Tiroid Ve Göz Problemleri

Tiroid Fazlalığı (Hipertiroidi) Nedenleri ve Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Tiroid Ve Göz Problemleri

Tiroid fazlalığı veya hipertiroidizm, tiroid bezinin tamamının fazla çalışması, tiroid içerisindeki nodüllerin birinin ya da birden fazlasının kendi kendine hormon üreterek fazlalık durumu yaratması ya da artmış hormon üretimine bağlı olmadan tiroid içerisinde depolanan hormonların kana karışarak vücutta hormon fazlalığı yapması durumuna bağlı gelişebilir. Hipertiroidizm, hipotiroidizmden farklıdır ve ikisi birbiri ile karışmamalıdır. Hiper, hızlı çalışma, hipo ise yavaş çalışma olarak tanımlanır.

Hipertiroidizm (tiroid fazlalığı) neden olur?

Tiroid bezinin tamamının fazla çalışması durumu bağışıklık siteminin bir hastalığıdır ve bu durumu tetikleyen faktörler üzüntü, stres, sigara kullanımı gibi immün sistemi etkileyen olaylardır. Fakat bu olaylar tam olarak hastalığa özgü değildir. Hipertiroid hastalığının genetik yatkınlığı vardır.

Ailesinde otoimmün tip tiroid hastalığı olanlarda hipertiroid oluşma riski daha yüksektir. Hipertiroid kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Toksik multinodüler guatr daha ileri yaşlarda görülen bir hastalıktır. Tiroid fazlalığı aşırı miktarda dışarıdan besinler ya da bazı görüntüleme yöntemleri için kullanılan ilaçlar ile alınan iyot nedeni ile oluşabilir.

Tiroid bezi nedir

Hipertiroidizm (tiroid fazlalığı) belirtileri

Artmış hormon üretimine bağlı değil, depolanan hormon fazlalığının kana karışması sonucu tiroid fazlalığı durumları genellikle geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonları nedeni ile enfeksiyon geçtikten bir iki hafta sonra kendisini gösteren çarpıntı, terleme, titreme, istemsiz kilo kaybı, sinirlilik, konsantre olamama, saç dökülmesi ve tiroid bezinin çok şiddetli ağrılı olması ve ateş yükselmesi ile de kendini gösteren bir durum haline de gelebilir.

Hipertiroidizm sorunu ortaya çıkan çocuklar genelde normalden daha hızlı büyür. Ayrıca kilo kaybına rağmen bu çocuklarda iştah artışı da olur. Bu çocuklarda huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğu, huysuzluk ve uyuma sorunları, bazen ishal, sıcak ve soğuktan rahatsızlık hissi gibi belirtiler görülür.

Hipertiroidizm (tiroid fazlalığı) olduğu nasıl anlaşılır?

Tiroid bezinin tamamının hızlı çalışması sonucu ortaya çıkan bazı hastalıklar görülebilir.

Graves hastalığı tiroid içerisinde nodüllerin bir veya daha fazla kendi kendine (otonom) denilen kontrolsüz bir şekilde hormon üretmesi sonucu oluşan tiroid hormonu fazlığı (toksik multinodüler guatr ya da toksik adenom guatr) gibi veya artmış bir üretime bağlı olmadan tiroid içerisinde depolanan hormonların vücudun tiroide karşı oluşturduğu bir reaksiyon sonucu kana karışması ile geçici olarak tiroid fazlalığı durumu (subakut tiroid, sessiz tiroid ya da postpartum tiroid) gibi durumların oluşmasıdır.

Tiroid hastalığı tespiti yapıldıktan sonra, hastalığın türlerini tespit edebilmek için gerekli incelemeler yapılarak tam teşhis konulabilir. Graves hastalığı, hasta doktor muayenesine geldiğinde bu hasta graves hastası denilebilecek özellikleri içeren bir hastalıktır.

Graves hastalığında hastanın gözleri öne doğru çıkmış, göz kapakları çekilmiş, hastanın sinirli gibi bakması ve tiroid bezinin tamamının büyüdüğünün dışarıdan bile görülmesi gibi belirtileri ile diğer tiroid fazlalığı durumlarından ayırt edilebilir.

Hipertiroidizm (tiroid fazlalığı) teşhisi

Tiroid fazlalığı şikayetleri olan hastanın öncelikle iyi bir KBB uzmanına ya da metabolik hastalıklar uzmanına baş vurması gereklidir. Doktor muayenesinde kan tahlillerinde tiroid hormon ölçümlerinin yapılması gibi tetkikler tiroid fazlalığının tanısında ilk aşamadır.

Tiroid fazlalığına neden olan duruma yönelik yapılan ileri tetkiklerde hastanın muayenesi, hastanın şikayetleri, hastanın semptomlarından yola çıkılır ve tiroid antikorları tetkiki istenir.

Bunlardan sonra tiroid ultrasonografisi, tiroid sintigrafisi gibi ileri tetkikler ile doğru tiroid teşhisi konulur.

Hipertiroidizm (tiroid fazlalığı) tedavisi

Tiroid içerisindeki nodüllerin fazla çalışmasına bağlı hormon fazlalığında tedavi radyoaktif iyot tedavisi ya da cerrahi tedavi şeklinde tedavi edilir. Fakat cerrahi tedavi ya da radyoaktif iyot tedavisine karar verilmeden tiroid fazlalığını kontrol altında tutmak için ilaç tedavisine gerek duyulabilir. İlaç tedavisi genellikle geçici olarak verilir.

Tiroid bezinin tamamının fazla çalıştığı graves hastalığına bağlı hormon fazlalığı durumunda ise tedavi seçenekleri ilaç tedavisi veya radyoaktif iyot tedavisi şeklindedir. Graves hastalığının tedavisinde cerrahi tedavi çoğunlukla gerekli değildir. Graves hastalarında çok ciddi olan vakalarda cerrahi tedaviye gerek duyulabilir.

Graves hastalığının tedavisinde ilaç tedavisi genellikle bir buçuk iki yıl kadar devam eder. İlaç tedavisi başlangıçta yüksek doz başlar ve biraz düzene girdikten sonra normal dozda (günde bir ya da iki tablet şeklinde) sürdürülür.

Bu tedaviden sonra hastanın tamamen iyileşme şansı % 50 oranındadır. İyileştikten sonra hastalık bir yıl içerisinde tekrarlayabilir.

Bu durumda ilaç tedavisinin devamı, radyoaktif iyot tedavisi ya da cerrahi tedavi uygulanabilir.

Boğaz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/tiroid-fazlalg-hipertiroidizm-nedenleri/

Tiroid göz hastalığı ve Oftalmopati (gözlerde öne fırlama)

Tiroid Ve Göz Problemleri

Tiroid göz hastalığı nedir neden olur?. Tiroidin fazla çalışması gözlerde meydana getirdiği büyüme veya gözlerin öne doğru çıkıntı yapması (fırlaması) oftalmopati olarak adlandırılmaktadır. Daha çok zehirli guatr yani Graves hastalarında olduğu için Graves oftalmopatisi denmektedir.

Bu tür bir hastalığı olanların endokrin uzmanına görünmeleri ve sigara içiyorlarsa kesinlikle bırakmaları gerekmektedir. Çünkü sigara, gözlerin daha da bozulmasına neden olduğu gibi, ilaçların etkilerini de ortadan kaldırmaktadır. Yazımızda oftalmopati yani gözlerde öne fırlama ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. İşte, detaylar;

Gözlerde büyüme kimlerde olur?

Göz çevresinde şişlikler ve gözlerde büyüme yalnızca Graves hastalarında görülen bir durumdur. Yani tiroid bezi fazla çalışan zehirli guatrı bulunan kişilerde görülmektedir.

Çok nadiren de olsa Hashimoto hastalarında da görülebilmektedir. T3 ve T4 hormon düzeyleri yüksek olan ve gözlerinde büyüme olan kişilerde mutlaka Graves hastalığı bulunmaktadır.

Ancak her Graves hastasında gözlerde büyüme de görülmeyebilir.

Graves hastalarındaki gözlerin öne doğru fırlaması veya büyümesi tıpta Graves oftalmopatisi olarak adlandırılmaktadır. Bu tiroid göz hastalığı olarak da adlandırılmaktadır. Trioid göz hastalığında gözlerin arka bölümünde yağ dokusunda artış, gözlerin çevresindeki yumuşak dokularda ve göz kaslarında şişme görülmektedir.

Graves oftalmopatisi’nin oluşumu kişiden kişiye farklı bir seyir izlemektedir. Hastaların bir kısmında T3 ve T4 hormonlarının yükselmesinin akabinde göz belirtileri görülürken, hastaların bir kısmında da uzun yıllar geçse de çok ufak farklılıklar ve değişimler olmaktadır. Hastalıkla ilgili göz belirtilerinin ne zaman ve ne şekilde görüleceği kesin olarak bilinmemektedir.

Göz belirtilerinin tiroid ile ilişkisi nasıldır?

Graves oftalmopatisi, hastaların yaklaşık %40’lık kısmında hipertiroidi hastalığının başlangıcında aynı anda görülürken, %40’lık kısımda hipertiroidi hastalığının başlamasından kısa süre sonra görülmektedir. Geri kalan %20’lik grupta ise, önce gözlerde büyüme meydana gelir sonrasında da hipertiroidi hastalığı gelişir.

Tiroid hormonları öncesinde ve halen normal düzeyde olan kişilerde göz belirtileri görülebilmektedir. Buna “Ötiroid Graves oftalmopatisi” adı verilmektedir. Yani tiroid hormonları düzeyinin normal olmasına rağmen, gizli tiroid hastalığından dolayı gözlerin büyümesi olarak açıklanmaktadır. Bu durum tüm oftalmopati vakalarının yaklaşık %3’lük bir kısmını oluşturmaktadır.

Göz belirtilerinin seyri nasıldır?

Hastaların %85-95’lik kısmında iki gözde birden, %5-15’lik kısmında da tek gözde belirtiler olmaktadır.

Bu göz belirtileri hastaların %3-5’lik bölümünde ciddi şekilde seyrederken, geri kalan bölümünde iyi şekilde seyretmekte ve gerçekleştirilen tedaviden fayda sağlamaktadır.

Kadınlarda daha sık görülürken, erkeklerde ve yaşlı kişilerde geliştiği zaman çok daha şiddetli bir seyir göstermektedir.

Oftalmopati yani gözlerde büyüme hastaların %66’lık bir kısmında hipertiroidi tedavisi yapılırken gerileme meydana gelir ve düzelir. Hastaların %8’lik bir kısmında ise herhangi bir düzelme meydana gelmez ve göz belirtileri artış gösterir. Dolayısıyla, tiroid hormonu düzeylerinin normal seviyesine gelmesi hastalık için oldukça önemlidir.

Oftalmopati olan kişilerin şikayetleri:

 • Yana bakışlarda, aşağı ve yukarı bakışlarda gözlerde ağrı
 • Göz kuruluğu, kaşıntı ve kontakt lens kullanımında güçlük
 • Gözlerde ve etrafındaki yumuşak dokularda şişme ve iltihaplanma
 • Göz kanlanması
 • Nadiren çift görme yaşanması
 • Görme bozukluğu

Oftalmopati teşhisi nasıl yapılır?

Her iki gözde belirti olduğunda teşhis etme bakımından pek sorun yaşanmaz. Fakat tek gözde olursa başka sebeplerin kesinlikle elemine edilmesi gerekmektedir. Kişide öncelikle Graves hastalığının varlığı araştırılmalıdır.

Sonrasında da gözlere tomografi ve MR uygulamaları yapılır. Bu tetkikler sayesinde tümörler, iltihabi hastalıklar, aksiyal myopi, anevrizma, kistler ve lenfoma gibi hastalıkların varlığına bakılabilir.

Hastaya tam kan tahlili gerçekleştirilerek kan hastalığının bulunup bulunmadığına bakılır.

Graves oftalmopatisini kötüleştiren ve şiddetlendiren faktörler:

 • Tiroid bezinin uzun süre şiddetli şekilde aşırı çalışması
 • Propiltiourasil veya Metimazol’un aşırı kullanımı sonucu tiroid yetmezliğinin gelişmesi (TSH’ın yükselmesi)
 • Çok sigara içilmesi
 • TSH reseptör antikorlardaki çok yüksek düzey.

Gözün öne doğru çıkma derecesinin ölçülmesi:

Oftalmopati hastalarında üstteki göz kapakları kasılma yapar veya çekme yapar. Göz yuvarları öne fırlar. Bu duruma ekzoftalmi veya proptozis adı verilmektedir. Gözün öne doğru çıkma derecesi (proptozis), Hertel ekzoftalmometre ile ölçülebileceği gibi göz tomografisi ya da MR ile de ölçülebilmektedir.

İnsanların ırklarına bağlı olarak gözün öne doğru çıkma derecesi değişiklik göstermektedir. Türk ırkında gözün 21 mm’den daha fazla bir çıkıntısının olması anormal bir durumdur.

Gözün öne çıkmasının sebebi, göz yuvarlağının arka tarafındaki yağ dokusunun artması ve göz kaslarının iltihaplanma sebebiyle şişmesidir.

Kanın toplardamarlardaki fazlalığı da göz çevresinde bulunan yumuşak dokuların şişmesine yol açar. Göz kaslarında meydana gelen şişme kişide çift görmeye yol açar. Kişinin gözü kırmızı renge dönebilir ve hastaların bir kısmı göz kapaklarını kapatamaz. Hastalarda ışığa karşı hassasiyet, yanma hissi ve ağrı şeklinde şikayetler de olabilmektedir.

Oftalmopati kaç evrelidir?

Tiroid göz hastalığı ya da oftalmopatinin 2 evresi veya dönemi bulunmaktadır. Bunlar;

 • Başlangıç dönemi ya da iltihabi dönem veya aktif faz; Bu evre ortalama olarak 3-9 ay kadar sürmektedir.
 • Dokuların sertleşme gösterdiği dönem (Fibrotik faz)

Tiroid göz hastalığı başlangıç döneminde yani iltihabi dönemde yapılan tedaviye olumlu yanıt verebilmektedir. İkinci dönemde ise dokular sertleştiği için ne yazık ki tedaviye verilen yanıt yetersiz kalmaktadır.

Graves oftalmopatisinin tedavisi – Göz hastalığı tedavisi:

Bu tedavi süreci üç aşamalı olarak uygulanmaktadır. Bunlar;

 • T3 ve T4 hormon yüksekliği ( hipertiroidizm ) tedavisi
 • Hastanın şikayetlerine dönük tedavi
 • Göz hastalığının ilaç veya ameliyat ile tedavisi

T3 ve T4 hormon yüksekliği ( hipertiroidizm ) tedavisi:

Yüksek seviyedeki T3 ve T4 hormonlarının Metimazol veya Propiltiourasil gibi ilaçlar vasıtasıyla normal düzeye çekilmesi, bazı hastalarda göz belirtilerini tümüyle düzeltebilmektedir.

Bu düzelme ilaçlardan değil hormonların normal düzeye gelmesi nedeniyle olduğu bilinmektedir.

Radtoaktif iyot tedavisi göz hastalığını kötüleştirdiği söylenir, ancak bunun oftalmopatisi çok şiddetli olan kişilerde ve sigara içenlerde olduğu bilinmektedir.

Hastanın şikayetlerine dönük tedavi:

Gözlerin kapatılması, yapay göz yaşı damlalarının kullanımı ve yatarken yatağın baş kısmının kaldırılması hastayı rahatlabilmektedir. Güneşe karşı hassasiyet, rüzgar ve soğuğa karşı rahatsız olma hallerinde güneş gözlüğü kullanılabileceği gibi, göz damlası veya yağlar kullanılabilir.

Gözdeki hastalığa dönük tedavi:

Hastalığın başlangıç yani iltihabi döneminde ilaç tedavisi çok daha etkili olmaktadır. Göz dokuları sertleşmiş ise ilaçların etkisi çok az olmaktadır. Hastalara ilaç tedavisinde kortizon tedavisi yapılmaktadır.

Yapılan kortizon tedavisi, gözdeki şiliği ve ağrıyı gidermektedir. Kortizon tedavisi uygulanan hastaların midelerini korumaları amacıyla başka ilaçlar da almaları gerekir. Ayrıca yemeklerini tuzsuz olarak yemelidirler.

Hastalara yapılan göz ameliyatı; Gözün kornea denen tabakasında yara ya da enfeksiyon gelişimine bağlı olarak, retina tabakasında hasar olma riski veya sinir harabiyeti ihtimali sebebiyle görme kaybı olabilecek hastalarda ve şiddetli oftalmopatisi olanlarda dekopresyon ameliyatı yapılabilmektedir.

Hastaların şikayetlerini azaltabilen diğer bir ameliyat da göz kapaklarına yapılan ameliyattır. Bu ameliyat ile kornea tabakasının hasar görme olasılığı minimuma indirilebilir veya önlenebilir.

Источник: https://www.poliklinik.org/tiroid-goz-hastaligi-ve-oftalmopati-gozlerde-one-firlama.html

Tiroid Problemlerini Doğal Yollarla Tedavi Edin

Tiroid Ve Göz Problemleri

Tiroid problemleri kemik yoğunluğunda azalmaya sebep olabilir, kalsiyum ve D vitamini içeren bir diyet emilimi kolaylaştırır

Vücutta çok küçük bir bölüm olmasına rağmen tiroid metabolizmayı düzenler, bu en önemli fonksiyonlarından biridir. Örneğin kalp atışlarınız azalıyor, enerjiniz düşüyor ve egzersiz veya fiziksel aktivite sırasında daha az kalori yakıyorsanız az işleyen bir tiroidiniz olabilir. Gelin doğal yollarla tiroid problemlerini tedavi etmenin yollarına bakalım.

Tiroid problemleri hakkında bilmeniz gerekenler

Bu durum kadınlar arasında, özellikle de 60 yaş üstü kadınlarda oldukça yaygındır.

Ama dikkat etmek gerekir ki – bugünlerde en yaygın tiroid hastalığı olan hipotiroidizm 30 yaşındaki kadınlarda daha sık görülmeye başladı.

Bunun genetik bir problem olup olmadığını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Ama dünya çapında bilinen, hipotiroidizmin bir iyodin yetersizliğinden kaynaklandığıdır.

Hipotiroidizmin belirtileri

Yorgunluk Açıklanamayan kilo alımı Şişkin ve soluk yüz Kas ağrısı Ses kısıklığı Kuru cilt Yüksek kolesterol Ağır regl dönemleri Eklem sorunları Hasta hiperitoridizm yaşadığında, tiroid normalde olduğundan daha aktif olur ve vücut aşırı T3 and T4 hormon seviyelerine ulaşır. Bu da vücudun normal süreçlerini hızlandırır.

Hipertiroidizmin belirtileri

İştahta değişiklikler Baş dönmesi Sinir bozukluğu Kalp sorunları Rahatsızlık Terleme İshal Saç dökülmesi Doğurganlık problemleri Uyumakta sıkıntı Tiroidin daha iyi işlemesi için yiyecekler ve besleyici ögeler

Selenyum

Tiroid hormonlarını aktive ederek bu organın daha iyi işlemesine yardımcı olmak gerekir. Buna yardımcı olabilecek bir seçenek selenyum alımını arttırmaktır. Bunu Brezilya fındığı yiyerek yapabilirsiniz.

Günde bir avuç ve haftada beş gün. Bu ögeyi barındıran diğer yiyecekler sakatat, örneğin karaciğer ve deniz mahsulleridir. Ama dikkatli olmalısınız: aşırı selenyum alımı tiroid problemlerini arttırır.

İyodin

İyodin tiroid hormonları üzerinde büyük etkiye sahiptir. Günde 150 mikrogramdan fazla tüketmek faydalı değildir (1 miligram 1000 mikrogram ediyor). Eğer çok fazla tüketirseniz vücudunuzda dengesizlik oluşabilir. Alg ve iyotlu tuz iyodinin ana kaynaklarıdır.
Çinko

Bilim adamlarının Massachusetts Üniversitesi’nde yaptığı çalışma bazı kadınların çinko seviyelerindeki bozukluklar yüzünden tiroid problemleri yaşadığını ortaya koyuyor. Günlük alım 10 mg olmalıdır ve bu öge lenf reseptörlerine hücre düzeyinde etki ederek DNA’yı güçlendirir.

Kalsiyum ve D vitamini
Tiroid problemlerinin bir diğer etkisi ise kemik yoğunluğunda azalmadır. Bu yüzden daha fazla D vitamini ve kalsiyum tüketmeniz önemli. Kalsiyumu sadece süt ürünlerinde değil, aynı zamanda kıvırcık lahana, ıspanak gibi sebzelerde de bulabilirsiniz.

Soya fasülyesi

Tempeh ve miso tiroid hormonlarını bastırabilir. (Eğer mümkünse) organik soya fasulyesi tüketildiğinde hipotiroidizm tedavisinde oldukça etkili olacaktır. Özellikle soya fasulyesi fitik asit ve diğer bileşenler içerir ve bunlar vücuda alınan diğer besleyici ögelerin emilmesini sağlar, bu yüzden soya ürünleri tüketirken dikkatli olmalısınız.


Turpgiller

Bunlar eğer mümkünse çiğ yenmelidir. En iyi seçenekler Brüksel lahanası, karnıbahar ve brokolidir. Bu sebzeler iyodinin emilimini ve kullanımı bloke eder ve böylece aşırı işleyen tiroidi düzenler.

Tiroid problemlerini doğal yollarla tedavi edin

Öncelikle en iyi fikir doktorunuza başvurmak ve bir kan testi talep etmek. İlaç temelli bir tedaviyi seçmeyebilirsiniz, bunun yerine bir homepati veya naturopati uzmanına başvurabilirsiniz ve onlar size antik çağlardan gelen tedavi yöntemlerine dayalı bir tedavi sunacaktır. Ama kan testi her zaman vücudunuzdaki TSH, T3, ve T4 seviyelerini belirlemek için gereklidir.

Ayrıca tiroid problemleri sonucu hipotiroidizm yaşıyorsanız belli başlı yiyecekleri daha fazla tüketmelisiniz:

Deniz yosunlarını (arame, kombu, nori) deneyin. Yüksek oranda iyodin içerirler. Vitamin A alımını arttırmak için havuç ve elma. Daha fazla çinko için ton, ıspanak, fındık fıstık, dana eti ve tavuk.

Diğer yandan, hipotiroidizm yaşıyorsanız aşağıdaki yiyecekleri tüketmeyin:

Şeker İşlenmiş yiyecekler Trans yağlar Rafine un Kayısı Armut Brokoli Kabak

Bu sorunu yaşıyorsanız ilk listedeki yararlı yiyecekleri daha fazla tüketmeye özen gösterin. Bazı bitki çayları tiroksin oranınızı arttırabilir. Ceviz ağacı yaprakları tiroidi uyaracak oranda iyodin içerir, ve alg ile yapılan çaylar vücut metabolizmasını düzenler, tiroid hormonu üretimini uyarır ve kan akışını hızlandırır.

Kan dolaşımını arttırmak için düzenli egzersiz yapmak da önemlidir. Vücutta özgürce dolaşıp toksinleri temizleyecek besleyici ögeler tüketmelisiniz. Koşmak, zıplamak, ipe tırmanmak veya bisiklete binmek harika seçenekler. En iyi çözüm aerobik ve kardiyo egzersizleridir. Bunlardan sevdiğiniz bir tanesini seçin.

Rahatlama terapileri uygulayın tai chi tiroid fonksiyonlarına ve özellikle travma, depresyon ve kötü haberlerle gelen sorunlardan etkilenen hastalıklara iyi gelir. Bu sadece tiroidinize değil, bütün gündelik hayatınıza iyi gelecek.

Источник: https://saglikhaberleri.com/tiroid-problemlerini-dogal-yollarla-tedavi-edin/

Tiroid problemleri hakkında bilmeniz gerekenler

Bu durum kadınlar arasında, özellikle de 60 yaş üstü kadınlarda oldukça yaygındır.

Ama dikkat etmek gerekir ki – bugünlerde en yaygın tiroid hastalığı olan hipotiroidizm 30 yaşındaki kadınlarda daha sık görülmeye başladı.

Bunun genetik bir problem olup olmadığını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Ama dünya çapında bilinen, hipotiroidizmin bir iyodin yetersizliğinden kaynaklandığıdır. 

Hipotiroidizmin belirtileri

Yorgunluk

 • Açıklanamayan kilo alımı
 • Şişkin ve soluk yüz
 • Kas ağrısı
 • Ses kısıklığı
 • Kuru cilt
 • Yüksek kolesterol
 • Ağır regl dönemleri
 • Eklem sorunları

Hasta hiperitoridizm yaşadığında, tiroid normalde olduğundan daha aktif olur ve vücut aşırı T3 and T4 hormon seviyelerine ulaşır. Bu da vücudun normal süreçlerini hızlandırır.

Hipertiroidizmin belirtileri

 • İştahta değişiklikler
 • Baş dönmesi
 • Sinir bozukluğu
 • Kalp sorunları
 • Rahatsızlık
 • Terleme
 • İshal
 • Saç dökülmesi
 • Doğurganlık problemleri
 • Uyumakta sıkıntı

Selenyum

Tiroid hormonlarını aktive ederek bu organın daha iyi işlemesine yardımcı olmak gerekir. Buna yardımcı olabilecek bir seçenek selenyum alımını arttırmaktır.

Bunu Brezilya fındığı yiyerek yapabilirsiniz. Günde bir avuç ve haftada beş gün. Bu ögeyi barındıran diğer yiyecekler sakatat, örneğin karaciğer ve deniz mahsulleridir.

Ama dikkatli olmalısınız: aşırı selenyum alımı tiroid problemlerini arttırır.

İyodin

İyodin tiroid hormonları üzerinde büyük etkiye sahiptir. Günde 150 mikrogramdan fazla tüketmek faydalı değildir (1 miligram 1000 mikrogram ediyor). Eğer çok fazla tüketirseniz vücudunuzda dengesizlik oluşabilir. Alg ve iyotlu tuz iyodinin ana kaynaklarıdır.

Çinko

Bilim adamlarının Massachusetts Üniversitesi’nde yaptığı çalışma bazı kadınların çinko seviyelerindeki bozukluklar yüzünden tiroid problemleri yaşadığını ortaya koyuyor. Günlük alım 10 mg olmalıdır ve bu öge lenf reseptörlerine hücre düzeyinde etki ederek DNA’yı güçlendirir.

Kalsiyum ve D vitamini

Tiroid problemlerinin bir diğer etkisi ise kemik yoğunluğunda azalmadır. Bu yüzden daha fazla D vitamini ve kalsiyum tüketmeniz önemli. Kalsiyumu sadece süt ürünlerinde değil, aynı zamanda kıvırcık lahana, ıspanak gibi sebzelerde de bulabilirsiniz.

Soya fasülyesi

Tempeh ve miso tiroid hormonlarını bastırabilir. (Eğer mümkünse) organik soya fasulyesi tüketildiğinde hipotiroidizm tedavisinde oldukça etkili olacaktır. Özellikle soya fasulyesi fitik asit ve diğer bileşenler içerir ve bunlar vücuda alınan diğer besleyici ögelerin emilmesini sağlar, bu yüzden soya ürünleri tüketirken dikkatli olmalısınız.

Bunlar eğer mümkünse çiğ yenmelidir. En iyi seçenekler Brüksel lahanası, karnıbahar ve brokolidir. Bu sebzeler iyodinin emilimini ve kullanımı bloke eder ve böylece aşırı işleyen tiroidi düzenler.

Tiroid problemlerini doğal yollarla tedavi edin

Öncelikle en iyi fikir doktorunuza başvurmak ve bir kan testi talep etmek. İlaç temelli bir tedaviyi seçmeyebilirsiniz, bunun yerine bir homepati veya naturopati uzmanına başvurabilirsiniz ve onlar size antik çağlardan gelen tedavi yöntemlerine dayalı bir tedavi sunacaktır. Ama kan testi her zaman vücudunuzdaki TSH, T3, ve T4 seviyelerini belirlemek için gereklidir.

Ayrıca tiroid problemleri sonucu hipotiroidizm yaşıyorsanız belli başlı yiyecekleri daha fazla tüketmelisiniz:

 • Deniz yosunlarını (arame, kombu, nori) deneyin. Yüksek oranda iyodin içerirler.
 • Vitamin A alımını arttırmak için havuç ve elma.
 • Daha fazla çinko için ton, ıspanak, fındık fıstık, dana eti ve tavuk.

Diğer yandan, hipotiroidizm yaşıyorsanız aşağıdaki yiyecekleri tüketmeyin:

 • Şeker
 • İşlenmiş yiyecekler
 • Trans yağlar
 • Rafine un
 • Kayısı
 • Armut
 • Brokoli
 • Kabak

Bu sorunu yaşıyorsanız ilk listedeki yararlı yiyecekleri daha fazla tüketmeye özen gösterin.

Bazı bitki çayları tiroksin oranınızı arttırabilir. Ceviz ağacı yaprakları tiroidi uyaracak oranda iyodin içerir, ve alg ile yapılan çaylar vücut metabolizmasını düzenler, tiroid hormonu üretimini uyarır ve kan akışını hızlandırır.

Kan dolaşımını arttırmak için düzenli egzersiz yapmak da önemlidir. Vücutta özgürce dolaşıp toksinleri temizleyecek besleyici ögeler tüketmelisiniz. Koşmak, zıplamak, ipe tırmanmak veya bisiklete binmek harika seçenekler. En iyi çözüm aerobik ve kardiyo egzersizleridir. Bunlardan sevdiğiniz bir tanesini seçin.

Rahatlama terapileri uygulayın, yoga, meditasyon veya tai chi tiroid fonksiyonlarına ve özellikle travma, depresyon ve kötü haberlerle gelen sorunlardan etkilenen hastalıklara iyi gelir. Bu sadece tiroidinize değil, bütün gündelik hayatınıza iyi gelecek.

kaynak: sağlığa bir adım

Sonsuz Şifa Bireysel Seansları her derde çare buluyor.

Kendi dönüşümünüzü kendiniz sağlayamıyorsanız

Cavit Çağ’ın uyguladığı
SONSUZ ŞİFA Enerjisi BİREYSEL SEANSI alarak Geçmişte yaşadığınız olayların Fiziksel, Ruhsal, zihinsel ve duygusal alanlarınızda biriken toksinlerinden Bilinçaltınızda oluşan çöp inanç, korku, öfke, acı ve nefretin üzerinizdeki olumsuz etkisiniden, kurtulup Hayatınıza yeniden Sevinci, Neşeyi, Mutluluğu getirerek, Esnek düşünceler ile yaşam yolunuzu aydınlatarak Kalıcı kalite ve sağlık getirebilir,

Aynı bedende yeniden sağlıklı olarak doğabilirsiniz.

Kendinize bu armağanı alın..

Siz buna LAYIKSINI

Tel: 0533 835 2473

(WHATS APP” tan da arayabilirsiniz)

Eğer 18:00-21:00 arası bu telefonu ararsanız,

Herhangi bir ARACI olmadan Cavit ÇAĞ‘la görüşebilirsiniz.

Sevinç, Neşe, Mutlulukla birlikte Sonsuz ŞİFA sizinle olsun.

Sonsuz Şifa uzmanı Cavit Çağ çöp duygularınızı alarak yaşama aynı bedende yeniden doğmanızı sağlıyor iletişim 0533 835 2473

Hiç kimse SEVİLDİĞİNDEN

emin değil..

Bu yüzden KISKANÇ, Bu yüzden ACI çekiyor..

HALBUKİ Herkes SEVDİĞİ kadarıyla .. Sevgisini hissettirse KUCAKLASA sevdiğini.

HERKES MUTLU OLURDU..

MUTLULUK

SEVGİNİ  HİSSETTİRMEK TEN  GEÇER

* Cavit ÇAĞ

Источник: https://sonsuzsifa.com/blog/tiroid-problemlerini-doal-yollarla-tedavi-edin/

Tiroid bozukluğunun en önemli 13 belirtisi: Hipotiroidizm ve Hipertiroidizm

Tiroid Ve Göz Problemleri

Hipotiroidizm: Yorgunluk hipotiroidizmde bir numaralı semptomdur. Sürekli uyumak istersiniz ya da normalden daha fazla uyursunuz ama yine de yorgun, bitkin ve hiç enerjiniz yok gibi hissedersiniz.

Hipertiroidizm: Hipertiroidizmi olan bazı insanlar uykuya dalmada güçlük çekerler ve bu nedenle yorgun ve bitkin hissederler. Tiroid bezinin aşırı aktivitesi uykusuzluğa neden olur bu yüzden nabız hızlanır ve geceleri uykuya dalmanızı zorlaştıran ya da gecenin bir yarısı sizi uyandıran bir kaygı oluşur.

Hipertiroidi (zehirli guatr) nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Kilo değişimleri

Hipotiroidizm: Sürekli kilo alıyorsunuz veya kilo vermek çok zor. İşte bu hipertiroidizmin en önemli semptomudur. Metabolizmanızı hızlandırarak kilo verebilirsiniz.

Hipertiroidizm: Her zamanki miktarda ve her zamanki yiyecekleri yemenize rağmen kilo veriyor olabilirsiniz.

Hipotiroidi nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Mod ve zihinsel değişiklikler

Hipotiroidizm: Her zamankinden daha depresif ve daha üzgün hissediyorsunuz. Nedeni; beyninizdeki serotonin hormonu seviyenizi etkileyen tiroid hormonunun çok az olmasındır. Bunu ayrıca konsantrasyonunuzun düşük ve hafızanın zayıf ya da zihninizin bulanık olması olarak ta tanımlayabilirsiniz.

Hipertiroidizm: Hipertirodizm anksiyete, panik atak ya da bir türlü gevşeyememe durumuyla ilişkilidir. Aynı zamanda çok fazla tiroid hormonu konsantre olmayı zorlaştırır.

Hipotiroidizm: Çok ciddi ya da çok uzun süren kabızlığınız var. Bu, bağırsak hareketliliğinin azalmasına neden olan hormon seviyelerinin değişikliği yüzünden en yaygın semptomdur.

Hipertiroidizm: Diyare ya da huzursuz bağırsak sendromu olabilirsiniz

Kas ya da eklem problemleri

Hipotirodizm: Uzuvlarınızda birden uyuşma, karıncalanma hissediyorsunuz. Bu durum, tiroid hormonunun çok az üretilerek beyne, omuriliğe sinyal gönderilen sinyallerle bütün vücudunuzun etkilenmesi yüzündendir. Ayrıca kollarınızda ve bacaklarınızda genel kas ya da eklem katılığı, ağrı, zayıflık hissedebilir ya da tendinit olabilirsiniz.

Tiroid belirtileri nelerdir? Tiroit hastası olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Hipertirodizm: Ellerinizle bir şeyler taşırken ya da baş üzeri aktivitelerde ya da merdiven çıkarken zorluk ya da birçok kas ve eklem problemi yaşayabilirsiniz.

Düzensiz adet, kısırlık, libido problemleri

Hipotiroidizm: Adetiniz ağrılı, daha sık ve daha uzun sürebilir. Ayrıca kısırlık, libido problemleri, hormon değişikleri olabilir.

Hipertiroidizm: Adetiniz düzensiz, daha kısa ve daha az olabilir. Ayrıca kısırlıkta (Hipotiroidizm ve hipertiroidizm yumurtlamayı etkiler) olabilir.

Saç ve derideki değişimler

Hipotiroidizm: Saçınız kuru ve cansız olabilir ve kolay dökülebilir. Bu durum çok az salgılanan tiroid hormonunun saç büyüme döngüsünü azaltmasındandır. Aynı zamanda beklenmedik saç kayıpları ya da kirpik ve kaş kayıpları da yaşayabilirsiniz. Ayrıca metabolizmanızın yavaşlamasından dolayı deri kuruyabilir, tırnaklarınız kolayca kırılır.

Hipertiroidizm: Tipik saç dökülmelerine sebep olur, deriniz ince ve hassastır.

Vücut sıcaklığı

Hipotiroidizm: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktur ya da üşümüş hissedersiniz ya da vücut sıcaklığınız sürekli 37 derecenin altındadır.

Hipertiroidizm: Bazen çok sıcak hissedersiniz ya da çok fazla terlersiniz.

Kolesterol problemleri

Hipotiroidizm: Yüksek kolesterol seviyeniz olabilir, diyet, egzersiz ve ilaca rağmen.

Hipertiroidizm: Beklenmedik şekilde kolesterol seviyeniz düşüktür.

Haşimato nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Kan basıncı

Hipotiroidizm: Hipotirodizmi olan insanların hipertansiyon olma riskleri 2 ya da 3 kat daha fazladır.

Hipertiroidizm: Küçük tansiyonunuz normal seviyede ya da daha düşük olmasına rağmen büyük tansiyonunuz yüksek çıkar.

Kalp hızı

Hipotiroidizm: Kalp hızınız düşük olabilir. Kalp hızı tiroid hormonu tarafından düzenlenir. Tiroid hormonu yetersizliğinde kalp hızınız normalden 10-20 atım/dakika daha az olabilir.

Hipertiroidizm: Kalbiniz daha hızlı atabilir veya çarpıntı ya da üfürüm olabilir.Boyun genişlemesi (Guatr)

Guatr nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Tiroid bozukluğu risk faktörleri

Bazı insanlar tiroit problemlerine daha yatkındır. Hem genetik hem de çevresel faktörler hipertiroidizm ve hipotiroidizm gelişimine neden olur.

 • Aile Öyküsü: Eğer ailede tiroidi problemi öyküsü varsa, sizin de probleminizin olma ihtimali çok yüksektir.
 • Cinsiyet ve Yaş: Özellikle yaşlı nüfusta kadınlarda daha yüksek oranda görülür, kadınlar erkeklere göre 5 ya da 6 kat daha fazla risk altındadır.
 • Sigara: Sigaranın içindeki siyonid, tiroidin çalışmasına karşı bir rol oynar. Sigaranın tiroid üzerindeki en önemli etkisi hipertiroidizme neden olmasıdır. 1993 yılında The Journal of the American Medical Association’da yayınlanan bir makaleye göre; Graves hastalığı (tiroidin fazla çalışması sonucu boğazın şişmesi ve gözlerin dışarı doğru çıkmasıdır) riskinin içmeyenlere göre iki kat fazla olduğu bulunmuştur.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/tiroid-bozuklugunun-13-belirtisi-hipotiroidizm-hipertiroidizm/

Tiroid ve Göz

Tiroid Ve Göz Problemleri

Gözlerde büyüme “Ekzoftalmi” ve göz etrafında şişlik genelde Graves hastalarında (tiroid bezi fazla çalışan veya zehirli guatrı olan hastalarda) ortaya çıkan tabloya “Graves oftalmopatisi” denir. Hashimoto hastalarında çok nadirdir. Bununla beraber ekzoftalmi Graves hastalarının hepsinde ortaya çıkmaz.

Bu hastalığa tiroid göz hastalığı da denir. Bu hastalıkta gözün arkasındaki yağ dokusunda artma, göz kaslarında şişme, sertleşme (fibrozis) ve göz etrafındaki yumuşak dokularda şişlik gözlemlenmektedir.

Hastalığın ortaya çıkışı kişiden kişiye değişik bir seyir göstermektedir.

Bazı hastalarda kandaki T4 ve T3 hormonları yükseldikten kısa zaman sonra göz belirtileri ortaya çıkarken bazı hastalarda uzun yıllar çok ufak değişiklikler gözlenmektedir.

Göz Belirtileri ile Tiroid Hastalığı İlişkisi

Graves oftalmopatisi % 40 hastada hipertiroidi hastalığı (tiroid hormonlarında yükseklik) başladığında birlikte veya aynı anda ortaya çıkarken, % 40 hastada hipertiroidi başladıktan bir süre sonra ortaya çıkar. Hastaların % 20’sinde ise önce gözlerde büyüme (oftalmopati) oluşur sonra hipertiroidi gelişir.

Tiroid hormonları daha önce ve halen normal olduğu halde göz belirtileri olan kişiler olabilir. Bu hastalığa tıp dilinde ‘’ Ötiroid Graves Oftalmopatisi’’ denir.

Bunun anlamı tiroid hormonlarının normal olmasına karşılık gizli tiroid hastalığı nedeniyle göz büyümesinin olması durumudur ve nadir görülür ( Bu tür hastalık oftalmopatili olguların % 3’nü oluşturur).

Göz Bulgularının Seyri

Göz belirtileri % 85-95 hastada her iki gözde, % 5-15 hastada ise tek gözde olur. Göz belirtileri % 3-5 hastada ciddi olmakta ve hastalık şiddetli seyretmektedir, ancak çoğu hastada hastalığın seyri çok iyi olmakta ve tedaviden fayda görmektedirler.

Oftalmopati kadınlarda daha sık görülmekte (kadın/erkek oranı 1.8-2.8/1‘dır), yaşlılarda ve erkeklerde olduğunda ise daha şiddetli seyretmektedir.

Gözlerdeki büyüme veya hastalık % 66 hastada, yani çoğu kişide, hipertiroidi tedavisi sırasında (Propiltiourasil veya Metimazol ilaçları kullanırken) düzelir ve gerileme olur, ancak % 8’inde düzelme olmaz ve göz belirtilerinde artma olabilir. Bu nedenle tiroid hormonlarının normal seviyeye getirilmesi göz hastalığı için çok önemlidir.

Diğer Göz Bulguları;

 • 1. Yukarı, aşağı, yana bakışta gözde ağrı olması.
 • 2. Gözde kuruma, kaşıntı, kuruluk ve kontak lens takmada zorluk.
 • 3. Gözde ve etrafındaki dokularda iltihap ve şişme
 • 4. Gözlerin kanlanması
 • 5. Bazen çift görme
 • 6. Görmede bozukluk

Teşhis ve Ayırt Edici Tanı

Oftalmopati her iki gözde olduğunda tanı yönünden problem pek olmaz. Ancak tek gözde olması durumunda diğer nedenler mutlaka ekarte edilmelidir. Bu kişilerde önce Graves hastalığı olup olmadığı tiroid hormon tetkikleri ile araştırılır. Daha sonra göze yönelik tomografi veya MR çekimi yapılır.

Böylece bu belirtilere neden olabilecek tümörler, aksiyal myopi, iltihabi başka hastalıklar, kist, anevrizma denilen kan damarlarının balonlaşması ve lenfoma adı verilen bir kanser türü gibi hastalıkların olup olmadığı araştırılır. Tam kan tetkiki yapılarak kan hastalığı olup olmadığı araştırılır.

Graves oftalmopatisinin kötüleşmesine veya şiddetinin artmasına neden olan faktörler şunlardır:

 • 1) Şiddetli ve uzun süre devam eden tiroid bezi fazla çalışması (hipertiroidizm),
 • 2) Hastanın aşırı dozda Propiltiourasil veya Metimazol kullanması sonucunda tiroid bezi yetmezliğine (hipotiroidiye) girmesi (TSH’nın yükselmesi),
 • 3) Sigara içmek,
 • 4) TSH-reseptör antikorların çok yüksek olması

Gözün Öne Doğru Çıkma Derecesinin Ölçümü

Oftalmopatide üst göz kapaklarında kasılma veya çekilme vardır. Göz yuvarı öne doğru fırlar ki, buna ekzoftalmi veya proptozis denir.

Proptozis, yani gözün öne doğru çıkma derecesi göz doktoru tarafından Hertel ekzoftalmometresi denilen bir aletle ölçülebildiği gibi göz tomografisi veya MR tetkiki ile daha hassas olarak ölçülür. Her ırka göre gözün öne doğru çıkma miktarı değişiktir. Türklerde gözün 21 mm’nin üzerinde çıkıntı yapması anormaldir.

Gözün öne doğru çıkmasının nedeni göz yuvarlağının arkasında bulunan yağ ve mukopolisakkarit yapıdaki dokunun artmasına ve göz kaslarının enflamasyon nedeniyle şişmesine bağlıdır.

Toplar damarlarda kanın fazla olması ise göz etrafındaki dokuların şişmesine neden olur. Göz kaslarındaki şişme ise çift görmeye neden olur. Göz kırmızı bir renk alabilir ve bazı hastalar göz kapaklarını kapatamaz. Işıktan rahatsız olma, yanma hissi ve gözde ağrı gibi şikayetler olabilir.

Graves Oftalmopati Evreleri

Oftalmopatinin 2 evre veya dönemi vardır:

 • 1-İlk başlangıç dönemi veya iltihabi dönem veya aktif faz (3-9 ay sürer)
 • 2- Dokuların sertleştiği dönem (Fibrotik faz ) Hastalık ilk dönem denen iltihabi evrede tedaviye cevap verebilir. Dokuların sertleştiği ikinci dönemde tedaviye maalesef yanıt azdır. Göz Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?Graves oftalmopati tedavisinin 3 aşaması vardır: 1- Hipertiroidizmin yani T3 ve T4 hormon yüksekliğinin tedavisi 2- Şikayetlere yönelik tedavi
 • 3- Oftalmopatinin yani göz hastalığının tedavisi (İlaç, prizmatik gözlük,kortizon tedavisi, şaşılık veya dekompresyon ameliyat tedavisi)

1-Hipertiroidizmin (tiroid bezi aşırı çalışmasının) Tedavisi : Propiltiourasil veya Metimazol gibi ilaçlarla yüksek olan T3 ve T4 hormonlarının normal seviyeye gelmesi göz belirtilerini bazı hastalarda tamamen düzeltir.

Bu düzelmenin veya iyileşmenin ilaçlardan değil hormonların düzelmesinden ileri geldiği gösterilmiştir. Radyoaktif iyot tedavisinin oftalmopatiyi kötüleştirdiği iddia edilmiştir.

Ancak bu durumun şiddetli oftalmopatilerde ve sigara içenlerde oluşur.

2-Şikayetlere Yönelik Tedavi: Göz kapamaları, yapay göz damlalarının kullanılması ve gece yatarken yatağın baş kısmının yukarı kaldırılması kişiyi rahatlatabilir. Güneşten rahatsız olma, soğuğa ve rüzgara karşı hassasiyet durumlarında güneş gözlüğü ve yapay göz damlaları veya yağları kullanılabilir. Yatarken gözlerin kapatılması da faydalı olur.

3-Gözdeki Hastalığa Yönelik Tedavi : İlaç tedavisi hastalığın iltihabi döneminde daha etkilidir. Gözdeki dokular sertleşmişse bu ilaçların etkisi az olur. İlaç tedavisi olarak kortizon tedavisi yapılır.

Kortizon Tedavisi: Kortizon tedavisi gözdeki ağrı ve şişliği giderir. Kortizonla birlikte mideyi korumak için bazı ilaçlar da alınır. Kortizon kullanan kişilerin tuzsuz yemeleri gerekir.

Radyoterapi ve kortizon tedavisi birlikte yapılabilir ve kortizon dozunu azaltmamızı sağlar. · Yeni kullanılmakta olan bazı ilaçlar: Pentoksifilin ve antioksidan ilaçların faydalı olduğuna dair araştırmalar vardır.

Antioksidan vitaminler (C vitamini, selenyum, E vitamini gibi) ve omega-3 yağ asitleri destek olarak faydalıdır. Octreotid isimli bir ilaç ile de faydalı sonuçlar alınmıştır.

Göz Ameliyatı

Gözün kornea adı verilen tabakasında yara (ülserasyon) veya enfeksiyon gelişmesine bağlı olarak kalıcı göz hasarları meydana gelebilir.Korneanın kurumasını önlemek için tarsorafi operasyonu ile kapakların bir kısmının veya tamamının geçici olarak kapalı kalmasını sağlıyabiliyoruz.

Çift görme için prizmatik gözlük camları veya şaşılık operasyonları uygulanabilir.

Retina tabakasında hasar riski veya göz sinir harabiyeti riski nedeniyle görme kaybı gelişebilecek hastalarda veya şiddetli hastalığı olan kişilerde orbita dekompresyon ameliyatı yapılabilmektedir.

Источник: https://www.zekitunc.com/tr/icerik/30/tiroid-ve-goz

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть