Tüp Bebek Tedavisindeki Gelişmeler Nelerdir?

Günümüze kadar tüp bebek tedavisinin gelişimi/Genel Sağlık/milliyet blog

Tüp Bebek Tedavisindeki Gelişmeler Nelerdir?

Tüp bebek, en kısa tanım ile yardımcı üreme tekniğidir. Normal koşullarda bebek sahibi olamayan çiftlerde, kadının hamile kalabilmesi için tüp bebek tedavisi günümüzde ilk akla gelen tedavi yöntemlerinin başında yer almaktadır.

Tüp bebek tedavisi sabır gerektiren, hem kadın hem de erkek için her ne kadar meşakkatli bir süreç de olsa, teknolojinin getirdiği gelişimle tedavideki başarı oranının artması, çiftlerin tüp bebek tedavisini tercih etmesinde büyük rol oynamaktadır.

Dilerseniz öncelikle kısaca tüp bebek tedavisinin ne olduğuna ve nasıl yapıldığına bir göz atalım.  Tüp bebek yukarıda da dile getirdiğimiz şekliyle, normal şartlarda gebe kalamayan kadınlara uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Kadına ait olan yumurta ile erkek sperminin dış ortamda laboratuvarda döllenmesi ve embriyonun kadının rahmine transferi ile tüp bebekişlemi gerçekleştirilmiş olur. Tabii ki bu, bu kadar kısa ve kolay bir süreç değildir. Öncelikle anne adayının bu tedaviye uygun olup olmadığının iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor.

Annenin yumurtalarının kaliteli ve döllenme için yeterli düzeye getirilebilmesi için 4 aşamalı bir ilaç tedavisi aşamasından da başarı ile geçmesi lazım. Diğer taraftan babadan da en uygun ve en iyi spermin elde edilmesi için sperm ayrıştırma işleminin de sağlıklı sonuçlandırılması gerekiyor.

Ardından döllenme için her şeyin sorunsuz gerçekleştirilmesi, son olarak da rahme transfer sonrasında embriyonun rahimde tutunması için 11 haftalık bir bekleme döneminin de atlatılmasıyla tedavide mutlu sona ulaşılmış olunmaktadır.

Tüm bu süreç ve aşamaların herhangi birinin istenilen düzeyde olmaması, tedavinin sil baştan yeniden yapılması anlamına gelir. Bu da hem anne hem de baba için moral ve umut açısından bir çöküşün nedeni olabilmektedir.

Öncesi ve sonrasıyla tüp bebek

Her hastalık, zaman içerisinde tanınır, bilinir ve çözümlenir. Yılar önce bir çok insanın ölümüne neden olan ve çaresi bulunmayan pek çok hastalık günümüzde artık sıradan birer hastalığa dönüşmüş, basit birkaç ilaç ile tedavi edilir boyuta ulaşmıştır.

 Tüp bebek tedavisi de böyle bir süreçten geçmektedir. Üstelik bu tedavi henüz daha çok genç yeni olan bir tedavi türü.

Tarihi geçmişi bundan sadece 35 yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahip olan tüp bebek tedavisi dünyada ilk olarak İngiltere’de başarılı sonuca ulaştı. Türkiye’nin ilk tüp bebek başarısı ise 1987 yılında gerçekleşti.

Tüp bebek tedavisinde aradan geçen 35 yılda, milyonlarca deneme ve bir okadar da başarılı sonuç beraberinde de birçok yeni uygulamayı, gelişmeyi ve daha kısa sürede daha başarılı tedaviyi de ortaya çıkardı.

Tarihte tüp bebek tedavisi aslında bebek sahibi olma amacıyla değil, yumurtalarında çeşitli hasar ya da sorun olan kadınların bu sorunlarının giderilmesi amacıyla uygulanan bir tedavi yöntemiydi. Ancak sonraları kısırlık tedavisi için de devreye giren tüp bebek uygulaması artık günümüzde neredeyse sadece bu amaç için kadınların başvurduğu bir yönteme dönüşmüştür.

Tüp bebek tedavisine başlanıldığı ilk 10-15 yıl, kadından daha fazla yumurta elde edebilmek için çok sayıda iğne yapılmaktaydı. Bu durum tedavide kadının bazı yan etkilere maruz kalmasına neden olmaktaydı. Ancak zamanla anlaşıldı ki asıl olan yumurta sayısının fazlalığı değil, eldeki yumurtanın kalitesiydi.

İşte bu durum tüp bebek tedavisinde belki de ilk dönüm noktasıydı. Bu farkındalık tedavinin yönteminde de değişimi beraberinde getirdi. Artık tedavi kadının yumurtasını iyileştirme, kaliteli hale getirme yöntemine doğru yön değiştirdi.

Günümüzde kadın yumurtasının baskılama, uyarılma, olgunlaşma ve rahimde tutunma evreleriyle ilaç alma konumundadır.

Yine ilk yıllarda tüp bebek tedavisinde yaşanan sıkıntılardan biri de çoğul gebelikti. Bunun nedeni ne kadar çok embriyo transfer edilirse gebeliğin o kadar çok tutma şansı olması inancıydı.

Bu ilk bakıldığında çocuk sahibi olma isteğiyle yanıp tutuşan çiftler için hoş bir durum gibi görünse de aslında bu hem anne hem de bebek için bir risk taşımaktadır.

Günümüzde tek bir embriyo transferi ve yasalarda bu yöndeki zorunlu şartları çoğul gebelik riskini en aza indirmiş durumdadır.

Geçmiş dönemlerde tüp bebek uygulamasında hoş olmayan durumlardan biri de embriyonun rahme transferi sırasında anneye hiçbir uyuşturma işlemi yapılmadan gerçekleştiriliyor olmasıydı. Takdir edersiniz ki bu da annenin bu işlem sırasında oldukça canının yanmasına neden olmaktaydı.

Sırf bu nedenden dolayı pek çok kadın tüp bebek tedavisinden korkmuş ve tedaviye yanaşmamıştır. Ancak günümüzde teknolojinin gelişmesi, tedaviyi yürüten doktorların işin ehli konumuna gelmesi ve tecrübesi, transfer sırasında anneye anestezi verilmesi bu acı durumu ortadan kaldırmıştır.

Ve son olarak şunu da ekleyelim. Günümüzde artık tüp bebek tedavisini gerçekleştiren merkez ve ekip sayısı oldukça artmıştır. Diğer taraftan da devlet tarafından da tedaviye yönelik hem merkezlere hem de çiftlere destekler verilmeye başlanmıştır. Bu da tüp bebek tedavisinin eskiye oranla daha ucuz bir tedavi durumuna getiren gelişmedir.

Tüp bebek tedavisindeki en son gelişmeler

Elbette ki tüp bebek tedavisindeki gelişmeler yukarıda saydıklarımızla yeterli değil. Peki, yıllar içerisinde tüp bebek tedavisi hangi gelişmeleri yaşamıştır ve gelecekte tüp bebek tedavisinde ne tür aşamalar kaydedilmesi bekleniyor? İşte yanıtı;

Tüp bebek tedavisinde yakalanan yeni gelişmeler, daha önceki tedavilerde başarısız sonuçlanan tedavilerde de başarı şansını yeniden yükseltmiştir.

Embriyo seçimindeki değişim :

Embriyo yani döllenmiş olan yumurtanın en kalitesini seçmek hali hazırda dış görünümüne göre kararlaştırılmaktadır. Ancak bu yöntem ne yazık ki her zaman sağlıklı bir sonuç vermemektedir.

İşte bu eksiklik ve istenilen verimin alınamaması bilim adamlarını embriyo seçiminde farklı yöntemlere yöneltmiştir.

Bu alanda yapılan çalışmalar ve araştırmalar bugün bizleri hangi embriyonun rahim içerisinde tutunmaya daha uygun olup olmadığına bakmaya itmiştir.

Assisted Hatching (Yardımlı ayrılma)

Bir embriyonun rahim içerisinde tutunabilmesinin koşulu kabuğundan kurtulmasıyla mümkündür. Yardımlı ayrılma adı verilen bu yöntem, embriyonun kabuğundan ayrılarak rahimde tutunmasına yardımcı olan bir yöntemdir.

Bu yöntem 40 yaşın üzerinde olanlar, kalın embriyo kabuğu olanlar, daha önce tüp bebek tedavisinde başarısız sonuç alanlar ve donmuş embriyo transferi yapılması gerekilen hastalarda tercih edilmekte ve bu vakalarda başarı sağlamaktadır.

Yöntemin uygulama tekniğe bakacak olursak, kabuk mekanik olarak da yırtılabileceği gibi, kimyasal yollarda eritici yardımcı sıvı ile de yırtılması sağlanabilmektedir. Son dönemlerde yapılan bazı çalışmalarda embriyo kabuğunun yırtılmasında lazer de kullanılmaya başlanmıştır.

Kısırlığı hedef alan yöntemler

Tüp bebek tedavisinde bazı vakalarda ne sperm ne de yumurtalarda bebek sahibi olmayı engelleyici bir neden bulunamayabilinmektedir.

İşte bu gibi durumlarda jinekologlar annenin hamile kalmasını engelleyen diğer nedenlerin araştırılmasına girişmektedir. En sık rastlanan vakalar rahim içerisindeki sorunlardır.

Bunlar rahimdeki miyomlar, yapışıklık olabileceği gibi tüplerdeki tıkanıklıklar da olabilmektedir.

Ofis histeroskopi

Rahimdeki sorunlar nedeniyle hamile kalamayan ya da tüp bebek tedavisinde başarı elde edemeyen kadınlarda sorunun kaynağını bulmak yani tanıyı koymak için kullanılan en gelişmiş teknoloji ofis histeroskopidir.

Bazı kadınların rahim içinde aşırı darlık, polip ya da yapışıklık, myom, tüplerde tıkanıklık gibi sorunlar bulunmaktadır. Ofis histeroskopi dediğimiz yöntem kadının rahminin kamera ile gözlemlenmesi, tanının konulması ve aynı anda tedavinin de yapılabilmesini sağlayan bir tekniktir.

Bir yandan teşhis konulurken aynı anda sorunun tedavisinin de yapılmasını mümkün kılan bu yöntem sayesinde embriyonun rahimde tutunma şansını 2 kat arttırdığı da bilinen bir gerçektir. Rahimdeki sorunun çözülmesiyle birlikte tüp bebek tedavisi daha pürüzsüz şekilde sürdürülebilmektedir.

Spermlerin seçimi

Tüp bebek tedavisinin kilit noktalarından biri olan yumurtanın döllenmesini sağlayacak olan en iyi spermin seçilmesidir. En kaliteli ve en uygun spermin seçilmesinde farklı yöntemler uygulanmaktadır. Günümüzde ulaşılabilinen en iyi gelişme ise IMSI’dır.

Normal şartlarda laboratuarda mikroskop altında spermler gerçek boyutundan 200 kez büyütülerek seçilmektedir. Ancak IMSI tekniği ile artık tek bir spermi 6 bin hatta 6 bin 500 kere büyütmek mümkün. Aradaki farkı tahmin etmek zor olmasa gerek.

Bir spermin bu derece büyütülmesi hem spermin kalitesinin çok daha iyi şekilde belirlenmesi sağlamış oluyor hem de sperm başında genetik şifreyi taşıyan bölgedeki bütün bozuklukları görebilmek mümkün hale geliyor.

Bu da doktorlara en kaliteli sperme ulaşma ve daha yüksek bir oranda embriyonun rahimde tutunma şansını vermiş oluyor.

Yapay rahim uygulaması

Kuşkusuz tüp bebek tedavisinde en önemli gelişmelerden biri de yapay rahimin elde edilebiliyor olmasıdır. Embriyoların rahme enjekte edilebilmesi için belli bir olgunluğa ulaşmış olması gerekiyor.

Dış ortamda embriyo özel sıvıların içerisinde birkaç gün bekletilerek büyütülür. Ancak embriyonun büyümesi işleminin yapılabildiği bir diğer işlem daha var ki bu işlem embriyonun ana rahminde tutunma şansının daha yüksek olduğu bir yöntemdir. Nedir bu yöntem yapay rahim.

Adetin 21. Gününde anne rahminden bir parça alınarak laboratuar koşullarında bu parça üretilerek bir nevi yapay bir rahim oluşturulur. Embriyo bu yapay rahim içerisinde büyütülür.

Bir nevi ana rahminin taklidi olan yapay rahim içerisinde embriyolar daha iyi şekilde büyürler bu da embriyoların rahimde tutunma şansını da artırmaktadır.

Embriyo Dondurma Tekniği

Tüp bebek tedavisi oldukça meşakkatli ve sabır gerektiren bir süreçtir. Özellikle de anne adayları tedavi süresince birçok ilaca ve işleme maruz kalmaktadır.

Eğer tedavide başarı sağlanamazsa anne bedenindeki yorgunluk ve azalan umut bazı çiftleri ikinci ya da üçüncü kez tedaviye başlamaktan alı koymaktadır.

 ''Tüp Bebek Tedavisi Herkese Uygun mu?'' başlıklı yazımda tüp bebek ve tedavisi hakkında bilgi vermeye çalıştım.

Daha önceki yıllarda erkek spermi, testis dokusu, kadın yumurtası yumurtanın dokusu yavaş dondurma tekniği ile dondurulmakta, tedavi başarısız sonuçlanırsa söz konusu doku ve spermler çözülerek ilaç kullanmadan tedaviye yeniden başlanılabiliyordu.

Ancak dondurma işlemi tekniğin yavaş dondurma olmasından ötürü çok da başarılı değildi, embriyolar çözüldükten sonra bozulmuş olabiliyorlardı. Ancak günümüzde Vitrifikasyon adı verilen hızlı dondurma tekniği sayesinde bu sorun da aşılmış durumdadır.

Çok düşük ısıda gerçekleştirilen hızlı dondurma sayesinde embriyolarda spermlerde ve yumurtalarda herhangi bir bozulma meydana gelmiyor. Bu da anneyi ilaçlardan ve ekstra masraftan kurtararak bebek sahibi olma şansını koruyor.

Tüp bebek öncesi öneriler

Yazımızın son bölümünde tüp bebek tedavisine yeni başlayanlar için bazı önerilerde bulunmak istiyoruz. Unutmayın ki tedavi boyunca ne kadar az stresli ve ne kadar çok rahat olursanız tedavinizin iyi sonuçlanması o derece yüksek olacaktır. Tüp bebek tedavisinde nelere dikkat edilmeli başlıklı yazımda ayrıntılı bilgi vermeye çalıştım.

  • Her zaman pozitif düşünün. Kendinizi sürekli tüp bebek sayesinde çocuk sahibi olan milyonlarca insandan biri olarak hayal ederek moralinizi yüksek tutun.
  • Tüp bebek tedavisi ile ilgili kulaktan dolma bilgilerle aklınızın karışmasına izin vermeyin. Her zaman doktorunuzun önerilerini dikkate alın.
  • Tedavi öncesinde ve tedaviniz süresince aklınıza takılanları ve doktorunuza sormak istediklerini not alın. Doktorunuzla görüşme sırasında cevaplarınızı da not edin.
  • Önerilen ilaç tedavisini kesinlikle aksatmayın. Randevularınıza zamanında gidin.
  • Sizi üzecek kişi ve olaylardan uzak durun.
  • Tedavinizi herkese anlatmayın. İnsanların bitmek bilmeyen soruları canınızı sıkabilir.
  • Mümkün oldukça sabırlı olun. Eşinizin de tedavi süresince size destek olmasını sağlayın. Kendinizi yalnız bırakmayın ve tedavinin tüm yükünü tek başınıza omuzlarınızda taşımayın.

Prof.  Dr. Bülent Tıraş

//www.tupbebekklinigi.com/

Источник: //blog.milliyet.com.tr/gunumuze-kadar-tup-bebek-tedavisinin-gelisimi/Blog/?BlogNo=446722

Tüp Bebek Tedavisindeki Son Gelişmeler

Tüp Bebek Tedavisindeki Gelişmeler Nelerdir?

Tüp Bebek Tedavisindeki Son Gelişmeler yazımızda çocuğu olmayan çiftlerin yararlanabileceği en son teknoloji ile çocuk sahibi olma tedavilerini ve neler yapılması gerektiğini yazacağız.

Tüp Bebek Tedavisi

Tüp bebek tedavisinde her geçen yıl geliştirilen tedavilerle birlikte çocuk sayıları artmaktadır. Günümüz yaşamında hazır gıdaların ve fabrika ürünü besinlerin vücudumuza vermiş olduğu zararlar neticesiyle oluşan çocuk sahibi olamama duygusu, tüp bebek gibi çözümler ile çocuk sahibi olma imkanı artmıştır.

Hastanın durumuna göre çözümler geliştiriliyor. Kadında problem varsa kadının eksikliğini gidermeye yönelik tüp bebek tedavisi yapılıyor. Erkeğin eksikliği varsa erkeğe göre tedavi uygulanıyor. Bazı hastaların yaşları çok ilerlemiş oluyor, bu hastaları bekletmeden hızlı bir şekilde tedavi etme zorunluluğu doğuyor.

Kadının yaşı geçince tüp bebekte işe yaramamaktadır. Hastanın durumuna göre tedavi yöntemi kullanımı birinci önceliktir. Tüp bebek tedavisi kullanan çok fazla çift bulunmaktadır. Gittikçe de artmaktadır. Şehirlerde yaşayan insanlar da daha fazla tüp bebek tedavisi yapılmaktadır.

Şehir hayatının dezavantajlarından birisi doğal yollardan çocuk yapımı azalmasıdır. Bunun da önüne tüp bebek tedavisi geçmiştir.

Bebek Sahibi Olmak İsteyen Çiftler Ne Kadar Beklemeli

35 yaş altınında ise çift 1 sene bekleyebilir. 30 yaş altında 2 sene kadar bekleyebilir. 35 yaş üzeri ise 6 ay kadar bekleyebilir. Daha ileri ki yaşlarda olanlar hiç beklemeden tüp bebek tedavisine başlamalıdır.

Bu zaman aralıklarında çocuk sahibi doğal yollardan olunamıyorsa tüp bebek tedavisine başvuru yapılması gerekir. Zaman kaybetmeden çocuk sorununa uzman yardımı alarak çözüm kavuşturulması gerekir.

Alanında uzman doktorlara başvurarak doğal yoldan çocuk sahibi olunma imkanı olup olmadığını sormalı, olunamıyorsa tüp bebek tedavisine başlamanız gerekir.

Tüp Bebek Merkezini Nasıl Seçmeli?

Yoğun olarak tüp bebek işlemlerini yapmış, çok sayıda bebekleri olan çift var ise bu merkezler tercih edilebilir. Tüp bebek merkezinde yapılan uygulamalarla oluşan gebelik oranına bakmanız sizin için seçim kriteri olacaktır.

Gebe kalma ve bebek dünyaya getirme oranı yüksek olan merkezi tercih edebilirsiniz. Dondurulmuş embriyo laboratuvarın gebelikte ki başarısı yine tercih sebebidir. Dondurulan embriyolarla bir kaç defa daha çiftin gebe kalması için denemeler yapılır. Böyle doğan bebeklerin daha sağlıklı olduğu belirlenmiştir.

Ne kadar doğala yakın doğum olursa o kadar sağlıklı bir bebek dünyaya gelir.

Tüp Bebek Tedavisinde Başarı Kriteri

Tüp bebek tedavisinde başarı göstergesi oluşan gebelik değil sağlıklı gebelik ve sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelme oranıdır. Beben sahibi olabiliyor musunuz sorusuna, sizi bebek sahibi edecek yöntemleri iyi biliyorlar mı olmalıdır. Sonuç olarak bebeğiniz oluyor mu o kadar emek, zaman ve para harcıyorsunuz.

Bunların karşılığını sağlıklı bir bebek olarak alıyorsanız tüp bebek tedavisi başarılıdır. İdeal gebelik tek embriyo kullanılarak elde edilen bebektir. Bazı çiftler çoğul olmasını istiyor fakat bu sağlıksız bir durum oluşturur. Sağlıklı olanı tek gebelikte tek bebek sahibi olunmasıdır.

 Tüp Bebek Tedavisindeki Son Gelişmeler.

Tüp Bebekte Başarıyı Arttıran Yöntemlerin Gelişmesi-Tüp Bebek Tedavisindeki Son Gelişmeler

Son 5 yıllık süre zarfında tüp bebek tedavilerinde hızlı gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelerde genetik üzerine yapılanlar önem kazanmıştır.

Embriyo yerleştirilmeden önce tüm genetik yapısına bakılır, kromozomal yapısına bakılır bunlarla birlikte tam bir tedavi uygulanır. Doğru embriyo ve doğru gün seçilerek tüp bebek tedavisi yapılır.

Embriyonun gelişeceği günün belirlenmesi yapılan testler neticesinde belirlenir ve o gün embriyo transferi yapılır. Bu yöntem ile gebe kalma ihtimali yükseltilir. Artı tekrarlayan başarısızlıkların önüne böylece geçilmiş olunur.

Yumurta rezervi azalan hastanın yumurtası dondurulabilir. Mevzuatta bu yazmaktadır. Fakat rezervi azalmaya başlayan hastanın ne kadar çok yumurtası toplanırsa o kadar çok gebe kalma ihtimali sağlanır.

Spermi Olmayan Erkekler Baba Olabilir mi?

Tüp bebek tedavisinde erkek tarafını ilgilendiren kısımda sperm hiç yok ise sperm üretilerek çiftin bebek sahibi olması sağlanır. Erkeğin yumurtalarından sperm hücresi alınarak tüp bebek tedavisiyle embriyo oluşturuluyor bu da çiftin bebek sahibi olmasını sağlıyor.

Tüp Bebek Tedavisindeki Son Gelişmeler.

Источник: //yavuzmental.com/tup-bebek-tedavisindeki-son-gelismeler/

Tüp bebek tedavisindeki son gelişmeler ve yeni tedavi seçenekleri..

Tüp Bebek Tedavisindeki Gelişmeler Nelerdir?

ERA testi, tüp bebek tedavisinde en yeni yöntemlerden biri olarak yaygın olarak uygulanmaktadır. ERA testi, embriyo transferinden önce anne adayının rahminden örnek alınması ile başlar.

Daha sonra ise örnek rahim dokusu, embriyonun tutunma açısından değerlendirilir. Bu aşamada 230’dan fazla gen, embriyonun tutunabilirliği açısından araştırılmaktadır. Bu sayede de rahmin embriyoyu kabul edip etmeyeceği, edecekse ne zaman edeceği tespit edilebilir.

Oldukça başarılı ve etkin bir yöntemdir.
Yapılan araştırmalar, tekrarlayan implantasyon başarısızlığı durumlarının, rahmin hazır olmaması üzerine gerçekleştiğini göstermektedir. Bu sebeple de uygulanan ERA testi tüp bebek tedavisinde başarı şansını arttırmaktadır.

Bkz: //www.fatihoguc.com/tup-bebek-tedavisinde-yeni-gelismeler

• Kapsamlı Kromozomal Tarama nedir?

PGT yani preimplantasyın genetik tanı yöntemi, embriyonun kromozom ve gen düzeyinde araştırılmasını sağlar. Bu sayede de hastalık ya da hastalıkların transfer edilmesinin önüne geçilir. PGT yönteminde, embriyodan mikrocerrahi aracılığı ile örnek hücre alınır.

Bu örnek alma işlemi, embriyoya herhangi bir zarar vermez. Alınan örnek; gen ve kromozom açısından araştırılarak sağlıklı olup olmadığı belirlenir. Kapsamlı kromozomal tarama ile embriyo biyopsisi, embriyonun 5. Gününde yapılır.

Bu sayede embriyo, daha kapsamlı ve ayrıntılı şekilde araştırılır.

Mikroenjeksiyon yöntemi ile döllendirme işleminde sperm hücreleri, mikroskop altında 600 kat büyütülerek incelenmektedir. Bu sayede şekil bozuklukları görülebilmekte ve daha sağlıklı olan sperm hücresi tespit edilebilmektedir. IMSI yönteminde ise sperm hücresi 8000 kata kadar büyütülebilmektedir. Bu da, sperm hücrelerinin daha ayrıntılı ve daha sağlıklı seçilmesine olanak tanımaktadır.

Mikroenjeksiyon yöntemi, tüp bebek tedavisinde devrim olarak kabul edilmiştir. IMSI yöntemi ise bu kıstası yükselterek, en sağlıklı sperm hücresinin belirlenmesine olanak tanımaktadır. Özellikle şiddetli erkek kısırlıklarında başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

• Vitrifikasyon nedir?

Vitrifikasyon, embriyonun en gelişmiş teknoloji ile dondurulmasıdır. Çiftler, geriye kalan kaliteli embriyolarını dondurabilmektedir.

Geçmişte embriyo dondurma işleminin başarı şansı oldukça düşük olduğu için yeni yöntemler geliştirilmiştir.

Bu yöntemlerden en başarılısı olan ve embriyolar çözündükten sonra %95 oranında canlılığa sahip olan embriyolar, tüp bebek tedavisinde başarı şansını arttırmaktadır.

Geçmişte uygulanan yavaş dondurma yöntemi yerine, hızlı dondurma olarak tercüme edilebilecek vitrifikasyon yöntemi kullanılmaktadır. Uygun laboratuar imkanlarına sahip ve uzman kişilerce yapılan embriyo dondurma işlemi başarılı şekilde uygulanmakta ve bebek sahibi olma şansını arttırmaktadır.

Embriyo dondurmanın avantajları oldukça fazladır. Örnek olarak kadın 24 yaşındaysa, tüp bebek tedavisiyle embriyo transferi gerçekleşmişse ve geriye kaliteli embriyolar kalmışsa, dondurulmalıdır.

Bu sayede ilerde, kadın 35 ya da daha ileri yaşlara ulaştığında, 24 yaşındaki daha kaliteli embriyoları kullanarak yeniden çocuk sahibi olabilir.

Bu embriyolar, 35 yaşına göre daha kaliteli olacağından başarı şansı daha yüksek olacaktır.

Bunun dışında OHSS ya da tedavinin iptal edilmesi gerektiği durumlarda ya da kanser tedavilerinden önce de embriyolar dondurulabilir. Bu sayede hastalıkların tedavisi tamamlandığında, sağlıklı embriyolar ile çocuk sahibi olma şansı söz konusu olmaktadır.

Tüp bebek tedavisinde anne ve baba adayından elde edilen üreme hücreleri, laboratuar ortamında döllendirildikten sonra, inkübatörlerde bu embriyolar muhafaza edilir. Bu kültür ortamı, anne rahmi koşullarını ısı, nem ve gaz açısından taklit etmektedir. Bu sayede de sağlıklı bir gelişme ortamı oluşturulur.

Bununla beraber, bu embriyoların günlük olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple de eskiden embriyolar, bu kültür ortamından çıkarılarak kontrol edilmekteydi.

Ancak bu aşamada embriyolar, dış ortam ile temas ettiklerinden embriyoda bozulmalar söz konusu olabilmekte ve tüp bebek tedavisi bu sebeple başarısızlıkla sonuçlanabilmekteydi.

Günümüzde, embriyoskop olarak adlandırılan yöntem sayesinde, inkübatörler içerisine kamera sistemi yerleştirilmiştir. Bu sayede embriyolar, dış ortamla temas etmeden kültür ortamlarında devamlı olarak izlenebilmektedir.

Bu sayede embriyoların kontrol edilmesi daha sağlıklı ve devamlı olarak gerçekleşmekte, hücre bölünmeleri hakkında daha iyi fikir edinilebilmektedir. Dinamik embriyo görüntüleme yani embriyoskop yöntemi sayesinde, embriyolar hakkında bilinmeyen birçok faktör de keşfedilmiştir.

Bu yöntem, gebelik oranlarının artmasını sağlamıştır.

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/tuep-bebek-tedavisindeki-son-gelismeler-ve-yeni-tedavi-secenekleri/

Tüp Bebek Tedavisinde Çarpıcı Gelişmeler

Tüp Bebek Tedavisindeki Gelişmeler Nelerdir?

Tüp bebek, bebek sahibi olamayan eşlerin, en çok tercih ettiği ve genellikle de başarı elde ettiği bir yöntemdir. Ancak bazı zamanlar, bu yöntem ile de bebek sahibi olunamayabilmektedir.

Bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başvuran eşler, yanlış tüp bebek merkezi seçimi ve tedavide ısrar sağlanamadığı zamanlarda, hayal kırıklığı ile karşılaşabilirler.

Uğradıkları bu hayal kırıklığı da, bir müddet sonra yerini umutsuzluğa bırakmaktadır.

Ancak teknolojinin her geçen gün kendini yenilemesi, gün geçtikçe problemlere yeni çözümler bulması, tüp bebek konusunda umutları tükenen ve hayal kırıklığına uğrayan eşler için, yeniden ışık olmaktadır.

Aynı zamanda gelişmeye devam eden teknolojinin sayesinde, tüp bebek tedavisinde sağlanan başarıyı, en üst düzeye çıkarmak oldukça mümkündür.

2 ) IMSI: Yüksek optik büyütme ile daha iyi sperm seçimi

Klasik mikroenjeksiyon tedavilerinde sperm hücreleri laboratuvarda bir bir seçilirken, mikroskop yardımı ile kendi büyüklüklerinin neredeyse 400 ile 600 katı daha çok büyütülerek seçilirler. Bu büyütme işlemi ile beraber, normal olarak görülen sperm hücreleri, tedavi esnasında kullanılır.

IMSI yönteminde ise, klasik mikroenjeksiyon da olan büyütmeden, ortalama 8000 kat daha büyük bir şekilde görünmektedir.

Böylelikle, normalden çok daha iyi durumda ve kalitede olan spermler daha rahat ve kolay bir şekilde seçilerek, daha önce ki spermlerin sebep olduğu başarısızlığın önüne geçilerek, çiftlerde başarı elde edilebilmektedir.

3 ) Vitrifikasyon: Pahalı ekipmanlara ek zaman ve personele gerek duyulmadan daha başarılı ve kolay gamet-embriyo dondurma

Bundan yıllar önce, çiftlerin önüne seçenek olarak sunulan üreme hücrelerinin (gamet) ve embriyoların dondurulup muhafaza edilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde çözülerek tedavi için kullanılması güncel uygulamalarda artık laboratuvarların standart bir uygulaması şekline geldi. Daha önceleri, tedavinin başından sonuna kadar incelenmesi gerekli olan ve çiftlerin program dışına çıkmalarının uygun görülmediği ve uzun zaman alan tedaviler, bugünün koşullarında  süreleri de artık çok fazla rağbet görmüyor. Pek çok çift dondurma/çözme yöntemlerinde sağlanmakta olan yüksek başarıları ile ilgili olarak neredeyse bütün tedavi sürecini, kendi istedikleri şekilde planlayabilmekte. Tabii ki bu büyük değişimin sırasında, uygulama yapılan merkezde yüksek başarı oranı ile uygulanan dondurma/çözme yöntemleri yatmaktadır.

Kapsamlı Kromozomal Tarama: Yapılan araştırmalar sonrasında, kısırlık ve tüp bebek tedavisinde başarısızlık nedenlerinin genetik olduğu ortaya çıktı. Ancak yine de umutsuzluğa kapılmamanızı tavsiye ediyoruz. Gelişen son teknoloji ile tüp bebek yöntemi, bugün çok farklı bir noktadadır. Kapsamlı kromozomal tarama yöntemi ile 230’dan fazla genin incelenmesi söz konusudur.

ERA Testi: Gelişmelerden bir yenisi de ERA Testi uygulamasıdır. Embriyonun kalitesine göre en doğru zamanın belirlenmesini sağlayan bu test ile, anne adaylarının da yüzü gülüyor. Başarı oranını önemli ölçüde arttıran bu test, tüp bebek yöntemindeki en yeni gelişmeler arasındaki yerini alıyor.

4 ) Spermlerin seçimi için IMSI yöntemi nedir?

Yapılan tüp bebek tedavileri esnasında, mikroenjeksiyon yöntemi ile spermler özel bir mikroskop merceği altında teker teker seçilerek, anne adayının yumurtasının içerisine enjekte edilir. Bu işlemin yapıldığı sırada, kaliteli embriyo sağlayabilmek için spermin hareketli kuyruk ve baş şeklinin düzgün olmasına dikkat edilir.

Morfoloji olarak ifade edilen spermin şekil özellikleri iyi olduğun zaman, sağlıklı bir sperme rastlandığı düşünülür. Klasik olarak mikroenjeksiyon için kullanılmakta olan mikroskoplar, spermi neredeyse 400 kat kadar büyüterek sperm seçiminde doktorlara yardımcı olur.

Intra ctoplasmic magnified sperm injection (IMSI) denilen yöntemde özel bir mercek ve bilgisayar programı kullanılarak, sperm 6600 kat kadar büyütülür. Bu sayede spermin morfolojisi daha iyi bir şekilde değerlendirilir.

Genellikle de spermin baş kısmında görülen değişikler, sperm kalitesini belirler ve bu bölgede bulunan baloncuk şeklinde ki hücresel değişikliklere dikkat edilir.

IMSI bir tek mikroskobun özelliği ile alakalı bir durum olmadığı gibi, bu yöntemi kullanan embriyoloğun bu konuda eğitimli ve deneyimli olması da oldukça önemlidir.

5 ) Dinamik embriyo görüntüleme sistemleri: Daha güvenli ve daha detaylı embriyo kültürü ve seçimi

Güncel bir tüp bebek laboratuvarında, tedavinin yapıldığı esnada sağlanmış olan embriyolar, inkübatör olarak ifade edilen ve anne rahmi şartlarına benzemeye amaçlı olarak üretilmiş (belirli bir ısı, nem ve gaz koşulları sağlayan) cihazlar içerisinde büyütülürler. Bununla beraber, embriyoların günlük büyümelerinin inceleme ve denetim altına alınması amacı ile en azından günde 1 defa bu cihazların dışına çıkarılarak mikroskop altında gelişim kontrolleri gerçekleştirilir. İnkübatör dışına çıkarıldıkları esnada, embriyolar laboratuvarın iç koşullarının etkisine maruz kalırlar. Laboratuar içi şartların (ısı, nem, sterilite, hava kalitesi vs.) iyi olmaması halinde ise, bu kontrollerin yapıldığı esnada bir takım embriyoların etkilenmesi ve gelişimlerinde çeşitli aksamalara rastlanabilmektedir.

Son zamanlarda, artık içerisine kamera sistemleri monte edilmiş yeni nesil inkübatörlerin kullanılması ile beraber, bu sorunlar minimum seviyeye indilirilebilmektedir. Embriyolar gün içerisinde sadece 1 defa değil, sürekli bir şekilde izlenebilmekte ve bu izlemenin yapılması için embriyo bulunduğu ortamdan da çıkarılmak zorunda kalınmıyor.

Dinamik embriyo görüntüleme sistemleri ile beraber, bunun yanı sıra, bugüne dek embriyo gelişimi ile alakalı bilinmeyen çok sayıda yeni parametre de keşfedildi. Bu paramatrelerin embriyo seçimi için kullanılması ile beraber, hamilelik oranlarında artış ve hamilelik kayıplarında azalma sağlanabilmektedir.

Источник: //www.aliosmankoyuncuoglu.com/tup-bebek-tedavisinde-carpici-gelismeler/

Tüp Bebek Tedavisinde 2018 Yılındaki Gelişmeler

Tüp Bebek Tedavisindeki Gelişmeler Nelerdir?

Tüp bebek tedavisi her yıl gelişmekte ve yeni çalışmalarla olumlu sonuçların oranı da artmaktadır. Tüp bebek merkezlerinin ihtisasına göre gelişmeler de değişiklik göstermektedir. 2018 yılı itibariyle tüp bebek tedavisindeki ilerlemeler etkili sonuçlarla devam ediyor.

Günümüzde bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin yaklaşık % 15’i belki de % 20’si gebelik elde edebilmek için üremeye yardımcı tedavilere ihtiyaç duyabiliyor. Modern yaşamın sağlıksız hayat ve beslenme koşulları, aşırı stresli yaşam ve çalışma şartları dolayısıyla kadın ve erkeklerin üreme yeterlilikleri her geçen gün azalıyor.

Aynı bağlamda üreme yeteneğini artıran, gebelik elde etmeyi kolaylaştıran tedavi sistemlerinde çok hızlı bir ilerleme kaydediliyor. Bu anlamda tüp bebek tedavisindeki gelişmeler, gebelik elde edebilme konusunda çok umutsuz çiftlere bile umut olabiliyor.

Yıllarca bebek sahibi olamayan çiftler tüp bebek tedavisi sayesinde başarılı ve sağlıklı bir gebelik elde edebiliyor, sağlıklı bir bebek sahibi olabiliyor.

Tüp bebek tedavisi uygulamalarında geçmiş yıllarda aynı kaba konularak döllenmesi sağlanan yumurta ve spermlerin döllenmesi için uzun süre beklemek gerekirken, günümüzde spermler, yumurtanın içine mikroenjeksiyon ile konarak döllenme sağlanıyor. Bu ve bunlar gibi pek çok gelişme tüp bebek tedavisi ile gebeliği olanaklı kılıyor.

Dinamik embriyo görüntüleme

Tüp bebek tedavisinde başarının en temel koşulu sağlıklı bir embriyo elde edebilmektir. Bunun için de sağlıklı ve kaliteli yumurta ve spermler elde edilmelidir.

Embriyo elde edildikten sonra da onun rahme transferine kadar geçen süre gebelikte hayati önem taşıdığı bir gerçektir.

Bu amaçla çalışan dinamik embriyo görüntüleme sistemleri, laboratuvar koşullarında elde edilen embriyoların sürekli olarak kontrol altında tutulmalarını ve böylece tüp bebek tedavisinde rahime transfer edilecek döllenmiş yumurtaların gelişimlerini anlık olarak gözlemeyi mümkün kılıyor. Son dönemlerde uygulanmaya başlanan dinamik embriyo görüntüleme sistemi, embriyoların kültür içinden çıkarılmadan direkt olarak görüntülenebilmesini sağladığı için embriyolar laboratuvar koşullarından etkilenmeden gelişimlerine devam edebiliyorlar.

Vitrifikasyon (embriyo dondurma)

Embriyoların veya üreme hücrelerinin dondurulması işlemi olan vitrifikasyon, sonradan kullanılmak üzere dondurulmuş olan embriyolara neredeyse hiç zarar vermeyen bir işlemdir. Vitrifikasyon işlemi, tüp bebek tedavisinde başarı oranlarını % 90’ların üzerine çıkarmış bir uygulamadır.

Tüp bebek tedavisi, maddi ve manevi olarak çok yorucudur, anne ve baba adaylarının birkaç kez aynı süreçlerden geçmeleri gerekebilir. Başarısız bir işlem sonunda çift, tüm işlemlerden yeniden geçerek bir deneme daha yapmak istemeyebilir.

Ancak vitrifikasyon işlemi sayesinde, bir kez elde edilen çok sayıda embriyolar donduruluyor ve hasarsız bir şekilde çözünüp diğer denemelerde kullanılabiliyor.

Yüksek optik büyütme (IMSI yöntemi)

Geçmiş yıllarda tüp bebek tedavisinde kullanılacak olan spermleri yaklaşık 500 kat büyütebilen mikroskoplarla çalışılmakta, tedaviye uygun görülen spermler yumurtalara enjekte edilmekteydi.

Ancak günümüzde IMSI olarak da adlandırılan yüksek optik büyütme yöntemi spermlerin 8000 kata kadar büyütülebilmesine imkan veriyor.

IMSI sayesinde sperm seçimi daha başarılı bir şekilde gerçekleşebildiği için, yanlış sperm seçiminden kaynaklanan başarısızlıklar da ortadan kalkabiliyor.

Kapsamlı Kromozomal Tarama (ACGH)

Tüp bebek tedavisinde son gelişmelerden birisi olan kapsamlı kromozom taraması, PGT testi yöntemi ile elde edilen embriyoların pek çok genetik rahatsızlıklara ve kromozom bozukluklarına karşı taranması mümkün oluyor.

Gebelik elde edilmesine rağmen kısa süre sonra düşükle sonuçlanan vakaların en temel sebeplerinden birisi kromozom bozukluklarıdır.

İşte bu kapsamlı kromozomal tarama sayesinde genetik bozukluklara sahip olan gebeliklerin oluşma riski oldukça azalabilmekte, daha başarılı gebelikler, daha sağlıklı bebekler dünyaya gelebilmektedir.

ERA testi

Tüp bebek tedavisinde başarısızlığın nedenlerinden birisi anne adayının rahminin transfer edilen embriyoyu kabul etmemesidir. Bu riski azaltmak için ERA Testi yapılmaktadır.

ERA testi, anne adayının rahmine transfer yapılacağı gün bu alandan küçük bir doku alınması ve bu doku ile embriyonun birbirine uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesine olanak veriyor.

Bu test sonucunda rahimden alınan bu doku ve embriyo arasında bir uyumsuzluk tespit edilirse, embriyo transferi işlemi başka bir gün yapılıyor ve gebeliğin gerçekleşme olasılığının en yüksek olduğu gün tespit edilebilerek başarı şansı ciddi derecede artırılıyor.

Kaynaklar

//www.bulenttiras.com/tup-bebek-tedavisinde-2018-yilindaki-gelismeler/
//www.mayoclinic.org/tests-procedures/in-vitro-fertilization/about/pac-20384716/

Источник: //www.kadinlahersey.com/tup-bebek-tedavisinde-2018-yilindaki-gelismeler.html

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Tüp Bebekte Erkek Kısırlığının Tedavisi
Tüp Bebekte Erkek Kısırlığının Tedavisi
Kadınlarda Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Tedavisi
Kadınlarda Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Tedavisi