bu kanserin gelişmesinde rol oynadığını ortaya koymuştur. Özellikle baş, boyun bölgesine radyoterapi tedavisi alanlarda ileri dönemlerde tiroid kanseri görülebilir. (Bazı araştırmalar bu oranın %30 olduğunu göstermektedir).

Ayrıca, daha önce baş boyun bölgesindeki bir kanseri tedavi etmek amaçlı yapılan radyasyon tedavisi de tiroid kanserine neden olabilir. Daha ciddi bir şekilde radyasyona maruz kalındığında (Çernobil nükleer santral faciası gibi) tiroid kanseri görülme sıklığının arttığı gözlemlenmiştir.

Bazı ailesel (genetik) faktörler de tiroid kanserinin gelişmesinde rol oynayabilmektedir.

Tiroid kanserinin belirtileri nelerdir? Hastalık nasıl teşhis edilir?

Tiroid kanseri, genelde hastada şikâyete sebep olmaz ve hasta, kanser olduğunu ancak doktor kontrolünde öğrenir. Bazı vakalarda hastanın boynunda şişlik, boğazda ağrı, nefes almada güçlük, yutma bozukluğu ve ses kısıklığı görülebilir.

Hangi durumlarda tiroid kanserinden şüphelenilir?

 • Çocuklarda ergenlikten önce ya da yaşlılarda aniden nodül çıkması,
 • Ailede tiroid kanseri görülmesi,
 • Erkeklerde tek nodül görülmesi,
 • Ani olarak ses problemleri ve yutma güçlüğünün ortaya çıkması tiroid kanseri şüphesi uyandırır.

Rahatsızlık nasıl teşhis edilir?

Tiroid kanseri tanısında genelde, hem kısa boyunlu kişilerde bile nodülleri kolay tespit ettiği, hem de hamilelerde dahi kullanılabildiği için ultrasonografi yöntemi kullanılır. Bu yöntemle Hashimato tiroidi ile multinodüler guatr birbirinden ayırt edilebilir.

Nodüllerin az bir bölümü kanser riski taşıdığından, her nodülün cerrahi olarak çıkarılması gerekli değildir. Ancak soğuk ve tek olarak bulunan nodülller kanser riski taşır.

[attention type=red]
Bu nedenle, bu tür nodülü olan hastaların daha önce boyun bölgesine radyasyon alıp olmadığı, yaşı, ailesinde tiroid kanseri olup olmadığı, ne tür belirtileri olduğu detaylı bir şekilde araştırılmalıdır.
[/attention]

Ayrıca nodülün görüntüsü hakkında bilgi vermesi için sintigrafi ve nodülün kötü huylu olup olmadığını anlamak için de ince iğne aspirasyon biyopsisi uygulanır. Eğer klinik bir risk görülmezse ve ultrasonografik kanser belirtisi yoksa 1 cm altındaki nodüllerde biyopsi yapılmaz.

Tiroid kanseri nasıl tedavi edilir?

Tiroid kanseri teşhisinden sonra ilk uygulanan tedavi şekli cerrahidir. Cerrahiden sonra, tedaviye radyasyon tedavisi ve hormon ilaçlarıyla devam edilir.

Cerrahi Tedavi

Cerrahide, kanser, lenf düğümüne sıçramışsa genelde tüm tiroid bezi çıkarılır (Total Tiroidektomi). Bu ameliyatla beraber, eğer sıçrama varsa lenf bezleri de alınabilir (Boyun Diseksiyonu).

Cerrahide genelde tüm tiroid bezinin alınması tercih edilir.

Bu yöntem; hastalığın tekrarlama riskini düşürdüğü, radyoaktif tedavisine olanak verdiği, hastalığın hekimler tarafından kontrolünü kolaylaştırdığı için en çok tercih edilen tedavidir.

Cerrahi sonrası tiroid bezi tamamıyla çıkarıldığında hasta ses tellerinde sorun ya da tiroid bezi yetmezliği yaşayabilir. Bu gibi durumlarda hastaya radyoaktif iyot tedavisi uygulanır.

Cerrahi sonrası oluşan ses bozuklukları, ses terapisi ile düzeltilebilinir.

Radyoaktif İyot Tedavisi

Radyoaktif İyot Tedavisi, cerrahi operasyondan altı hafta sonra uygulanmaya başlar. Tedavinin etkili olabilmesi için hastanın ameliyat TSH değerinin en az 30 olması gerekmektedir.

Radyoaktif iyot tedavisi sonrası oluşabilecek halsizlik, kramp gibi sorunları önlemek için tiroid tabletleri reçete edilmelidir. Radyoaktif tedavisi nadir olarak hastanede belli bir süre geçirmeyi gerektirebilir.

Yan etkileri çok az olsa da bazı hastalarda, tükürük salgısı azalabilir, boyunda rahatsızlık ve tat duyusunda sorunlar oryaya çıkabilir.

Randevu almak için tıklayınız.

Tarih: 2.2.2017 14:55:00, Editör: Fulya Taşan

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz?

Источник: https://www.anatomica.com.tr/tiroid-kanseri-nedir-hastaligin-sebepleri-nelerdir

Tiroid Kanseri – ONKOLOJİK BİLİMLER İLERİ TANI VE TEDAVİ MERKEZİ

Tiroid Kanseri Türleri Nelerdir?

Tiroid bezinde yer alan hücrelerin gereğinden fazla çoğalmasıyla oluşan kanser türü. Genellikle boyunda bir kitle veya nodül olarak kendini gösteriyor.

Tiroid bezi, boyunda yer alan 20-25 gram ağırlığında; iyot kullanarak yaptığı hormonla bütün vücut metabolizmasını düzenleyen organlardan biridir. Nedeni henüz tam olarak bilinmese de diğer kanser türlerine göre daha az görülür ve hastalığın seyri oldukça iyidir.

Tiroid kanseri tek tip bir kanser değildir. Görülme sıklığına göre Papiller Kanser, Folliküler Kanser, Medüller Kanser ve Anaplastik Kanser olmak üzere 4 gruba ayrılır.

Tiroid Kanserlerinin Türleri

 1. Papiller Tiroid Kanseri: En sık görülen tiroid kanseridir. Tiroid kanserlerinin %75-80’ini oluşturur. Genellikle iyi gidişlidir. Her yaşta ve çocuklukta görülmekle birlikte; 20-50 yaşlarında görülmeye başlar, 30-40 yaşlarında görülme sıklığı artır. Lenf bezleri yoluyla yayılan bu kanser türü boyundaki lenf bezlerine ve akciğere yayılabilir.

  Uzun süre hiçbir belirti göstermeden ve ölüme neden olmadan var olabilir. Yaşlılarda gençlere göre daha hızlı seyreder. Boyundaki lenf bezlerinde kanserin yayılması gençlerde kötü risk taşımasa da; 40 yaş üzerindeki hastalarda hastalığın hızla ilerleyeceğini gösterir. Türkiye nüfusunun %2’sinde bu tip kansere rastlanıyor.

  Japonya ve Finlandiya gibi ada ülkelerinde %30 gibi daha yüksek bir oranda görülüyor. Bunun nedenini deniz ürünü tüketiminin çok yüksek olmasıyla birlikte alınan aşırı miktarda iyodun; tiroid bezinde iltihaplanma ve kansere zemin hazırlamasına bağlamak mümkün. 

 2. Folliküler Tiroid Kanseri: Tiroid kanserlerinin %15’ini oluşturur.

  50’li yaşlarda ve kadınlarda daha fazla görülüyor. Tanısı en zor konan tiroid kanseri türü. Damar ve tiroid bezi kapsülünde yayılıyor. Akciğer, kemik, karaciğer ve beyin gibi başka organlara yayılımı nadir de olsa görülür. Damar yayılımı olanlarda kanser daha hızlı ilerler.

 3. Medüller Tiroid Kanseri: Kanda kalsiyum oranını artırma eğilimine sahip ve tiroid kanserlerinin %6-8’ini oluşturuyor. Bu tür kansere sahip olan kişilerin ailelerinin de bu hastalık yönünden taranması gerekir. Medüller kanserli hastaların %30’unda yüzde kızarma, ishal ve yorgunluk görülebilir. Ameliyatla tiroid bezinin hepsi alınır.

  Lenf bezlerinde yayılım görülürse ameliyatta çıkarılır. Daha sonra kalsitonin (tiroid bezinde bulunan C hücrelerinden salgılanan ve kemikler üzerinde etkili olan bir hormon) seviyesi ölçülür. Seviye yüksek ise hastalık nüksetmiş demektir.

  Kanserli bölgeyi bulmak için ultrason, tomografi, MR, sestamibi sintigrafisi, MIBG sintigrafisi, DMSA sintigrafisi ve oktreotid sintigrafisi gibi tetkikler yapılır.

 4. Anaplastik Tiroid Kanseri: En az görülen tiroid kanseri tipidir. Tiroiddeki kitle çok hızlı gelişir ve büyür. Solunumu güçleştirdiği durumlarda soluk borusunun çıkarılması gerekebilir. Radyoterapi ve kemoterapi uygulanır.

Kimler Risk Altındadır?

 • Kadınlar (erkeklere göre daha sık görülür),
 • Tiroid bezinde nodül olan hastalar,
 • Çocukluk döneminde baş boyun bölgesine ışın tedavisi uygulananlar,
 • Nedeni tam olarak bilinemese de özellikle bazı radyoaktif maddelere (uranyum gibi) maruz kalan kişilerde daha fazla görüldüğü için radyoaktif maddelere maruz kalanlar risk altındadır.

Belirtileri Nelerdir?

Tiroid kanserlerinin çoğunda hiçbir şikayet olmayabilir. Çoğu hastada tanı anında başka organlara da yayılma olduğu saptanabilir. Hastalık çok fazla belirti göstermemekle birlikte; boyunda şişlik, boğazda sıkıntı hissi, ağrı, yutkunma güçlüğü, nefes almada güçlük, ses kısılması, kilo artışı, sinirlilik, saçlarda zayıflık ve cilt kuruluğu gibi belirtiler gözlemlenir.

Erken Teşhis ve Tedavi

Erken teşhis ve tedavi ile hastalık tamamen ortadan kaldırılabiliyor. Teşhis koyabilmek için öncelikle kandaki hormonların miktarını belirlemek için testler yapılıyor. Ayrıca ultrasonografi muayenesi; muayenede kitle görülürse kesin tanı için biyopsi yapılması gerekli.

Teşhis konulduğunda hasta ameliyat edilerek tiroid bezi ameliyatla çıkarılır ve ardından kişiye özel tedavi yöntemi uygulanmaya başlanıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte yapılan laparoskopik (kapalı) ameliyatlarla minimum dikiş iziyle aynı gün evinize dönmeniz mümkün.

Papiller ve Folliküler kanseri olan hastalar, zırhlı hastane odalarında kanserin yayılma derecesine göre yüksek dozda radyoaktif iyoda maruz bırakılarak vücudun başka yerinde kalmış olan kanser hücrelerinin öldürülmesi hedeflenir.

Tedavi süreciyle birlikte hastanın TSH değeri sürekli kontrol altında tutularak kanserin tekrarlama ihtimali engellenebilir.

17.11.2015 tarihinde güncellenmiştir

Источник: http://esonuc.hisarhospital.com/tr/slider/tiroid-kanseri-39

Tiroid Kanseri Nedir? | Tiroid Kanseri Ameliyatı Yöntemleri

Tiroid Kanseri Türleri Nelerdir?

Tiroid bezleri boğazın alt kısmında yer alan kelebek şeklindeki salgı bezleridir ve kalp atış hızını, kan basıncını, vücut sıcaklığını ve metabolizma hızını etkileyen hormonlar salgılarlar. Tiroid bezlerinde oluşan kansere de tiroid kanseri denir. Çoğu tiroid kanseri tedavi edilebilir.

TİROİD KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tiroid kanseri tipik olarak hastalığın başlarında herhangi bir belirti göstermez. Tiroid kanseri büyüdükçe, aşağıdakilere neden olabilir:

 • Boyunda hissedilebilen kitle
 • Ses kısıklığı da dahil olmak üzere ses değişimleri
 • Yutma güçlüğü
 • Boğaz ağrısı
 • Boyunda şişmiş lenf düğümleri

TİROİD KANSERİ TÜRLERİ

Tiroid kanseri türleri arasında şunlar sayılabilir:

Papiller tiroid kanseri: Tiroid kanserinin en yaygın biçimi olan papiller tiroid kanseri, tiroid hormonları üreten ve depolayan foliküler hücrelerden ortaya çıkar. Papiller tiroid kanseri her yaşta ortaya çıkabilir, ancak çoğunlukla 30-50 yaş arasındaki insanlarda görülür.

Folliküler tiroid kanseri: Folliküler tiroid kanseri de tiroid hormonları üreten ve depolayan foliküler hücrelerinden kaynaklanır. Genellikle 50 yaşından büyük insanlarda görülür.

Medüller tiroid kanseri: Medüller tiroid kanseri, kalsitonin hormonu üreten C hücreleri denilen tiroid hücrelerinde başlar. Kandaki kalsitoninin yükselmesi, medüller tiroid kanserinin çok erken bir aşamada göstergesi olabilir. Nadiren de olsa bazı genetik sendromlar, medüller tiroid kanseri riskini arttırır.

Anaplastik tiroid kanseri: Anaplastik tiroid kanseri nadir görülen ve hızla büyüyen bir kanserdir ve tedavisi çok zordur. Anaplastik tiroid kanseri tipik olarak 60 yaş ve üzerindeki erişkinlerde görülür.

TİROİD KANSERİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Tiroid kanseri, tiroid bezinde bulunan sağlıklı hücrelerin değişim (mutasyon) geçirmesiyle kanser hücrelerinin oluşmasıdır. Mutasyonlar, sağlıklı hücrelerin hızla büyümesine, çoğalmasına ve aynı zamanda ölme özelliğini kaybetmesine neden olur. Biriken anormal tiroid hücreleri de tümörü oluşturur, yakın dokulara sıçrayabilir ve hatta vücudun tüm bölgelerine yayılabilirler.

Tiroid kanserine neyin neden olduğu net olmamakla beraber tiroid kanserine yakalanma riskini arttıran faktörler şunlardır:

 • Cinsiyet: Tiroid kanseri kadınlarda erkeklerden daha sık görülür.
 • Yüksek radyasyon seviyelerine maruz kalma
 • Bazı kalıtsal genetik sendromlar
 • Ailenin tiroid tümörü geçmişi
 • Boyun bölgesinde daha önce kanser hücrelerinin bulunmuş olması

TİROİD KANSERİ TANISINDA HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

Tiroid kanserini teşhis etmek için kullanılan testler şunlardır:

 • Fiziksel muayene: Tiroid bezindeki fiziksel büyüme kontrol edilir.
 • Kan testleri: Kan testleri, tiroit bezinin normal şekilde çalışıp çalışmadığının belirlenmesine yardımcı olur.
 • Biyopsi: Ultrason görüntüsü altında ciltten tiroid nodülüne batırılan uzun, ince bir iğne aracılığıyla örnek doku çıkarılır. Çıkarılan doku kanser hücresi varlığını test etmek amacıyla laboratuvar ortamında incelenir.
 • Görüntüleme testleri: Kanserin tiroidden öteye yayılıp yayılmadığını test etmek amacıyla bir veya birden fazla görüntüleme testi kullanılabilir. Görüntüleme testleri arasında bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları, pozitron emisyon tomografisi (PET) veya ultrason yer alabilir.
 • Genetik test: Medüller tiroid kanseri olan bazı insanlar, diğer endokrin kanserlerle ilişkili olabilecek genetik değişiklikler gösterebilir. Ailedeki kanser geçmişi kanser riskini artıran genleri aramaya yönelik genetik testlerin uygulanmasını gerekli kılabilir.

TİROİD KANSERİ TEDAVİSİNDE HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

Tiroid kanseri tedavi seçenekleri, tiroid kanserinin türüne ve evresine, hastanın genel sağlık durumu ve tercihlerine bağlıdır. Günümüzde çoğu tiroid kanseri tedavi edilebilmektedir. Tiroid kanseri tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır:

Hormon Tedavisi

Tiroid kanseri tedavisinde kullanılan tiroidektomi ameliyatından sonra, ömür boyu tiroid hormonu ilacı kullanılır.

Bu ilacın iki avantajı vardır: Tiroidin normal olarak üretmesi gereken eksik hormonu arttırır ve hipofiz bezinden tiroid uyarıcı hormon (TSH) üretimini bastırır. Çünkü yüksek TSH seviyeleri, geride kalan kanser hücrelerinin büyümesini teşvik edebilir. Bu tedavi yöntemi uygulanırken birkaç ayda bir kan testi uygulanabilir.

Dış Radyasyon Terapisi

Radyasyon tedavisi, vücuttaki belirli noktalara dışarıdan yüksek enerjili ışınların gönderilmesidir. Harici radyasyon tedavisi, ameliyatın uygun olmadığı durumlarda ve radyoaktif iyot tedavisinden sonra tümör büyümeye devam ederse, bir seçenek olabilir. Radyoterapi, kanserin tekrarlama riskinin yüksek olduğu durumlarda ameliyat sonrasında da önerilebilir.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kimyasalların kullanıldığı bir ilaç tedavisidir. Kimyasal maddeler vücudu dolaşırken kanser hücreleri de dahil olmak üzere hızla büyüyen hücreleri öldürürler. Kemoterapi, tiroid kanseri tedavisinde yaygın olarak kullanılmaz, ancak bazı tedavilere yanıt vermeyen hastalarda faydalı olabilir.

Kanserli Hücrelere Alkol Enjekte Edilmesi

Ultrason gibi görüntüleme yöntemleri rehberliğinde küçük boyuttaki tiroid tümörlerinin bulunduğu noktalara alkol enjekte edilmesidir. Bu tedavi, ameliyat sırasında kolayca erişilemeyen bölgelerde ortaya çıkan kanseri tedavi etmek için yararlıdır. Tekrarlayan tiroid kanseri boyun bölgesindeki küçük alanlarla sınırlıysa, bu tedavi tavsiye edilebilir.

Destekleyici (Palyatif) Bakım

Palyatif bakım, ağrıdan ve diğer ciddi hastalık semptomlarından kurtulmaya odaklanan uzmanlaşmış bir tıbbi bakımdır. Palyatif bakım, ameliyat, kemoterapi veya radyasyon terapisi gibi agresif tedaviler süresince hastaların daha iyi hissetmesini sağlamak için uygulanabilir.

Palyatif bakım doktorlar, hemşireler ve diğer özel eğitimli uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından sağlanmaktadır. Palyatif bakım ekipleri, kanserli kişiler ve aileleri için yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlar.

Cerrahi

Tiroid kanseri tedavisinde, tiroid bezinin tümörü içeren lobunun (yarısının) ya da tamamının ameliyatla çıkarılması temel yöntemdir. Eğer kanser papiller veya folliküler tip ise tiroid bezinin tamamı çıkarılır (total tiroidektomi). Eğer lenf düğümlerine yayılma söz konusu ise lenf düğümleri de tiroid beziyle birlikte çıkarılır.

Tiroid kanseri tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemler:

Источник: https://www.davincicerrahisi.com/ameliyat-yontemleri/kbb-ve-bas-boyun-cerrahisi/tiroid-kanseri/

Источник: https://tr.lifehealthdoctor.com/thyroid-cancer-26808

Tiroid Kanseri Nedenleri Ve Tedavisi (Guatr Tümörleri Nedir?) – Sağlık Ocağım .NET

Tiroid Kanseri Türleri Nelerdir?
Tiroid Kanseri Türleri Nelerdir?

Tiroid Kanseri Nedenleri Ve Tedavisi (Guatr Tümörleri Nedir?) – Sağlık Ocağım .NET

Tiroid Kanseri Türleri Nelerdir?

Tiroid Kanseri Nedenleri Ve Tedavisi (Guatr Tümörleri Nedir?) – Sağlık Ocağım .NET

Tiroid Kanseri Türleri Nelerdir?

Tiroid Kanseri Nedenleri Ve Tedavisi (Guatr Tümörleri Nedir?) – Sağlık Ocağım .NET

Tiroid Kanseri Türleri Nelerdir?

Tiroid bezi, boyundave nefes borusunun önünde bulunan kelebek şeklinde bir bezdir. Tiroid bezi endokrin bir organdır. Endokrin organ, vücutta hormon üreten bir bez anlamını taşır.

Tiroid hormonu pek çok hormonu etkilemektedir.

Örneğin, kilo alımı, vücudun ısısı, cildin nemi, kalp atım hızı, adet görme düzeni, tuvalet alışkanlığının nasıl ayarlanacağı ve benzeri birçok sistemin üzerinde tiroid hormonunun etkisi vardır.

Bu kadar önemli bir bezin bu kadar önemli görevleri bulunmasının dışında, birde kendi içerisinde çıkabilen iyi ya da kötü huylu tümörleri olabilir. Tiroid bezinin iyi huylu tümörlerine guatr adı verilir. Guatr denilen hastalık, özellikle tiroid bezinin iyot eksikliğine bağlı hacim olarak büyümüş şekline guatr büyümesi denir.

Halk arasında tiroid bezi ile guatr eşit anlamda kullanılmakta ve guatr bezi denilmektedir. Fakat bu yanlış bir adlandırmadır. Bunun esas tanımlanması tiroid bezinin büyümüş şekli, guatr büyümesi şeklinde tanımlanmasıdır. Bunun dışında kitle şeklinde ve kötü huylu büyümesine tiroid kanseri denilir. Tiroid kanseri kötü huylu bir tümördür.

Kötü huylu tümörün anlamı ise bulunduğu bölgede tekrarlayabilen, kendisine komşu olan lenf bezlerine sıçrama (metastaz) yapan veya bulunduğu bölgeden uzak organlara (kemik, akciğer ve benzeri organlara) sıçrama yapan hastalıktır.

Tiroid kanseri neden olur?

Tiroid kanseri nedir? Hastalığın sebepleri nelerdir?

Tiroid Kanseri Türleri Nelerdir?
Tiroid Kanseri Türleri Nelerdir?

Tiroid kanseri, tiroid bezinin hücrelerinde oluşan kanser türüdür. Tiroid kanseri çok sık görülmez. (Tiroid tümörleri kadınlarda %6.4, erkeklerde %1.6 oranında bulunur).

Birçok tiroid tümörü iyi huyludur fakat soğuk nodüllerin %5 oranında kanser olma ihtimali vardır.

Tiroid kanserinin birçok tipi vardır fakat en sık görülenleri papiller, folliküler türleridir. (Sık görülmeyen diğer türler ise lenfoma, medüller ve anaplastik kanserdir).

Kaç tür tiroid kanseri vardır?

Tiroid kanserleri genel olarak farklılaşma türüne göre üçe ayrılır:

1. Papiller ve Folliküler Kanser

Papiller Kanser: Tiroid kanserlerinin %80ini oluşturan kanser türüdür; genellikle iyi seyreder ve uzun yıllar bir belirti vermez. Bu tür kanser, genel olarak 40'lı yaşlarda ortaya çıkar, eğer başka organlara yayılma varsa daha etkin bir tedavi gerektirir.

Folliküler Kanser: Papiller kanserden sonra en sık görülen tiroid kanseri türüdür fakat görülme oranı %17 civarındadır. Bu kanser tipi, papillerden farklı olarak, boyunda ilerlemeden kan yoluyla akciğer gibi organlara yayılabilir. Folliküler kanser, genelde 50 yaş üzerinde ortaya çıkar, papillere göre daha hızlı yayılır ve hastalığın tekrarlama riski daha fazladır.

2. Medüller Kanser

Medüller kanser, tiroid kanserlerinin %10'unu oluşturur. Medüller kanser, hem yakındaki lenf bezlerine hem de uzaktaki organlara yayılma risk içeren saldırgan bir kanser türüdür.

Papiller ve folliküler kanserden farklı olarak medüller kanserin oluştuğu hücreler tiroid hormonu salgılayan hücreler değil, vücudun birçok organındaki ana hücreler arasında dağılmış olan ‘'C'' hücreleridir. Bu tür bir kanserde tiroid bezinin çıkarılması gerekir.

Hastalıkta, yaklaşık %25'lik bir ailesel geçiş vardır. Bu nedenle, bu tür kanserden şüphelenildiğinde kişinin aile geçmişi iyi araştırılmalıdır.

3. Anaplastik Kanser

Anaplastik Kanser, en nadir (%1 oranında) görülen tiroid kanseri tipidir fakat hızlı bir şekilde seyreder. Bu kanserde tiroid bezinde bulunan kitle ani bir büyüme gösterir. Soluk alımının bu kitle yüzünden zorlaştığı durumlarda, soluk borusunun çıkarılması (trakeotomi) gerekebilir. Bu kanser türünün tedavisinde genelde kemoterapi ve radyoterapi uygulanır.

Tiroid kanserinin sebepleri nelerdir?

Tiroid kanserinin sebebi henüz bilinememekle birlikte araştırmalar, radyasyona aşırı derecede maruz kalmanın bu kanserin gelişmesinde rol oynadığını ortaya koymuştur. Özellikle baş, boyun bölgesine radyoterapi tedavisi alanlarda ileri dönemlerde tiroid kanseri görülebilir. (Bazı araştırmalar bu oranın %30 olduğunu göstermektedir).

Ayrıca, daha önce baş boyun bölgesindeki bir kanseri tedavi etmek amaçlı yapılan radyasyon tedavisi de tiroid kanserine neden olabilir. Daha ciddi bir şekilde radyasyona maruz kalındığında (Çernobil nükleer santral faciası gibi) tiroid kanseri görülme sıklığının arttığı gözlemlenmiştir.

Bazı ailesel (genetik) faktörler de tiroid kanserinin gelişmesinde rol oynayabilmektedir.

Tiroid kanserinin belirtileri nelerdir? Hastalık nasıl teşhis edilir?

Tiroid kanseri, genelde hastada şikâyete sebep olmaz ve hasta, kanser olduğunu ancak doktor kontrolünde öğrenir. Bazı vakalarda hastanın boynunda şişlik, boğazda ağrı, nefes almada güçlük, yutma bozukluğu ve ses kısıklığı görülebilir.

Hangi durumlarda tiroid kanserinden şüphelenilir?

 • Çocuklarda ergenlikten önce ya da yaşlılarda aniden nodül çıkması,
 • Ailede tiroid kanseri görülmesi,
 • Erkeklerde tek nodül görülmesi,
 • Ani olarak ses problemleri ve yutma güçlüğünün ortaya çıkması tiroid kanseri şüphesi uyandırır.

Rahatsızlık nasıl teşhis edilir?

Tiroid kanseri tanısında genelde, hem kısa boyunlu kişilerde bile nodülleri kolay tespit ettiği, hem de hamilelerde dahi kullanılabildiği için ultrasonografi yöntemi kullanılır. Bu yöntemle Hashimato tiroidi ile multinodüler guatr birbirinden ayırt edilebilir.

Nodüllerin az bir bölümü kanser riski taşıdığından, her nodülün cerrahi olarak çıkarılması gerekli değildir. Ancak soğuk ve tek olarak bulunan nodülller kanser riski taşır.

[attention type=red]
Bu nedenle, bu tür nodülü olan hastaların daha önce boyun bölgesine radyasyon alıp olmadığı, yaşı, ailesinde tiroid kanseri olup olmadığı, ne tür belirtileri olduğu detaylı bir şekilde araştırılmalıdır.
[/attention]

Ayrıca nodülün görüntüsü hakkında bilgi vermesi için sintigrafi ve nodülün kötü huylu olup olmadığını anlamak için de ince iğne aspirasyon biyopsisi uygulanır. Eğer klinik bir risk görülmezse ve ultrasonografik kanser belirtisi yoksa 1 cm altındaki nodüllerde biyopsi yapılmaz.

Tiroid kanseri nasıl tedavi edilir?

Tiroid kanseri teşhisinden sonra ilk uygulanan tedavi şekli cerrahidir. Cerrahiden sonra, tedaviye radyasyon tedavisi ve hormon ilaçlarıyla devam edilir.

Cerrahi Tedavi

Cerrahide, kanser, lenf düğümüne sıçramışsa genelde tüm tiroid bezi çıkarılır (Total Tiroidektomi). Bu ameliyatla beraber, eğer sıçrama varsa lenf bezleri de alınabilir (Boyun Diseksiyonu).

Cerrahide genelde tüm tiroid bezinin alınması tercih edilir.

Bu yöntem; hastalığın tekrarlama riskini düşürdüğü, radyoaktif tedavisine olanak verdiği, hastalığın hekimler tarafından kontrolünü kolaylaştırdığı için en çok tercih edilen tedavidir.

Cerrahi sonrası tiroid bezi tamamıyla çıkarıldığında hasta ses tellerinde sorun ya da tiroid bezi yetmezliği yaşayabilir. Bu gibi durumlarda hastaya radyoaktif iyot tedavisi uygulanır.

Cerrahi sonrası oluşan ses bozuklukları, ses terapisi ile düzeltilebilinir.

Radyoaktif İyot Tedavisi

Radyoaktif İyot Tedavisi, cerrahi operasyondan altı hafta sonra uygulanmaya başlar. Tedavinin etkili olabilmesi için hastanın ameliyat TSH değerinin en az 30 olması gerekmektedir.

Radyoaktif iyot tedavisi sonrası oluşabilecek halsizlik, kramp gibi sorunları önlemek için tiroid tabletleri reçete edilmelidir. Radyoaktif tedavisi nadir olarak hastanede belli bir süre geçirmeyi gerektirebilir.

Yan etkileri çok az olsa da bazı hastalarda, tükürük salgısı azalabilir, boyunda rahatsızlık ve tat duyusunda sorunlar oryaya çıkabilir.

Randevu almak için tıklayınız.

Tarih: 2.2.2017 14:55:00, Editör: Fulya Taşan

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz?

Источник: https://www.anatomica.com.tr/tiroid-kanseri-nedir-hastaligin-sebepleri-nelerdir

Tiroid Kanseri – ONKOLOJİK BİLİMLER İLERİ TANI VE TEDAVİ MERKEZİ

Tiroid Kanseri Türleri Nelerdir?

Tiroid Kanseri

Tiroid Kanseri Nedir?

Tiroid bezinde yer alan hücrelerin gereğinden fazla çoğalmasıyla oluşan kanser türü. Genellikle boyunda bir kitle veya nodül olarak kendini gösteriyor.

Tiroid bezi, boyunda yer alan 20-25 gram ağırlığında; iyot kullanarak yaptığı hormonla bütün vücut metabolizmasını düzenleyen organlardan biridir. Nedeni henüz tam olarak bilinmese de diğer kanser türlerine göre daha az görülür ve hastalığın seyri oldukça iyidir.

Tiroid kanseri tek tip bir kanser değildir. Görülme sıklığına göre Papiller Kanser, Folliküler Kanser, Medüller Kanser ve Anaplastik Kanser olmak üzere 4 gruba ayrılır.

Tiroid Kanserlerinin Türleri

 1. Papiller Tiroid Kanseri: En sık görülen tiroid kanseridir. Tiroid kanserlerinin %75-80’ini oluşturur. Genellikle iyi gidişlidir. Her yaşta ve çocuklukta görülmekle birlikte; 20-50 yaşlarında görülmeye başlar, 30-40 yaşlarında görülme sıklığı artır. Lenf bezleri yoluyla yayılan bu kanser türü boyundaki lenf bezlerine ve akciğere yayılabilir.

  Uzun süre hiçbir belirti göstermeden ve ölüme neden olmadan var olabilir. Yaşlılarda gençlere göre daha hızlı seyreder. Boyundaki lenf bezlerinde kanserin yayılması gençlerde kötü risk taşımasa da; 40 yaş üzerindeki hastalarda hastalığın hızla ilerleyeceğini gösterir. Türkiye nüfusunun %2’sinde bu tip kansere rastlanıyor.

  Japonya ve Finlandiya gibi ada ülkelerinde %30 gibi daha yüksek bir oranda görülüyor. Bunun nedenini deniz ürünü tüketiminin çok yüksek olmasıyla birlikte alınan aşırı miktarda iyodun; tiroid bezinde iltihaplanma ve kansere zemin hazırlamasına bağlamak mümkün. 

 2. Folliküler Tiroid Kanseri: Tiroid kanserlerinin %15’ini oluşturur.

  50’li yaşlarda ve kadınlarda daha fazla görülüyor. Tanısı en zor konan tiroid kanseri türü. Damar ve tiroid bezi kapsülünde yayılıyor. Akciğer, kemik, karaciğer ve beyin gibi başka organlara yayılımı nadir de olsa görülür. Damar yayılımı olanlarda kanser daha hızlı ilerler.

 3. Medüller Tiroid Kanseri: Kanda kalsiyum oranını artırma eğilimine sahip ve tiroid kanserlerinin %6-8’ini oluşturuyor. Bu tür kansere sahip olan kişilerin ailelerinin de bu hastalık yönünden taranması gerekir. Medüller kanserli hastaların %30’unda yüzde kızarma, ishal ve yorgunluk görülebilir. Ameliyatla tiroid bezinin hepsi alınır.

  Lenf bezlerinde yayılım görülürse ameliyatta çıkarılır. Daha sonra kalsitonin (tiroid bezinde bulunan C hücrelerinden salgılanan ve kemikler üzerinde etkili olan bir hormon) seviyesi ölçülür. Seviye yüksek ise hastalık nüksetmiş demektir.

  Kanserli bölgeyi bulmak için ultrason, tomografi, MR, sestamibi sintigrafisi, MIBG sintigrafisi, DMSA sintigrafisi ve oktreotid sintigrafisi gibi tetkikler yapılır.

 4. Anaplastik Tiroid Kanseri: En az görülen tiroid kanseri tipidir. Tiroiddeki kitle çok hızlı gelişir ve büyür. Solunumu güçleştirdiği durumlarda soluk borusunun çıkarılması gerekebilir. Radyoterapi ve kemoterapi uygulanır.

Kimler Risk Altındadır?

 • Kadınlar (erkeklere göre daha sık görülür),
 • Tiroid bezinde nodül olan hastalar,
 • Çocukluk döneminde baş boyun bölgesine ışın tedavisi uygulananlar,
 • Nedeni tam olarak bilinemese de özellikle bazı radyoaktif maddelere (uranyum gibi) maruz kalan kişilerde daha fazla görüldüğü için radyoaktif maddelere maruz kalanlar risk altındadır.

Belirtileri Nelerdir?

Tiroid kanserlerinin çoğunda hiçbir şikayet olmayabilir. Çoğu hastada tanı anında başka organlara da yayılma olduğu saptanabilir. Hastalık çok fazla belirti göstermemekle birlikte; boyunda şişlik, boğazda sıkıntı hissi, ağrı, yutkunma güçlüğü, nefes almada güçlük, ses kısılması, kilo artışı, sinirlilik, saçlarda zayıflık ve cilt kuruluğu gibi belirtiler gözlemlenir.

Erken Teşhis ve Tedavi

Erken teşhis ve tedavi ile hastalık tamamen ortadan kaldırılabiliyor. Teşhis koyabilmek için öncelikle kandaki hormonların miktarını belirlemek için testler yapılıyor. Ayrıca ultrasonografi muayenesi; muayenede kitle görülürse kesin tanı için biyopsi yapılması gerekli.

Teşhis konulduğunda hasta ameliyat edilerek tiroid bezi ameliyatla çıkarılır ve ardından kişiye özel tedavi yöntemi uygulanmaya başlanıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte yapılan laparoskopik (kapalı) ameliyatlarla minimum dikiş iziyle aynı gün evinize dönmeniz mümkün.

Papiller ve Folliküler kanseri olan hastalar, zırhlı hastane odalarında kanserin yayılma derecesine göre yüksek dozda radyoaktif iyoda maruz bırakılarak vücudun başka yerinde kalmış olan kanser hücrelerinin öldürülmesi hedeflenir.

Tedavi süreciyle birlikte hastanın TSH değeri sürekli kontrol altında tutularak kanserin tekrarlama ihtimali engellenebilir.

17.11.2015 tarihinde güncellenmiştir

Источник: http://esonuc.hisarhospital.com/tr/slider/tiroid-kanseri-39

Tiroid Kanseri Nedir? | Tiroid Kanseri Ameliyatı Yöntemleri

Tiroid Kanseri Türleri Nelerdir?

Tiroid bezleri boğazın alt kısmında yer alan kelebek şeklindeki salgı bezleridir ve kalp atış hızını, kan basıncını, vücut sıcaklığını ve metabolizma hızını etkileyen hormonlar salgılarlar. Tiroid bezlerinde oluşan kansere de tiroid kanseri denir. Çoğu tiroid kanseri tedavi edilebilir.

TİROİD KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tiroid kanseri tipik olarak hastalığın başlarında herhangi bir belirti göstermez. Tiroid kanseri büyüdükçe, aşağıdakilere neden olabilir:

 • Boyunda hissedilebilen kitle
 • Ses kısıklığı da dahil olmak üzere ses değişimleri
 • Yutma güçlüğü
 • Boğaz ağrısı
 • Boyunda şişmiş lenf düğümleri

TİROİD KANSERİ TÜRLERİ

Tiroid kanseri türleri arasında şunlar sayılabilir:

Papiller tiroid kanseri: Tiroid kanserinin en yaygın biçimi olan papiller tiroid kanseri, tiroid hormonları üreten ve depolayan foliküler hücrelerden ortaya çıkar. Papiller tiroid kanseri her yaşta ortaya çıkabilir, ancak çoğunlukla 30-50 yaş arasındaki insanlarda görülür.

Folliküler tiroid kanseri: Folliküler tiroid kanseri de tiroid hormonları üreten ve depolayan foliküler hücrelerinden kaynaklanır. Genellikle 50 yaşından büyük insanlarda görülür.

Medüller tiroid kanseri: Medüller tiroid kanseri, kalsitonin hormonu üreten C hücreleri denilen tiroid hücrelerinde başlar. Kandaki kalsitoninin yükselmesi, medüller tiroid kanserinin çok erken bir aşamada göstergesi olabilir. Nadiren de olsa bazı genetik sendromlar, medüller tiroid kanseri riskini arttırır.

Anaplastik tiroid kanseri: Anaplastik tiroid kanseri nadir görülen ve hızla büyüyen bir kanserdir ve tedavisi çok zordur. Anaplastik tiroid kanseri tipik olarak 60 yaş ve üzerindeki erişkinlerde görülür.

TİROİD KANSERİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Tiroid kanseri, tiroid bezinde bulunan sağlıklı hücrelerin değişim (mutasyon) geçirmesiyle kanser hücrelerinin oluşmasıdır. Mutasyonlar, sağlıklı hücrelerin hızla büyümesine, çoğalmasına ve aynı zamanda ölme özelliğini kaybetmesine neden olur. Biriken anormal tiroid hücreleri de tümörü oluşturur, yakın dokulara sıçrayabilir ve hatta vücudun tüm bölgelerine yayılabilirler.

Tiroid kanserine neyin neden olduğu net olmamakla beraber tiroid kanserine yakalanma riskini arttıran faktörler şunlardır:

 • Cinsiyet: Tiroid kanseri kadınlarda erkeklerden daha sık görülür.
 • Yüksek radyasyon seviyelerine maruz kalma
 • Bazı kalıtsal genetik sendromlar
 • Ailenin tiroid tümörü geçmişi
 • Boyun bölgesinde daha önce kanser hücrelerinin bulunmuş olması

TİROİD KANSERİ TANISINDA HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

Tiroid kanserini teşhis etmek için kullanılan testler şunlardır:

 • Fiziksel muayene: Tiroid bezindeki fiziksel büyüme kontrol edilir.
 • Kan testleri: Kan testleri, tiroit bezinin normal şekilde çalışıp çalışmadığının belirlenmesine yardımcı olur.
 • Biyopsi: Ultrason görüntüsü altında ciltten tiroid nodülüne batırılan uzun, ince bir iğne aracılığıyla örnek doku çıkarılır. Çıkarılan doku kanser hücresi varlığını test etmek amacıyla laboratuvar ortamında incelenir.
 • Görüntüleme testleri: Kanserin tiroidden öteye yayılıp yayılmadığını test etmek amacıyla bir veya birden fazla görüntüleme testi kullanılabilir. Görüntüleme testleri arasında bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları, pozitron emisyon tomografisi (PET) veya ultrason yer alabilir.
 • Genetik test: Medüller tiroid kanseri olan bazı insanlar, diğer endokrin kanserlerle ilişkili olabilecek genetik değişiklikler gösterebilir. Ailedeki kanser geçmişi kanser riskini artıran genleri aramaya yönelik genetik testlerin uygulanmasını gerekli kılabilir.

TİROİD KANSERİ TEDAVİSİNDE HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

Tiroid kanseri tedavi seçenekleri, tiroid kanserinin türüne ve evresine, hastanın genel sağlık durumu ve tercihlerine bağlıdır. Günümüzde çoğu tiroid kanseri tedavi edilebilmektedir. Tiroid kanseri tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır:

Hormon Tedavisi

Tiroid kanseri tedavisinde kullanılan tiroidektomi ameliyatından sonra, ömür boyu tiroid hormonu ilacı kullanılır.

Bu ilacın iki avantajı vardır: Tiroidin normal olarak üretmesi gereken eksik hormonu arttırır ve hipofiz bezinden tiroid uyarıcı hormon (TSH) üretimini bastırır. Çünkü yüksek TSH seviyeleri, geride kalan kanser hücrelerinin büyümesini teşvik edebilir. Bu tedavi yöntemi uygulanırken birkaç ayda bir kan testi uygulanabilir.

Dış Radyasyon Terapisi

Radyasyon tedavisi, vücuttaki belirli noktalara dışarıdan yüksek enerjili ışınların gönderilmesidir. Harici radyasyon tedavisi, ameliyatın uygun olmadığı durumlarda ve radyoaktif iyot tedavisinden sonra tümör büyümeye devam ederse, bir seçenek olabilir. Radyoterapi, kanserin tekrarlama riskinin yüksek olduğu durumlarda ameliyat sonrasında da önerilebilir.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kimyasalların kullanıldığı bir ilaç tedavisidir. Kimyasal maddeler vücudu dolaşırken kanser hücreleri de dahil olmak üzere hızla büyüyen hücreleri öldürürler. Kemoterapi, tiroid kanseri tedavisinde yaygın olarak kullanılmaz, ancak bazı tedavilere yanıt vermeyen hastalarda faydalı olabilir.

Kanserli Hücrelere Alkol Enjekte Edilmesi

Ultrason gibi görüntüleme yöntemleri rehberliğinde küçük boyuttaki tiroid tümörlerinin bulunduğu noktalara alkol enjekte edilmesidir. Bu tedavi, ameliyat sırasında kolayca erişilemeyen bölgelerde ortaya çıkan kanseri tedavi etmek için yararlıdır. Tekrarlayan tiroid kanseri boyun bölgesindeki küçük alanlarla sınırlıysa, bu tedavi tavsiye edilebilir.

Destekleyici (Palyatif) Bakım

Palyatif bakım, ağrıdan ve diğer ciddi hastalık semptomlarından kurtulmaya odaklanan uzmanlaşmış bir tıbbi bakımdır. Palyatif bakım, ameliyat, kemoterapi veya radyasyon terapisi gibi agresif tedaviler süresince hastaların daha iyi hissetmesini sağlamak için uygulanabilir.

Palyatif bakım doktorlar, hemşireler ve diğer özel eğitimli uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından sağlanmaktadır. Palyatif bakım ekipleri, kanserli kişiler ve aileleri için yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlar.

Cerrahi

Tiroid kanseri tedavisinde, tiroid bezinin tümörü içeren lobunun (yarısının) ya da tamamının ameliyatla çıkarılması temel yöntemdir. Eğer kanser papiller veya folliküler tip ise tiroid bezinin tamamı çıkarılır (total tiroidektomi). Eğer lenf düğümlerine yayılma söz konusu ise lenf düğümleri de tiroid beziyle birlikte çıkarılır.

Tiroid kanseri tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemler:

Источник: https://www.davincicerrahisi.com/ameliyat-yontemleri/kbb-ve-bas-boyun-cerrahisi/tiroid-kanseri/

Источник: https://tr.lifehealthdoctor.com/thyroid-cancer-26808

Tiroid Kanseri Nedenleri Ve Tedavisi (Guatr Tümörleri Nedir?) – Sağlık Ocağım .NET

Tiroid Kanseri Türleri Nelerdir?
Tiroid Kanseri Türleri Nelerdir?

Tiroid Kanseri Nedenleri Ve Tedavisi (Guatr Tümörleri Nedir?) – Sağlık Ocağım .NET

Tiroid Kanseri Türleri Nelerdir?

Tiroid bezi, boyundave nefes borusunun önünde bulunan kelebek şeklinde bir bezdir. Tiroid bezi endokrin bir organdır. Endokrin organ, vücutta hormon üreten bir bez anlamını taşır.

Tiroid hormonu pek çok hormonu etkilemektedir.

Örneğin, kilo alımı, vücudun ısısı, cildin nemi, kalp atım hızı, adet görme düzeni, tuvalet alışkanlığının nasıl ayarlanacağı ve benzeri birçok sistemin üzerinde tiroid hormonunun etkisi vardır.

Bu kadar önemli bir bezin bu kadar önemli görevleri bulunmasının dışında, birde kendi içerisinde çıkabilen iyi ya da kötü huylu tümörleri olabilir. Tiroid bezinin iyi huylu tümörlerine guatr adı verilir. Guatr denilen hastalık, özellikle tiroid bezinin iyot eksikliğine bağlı hacim olarak büyümüş şekline guatr büyümesi denir.

Halk arasında tiroid bezi ile guatr eşit anlamda kullanılmakta ve guatr bezi denilmektedir. Fakat bu yanlış bir adlandırmadır. Bunun esas tanımlanması tiroid bezinin büyümüş şekli, guatr büyümesi şeklinde tanımlanmasıdır. Bunun dışında kitle şeklinde ve kötü huylu büyümesine tiroid kanseri denilir. Tiroid kanseri kötü huylu bir tümördür.

Kötü huylu tümörün anlamı ise bulunduğu bölgede tekrarlayabilen, kendisine komşu olan lenf bezlerine sıçrama (metastaz) yapan veya bulunduğu bölgeden uzak organlara (kemik, akciğer ve benzeri organlara) sıçrama yapan hastalıktır.

Tiroid kanseri neden olur?

Tiroid kanseri neden olur?

Troid kanserinin bilinen genetik tipinin dışında nedeni tam olarak bilinmemektedir. Öncellikle çok sık ve uzun yıllar kullanılan radyasyon tedavisinin guatr (tiroid) kanserine neden olduğu görülmüştür.

Özellikle Amerika’da bademcik büyümesi, geniz eti büyümelerinde boyun bölgesine kullanılan ışın tedavisinin tiroid kanserine yol açtığı bilinmektedir.

Fakat Türkiye’de geniz eti ve bademcik büyümesi için kolay kolay radyasyon tedavisi uygulanmaz ve bu sorunlar cerrahi olarak tedavi edilir.

Radyasyon dışında neyin tiroid kanserine neden olduğu bilinmemektedir. Fakat gerçek olan bir durum var ki, radyasyon alınan birçok etken vardır.

Günümüzde televizyonlar, cep telefonları, bilgisayarlar, mikrodalga fırınlar gibi radyasyon bulutunun içerisinde yaşamaktayız ve bunlarda tiroid kanseri etkeni olabilir.

Bunların dışındaki diğer etkenler ise sigara ve çok fazla iyotlu tuz kullanımı sayılabilir.

Tiroid kanseri kimlerde görülür?

Tiroid kanseri kimlerde görülür?

Tiroid hastalıkları genellikle kadınlarda görülür. Bunun sebebi de tam olarak bilinmemekle beraber, hamilelikler, hormonal özellikler ve günümüzde kadınların daha fazla sigara kullanıyor olması gibi etkenlerin sorumlu olabileceği düşünülmektedir.

Tiroid hastası kadın oranı daha fazla olmasına rağmen, tiroid kanseri erkeklerde de oldukça sık görülen bir hastalıktır. Erkeklerde kötü huylu nodül görülme oranı, kadınlarda kötü huylu nodül görülme oranına göre daha yüksektir. Tiroid kanseri 20 yaşından küçüklerde ve 60-70 yaşından büyüklerde de görülmektedir.

Tiroid kanseri türleri

Tiroid kanseri türleri

Tiroid kanserinin en sık görülen tipi papiller denilen tipi ve diğer tipler foliküler tip, medüller tip ve anaplastik tip tiroid kanserleridir.

Papiller tip tiroid kanseri : 5-10 yaşından 80’li yaşlara kadar görülen tiroid kanseri tipidir.

Foliküler tip tiroid kanseri : Bu tip tiroid kanseri genellikle daha orta yaşlarda görülen ve bu tip kanser genellikle kan dolaşımı ile metastaz (sıçrama) yapan kanser tipidir. Bu kanser tipi bazen kemik ve akciğer metastazı yaptıktan sonra meydana çıkar.

Medüller tip tiroid kanseri : Medüller tip tiroid kanseri çoğunlukla genetik geçiş gösteren tip tiroid kanseridir. Diğer tip tiroid kanserlerinde genetik geçiş çok sık görülmez. Fakat medüller tip tiroid kanserinde bir kardeşte, annede veya babada hastalık görülmüş ise diğer kardeşlerin veya çocukların da araştırılması önerilir.

Anaplastik tiroid kanseri tipi ise : Çok şükür ki, çok sık görülmeyen tip tiroid kanseri tipidir ve genellikle ileri yaşlarda, çok uzun yıllar fark edilmemiş papiller kanserlerin birden hızlı bir şekilde büyümeye başlaması ile meydana çıkan tiroid kanseridir. Anaplastik tip tiroid kanseri tedavisinde cerrahi tedaviden sonra kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulanmasına rağmen tedavide başarı sağlanamayabilir.

Tiroid kanseri belirtileri

Tiroid kanseri belirtileri

Tiroid kanserli hastaların % 90-95’i belli bir belirti vermeyebilir. Tiroid kanseri % 90-95 hastasında ise yaşamları süresince tiroid kanseri varlığından habersiz yaşayıp başka bir nedenden dolayı ölebilir. Bu durumda % 90-95 hasta dışında kalan 2-3 veya 5 hastada tiroid kanseri boyunda büyüyerek belirti vermeye başlar.

Tiroid kanseri büyümeye başladıktan sonra iyi huylu guatr büyümesinden ayırt edilmelidir ve bu ayırt etme işlemini hasta kendisi yapamaz. Guatr büyümesi sorunu olan kişi öncelikle iyi bir kulak burun boğaz uzmanına ya da endokrinoloji uzmanına baş vurmalıdır.

Tiroid kanseri teşhisi

Tiroid kanseri teşhisi

Tiroid kanseri tedavisi

Tiroid kanseri teşhisinde herhangi bir belirti olması beklenmeden hastaların Check-up (çekap) yapılarak tiroidleri değerlendirilmelidir.

Çünkü tiroid kanseri belirti vermeye başladığında, kanser zaten ciddi bir boyuta ulaşmış ve ileri bir evreye gelmiş bir tiroid kanseridir.

Hastalar, boynundaki bir 5 mm’lik ya da 1 sm’lik bir kitlenin varlığını hissedemez ve bu kitleler zaten herhangi bir belirti vermez.

Bu tip küçük kitleler çekap programında, ultrasonografi tetkiki ile ya da alanında yeteri kadar uzmanlaşmış bir doktorun yapacağı hassas muayenede teşhis edilir. Tiroid kanserlerinin, elle muayenede belli olmayacak boyutlarda iken teşhis edilmesi gereklidir. Bu nedenle tiroid kanseri teşhisi için senelik çekap programları tavsiye edilmektedir.

Kan tahlillerinde kanda bulunan hormon seviyeleri ölçümü tiroid sorunlarını teşhis etmek için hekimlere yardımcı olur. Bunların yanı sıra ultrasonografi ve iğne biyopsisi, gereken durumlarda tiroid sintigrafisi tetkikleri tiroid kanseri teşhisinde vazgeçilmez yöntemlerdir.

Tiroid kanseri tedavisi

Tiroid kanseri tedavisi

Tiroid kanserinin tedavisinde üç ana yöntem uygulanır. Öncelikle cerrahi olarak tiroid bezi çıkarıldıktan sonra gereken hastalarda radyoaktif iyot tedavisi (halk arasında atom tedavisi olarak bilinen) tedavi yöntemi uygulanır. Bu yöntem kalan kanser hücrelerini yok etmek için uygulanır.

Bu tedavi aşamalarından sonra hastaya gerekli olan tiroid hormonu ağız yolundan alınan ilaçlar ile verilir. Bu ilaçlar her gün ve ömür boyu düzenli bir şekilde kullanılır.Dolayısı ile tiroid kanseri tedavisinde cerrahi tedavi, radyoaktif iyot tedavisi ve ömür boyu sürecek ilaç tedavisi şeklinde üçlü bir tedavi yöntemi uygulanır.

Tiroid kanseri tedavisi ile ilgilenen tıp dalı nedir?

Tiroid kanseri tedavisi ile ilgilenen tıp dalı nedir?

Tiroid kanseri tedavisi ile üç ayrı tıp dalı (endokrin cerrah, nükleer tıp uzmanlığı ve endorinoloji uzmanlığı) ilgilenir. Yani tiroid kanseri hastasının üç farklı dalda doktorları olur.

Genellikle başarılı bir tedavi sonrası hastanın cerrahi tedavi ile ilgisi kalmaz. Nükleer tedavisi biten ve tamamen iyileşen hastaların takibi ile nükleer tıp ve endokrinolog uzmanlığı ilgilenir.

Tiroid kanseri ameliyatı nasıl yapılır?

Tiroid kanseri ameliyatı nasıl yapılır?

Tiroid kanseri ameliyatında hastalıklı tiroid bölümünün, o bölümün kanadı ile birlikte çıkartılması (Total tiroidektomi) şeklinde olur.

O bölge çıkartıldıktan sonra patoloji incelemesine gönderilir ve hastalığın kanser olduğu tespit edildikten sonra tiroidin diğer tarafı da çıkarılır.

Tiroid bezi kelebek şeklinde olduğu için, ameliyat sırasında hastalığın kanser olduğu tespit edilmeden tiroid bezinin her iki tarafı da alınmaz. Bu sayede iğne biyopsisinde ki % 1’lik yanılma payı da ortadan kaldırılmış olur.

Bu ameliyat sırasında hastalıklı bez alındıktan sonra yapılan operasyon sırasında lenf bezlerine hastalık sıçramış ise bu ameliyat esnasında lenf bezleri de alınır. Fakat hastalık lenf bezlerine sıçramamış ise lenf bezleri alınmaz.

Lenf bezlerinin kaldığı durumlarda hastalığın % 10 oranında lenf bezlerinde tekrarlama riski olur. Ameliyat sonrası radyoaktif tedavi ile lenf bezlerine hastalığın sıçrama oranı bir miktar düşürülür.

Tiroid kanseri ameliyatı geçirmiş hastaların ömür boyu takip edilmeleri gereklidir.

Tiroid kanseri ameliyatından sonra hastalar nelere dikkat etmeli?

Tiroid kanseri ameliyatından sonra hastalar nelere dikkat etmeli?

Tiroid kanseri belli bir boyutun altında ise her hastaya radyoaktif iyot tedavisi verilmez ve bazı hastalar ameliyattan sonra sadece ilaç tedavisi ile yaşamlarını devam ettirebilirler. Bu hastaların zaman zaman ilacının dozaj ayarı yapılır.

En azından 6 ayda bir ya da yılda bir kez doktor kontrolleri dikkat edilmeli ve gereken tetkikler yapılmalıdır. Bütün bunlara dikkat edildiği sürece ameliyat sonrası genellikle iyileşme oranı yüksek olur.

Diğer kanser türlerinde tedavi sonrası 5-10 yıllık yaşam şansı var iken, tiroid kanseri tedavisi görmüş hastalara 20-30 yıllık yaşam şansı vardır.

Tiroid kanseri hastaları bu şanslarını doğru kullanmalı ve tedavilerine ve yaşam tarzlarına dikkat etmelidirler.

Tiroid kanserinden korunma yöntemleri

Tiroid kanserinden korunma yöntemleri

Tiroid kanserinden korunmak çok mümkün değildir. Fakat tiroid kanserini erken safhada yakalamak mümkün olabilir. Erken safhada yakalanan tiroid kanseri doğru ve başarılı bir tedavi ile kontrol altına alınabilir.

Bunun içinde düzenli olarak boyun ultrasonografisi ve çekap programları oldukça önemlidir. Tiroid hormon değerlerini baktıran kişiler mutlaka arada bir tiroid ultrasonografisi ile birlikte, hormon değerlerine baktırmalıdır.

Kanser hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть