Tüp Bebek Nedir?

içerik

Tüp bebek Nedir? Tüp bebek Ne demek? – Nedir.com

Tüp Bebek Nedir?

Tüp bebek; Çeşitli nedenlerle çocuk sahibi olamayan çiftlerin, her ikisine ait üreme hücreleri elde edildiğinde vücut dışı koşullarda yani laboratuarlarda döllenme işleminin gerçekleştirilerek oluşan embriyoların 2 – 5 gün sonra tekrar eş rahmine yerleştirilmesidir.

Herkesi hayalidir bir gün evlenip bir çocuğunun olması çünkü çocuk aileye ve aile bireylerine mutluluk, güç ve tanımlanamayacak Annelik ve Babalık duygusu tattırır. Çocuk sahibi olamayan kimseler için geliştirilmiş bir tekniktir. Bu yöntemde erkek ve kadın üreme hücreleri vücut sıcaklığındaki uygun bir ortamda 48 saat bekletilmektedir.

Bu sürede elde edilen yumurtaların yaklaşık yarısında döllenme oluşmaktadır. O zaman bu döllenmiş yumurtalar embriyo (cenin) olarak adlandırılmakta ve son hedef olan kadın rahmine yerleştirilmektedir. Embriyolar rahim içerisine rahim ağzından ince bir kateter ile yerleştirilmekte ve bu işlemler sonucu kadınların yaklaşık %50’sinde gebelik oluşmaktadır.

Ancak bu gebeliklerin bir kısmı düşük ile sonlanmakta ve tedaviye giren çiftlerin uygulama başına yaklaşık % 40’ında çocukları olabilmekte, bu oran birçok uygulama sonucu % 70-80'lere çıkabilmektedir. Geri kalan % 20-30'luk grup modern tıbbın bütün olanaklarına rağmen günümüzde çocuk sahibi olamamaktadırlar.

İlk tüp bebek uygulaması kim tarafından nerede yapılmıştır?

İlk defa 1978 yilinda Edward ve Steptoe tarafindan İngiltere’de uygulanan Tüp Bebek başlangıçta sadece tüpleri tıkalı olan hastalar için düşünülmüş olup bugün çok yaygın olarak binlerce hastada ve değişik sebepler ile kullanılmaktadır.

Hangi durumlarda tüp bebek uygulaması yapılır?

1. Rahim kanalları (tüpleri) tıkalı olan kadınlarda.

2. sperm fonksiyonlarının ileri derecede bozuk olduğu durumlarda.

3. Endometriozis hastalığı nedeniyle karın içinde yaygın yapışıklıkları olan ve tedavi ile gebelik elde edilemeyen kadınlarda.

4. İmmünolojik (bağışıklık sistemini ilgilendiren) infertilitede

5. Bazı hormonal bozukluklarda.

6. Diğer tedavi yöntemleri ile gebelik elde edilememesi durumlarında.

7. Sebebi yapılan testlerle açıklanamayan infertilitede.

8. Kalıtsal bazı hastalıkların embriyo aşamasında teşhis edilerek sağlıklı bir bebek elde etmek amacıyla.

9. Tekrarlayan düşükleri olan kadınlarda sağlıklı embriyoların genetik tanı yöntemi ile seçilebilmesi amacıyla.

10. aşılama yöntemi ile birkaç kez uygulanmasına rağmen gebelik elde edilememişse.

Tüp bebek yöntemleri nelerdir?

1. İn vitro fertilizasyon (IVF)

2. Mikroenjeksiyon(ICSI)

Tüp bebek uygulaması hangi aşamalardan oluşmaktadır?

1. Yumurtaların geliştirilmesi.

2. Yumurtaların toplanması.

3. Yumurtaların laboratuvarda döllenmesi.

4. Embriyoların anne adayının rahmine transfer edilmesi.

Tüp bebek uygulaması sırasında ne gibi sorunlarla karşılaşılabilir?

1. Uygulanan ilaçlar ile yeterince yumurta büyümesinin sağlanamaması.

2. Büyüyen ve çoğalan yumurtaların toplanamaması.

3. Hiperstimulasyon sendromu gelişmesi.

4. Teknik olarak değişik sebeplerden dolayı transferin yapılamaması.

5. Uygulamadan birkaç gün sonra kanama olması.

Tüp bebek uygulaması kimlere yapılmalıdır?

Tüp bebek uygulaması; 35 yaşından genç kadınlarda, başka tedavilerle gebelik elde edilmemişse uygulanmalıdır. 35 yaş üzerinde olanlarda fazla beklemeden tüp bebek uygulaması yapılabilir.

Tüp bebek uygulamasının başarı oranı nedir?

Tüp bebek tedavisinin başarı oranı, uygulamayı yaptıracak olan çifte ait değişik faktörlere ve uygulamayı yapan merkezin deneyimine göre değişmektedir.

Kadının yaşı, geçirmiş olduğu hastalık ve operasyonlar,endometriyozisin varlığı ve sperm kalitesine ait bulgulara göre değişkenlik göstermektedir. Genelde değişik merkezlere göre bu oran %30-45 arasında değişmektedir.

Tüp bebek uygulamasının başarısı , gebe kalma oranı ile değil sağlıklı devam eden bir gebelik elde etme oranı ile ölçülmelidir.

Yasal olarak herkes tüp bebek için başvurabilir mi?

Tıbbi olarak tüp bebeğin gerekli olduğu her çift bu tedaviyi yaptırabilir. Tedavi için resmi nikah aranmaktadır.

Tüp bebek fiyatları nedir?

Tüp bebek fiyatları; 2005 yılında getirilen yeni düzenleme ile belirli şartlar yerine getirilerek tedavi bedelleri ödeme kapsamı içine alınmıştır.

2008 yılının ekim ayında 2005 yılındaki şartlar da değişiklikler yapılmıştır.

Tüp bebek tedavisi desteğinden yararlanmak için “Tüp bebek tedavi desteğinden yararlanmak için gerekli şartlar nelerdir ?” başlığı altındaki şartları taşıyıp taşımıdınıza bakınız.

Tüp bebek tedavi desteğinden yararlanmak için gerekli şartlar nelerdir?

1. Kadın 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olmalıdır. Yani 39 yaşını doldurmadan tedavi olması gerekmektedir.

2. En az 3 yıllık evlilik gerekmektedir.

3. Ssk ve Bağkur'un 5 yılı doldurmuş ve en az 900 günlük primin ödenmiş olması gerekmektedir. Memurlarda 5 yıl zorunluluğu yoktur.

4. Daha önceden yaşayan çocuğun olmaması gerekmektedir.

5. Eğer bu şartları taşımıyorsanız özel olarak tüp bebek tedavisi yaptırabilirsiniz.

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Источник: https://www.nedir.com/t%C3%BCp-bebek

Tüp Bebek Nedir, Nasıl Yapılır, İleri Yaşlarda Uygulanabilir mi?

Tüp Bebek Nedir?

Tüp bebek, yardımcı üreme yöntemleri arasında başarı oranı en yüksek olan uygulamadır ve kısırlık tedavileri içerisindeki yeri büyüktür.

 Tüp bebek (In vitro fertilizasyon / IVF ), ilk kez 1978 yılında İngiltere’nin Oldham şehrinde başarıyla gerçekleştirilmiş ve bu yöntemin sonucunca Louise Brown isimli bir bebek dünyaya gelmiştir.

O yıllardan günümüze kadar, sürekli olarak geliştirilerek daha olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Tüp bebek, erkekten alınan sağlıklı spermler ile kadından alınan sağlıklı yumurta hücrelerinin laboratuvar ortamında birleştirilmesiyle yapılmaktadır. Bu yöntemin başarıya ulaşması için birçok aşamanın gerçekleşmesi gerekmektedir.

Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır?

Tüp bebek yöntemindeki amaç, öncelikle kaliteli yumurtaların alınımını sağlamaktır. Kadından alınacak yumurta hücreleri hafif bir anestezi altında, ultrason kılavuzluğundaki özel bir iğne aspirasyonu ile alınır. Bu yöntem, hiçbir cerrahi kesi içermez ve işlemden sonraki ağrı yok denecek kadar azdır.

Erkekten alınan spermlerle birlikte bir araya getirilen yumurtalar birkaç gün döllenmesi için bırakılır. Döllenen yumurtaların kaliteli embriyolara dönüşmesinin ardından, bu embriyolar özel bir kateter yardımıyla rahime yerleştirilir. Bu işlem çok kısa süreli olduğu için hiçbir anestezi yöntemine ihtiyaç yoktur.

Böylelikle tüp bebek tedavisinin aşamaları tamamlanır ve sonucun başarıya ulaşıp ulaşmadığını görmek için beklenir.

Gebeliğin oluşmasını desteklemek için, hormon tedavisine başlanır. Kadından her gün progesteron ve gerekirse östrojen ilaçları alması istenir. Tüm evrelerin tamamlanmasından 2 hafta sonra gebelik testi yapılarak tedavinin sonucu alınır.

Yumurtalık Uyarımı

Bir kadının yumurtalıklarında, foliküller olarak adlandırılan binlerce sıvı dolu kesecik vardır. Her folikülün içinde bir yumurta bulunur. Normal üreme döngüsünde sadece tek bir folikül olgunluğa ulaşır.

Ancak daha etkili olması açısından kadına ilaçlar verilerek yumurtaların uyarılması ve bunun sonucunda birden çok yumurta oluşumu sağlanır.

Bu aşamada kadının sürekli olarak ultrason ve kan hormonu testleriyle birlikte kontrol altına alınması önemlidir.

Yumurta Alımı

İlaçlarla birlikte olgunlaştırılan yumurtalar, vakti geldiğinde kadından alınmalıdır. Birçok hasta yumurtaların alınması konusunda gergin olsa da, aslında kadınların büyük çoğunluğu bu aşamaya kadar olan tarama testlerinden daha az rahatsızlık verici olduğunu bildirmiştir.

Yumurta toplama işlemi, özel iğne kılavuz adaptörü ile vajinal ultrason kullanılarak, anestezi altında gerçekleştirilir. İğne, vajinanın yanından geçip yumurtalık içine geçer ve foliküllerin kolayca aspire edilmesini mümkün hale getirir.

Yumurtaları içeren sıvı, embriyolog tarafından bir mikroskop kullanarak kontrol edilir. Erkeklerden sperm alınması ise, genellikle kadının yumurtalarının toplanmasından sonraki birkaç saat içerisinde gerçekleştirilir.

 Daha sonra hem yumurta hem de sperm küçük plastik kaplara yerleştirilir ve 3-5 günlük kuluçka dönemine girilir.

Embriyo Oluşturma

Yumurta toplama işleminden birkaç gün sonra kaç yumurtanın döllenip döllenmediğine bakılır. Genel olarak olgun yumurtaların yaklaşık %70’i döllenmektedir. Bu nedenle toplam sağlıklı embriyo sayısı folikül veya yumurta sayısından çok daha azdır .

Birkaç adet sağlıklı ve yüksek kaliteli embriyo oluşumu varsa, bu embriyolar ilerleyen zamanlarda kullanılmak üzere sıvı azot ile kriyoprezervasyon (dondurma) için aday olabilirler.

Dondurulmuş embriyolar daha sonra gelecekteki bir tüp bebek döngüsü sırasında direkt olarak rahim içine alınabilirler.

Böylece yumurtalık uyarımı ve yumurta toplama işlemi gibi aşamaların tekrarlanmasına gerek kalmaz.

Embriyo Transferi

Embriyo transferi IVF döngüsünün en kritik aşamalarından biridir. Bu evrede, embriyolar ince bir katater ile rahime aktarılır.

Embriyo transferleri, embriyoların rahime doğru şekilde yerleştirilmesini sağlamak için, bu aşama abdominal ultrasonografi kılavuzluğunda gerçekleştirilir.

Bu nedenle transfer aşamasını daha net görebilmek adına, kadından bol su içmesi ve mesanesinin dolu olması istenir. Embriyo transferi için genelde anestezi gerekmez ve bu adımın tamamlanması yalnızca 1 – 2 dakika içerisinde gerçekleşir.

Embriyo Transferi Sonrası ve Gebelik

Embriyo transferinden sonraki 2 hafta boyunca, kadının ilave progesteron hormonu alması istenir. Eğer kadındaki östrojen seviyesi, embriyo transferinden sonraki 2 hafta boyunca önemli ölçüde düşerse, ek olarak östrojen de verilebilir.

Transferden iki hafta sonra, kadın genellikle kan ile ölçümlenen gebelik testine tabi tutulur. Gebelik testi pozitif olduğunda, beta HCG hormonunun düzeyi vajinal ultrasonda gebelik kesesini görselleştirecek kadar yüksek olacak şekilde olana dek, test her 2 günde bir yapılabilir.

Testlerin negatif çıkması dahilinde tüp bebek uygulaması başarısız olmuş demektir ve uygun görülürse belirli bir süre sonunda tekrarlanabilir.

Tüp bebek tedavisi hangi durumlar için uygundur?

 • Fallop tüpleri cerrahi olarak tamir edilemeyen veya tamamen alınmış olan,
 • Endometriozisi olan ve cerrahi tedaviden sonra dahi hamile kalamayan,
 • Aktif yumurta hücreleri azalmış olan,
 • Yumurtlama sistemlerinde bozukluk olan, yumurtlama sistemi düzeldikten sonra bile gebelik oluşmayan,
 • Rahimi T şeklinde olduğu için hamile kalamayan kadınlar tüp bebek tedavisi ile hamile kalabilmektedir.

Ayrıca düşük sperm sayısı olan, geriye boşalma problemi (vas deferens) olan, antisperm antikor öyküsü olan erkekler için de uygundur.

Hangi sebepten dolayı bebek sahibi olamadıkları belirlenemeyen, açıklanamayan infertilite teşhisi konulmuş çiftler de tüp bebek ile şanslarını deneyebilmektedir.

Tüp bebek tedavisinin başarı oranı nedir?

Uzmanlar, tüp bebek tedavisinde başarı oranının birçok etkene bağlı olarak değiştiğini bildirmektedir. Erkeklerde sperm kalitesini, kadınlardaki yumurta hücrelerinin ve rahmin sağlıklı olması önemli olan faktörlerin en başında gelmektedir. Kadınlarda yumurta kalitesi 35 yaşından sonra düşüşe geçer.

Kaliteli bir yumurta bulunamadığında, tüp bebek tedavisinin de başarıya ulaşması mümkün olmamaktadır.

Amerikan Gebelik Derneği tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 35 yaşından küçük olan kişilerde tüp bebek tedavisindeki başarı oranı yüzde 41 ile 43 arasında değişmekteyken; 35 yaşından büyük olanlarda ise yüzde 33 ile 36 arasındadır.

Aynı zamanda kişinin çevresel, fiziksel ve biyolojik faktörleri de tüp bebek yönteminin başarıya ulaşmasında etkilidir. Örneğin; sağlıklı beslenen, zararlı alışkanlıkları bulunmayan, ideal kiloda olan, stresli bir yaşamı bulunmayan kişiler tüp bebek tedavisinde diğerlerine oranla daha başarılı olacaktır.

Tüp bebek tedavisi riskli midir?

Her tıbbi prosedürde küçük de olsa risk bulunur. Tüp bebek tedavisinde de birkaç güvenlik riski vardır.

Öncelikle kadınlarda yumurtalıkların olgunlaşması için verilen hormon ilaçları normal sayının çok üstünde yumurta hücresinin üretilmesine neden olabilir.

Bu sebeple ilaç takviyesinde bulunulan kadın dikkati bir şekilde tetkik edilmelidir. İlaçların yumurtalıkları büyütmesiyle birlikte, ortaya yumurtalık torsiyonu adı verilen, yumurtalıkların burulması durumu meydana gelebilir.

Nadir görülen bir ihtimal de olsa ciddi sonuçlara yol açabilmektedir.

Tüp bebek tedavisinin başarısını artırmak için rahime aktarılan birden fazla embriyo olması durumda çoğul gebelik oluşabilir. Çoğul gebelikler, her zaman tekil gebeliklere oranla daha risklidir.

Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen bebeklerin birçoğunda zamanında erken doğma ve düşük doğum kilosu gibi olumsuz durumlar görülebilmektedir.

30 ve 40 yaş üstü kadınlarda tüp bebek tedavisi yapılabilir mi?

İleri yaşlarda ki annenin hamile kalmasının zorlu olacağı bilinir. Aynı durum,  doğurganlığı da büyük ölçüde etkileyeceği için hamile kalmayı zorlaştırmaktadır.

Kadınlarda yaş ilerledikçe, doğurganlık şansında azalmalar meydana gelir. Kadınların doğurganlığı menopozdan önce azalmaya başlar ve hamile kalma güçlüğü 35 yaşından itibaren daha belirgin hale gelir.

30 yaşında veya daha genç olan kadınların her ay hamile kalabilme şansı %20 civarında seyrederken, 40 yaşına geldiğinde bu oran %5 ve altına gerilemektedir.

Gebe kalmanın zorluğuna ek olarak, riskli gebeliklerle karşılaşılma ihtimali de yaş ile doğru oranda artmaktadır.

Kadınlarda yaş faktörü ile doğurganlık arasındaki ilişki nedir?

Kadınların yaşı arttıkça yumurta sayısı ile birlikte doğurganlık da azalmaktadır.  Kadınlar, neredeyse yaşamları boyunca sperm üretmeye devam eden erkeklerden farklı olarak, yumurtalıklarında bulunan tüm foliküllerle birlikte doğar.

Doğumda yaklaşık bir milyon folikülü bulunan bir kadının, ergenlik dönemine dek 300.000 civarına düşmektedir. Ergenlik döneminde kalan foliküllerden, yaklaşık 300 tanesi üreme yıllarında yumurtlanır.

Adet döngüleri, yaşam tarzı, alışkanlıklar, çevresel faktörler, toksinler ve daha birçok etkenin yumurta sayısında azalma meydana getirdiği söylenebilir.

Bir kadının en iyi doğurgan olduğu dönem 20’li yaşlardır. Doğurganlık 30’lu yıllarda, özellikle 35 yaşından sonra yavaş yavaş azalır. Kadınlar menopoza kadar doğurganlığını koruyamazlar. Menopoz için ortalama yaş 50 olarak kabul edilmektedir. Ancak çoğu menopoz döneminden uzun yıllar önce, doğurganlık niteliklerini neredeyse tamamen kaybetmektedir.

İleri yaşlarda tüp bebek tedavisi uygulanabilir mi?

Tüp bebek tedavisi uygulamalarında herhangi bir yaş limiti yoktur. Yapılan tetkikler sonucunda tüp bebek için elverişli olduğu tespit edilen kadınlar için tedavi süreci başlatılabilir. Ancak, yaş ile yumurtalık rezervleri doğrudan ilişkili olduğu için kadının yumurta üretebiliyor olması, embriyo oluşturmak için gereklidir.

Doğurganlık potansiyelinin düşük olması ya da yumurtalık rezervinde azalmaların meydana gelmesi, tüp bebek tedavisi esnasında sağlıklı bir embriyo oluşturmak için daha fazla çaba gösterilmesi anlamına gelir.

İleri yaşlarda tüp bebek tedavisinden önce hangi tetkikler yapılmalıdır?

Üç basit kan testi ile kadının hormon seviyelerini kontrol edebilir ve yumurta kalitesi hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bu testler, yumurtalık rezervlerinin kontrolü ve kısırlık durumunun teşhis edilmesi için her yaş grubundaki kadına uygulanabilmektedir:

FSH (folikül uyarıcı hormon), yumurtalıklarda olgun yumurta üretilmesinde rol oynayan ana hormondur. Bu test sonucuna göre vücuttaki FSH seviyeleri normalden fazlaysa, beynin kötü performans gösteren yumurtalıkları harekete geçirmeye çalıştığının bir işareti olabilmektedir.

Vücutta bulunan en önemli östrojen formu estradioldur ve bir kadının yumurtalıklarında sağlıklı yumurtaların korunmasının yanı sıra sağlıklı bir hamileliğin kolaylaştırılmasından da sorumludur. Bu test yüksek seviyelerde estradiolun varlığını gösteriyorsa, yumurta sayısı veya kalitesiyle ilgili bir problem olduğunu gösterir.

AMH, yumurtalık rezervini doğrudan ölçen bir kan testidir. Erken evre yumurtalık folikülleri tarafından doğrudan üretilir. Yüksek seviyeler olumludur; düşük seviyeler ise yumurtlama rezervinin azaldığını göstermektedir.

Yumurtalıkların kontrolü için yapılması gereken bir diğer test ise ultrason taramasıdır:

Antral folikül sayısı ölçümü:

Transvajinal ultrason ile yapılan bu tetkik; rahim, rahim boşluğu ve yumurtalıkların değerlendirmesine olanak verir.

Özellikle yumurtlamadan hemen önce yapılırsa, rahim kaplamasını etkileyen fibroid veya endometriyal polip olmadığından emin olunabilir. Ayrıca yumurtalıklardaki küçük folikül sayısı da değerlendirebilir.

İdeal olarak, iki yumurtalık arasında yaklaşık 10-20 toplam folikül görülmelidir. Folikül sayısı çok daha düşük ise, bu yumurtalık rezervinin azalmasının bir göstergesidir.

30 ve 40 yaş üstü kadınlarda tüp bebek tedavisi nasıl gerçekleşir?

Tüp bebek prosedürü birkaç temel aşamadan oluşmaktadır. 30 ve 40 üstü kadınlarda da bu süreç aynı şekilde gelişecektir. Ancak, yumurtalık rezervlerinde düşüş görülen bir kadın için yumurtalıkların uyarılması, yumurtaların toplanması ve embriyonun oluşturulması aşamalarında daha fazla incelik ve özenli çalışma gerekmektedir.

Hekim tarafından reçete edilen ilaçların doğru bir şekilde kullanılması, tüm kontrollere gidilmesi, gerekli tetkiklerin yapılması, tüp bebek aşamalarına olumsuz etkide bulunabilecek tüm etkenlerden kaçınılması; anne adayının önemli sorumluluklarındandır.

Ayrıca, tüp bebek tedavisi için geliştirilen ve olumlu sonuçlar almak üzere kullanılan birçok teknik de bulunmaktadır. Başta ERA testi olmak üzere uygulanabilecek prosedürler, gebelik testi sonucunu etkileyebilecektir.

İleri yaşlarda hamilelik riskli midir?

Tüp bebek tedavisiyle bebek sahibi olma şansı mümkün olsa da, ileri yaşlarda oluşan gebeliklerde birçok riskle karşı karşıya kalınacağı da bilinmelidir. Yaş ile birlikte meydana gelen doğurganlıktaki düşüşün temel sebebi yumurtalardaki anormalliklerden kaynaklanmaktadır.

Yaşlanan yumurtalarda oluşan kromozomal bozuklukların embriyoya aktarılma olasılığı mevcuttur. Düşük, ölü doğum, doğum kusurları, düşük doğum ağırlığı, Down sendromu gibi komplikasyonların ileri yaşlardaki gebeliklerde görülme oranı yüksektir.

Ayrıca yaş ile birlikte gebelik esnasında gebelik zehirlenmesi, yüksek tansiyon, diyabet şekeri gibi ciddi problemlerde de artış yaşanabilmektedir.

Doğurganlığın korunması için neler yapılabilir?

Özellikle günümüzde kadının iş hayatındaki aktif rolü, aile kurma yaşının ilerlemesi gibi nedenlerle bebek sahibi olma eylemi ertelenmektedir.

Kadınlar, doğurganlık niteliklerini korumaları için zamanla yarışmaktadır ve bu sürenin uzaması için yapılabilecek birkaç önlem bulunmaktadır.

Sağlıklı bir yaşam sürmek, genel sağlık durumunu korumak, zararlı alışkanlıklardan ve çevresel toksinlerden uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak gibi faaliyetlerle yumurtalık kalitesini daha uzun yıllar boyunca korumak mümkün olabilmektedir.

Источник: https://havvaagargun.com/tup-bebek-nedir-nasil-yapilir/

Tüp Bebek Nedir? Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Tüp Bebek Nedir?

Bebek sahibi olmak çiftlerin büyük kısmının hayalidir. Bazen bu hayalin gerçekleşmesi doğal yollardan mümkün olmamaktadır. Bu noktada devreye giren tüp bebek, fiziksel nedenlerle bebek sahibi olamayan çiftlerin bebek sahibi olmasını sağlamaktadır. Bu konuya başvuru yapmadan önce bilgi sahibi olmak son derece önemlidir.

Tüp bebek, doğal yollarla bebek sahibi olma şansı çok az olan ya da olmayan çiftlerin üreme hücrelerinin vücut dışı koşullarda döllenme işlemine verilen isimdir.

Tüp bebek tedavisinde erkek ve kadına ait üreme hücreleri, vücut sıcaklığına sahip uygun bir ortamda 48 saat boyunca bekletilir. Bu sürede elde edilen yumurtaların yaklaşık olarak %50’lik kısmında döllenme oluşur.

Bu döllenmiş yumurtalar yani embriyolar kadın rahmine yerleştirilerek işlem tamamlanmış olur. Bu yöntem, en fazla kullanılan ve yüksek yüzdeyle sonuç alınan tedavi şeklidir.

Tüp bebek tedavisi günümüzde mikroenjeksiyon tekniğiyle yapılmaktadır. Bu yöntemle baba adayından alınan spermlerin doğrudan yumurta içine verilmesi ve döllenme gerçekleştikten sonra anne rahmine transfer edilmesi sağlanmaktadır.

Tüp bebek yönteminin uygulanması için çiftlerde şu problemlerin ortaya çıkması gerekmektedir:

 1. Sebebi belirlenemeyen kısırlık durumunda,
 2. İleri derecede polikistik over sendromu adı verilen yumurtalama bozukluklarında,
 3. Azospermide adı verilen sperm kalite bozukluklarında,
 4. Çikolata kistleri adı verilen Endometriyoma hastalığının görülmesi durumunda,
 5. Bağışıklık sistemine bağlı olan yani immunolojik kısırlık durumunda,
 6. Sperm sayısının herhangi bir nedenle yetersiz kaldığı durumlarda,
 7. 12 ay süreyle düzenli ve korumasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik sağlanamadığında uygulanmaktadır.

Uygulamalar

Tüp Bebek Uygulaması

Bebek sahibi olmak ve bunu tüp bebek yöntemiyle yapmak isteyenler öncelikle bir tüp bebek merkezine başvurmalıdır. Sonrasında adaylarla ilk olarak değerlendirme tarzında bir görüşme yapılır. Tüp bebek tedavisinin uygulanması için hangi koşulların sağlanması gerektiğinden bahsedilir.

Bu noktadan sonra gerekli olan tetkik planı hızlı bir şekilde hazırlanır. Sonrasında ayrıntılı jinekolojik muayene ve ultrasonografi uygulanır. Tüm tetkikler değerlendirilerek uygulamanın başarı şansı bebek sahibi olmak isteyen çifte anlatılır. Gerekli hazırlıkların ardından tüp bebek uygulaması başlatılır.

Tedavisi

Tüp bebek uygulamasında gerekli tetkikler yapıldıktan sonra bebek sahibi olmak isteyen çift uygunsa tüp bebek tedavisinin aşamalarına başlanır. Öncelikle normal şartlarda kadınların yumurtalaması için vücudun ürettiği hormonlar enjeksiyon ile hastaya uygulanır.

Bu enjeksiyonun dozajı fazladır çünkü anne adayında bir siklusta birden fazla yumurta elde edilmesi amaçlanır. Gelişen yumurtalar sıklıkla ultrasonografi yöntemi ile kontrol edilir ve bu sırada kan tahlilleri de yapılır. Yumurtalar 18-20 mm boyutuna ulaştığında tek dozlu bir yumurta çatlatma enjeksiyonu uygulanır ve yumurtalama zamanı planlanır.

Bu iğnenin ardından yaklaşık 36 saat sonra anestezi altında vajinal yoldan bir iğne yardımı ile yumurtalar toplanır.

Anne adayına yapılan işlemler devam ederken erkekten alınan sperm örneği özel işlemle uygun hale getirilir. Bu spermlerle birlikte anne adayından alınan yumurtalar laboratuar ortamında uygun koşullar sağlanarak döllenmesi sağlanır. Embriyo gelişimi sürekli olarak takip edilir.

Bu takip işlemi sonrasında rahime tutunma ihtimali en yüksek embriyolar seçilerek özel kateterler yardımıyla anne adayının rahmine vajinal yoldan yerleştirilir.

Bu sırada yüksek kaliteli olan embriyolar yine laboratuar ortamında dondurularak olası bir gebe kalamama durumu için uygun koşullarda saklanır.

İlginizi çekebilir  Hamilelikte ağız ve diş sağlığı

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tüp Bebekle Gebelik

Tüp bebek uygulamasının ardından gebelik olup olmadığı birkaç hafta içinde anlaşılmaktadır. Gebelik testi pozitif çıkan kişiler normal hamilelik sürecine göre daha dikkatli olmalıdır.

Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan anne adayları öncelikle beslenmelerine dikkat etmelidir. Özellikle ilk üç aylık dönemin riskli olacağı belirtildiğinden bu süreçte daha dikkatli olunmalıdır.

Hızlı ve ani hareketlerden kaçınılmalı ve bol su tüketilmelidir.

Tüp bebek yöntemi ile hamile kalanlar alkol ve sigaradan uzak durmalıdır. Folik asit tüketimi mümkün olduğunca arttırılmalıdır. Bunun yanı sıra mümkün olduğu kadar tempolu yürüyüş yapılmalıdır.

Özellikle ilk 3 aylık süreçte stresten mümkün olduğunca uzak durulmalı ve gerektiğinde psikolojik destek alınmalıdır.

Ayrıca belirlenen periyotlarda kontrollere düzenli olarak gidilmeli ve operasyonu gerçekleştiren uzmanın tavsiyelerine dikkat edilmelidir.

Tüp bebek tedavisine başlanmadan önce hastalar oluşabilecek bazı problemlere karşı uyarılmalıdır. Bugüne kadar uygulanan tüp bebek tedavilerinde şu sorunların biri ya da bir kaçı bazı hastalarda ortaya çıkmıştır:

 1. Yumurtalıklarda iyi huylu kist bulunan yani Polikistik Over Sendromu (PCO) bulunan hastalarda aşırı yumurtalamaya bağlı nefes almada zorlanma, karın içinde sıvı toplanması, damar içinde pıhtı oluşmasıyla akciğerin olumsuz etkilenmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir,
 2. Tedavi sürecinde kullanılan ilaçlara karşı bazı alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir,
 3. Karın içi kanama sorunu görülebilir,
 4. Tedavi süresinde enfeksiyon riski bulunabilir,
 5. Anestezik uygulamalara karşı reaksiyon gösteren hastalarda bazı olumsuz durumlar ortaya çıkabilir,
 6. Psikolojik sorunlar artış gösterebilir.

Başarısız Deneme Nedenleri

Tüp bebek uygulamasında başarı elde etmek, bu yönteme başvuran her çiftin hayalidir. Bu konuda başarı oranını belirleyen hamile kalma oranı değil sağlıklı süren hamilelik belirlemektedir. Kliniklere göre başarı oranı %45’lera kadar varabilmektedir. Özellikle ilk denemede başarısız olunması son derece sık görülmektedir.

Başarısız tüp bebek denemeleri konusunda ilk neden tüp kanallarının tıkalı olmasıdır. Bunun yanı sıra embriyonun yapısındaki genetik bir bozukluk da başarısız olma nedenleri arasında yer almaktadır. Ayrıca ilaç verildikten sonra embriyonun çatlaması gerekirken bu durumun gerçekleşmemesi de önemli nedenler arasındadır.

Kadın rahmi içindeki bozukluklar, birçok kadında görülen çikolata kistleri başarısızlıkta etkendir. Karın içindeki aşırı iltihaplanma durumu da nedenler arasında yer almaktadır. Sperm konusunda yaşanan sıkıntılar da etkendir. Hepsinin yanı sıra laboratuar ortamının düzgün olmaması ve yanlış tedavi uygulamaları başarısızlıkta etkendir.

İlginizi çekebilir  Hamilelik döneminde kıyafet seçimi

Başarısız tüp bebek uygulamasının ardından ultrasonografi, rahim filmi, kameralı rahim inceleme ve genetik tanı gibi yöntemlerle sorunun kaynağı tespit edilmelidir. Sorunun tam olarak tespit edilmesi yeniden tedavi açısından kritik öneme sahiptir.

Başarısızlık Sonrası Süreç

Tüp bebek tedavisi başarısız olursa umudunuzu kaybetmeyin. Başarısız uygulamanın ardından, bu başarısızlığın sebebine göre 1 ya da 2 ay içerisinde yeniden deneme yapılabilir. Başarısızlığa neden olan etken tam olarak anlaşıldığında buna yönelik tedavi uygulanır.

Yaşı genç olan çiftlerde tedaviye yeniden başlama süresi biraz daha uzun tutulabilir ancak 35 yaş üzeri çiftlerde bir an önce yeniden tedavi denenmelidir. Bu süreçte psikolojik tedavi alınması da önerilmektedir. Sabırlı olmak ve araştırmaya devam etmek bu süreçteki anahtar aşamalardır.

Fiyatları

Tüp bebek uygulamasında en fazla gündeme gelen konu tüp bebek tedavisi fiyatlarıdır. Bu konuda belirleyici faktör başvurduğunuz tüp bebek merkezinin belirlediği fiyatlardır.

Yani, fiyatlandırma ile ilgili tüm kurumları araştırarak buna göre tercih yapabilirsiniz. Fiyat üzerinde yapılan tetkikler, uygulama, tedavi, ilaç gibi faktörler etkili olmaktadır.

Başarı oranı yüksek olan tüp bebek merkezlerinin fiyatlarının daha fazla olduğu görülmektedir.

Ülkemizde tüp bebek tedavisi için kurumlarla anlaşmalı merkezler tercih ettiğinizde gideriniz azalacaktır. Eğer kurumlarla anlaşması olmayan tüp bebek merkezlerini tercih ederseniz tüm aşamalar için ortalama 10000 TL gibi bir miktar hazırlamanız gereklidir. Bu miktar daha düşük ya da daha fazla olabilir. Yapılan uygulamanın ne şekilde olacağı da fiyat konusunda etkilidir.

Tarihsel Gelişimi

Robert Edwards

Tüp bebek uygulamasının gelişimi 1960’lı yıllara dayanmaktadır.

İngiliz bilim adamı Robert Edwards tarafından farelerde gelişimsel genetik çalışması yapılması bu uygulamanın temelini oluşturmuştur.

Sonrasında Patrick Stepto isminde bir jinekolog ile beraber çalışan Robert Edwards, birçok başarısız denemenin ardından 1978 yılında doğal siklus yöntemiyle ilk bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesini sağlamıştır.

1984 yılından itibaren daha hızlı bir süreç yaşanmıştır. 1986 yılında yumurta dondurma yöntemiyle ilk hamilelik sağlanmıştır. 2001 yılına gelindiğinde ilk kez tek embriyo transferi sağlanmıştır.

2004 yılında ise, dondurulmuş yumurta dokusundan sağlanan embriyo ile ilk hamilelik meydana gelmiştir. Ülkemizde de 1984 yılından itibaren tüp bebek çalışmaları yapıldı ve 1994 yılında ilk tüp bebek merkezi Ankara’da hizmet vermeye başladı.

2007 yılından itibaren tüp bebek için devlet desteği uygulaması yürürlüğe konuldu.

Источник: http://www.sagliksever.com/tup-bebek

Tüp Bebek Nedir, Nasıl Yapılır?

Tüp Bebek Nedir?

Tüp bebek, sağlık sorunları ya da nedeni belirlenemeyen durumlardan dolayı gebelik oluşmayan çiftler için tıbbi teknoloji ile birlikte çiftlere umut ışığı olan yardımcı üreme yöntemidir.

Tüp bebek, kadın üreme hücreleri olan yumurtaların ve erkek üreme hücreleri olan spermlerin vücut dışında, laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenmenin elde edilmesini sağlayan hassas bir tedavi sürecidir.

Tüp bebek gebelik sağlanamayan çiftler için mucizevi bir çözümdür.

Tüp Bebek Kimlere Uygulanabilir?

Tüp bebek nedir sorusundan sonra en çok gelen soru ise Tüp bebek kimlere uygulanır olarak ortaya çıkar.

 • İnfertilite teşhisi konulan kişilere,
 • Tüplerin her ikisi tıkalı olan kadınlarda,
 • Yumurtalarda yapısal bozukluk olan kadınlarda,
 • Menide sperm bulunmayan erkeklerde,
 • Sperminde kalite bozukluğu olan erkeklerde,
 • İmmun sistemi bozukluğu olanlarda,
 • Servikal faktörler söz konusu ise,
 • Cerrahi operasyonla tüpleri alınan kadınlarda,
 • Sperm veya yumurta sayısında yetersizlik söz konusu ise,
 • Yumurtalıkta kısırlığa sebep olan kistler varsa,
 • Hormon bozukluğu durumunda,
 • Cinsel birleşme ile oluşan bazı sorunlarda,
 • Sperm hareketliliği yavaş olan erkeklerde,
 • Sperm hücrelerinin şekil bozukluğu olan erkeklerde,
 • Tekrarlanan gebelik kayıpları durumunda,
 • Kadınlarda yaş ilerlemesi ile tüp bebek uygulaması yapılabilir. Bknz: Tüp bebek nedir nasıl yapılır?

Tüp Bebek Tedavisi Kimlere Uygulanamaz?

 • Hiç sperm üretimi olmayan erkeklerde,
 • Yumurta üretimi fonksiyonunu kaybetmiş olan kadınlarda,
 • Menopoz dönemine giren kadınlarda,
 • Hormon seviyeleri bozuk olan kadınlarda,
 • Cerrahi operasyonlar sonucu rahmi alınan kadınlarda tüp bebek tedavisinin uygulanması maalesef mümkün değildir.

1. Adım: İlk muayene ve çiftin değerlendirmesi

Tüp bebek tedavisinde ilk adım olarak çiftin kapsamlı olarak dinlenmesi ile başlanır. Gebelik ya da genetik anlamında yaşadıkları tüm geçmiş bilgiler tüp bebek tedavisi için önemli veriler olabilir.

Kadının ve erkeğin kapsamlı muayenesi yapılır. Kadından hormon tahlilleri ve rahim filmi istenirken erkekten de sperm analizi istenir.

Tüm çıkan sonuçlardan genel bir değerlendirme yapılır ve tüp bbek tedavisi için süreç belirlenir.

2. Adım: Yumurtalıkları uyarma ve yumurta oluşturma

Yumurtalıklarda fazla sayıda yumurta üretilmesi ve şansın yükselmesi için yumurta oluşturma amaçlı yumurta geliştirici ilaçlar (iğne tedavisi) uygulanır. Bu ilaçların kullanımı ile birlikte yumurtalıklar kısa aralıklarla izlenir ve çatlama olmadan anne aday adayı yumurta toplama işlemine çağrılır.

3. Adım: Yumurta toplama işlemi

Yumurtalıklarda gelişen yumurtalar toplanır ve laboratuvar koşullarında döllenme için saklanır. Bu sırada erkek de sperm verir. Tıpkı sperm tahlilinde olduğu gibi masturbasyon yoluyla sperm alınır. Sperm veremeyen erkeklerden ise mikro TESE yöntemi ile sperm alınır. Yumurta toplama günü verilecek sperm örneği için erkek, 2-4 günlük bir cinsel perhiz yapmalıdır.

4. Adım: Döllenme işlemi

Toplanan yumurtalar ve erkekten alınan spermler ile laboratuvar ortamında döllenme (fertilizasyon) işlemi gerçekleştirilerek, döllenen yumurtalar inkübatörde uygun şartlar altında saklanır.

5. Adım: Embriyo transferi

Laboratuvar ortamında gelişen embriyolardan seçim yapılarak, rahim içerisine ağrısız bir uygulama ile yerleştirilir.

6. Adım: Gebelik testi

Embriyo Transfer işleminden yaklaşık 12 gün sonra kanda gebelik testi yapılarak gebeliğin oluşup oluşmadığı kontrol edilir.

Tüp Bebek Kaç Defa Denenebilir?

Tüp bebek uygulamasında üç deneme sonrası gebelik şansı düşer. Daha sonraki denemelerde gebelik elde edilebilir fakat başarı şansı ilk denemelere oranla daha azdır.

Başarısız İlk Deneme Sonrası Tüp Bebek Tedavisinde İkinci Denemeye Ne Zaman Başlanabilir?

Tıbbi olarak başarısız bir tüp bebek tedavisi ardından iki ay sonra ikinci uygulama yapılabilir.

Tüp Bebek Tedavisinde Yapılması Gerekenler Nelerdir?

 • Sigara bırakılmalı ve sigara içilen alanlardan uzak durulmalı
 • Günlük 0.4-1 mg folik asit içeren vitamin hapı kullanılmalı
 • Dengeli ve sağlıklı beslenilmeli
 • Lifli besinler tüketmeli
 • Günlük 6-8 bardak su içilmeli
 • Düzenli egzersiz yapılmalı
 • Yumurta toplama işlemine 3 gün kala 2-3 günde bir cinsel perhiz yapılmalı
 • Enfeksiyon söz konusu ise muhakkak doktorla görüşülmeli
 • Yumurtalık uyarıcı iğneler akşam saat 4.00 ile 8.00 saatleri arasında yapılmalı
 • Kullanmanız gereken yeni bir ilaç söz konusu ise muhakkak doktorla görüşülmeli
 • Ağrı söz konusu ise sadece paracetamol içeren ağrı kesiciler kullanılmalı
 • Yumurta toplama işlemi sonrası günde yaklaşık 2-3 litre sıvı tüketilmeli
 • Tüm iğneler bildirilen zamanda, şekilde ve miktarda yapılmalı
 • Bazı hormonları baskılamak amaçlı olarak doktorun önerdiği ilaçlar düzenli olarak kullanılmalı

Tüp Bebek Tedavisinde Yapılmaması Gerekenler

 • Günde bir bardaktan fazla kafeinli kahve, çay veya kolalı içecek tüketilmemeli
 • Embriyo transferi sonrası kesinlikle alkollü içecek tüketilmemeli
 • Tedavi süresince ağır egzersizlerden ve ağır sporlardan uzak durulmalı
 • Sauna, jakuzi ve bunun benzeri aşırı sıcak ortamlarda bulunulmamalı
 • Doktorla görüşmeden kullanılan ilaç bırakılmalı veya yeni bir ilaca başlanmamalı

Merak ettiklerinizi ve eklemek istediklerinizi konu altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyacağız.

Источник: https://doktordanhaberler.com/tup-bebek-nedir-nasil-yapilir/

Tüp Bebek Nedir? Tüp Bebek Kimlerde Uygulanır?

Tüp Bebek Nedir?

Çiğdem Artun Güncelleme 21 Mayıs 2019

Bazı çiftler nedeni açıklanamayan kısırlık, enfeksiyon, tüplerde tıkanma, erkekte sperm kalitesi düşüklüğü, kilo ya da ileri yaş gibi nedenlerden dolayı kaynaklanan birçok farklı durumda tüp bebek tedavi yöntemi uygulanmakta ve sonucunda da çiftler çocuk sahibi olabilmektedir. Tüp bebek tedavisinde, kadın üreme hücreleri (yumurta) ve erkek üreme hücreleri (sperm) vücut dışında, bir laboratuvar ortamında bir araya getirilmektedir. Sonrasında ise yeniden anne karnına yerleştirilerek büyümesi sağlanmaktadır.

Tüp Bebek Kimlerde Uygulanır?

Tüp bebek tedavisi, genel olarak düzenli bir şekilde çocuk sahibi olmak için cinsel ilişkide bulunulması ve buna rağmen çocuk sahibi olamayan kişilerde uygulanmaktadır.

Bu süreç yaklaşık olarak 1 yıl sürmekle beraber 1 yılın sonunda çocuk sahibi olamayan herkes tüp bebek tedavisinden faydalanabilmektedir.

Bunun yanı sıra birçok defa hamile kalan, ancak her seferinde düşükle sonuçlanan gebeliklerin sonrasında da tüp bebek tedavisinden faydalanılarak çocuk sahibi olunabilmektedir.

Tüp Bebek Kimlerde Uygulanır?

Tüp Bebek Tedavisi Hangi Durumlarda Yapılır?

Çiftlerin herhangi bir korunma yöntemini kullanmadan düzenli bir şekilde cinsel ilişkide bulunmasına rağmen 1 yıl ve bu süreyi takip eden süreçte herhangi bir hamilelik belirtisinin yaşanmaması durumunda tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır.

Aynı zamanda kısırlık, düşük gibi nedenlerin yanı sıra erkek üreme hücreleri (sperm) sayısının düşük olması, testis ya da prostat hastalıklarının bulunması, kadınlarda 30 yaş ve üstü üreme bozuklukları gibi nedenlerden dolayı da tüp bebek tedavisi uygulanabilmektedir.

Tüp Bebek Kaç Defa Uygulanabilir?

Tüp bebek tedavisinin herhangi bir sınırı bulunmamaktadır. Yani bu tedavi yöntemi defalarca uygulanabilmektedir. Ancak bazı durumlarda çeşitli nedenlerden dolayı denemeler başarısızlıkla sonuçlanabilmektedir.

Bu nedenle çiftler de ümidini yitirebilmektedir. Dünya üzerinde yapılan tüp bebek tedavilerinde kimi zaman 10. denemeden sonra gebelik şansı yakalandığı da görülmektedir.

Bu nedenle her deneme kesin sonuç verecek diye bir kaide bulunmamaktadır.

Tüp Bebekte Düşük Riski Var mıdır?

Tüp bebek yaptıranlar ya da yaptırmak isteyenler tarafından en çok merak edilen sorular arasında tüp bebekte düşük riskinin olup olmadığı yer almaktadır.

Bu konuda tüp bebekle elde edilmiş olan gebeliklerin, normal gebeliklere oranla biraz daha fazla düşük riskine sahip olduğu söylenebilmektedir. Ancak bu risk, tüp bebek tedavisinden dolayı değil; hamile kalmaya engel olan nedenin kendisinden dolayı kaynaklanmaktadır.

Doktor gözetimi altında gerçekleşen tüp bebek tedavisinde, çiftler doktorunun söylediklerini uyguladığında başarılı sonuçlar elde edebilmektedir.

Tüp Bebekte Düşük Riski Var mıdır?

Tüp Bebek Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tüp bebek uygulamaları, erkekten alınan spermler ve kadından alınan yumurtaların laboratuvar ortamında birleştirilmesi ve embriyo haline geldikten sonra anne karnına nakledilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle çiftlerin tedavi öncesinde dikkat etmesi gereken bazı konular bulunmaktadır.

Tüp bebek tedavisi yöntemi oldukça zorlu geçecek olan bir süreç olduğundan dolayı her zaman moralin üst düzeyde tutulması gerekmektedir. Çiftler her konuda birbirlerine destek olarak bu süreci kolaylıkla atlatabilmektedir.

Bunun yanı sıra çiftlerin son üç ay içerisinde sigara ve alkol gibi alışkanlıklarını sonlandırması, enfeksiyonlu hastalıklarının bulunmaması ve tedavi öncesindeki son üç gün cinsel ilişkiye girilmemesi başlıca dikkat edilmesi gereken unsurlardır.

Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları Nelerdir?

Tüp bebek aşamaları toplamda 5 adımda gerçekleşmektedir. Bunlar:

 • Başlangıç aşaması: Bu aşamada tüp bebek tedavisinden faydalanmak isteyen çiftler, tedavi hakkında ve gerçekleşecek süreç hakkında bilgi sahibi olması açısından eğitim verilerek bilgilendirilmektedir.
 • Birinci aşama: Tedavinin uygulanmasına başlandığı ilk aşamada, yumurtalıklar uyarılır ve bazı ilaç tedavileri uygulanarak yumurtalıkların gelişimi izlenmektedir. Bu süreç yaklaşık 10 gün sürer ve sürecin sonunda yumurtalıklar toplanmaya hazır hale gelmektedir.
 • İkinci aşama: Bu aşamada kadının üreme hücresi olan yumurtalıklar yeterli sayıya ulaştıktan sonra toplanmaya başlanmaktadır. Yumurtalıklar toplanırken, kişiye uyku verici, sakinleştirici ve benzeri ilaçlar verilir ya da tamamen anestezi altında da gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlem yaklaşık 30 dakikalık bir süreci kapsamaktadır.
 • Üçüncü aşama: Bu aşamada erkekten alınan üreme hücreleri ve yumurtalar, laboratuvar ortamında birleştirilerek döllenmesi sağlanmaktadır. 2 ila 5 gün süren bu aşamadan sonra artık son aşamaya gidilmektedir.
 • Dördüncü aşama: Embriyo transferi ile artık laboratuvarda döllenen yumurta, anne karnına nakledilir ve burada büyümesi izlenmeye başlanmaktadır.

Tüp BebekTüp bebek aşamalarıTüp Bebek Nedir

Источник: https://saglikhaberleri.com/tup-bebek-nedir-tup-bebek-kimlerde-uygulanir/

Tüp Bebek Nedir, Tüp Bebek Kimlere Uygulanır ?

Tüp Bebek Nedir?

 Tüp bebek tedavisi,  normal olarak gebelik şansı olmayan ya da çok az olan çiftlerde gebelik şansını arttıran bir tedavi yöntemidir. Dünyada ilk tüp bebek 1978 yılında İngiltere’de dünyaya gelmiştir. Türkiye’de ise ilk 1989 yılında Ege üniversitesinde ilk tüp bebek doğumu gerçekleşmiştir.

  Günümüzde çok sayıda çift bu yöntem ile çocuk sahibi olabilmektedir. Basit olarak tüp bebek işlemi, kadından alınan yumurtanın (oosit), erkekten alınan sperm ile laboratuar ortamında dölleyerek embriyo gelişimi sağlayıp, sonrasında embriyoyu kadın rahmine yerleştirme işlemidir.

Bu işlem tecrübeli bir ekip ve uygun laboratuar ortamında yapıldığı zaman başarı şansı artar.

Tüp bebekte başarı şansı nedir?

Herhangi bir işlem yapılmadan normal çiftlerde normal bir adet döneminde canlı doğum oranı %27.7 dir. Tüp bebek sikluslarında bu oran %40-45 dir.

Yardımla üreme teknikleri nelerdir?

Yardımla üreme teknikleri yumurtalıklardan (over) yumurtalık (oosit) toplanması ve gebelik sağlanması amacıyla kullanılan tüm tedavi yöntemlerini içerir.

İn vitro fertilizasyon (IVF):

Yumurtalıklardan alınan yumurtaların erkekten alınan sperm ile laboratuar ortamında döllenmesi ve oluşan embriyoların 3-5 gün sonra anne rahmine yerleştirilmesi olarak özetlenebilir.

Gamet intrafallopian trasfer (GIFT):

Yumurtalıklardan alınan yumurta ve erkekten alınan sperm kadının fallop tüpü içerisine yerleştirilir ve burada döllenmenin olması beklenir. Günümüzde bu yöntem pek tercih edilmemektedir.

Zigot İntrafallopian transfer (ZIFT):

Yumurtalıklardan alınan yumurtaların erkekten alınan sperm ile laboratuar ortamında birleştirilir ve ertesi gün fallop tüpü içine yerleştirilir. Günümüzde bu yöntem de pek tercih edilmemektedir.

İntrasitoplazmik sperm Enjeksiyonu (ICSI):

Bu yöntemde yumurtalıklardan alınan yumurtanın (oosit) içerisine özel iğne ile sperm bırakılarak döllenmenin sağlanır. Özellikle sperm sayısında ve kalitesinde ciddi problem olan hastalarda tercih edilmektedir.

İn vitro maturasyon (IVM):

Normal siklus veya ilaç kullanılarak uyarılan yumurtlama sikluslarında, yumurtalıklarda henüz yeterince olgunlaşmamış olan yumurta hücrelerinin laboratuar ortamında olgunlaştırılması ve embryo elde etmek üzere kullanılması esasına dayanır.

Gebelik ve fertilizasyon oranları yumurtalık içerisinde olgunaşan(klasik tüp bebek prosedüründe olduğu gibi) yumurta hücreleri ile elde edilen başarıya göre düşüktür. Tüp bebek tedavisinde; tecrübeli bir ekip ve gelişmiş laboratuar imkanları ile başarı oranları artmaktadır. Tüp bebek başarısını belirleyen en önemli etken kısırlığa sebep olan etkendir.

Yumurtalık rezervi azalmış hastalarda tüp bebek başarı oranı (%15) düşükken, yumurtlama problemleri nedeniyle tüp bebek yapılan hastaların başarı şansları (%38) daha fazladır.

Tüp Bebek Tedavisinde Başarısızlığın Sebebi Nedir?

Tüp bebek tedavisinin çeşitli aşamalarında başarısızlıklar ortaya çıkabilmektedir ve genellikle bunların sebebi bilinmemektedir.

1-       İleri anne yaşı, azalmış yumurtalık rezervi, yumurtalıkların en uygun şekilde uyarılmaması ve laboratuar koşullarının yeterli olmaması gibi  faktörler embriyo kalitesine olumsuz etki edebilir 2-       Rahim iç duvarının embriyonun yerleşimine hazır ve uygun halde olması, rahime ait doğuştan gelen veya sonradan oluşan problemler, hidrosalpinks adı verilen tüplerde sıvı toplanması durumu ya da enfeksiyon gibi faktörler de embryonun rahime tutunmasına engel olabilir . 3-       Embriyo transferi sırasında yaşanan sıkıntılar da embriyonun rahime tutunmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak başarısızlığın sebebinin genellikle tam olarak ortaya konulamadığı unutulmamalıdır. Bu nedenle, sebepleri ortaya koyabilmek amacıyla, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında çiftin ileri tetkikler ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tüp Bebek Tedavisi Sürecinde Yaşanabilecek Olası Problemlerden Önce Hasta Yeterince Bilgilendirilmelidir

1-       İlaçla yumurtlama uyarılması sürecinin sonunda özellikle polikistik over sendromu olan hastalarda aşırı yumurtlamaya bağlı olarak hiperstimulasyon sendromu adı verilen durumla karşılaşılabilir.

Bu durumla birlikte nefes almada zorlanma, karışda şişlik ve karın içinde sıvı toplanması, damar içinde oluşan pıhtı sebebiyle akciğere pıhtı atması durumu olan Tromboemboli, yumurtalıkların aşırı uyarılmasına bağlı olarak gelişebilen yumurtalığın kendi etrafında dönmesi.

2-       Karın içi kanama 3-       Allerjik reaksiyonlar 4-       Enfeksiyon 5-       Anesteziye bağlı olumsuzluklar

Tüp Bebek (IVF) kimlere yapılmaktadır?

12 ay süreyle düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik sağlanmadığı taktirde çift infertil olarak kabul edilir ve ileri tetkikler yapılmalıdır.

Yapılan bu tetkikler sonucunda;

 • Erkekten alınan semen örneğinin normal yollarla gebelik sağlanması için yeterli sayıve morfolojide sperm olmaması
 • Kadın yaşı düşük olmasına rağmen, yapılan tetkikler sonucunda yumurtalık rezervinin azaldığının belirlenmesi
 • İleri kadın yaşı (38 yaş ve üstü) ve 6 ay korunmasız devamlı cinsel ilişkiye rağmen gebelik oluşmaması
 • Endometriozis’in yumurtalık-tüp ilişkisinin bozulmasına sebep olması
 • Yumurtlama fonksiyonunda bozukluk
 • Kadınlarda fallop tüplerinin tıkalı olması
 • Tüm tetkiklerin sonucu normal olmasına rağmen sebebi açıklanamayan infertilite görülmesi

Hallerinde çiftlerde tüp bebek uygulamasına geçilir.

Kadın Yaşının Önemi

Kadınlarda yaş ilerledikçe yumurtalıkların yumurtlama kapasitesi ile beraber yumurtaların kalitesinde azalmaya başlar. Hastanın genetik yapısı da bu azalmayı hızlandırabilir yada yavaşlatabilir.

Hastanın adet görüyor olması yumurta kalitesi ile ilişkili değildir. Kadın yaşıyla birlikte normal yollarla gebe kalma şansı da azalır.

35 yaş altı hastalarda canlı doğum oranları %40 civarındayken bu oran 40 yaş ve üzeri hastalarda %10 civarındadır.

Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları

Tüp bebek uygulamasının başlamasına karar verildikten sonra, normal şartlarda kadınların yumurtlaması için vücutta üretilen hormonlar, daha fazla dozlarda enjeksiyon ile hastaya uygulanır. Böylece normal yumurtlamanın aksine bir siklusta birden fazla yumurta elde edilmesi amaçlanır.

Gelişen yumurtalar sık sık ultrasonografi ile takip edilirken kan tahlili ile östradiol seviyeleri takip edilir. Takip edilen yumurtalar istenen boyutlara ulaştıklarında (18-20mm) ovulasyonu sağlamak için tek dozluk bir yumurta çatlatma iğnesi uygulanarak (hCG, GnRHa) yumurtlama zamanı planlanır.

Yumurtlama iğnesinin yapılmasından 35-36 saat sonra ameliyathane ortamında ve tercihen anestezi altında, vajinal yoldan ultrasonografi ile beraber bir iğne yardımıyla yumurtalar toplanır.  Aynı zamanda erkekten alınan sperm örneği özel tekniklerle işleme uygun hale getirilir.

Bu spermler daha sonra hastadan alınan yumurtaların laboratuar koşulları  altında döllenmesinde kullanılarak, embriyo gelişimi sağlanır. Embriyolar gelişimleri süresince takip edilerek, bölünme yetenekleri, hücresel simetrileri, fragmentasyon oranları gibi özellikler takip edilir. Bu takip ile birlikte rahme tutunma oranı en olası embriyolar seçilir.

Seçilen embriyolar, kullanılan özel kateterler ile anne rahmine vajinal yoldan yerleştirilir. Gelişen embriyolar arasından transfer edilmeyen yüksek kaliteli embriyolar dondurularak olası bir gebe kalamama durumunda tekrar transfer edilebilir.

Tüp bebek tedavisinin önemli bir aşamasıdır. Deneyimli hekimler tarafından yapılmalıdır

 • Yumurta çatlatma iğnesinin yapılmasından sonra 35-36. Saatte yapılır.
 • İşlem, bir miktar ağrıya neden olabileceğinden anestezi altında yapılabilir. Genel anestezi uygulanacak hastaların işlemden önce en az altı saat bir şey yememiş olmaları gerekir.

 • Hasta ameliyathane koşullarına uygun biçimde steril olarak giydirilir ve idrarını boşaltmış olması gerekir.
 • Hasta jinekolojik muayene pozisyonuna alınarak dış genital bölge ve vajen temizliği sağlanır.
 • Vajinal yoldan ultrasonografi ile beraber iğne vasıtasıyla yumurtalıklara ulaşılır ve yumurta toplama işlemi gerçekleştirilir.

 • İşlem sonrası hasta dinlendirilmek üzere dinlenme odasına alınır.

Mikroenjeksiyon (ICSI) ve Klasik IVF Yöntemi

Mikroenjeksiyon işleminde bir tek sperm hücresi yumurta içine enjekte edilir. Klasik IVF' yönteminde her yumurtanın çevresine yaklaşık 100,000 sperm bırakılarak döllenme sağlanır.

Bu spermlerden sadece biri yumurta dış zarını geçerek yumurtaya girer ve döllenme sağlanır. Buna karşılık, mikroenjeksiyon işleminde yumurtanın içine seçilen tek bir sperm özel bir iğne yardımıyla enjekte edilir.

Bu işlem özel bir mikroskop altında mikromanipulatör adı verilen özel alet ile yapılmaktadır. ICSI işlemin 1992 yılından beri uygulanmaya başlanmasıyla özellikle ciddi sperm problemi olan erkek hastalar için çığır açmıştır.

Sperm sayısı 5 milyon/ml nin altında sperm sayısına sahip olan yada sperm kalitesi düşük olan hastaların çocuk sahibi olma şansları ciddi ölçüde artmış ve bu işlemler ile binlerce bebek dünyaya gelmiştir.

Mikro Enjeksiyon işlemi kimlere uygulanmalıdır?

 • İleri düzey sperm sayı, hareket ve morfoloji bozukluğu olan hastalar: Sperm sayısı 5 milyon/ml den düşükse
 • Azoospermi görülen hastalarda : menide sperm görülmeyen hastalar. Cerrahi yöntemlerle (TESE, TESA, PESA, vb.

  ) sperm elde edildikten sonra mikroenjeksiyon işlemi uygulanabilir.

 • Daha önce klasik tüp bebek yöntemi ile döllenme olmamış hastalarda.

 • Embriyolarına Pre-implantasyon genetik tanı (PGD) uygulanacak hastalar
 • Bazı seçilmiş hastalarda gebelik şansını arttırmak için (şansı az olan çiftler).

Embriyo Transferi (ET)

Yumurtanın döllenmesinden sonra embriyo oluşumu gözlenir. Embriyoyu oluşturan hücreler (blastomer) bölünmeye başlar. Yumurta toplama işleminden sonra 3. Günde embriyolar 8 hücreli bir yapı halini alır.

Daha sonra 5. Günde embriyolar blastokist adı verilen hücre sayılarının attığı ve daha sıkı halde olduğu evreye gelirler. Embriyo transferi genellikle yumurta toplamadan sonraki 3. Yada 5. Günde yapılır.

Blastokist Transferi (5. Gün Transferi)

Hastadan toplanan yumurta sayısı ile birlikte gelişen embriyoların gelişiminin iyi olması durumunda 5. Gün transferi (blastokist transferi) yapılabilir. Bundaki amaç çok sayıda olan embriyolardan en iyilerinin ve anne rahmine tutunabilme yeteneği en fazla olanların seçilmesidir.

Yapılan araştırmalarda 5. Gün yapılan transferin daha fazla canlı gebelik oranıyla sonuçlandığı görülmüştür. Bununla birlikte her embriyo gelişimini devam ettiremeyebilir ve 5. Güne ulaşamaya bilir. Bu embriyolar elenecektir.

Bu sebeple bu yöntem dikkatli şekilde seçilmiş hastalarda tercih edilmektedir.

Embryo transferi nasıl yapılmaktadır?

En çok tercih edilen yöntem, özel kateterler yardımıyla, rahim ağzı geçilerek, rahim iç tabakasına embriyo transferi yapmaktır. İşlem sırasında ultrasonografi yardımı ile embriyoların rahim iç tabakasına bırakıldığından emin olunur.

Tüm koşullar ve tedavi süreci iyi geçmiş olsa da gebelik şansı yaşa bağlı faktörler nedeniyle daha düşüktür. Bu nedenle ileri yaştaki hastalara birden fazla embriyo transferi yapılabilir. Transferi yapılmayacak olan embriyolar için dondurma işlemi (link: embryo dondurma ve saklama) uygulanabilir.

Olası bir gebe kalamama durumunda tekrar transfer edilerek gebelik şansı arttırılabilir.

Источник: https://www.centrumtupbebek.com/tup-bebek-nedir-nasil-uygulanir-kimlere-uygundur.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть