Tüp Bebek Tedavisinde Başarı Kriterleri

Tüp bebek tedavisinde yardımcı uygulamalar

Tüp Bebek Tedavisinde Başarı Kriterleri

Tüp bebek tedavisi sürecinde embriyonun rahme yerleşmesini sağlamak, erkeklerde sperm azlığı durumunda daha fazla sperm elde edebilmek gibi çeşitli amaçlarla ek tedavi yöntemlerine başvuruluyor. İleri laboratuvar teknikleri ile tüp bebekte başarı şansı da artırılmış oluyor.

Tedaviye yardımcı olan en yaygın uygulamalar:

 • Cerrahi sperm arama
 • Destekli yuvalama
 • Preimplantasyon genetik tanı
 • Blastokist transferi
 • Embriyo dondurma
 • Endometriyal ko-kültür
 • Tüplerin çıkartılması

Cerrahi sperm arama (PESA, PTSA, TESE) nedir?

Erkeğin menisinde hiç sperm olmaması durumunda (azospermi) mikroenjeksiyon işleminde kullanılacak olan spermin testislerden alınması gündeme gelmektedir. Bu uygulamanın başlaması ile erkek kısırlığı konusunda devrim yaşanmıştır. Tıkanıklığa bağlı azospermi olgularında, kanalların içine ince bir iğne ile girilerek sperm aranır (PESA).

Tıkanmanın olmadığı durumlarda işe problem daha karışıktır. Bu durumlarda erkek yumurtalığının çeşitli bölümlerinde çok kısıtlı da olsa bir üretim söz konusu olabilmektedir.

TÜP BEBEK NEDİR, KİMLERE NASIL UYGULANIR?

Yumurtalığın çeşitli bölümlerinden çok sayıda küçük parça alınarak bu parçaların içerisinde sperm hücresi aramak gerekmektedir. Parçalar iğne ile (PTSA) ya da açık cerrahi ile alınabilir (TESE). Bu teknikle hastaların yaklaşık %60`ında sperm bulunabilmektedir. Üretim bozukluğuna bağlı azospermi olgularında gebelik oranları biraz daha düşüktür.

Destekli yuvalama işlemi nedir?

Yardımcı üreme tekniklerine başvuran çiftlerin yarısından fazlasında, embriyo gelişmesine rağmen gebelik olmamaktadır. Döllenme olmasına rağmen gebelik oluşmamasının kaynağı muhtemelen embriyonun rahme yerleşme safhasında oluşan bir sorundur.

Embriyonun rahim içine yerleştirilmesini takiben değişik olaylar oluşmaktadır.

Embriyo bölünmeye ve büyümeye devam etmekte, belli bir boya erişince kendisini çevreleyen zarı (zona pellusid) yırtarak endometriyum olarak adlandırılan rahim içindeki dokunun derinliklerine yerleşerek büyümesine burada devam etmektedir.

Gebeliğin oluşmamasının en önemli nedeni embriyonun bu zarı yırtarak dışarıya çıkamaması ve dolayısı ile rahim duvarına yerleşememesi olduğu kabul edilmektedir.

Bu problemi çözmek için embriyoyu çevreleyen bu zarda transfer işlemi öncesi kimyasal veya mekanik yöntemlerle küçük bir delik açılarak embriyonun bu zarı yırtması ve rahim duvarına yerleşmesi sağlanmakta. Yapılan bilimsel çalışmalar bu yöntemle gebelik oranlarında hissedilir bir yükselme olduğunu göstermektedir.

EMBRİYO TRANSFERİ NEDİR, NASIL OLUR?

Destekli yuvalama işlemi şu şekilde uygulanmaktadır: İlk olarak embriyo mikroskobik bir tüp yardımı ile duvarından emilerek sabitleştirilmekte daha sonra yine mikroskobik bir iğne ile embriyo duvarından teğet geçilerek iki noktada delik açılmaktadır. Embriyo, rahim içinde büyümesi devam ederken zayıf olan bu noktalarda zarını delebilmektedir.

Preimplantasyon genetik tanı (PGT) nedir?

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT), ailesinde genetik hastalıklar olan çiftlerin ya da uygulanan tedavilere cevap vermemiş interfil ailelerin tüp bebek yöntemi kullanılarak sağlıklı bebeğe kavuşmalarını sağlayan yeni bir genetik tanı yöntemidir.

Bu teknikte çiftlerden elde edilen embriyolar tek tek incelenerek genetik olarak sağlıklı olan embriyolar, anormal embriyolardan ayrılır ve anne adayına genetik olarak normal olduğu saptanan embriyolar transfer edilir. Bu sayede genetik bozukluğu olan çocuğa sahip olma riski yüksek olan çiftler için hamilelik en başından kontrol altına alınmış olur.

Tüp bebek tedavisinde olumsuz sonuçların başlıca sebeplerinden biri kromozom anomalisi dolayısıyla meydana gelen düşüklerdir. Bu nedenle PGT, özellikle ileri yaştaki IVF hastalarına ait oositlerde C.1 gibi yüksek oranda kromozom anomalisine rastlanması sebebiyle ileri yaş anne adaylarına önerilmektedir.

PREİMPLANTASYON GENETİK TANI (PGT) NEDİR?

Ayrıca ülkemizde sıklıkla görülen talasemi ve orak hücreli anemi genetik hastalıkların gebelik öncesi analizi de PGT ile yapılabilmektedir.

Gelişen genetik teknikler ve bilgiye ulaşma olanaklarının artması çiftlerin, PGT ve diğer prenatal tanı yöntemleri hakkında sağlık merkezlerine başvurmalarını kolaylaştırmıştır.

Asıl amacı aileleri sağlıklı bebeklerine kavuşturmak olan IVF, Preimplantasyon Genetik Tanı’nın uygulanması ile birlikte başarıya ulaşma konuşunda bir adım daha atılmasını sağlamıştır.

Blastokist transferi nedir?

Son dönemlerde geliştirilmiş medium sistemleri kullanılarak embriyo canlılığı laboratuvar ortamında daha da uzatılmış ve buna bağlı olarak günümüzde tüp bebek merkezlerinde, daha yüksek gebelik oranlarının elde edildiği 5. ya da 6. gün transferleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu uygulamaya blastokist transferi adı verilir.

Embriyonun ana rahmine tutunmadan önce ulaştığı en son aşamaya blastokişt aşaması denir.

Blastokist transferinin avantajları:

• Gelişim potansiyeli daha iyi olan embriyoları seçebilme • Canlılığı yüksek olan daha az sayıda embriyo transfer ederek çoğul gebelik olasılığını azaltması • Embriyo gelişimini daha iyi gözleyebilme • Embriyoları en yüksek gelişim potansiyeline sahip oldukları dönemde yani blastokist aşamasında döndürebilme • Preimplantasyon genetiği uygulayan merkezlerde trophectoderm (blastokiste ait iç hücre tabakaları) biopsisi uygulayabilmek ve bu doku embryonik olmadığı için etik problemleri ortadan kaldırabilmek.

• Embriyo canlılığının incelenebileceği metodlara fırsat tanıması.

Embriyo dondurma nedir?

İnsan gametlerinin ve embriyolarının dondurulmasının tüp bebek pratiğinde büyük önemi vardır. Tüp bebek uygulamalarında çoğul gebelik riskini en aza indirmek için genel yaklaşım en fazla üç embriyo transfer etmektir. Bu durumda akla gelen ilk soru elde edilen fazla embriyoların ne şekilde değerlendirileceğidir.

Bu şekilde elde edilen fazla embriyoların dondurulması hastaya hem ekonomik, hem de psikolojik bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca dondurulan embriyolar transfer edileceği zaman hasta herhangi bir tedaviye gereksinim duymamaktadır. Embriyo dondurma işlemi tüp bebek uygulamalarında başarı şansını arttıran bir işlem olarak da değerlendirilebilir.

EMBRİYO DONDURMA NEDİR, NASIL YAPILIR?

Embriyo dondurma ve çözme işlemi, embriyolar kimyasal maddelerle (kriyoprotektan) dengelendikten sonra soğutulması ve -196°C sıvı nitrojen içinde depolanması, çözüldükten sonra da kriyoprotektan ortamından uzaklaştırılarak ileri gelişimi sağlamak için özel kültür ortamlarının içine alınmasıdır.

Her iki işlem de çok dikkatli yapılmalıdır. Rutin tüp bebek ve mikroenjeksiyon uygulamalarında embriyo dondurma ile gebelik oranları değişmektedir.

Aynı siklusta gebelik elde edebilmiş ve kalan embriyolar dondurulmuş ise bu kez gebelik oranı %40 kadar olmaktadır.

Çiftlerden izin belgesi alınarak dondurulan embriyolar Türkiye’de 1997 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile üç yıl boyunca sıvı nitrojen içerisinde saklanabilmektedir.

Endometriyal ko-kültür nedir?

Bu yöntemde tedaviye başlamadan önceki ay rahim içinden alınan küçük bir parça (Endometriyal biyopsi) yapay olarak laboratuar ortamında hücre kültürü yapılarak geliştirilir. Embriyolar bu hücre tabakasının üzerine konarak büyümeleri izlenir.

Ko-Kültür özellikle 1990’lı yılların başlarında embriyo kültür ortamlarının embriyoları ileri gelişim aşamalarına kadar desteklemedikleri için ortaya atılmış bir yöntem olup bugün araştırma dışında pek kullanılmamaktadır.

Ko-kültürlerin tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları olan çiftlerde kullanılması ile gebelik oranlarının arttığını gösteren bir çalışma vardır (Spandorfer 2003). Bugüne kadar diğer araştırmacılar tarafından benzer sonuçlar yayınlanmamıştır.

Çalışmanın en önemli zayıf noktası ise randomize diye tabir edilen grupların rastgele seçilmemiş olmasıdır.

Ayrıca gebelik oranlarını artırıcı etkinin ko-kültüre mi yoksa rahim içinde oluşturulan kontrollü travmaya mı bağlı olduğu tartışmalıdır.

Ko-kültürlerin popülaritesini kaybetmesindeki en önemli neden ise son yıllarda kullanılan ve embriyo gelişimini 5-6. güne kadar destekleyen ardışık kültür ortamlarının çıkmış olmasıdır.

Bu ortamlarda blastokist aşamasına giden embriyo oranı ko-kültür yapılanlardan farksız ve hatta daha iyidir.

Tüplerin çıkartılması

Tüplerin tıkalı olduğu bazı durumlarda içerisinde sıvı birikmekte (hidrosalpenks) bu durum tüp bebek başarısını %30-50 oranında azaltmaktadır.

Ultrasonografide tüplerin içinin sıvı dolu olduğu saptanırsa tüp bebekten önce laparoskopi ile tüplerin çıkartılması veya bu işlem teknik olarak imkânsız ise (geçirilmiş mükerrer karın cerrahisine bağlı yapışıklıklar nedeni ile) rahme bitişik oldukları yerden bağlanmaları çiftin tüp bebekteki gebelik şansını artırmaktadır.

Источник: https://hthayat.haberturk.com/hamilelik/tup-bebek/haber/1014762-tup-bebekte-basari-nasil-artirilabilir

Tüp bebek tedavisinde başarı neye bağlı? Öneriler ve uyarılar

Tüp Bebek Tedavisinde Başarı Kriterleri

Yaş: Yaşınız ve kendi yumurtalarınızın kullanılması, dikkate alınması gereken bir faktördür.

Genç kadınların, tüp bebek tedavisinde başarı şansı daha yüksekken, başarı şansını azaltan faktörler arasında kadının yaşı ve kadının daha az sayıda yumurtasının olmasıdır.

Aslında, 35 yaşın altındaki kadınlar için başarı oranı %40’tır; ancak, 42 yaşın üzerindeki kadınlarda başarı oranı %4’tür.

Önceki Gebelikler: Düşünülmesi gereken bir diğer faktör de, daha önce hamile kalıp kalmadığınızdır. Eğer, daha önce tüp bebek tedavisi gördüğünüz partneriniz, daha önce hamile kaldığınız partneriniz ise, tedavide başarı şansınız daha yüksektir. Tekrarlayan düşük ya da farklı bir partner gibi faktörler, başarı şansınızı azaltabilir.

Kısırlığın Altında Yatan Neden

Bazı erkeklerin kısırlık problemleri, tüp bebek tedavisinin başarısını etkilerken; kadınlarda rahim anormallikleri ya da fibroid tümörlerine maruz kalma gibi faktörler de tüp bebek tedavisi ile başarı olasılığını azaltmaktadır. Her iki partnerin de tüp bebek tedavisinde başarı şansı düşükse, kısır olduğunuz sürenin uzunluğu gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Yaşam Tarzı Alışkanlıklarınız

Bir bebek sahibi olma şansınızı arttırmak istiyorsanız sigara içmeyi bırakın. Aslında, bir kadının, tüp bebek tedavisine başlamadan en az 3 ay önce, sigarayı bırakması gerekir. Sigara içen kadınların, yumurtalıklarını uyarmak için daha yüksek dozda doğurganlık ilaçlara ihtiyacı vardır ve sigara içenler içmeyenlere göre daha düşük implantasyon oranlarına sahiptir.

Tüp bebek tedavisinde başarıyı engelleyen durumlar

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce; tedavi ile ilişkili olan ve sonuçları etkilediği bilinen duygusal ve fiziksel faktörlerin tanımlanması ve düzenlenmesi gerekir.

Örneğin, 35 yaşın üzerinde misiniz? Yumurta ve spermlerin kalitesinin, yaşınıza bağlı olduğunu bilmelisiniz. Genç kadınların tüp bebek tedavisinde başarı şansı daha yüksektir.

Yaşınız ilerledikçe, yumurtaların kalitesi ve miktarı da azalır, bu da, tüp bebek tedavisinin başarı şansını azaltabilir.

Tüp bebek tedavisi görenlerin dikkat etmesi gereken önemli konular!

Peki, kısırlık probleminizi biliyor musunuz?

Tüp bebek tedavisinde başarı, ovülasyona bağlıdır. Düşük yumurtalık rezervini gösteren yüksek FSH seviyeleri gibi yumurtalık disfonksiyonu, başarı şansını azaltabilir.

Tüp bebek tedavisinde başarıyı engelleyen durumlardan biri, embriyo kalitesidir. Bu nedenle, embriyonu kalitesi, daha önce test edilmelidir.

Kalitede anormallikler varsa ve yanlış zamanda rahme yerleştirilirse, tüp bebek tedavisinin başarısız olmasına neden olacaktır.

Başarısız tüp bebek tedavisi geçiren çiftlerde başarı şansını arttıracak önlemler nelerdir? Bir tüp bebek tedaviniz başarısız mı oldu?

Çok üzgünsünüz, ancak başarısızlığınız, bir bebek sahibi olma şansınızı arttırmak için bir şans olabilir.

Negatif bir hamilelik testi sonucu ya da düşük ile karşılaştıysanız, devam etmeden önce, tüm faktörlere bakmanız gerekir. Hiçbir tedavi, size başarıyı garanti edemez.

Bununla birlikte, her başarısız tedavi sonrasında, neyin doğru ve yanlış gittiğinin araştırılması gerekir. Peki, nereden başlamalı?

 • Yumurta sayısı ve kalitesi
 • Döllenme ve embriyo gelişimi, laboratuvarda ne oldu?
 • Embriyo transferi
 • İmplantasyonu önleyebilecek rahim ve diğer maternal faktörler

İlk önce, uyarıma bakılması gerekir. Doktorunuz ve ekibinin öncelikli amacı, laboratuvarda, en uygun olgun yumurta sayısının nasıl alınacağını belirlemektir. Yumurtalıklarınızın aşırı uyarılmaması gerekir, çünkü bu başka bir dizi problem yaratır.

Tüp bebek tedavisinin uzman merkezlerde yapılması önemlidir

Bu nedenle, başarısız bir tüp bebek tedavisinden sonra, laboratuvara verilen olgun yumurta sayısını ve olgun yumurtaların, diğer olgunlaşmamış yumurtalara oranının gözden geçirilmesi gerekir. Bu, altta yatan yumurta sorununu ortaya çıkarabilir.

Kısırlık tedavisi başarısında yaş major faktördür!

Bir çiftin bebek sahibi olma şansını etkileyen en önemli faktör, kadının yaşıdır. 36 yaşını doldurduktan sonra, doğal yollarla hamile kalma şansınız, 20’li yaşlarınıza göre yarı yarıya azalır. 41 yaşına geldiğinizde bu şans, yalnızca %4’e düşüyor.

Dolayısıyla, tüp bebek tedavisinde, kadının yaşı, başarı şansını doğrudan etkilemektedir. İlerleyen yaş ile birlikte; bir kadının vücudunda doğal yollarla gebe kalma sürecini engelleyebilecek veya düşüklere yol açabilecek birçok fizyolojik değişiklik meydana gelir.

Ayrıca, ileri yaş ile birlikte, Down sendromu, düşük yapma olasılığı ve kromozomal anormallikler de artmaktadır.

Erkeklerde kısırlık nedenleri ve güncel tedavi seçenekleri

Blastosist transferi ile tutunma şansı artıyor!

Tüp bebek tedavisinde başarı oranları, son yıllarda artış gösteriyor. Bu başarıyı etkileyen faktörlerden biri, embriyo beş günlük olduğunda, artan blastosist transferinin kullanımıdır.

Adayların %45’i, tüp bebek tedavisinde blastosist transferi sonrası gebe kalıyor. Uzmanlar; embriyonun, yumurtadan fallop tüpüne doğru ilerlemesinin, yaklaşık 5 gün sürdüğünü belirtiyor.

Bu nedenle, transfer, embriyodaki hücrelerin farklılaşmaya başladığı aşamada oluyor.

Tüp bebek tedavisinde akupunktur ile başarı artıyor!

Eğer genç ve sağlıklıysanız ve tıkalı tüpler nedeniyle tüp bebek tedavisi oluyorsanız, akupunktur fayda sağlamayabilir. Ancak, süreç hakkında biraz stresli hissediyorsanız, o zaman kesinlikle düşünmelisiniz. Akupunkturun tüp bebek tedavisinin sonuçlarına etkisini inceleyen birçok klinik çalışma raporu bulunmaktadır.

Çalışmaların bir kısmı, tüp bebek tedavisinin stimülasyon fazı sırasında ve aynı zamanda embriyo transferi gününde uygulanan akupunkturun etkisine baktı.


Tüp bebek tedavisi gören hastaların akupunktur tedavisini inceleyen 9 çalışmadan 2’sinde hiçbir etkisi bulunmamıştır, 7’si akupunkturun, tüp bebek tedavisinin sonuçlarında bir avantaj sağladığı ancak bazı durumlarda avantajın sadece başarı şansının yüksek olmadığı veya normal olduğu zaman anlamlı olduğunu belirtmiştir. Akupunkturun embriyo transferi sırasında etkisini inceleyen çalışmalara bakıldığında, akupunktur tedavisi ile daha iyi sonuçlar elde etmenin mümkün olduğunu görebiliriz.

Kaynaklar ve ileri okuma:1 – US NIH – Estimating the chance of success in IVF treatment using a ranking algorithm 2 – Bülent Tıraş – Tüp bebek tedavisinde başarı neye bağlı? 3 – WebMD – Age Matters for In Vitro Fertilization Success

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/tup-bebek-tedavisinde-basari-neye-bagli-oneriler-ve-uyarilar/

Tüp Bebek Merkezleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Başarı Oranları

Tüp Bebek Tedavisinde Başarı Kriterleri

Tüp bebek merkezlerinin son yıllarda sayılarının artması nedeniyle çiftlerin seçim yaparken yaşadıkları zorlukları azaltmak adına tüp bebek merkezleri ve başarı oranları hakkında detaylar.

Tüp Bebek Merkezleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tüp bebek merkezleri seçimi tüp bebek tedavisi uygulamalarında başarılı sonuçlara ulaşabilmek açısından son derece önemlidir. Seçilecek merkeze iyi araştırılarak karar verilmesi çok önemlidir. Peki bu merkezler ne iş yaparlar, ne ye göre çalışırlar ve bilinmesi gereken daha birçok ayrıntıya değinmek konu hakkında bilgi almak isteyenler açısından faydalı olacaktır.

Tüp bebek merkezleri sağlık bakanlığının üremeye yardımcı tedavi (ÜYTE) uygulamaları ve üreme yardımcı tedavi merkezleri hakkında yayınlanan yönetmeliğe tabi olarak faaliyet göstermektedirler. Tüp bebek merkezleri her hangi bir hastane ya da tıp merkezinin içerisinde kurulabildiği gibi bunların dışında bağımsız gerekli şartları sağlayan ruhsatlı binalarda da kurulabilirler.

Merkezlerin görevi anne adayından alınan yumurta ile baba adayından alınan spermin uygun tıbbi yöntemler ile vücudun dışında döllendirilip, oluşan embriyonun yine tıbbi yöntemlerle anne rahmine yerleştirilmesidir.

Tüp bebek merkezlerinde, merkezden sorumlu bir müdür ( baştabip bu görevi yürütebilir), ÜYTE sorumlusu, ÜYTE laboratuvar sorumlusu, üroloji uzmanı, anestezi ve reanimasyon uzmanı, en az bir biyolog veya laboratuvar teknisyeni, hemşire, sekreter, hasta kayıt personeli, yeteri kadar temizlik çalışanı ile güvenlik personeli bulundurulması zorunludur.

Tüp Bebek Merkezleri ve Başarı Oranları

Tüp bebek uygulama merkezlerinin geneline bakıldığında %40-60 arasında bir oranda başarı gösterdikleri bilinmektedir.

Başarıyı etkileyen faktörlerin merkezin uygulaması, ekipman ve personel kalitesinin yanında en büyük etkenin bireyin durumu ve ona uygun seçilen tedavi olduğu unutulmamalıdır.

Bu yazımızdan başarı oranları iyi olan ve sık tercih edilen bazı tedavi merkezleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 • Jinemed Kalamış Tüp Bebek Merkezi: 

  Dünyada açılan ilk tüp bebek merkezinin ardından Türkiye’de 1989 yılında ilk merkezi kuran sağlık kuruluşu olma özelliğini taşımaktadır. 4 farklı ülkede toplam 7 merkez ile hizmete devam eden kuruluş başarı oranıyla da sağlık sektöründe tercihler arasında gösterilmektedir.

 • Bahçeci Tüp Bebek Merkezleri: 

  20 yılı aşkın süredir İstanbul başta olmak üzere farklı birçok coğrafyada faaliyet gösteren başarı oranlarıyla dünya genelinde de adından söz ettiren merkezlerde kişiye özel tüp bebek yöntemleri uygulanmaktadır. Merkez geçmişinden bu güne otuz bini aşkın bebek sayısına ulaşmıştır. Hastaların %75’inin seçimlerinde öncelikli tercihtir.

 • Medicana International İstanbul Tüp Bebek Merkezi: 

  Merkez İstanbul Beylikdüzü’nde Medicana International İstanbul Hastanesi içerisinde yer almaktadır. 2008 yılında kurulmuş olan merkez 20 kişilik uzman kadrosu ile hizmet vermekte olup SGK anlaşmalıdır. Başarısız sonuç almış birçok hastanın adresi olan ve başarı oranı yüksek bir kurumdur.

 • Özel Ege Tüp Bebek Merkezi : 

  İzmir Kahramanlar’da bulunan tüp bebek merkezi,2000 yılından buyana ülkenin birçok ilinden gelen hastaların çocuk sahibi olma sevinciyle merkezlerinden ayrılmasını sağlamış başarısı dolayısıyla tercih edilen bir infertilite araştırma uygulama merkezidir.

 • Özel Ankara Tüp Bebek Merkezi:

  Ankara’da bulunan merkez 1995 yılından buyana üreme sağlığı alanında hizmet vermekte olup 2002 yılından itibaren de tüp bebek tedavisi üzerine kurulan ekibi ile çalışmalarına devam etmektedir.

  Merkez 2009 yılında yetkilendirilmiş bir eğitim kurumu olmuş ve aynı zamanda tüp bebek alanı ile ilgili klinik ve laboratuvar eğitimi vererek sektörde ki meslektaşların gelişimini de önemsediğini göstermiştir.

 • Acıbadem Tüp Bebek Merkezi: 1998 senesinde kurularak günümüze kadar hizmet vermeye devam etmektedir.  Bursa ve İstanbul ile birlikte toplam dokuz farklı ilde kurulmuş şubelere sahip olan Acıbadem Bursa Tüp Bebek Merkezi ve Acıbadem İstanbul Tüp Bebek Merkezi tedavi sırasında ele geçen fazla sayıda embriyonun dondurulması işlemiyle de ileri dönmeler için umut saklamaktadır.
 • Pembe Mavi Tüp Bebek Merkezi: 

  Bursa’da 10 yılı aşkın süredir tecrübeli ekibiyle tüp bebek tedavisi hizmeti vermekte olan merkez 7 gün 24 saat çalışmaya devam etmektedir.

  Bursa ilinde hizmet veren merkezin amacı tüm gelişmeleri takip ederek, tedavi yöntemlerinde en güncel uygulamalarla hasta memnuniyetini ve başarı oranını en yüksek seviyede tutmaktır.

  Bursa ilinde yaşayarak tüp bebek merkezi arayışında olanların mutlaka seçenekleri arasında yer almalıdır.

 • Antalya Tüp Bebek Merkezi:Antalya Konak’ta hizmet veren merkez 2000 yılında kurulmuş ve kuruluşundan bugüne kadar on bine yakın bebek doğumu ile başarı oranını yüksek tutmayı başarmıştır. Merkezde 2007 yılından bu yana da ISO 9001 belgesiyle toplam kalite standartlarına uygun yöntemler takip edilmektedir.
 • Novafertil Tüp Bebek Merkezi:

  2009 yılında Konya’da faaliyete başlayan merkez Konya dışında Samsun, Gaziantep illerin de ve yurt dışında da hizmet vermeye devam etmektedir. Konya ve çevresinde bulunan hastalara umut olma hedefiyle kurulan ekip başarılı kadrosuyla yurt içi ve yurt dışından gelen tüm hastalara kapılarını açmaktadır.

Başarılı Tüp Bebek Merkezi Önerileri

Tüp bebekte başarı oranı yüksek merkezler hakkında detaylı bilgiye yazımızın devamında ele aldığımız klinik derlemelerini okuyarak ulaşabilirsiniz.

Tüp bebek tedavisinde başarı oranı yüksek başka merkezler hakkında düşüncelerinizi tüp bebek merkezi özellikleri yazımıza göre şekillendirebilirsiniz.

Tüp bebek başarı oranı yüksek olan merkezlerden derlediklerimiz ile yazımıza devam edeceğiz.

 • Jinemed Sağlık Grubu – Kalamış Tüp Bebek MerkeziMerkezin başarısı yurt içinde ve dışında kendini ispat etmiş durumdadır. Dünyada 1978 yılın da  İngiltere’de ilk kuruluş olarak bilinen tedavi merkezinin arkasından 10 yıl gibi kısa bir süre geçtikten sonra Türkiye’de ilk merkezi açan ve tüp bebek tedavisiyle umut ışığı olan merkez Türkiye ve İstanbul’da ilklere imza atma gururu ile hizmetine devam etmektedir.

  4 ülkeye yayılmış 7 merkezi ile çalışmalarına devam eden kuruluş Türkiye’de bulunana neredeyse 100’ü aşkın sayıdaki bir çok merkez arasından sıyrılarak tercih edilebilirlik oranını ve de aldığı başarılı sonuçlar ile başarı oranını yüksek tutmayı başarmaktadır.

 • Bahçeci Sağlık Grubu – Tüp Bebek Merkezi 

  Başta İstanbul merkezli kurulan tedavi merkezi 20 yılı aşkın bir süredir farklı coğrafyalara yayılmış, bugün Kosova, Bosna-Hersek, Bağdat, Bakü gibi bölgelerde de bulunan merkezleri ile mutlu aileler oluşmasına katkı sağlamaktadır.

  Uyguladığı kişiye özel tedavi yöntemleri ve kullandığı son teknoloji ekipmanlarıyla aldığı başarılı sonuçlar yüz güldürmektedir.

  Bünyesinde bulunan 40 aşkın uzman embriyolog ile çalışmakta olan merkez üç aşamalı bilgi güvenlik protokolü ve barkodlama sistemini kullanarak hiçbir şekilde herhangi bir işlem karışıklığına olanak bırakmamakta olup en çok tercih edilen tüp bebek merkezleri arasında olmayı sürdürmektedir.

 • Pembemavi Tüp Bebek Merkezi 

  Bursa’da faaliyet gösteren sağlık kuruluşu, kadın hastalıkları, gebelik ve doğum, yenidoğan yoğun bakımı, çocuk sağlığı gibi bölümlerde de hizmet vermektedir. 2006 yılında bünyesine kattığı tüp bebek tedavi ünitesiyle Bursalıların göz bebeği olmuş başarılı bir merkezdir.

  7/24 hizmet anlayışıyla hareket eden merkezde tüp bebek alanında mümkün olan en yeni uygulamaların takip edilmesi, güncel yaklaşımların benimsenerek uygulanması, en yüksek başarı oranlarının hedeflenmesi ve gelen hastaların mutlu ve bebekleriyle ayrılması prensibi kabul edilmektedir.

Источник: https://tupbebekte.com/tup-bebek-merkezleri-basari-oranlari

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.