Trigeminal Nevralji Nedir?

Trigeminal nevralji: Belirtileri, nedenleri ve tedavisi

Trigeminal Nevralji Nedir?

Trigeminal nevralji yüzün bir sinir bozukluğudur. Özellikle alt yüz ve çene ve burun, kulak, göz veya dudak çevresinde ani ve korkutucu yüz ağrısına neden olur.

Tic douloureaux olarak da bilinen, en acı verici insan koşullarından biri olduğu düşünülmektedir.

Nöralji, sinir tahrişi veya hasarı nedeniyle bir sinir boyunca şiddetli ağrıya işaret eder. Trigeminal nevralji, başın en geniş kapsamlı sinirlerinden biri olan trigeminal siniri etkiler.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), yılda yaklaşık 14.000 kişi durumu geliştirir ve şu anda 140.000 kişi durumla birlikte yaşamaktadır. Dünya çapında yaklaşık bir milyon insanı etkilediği düşünülmektedir.

Trigeminal nevralji üzerine hızlı gerçekler

 • Trigeminal nevralji yüz veya trigeminal siniri etkileyen aşırı derecede ağrılı bir durumdur.
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaklaşık 14.000 kişiyi etkiliyor.
 • Ağrı genellikle şiddetli olur ve yüzün bir tarafında meydana gelir.
 • Trigeminal nevralji genellikle trigeminal sinirin kökü için basınç uygulayan kan damarlarından kaynaklanır.
 • Antikonvülsan ilaçlarla veya bir dizi ameliyatla tedavi edilir.

Trigeminal nevralji nedir?

Trigeminal nevralji, nosiseptif olmayan bir ağrı türüdür.

Ağrı, nosiseptif ve nosiseptif olamaz.

 • Nosiseptif ağrı, bir dış uyarının, sinir sisteminde belirli bir ağrı reseptörünü tetiklemesi, örneğin bir yanığın neden olduğu ağrı olduğunda ortaya çıkar.
 • Nosiseptif olmayan ağrı, sinirlerdeki hasar veya tahriş veya sinir sisteminde bir hatadan kaynaklanır. Sinirler, beyine acı mesajlar gönderiyorlar.

Nevralji, nosiseptif olmayan bir ağrı türüdür ve trigeminal nevralji, yüzdeki trigeminal veya 5. kraniyal sinirin neden olduğu nosiseptif olmayan bir ağrıdır.

Nevralji hastaları, kısa süreli ancak yoğun bir yanma veya bıçaklama ağrısı olarak tanımlamaktadır. Ağrı, etkilenen sinirin seyri boyunca ateş ediyormuş gibi hissedebilir. Ağrı kısa olsa da, trigeminal nevralji zamanla kötüleşen kronik bir durumdur.

Ağrı nöbetleri genellikle yüzün bir tarafında genellikle birkaç dakika sürebilir.

Trigeminal nevralji, kadınlarda erkeklerden iki kat daha yaygındır ve 50 yaşından sonra daha olasıdır.

belirtiler

Aşağıdaki belirtilerden biri veya daha fazlası oluşabilir:

 • birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar süren hafif ağrının aralıklı sekansları
 • elektrik çarpması gibi hissetmek için şiddetli yanma, ateş etme, ayağa kalkma atakları
 • genellikle yüzüne dokunmak, çiğnemek, konuşmak veya dişleri fırçalamak gibi acı verici olmayan uyaranların tetiklediği ani ağrı saldırıları
 • Birkaç dakikadan birkaç dakikaya kadar süren ağrının spazmı
 • çok daha uzun süre dayanabilen küme ataklarının atakları, ancak aralarında hiç acı olmayabilir
 • trigeminal sinir ve dalları, alın, gözler, dudaklar, diş etleri, dişler, çene ve yanak da dahil olmak üzere ulaşabileceği yerlerde ağrı
 • yüzün bir tarafında ağrı, ya da daha az sıklıkta, her iki taraf
 • Tek noktaya odaklanmış veya daha geniş bir desende yayılan ağrı
 • zaman içinde daha düzenli ve yoğun olarak ortaya çıkan ağrı saldırıları
 • Ağrı gelişmeden yüzünde karıncalanma veya uyuşma

Şiddetli vakalarda her gün yüzlerce kez ağrılar meydana gelebilir. Bazı hastalar ataklar arasında aylar veya yıllar boyunca hiçbir semptom göstermeyebilirler.

Bazı hastalarda, dokundukları zaman ağrıyı tetikleyen yüzlerinde belirli noktalar olacaktır.

Ağrı bölgesi

Ağrı bölgesi trigeminal sinirin üç dalına dayanacaktır:

 • Oftalmik: Alın, burnu ve gözleri etkiler.
 • Maxiller: Alt göz kapağını, burnu, yanağı, sakızı, dudağı ve üst dişleri etkiler.
 • Mandibular: Çene, alt diş, diş eti ve alt dudağı etkiler.

Trigeminal nevralji bazen bir seferde birden fazla dalı etkiler.

Atipik trigeminal nevralji

Atipik trigeminal nevralji, tipik trigeminal nevraljide bir varyasyondur. Ağrı, keskin veya bıçaklamaktan ziyade yanma, ağrı veya kramp şeklinde tanımlanabilir.

Yüzün bir tarafında, sıklıkla trigeminal sinir bölgesinde oluşabilir ve kafa derisinin üst boynuna veya arkasına uzanabilir. Ağrı, hafif bir ağrının şiddetli bir yanma ya da yanma hissinden yoğunlaşmasına neden olabilir.

Trigeminal nevraljinin atipik sunumu teşhis etmek zordur.

Nedenler

Trigeminal nevraljinin ana nedeni, trigeminal sinirin kökü üzerine baskı yapan kan damarlarıdır.

Bu, siniri bıçaklama ağrıları olarak deneyimlenen ağrı sinyallerini iletir. Bu sinir üzerindeki basınç ayrıca bir tümör veya multipl sklerozdan (MS) kaynaklanabilir.

Diğer nedenler arasında şunlar olabilir:

 • Multipl skleroz: Sinirin demiyelinizasyonu nedeniyle oluşur. Trigeminal nevralji tipik olarak multipl sklerozun ileri evrelerinde ortaya çıkar.
 • Bir tümör trigeminal sinire karşı bastırır: Bu nadir bir nedendir.
 • Sinire fiziksel hasar: Bu yaralanma, diş veya cerrahi işlem veya enfeksiyonun sonucu olabilir.
 • Aile öyküsü: Kan damarlarının oluşumu kalıtsaldır.

Bazen sebep bilinmemektedir.

Teşhis

Bir bireyin semptomları trigeminal nevraljiyi gösteriyorsa, bir doktor etkilenen bölgeleri belirlemek için yüzlerini inceleyecektir.

Bir manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taraması diş çürümesi, bir tümör veya sinüzit gibi benzer semptomları olan diğer durumların ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bir MRI sinir irritasyonunun kesin nedenini gösterme olasılığı düşüktür.

tedavi

Trigeminal nevraljinin başlıca tedavileri reçeteli ilaçları ve ameliyatı içerir.

İlaçlar

Trigeminal nevraljiyi tedavi etmek için ilaçlar kullanılabilir, ancak bunlar zamanla daha az etkili olabilir.

İstenmeyen yan etki riski de vardır.Bu durumlarda, ameliyat en iyi seçenek olabilir.

Antikonvülsanlar

Parasetamol gibi ağrı kesici, trigeminal nevraljinin ağrısını hafifletmez. Doktorlar, bu nedenle antikonvülsan ilaç reçete. Bunlar normal olarak nöbetleri önlemek için kullanılır, ancak beyne gönderilen ağrı sinyallerini de azaltabilir veya engelleyebilirler. Bunu sinir uyarılarını sakinleştirerek yaparlar.

Trigeminal nevralji için en yaygın antikonvülsanlar şunlardır:

 • karbamazepin (Tegretol, Carbatrol, Epitol)
 • fenitoin (Dilantin)
 • gabapentin (Neurontin)
 • topiramat (Topamax)
 • valproik asit (Depakene, Depakote)
 • lamotrijin (Lamictal)

Bazen antikonvülsan zaman içinde etkinliğini kaybeder. Bu olursa, doktor dozu artırabilir veya başka bir antikonvülsana geçebilir.

Antikonvülsanların yan etkileri şunlardır:

 • baş dönmesi
 • karışıklık
 • uyuşukluk
 • görüş problemleri
 • mide bulantısı
 • İntihar düşünceleri

Bu ilaçlara alerjiniz olmadığından emin olun ve herhangi bir alerjiyle ilgili olarak doktorunuza danışın.

Antispastisite ajanları

Baklofen kas gevşetici bir maddedir. Tek başına veya antikonvülzanlarla kombine edilebilir. Ters etkiler bulantı, uyuşukluk ve karışıklığı içerir.

Alkol enjeksiyonu

Bu yüzün etkilenen bölgelerini uyuşur ve geçici ağrı giderimi sağlar. Doktor, yüzün acı veren kısmına alkol enjekte eder. Hasta daha sonraki enjeksiyonları veya daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyabilir.

cerrahlık

Trigeminal nevralji için cerrahi amaçlamaktadır:

 • trigeminal sinire karşı basmaktan bir damar veya atardamarı durdurmak
 • trigeminal sinire zarar verir, böylece kontrolsüz ağrı sinyalleri durur

Sinirin zarar görmesi geçici veya kalıcı yüz uyuşukluğuna yol açabilir. Cerrahi rahatlama sağlayabilir, ancak belirtiler aylar veya yıllar sonra geri dönebilir.

Trigeminal nevralji için bir dizi cerrahi seçenek vardır.

Mikrovasküler dekompresyon

Mikrovasküler dekompresyon (MVD), trigeminal sinirin kökü üzerine baskı yapan kan damarını yeniden yerleştirmeyi veya çıkarmayı içerir.

Cerrah, başın yanında, ağrının bulunduğu yere yakın kulağın arkasında küçük bir kesi yapar. Kafatasında küçük bir delik yapılır ve beyin trigeminal siniri açığa çıkarır. Sinir ve herhangi bir dokunaklı atardamar arasına etkin bir şekilde bir sinir yerleştirilir.

Eğer kan damarları sinirlere karşı baskı yapmazsa sinir kesilebilir.

MVD, ağrının giderilmesinde veya azaltılmasında etkili olabilir, ancak bazen ağrı geri döner. Bazı işitme kaybı, yüz zayıflığı, yüz uyuşması ve çift görme riski de vardır.

Bu prosedür çok küçük bir inme ve ölüm riskini taşır.

Perkütan gliserol rizotomi

Perkütan gliserol rizotomi (PGR) de gliserol enjeksiyonu olarak bilinir. Yüzden bir iğne ve kafatasının tabanında bir açıklık içine sokulur. Görüntüleme teknikleri, iğneyi trigeminal sinirin üç dalının birleşme noktasına yönlendirir.

Az miktarda steril gliserol enjekte edilir. Birkaç saat içinde, trigeminal sinir hasar görür ve ağrı sinyalleri bloke edilir.

Çoğu insan PGR ile belirgin ağrı kesicidir, ancak ağrı daha sonra tekrarlayabilir. Birçok hastada yüz karıncalanması veya uyuşma görülür.

Trigeminal sinirin perkütan balon kompresyonu

Bir balon, sinirin yanındaki şişirme için içi boş bir iğneden aşağı doğru gönderilir. Bu sinirlere zarar verir ve kontrolsüz sinyalleri engeller.

Prosedür etkilidir, ancak acı geri dönebilir. Çoğu hasta, yüz uyuşukluğu ve yarısından fazlası çiğnemek için kullanılan kasların geçici veya kalıcı zayıflığını tecrübe eder.

Perkütan stereotaktik radyofrekans termal rizotomi

Bu prosedür, ağrıya bağlı özel olarak seçilmiş sinir liflerini yok etmek için elektrik akımlarını kullanır.

Sedasyon altında sinir köküne bir elektrot bağlanır. Hasta elektrotlar ısındığında ve siniri yok ederken elektrik darbelerinin hissedilip hissedilemeyeceğini belirlemek için sedasyondan uyandı.

PSRTR geçiren hastaların çoğu, sonradan bazı yüz uyuşuklukları yaşayacaktır.

Kısmi duyusal rizotomi

Doktor kafatasına küçük bir delik açar ve sinirleri keser. Sinirin tabanı kesildiğinden, hasta kalıcı yüz uyuşukluğuna sahip olacaktır. Bazen doktor sinirlerini kesmek yerine sinirlendirir.

Gama-bıçak radyocerrahisi

Trigeminal sinirin kökü için yüksek dozda radyasyon hedefleniyor, bu da sinir hasarına ve ağrı azalmasına neden oluyor. Hasta birkaç hafta içinde ağrıyı yavaş yavaş iyileştirir. İlk yardımların görünmesi birkaç hafta sürebilir.

GKR çoğu hasta için etkilidir. Bununla birlikte, bazıları daha sonra ağrı tekrarlaması yaşayabilir.

önleme

Trigeminal nevraljinin gelişmesini önlemek için hiçbir kılavuz yoktur.

Ancak, aşağıdaki adımlar tanı konulduktan sonra saldırıları önlemeye yardımcı olabilir:

 • yumuşak yiyecekler yiyor
 • Çok soğuk veya sıcak yiyeceklerden kaçınmak
 • yüzünü ılık suyla yıkamak
 • yüzünü yıkarken pamuklu pedler kullanarak
 • diş fırçalama bir saldırı tetiklerse, yedikten sonra ağzınızı ılık su ile durulayın
 • mümkün olduğu kadar bilinen tetikleyicileri önlemek

Trigeminal nevralji zayıflatıcı olabilir, ancak semptomları yönetmek yaşam kalitesini büyük ölçüde artırabilir.

Источник: https://trmedbook.com/trigeminal-nevralji-belirtileri-nedenleri-ve-tedavisi/

Trigeminal Nevralji Nedir? Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Trigeminal Nevralji Nedir?

Trigeminal nevralji trigeminal siniri etkileyen, yüzünüzden beyninize sansasyon getiren kronik ağrı durumudur. Trigeminal nevraljiniz varsa, yüzünüz hafifçe uyarılmış olsa da(diş fırçalamaktan veya makyaj yapmaktan) acı çeken bir ağrı sarsıntısı tetikleyebilir.

Başlangıçta kısa, hafif ataklar yaşayabilirsiniz. Ancak trigeminal nevralji ilerleyebilir ve ağrıyan ağrıların daha uzun, daha sık görülmesine neden olabilir. Trigeminal nevralji, kadınları erkeklerden daha sık etkiler ve 50 yaşından büyük kişilerde görülme olasılığı daha yüksektir.

Mevcut tedavi seçenekleri çeşitliliği nedeniyle, trigeminal nevraljiye sahip olmak mutlaka bir acı hayatına mahkum olduğunuz anlamına gelmez. Doktorlar genellikle trigeminal nevraljiyi ilaçlar, enjeksiyonlar veya ameliyatlarla etkin bir şekilde idare edebilirler.

Trigeminal Nevralji

Trigeminal Nevralji Belirtileri

Trigeminal nevralji belirtileri bir veya daha fazlası görülebilir:

Trigeminal Nevralji Belirtileri

 • Yüze dokunarak çiğneme, konuşma ve diş fırçalama gibi şeylerin tetiklediği spontan ağrı
 • Birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürecek acıdan kurtulma
 • Sürekli ağrıyan, yanma hissi spazm
 • Yanak, çene, diş, diş etleri, dudaklar veya daha az göz ve alın dahil olmak üzere trigeminal sinir tarafından sağlanan alanlarda ağrı
 • Ağrı tek bir noktaya odaklanır veya daha geniş bir desende yayılır
 • Zamanla daha sık ve yoğun ağrılar

Trigeminal Nevralji Nedenleri

Tic douloureux olarak da bilinen trigeminal nevraljide trigeminal sinirin fonksiyonu bozulmuştur. Genellikle problem, normal bir kan damarı (bu durumda bir arter veya damar) ile beynin tabanındaki trigeminal sinir arasındaki temastır. Bu temas, sinir üzerine baskı yapar ve arızalanmasına neden olur.

Trigeminal nevralji, yaşlanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkabilir veya bazı sinirleri koruyan miyelin kılıfına hasar verecek şekilde multipl skleroz veya benzer bir bozukluk ile ilişkili olabilir. Daha az sıklıkla trigeminal sinir ağrısı, trigeminal siniri sıkıştıran bir tümörden kaynaklanabilir.

Bazı insanlar, beyin lezyonu veya başka anormallikler nedeniyle trigeminal nevraljiyi deneyimleyebilir. Diğer vakalarda, trigeminal nevraljiden cerrahi yaralanmalar, inme veya yüz travması sorumlu olabilir.

Tetikleyiciler

Bir dizi tetikleyici trigeminal nevraljinin ağrısını tetikleyebilir, bunlar arasında:

 • Tıraş olmak
 • Yüzüne dokunmak
 • Yemek yemek
 • Dişlerini fırçalamak
 • Konuşmak
 • Makyaj yapmak
 • Bir rüzgara rastlamak
 • Gülümsemek
 • Yüzünü yıkamak

Trigeminal Nevralji Tedavisi

Trigeminal Nevralji Tedavisi

Trigeminal nevralji tedavisi genellikle ilaçlarla başlar ve bazı kimselerin ek tedaviye ihtiyacı yoktur. Bununla birlikte, zaman içerisinde bazı kişiler ilaçlara cevap vermeyebilir veya hoşnutsuz yan etkilere maruz kalabilirler. Bu insanlar için enjeksiyon veya ameliyat diğer trigeminal nevralji tedavi seçenekleri arasındadır.

Durumunuz multipl skleroz gibi başka bir nedenden kaynaklanıyorsa, doktorunuz alttaki durumu tedavi seçeneği olarak düşünücektir.

Trigeminal nevralji için İlaçlar

Trigeminal nevraljiyi tedavi etmek için, doktorunuz genellikle beyninize gönderilen ağrı sinyallerini azaltmak veya engellemek için ilaçlar almanızı önerebilir.

 • Antikonvulsanlar. Doktorlar trigeminal nevralji için genellikle karbamazepin (Tegretol, Carbatrol, diğerleri) reçete ederler ve durumun tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir. Trigeminal nevraljiyi tedavi etmek için kullanılabilen diğer antikonvülzan ilaçlar okskarbazepin (Trileptal), lamotrijin (Lamictal) ve fenitoin (Dilantin, Phenytek) içerir. Diğer ilaçlar, örneğin klonazepam (Klonopin) ve gabapentin (Neurontin, Gralise, diğerleri) de kullanılabilir. Kullandığınız antikonvülzan etkinliği kaybetmeye başlarsa, doktorunuz dozu artırabilir veya başka bir türe geçebilir. Antikonvülzanların yan etkileri baş dönmesi, konfüzyon, uyuşukluk ve mide bulantısı olabilir. Ayrıca, karbamazepin, başta Asya kökenli olmak üzere bazı insanlarda ciddi bir uyuşturucu reaksiyonunu tetikleyebilir, bu nedenle karbamazepine başlamadan önce genetik test önerilebilir.
 • Antispazmodik ilaçlar. Baklofen (Gablofen, Lioresal) gibi kas gevşetici ilaçlar tek başına veya karbamazepin ile kombinasyon halinde kullanılabilir. Yan etkiler arasında karışıklık, bulantı ve uyuşukluk olabilir.
 • Botoks enjeksiyonu. Küçük çalışmalar, onabotulinumtoxinA (Botox) enjeksiyonlarının, ilaçlardan daha fazla yardım almayan insanlarda trigeminal nevraljiden gelen ağrıyı azaltabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, bu tedavi bu tedavi için yaygın olarak kullanılmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Trigeminal nevralji ameliyatı

Trigeminal nevralji ameliyatı

Trigeminal nevralji ameliyatı amacı, kan damarının trigeminal sinirin sıkışmasını durdurmak ya da arızalanmasını önlemek için trigeminal sinire hasar vermektir. Sinirin hasarlanması, geçici veya sürekli yüzdeki uyuşukluğa neden olur ve herhangi bir cerrahi prosedürle ağrı aylar veya yıllar sonra geri dönebilir.

Trigeminal nevraljiye yönelik cerrahi seçenekler şunlardır:

 • Mikrovasküler dekompresyon. Bu prosedür, trigeminal kök ile temas halinde olan kan damarlarının yerlerine yerleştirilmesini veya çıkarılmasını içerir. Mikrovasküler dekompresyon sırasında, doktorunuz ağrınızın yanında kulağın arkasında bir kesi yapar. Daha sonra, kafatasınızdaki küçük bir delik aracılığıyla, cerrah trigeminal sinirle temas halindeki tüm arterleri sinirden uzaklaştırır ve sinir ile arterler arasına bir ped yerleştirir. Bir damar siniri sıkıştırıyorsa, cerrah bunu çıkarabilir. Doktorlar, arterler sinir üzerine baskı yapmıyorsa, bu işlem sırasında trigeminal sinirin bir bölümünü kesebilir (nevrektomi).Mikrovasküler dekompresyon çoğu zaman ağrı kesebilir veya azaltabilir, ancak bazı insanlar ağrı tekrarlayabilir. Mikrovasküler dekompresyon, işitme kaybı, yüz zayıflığı, yüzsüz hissizlik, inme veya diğer komplikasyonlar gibi bazı risklere sahiptir. Bu prosedüre sahip olan insanların çoğunda sonradan yüzsüz hissizlik görülmez.
 • Gamma Knife radyocerrahi. Bu prosedürde, bir cerrah trigeminal sinirin köküne odaklanmış bir radyasyon dozu yönlendirir. Bu prosedür, trigeminal sinire hasar vermek ve acıyı azaltmak veya ortadan kaldırmak için radyasyon kullanır. Rahatlama kademeli olarak gerçekleşir ve birkaç hafta sürebilir.Gamma Knife radyocerrahisi, insanların çoğunun ağrıyı ortadan kaldırmada başarılıdır. Ağrı tekrarlanırsa, işlem tekrarlanabilir.

Bir rizotomi gibi trigeminal nevraljiyi tedavi etmek için diğer prosedürler kullanılabilir. Rizotomi sırasında, cerrahınız sinir liflerini yok eder ve bu da bazı yüz uyuşmalarına neden olur. Rizotomi çeşitleri şunları içerir:

 • Gliserol enjeksiyonu. Bu işlem sırasında, doktorunuz yüzünüzden ve kafatasının tabanındaki bir açıklığa bir iğne ekler. Doktorunuz, iğneyi trigeminal sarnıç, trigeminal sinirin üç dala bölünmüş olduğu trigeminal sinir gangliyonunu çevreleyen omurilik sıvısının küçük bir kesesi içine yönlendirir ve kökünün bir parçasıdır. Daha sonra, doktorunuz trigeminal siniri tahrip eden ve ağrı sinyallerini bloke eden küçük miktarda steril gliserol enjekte edecektir.Bu işlem çoğunlukla ağrıdan kurtulur. Bununla birlikte, bazı insanlar daha sonra ağrılar tekrar eder ve çoğu yüzdeki uyuşma veya karıncalanma yaşar.
 • Balon sıkıştırması. Balon kompresyonunda, doktorunuz yüzünüzde içi boş bir iğne ekler ve kafatasının tabanından geçen trigeminal sinirin bir bölümüne yönlendirir. Daha sonra, doktorunuz iğne yoluyla ucunda bir balon ile ince, esnek bir tüp (kateter) geçirir. Doktorunuz trigeminal siniri hasarlamak ve ağrı sinyallerini bloke etmek için balonu şişirir.Balon sıkıştırması birçok insanda, en azından belirli bir süre boyunca ağrı kontrol eder. Bu prosedüre giren insanların birçoğunda yüzsüz hissizlik görülür ve bazıları çiğnemek için kullanılan kasların geçici veya kalıcı güçsüzlüğünü yaşar.
 • Radyo frekanslı termal lezyon. Bu prosedür ağrı ile ilişkili sinir liflerini seçici olarak yok eder. Siz sakinleştirilirken, cerrah yüzünüzde içi boş bir iğne takar ve kafatasının tabanındaki bir açıklıktan geçen trigeminal sinirin bir bölümüne yönlendirir.İğne yerleştirildikten sonra, cerrah sizi sedasyondan uyandıracaktır. Cerrahınız iğne yoluyla bir elektrot ilâve eder ve elektrodun ucundan hafif bir elektrik akımı gönderir. Karıncalanmanın ne zaman ve nerede olduğunu hissetmeniz istenir.

Nöroşirurjeniz ağrınızdaki sinirin bir bölümünü bulduğunda, sedasyona geri dönersiniz. Daha sonra elektrot, sinir liflerine zarar verene kadar ısıtılır ve bir yaralanma (lezyon) alanı oluşturur. Ağrınız ortadan kalkmazsa, doktorunuz ek lezyonlar oluşturabilir.

Radyofrekans termal lezyon genellikle işlem sonrası geçici bazı yüz hissizliklerine neden olur.

Bir önceki yazımız olan Whipple Ameliyatı başlıklı makalemizde endokrin cerrahi, laparoskopik cerrahi ve Pankreas kanseri hakkında bilgiler verilmektedir.

Sorularınızı Yorum Bölümünden Sorabilirsiniz …

Источник: https://doktorun.net/trigeminal-nevralji/

Trigeminal Nevralji Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Trigeminal Nevralji Nedir?

Haber güncelleme tarihi 01.02.2019 17:12

Trigeminal Nevralji Nedir?

Nöropatik ağrı türlerinden biri olan trigeminal nevralji, ani ve şiddetli yüz ağrıları olarak tanımlanmaktadır. Yüzün tek bir tarafını tutan ve “bıçak saplanması” veya “elektrik çarpması” şeklinde ifade edilen bir ağrıdır.

Kısa süren bu şiddetli ağrılar tekrarlayıcı özellikte olup, çiğneme, konuşma, traş olma, soğuk ve sıcak yiyecekler gibi faktörlerin tetiklediği bir rahatsızlıktır.

 Çeşitli faktörler nedeniyle tetik noktasının uyarılması sonucunda veya kendiliğinden meydana gelen ağrı, genellikle yüzün tek bir tarafında meydana gelir. Ancak hastaların %3-6’sında iki taraflı trigeminal nevraljiye rastlanılır.

Erkeklere oranla kadınlarda daha sık rastlanılan trigeminal nevralji, genellikle 50 yaş sonrasında görülür. Toplumda trigeminal nevraljinin görülme oranı100.000’de 5 ile 25 arasında olduğu belirtilmektedir.

Trigeminal sinir, 5. beyin siniridir. Beyinden direkt olarak çıkan 12 çift sinirden yalnızca bir tanesidir. 3 dalı bulunan trigeminal sinir; göz çevresi, üst çene – yanak ve alt çene olmak üzere 3 bölümün duyusunu beyne aktaran sinirdir.

Trigeminal nevraljide nadiren de olsa 3 dalın birden tutulduğu görülürken genellikle ikinci ve üçüncü dal tutulur.

 Nevraljinin oluşum nedeni; çeşitli nedenlerden dolayı sinirin hasar görmesi ve zedelenmesi durumunda beyne yanlış bilgi iletmeye başlamasıdır.

Hasar gören veya zedelenen sinirler beyne yanlış bilgi iletmesi sonucunda sürekli tekrarlayan şiddetli ağrılar meydana gelir. Hastalar bu ağrıyı; “yanma, batma, uyuşma, karıncalaşma, donma, elektrik çarpması ve bıçak saplanması” gibi ifadelerle anlatırlar.

Trigeminal Nevralji Neden Olur?

Az önce bahsettiğimiz üzere nevralji, sinirlerin herhangi bir nedenden dolayı hasar görmesi veya zedelenmesinden dolayı oluşur. Bu nedenle hasar gören veya zedelenen sinirler beyne yanlış bilgi aktarımda bulunurlar ve bu nedenle ağrı oluşur.

 Zarar gören sinirlerin yanı sıra bu sinirlere komşuluk yapan damarsal oluşumlardaki yapısal bozukluk ve farklılıklar trigeminal nevraljinin diğer nedenlerindendir. Aynı zamanda kemik yapısındaki farklılıklar da bu nedenlerden bir diğeridir.

Kafa içindeki iyi veya kötü huylu tümörlerin trigeminal nevralji nedenlerinden olabileceği düşünülmektedir.

Yapısal bozukluklar ve farklılıkların yanı sıra trigeminal nevraljiye neden olan birçok çevresel faktör bulunmaktadır. Unutmayınız ki sinir sistemini olumsuz yönde etkileyen her durum nöropatik ağrı nedenleri arasında yer almaktadır.

Bu nedenle sinir yaralanması, beyin damarı yaralanması, omurilik travması, MS, zona, diyabet ve tümörler trigeminal nevralji nedenleri arasında sıralanabilirler. Nevralji olarak tanımlanan sinir ağrısı yalnızca yüzde meydana gelmemektedir.

Sinir sisteminde etkilediği alana göre zona sonrasında vücudun herhangi bir bölümünde veya kaburgalarda meydana gelebilir. Trigeminal nevralji nedenlerinden olan zonanın hangi yaşta geçirildiği de oldukça önemlidir.

Özellikle ileri yaşlarda meydana gelmiş zona, daha sonraları devamlı trigeminal nevralji ağrılarına neden olabilir.

Trigeminal Nevraljiyi Tetikleyen Faktörler

Trigeminal nevraljiye neden olan durumların yanı sıra trigeminal nevraljiyi tetikleyecek faktörlerde söz konusudur. Bu faktörlerin başında uyku bozuklukları, stres ve depresyon gelmektedir.

Ağrının tetiklenmesinde etkili rol oynayan bu faktörler aynı zamanda ağrının şiddetinin artmasına da neden olur. Ağrı, yemek yeme, konuşma, soğuk/sıcak yiyecekler, soğuk veya sıcak hava gibi faktörlere bağlı olarak tetiklenebilir. Bu nedenle hastaların kendilerini çok soğuk veya çok sıcak havalardan sakınmaları gerekmektedir.

Özellikle klima veya havalandırma karşısında oturmak ağrıyı tetikleyen başlıca unsurlardandır. Hastaların dikkat etmesi gereken bir diğer önemli unsur yiyecek ve içeceklerinin çok sıcak veya soğuk olmamasıdır.

 Trigeminal nevraljinin tetik noktalarından diğerleri ise yemek yemek, traş olmak, makyaj yapmak ve diş fırçalamak olarak sıralanabilir. Bu tür durumlarda ağrının aniden başlaması söz konusu olabilir.

 • Yemek yemek (çiğnemek)
 • Konuşmak
 • Gülmek
 • Traş olmak
 • Diş fırçalamak
 • Ağrının görüldüğü tarafa dokunmak
 • Hafif esinti
 • Soğuk veya sıcak yiyecek ve içeceler
 • Makyaj yapmak
 • Uyku bozuklukları
 • Stres
 • Esnemek

Trigeminal Nevralji Belirtileri Nelerdir?

Trigeminal nevraljinin belirtileri ilk başta seyrek görülen ağrı ataklarıdır. Bu ağrılar kısa süreli olduğu gibi ani ve şiddetli ağrılardır. Sinirlerde meydana gelen hasar sonucu oluşan trigeminal nevralji, trafik kazası veya diş operasyonu sonrasında da meydana gelebilir. Alt çene veya üst çenede meydana gelen ağrı hasta tarafından apse ağrısı olarak algılanmaktadır.

Ancak yapılan diş muayenesi sonrasında birçok kişiye trigeminal nevralji tanısı konmaktadır. Trigeminal nevralji ağrısının ayırıcı belirtisi ani ve şiddetli olmasıdır. Genellikle yüzün bir bölümünde görülen ağrı bazı durumlarda iki taraflı olabilmektedir. Ağrı, spontan bir şekilde meydana gelebileceği gibi tetik noktasının uyarılması sonucunda da görülebilir.

Ağrı ilk başlarda seyrek aralıklarla tekrar ederken sonraları sıklaşarak şiddetlenebilir. Trigeminal nevralji belirtileri genellikle elektrik çarpması, bıçak saplanması, yanma, batma, donma ve karıncalanma gibi ifadelerle anlatılmaktadır.

Yüz yıkama, yüze dokunma, çiğneme, konuşma ve gülme gibi durumlar karşısında ani ve kısa süreli ağrılar meydana gelir.

Trigeminal Nevralji Tanısı ve Teşhisi

Trigeminal nevralji tanısındaki en önemli unsur hastanın anlatım şeklidir. Öncelikle hasta ağrının oluşum şekli, sıklığı ve şiddetine dair tüm bilgileri detaylı bir şekilde doktor ile paylaşmalıdır.

Ağrıyı anlatırken kullandığı terimleri dikkatlice seçmeli ve meydana gelen ağrıyı en iyi şekilde tanımlamalıdır. Fizyolojik ve nörolojik muayenenin yanı sıra geliştirilmiş beyin MR yapılmalıdır. MR görüntüleri ile damar baskısının varlığı kolayca tespit edilebilir.

Aynı zamanda MR taraması MS veya tümör gibi oluşumlara bağlı lezyonların teşhisinde de önemli bir yer tutar.

Trigeminal Nevralji Tedavisi

Tedavinin öncelikli amacı ağrıları en aza indirmektir. Ancak tedaviye başlamadan önce tedavinin seyrini etkileyen en önemli unsur hastanın yaşı, sağlık durumu ve altta yatan nedendir. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak öncelikle ilaç tedavisine başlanır.

Ağrı tamamen kontrol altına alınana kadar devam eden ilaç tedavisinde uygulanan ilaç dozu zamanla arttırılır. Uygulanan ilaç tedavisinde hastaya düşen en önemli görev, tedaviye sadık kalmaktır.

İlaçların dozunun doktora sormadan değiştirilmemesi ve ilaçların düzenli olarak kullanılması tedavinin seyrinde oldukça önemlidir.

Trigeminal nevraljinin tedavisinde sıkça epilepsi ilaçları kullanılmaktadır. Ancak bazı vakalarda bu tedavi yöntemi yetersiz kalmaktadır.

Bu nedenle çeşitli ilaç tedavileri ile destek uygulanmaktadır. İlaç tedavisinin yanı sıra uygulanacak tedavi hastanın yaşı ve sağlık durumuna göre doktor tarafından belirlenmektedir.

İlaç tedavisinden sonuç alınamaması durumunda uygulanan tedaviler;

 • Radyofrekans termokoagülasyon (sinire enjekte edilen gliserol ile sinir iletisinin kesilmesi)
 • Sinirin ağrıyı ileten liflerinin yakılması
 • Mikrovasküler dekompresyon (cerrahi müdahale ile beyin sapında yer alan sinirin üzerindeki baskının ortadan kaldırılması)

Önerilen İçerik;
► Nöropatik Ağrı Nedir? Tanısı Teşhisi ve Tedavisi

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: https://www.neoldu.com/trigeminal-nevralji-nedir-ve-nasil-tedavi-edilir-11068h.htm

Trigeminal Nevralji

Trigeminal Nevralji Nedir?

Trigeminal nevralji (TN), yaşam kalitesini çok fazla bozan, şiddetli ağrı ile karakterize, yüz bölgesinde bulunan trigeminal sinirin yangısıdır. Dayanılmaz ağrı nedeni ile yüksek intihar eğilimi oluşturması ile “intihar hastalığı” olarak da bilinmektedir.

Teşhisinin zor olması ve bulguların birçok başka hastalık ile karıştırılması nedeniyle hastalığın toplumda görülme oranlarının rapor edilene göre yüksek olduğu düşünülmektedir.

Geçmişten günümüze tedavisi ile ilgili yapılan tüm çalışmalarda ortak payda hastalığa ne kadar erken müdahale edilirse, hastanın ağrılarının azaltılma ihtimalinin o kadar yüksek olacağıdır.

TRİGEMİNAL NEVRALJİ NEDİR?

Yüz bölgesinin siniri olan trigeminal sinirin herhangi bir sebeple iritasyonuna bağlı ortaya çıkan ağrılı bir sinir hastalığıdır.
Yüzün sağ̆ yarısı daha sıklıkla etkilenir.

Hastanın yüzünde; kulak, göz, dudaklar, burun, kafa derisi, alın, dişler ve çene gibi bölgelerin bir ya da birkaçında şiddetli ağrı ortaya çıkar. Görülme sıklığı 50 yaş üzeri bireylerde daha sıktır.

Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görüldüğü bildirilmiştir.

TRİGEMİNAL NEVRALJİ BELİRTİLERİ NEDİR?

Çene, yüz ve bazen de göz bölgesinde, çok şiddetli çakma, zonklama, elektrik çarpması tarzında kısa süreli ağrılarla kendini gösterir. Bu kısa süreli ve şiddetli ağrının ardından bir süre şiddeti azalmış ancak yine rahatsız edici bir ağrı devam edebilir. Ağrılar kısa süreli ataklar halindedir ve dayanılmaz derecede şiddetli olabilir. Rüzgâr, diş fırçalama, yüz yıkama, yemek yeme ile

ataklar tetiklenir. Hasta ağrıyı tetiklediği için yemek yiyemez, konuşamaz, diş fırçalayamaz olur.
Genellikle bu tip hastalarda ilgili bölgedeki diş̧ ya da dişlere kanal tedavisi yapıldığı hatta çekildiği görülür. Bu durum hem hastanın sağlıklı dişlerinin gereksiz ve yanlış̧ tedaviler görmesine yol açmakta hem de TN teşhisinin konulmasını geciktirmektedir.

TRİGEMİNAL NEVRALJİ SEBEPLERİ NELERDİR ?

Trigeminal sinire damarın basması, tümör basısı, MS (mulltiple skleroz) nedenleriyle olabileceği gibi, idiyopatik yani belirlenemeyen nedenlerle de ortaya çıkabilir.

TRİGEMİNAL NEVRALJİ TANISI NASIL KONULUR?

Tanısı bulguların sorgulanması ve muayene ile konulur ancak nedenini ortaya çıkarmak ve başka hastalıkları ekarte etmek için mutlaka yakın zamanlı MR tetkiki yapmak gerekir.

MS, tümör gibi trigeminal nevralji nedenlerini görebilmek için MR mutlaka ilaçlı çekilmelidir. Ayrıca birkaç yıl önce TN tanısı alan ve ağrı atağı tekrar başlayan hastalarda da yeni MR tetkiki yaptırmak gerekir.

Çünkü ilk atak ile ikinci atağın nedenleri farklı olabilir. Bu da doğru tedavi yöntemini belirlemekte hatalara neden olabilir.

Ağrının aşağıda listelenen dört koşuldan en az üçüne uyması tanısal bulgulardır;

 1. Çok şiddetli ağrı,
 2. Elektrik çarpması tarzında, sızlama seklinde, bıçak saplanması şeklinde ya da keskin tarzda ağrı,
 3. En fazla 2 dakika aralarla, devam eden ve tekrarlayan ani krizler halinde olması,
 4. Yüzün etkilenen bölgesinde normalde zararsız olan bir uyaran tarafından uyarılabilmesi

TRİGEMİNAL NEVRALJİ TEDAVİSİ NEDİR?

Tedavi yöntemi nevraljinin hangi nedenle ortaya çıktığına göre belirlenir. Örneğin tümör basısına bağlı ortaya çıkan nevraljilerde tedavi cerrahi iken, MS (multiple skleroz) da cerrahi tercih edilmez.

A) TRİGEMİNAL NEVRALJİDE İLAÇ TEDAVİSİ

Trigeminal nevralji tedavisinde öncelikle ilaç tedavisi uygulanır. Tedavide epilepside kullanılan ilaçlar ilk tercihtir. Epilepsi ilaçları düşük dozdan başlanır ağrının şiddetine göre gittikçe arttırılır. Gerekirse başka yardımcı ilaçlar da eklenir.

Ancak bazen ilaç tedavisi yüksek dozlara çıkılmasına rağmen ağrıyı dindirmekte yeterli olmayabilir. Bazen de bu ilaçlar ciddi yan etki ortaya çıkarabilir ve ilaç dozu arttırılamayabilir.

Bu durumlarda öncelikle girişimsel tedavi yöntemleri ve bazen de cerrahi tedavi tercih edilir.

a) Radyofrekanstermokoagülasyon (RF)

İlaç tedavisi yeterli olmazsa veya ilaçlara bağlı yan etki ortaya çıkarsa en etkin tedavi yöntemlerden birisi radyofrekans termokoagülasyon (RF) uygulamasıdır. RF tedavisi ile trigeminal sinirin ağrıyı ileten lifleri kontrollü olarak yakılır ve ağrı ortadan kaldırılır. RF ameliyathane ortamında uygulanır.

Radyolojik görüntüleme kılavuzluğunda, özel bir iğne sinirin bulunduğu bölgeye ilerletilir. İğnenin yeri radyolojik olarak doğrulandıktan sonra radyofrekans enerjisi ile sinirin ağrıyı taşıyan lifleri kontrollü alarak yakılır. Bu aşamada ağrı hissedilmemesi için yüzeysel bir anestezi uygulanır.

RF uygulaması genel anestezi gerektirmemesi nedeniyle özellikle 50 yaş üstünde sık tercih edilen bir tedavi şeklidir.

Yeterli ve uygun bir tedavi yıllar süren ağrısızlık oluşturur. İşlem yaklaşık yarım saat sürer. Girişimden hemen sonra ağrı geçer. Ertesi gün normal yaşantıya dönülür. İstirahate gerek yoktur.

Uygulama sırasında görülebilecek en sık komplikasyon kanamadır. Kan sulandıran ilaçların önceden kesilmesi, kanma testlerinin yapılması ve girişimin dikkatle yapılması sonrası kanama riski de çok nadirdir.

Bölgenin mikrop kapması yine çok nadir bir risktir.

b) Mikrovasküler Dekompresyon

Beyin sapında sinir üzerindeki baskının ortadan kaldırılmasını sağlayan bu işlem, operasyonun büyüklüğü nedeniyle yaşlı ve sağlık durumu böyle bir girişim için uygun olmayan hastalarda tercih edilmemektedir.

En çok tercih edilen bu iki yöntem dışında balon dekompresyon, gama knife, cyberknife, kriyoterapi, gliserol enjeksiyonu gibi tedavi yöntemleri de vardır.

Sonuç olarak ; İntihara sebep olabilecek kadar şiddetli ağrılara neden olan trigeminal nevraljinin öncelikle tanısın doğru ve hızlı konulması; doğru tedavinin seçilmesi ve uygulanmasının deneyimli ellerde yapılması yüz güldürücüdür. O şiddetli ağrıdan aynı gün kurtuluyor olmak hastalar tarafından yeniden dünyaya gelmek olarak tanımlanmaktadır.

Ankara da bulunan muayenehanemizi 05462856646 nolu telefondan arayarak randevu alabilir veya iletişime geçebilirsiniz.

Источник: https://www.ismailgokyar.com/trigeminal-nevralji/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.