Tüberküloz Tanı ve Tedavisi

içerik

Tüberküloz Tedavisi, Nasıl Geçer?

Tüberküloz Tanı ve Tedavisi

Bulaşıcı bir hastalık olan tüberküloz, çoğunlukla akciğerleri etkileyen bir hastalıktır. Tüberküloz, dünya çapında tek bir bulaşıcı etken nedeniyle ölüme sebebiyet veren en büyük ikinci öldürücü hastalıktır. Hastalık 2012 yılında, 8.6 milyon tüberküloz hastasından 1.3 milyon kadarının hayatını kaybetmesine sebep olmuştur.

Doktorlar tüberküloz enfeksiyonunu iki farklı şekilde tanımlamışlardır; latent ve aktif. Latent tüberkülozda, tüberküloz bakterisi vücut içinde inaktif (etkisiz) şekilde bulunmaktadır.

Bu tür tüberkülozda herhangi bir semptom gözlenmediği gibi, bulaşıcılık durumu da yoktur. Fakat bu inaktif olan bakteri zamanla aktifleşebilmektedir.

 Aktif tüberkülozda semptomlar gözlenmekle birlikte hastalığın diğer insanlara bulaşması durumu da söz konusudur.

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin latent evre tüberküloz olduğuna inanılmaktadır. Normalde latent tüberkülozun aktif hale gelme ihtimali % 10’dur. Fakat, sigara kullanımı, yetersiz beslenme, bağışıklık sisteminin zayıf düşmesi ve HIV virüsü varlığı gibi etkenler nedeni ile bu olasılık artmaktadır.

Tüm yaş gruplarını etkileyebilen tüberküloz en fazla oranda yetişkin gençleri etkisi altına almaktadır. Tüberküloz özellikle de gelişmekte olan ülkelerde gözlenmektedir.

Oluşum Nedenleri

Mycobacterium tuberculosis bakterisi nedeni ile oluşan tüberküloz hastalığının çeşitli türleri bulunmaktadır. Buna göre bazı tüberküloz türleri ilaçlara karşı direnç göstermektedir.

Tüberküloza sebep olan bakteri hava yolu ile bulaşabilmektedir ve genellikle hapşırık, öksürük ya da konuşma esnasında diğer insanlara bulaşmaktadır. Hatta yakın mesafeden nefes yoluyla da bulaşabilme olasılığı vardır.

Tüberküloz bakterisi taşıdıkları halde, bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler tüberküloz semptomlarını tecrübe etmeyebilirler. Bu duruma latent ya da inaktif tüberküloz denilmektedir. Bu tür inaktif tüberküloz hastalık gelişmesine sebep olmazken, aktif tüberküloz hastalık gelişmesine neden olmakla birlikte bulaşıcıdır da.

Tüberküloz Yayılma Şekli

Tüberküloz hava yolu ile bir kişiden diğerine geçebilmektedir.

Bu durumda akciğerlerinde ya da boğazında tüberküloz bakterisi bulunan hastalar öksürdüğünde, hapşırdığında, konuştuğunda ve hatta şarkı söyediğinde, bu bakteriler etrafa yayılmaktadır.

Yakın mesafeden nefes temasının olması halinde de tüberküloz yayılabilmektedir. Tüberküloz bakterisinin yayılmadığı durum ve koşullar ise şu şekildedir;

 • Tokalaşma
 • Yiyecek ya da içeceklerin paylaşılması
 • Çarşaf, nevresim ya da tuvalet ve klozet
 • Diş fırçasının paylaşılması
 • Öpme.

Tanı ve Testler

Tüberküloz hava yoluyla diğer insanlara da bulaşan bir hastalıktır. Tüberküloz tanısının ve tüberküloz bakterisinin belirlenebilmesi için iki farklı analiz kullanılmaktadır. Bu testler, tüberkülin cilt testi ve tüberküloz kan testleridir.

Tüberkülin cilt testi ya da tüberküloz kan testi sonuçlarının pozitif çıkması, sadece tüberküloz enfeksiyonu geliştiğini göstermektedir. Öte yandan bu testler bir kişide latent tüberküloz enfeksiyonu ya da ilerlemiş tüberküloz hastalığı var olup olmadığını tespit edememektedir.

Bunların dışında, göğüs röntgeni ve balgamdan numune alınması gibi diğer testler de, tüberküloz hastalığının tanılanmasında gereklidir.

Tüberkülin cilt testi: Tüberkülin cilt testi, kolun alt kısmındaki deri içine küçük bir miktar sıvı enjekte edilmesi yoluyla uygulanmaktadır. Bu test yapıldıktan 48 ile 72 saat içinde bir sağlık personeli gözetiminde kontrol edilmesi gerekmektedir.

Buna göre hastanın kolunda herhangi bir reaksiyon olup olmadığı kontrol edilmektedir. Daha sonra yine bir sağlık personeli, kol üzerinde meydana gelen sert, şişmiş ve kızarmış alanın boyutunu bir cetvel kullanarak ölçmektedir. Kızarıklık oluşması ise, tüberküloz enfektesi için tek başına geçerli olmayacaktır.

Tüberkülin cilt testi sonucu kol bölgesinde gelişen, sertlik ve şişmenin boyutuna bağlı olarak sonuçlanmaktadır.

Pozitif cilt testi: Bunun anlamı testi yaptıran kişide tüberküloz enfeksiyonun var olmasıdır. Başka ek testlere tabi tutularak latent tüberküloz ya da aktif tüberküloz olup olmadığı tespit edilebilmektedir.

Negatif cilt testi: Buna göre kişide latent ya da aktif tüberküloz gelişiminin olmadığı sonucu çıkmaktadır.

Tüberküloz kan testleri: Tüberküloz kan testleri, bağışıklık sisteminin tüberküloza sebep olan bakteriye karşı nasıl tepki gösterdiğini ölçmektedir. Bu testlerin diğer adı ise, interferon-gama salınım analizleri veya IGRA şeklindedir. Tüberküloz kan testleri laboratuvarda kan örneği alınması yolu ile yapılmaktadır.

Pozitif IGRA: Eğer tüberküloz kan testi pozitif sonuçlanmış ise, tüberküloz bakterisi mevcut demektir. Hastalığın latent evre ya da aktif olduğunu anlamak için ise ekstra testlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu analiz için de bir sağlık personeli gözetimi gereklidir.

Negatif IGRA: Negatif sonuçlanan IGRA testi, kişide latent ya da aktif tüberküloz olmadığını göstermektedir.

Bunların dışında tanılama işlemleri dahilinde, hastanın bazı durumları da kontrol edilmektedir. Bunlar;

 • Hastalık öyküsü
 • Fiziksel muayene
 • Tüberkülin cilt testi ve tüberküloz kan testi sonuçları
 • Göğüs röntgeni (X-ray)
 • Kendine özgü bazı laboratuvar testleri şeklindedir.

Tüberküloz Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis bakterisi nedeni ile oluşmaktadır. Bu bakteri genellikle akciğerlere saldırmaktadır, fakat böbrek, omurga ve beyin gibi vücudun diğer kısımlarına da hücum edebilmektedir. Tüberküloz uygun şekilde tedavi edilmediğinde ölümcül olabilmektedir.

Tüberküloz bakterisi bulunan herkeste hastalık gelişmeyebilir. Bundan dolayı latent tüberküloz ve aktif tüberküloz şeklinde iki tür durum ortaya çıkmaktadır. Fakat her iki tür tüberküloz da tedavi edilebilmektedir.

1.Latent Tüberküloz Tedavisi

Bağışıklık sistemi zayıf olan bazı insanlarda ise tüberküloz gelişmesi riski yüksektir. Latent tüberküloz enfeksiyonu olan insanların vücutlarında TB (tüberküloz) bakterileri mevcuttur. Fakat bu bakteriler hastalık oluşturmamaktadır, çünkü aktif değillerdir. Bundan dolayı latent tüberkülozda hastalık bulgusu gözlenmez ve TB bakterileri diğer insanlara bulaşmaz.

Ancak TB bakterileri aktif hale geçebilmekte ya da miktarı artabilmektedir. Böyle durumlarda latent olan tüberküloz, giderek hastalık yapıcı tüberküloz haline dönüşmektedir. Bundan dolayı genellikle latent tüberküloz olan kişiler, hastalık ilerlemesinin engellenmesi için reçeteli ilaçlar ile tedavi edilmektedirler.

 Latent tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar ise şu şekildedir;

 • İzoniazid (INH)
 • Rifampin (RIF)
 • Rifapentine (RPT).

2.Aktif Tüberküloz Tedavisi

Tüberküloz bakterisi aktif olduğunda, bağışıklık sistemi bakterilerin gelişmesini durduramamaktadır.

TB bakterileri aktifleştiğinde ise tüberküloz hastalığı gelişmektedir ve bu kişi hasta olmaktadır. Aktif tüberküloz 6 ile 9 ay boyunca birkaç çeşit ilaç yardımı ile tedavi edilebilmektedir.

Buna göre, aktif tüberküloz tedavisinde kullanılan birinci basamak anti tüberküloz ajanlar şu şekildedir;

 • İzoniazid (INH)
 • Rifampin (RIF)
 • Etambutol (EMB)
 • Pirazinamid (PZA).

Tüberküloz tedavisinde hastaların ilaçlarını bitene kadar kullanması yani tam süresinde bitirmesi, doktorun uygun gördüğü şekilde kullanması ve vaktinden önce bırakmayacak şekilde kullanması çok önemlidir.

Çünkü aksi takdirde hastalık tekrarlayacaktır. Ayrıca, ilaçların doğru şekilde alınmaması halinde, TB bakterileri bu ilaçlara karşı dirençli hale gelecektir. Bu durum ise tedaviyi oldukça zorlayacaktır.

Belirtiler ve Semptomlar

Tüberküloz belirtileri, TB bakterisinin vücut içindeki geliştiği yere bağlı olarak değişmektedir. Genellikle akciğerlere yerleşen TB bakterisi sonucu oluşan tüberküloz belirtileri aşağıda belirtildiği şekildedir;

 • 3 hafta ya da daha uzun süre devam eden sert öksürük
 • Göğüs ağrısı
 • Kanlı öksürük ya da kanlı balgam (akciğerlerin derinlerinden gelen balgam)
 • Halsizlik ve bitkinlik
 • Kilo kaybı
 • İştahsızlık
 • Titreme
 • Ateş
 • Gece terlemeleri.

Risk Faktörleri

Bazı insanların bağışıklık sistemleri hastalık gelişmeden önce birkaç hafta kadar TB bakterileri ile mücadele etmektedir. Genel olarak, bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, özellikle de HIV enfeksiyonu olan kişiler tüberküloz riski bakımından diğer insanlara göre daha riskli grupta yer almaktadırlar. Tüberkülozda risk grupları iki kategori altında incelenmektedir;

 1. Son zamanlarda TB bakteri enfektesi olan kişiler,
 2. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler.

Son zamanlarda TB bakteri enfektesine maruz kalan kişiler şu şekildedir;

 • Tüberküloz hastaları ile yakın temasta bulunan kişiler
 • Dünya genelinde tüberküloz vakalarının yaygın olduğu ülkelere göç eden kişiler
 • Tüberküloz testi pozitif sonuçlanan 5 yaşından küçük çocuklar
 • Evsiz insanlar, enjektörlü ilaç kullananlar ve HIV enfeksiyonu taşıyan kişiler gibi, TB bakterisi bulaşmasına yatkın kişiler
 • Hastane, evsiz barınakları, ıslah tesisleri, bakım evleri ve HIV hastaları için konut evleri gibi yerlerde çalışan kişiler.

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ise şu şekilde risk grubundadırlar;

 • Bebekler ve küçük çocuklar
 • AIDS hastaları
 • Madde bağımlılığı olan kişiler
 • Akciğer fibrozis – silikoz (silis içeren toz solunması sonucu oluşan bir hastalık) hastalığı olanlar
 • Diyabet hastaları
 • Şiddetli böbrek hastalığı olan kişiler
 • Düşük vücut ağrılığı olanlar
 • Organ nakli yaşamış olan kişiler
 • Baş ve boyun kanseri hastaları
 • Kortikosteroid tedavisi gören hastalar
 • Romatizmal artrit ya da Crohn hastalığı nedeniyle özel tedavi gören hastalar.

Korunma Yöntemleri

Tüberküloz riski yüksek olan bölgelerde yaşayan insanlar için aşılanmak en doğrusudur. Aşılama, özellikle de bu bölgelerdeki çocuklar için önemli bir tedbir olacaktır.

Bacillus Calmette-Guerin ya da kısaca BCG adı ile bilinen aşı tüm tüberküloz türleri için koruma sağlayamaz.

Öte yandan, bir insanın vücudunda TB bakterisi bulunması, illa ki de aktif tüberküloz semptomlarının yaşanacağı anlamına gelmemektedir.

Doktorlar, TB bakterisinin aktifleşmesini önlemek için antibiyotik ilaç kullanılmasını uygun görebilmektedir.

 Bunların dışında, tüberküloz hastalarının insan arasına karışırken özel maskeler kullanması da, hastalığın diğerlerine bulaşmasını önlemeye yardımcı olmaktadır. Böylece TB bakterilerinin havaya karışması önlenmiş olunur.

 Ayrıca, aktif tüberküloz hastaları ile, tedavinin ilk üç ile dört haftası boyunca temas halinde bulunulmaması da, alınacak önlemlerden bir diğeridir.

Источник: https://evdesifa.com/tuberkuloz-tedavisi/

Bağırsak tüberkülozu: nedenleri, belirtileri, tanı ve tedavi

Tüberküloz Tanı ve Tedavisi

Antik çağlardan beri insanlık savaşıyorbağırsak tüberkülozu. Bu, tedavi edilmezse ölüme yol açabilen ciddi ve tehli bir hastalıktır. Herkes bu rahatsızlığın kendini nasıl ortaya çıkardığını bilmeli. Peki, bağırsak tüberkülozu nedir? Onun için belirtiler neler?

Bağırsak tüberkülozu özü

Tüberküloz, herkes tarafından bilinen bir hastalıktır.insanlar. Bu terim altında uzmanlar kronik bulaşıcı hastalığı anlarlar. Birçok insan bu hastalığın sadece solunum sistemi yenilgisiyle ilişkili olduğunu düşünmektedir.

Aslında, bu öyle değil. Hastalığın ekstrapulmoner çeşitleri vardır. Bunlardan biri bağırsak tüberkülozu. Mikobakteriler nedeniyle adlandırılmış bir hastalık var. Bir enfeksiyon kaynağı, kişisel hijyen kurallarına uymayan hastalar.

Böyle insanlar mycobacterium tuberculosis salgılarlar.(ILO) ve yılda birkaç kişiye bulaşır. Enfeksiyon kaynakları sığır içerir. Mycobacterium tuberculosis çevresel faktörlere çok dirençlidir. Farklı etkilerle, mikroorganizmalar ultra-küçük filtreleme parçacıkları veya dev dallı yapılar haline gelebilir. Uygun koşullarda, Office tipik formları alır.

Bağırsak tüberkülozu formları

Hastalık primer olarak ayrılır veİkincil. Ortaya çıkan bağırsak tüberkülozu, ortaya çıktığı için mi? Bu sorunun cevabı vermek değer. Bu nedenle, birincil tüberküloz çeşitli nedenlerle ortaya çıkar:

 • Bağlanmamış süt tüberküloz ineklerin kullanımı nedeniyle.
 • Mikobakterium tüberkülozun akciğerlerde lenf nodlarında birincil odaktan hematojen yayılımı ile.
 • Mikobakteri tüberkülozu ile bulaşan yemeklerden veya bu hastalığa sahip kişilere ait bir kaptan alınan gıda tüketiminden dolayı.

Hastalığın ikincil formu hasta insanlarda görülürakciğer hasarından kaynaklanan balgam ve tükürük sindirimine. Bu şekilde, Mycobacterium tuberculosis (özellikle de ileum da etkiler) bağırsağa ulaşır ve duvar enfekte. Bu fistül ve ülserasyonlar sonuçlanır.

Tehli çevreleyen bağırsak tüberkülozu olur? İstatistikler Hastalık genellikle meydana gelen ikincil bir süreç olduğunu göstermektedir ilerleme sırasında pulmoner form.

Daha az sıklıkla, bağırsak tüberkülozu, bir nütrisyon enfeksiyonu nedeniyle gelişen primer olanıdır.

Hastalığın belirtileri

Bir bağırsak tüberkülozunda, kendileri aşağıdaki şüpheli belirtileri dikkat çeker:

 1. Zehirlenme belirtileri. Hastalık nedeniyle iştah kaybedilir, vücut ağırlığı azalmaya başlar. Hastalar gece terlemeleri, ateş şikayetleri. Kadınlar adet görmeyebilir.
 2. Bağırsak belirtileri. Hastalığın başlangıcında, bazı insanlar kabızlık geliştirir. Bunu takiben, kural olarak, uzun süreli ve zayıflatıcı bir diyare. Uzmanlar atıfta bulunan hastalar da karın ağrısı şikayetçi.
 3. Eğitimin mevcudiyeti. Karın palpe edildiğinde palpe edilebilir bir tümör palpe edilebilir.

Ülseratif-destrüktif bağırsak hastalığı ilePeritonun irritasyonunun bir semptomatolojisi vardır. Hastalarda sıcaklık yükselir.

Fekal kitlelerde, kan görünür veya mikroskop kullanarak bir çalışma yürüten uzmanlar tarafından tespit edilen bileşenleri (kırmızı kan hücreleri, lökositler) vardır.

Ülseratif-yıkıcı süreç için komplikasyonlar karakteristik olabilir. Genellikle kanama, bağırsak tıkanıklığı, duvarlarının bütünlüğünün ihlali vardır.

Tüberküloz tanısı

“Barsak tüberkülozu” tanısı, kapsamlı bir muayene sonrasında uzmanlar tarafından teşhis edilebilir. Şunları içerir:

 • tüberkülin testleri;
 • X-ışını;
 • kolonoskopi;
 • baryumlu;
 • biyopsi ile laparoskopi.

Oldukça bilgilendirici yöntemlerbilgisayarlı tomografi ve laparoskopi.

Bu tanı yöntemlerinin uygulanması sırasında, uzmanlar sıklıkla kalsifiye mezenterik lenf nodları, tüberküloz tüberkülleri olan hastaları bulurlar. Bilgilendirici ve X-ışını çalışması.

Onun sayesinde uzmanlar, bağırsak tüberkülozu bulgularını tespit ederler (örneğin, diğer bölümlerin serbest bırakılmasıyla, çekumdaki baryumun gecikmesi).

Kuantum testi modern bir testtir.Bir enfeksiyonu tespit edebilen bir laboratuvar yöntemi. Tüberküloz tanısını aydınlatan, bunu dikkate değer. Yani, testin özü hastanın kanını incelemektir.

Sabahları aç karnına bir damardan teslim olur ve üç test tüpünden oluşan özel bir sete yerleştirilir. Kan uzmanları aldıktan sonra bir çalışma yürütmek.

Nicel bir test pozitif, negatif ve sorgulanabilir bir sonuç verebilir:

 1. Olumlu bir sonuç Office ile enfeksiyonu gösterir.
 2. Sağlıklı insanlar olumsuz bir sonuç alır. Bununla birlikte, bu enfeksiyonun mikobakteri tüberkülozu ile enfeksiyonu dışarıda bırakmanın gerekli olmadığını belirtmek gerekir. Sonuç yanlış negatif olabilir. Bu, immün yetmezlik durumları ile enfeksiyonun erken aşamalarında gerçekleşir.
 3. Şüpheli bir sonuç ile mümkündürbireysel bağışıklık özellikleri yanı sıra preanalytical gereksinimlerini ihlal. Daha fazla bilgi için doktorlar yeni kan almamaya veya ek muayeneler planlamaya karar verirler.

Ayırıcı tanı

Uzmanlar tarafından tanımlanan bu işaretlerBağırsak tüberkülozu şüphesi olan kişilerin muayenesi sırasında, diğer enflamatuar hastalıklarla ilişkili olabilirler. Yaygın olarak, bu hastalıkta ülseratif kolit, Crohn hastalığı, amipli dizanteri ve bağırsak neoplazmaları vardır. Doğru tanı koymak için ayırıcı tanı gereklidir:

 1. Amipli dizanteri ve neoplazmların olmadığını doğrulamak için histolojik inceleme yapılmalıdır.
 2. Endoskopik biyopsi sayesindeMerkezde Pirogov-Langhans tipi büyük hücreli lenfositlerden oluşan sarcoid granülomları bulunur. Bu tür yapılar, bağırsak tüberkülozu ve Crohn hastalığı için karakteristiktir. Bu hastalıkları kosofus nekroz odakları boyunca birbirinden ayırmak mümkündür. Sadece intestinal tüberkülozlu granülomlarla birlikte görülürler.

Hastalığın tedavisi

“Bağırsak tüberkülozu” tanısıylaTedavi özel hastanelerde başlar. Amacı, sürekli olarak enfeksiyon odağını iyileştirmek, hastalığın semptomlarını ortadan kaldırmaktır. Tüberküloz tedavisi oldukça uzundur. Ortalama iyileşme bir yılda gelir. Bazı durumlarda iyileşmek için daha fazla zamana ihtiyaç vardır.

Bağırsak tüberkülozu ile komplekstedavisi. Ana bileşeni kemoterapidir. Doktorlar belirli ilaçları seçerler, kombinasyonlarını ve dozlarını belirlerler. Yoğun kemoterapinin başlangıcında. Mikobakterilerin çoğalmasını bastırır, sayılarında azalmaya katkıda bulunur. Tedavi rejimleri ile ilgili olarak, her gün kullanılabileceği belirtilmelidir:

 • Isoniazid ve Rifampicin;
 • Isoniazid ve Etambutol.

Ilaçların ilk kombinasyonu için reçete9'dan 12 aya kadar olan süre ve ikincisi – 18'de. Mikobakterilerin yavaşça çoğalması ve uzun süre inaktif kalabilmesi nedeniyle böyle uzun bir tedavi gereklidir.

Eğer bağırsak tüberkülozu teşhisi konduysa, o zamanKonservatif bir tedavi mutlaka reçete edilmeyecektir. Her durumda beklenen sonucu her zaman veremez. Bazen doktorlar cerrahi tedaviyi reçete ederler.

Komplikasyonların gelişmesinde endikedir. Örneğin, işlem, karın boşluğuna sıvı büyük bir miktarı ile tayin edilebilir. Cerrahi müdahale mekanik bağırsak tıkanıklığı gerektirir.

Onun nedenleri bağırsak döngüler arasındaki yaralar ve yapışıklıklar şifalı sonra kalması olabilir.

Tedaviyle ilişkili problemler

Tedavi ile ilgili temel sorunbağırsak tüberkülozu, hasta insanların disiplinsizliğidir. Birçok hasta uzman tavsiyelerini izlemez ve tüberküloz ilaçlarının kullanımını keser. Kemoterapinin erken bırakılması nedeniyle süreç ağırlaşır. Diğer bir problem, reçeteli ilaçları aldıktan sonra, yan etkilerin ortaya çıkabileceğidir. İlaçların toksik etkilerinin ciddi sonuçları şunlardır:

 1. Hepatit, karaciğerin enflamatuar bir hastalığıdır.
 2. Trombositopeni trombosit sayısında azalma ile karakterize bir durumdur.
 3. Neuritis – sinirlerin iltihaplı hastalıkları.
 4. Böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyon bozukluğu ile karakterize patolojik bir durumdur.

Yan etkiler çok sık görünmez. Rifampicin ve Isoniazid alan kişilerin% 3-5'i bunlarla yüzleşir ve hastaların% 1-2'si Isoniazid ve Etambutol ile tedavi edilir. Yan etkiler olduğunda, tedavi programı değişir.

Bağırsak tüberkülozu sonuçları

Hastalığın prognozu gerçeğe bağlıdır.Zamanında uzmanlar hastalığı nasıl teşhis ettiler ve tedavi önerdiler. İleri vakalarda ve ince bağırsak tahmini yıkıcı lezyonlarda nedeniyle bağırsak tıkanıklığı ve gıdaların emilmemesinin nüks sakıncalıdır. Kalın bağırsağın bir lezyonu ile daha az kötümser bir prognoz verilir.

Hastalığın önlenmesi

Tüberküloz gelişimini önlemek içinönleyici tedavi. Belirli bir kişinin buna ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için, tüberkülin örneklerinin ön ayarını yapın. Sonuç olumlu ise, önleyici tedavi önerilmektedir.

1 yıl boyunca Isoniazid ile kemoprofilaksi yürütmekten oluşur. Önleme, bağırsak tüberkülozu gibi bir hastalığı önlemek için sadece pozitif bir tüberkülin testi ile gerçekleştirilir.

Randevunun sebepleri aşağıdaki gibi olabilir:

 • Bir kişi sıklıkla aktif tüberkülozu olan kişilere başvurur.
 • Hasta kortikosteroid ve immünosupresif ilaçlar alır.
 • Bir kişi çeşitli kökenlerin bağışıklık eksikliğinden muzdariptir.

Sonuç olarak, o zaman dikkat edilmelidir kiintestinal tüberküloza özgü şüpheli semptomlar, hemen terapistle kliniğe başvurmaya değerdir. Bir uzman hastalığa yakalanırsa, hasta özel anti-tüberküloz kurumlarından birine yönlendirilir.

Источник: https://tr.trendexmexico.com/zdorove/113955-tuberkulez-kishechnika-prichiny-simptomy-diagnostika-i-lechenie.html

Tüberküloz

Tüberküloz Tanı ve Tedavisi

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre her yıl yaklaşık 8,4 milyon insan tüberküloz hastalığına yakalanmakta ve yaklaşık olarak 2 milyon insan bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Fazilet Karakoç, ciddi bir halk sağlığı sorunu olan tüberküloz hastalığı hakkında bilgi verdi.

Tüberküloz nasıl bir enfeksiyondur? Dünyadaki sıklığı nedir?

Tüberküloz hastalığı, Mycobacterium tuberculosis adlı mikrop ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Dünya nüfusunun üçte biri tüberküloz mikrobuyla karşılaşmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 8,4 milyon insan bu hastalığa yakalanmakta ve 2 milyon insan bu hastalık nedeniyle ölmektedir. Tüberküloz ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

Tüberküloz, en çok akciğerlerde olmak üzere bütün organlarda hastalık yapabilir. Organlara zarar verir. Tedavisiz bırakılırsa ya da kötü tedavi edilirse öldürücü olabilir.

Erken ve uygun tedavi başlanır, yeterli süre tedavi edilirse hastalar iyileşir.

Tüberküloz nasıl bulaşır?

Tüberküloz hastalığı, solunum yoluyla bulaşır. Hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması, konuşması ile solunum yolu salgıları damlacık şeklinde havaya atılır. İçinde tüberküloz basilinin (mikrobunun) de bulunduğu bu damlacıkların solunması ile sağlıklı bireyler infekte olur. İnfekte olan her kişide mutlaka hastalık gelişmez.

Sokakta, dolmuşta, lokantada öksüren birisinden verem mikrobu alma olasılığı çok düşüktür. Bulaşma için genellikle verem hastası bir kişi ile uzun süre birlikte yaşamak gereklidir. En çok hastanın aile bireyleri ve yakın çalışma arkadaşlarına bulaşma olur. Tedavi ile bulaşma hızla sona erer.

Alınan basiller kişiyi hastalandırmaksızın vücutta saklı kalır ve vücut direncinin düştüğü bir anda hastalık oluşturur. Hastalık gelişme riskinin en yüksek olduğu dönem ilk iki yıldır.

İlk iki yılda %5 sonrasında %5 olmak üzere, yaşam boyu hastalık gelişme riski %10’dur.

Çocuklarda özellikler 5 yaş altındaki çocuklarda tüberküloz mikrobunu aldıktan sonra hastalık geliştirme riski erişkinlere göre çok daha yüksektir.

Bulaşma açısından en riskli kişiler kimlerdir?

TB bulaşmasının önlenmesinde, bulaştırıcı olgulara hızla tanı konulması ve tedavi başlanması önemlidir. En çok bulaşma, tanı öncesinde olmaktadır. Özellikle de şüphelenilmeyip tanı konulmamış bulaştırıcı TB olguları dışarıda ve hastanede bulaştırmayı sürdürmektedirler.

Bulaşma açısından en riskli kişiler hastayla uzun süre aynı ortamda bulunan aile bireyleri ve yakın çalışma arkadaşlarıdır. Kaşık, çatal, bardak gibi yemek gereçleri, giysiler, çarşaflar gibi eşyalarla bulaşma olmaz.

Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri nelerdir?

Vücut direncinin düşük olduğu kişilerde hastalık gelişme riski yüksektir. Bunlar:

 • Beş yaş altındaki çocuklar ve bebekler
 • Yaşlılar
 • Vücut direncini düşüren ek hastalığı (şeker hastalığı, kronik böbrek hastalığı, kanser, AİDS) olanlar
 • Organ nakli yapılan hastalar
 • İlaç ve alkol bağımlılığı olanlar
 • Bağışıklık sistemini baskılayan (kortizon gibi) tedaviler kullanan hastalar.

Verem aşısı (BCG)  ne zaman yapılır? Tüberküloz hastalığından korur mu?

 • Verem aşısı çocuk yaş grubuna uygulanan bir aşıdır.
 • Doğumdan sonra 2. ayda 1 kez uygulanır.
 • Tekrarı gerekli değildir.

BCG aşısı çocuklarda özellikle tüberkülozun ciddi formları olan kanla yayılan (milier) ve beyin zarını tutan (menenjit) tüberkülozu önler. Erişkinlerde hastalık için koruyucu değildir.

 • Tüberkülozun ciddi formları olan menenjit ve milier TB’a karşı %86’ya kadar ulaşan bir koruma sağlar
 • Akciğer tüberkülozuna karşı %50 koruyucudur.

Hangi durumlarda BCG aşısı yapılmamalıdır?

 • Ateşli hastalığı olanlara,
 • Kızamık salgını sırasında (Kızamık aşısı yapılmamış olanlar),
 • İmmün yetmezliği olan hastalara,
 • Tüberküloz hastalığı geçirenlere,
 • Deri hastalığı olanlara (egzema vs.),
 • Kortizon grubu ilaçlarla tedavi görenlere,
 • Tüberkülin cilt testi pozitif olanlara.

BCG diğer aşılarla aynı anda yapılabilir.

Canlı virüs aşılarıyla birlikte, aynı anda farklı kollardan uygulanabilir; birlikte uygulanmamışsa, dört hafta ara ile yapmak uygun olur.

Tüberküloz hastalığının belirtileri nelerdir?

Tüberküloz hastalığının belirtileri, genel yakınmalar ve akciğere özgü yakınmalar olmak üzere iki grupta toplanabilir. Genel yakınmalar, özellikle akşama doğru yükselen ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık ve halsizliktir.

Akciğere özgü yakınmalar ise iki haftadan uzun süren öksürük, balgam çıkarma, değişken miktarlarda kan tükürme, göğüste ağrı ve nefes darlığıdır. Yakınmalar genellikle hafif başlar, yavaş ilerler. Hastalar bu yakınmaları başka nedenlere bağlayabilir ve doktora geç gidebilir.

Bu durum hastalığın daha çok yayılmasına ve tutulan organın daha fazla tahrip olmasına neden olur. Bu arada hasta çevresine mikrop saçar ve daha çok kişinin enfekte olmasına neden olur.

Bu nedenle özellikle iki haftadan uzun süren öksürük ve diğer yakınmaları olan kişilerin en kısa zamanda sağlık merkezine başvurmaları çok önemlidir.

Çocukluk çağında tüberküloz tanısı nasıl konur ve tedavisi nasıldır?

2-3 haftadan uzun süren öksürük, ateş, gece terlemesi, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı gibi yakınmaları olan çocukta tüberküloz akla gelmelidir. Ancak bazen bu yakınmalar erişkindeki kadar belirgin olmayabilir.

Tüberküloz hastalığı varlığını düşündüren yakınmaları olan çocukta, akciğer grafisi bulguları ve tüberkülin cilt testi de pozitif ise kuvvetle tüberküloz düşünülür. Çocuğun tüberkülozlu bir erişkinle teması olması da önemlidir. Tüberküloz düşünülen çocukta mutlaka aile taraması yapılmalıdır.

Çocuk balgam verebiliyorsa balgam örneği ya da yutulan balgamları incelemek için mide suyu incelemesi yapılabilir. Çocuklarda tüberküloz tedavisi erişkinlerle benzerdir.

Tüberküloz hastası hastanede yatarak mı tedavi edilmelidir?

Her hastanın mutlaka yatırılması gerekmez. Ancak genel durumu bozuk, yaygın hastalığı olan, aşırı kan tükürmesi olan, ek medikal problemi olan, ilaç yan etkisi çıkan ve tedaviye uyumsuz olan hastaların hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekir.

Tüberküloz cilt testi  (PPD) nedir ?  Kimlere yapılır ? Nasıl yorumlanır ?

Tüberküloz cilt testi, tüberküloz basilinin hücre duvarından elde edilen ve antijenik özelliği olan bir proteinin, küçük bir iğne ile kol derisi içine uygulanması ve 2-3 gün sonra oluşan kabarıklığın değerlendirilmesi şeklinde yapılan bir testtir. Kabarıklığın oluşması tüberküloz basili ile karşılaşıldığını ve infeksiyon varlığını gösterir. Kabarıklık oluşmaması ise tüberküloz basili ile karşılaşılmadığı anlamına gelir.

Tüberküloz tanısı almış bir hastada bulaştırıcılık ne kadar sürer?

İlaç tedavisine başlandıktan sonra bulaştırıcılık hızla kaybolur. Eğer kullanılan ilaçlar etkili ise tedaviden 2-3 hafta sonra bulaştırıcılık büyük oranda yok olur.

Tüberküloz hastasının yakın çevresindekiler ne yapmalıdır?

Tüberküloz hastası ile temas halinde olan kişiler özellikle 15 yaşın altındaki çocuklar mutlaka Çocuk Göğüs Hastalıkları Doktoru ya da en Verem Savaş Dispanseri tarafından kontrol edilmelidir..

Yapılan kontrol sonrasında gerek görülen kişiler 6 ay süre koruyucu tedavi almalıdır.

Tüberküloz tedavisinin yan etkileri var mıdır? Yan etki çıkması halinde ne yapılmalıdır?

Tedavi sırasında yan etkiler ortaya çıkabilir. En sık görülen yan etkiler, cilt döküntüsü, kaşıntı, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı ve görme bozukluğudur.

Bu durumların ortaya çıkması halinde ilaçları derhal kesmeli ve doktorunuza başvurmalısınız. Tedavinin temel ilaçlarından biri olan rifampisin, idrar, göz yaşı ve büyük abdesti turuncuya boyayabilir.

Endişelenecek bir durum değildir.

Tüberküloz hastalığı iyileşir mi?

Tüberküloz kesinlikle iyileşebilen bir hastalıktır. İlaçlarını önerilen şekilde aksatmadan, yeterli süre içen hastaların hemen hepsi başarıyla tedavi edilir.

Tüberküloz hastalığı kimlerde iyileşmez?

İlaçlarını düzenli kullanmayan hastalarda iyileşmez. İlaca dirençli tüberküloz hastaları bilinen temel ilaçlarla iyileşmez.

Tüberküloz hastasının yapması gerekenler nelerdir?

 • Tüberküloz ilaçları her gün düzenli olarak alınmalıdır.
 • Tüberküloz ilaçları alırken, doktora danışmadan başka ilaçlar kullanılmamalıdır.
 • İlaçlara bağlı yan etki oluşması durumunda en kısa sürede doktora gidilmelidir.
 • Tedavi süresince düzenli kontrollere gidilmelidir.
 • Kadın hastalar, gebelik, emzirme, doğum kontrol yöntemleri ile ilgili durumlarını doktorlarına bildirmelidir.

Sağlıklı kişiler için gereken düzenli ve yeterli beslenme tüberküloz hastaları için de geçerlidir. Tedavi başarısında temel olan ilaç tedavisidir.

Tüberküloz tedavisi sürerken çalışılabilir mi ya da okula devam edebilir mi?

Fiziksel durumu uygun olan hastalar, balgamlarında tüberküloz basili olmadığı gösterildiğinde, ilaçları düzenli kullanmak koşuluyla çalışabilirler ya da okula devam edebilirler.

Güncellenme Tarihi: 03 Şubat 2012Yayınlanma Tarihi: 03 Şubat 2012

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/tuberkuloz/

Tüberküloz hangi organlarda hastalık yapabilir?

Tüberküloz basilinin giriş kapısı akciğerler olduğu için en çok hastalık görünen organ akciğerdir.

Ancak basiller solunum yoluyla alındıktan sonra kan ve lenfatikler yoluyla vücudun diğer tüm organ ve dokularına (Örneğin: lenf bezleri, beyin, böbrek, kemik,..

) yayılabilmekte ve hastalık oluşturabilmektedir. Hastalığın tuttuğu organlarda ağır bir iltihap tablosu olur ve organların fonksiyonları bozulur.

Tüberküloz tanısı nasıl konur?

Tüberküloz tanısı, balgamda tüberküloz basilinin gösterilmesi ile konur. Hastanın yakınmaları ve akciğer filmi bulguları şüphelenmeyi sağlar.

Şüphelenilen hastada kesin tüberküloz tanısı balgamın mikroskobik incelemesinde tüberküloz basilinin gösterilmesi ve besi yerinde basilin üretilmesi ile konur.

Tüberküloz hastalığının tanısı, tedavisi ve takibi ülkemizde yaygın olarak bulunan Verem Savaş Dispanserleri’nde ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Tüberküloz hastalığı nasıl tedavi edilir? Doğrudan gözetimli tedavi (DGT) nedir?

Tüberküloz basiline karşı etkili olan güçlü ilaçların bulunmasından önce, tedavinin temelini iyi beslenme, istirahat ve uzun süreli sanatoryum tedavisi oluştururdu. Günümüzde tüberküloz basilini öldüren çok güçlü ilaçlar vardır.

Mikropları etkili bir şekilde öldürmek ve ilaçlara direnç gelişimini önlemek için tedavide 4 çeşit ilaç birlikte kullanılmaktadır. Tedavide kullanılabilecek temel ilaçlar: izoniyazid, rifampisin, etambutol, pirazinamid veya morfozinamid, streptomisin’dir.

Tedavi süresi altı aydır. Tedavinin ilk iki ayından sonra ilaç sayısı azaltılmaktadır. Bazı özel durumlarda tedavi süresi uzatılabilmektedir. Tedavinin her gün düzenli bir şekilde alınması çok önemlidir.

Düzenli tedavi hem hastanın iyileşmesini sağlar, hem de bulaşıcılığı hızla önleyerek toplum sağlığını korur.

Doğrudan gözetimli tedavi (DGT), hastalara her doz ilacın, bir görevli tarafından içirilmesidir. DGT’ye gerek duyulmasının temel nedeni, hastaların bir kısmının en 6 ay sürecek bir tedaviyi düzenli sürdürememesidir.

Hangi hastanın tedavisini düzenli kullanıp kullanamayacağı öngörülemeyeceğinden tüm tüberküloz hastalarına DGT yapılması gereklidir. Ülkemizde birçok ilde DGT başlamıştır.

Bu illerde hastaların ilaçları evlerine en yakın sağlık kuruluşu tarafından gözetim altında içirilmektedir.

İlaca dirençli tüberküloz nedir?

 • Tüberküloz mikrobuna etkili olması beklenen bir ilacın etki etmemesi “ilaç direnci” olarak tanımlanır. İlaç direncinin nedeni önerilen tedavinin düzenli kullanılmamasıdır.
 • Verilen ilaçlar her gün içilmez veya bir kısmı içilip kalanı unutulur içilmez ise direnç gelişir. Bu durumda ilaçlar tüberküloz basilini öldüremez ve hastalık devam eder. Bu durumdaki hastalar ancak yan etkileri çok daha fazla olan, uzun süreli kullanım gerektiren (iki yıl), pahalı olan ikinci grup ilaçlarla tedavi edilebilir. Bu hastalarda bazen ameliyat da gerekebilir.

Gebelerde tüberküloz nasıl tedavi edilir?

Tüberküloz tanısı konan gebede en kısa sürede tedaviye başlanmalıdır. Streptomisin dışındaki tüm temel ilaçlar gebelikte güvenle kullanılabilir.

Emziren annelerde tüberküloz nasıl tedavi edilir?

Emziren annelerde bütün temel ilaçlar güvenle kullanılabilir. Tüberküloz ilaçları anne sütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunur. Bunun bebeğe zarar verici etkisi yoktur.

Bulaştırıcılık ne kadar sürer?

İlaç tedavisine başlandıktan sonra bulaştırıcılık hızla kaybolur. Eğer kullanılan ilaçlar etkili ise tedaviden 2-3 hafta sonra bulaştırıcılık büyük oranda yok olur.

Doğum kontrol haplarının tüberküloz ilaçları ile etkileşimi var mıdır?

Evet. Rifampisin adlı ilaç doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltır. Bu nedenle ya farklı bir yöntemle korunmalı ya da doktorunuza danışarak östrojen içeriği yüksek olan doğum kontrol haplarından kullanmalısınız.

Tüberküloz tedavisi ile birlikte vitamin kullanmak gerekir mi?

Elli yaş üstü kişilerde, şeker hastalığı olanlarda, alkolizm öyküsü olanlarda, hamilelerde tüberküloz ilaçları ile birlikte B6 vitamini alınması gerekir.

Tüberküloz tedavisi başarısında beslenmenin önemi nedir?

Sağlıklı kişiler için gereken düzenli ve yeterli beslenme tüberküloz hastaları için de geçerlidir. Tedavi başarısında temel olan ilaç tedavisidir.

Verem aşısı (BCG) tüberküloz hastalığından korur mu?

 • Verem aşısı çocuk yaş grubuna uygulanan bir aşıdır. Çocuklarda akciğer tüberkülozundan değil, tüberkülozun ciddi formları olan kanla yayılan (milier) ve beyin zarını tutan (menenjit) tüberkülozu önler.
 • Erişkinlerde hastalık için koruyucu değildir.

Tüberküloz hastası evde nasıl ve nerede yaşamalıdır?

Tüberküloz hastası güneş gören ve sık havalandırılabilen bir odada kalmalıdır. Öksürürken, hapşırırken, konuşurken ağız ve burnunu kapatmalıdır.

Tüberküloz tedavisi sürerken çalışılabilir mi?

Fiziksel durumu uygun olan hastalar, balgamlarında tüberküloz basili olmadığı gösterildiğinde, ilaçları düzenli kullanmak koşuluyla çalışabilirler.

Tüberküloz cilt testi (PPD) nedir? Kimlere yapılır? Nasıl yorumlanır?

Tüberküloz cilt testi, tüberküloz basilinin hücre duvarından elde edilen ve antijenik özelliği olan bir proteinin, küçük bir iğne ile kol derisi içine uygulanması ve 2-3 gün sonra oluşan kabarıklığın değerlendirilmesi şeklinde yapılan bir testtir. Kabarıklığın oluşması tüberküloz basili ile karşılaşıldığını ve infeksiyon varlığını gösterir. Kabarıklık oluşmaması ise tüberküloz basili ile karşılaşılmadığı anlamına gelir.

Tüberküloz Tedavisi Nasıl Yapılır, Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tüberküloz Tanı ve Tedavisi

Tüberküloz hastalığı ile alakalı tedavi sürecinde uzman hekimin verdiği ilaçların düzenli, aksatılmadan ve önerilen dozda kullanılması ile sorun ortadan kaldırılır. Bu şekilde başarıIı tedavi elde edilir.

Tüberküloz Tedavisi

Tüberküloz yani verem tedavisi en doğru şekilde yapıldığında  sorun ortadan kaldırılır. Tüberküloz tedavisi nasıl yapılır kapsamında antibiyotik kullanımı reçete edilir. Antibiyotik uzman hekim kontrolünde en az 6 ay boyunca kullanılır.

Bazı  farklı antibiyotikler hastalığın ortadan kaldırılması adına kullanılır, çünkü bazı Tüberküloz ( TB ) çeşitleri antibiyotiklere dirençlidir. İlaca dirençli bir TB türüne yakalanırsanız, 6 veya daha fazla farklı ilaç tedavisi gerekebilir. Akciğer tüberkülozu ile alakalı tanı koyulduğunda, tedavi seyrini izleyen iki ila üç hafta boyunca bulaşıcı olur.

Bu süre boyunca genelde izole edilmeniz gerekmez ama  enfeksiyonun aileye ve arkadaşlara yayılmasını önlemek adına bazı temel önlemlerin alınması önemlidir.

 • Tüberküloz nasıl tedavi edilir kapsamında uzman hekim  hastaya geri dönmek için güvenli olduğunu bildirene kadar iş, okul veya diğer alanlardan uzak durulması gerekir.
 • Öksürürken, hapşırırken ya da gülerken daima ağız bölgesinin mendil ile kapatılması gerekir. Mendilin de poşete koyularak çöpe atılması gerekmektedir.
 • Zaman geçirilen bölgelerde temiz havanın iyi olmasını sağlamak adına pencereler açılmalıdır.
 • İnsanlarla aynı odada uykuya dalmaktan kaçınmak gerekir. 

TB hastalığı bulunan bir kişi ile yakın temasta bulunuluyorsa virüs bulaşmış olup olmadığının test edilmesi gerekir. Bunun içinde göğüs röntgeni, kan testleri ve Mantoux testi adı verilen cilt testi yapılması gerekir.

TB için aşılama; BCG aşısı  vereme karşı koruma sağlayacaktır. 35 yaşın altındaki kişiler, çocuklar ve yetişkinler için NHS tarafından tavsiye edilir. BCG aşısı, bu yaş grubunda insanlar için geçerli olduğuna dair bir kanıt bulunmadığından 35 yaşın üzerindeki herkese rutin olarak verilmemektedir.

Risk altındaki gruplar aşağıda belirtilmiştir;

 • Verem yüksek düzeyde yaşayan çocuklar
 • Yüksek verem oranları olan ülkelerden yakın aile fertleri olan kişiler

Bir sağlık görevlisi ya da NHS çalışanıysanız, klinik örnekler ya da hastalar ile temas halindeyseniz  aşağıdaki durumlarda yaşa bakılmaksızın bir TB aşılamanız da olmalıdır:

 • Daha önce aşı yaptırmadıysanız (BCG skarınız veya ilgili belgeleriniz yoksa) 
 • Sonuçları  Mantoux cilt testi ya da bir  TBC interferon gama salınım tahlili (IGRA) kan testi negatif olan

 Semptomlar Ve Teşhis

Aktif tüberküloz hastalığının sık görülen semptomları balgam ve kanlı şekilde zaman zaman gelen  öksürüktür. Bunun dışında göğüs ağrısı, halsizlik, kilo kaybı, ateş ve gece terlemesi gibi sorunlarda ortaya çıkabilir.

Birçok ülkede halen TB’yi teşhis etmek için balgam yayma mikroskopisi ismi verilen, uzun zamandır kullanılan bir yöntem kullanır. Eğitimli laboratuvar teknisyenleri, Tüberküloz bakterilerinin var olup olmadığını görmek için balgam numunelerinin tamamına mikroskop altında bakar.

 Mikroskopi, TB olgularının yalnızca yarısı tespit ederken ilaç direncini tespit edemez.

Hızlı test Xpert MTB / RIF kullanımını, WHO’nun ilk önce önerdiği 2010’dan bu yana büyük ölçüde genişledi. Test aynı anda TB’yi ve en önemli TBC tıbbı olan rifampisine direnci tespit eder. Teşhis 2 saat içinde yapılabilir ve test TB’nin belirtileri olan tüm kişilerde ilk tanı testi olarak önerilir.

 Testi 100’den fazla ülke zaten kullanılmaktadır ve 690 milyon kartuş 2016 yılında küresel olarak satın alınmıştır. Çok ilaca dirençli ve geniş kapsamlı ilaca dirençli Tb’nin teşhis edilmesi ve HIV ile ilişkili TB, kompleksin teşhis edilmesi içinde kullanılır ve pahalı olabilir.

 2016’da DSÖ tarafından, Xpert MTB / RIF kullanılmayan periferik sağlık merkezlerinde TB tespiti için hızlı bir moleküler test, birinci ve ikinci basamak TB ilaçlarına karşı direnç tespit etmek için 3 test olmak üzere, 4 yeni teşhis testi önerilmiştir.

Tüberküloza çocuklarda tanı koymak özellikle zordur ve henüz pediatrik TB tanısına yardımcı olmak için yalnızca Xpert MTB / RIF testi mevcuttur.

En Çok Kim Risk Altındadır?

Tüberküloz çoğunlukla yetişkinleri en üretken yıllarında etkiler. Bununla birlikte, tüm yaş grupları risk altındadır. Vakaların %95’inden fazlası ve ölümler gelişmekte olan ülkelerdedir. HIV bulaşmış kişiler aktif TB gelişme olasılığının 20-30 kat fazla (bkz. TB ve HIV bölümü aşağıda).

 Aktif TBC riski, bağışıklık sistemini bozan diğer durumlardan muzdarip kişilerde daha fazladır. Bir milyon çocuk (0-14 yaş) TB ile hasta olmuş ve 2016’da 250 000 çocuk (HIV ile HIV ilişkili çocuklar da dahil olmak üzere) bu hastalıktan öldü. Tütün kullanımı, TB hastalığı ve ölüm riskini büyük ölçüde artırmaktadır.

Dünya genelinde TBC vakalarının %8’i sigara içiminden kaynaklanmaktadır.

Veremden Kurtulmak İçin Evde Uygulamaları

 • Beslenmeye düzenine dikkat edilmesi gerekir. Özellikle bitkisel ve doğal beslenmek çok önemlidir.
 • Balık, et, sebze ve meyve tüketimini dengelemek çok önemlidir.
 • Düzenli şekilde uyumak genel sağlık açısından da verem mikrobu açısından da oldukça önemlidir. Bir kişinin gün içinde 8 saat uyuması gerekmektedir.
 • Su tüketmek de genel sağlık açısından oldukça faydalıdır. Gün içinde en az 2 litre su içilmesi gerekir.
 • Stresten uzak durulması gerekir. Stresten uzak durmak konusunda zorlanıyorsanız yönetmeyi öğrenmeniz gerekir.
 • D ve C vitaminini düzenli bir şekilde tüketmek gerekir.
 • Sağlıklı yaşamak için düzenli egzersiz yapılması gerekmektedir.
 • 30 yaşını aşan kişilerin her sene düzenli bir şekilde check-up yaptırması gerekir. Bu sayede hastalıklara erken dönemde tanı koyulabilir.
 • Tüberküloz olan kişilerin uzman hekimin söylediklerine en ince detayına kadar dikkat etmesi gerekir. Bu sayede tedavi sürecinde ve hastalıkların ile alakalı başarı sağlanır.

Kaynaklar

(1 oy, ortalama: 5,00 puan
Loading…

Источник: https://akciger.info/verem-tedavisi.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.