Tüp Bebek Tedavisi Kimler İçin Uygundur?

içerik

Tüp Bebek Nedir, Tüp Bebek Kimlere Uygulanır ?

Tüp Bebek Tedavisi Kimler İçin Uygundur?

 Tüp bebek tedavisi,  normal olarak gebelik şansı olmayan ya da çok az olan çiftlerde gebelik şansını arttıran bir tedavi yöntemidir. Dünyada ilk tüp bebek 1978 yılında İngiltere’de dünyaya gelmiştir. Türkiye’de ise ilk 1989 yılında Ege üniversitesinde ilk tüp bebek doğumu gerçekleşmiştir.

  Günümüzde çok sayıda çift bu yöntem ile çocuk sahibi olabilmektedir. Basit olarak tüp bebek işlemi, kadından alınan yumurtanın (oosit), erkekten alınan sperm ile laboratuar ortamında dölleyerek embriyo gelişimi sağlayıp, sonrasında embriyoyu kadın rahmine yerleştirme işlemidir.

Bu işlem tecrübeli bir ekip ve uygun laboratuar ortamında yapıldığı zaman başarı şansı artar.

Tüp bebekte başarı şansı nedir?

Herhangi bir işlem yapılmadan normal çiftlerde normal bir adet döneminde canlı doğum oranı %27.7 dir. Tüp bebek sikluslarında bu oran %40-45 dir.

Yardımla üreme teknikleri nelerdir?

Yardımla üreme teknikleri yumurtalıklardan (over) yumurtalık (oosit) toplanması ve gebelik sağlanması amacıyla kullanılan tüm tedavi yöntemlerini içerir.

İn vitro fertilizasyon (IVF):

Yumurtalıklardan alınan yumurtaların erkekten alınan sperm ile laboratuar ortamında döllenmesi ve oluşan embriyoların 3-5 gün sonra anne rahmine yerleştirilmesi olarak özetlenebilir.

Gamet intrafallopian trasfer (GIFT):

Yumurtalıklardan alınan yumurta ve erkekten alınan sperm kadının fallop tüpü içerisine yerleştirilir ve burada döllenmenin olması beklenir. Günümüzde bu yöntem pek tercih edilmemektedir.

Zigot İntrafallopian transfer (ZIFT):

Yumurtalıklardan alınan yumurtaların erkekten alınan sperm ile laboratuar ortamında birleştirilir ve ertesi gün fallop tüpü içine yerleştirilir. Günümüzde bu yöntem de pek tercih edilmemektedir.

İntrasitoplazmik sperm Enjeksiyonu (ICSI):

Bu yöntemde yumurtalıklardan alınan yumurtanın (oosit) içerisine özel iğne ile sperm bırakılarak döllenmenin sağlanır. Özellikle sperm sayısında ve kalitesinde ciddi problem olan hastalarda tercih edilmektedir.

İn vitro maturasyon (IVM):

Normal siklus veya ilaç kullanılarak uyarılan yumurtlama sikluslarında, yumurtalıklarda henüz yeterince olgunlaşmamış olan yumurta hücrelerinin laboratuar ortamında olgunlaştırılması ve embryo elde etmek üzere kullanılması esasına dayanır.

Gebelik ve fertilizasyon oranları yumurtalık içerisinde olgunaşan(klasik tüp bebek prosedüründe olduğu gibi) yumurta hücreleri ile elde edilen başarıya göre düşüktür. Tüp bebek tedavisinde; tecrübeli bir ekip ve gelişmiş laboratuar imkanları ile başarı oranları artmaktadır. Tüp bebek başarısını belirleyen en önemli etken kısırlığa sebep olan etkendir.

Yumurtalık rezervi azalmış hastalarda tüp bebek başarı oranı (%15) düşükken, yumurtlama problemleri nedeniyle tüp bebek yapılan hastaların başarı şansları (%38) daha fazladır.

Tüp Bebek Tedavisinde Başarısızlığın Sebebi Nedir?

Tüp bebek tedavisinin çeşitli aşamalarında başarısızlıklar ortaya çıkabilmektedir ve genellikle bunların sebebi bilinmemektedir.

1-       İleri anne yaşı, azalmış yumurtalık rezervi, yumurtalıkların en uygun şekilde uyarılmaması ve laboratuar koşullarının yeterli olmaması gibi  faktörler embriyo kalitesine olumsuz etki edebilir 2-       Rahim iç duvarının embriyonun yerleşimine hazır ve uygun halde olması, rahime ait doğuştan gelen veya sonradan oluşan problemler, hidrosalpinks adı verilen tüplerde sıvı toplanması durumu ya da enfeksiyon gibi faktörler de embryonun rahime tutunmasına engel olabilir . 3-       Embriyo transferi sırasında yaşanan sıkıntılar da embriyonun rahime tutunmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak başarısızlığın sebebinin genellikle tam olarak ortaya konulamadığı unutulmamalıdır. Bu nedenle, sebepleri ortaya koyabilmek amacıyla, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında çiftin ileri tetkikler ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tüp Bebek Tedavisi Sürecinde Yaşanabilecek Olası Problemlerden Önce Hasta Yeterince Bilgilendirilmelidir

1-       İlaçla yumurtlama uyarılması sürecinin sonunda özellikle polikistik over sendromu olan hastalarda aşırı yumurtlamaya bağlı olarak hiperstimulasyon sendromu adı verilen durumla karşılaşılabilir.

Bu durumla birlikte nefes almada zorlanma, karışda şişlik ve karın içinde sıvı toplanması, damar içinde oluşan pıhtı sebebiyle akciğere pıhtı atması durumu olan Tromboemboli, yumurtalıkların aşırı uyarılmasına bağlı olarak gelişebilen yumurtalığın kendi etrafında dönmesi.

2-       Karın içi kanama 3-       Allerjik reaksiyonlar 4-       Enfeksiyon 5-       Anesteziye bağlı olumsuzluklar

Tüp Bebek (IVF) kimlere yapılmaktadır?

12 ay süreyle düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik sağlanmadığı taktirde çift infertil olarak kabul edilir ve ileri tetkikler yapılmalıdır.

Yapılan bu tetkikler sonucunda;

 • Erkekten alınan semen örneğinin normal yollarla gebelik sağlanması için yeterli sayıve morfolojide sperm olmaması
 • Kadın yaşı düşük olmasına rağmen, yapılan tetkikler sonucunda yumurtalık rezervinin azaldığının belirlenmesi
 • İleri kadın yaşı (38 yaş ve üstü) ve 6 ay korunmasız devamlı cinsel ilişkiye rağmen gebelik oluşmaması
 • Endometriozis’in yumurtalık-tüp ilişkisinin bozulmasına sebep olması
 • Yumurtlama fonksiyonunda bozukluk
 • Kadınlarda fallop tüplerinin tıkalı olması
 • Tüm tetkiklerin sonucu normal olmasına rağmen sebebi açıklanamayan infertilite görülmesi

Hallerinde çiftlerde tüp bebek uygulamasına geçilir.

Kadın Yaşının Önemi

Kadınlarda yaş ilerledikçe yumurtalıkların yumurtlama kapasitesi ile beraber yumurtaların kalitesinde azalmaya başlar. Hastanın genetik yapısı da bu azalmayı hızlandırabilir yada yavaşlatabilir.

Hastanın adet görüyor olması yumurta kalitesi ile ilişkili değildir. Kadın yaşıyla birlikte normal yollarla gebe kalma şansı da azalır.

35 yaş altı hastalarda canlı doğum oranları %40 civarındayken bu oran 40 yaş ve üzeri hastalarda %10 civarındadır.

Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları

Tüp bebek uygulamasının başlamasına karar verildikten sonra, normal şartlarda kadınların yumurtlaması için vücutta üretilen hormonlar, daha fazla dozlarda enjeksiyon ile hastaya uygulanır. Böylece normal yumurtlamanın aksine bir siklusta birden fazla yumurta elde edilmesi amaçlanır.

Gelişen yumurtalar sık sık ultrasonografi ile takip edilirken kan tahlili ile östradiol seviyeleri takip edilir. Takip edilen yumurtalar istenen boyutlara ulaştıklarında (18-20mm) ovulasyonu sağlamak için tek dozluk bir yumurta çatlatma iğnesi uygulanarak (hCG, GnRHa) yumurtlama zamanı planlanır.

Yumurtlama iğnesinin yapılmasından 35-36 saat sonra ameliyathane ortamında ve tercihen anestezi altında, vajinal yoldan ultrasonografi ile beraber bir iğne yardımıyla yumurtalar toplanır.  Aynı zamanda erkekten alınan sperm örneği özel tekniklerle işleme uygun hale getirilir.

Bu spermler daha sonra hastadan alınan yumurtaların laboratuar koşulları  altında döllenmesinde kullanılarak, embriyo gelişimi sağlanır. Embriyolar gelişimleri süresince takip edilerek, bölünme yetenekleri, hücresel simetrileri, fragmentasyon oranları gibi özellikler takip edilir. Bu takip ile birlikte rahme tutunma oranı en olası embriyolar seçilir.

Seçilen embriyolar, kullanılan özel kateterler ile anne rahmine vajinal yoldan yerleştirilir. Gelişen embriyolar arasından transfer edilmeyen yüksek kaliteli embriyolar dondurularak olası bir gebe kalamama durumunda tekrar transfer edilebilir.

Tüp bebek tedavisinin önemli bir aşamasıdır. Deneyimli hekimler tarafından yapılmalıdır

 • Yumurta çatlatma iğnesinin yapılmasından sonra 35-36. Saatte yapılır.
 • İşlem, bir miktar ağrıya neden olabileceğinden anestezi altında yapılabilir. Genel anestezi uygulanacak hastaların işlemden önce en az altı saat bir şey yememiş olmaları gerekir.
 • Hasta ameliyathane koşullarına uygun biçimde steril olarak giydirilir ve idrarını boşaltmış olması gerekir.
 • Hasta jinekolojik muayene pozisyonuna alınarak dış genital bölge ve vajen temizliği sağlanır.
 • Vajinal yoldan ultrasonografi ile beraber iğne vasıtasıyla yumurtalıklara ulaşılır ve yumurta toplama işlemi gerçekleştirilir.
 • İşlem sonrası hasta dinlendirilmek üzere dinlenme odasına alınır.

Mikroenjeksiyon (ICSI) ve Klasik IVF Yöntemi

Mikroenjeksiyon işleminde bir tek sperm hücresi yumurta içine enjekte edilir. Klasik IVF' yönteminde her yumurtanın çevresine yaklaşık 100,000 sperm bırakılarak döllenme sağlanır.

Bu spermlerden sadece biri yumurta dış zarını geçerek yumurtaya girer ve döllenme sağlanır. Buna karşılık, mikroenjeksiyon işleminde yumurtanın içine seçilen tek bir sperm özel bir iğne yardımıyla enjekte edilir.

Bu işlem özel bir mikroskop altında mikromanipulatör adı verilen özel alet ile yapılmaktadır. ICSI işlemin 1992 yılından beri uygulanmaya başlanmasıyla özellikle ciddi sperm problemi olan erkek hastalar için çığır açmıştır.

Sperm sayısı 5 milyon/ml nin altında sperm sayısına sahip olan yada sperm kalitesi düşük olan hastaların çocuk sahibi olma şansları ciddi ölçüde artmış ve bu işlemler ile binlerce bebek dünyaya gelmiştir.

Mikro Enjeksiyon işlemi kimlere uygulanmalıdır?

 • İleri düzey sperm sayı, hareket ve morfoloji bozukluğu olan hastalar: Sperm sayısı 5 milyon/ml den düşükse
 • Azoospermi görülen hastalarda : menide sperm görülmeyen hastalar. Cerrahi yöntemlerle (TESE, TESA, PESA, vb. ) sperm elde edildikten sonra mikroenjeksiyon işlemi uygulanabilir.
 • Daha önce klasik tüp bebek yöntemi ile döllenme olmamış hastalarda.
 • Embriyolarına Pre-implantasyon genetik tanı (PGD) uygulanacak hastalar
 • Bazı seçilmiş hastalarda gebelik şansını arttırmak için (şansı az olan çiftler).

Embriyo Transferi (ET)

Yumurtanın döllenmesinden sonra embriyo oluşumu gözlenir. Embriyoyu oluşturan hücreler (blastomer) bölünmeye başlar. Yumurta toplama işleminden sonra 3. Günde embriyolar 8 hücreli bir yapı halini alır.

Daha sonra 5. Günde embriyolar blastokist adı verilen hücre sayılarının attığı ve daha sıkı halde olduğu evreye gelirler. Embriyo transferi genellikle yumurta toplamadan sonraki 3. Yada 5. Günde yapılır.

Blastokist Transferi (5. Gün Transferi)

Hastadan toplanan yumurta sayısı ile birlikte gelişen embriyoların gelişiminin iyi olması durumunda 5. Gün transferi (blastokist transferi) yapılabilir. Bundaki amaç çok sayıda olan embriyolardan en iyilerinin ve anne rahmine tutunabilme yeteneği en fazla olanların seçilmesidir.

Yapılan araştırmalarda 5. Gün yapılan transferin daha fazla canlı gebelik oranıyla sonuçlandığı görülmüştür. Bununla birlikte her embriyo gelişimini devam ettiremeyebilir ve 5. Güne ulaşamaya bilir. Bu embriyolar elenecektir.

Bu sebeple bu yöntem dikkatli şekilde seçilmiş hastalarda tercih edilmektedir.

Embryo transferi nasıl yapılmaktadır?

En çok tercih edilen yöntem, özel kateterler yardımıyla, rahim ağzı geçilerek, rahim iç tabakasına embriyo transferi yapmaktır. İşlem sırasında ultrasonografi yardımı ile embriyoların rahim iç tabakasına bırakıldığından emin olunur.

Tüm koşullar ve tedavi süreci iyi geçmiş olsa da gebelik şansı yaşa bağlı faktörler nedeniyle daha düşüktür. Bu nedenle ileri yaştaki hastalara birden fazla embriyo transferi yapılabilir. Transferi yapılmayacak olan embriyolar için dondurma işlemi (link: embryo dondurma ve saklama) uygulanabilir.

Olası bir gebe kalamama durumunda tekrar transfer edilerek gebelik şansı arttırılabilir.

Источник: https://www.centrumtupbebek.com/tup-bebek-nedir-nasil-uygulanir-kimlere-uygundur.html

Tüp Bebek Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Tüp Bebek Tedavisi Kimler İçin Uygundur?

Tüp bebek tedavi süresi tercih edilen tedavi yöntemine göre değişebilen bir süreçtir. Uzun protokoller yaklaşık olarak 45 günde tamamlanır. Bu sürenin ilk 30 günlük kısmı kişinin ilaçlarını evde kullandığı ön hazırlık kısmı olarak geçer.

Bu dönemin ardından yeni adet döneminde yumurtalıkların uyarım dönemi başlar. Bu süre de yaklaşık olarak 10 gün olmaktadır.

Bu aşamanın ardından yumurta toplama uygulaması, yumurtaların dölleme işlemi ve son aşama olarak da döllenen embriyoların aktarımı gerçekleştirilir.  Aktarımdan 12 gün sonra kanda hamilelik testi yapılır. Kısa protokolde ise ön hazırlık dönemi olmaz.

Bu protokolde doğrudan yumurtalıkların uyarımına geçilir. Bundan sonraki aşamalar ise uzun protokolde nasılsa, aynıdır. Kısa protokol yaklaşık olarak 18 günde tamamlanmaktadır.

Tüp bebek tedavisine başlamak için belirli bir dönem var mıdır?

Tedaviye adetin gerçekleştiği ilk gün 1. gün kabul edilip, 2. ya da 3. gün başlanır. İlk olarak yumurtalık rezervinin ultrasonografi aracılığı ile incelenir. Daha önce uygulanmamış ise hormon tahlilleri ve sperm analizi yapılır. Tahliller aşılama tedavisi için uygun ise, rahim filmi ile tüplerin açıklık durumu incelenir.

Tüp bebek tedavisi nedir?

İnfertilite, bir sene planlanmış bir biçimde ve korunma olmaksızın yaşanan cinsel ilişki neticesinde bebek sahibi olamayan ya da tekrarlayan şekilde düşük ile neticelenen hamilelik problemlerinin yaşanması halidir. Toplumumuzda infertilite yani, kısırlık sorunu ile karşılaşma oranı yaklaşık olarak %15’tir.

Doğada, hamile kalabilmenin verimliliği oldukça azdır. Hali hazırda çocuk sahibi olan bir anne ve babanın, hamile kalmak ile alakalı babaya ve anneye ait herhangi bir sorunu olmadığı halde, düzenli cinsel ilişkiye karşın her ay hamile kalma ihtimali yalnızca %25 olmaktadır.

Bir senenin ardında toplumda çiftlerin %80’i hamile kalabilmekte, ancak %15’i infertilite yani, kısırlık grubu içine girmektedir.

Çoğunlukla, hamilelik sağlayamayan adayların %40’ında baba adayı sebepli bir etken rol oynamaktadır. %15 adayda ise, anne adayına ait yumurtlama, diğer %15 adayda rahim-tüpler ile alakalı sorunlar sebep olmaktadır.

%30–40 adayda, hem baba adayına hem de anne adayına ait sorunlar beraber rol oynamaktadır. %15 adayda ise var olan tanısal testler normal olabilir ve herhangi bir sorun tespit edilemeyebilir.

Buna, izah edilemeyen infertilite ismi verilir.

Bebek sahibi olamayan anne ve baba adaylarının teşhis ve özellikle tedavisinde özellikle geçtiğimiz 15 sene içerisinde oldukça başarılı bilimsel ve teknolojik aşamalar kaydedilmiştir. Tüp bebek ve üremeye yardımcı başka tekniklerden yardım alan gelişmeler ile daha önce pek fazla ümit taşımayan adaylara, bebek sahibi olabilme ihtimali doğmuştur.

Anne Adayına Bağlı Kısırlık Nedenleri;

 • Yumurtlama Bozuklukları: Anne adaylarındaki düzenli olmayan ya da hiç adet görememe şeklinde ortaya çıkar. Yumurtlamanın düzensiz ya da hiç olmadığı manasına gelir.
 • Tüp (kanal) tıkanıklığı ve/veya hasarı: Tüplerin kısmen ya da bütünüyle tıkalı olması halinde sperm ve yumurta tüp içinde bir araya gelmemesine yol açarak, döllenme ve buna bağlı hamileliği imkânsız hale getirir.
 • Endometriosis: Kimi zaman oldukça ağrı veren ve rahim içi dokusunun, rahim dışında gelişmesi neticesinde meydana gelir.
 • Anne adayının yaşı: Anne adayının ilerleyen yaşı ile beraber yumurtalıklarda varolan yumurta rezervinde belirli azalmalar meydana gelir. Rezervin azalması 37 yaş ve sonrası anne adayının hamilelik ihtimalinin azalmasına yol açar. 40 yaş ve ardı için bu oran %5’lere kadar geriler.
 • Yaşamsal koşullar: Stres, sigara tüketimi, alkol kullanımı, kötü beslenme alışkanlıkları, bazı ilaçların devamlı kullanımı hamileliğin gerçekleşme ihtimalini düşüren etkenlerdendir.

Baba Adayına Bağlı Kısırlık Nedenleri;

Sperm sayısı, hareketliliği ve morfolojisi ile ilgili sorunlar, kısırlık konusunda en yaygın olarak karşılaşılan nedenlerdir. Bu durumun kontrol edilmesi adına “Semen Analizi”  adı verilen bir Spermiogram testi uygulanması gerekir. Bu testin neticelerinin doğru olarak incelenebilmesi için baba adayının 3-5 günlük bir cinsel perhize girip sonra ile örnek vermesi gerekir.

Normal koşullarda, erkeğin sperm sayısı 20 milyon/ml, hareketli sperm oranının %30 ve yapısal olarak normal sperm oranının %4 (Kruger morfoloji değerlendirmesi) değerlerinde ya da üzerindedir. Bu değerlerin altında yenileyen biçimde semen analiz neticelerine ulaşılması doğal yolla hamilelik sağlanabilmesi için önemli bir bariyer oluşturabilir.

Tedaviye başlamak için belirli bir dönem var mıdır?

Tedaviye adetin gerçekleştiği ilk gün 1. gün kabul edilip, 2. ya da 3. gün başlanır. İlk olarak yumurtalık rezervinin ultrasonografi aracılığı ile incelenir. Daha önce uygulanmamış ise hormon tahlilleri ve sperm analizi yapılır. Tahliller aşılama tedavisi için uygun ise, rahim filmi ile tüplerin açıklık durumu incelenir.

Anne adayının yaşı tedavide ne kadar önemlidir?

Anne adayının yaşı tedavinin başarıya ulaşması için oldukça önemli bir etkendir. Özellikle 35 yaş ve üzerindeki anne adaylarının hem yumurtalık rezervleri azalmaya başlar, hem de mevcut olan yumurtaların yapısal özelliklerindeki sorunlar daha da ortaya çıkmaya başlar.

Yine yumurtaların genetik yapısındaki sorunlar yaşı ilerleyen kadınlarda daha fazla ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlardan dolayı da hamile kalabilme oranı azalır ve hamilelik gerçekleştikten sonra düşük ihtimali artar.

Özellikle 35 yaş ve üzerindeki kadınlar için bu sorunlar daha da belirginleşir.

Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları ve Tedavi Sürecine Etkileri

Tüp bebek kısaca, anne adaylarının yumurtalıklarından spesifik yöntemlerle elde edilen yumurtaların, baba adayının spermi ile vücut dışında laboratuvar koşullarında döllendirilmesi ve döllenme neticesinde ortaya çıkan embriyonun anne adayının rahmine aktarılmasıdır. Anne adayının rahmine transfer edilen embriyo gelişir ve bebeği oluşturur.

Tüp bebek uygulaması iki farklı biçimde uygulanabilir:

1- Klasik tüp bebek uygulaması = IVF = in-vitro fertilizasyon

2- ICSI = Mikroenjeksiyon = İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu

Bu tekniklerden ikincisi günümüzde daha yaygın olarak uygulanan bir yöntemdir. İkinci yöntemin olumlu tarafı sperm sayısı az olan ve spermiogram neticesi iyi olmayan kişilere avantaj sağlamasıdır.

IVF ve ICSI tekniğiyle tüp bebek tedavisi aşamalarındaki fark nedir?

IVF tekniğinde anne adayından elde edilen yumurta hücresinin etrafına laboratuvar koşullarında özel bir ortamda binlerce (50 bin) sperm hücresi konur ve bu spermlerden birisi kendi kendine yumurta hücresini döller.

ICSI yani mikroenjekssiyon tekniğinde ise yine vücut dışında labarotuvar koşullarında tek bir tane sperm hücresi elde edilerek mikroskopik tekniklerde yumurta hücresinin içerisine verilir. Yani burada sperm yumurta hücresinin içerisine  kendi kendine girmez. Bu fark haricinde, tüm adımlar iki yöntemde de birebir olmaktadır.

Tüp Bebek Tedavisinin Aşamaları:

BİRİNCİ AŞAMA: – İlk muayene ve anne-baba adayının incelenmesi:

Bu aşamada anne ve baba adayının geçmişte yaşadığı tedaviler ve hamilelik, doğum, düşük geçmişleri değerlendirilir. Daha önceki tahlil sonuçları ve film sonuçları incelenir. Tüm bunlara göre tüp bebek tedavisi planlanır ve tedavinin başlayacağı güne karar verilir.

İKİNCİ AŞAMA: – Yumurtalıkların uyarılması ve yumurta elde etmek:

Bu aşamada yumurtalıklarda çok sayıda yumurta elde etmek için iğne tedavisi yani, yumurta geliştirici ilaçlar uygulanır. Çok sayıda yumurta elde etmek istenmesinde hedef çok yumurta ile çok embriyo meydana getirmek ve iyi embriyoların tercih edilerek rahme transfer edilmesidir. Bu sebeple de bir değil, birden fazla yumurta elde edilmek istenir.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: – Yumurta toplama uygulaması (OPU):

Bu aşamada gelişen yumurtalar toplanır ve laboratuvar koşullarında döllenme için muhafaza edilir. Bu sırada baba adayı da sperm verir. Sperm vermesi çeşitli sebeplerden mümkün olmayan baba adaylarından mikro TESE yöntemi ile sperm alınır.

DÖRDÜNCÜ AŞAMA: -Döllenme (IVF veya ICSI yöntemi):

Bu aşamada toplanmış olan yumurtalar ve elde edilen spermler ile döllenme yani, fertilizasyon uygulaması gerçekleştirilir. Döllenmiş olan yumurtalar laboratuvar koşullarında muhafaza edilir.

BEŞİNCİ AŞAMA: – Embriyonun rahim içine aktarımı:

Bu aşamada laboratuvarda muhafaza edilen döllenmiş yumurtalar rahim içerisin yaklaşık olarak beş on dakikada tamamlanan, ağrılı olmayan bir işlemle transfer edilir. Döllenme ardından yumurtalar iki üç gün laboratuvar ortamında bekletilmesinin ardından transfer edilirler. Transfer işleminden 12 gün sonra, hamilelik testi uygulanarak gebeliğin gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

Bütün bu tüp bebek tedavisi aşamaları kaç günde tamamlanır?

Bir çok anne ya da baba adayı işleri sebebiyle ya da tedaviye şehir dışında bir klinikten katılacağı için tüp bebek tedavisinin ne kadar süreceğini bilmek ister. Baba adayı, süre konusunda daha rahattır.

Bunun sebebi ise, baba adaylarının yalnızca ilk muayene görüşmesinde ve döllenme aşamasında birer gün tüp bebek kliniğinde bulunmasının yeterli olmasındandır.Anne adayı ise, yukarıda sayılan her ise her aşamada bizzat olmalıdır.

İstisnai bir durum olmadıkça tüp bebek tedavisinin hiçbir evresinde hastanede kalmaya ihtiyaç duyulmaz. Tedaviler ayakta ve hastaneye gelip giderek yapılır. Bütün tedavi yaklaşık olarak bir ayda tamamlanır.

Kısaca aşamaların süresi şu şekilde özetlenebilir:

 • İlk aşama: ortalama bir günde tamamlanır..
 • Daha sonra randevunun kararlaştırıldığı bir tarihte ikinci aşamaya başlanır ve bu da yaklaşık olarak 15 günde tamamlanır.
 • Üçüncü aşamadaki yumurta toplama işlemi yaklaşık olarak yarım saatte tamamlanır, ardından ise 1-2 saat dinlenerek uygulama merkezinden ayrılıp eve gitmek mümkündür. Bu sırada döllenme işlemi uygulanır ve döllenen yumurtalar inkübatörde muhafaza edilir.
 • Yumurta toplama işleminde yaklaşık 2-3 gün ardından yeniden tüp bebek kliniğine gitmek gerekir. Bunun sebebi, embriyonun anne adayının rahmine transfer edilecek olmasıdır, bu işlem de 5-10 dakika da tamamlanır ve işlem ardından bir iki saat dinlenerek tüp bebek merkezinden ayrılıp eve gitmek mümkündür.
 • Tüm bu aşamalar ardından hamilelik testi yapılana dek, adaylar serbest bırakılır. Transfer gününden 12 gün sonra hamilelik testi için kliniğe başvurmak gerekmektedir. Ya da arzu edilirse gebelik testini bulunulan yerdeki sağlık kuruluşlarında da yaptırabilmek mümkündür.

Tüp bebek tedavi aşamaları her hastada ve her merkezde aynı şekilde mi yaşanır?

Adayların yaşına, -hormonal durumuna, -bebek sahibi olamama nedenlerine göre tedavi yöntemi ve protokoller, uygulanan ilaçlar kimi zaman farklılık gösterebilir fakat, her tüp bebek merkezinde genel olarak aşamalar burada bahsedildiği gibi olmaktadır. Ana aşamalar yani; yumurta geliştirme, yumurta toplama ve transfer aşamaları kesinlikle mevcuttur, asla değişiklik göstermez.

Источник: https://www.bulenttiras.com/tup-bebek-tedavisi-ne-kadar-surer

Tüp Bebek Tedavisinde Devlet Desteği | Gürgan Tüp Bebek Merkezi‎

Tüp Bebek Tedavisi Kimler İçin Uygundur?

Tüp Bebek Tedavisinde Devlet Desteği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63 üncü maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri arasında sayılmış ve genel şartlar belirtilmiştir. Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.4.İ- Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri adlı maddesinde de açıklanmıştır. Buna göre;

a)    İnvitro Fertilizasyon (IVF)

Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla  üç deneme ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Tüp bebek tedavisinde devlet desteği ile karşılanır.

 • Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,
 • 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından küçük,
 • Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,
 • En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,
 • Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 41 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.

Ancak kadının 40 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır.

Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüp bebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır.

IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalık bulunmaması gerekmekte olup gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi yeterlidir.

Harp malülleri kapsamı

Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri, bu Kanunun 47 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ve mülga 45 inci maddesi kapsamında vazife malulü olarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması ve Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olması şartları aranmaz.

b)    Yardımcı Üreme Yöntemi Katılım Payları

 • Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır.
 • Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.

c)    Kök Hücre Vericisi Kardeş Doğmasına Yönelik IVF Tedavisi

Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak, bünyesinde kemik iliği transplantasyon merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği tıbbi genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler, SUT’un 2.4.4.İ-2 maddesinde yer alan hükümler uygulanmaksızın Tüp bebek tedavisinde devlet desteği ile karşılanır. Bu durum dışında preimplantasyon genetik tarama ve bu işlem ile birlikte yapılan IVF bedelleri Kurumca karşılanmaz.
Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.

Tüp Bebek Tedavisinde Devlet Desteği Hakkında Merak Ettiğiniz Herşey

1. Tüp bebek tedavisinde devlet desteği ile çocuk sahibi olabileceği tıbben belirlenmiş olan çiftler; tedavi raporunu hangi sağlık kurumlarından alabilir?
Tüp bebek ünitesi olan Üniversite veya Devlet Hastanelerinden alabilir.

2. Tüp bebek uygulamalarında devlet tarafından konulmuş bir sınırlandırma var mıdır?
Son gelen yönetmelikler ile üç denemeye kadar hak tanınmıştır.

3. SGK Tüp bebek raporu almak için başvururken hangi koşullar aranacaktır?
Kadının yaşı 23’ü bitirmiş 41 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Üç yıl evli olma şartı zorunludur.

Üç yıl evli olanlar en az iki kez aşılama yaptırmak zorundadır. Ancak sperm sayısı 5 milyondan az olanlar, düşük yumurta rezervi olanlar ve tüpleri kapalı durumda olanlarda 3 yıllık evlilik şartı aranmaz.

4. Tüp bebek raporu almak için başvururken hangi tetkik ve tahliller istenecek?
FSH, AMH değerleri, sperm tahlilleri (farklı zamanlarda en az 3 adet) HSG (Rahim Filmi) istenmektedir.

5. Tüp bebek tedavisi için SGK raporu çıkarmak ne kadar sürer?
Başvurulan hastaneye göre değişiklik göstermektedir.

Tüp bebek raporu; ilaç ve tedavi raporu adı altında çıkmaktadır. İlaç raporu 1 ay geçerli iken tedavi raporu başvurulan hastaneye göre değişmekle beraber en fazla 6 ay geçerli olacak şekilde düzenlenmektedir.

7.  Tüpbebek Raporu yeniletmek için yine aynı tetkik ve tahlillerin yapılması gerekiyor mu?
Rapor yenilemek değil her bir uygulamada yeniden rapor çıkartmak gerekmektedir.

Merkezimize geldiğinizde rapor hakkınız, rapor çıkarabilmek için gerekler ve süreç hakkında detaylı olarak bilgilendirilirsiniz. Randevu almak için sıra beklemenize gerek olmayacaktır.

9. Rapor çıkarmak için ilgili sağlık kuruluşlarına giden çiftler, tedavilerini nerede yaptırmak istediklerine kendileri karar verebiliyorlar mı, raporun alındığı hastanede tedavi yaptırmak zorunlu mudur?
Düzenlenen rapor SGK’ya uygun olduğu taktirde kişi istediği yerde raporunu kullanarak tedavi olabilecektir, bu konuda bir zorunluluk yoktur.

10. 1978 doğumlu bir hasta rapor alabilir mi, tedavi desteğinden faydalanabilir mi?
41′ yaşından gün almışsa yararlanamaz.

11. 1979 doğumlu bir hasta rapor alabilir mi, tedavi desteğinden faydalanabilir mi?
41′ yaşından gün almadığı için tüp bebek devlet desteğinden faydalanabilir.

12. SGK çatısı altındaki tüm kurumlular belirli bir fark ödemek koşulu ile tedavi yardımı alabiliyor mu?
Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK lı hastalar SGK çatısı altında birleştiğinden rapor ile tedavi yardımı alabilmektedir.

 • Sgk Tüp Bebek Yaş Sınırı Nedir?
 • Sgk Tüp Bebek Tedavisinin Ne Kadarını Karşılar?
 • Tüp Bebek İçin SSK Raporu Nasıl Alınır?
 • Sgk Tüp Bebek Raporu Sgk Tüp Bebek İlaçları Karşılar mı?
 • Sgk Tupbebek fiyatları 2019
 • Ankara tüp bebek fiyatları 2019
 • Sgk Tüp Bebek Raporu İçin Gerekli Evraklar Nedir?
 • Sgk Tüp Bebek Tedavisinin Ne Kadarını Karşılar 2019
 • Sgk Tüp Bebek Raporu Nasıl Alınır?
 • Sgk Tüp Bebek Şartları
 • Sgk Tüp Bebek Yaş Sınırı
 • Sgk ile Anlaşmalı Tüp Bebek Merkezleri
 • Ankara Sgk Anlaşmalı Tüp Bebek Yapan Hastaneler
 • İstanbul Sgk Anlaşmalı Tüp Bebek Yapan Hastaneler
 • Şanlıurfa Sgk Anlaşmalı Tüp Bebek Yapan Hastaneler
 • Sgk Tüp Bebek Masraflarının Ne Kadarını Karşılıyor?
 • Tüp bebek devlet desteği
 • Sgk tüp bebek tedavisi
 • Tüp bebek devlet karşılıyor mu
 • Tüp bebek fiyatları
 • Özel hastanede tüp bebek şartları

Источник: https://www.gurganclinic.com/tup-bebek-tedavisinde-devlet-destegi.html

Tüp Bebek Tedavisi Nedir,Nasıl Yapılır

Tüp Bebek Tedavisi Kimler İçin Uygundur?

tüp bebek tedavisi nedir,nasıl yapılır

Tüp bebek tedavisi sağlık sorunu ya da başka problemlerden dolayı bebek sahibi olamayan çiftlerin başvurdukları bir yöntemdir. Dünyada ilk tüp bebek 1978 yılında İngiltere’de, ülkemizde ise ilk tüp bebek 1989 yılında İzmir Ege Üniversitesi’nde dünyaya gelmiştir.

Çağımızda normal yollardan anne-baba olamayan kişilerin yaygın olarak başvurdukları bir yöntem olan tüp bebek tedavisi nedir, tüp bebek tedavisi kimler için uygundur, tüp bebek tedavisi nasıl yapılır sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

 Ayrıca hamilelik tedavisi için istanbul tüp bebek merkezi hizmeti ile Op.Dr.Sertan AKSU alanında başarılı hekimlerden biridir.

Tüp Bebek Tedavisi Nedir

Tüp bebek tedavisi kadın üreme hücreleri(yumurtalıklar) ile erkek üreme hücrelerinin(spermlerinin) laboratuvar ortamında birleştirilerek döllenmenin sağlanmasını amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Döllenmekte olan yumurtalar bölünmeye başlar.

Bu esnada anne adayının rahmine yerleştirilirler. Bu aşamadan sonrası normal gebelikten hiçbir farkı olmayan bir süreç ile devam etmektedir.

Normal gebelikten tek farkı döllenmenin vücut dışında, laboratuvar ortamında gerçekleşmesi ve döllenen yumurtaların anne adayının rahmine yerleştirilmesi işlemidir.

Tüp Bebek Tedavisi Kimler İçin Uygundur?

Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır sorusunu cevaplamadan önce tüp bebek tedavisi kimler için uygundur diye bakalım.

Tüp bebek tedavisine 12 ay boyunca düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebeliğin oluşmadığı durumlarda tetkikler yapılarak başlanmaktadır.

Yani tüp bebek tedavisine başlamak için en az bir yıl boyunca bebek sahibi olmak adına çabalamış olmak ön şartı gerekmektedir. Ayrıca;

 • Erkekten alınan sperm örneğinin yeterli sayı ve morfolojide olmaması
 • Kadının yaşı genç olmasına rağmen yumurtalık rezervinin düşük olması
 • 38 yaş üstü kadının 6 ay korunmasız ve devamlı cinsel ilişkiye rağmen gebelik oluşmaması
 • Yumurtlama fonksiyonunda bozukluk olması
 • Kadının fallop tüplerinde tıkanıklık olması

Halinde tüp bebek uygulamasına geçilebilir.

Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Yapılır?

tüp bebek tedavisi nasıl yapılır

Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır sorusunun cevabını bilmek için bu tedavinin aşamalarını detaylı bir şekilde bilmek gerekmektedir. Tüp bebek tedavisi aşamaları sırasıyla şu şekildedir;

 1. Yumurtalıkların uyarılması: Tüp bebek uygulamasına karar verildikten sonra kadınların yumurtlaması için vücutta üretilen hormonlar biraz daha fazla oranda hastaya enjekte edilir. Daha fazla oranda hormon enjekte etmenin amacı siklusta tek seferde birçok yumurta elde etmektir.
 2. Yumurtalıkların olgunlaştırılması: Yumurtaların gelişmesi sık sık ultrason cihazı ile takip edilir. Bunun yanı sıra kan tahlili ile östradiol seviyelerine bakılır. Yumurtalar istenen olgunluğa ulaştığında tek dozluk yumurta çatlatma iğnesi yapılır ve yumurta toplama zamanı planlanır.
 3. Yumurta toplama: Yumurta çatlatma iğnesi yapıldıktan yaklaşık 30-36 saat sonra ameliyathane ortamında anestezi uygulamasının ardından vajinal ultrasonografi ile bir iğne yardımıyla yumurtalar toplanır.
 4. Döllenme: Yumurta toplaması işlemi ile eş zamanlı olarak erkekten alınan sperm örneği işleme hazır hale getirilir. Bu sperm örneği ve hastadan toplanan yumurtaların ile laboratuvar ortamında döllenmesi sağlanır. Böylece embriyonun gelişimi sağlanır. Embriyolar teknik özellikler açısından sürekli takip edilmektedirler.
 5. Embriyonun rahim içine transferi: Gelişimleri takip edilen embriyolardan rahme tutunma oranları en yüksek olanlar seçilir. Seçilen embriyolar özel kateterler vasıtasıyla kadının rahmine vajinal yoldan yerleştirilir.
 6. Gebelik testi: Gelişen embriyoların rahim içine yerleştirilmelerinin ardından normal gebelik sürecinin başlayıp başlamadığı gebelik testi ile sonuçlandırılmaktadır.

Tüp Bebek Tedavisinde Bilinmesi Gerekenler

Bunun yanı sıra tüp bebektedavisinin başarısını etkileyen ve çiftler tarafından tüp bebek tedavisinde bilinmesi gerekenler olarak birçok önemli faktörler vardır. Tüp bebek tedavisinde başarılı sonuçlar elde etmek için bilinmesi gereken başlıca faktörler şu şekilde sıralanabilir;

 • Kadının ilerleyen yaşı tüp bebek tedavisinde etkilidir.40 yaş altı başarılı sonuç oranı % 40 iken 40 yaş üstünde başarılı sonuç oranı % 10’dur.
 • Sigaranın kullanımı üreme hücrelerine olumsuz etki ettiği bilindiğinden tüp bebek tedavisi sürecini olumsuz etkilediği söylenmektedir.
 • Obezite boyutunda fazla kilolu olmak tüp bebek tedavisinde gebe kalmayı olumsuz yönde etkilemektedir.
 • Doktorunuza hikaye paylaşımı sırasında her türlü bilgiyi vermeniz tedaviden alacağınız başarı oranını da artıracaktır.
 • Tüp bebek tedavisi öncesinde Akdeniz tipi diyet uygulamalarının yani bitkisel yağ, balık, sebze gibi hafif atıştırmalıklar ile beslenme programının tedaviyi olumlu yönde etkilediği bilinmektedir.
 • Yüksek folik asit ve B6 vitamini yönünden güçlü olmak tedavi için önemli bir avantajdır.
 • Tüp bebekdeneme sayısında herhangi bir sınır yoktur. Ancak yapılan araştırmalara göre beşinci denemeden sonra gebe kalma olasılığının azaldığı görülmektedir.
 • Tüp bebek tedavisi 45 yaşına kadar uygulanabilirse de 40 yaşından sonra gebe kalma şansının azaldığı bilinmektedir.
 • Çoklu embriyo transferi yapılmasının, tekli embriyo transferi yapılmasına göre gebe kalma şansını artırdığı görülmektedir.
 • Tüp bebek tedavisi ilk aşamadan gebelik testi yapılması aşamasına kadar yaklaşık olarak 30 günlük süreyi kapsamaktadır.
 • Aile içinde kalıtsal olabilecek hastalıklar varsa ve tanısı mevcut ise embriyo sürecinde bu hastalıkların incelemeleri yapılabilmektedir.
 • Tüp bebek tedavisi sırasında çoğul gebelik, yumurtaların fazla uyarılması, karın içi kanama, alerjik reaksiyonlar, enfeksiyon, anesteziye bağlı olumsuzluklar, dış gebelik gibi riskli durumlar oluşabilmektedir.

Источник: https://www.faydaloji.com/tup-bebek-tedavisi-nedir-nasil-yapilir/

Tüp Bebek Nedir, Nasıl Yapılır, Kimler İçin Uygundur? – Sağlık Ocağım .NET

Tüp Bebek Tedavisi Kimler İçin Uygundur?

Bir çiftin çok çeşitli nedenlerden dolayı, bebek sahibi olmak için tüp bebek tedavisine ihtiyacı olabilir.

Tüp bebek yöntemi, folikül ponksiyonu yoluyla yumurtalıkların toplanmasını ve daha sonra erkeğin spermlerini kullanarak laboratuvarda döllenmesini içeren bir yardımcı üreme teknolojisidir.

Elde edilen embriyolar gelişir ve seçilen embriyolar kadının rahmine ulaştırılır. Amaç, sağlıklı bir hamilelik elde etmektir.

Kısırlık problemi yaşayan, doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftlerin merak ettiği tüp bebek nedir, nasıl yapılır, kimlere uygundur gibi tüm soruların yanıtlarını içeriğimizde bulabilirsiniz.

Niçin tüp bebek yöntemine başvurulur?

Bir çiftin çok çeşitli nedenlerden dolayı, bebek sahibi olmak için tüp bebek tedavisine ihtiyacı olabilir.

En yaygın görülen tüp bebek endikasyonları şunlardır:

 • Erkek kaynaklı kısırlık: Oligospermi, teratozoospermi, astenospermi, kriptospermi gibi orta veya şiddetli erkek infertilite vakaları tüp bebek ile tedavi edilebilir.
 • Kadın kaynaklı kısırlık: Endokrin bozuklukların neden olduğu yumurtlama ile ilgili sorunlar, tubal faktör, servikal faktör, endometriozis kaynaklı problemler tüp bebek ile tedavi edilebilir.

BKZ: Tüp bebek nedir, nasıl yapılır, kimlere uygundur?

Tüp bebek kimlere uygundur?

Tüp bebek tedavisi görecek çiftler, hamilelik şansını en üst düzeye çıkarmak için bir dizi gereksinimi karşılamalıdır.

Tüp bebek tedavisinin başarılı olabilmesi için hem erkek hem de kadında bulunması gereken şartlar şöyledir:

 • Erkekler: Meninin içerisinde sperm bulunmalıdır. Buna ek olarak, semen testinin sonuçlarının mililitre başına en az 3 milyon sperm göstermesi gerekmektedir.
 • Kadınlar: Rahim hamilelik için dayanıklı ve elverişli olmalıdır. Ayrıca yerleşik bir minimal yumurtalık rezervine sahip olunmalıdır.

Tüp bebek nasıl yapılır?

Tüp bebek süreci uzmanlık, deneyim ve sabır gerektiren çeşitli basamaklardan oluşmaktadır.

 1. Kontrollü yumurtalık uyarımı: Kısırlık problemi yaşayan kadınlar tüp bebek işlemlerine hazırlanırken, yaklaşık 10 gün boyunca yumurtlamayı uyarmak için doğurganlık ilaçları alırlar. Amaç, daha fazla sayıda yumurta elde etmektir. Bu şekilde toplanan yumurtaların olgunlaşması ve iyi bir döllenme potansiyelinin artması sağlanır.
 2. Yumurtaların toplanması: Olgun hale gelen yumurta hücrelerinin toplanması için cerrahi girişimdir. İşlem 20-30 dakika sürer ve genellikle hastaya uygun bir anestezi kullanılarak aspirasyon yapılır.
 3. Sperm toplanması: Sperm numuneleri gerekli durumlarda sperm aspirasyonu veya testis biyopsisi ile toplanabilmesine rağmen, genellikle mastürbasyon yoluyla alınır. Numuneler, doğurganlık potansiyelini arttırmak için bir sperm yıkama işleminden geçer.
 4. Döllenme: Yumurta ve spermin döllenmesi, klasik yöntemle ya da mikroenjeksiyon yoluyla gerçekleşir.
 5. Embriyo kültürü: Yumurta ve sperm döllendikten sonra, her şeyin beklendiği gibi olup olmadığını kontrol etmek için embriyo gelişimi izlenir. Kadının rahimine embriyoların transfer edilmesi işlemi, döllenmeden sonraki yedi gün içinde gerçekleşecektir. O zamana kadar embriyolar, tüp bebek laboratuvarında optimal gelişim koşullarını taşıyan bir sıvı içerisinde bekletilir.
 6. Rahimin embriyo transferi için hazırlanması: Kadınlara, embriyonun rahim içerisine tutunma ihtimalini arttırmak ve endometriyal astarın kalınlığını düzenlemek için östrojen ve progesteron hormonları verilir.
 7. Embriyo transferi: Kültür işleminden sonra en sağlıklı ve kaliteli embriyolar transfer için seçilir. Rahim içerisine uzatılan ince bir katater yardımıyla genellikle bir veya iki embriyo aktarılır. Ultrason görüntülemesiyle birlikte işlemin doğruluğu teyit edilir. Embriyo transferi için anestezi uygulamasına gerek yoktur.
 8. Embriyo dondurulması: Döllenme esnasında çok sayıda yüksek kaliteli embriyolar meydana gelmişse, kullanılmayan embriyolar daha sonraki tüp bebek uygulamaları için vitrifikasyon ile dondurularak saklanabilir.
 9. Hamilelik testi: Embriyonun rahime tutunması için 10 ile 15 gün süre boyunca beklenir. Bu süre tamamlandığında hamileliğin oluşup oluşmadığını görmek için hamilelik testi yapılır. Testin pozitif çıkması durumunda tüp bebek işlemi başarıyla sonlanır. Negatif çıkması halinde ise imkanlar dahilinde yeniden bir tüp bebek döngüsü için planlama yapılır.

Источник: https://www.saglikocagim.net/tup-bebek-nedir/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.