Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışında Tıp Bursu Verecek

Türk Eğitim Vakfı 2017-2018 Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursları

Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışında Tıp Bursu Verecek

Adayların, dosyalarını belirtilen tarihe kadar eksiksiz hazırlayıp TEV’e iletmesi zorunludur. Her madde için TEV’e son dosya verme tarihi her maddenin sonunda verilmiştir.

DOĞRU ve EKSİKSİZ MÜRACAAT İÇİN;

 • Öncelikle ilan metninin sonuna kadar dikkatlice okunması,
 • Hangi madde için müracaat edilecekse o maddenin devamında ve ekinde bulunan belgelerin her birinin çıktısının alınması ve dikkatlice sonuna kadar okunması,
 • Adayın ilgili burs programındaki  “Detaylı Açıklama ve Başvuru Formu için Tıklayınız.” Linkini açması ve bu metnin sonunda yer alan TEV Yurtdışı Başvuru Formugiriş linkinden formu doldurması başvuru tarihinden önce mutlaka çıktısını alması, dosyasına eklemesi gereklidir,
 • Müşterek burs verdiğimiz kurumların formlarının da eksiksiz doldurulması,
 • Yalnızca açıklama yazımızda belirtilen belgelerin dosyalanması ve hazırlanması,
 • Başvuru ve dosya teslim tarihlerine dikkat edilmesi,
 • Belirtilen şartlar kesindir bu nedenle şartlara uygun olmayanların adaylıkları kabul edilmez.
 • Belgeler sıralı şekilde telli plastik dosyaya düzenli delinip takılmalıdır. Ayrıca plastik folyolara koymamaya dikkat ediniz.

A.B.D. ve Batı Avrupa Ülkelerinde;

Bilgisayar, Sistem, Biyomedikal, Elektrik-Elektronik ve İletişim Mühendisliği, Moleküller Biyoloji, Genetik ve Kök Hücre (Bu alanlarında öğrenim görenler) İşletme Yönetimi,   (Mezun ve en az 2 yıl iş tecrübeliler) Yöneticilik,Eğitim Bilimleri, Hukuk, Mimarlık, (Bu alanlarda öğrenim görenler),Sürdürebilirlik, Teknoloji Politikası ve Yönetimi, Doğal Kaynaklar, Çevre Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Elektrik, Endüstri, Makine, Kimya ve Fizik Mühendisliği öğrenimi görenler), Tarımsal ve Kırsal Kalkınma (Ziraat, işletme, Ekonomi öğrenimi görenler) Bitkisel Biyoçeşitlilik – Ekosistem Korunması (Biyoloji, Ziraat ve Orman Mühendisliği ile ilgili alanlardaöğrenim görenler) Müzik ve Plastik sanatlar,  (TEV’e son dosya teslim tarihi 31 Ocak 2017)

İtalya’da;

TEV-FIAT Burs Fonundan, Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Otomotiv, Uçak ve İşletme Mühendisliği alanlarında yüksek lisans bursları verilecektir.  (TEV’e son dosya teslim tarihi 28 Şubat 2017)

Detaylı Açıklama ve Başvuru Formu için Tıklayınız.

TEV-DAAD Almanya Bursu

TEV ile Alman Akademik Değişim servisi (DAAD)  Almanya’da;Mühendislik Bilimi (Tüm Mühendislikler),Bilgisayar Bilimi ve Matematik, Doğa Bilimi, Ziraat ve Orman, Çevre Bilimi, Bölgesel Planlama, Sanat ve Tasarım (Mimarlık), Tıp, Halk Sağlığı, Tıbbi Mühendislik, Ekonomi ve İşletme, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Eğitim Bilimleri, Alman, İngiliz ve Amerikan Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İşbirliğini Geliştirme, Avrupa Birliği Çalışmaları, (Dili İngilizce veya Almancadır) Avrupa veya Uluslararası Hukuk (Hukuk öğrenimi görenler) alanlarında yüksek lisans öğrenimi için burs verecektir. İlgili dallarda öğrenim görenler başvurabilirler. Almanya’daki üniversiteler için https://www.daad.de/deutschland/de/(TEV’e son dosya teslim tarihi 31 Mart 2017)

Detaylı Açıklama ve Başvuru Formu için Tıklayınız.

TEV-Fransa Hükümeti Bursu;

TEV ile Fransa Büyükelçiliği; Fransa’da yalnızca Master2 öğrenimi içinyüksek lisans bursu verecektir. Burs tüm alanlarıkapsar. Öğrenim dili Fransızca (minimum B2) veya İngilizcedir. Fransa’daki Üniversiteler için www.turquie.

campusfrance.org Ayrıca, İngilizce eğitim veren üniversite ve programlara http://www.campusfrance.org/en/espace-documentaires/offre-de-formations-domaines-d%E2%80%99etudes-et-de-recherche/catalogues-de-formations/taugh adresinden ulaşılabilir.

(TEV’e son dosya teslim tarihi 31 Mart 2017)

Detaylı Açıklama ve Başvuru Formu için Tıklayınız.

TEV-Garring Vakfı Danimarka Bursu;

TEV ile Garring Vakfı yüksek lisans öğrenimi için Danimarka Teknik Üniversitesi’nde; (İngilizce) Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, Petrol, Rüzgar Enerjisive İnşaatMühendislikleri ile Teknik Biyokimya ve Biyoteknoloji alanlarında burs verecektir. (TEV’e son dosya teslim tarihi 28 Şubat 2017)

Detaylı Açıklama ve Başvuru Formu için Tıklayınız.

TEV-IE Business School Madrid İspanya Bursu:

TEV ile IE Business School; Uluslararası MBA, Global MBA, Gelişmiş Finans, İş Analitiği ve Büyük Veri, Pazar Araştırması ve Müşteri Davranışı ile Kurumsal İletişim alanlarında (www.ie.edu) yüksek lisans öğrenimi için burs verecektir. (TEV’e son dosya teslim tarihi 31 Mart 2017)

Detaylı Açıklama ve Başvuru Formu için Tıklayınız.

TEV – Japonya Bursu;

TEV – Japonya Bursu: Uluslararası Japon Üniversitesinde (IUJ)yüksek lisansöğrenimi için adaylar IUJ’de İngilizce İşletme Yönetimi (MBA)  ve Uluslararası ilişkiler alanlarında mevcut burs imkanları için başvurabilirler. (TEV’e son dosya teslim tarihi 28 Şubat 2017)

Detaylı Açıklama ve Başvuru Formu için Tıklayınız.

TÜM ÜLKELER İÇİN ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

a)  T.C. vatandaşı olmakve 30 yaşından büyük olmamak. (1987 doğumlular başvurabilirler.)

b)  Türkiye sınırları içinde eğitim veren Fakülte veya Yüksekokulların son sınıflarında yukarıda belirtilen dallarda öğrenim görmek veya mezun olmak. (İşletme Yönetimi için mezun ve en az 2 yıl iş tecrübesi olanlar)

c)  Yükseköğrenim süresince 4 üzerinden en az 3 genel not ortalamasına sahip olması, (Sadece Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görenler veya mezun olanlar başvuru yapabilir)

d)  Yüksek Lisans programının gerektirdiği yabancı dili öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek.

e)  Bu öğrenimi ailenin gelir ve imkanları ile yapamayacak durumda olmak. 

BAŞVURU: Adaylar bir madde için müracaat edebilirler. Yukarıdaki ön koşulları taşıyanlar, başvuru formlarını ve tamamlayıcı bilgileri www.tev.org.tr deki ilanımızın ilgili maddelerin ekindeki dosyalardan alabilirler. Belgeleri TEV’den temin etmek isteyenler, ilgili tarihe kadaralabilirler.

DOSYA TESLİM: Adayların, yukarıdaki maddeler için ayrı konuları içeren tamamlayıcı bilgiler metninde belirtilen belgeleri ve başvuru formlarını eksiksiz hazırlayarak dosyalarını en geç ilgili maddede belirtilen tarihe kadar TEV’e ulaştırmaları gereklidir. İstenilen niteliklere uygun olmayanlar ile belgeler eksik olanların müracaatları kabul edilmez.

ÖNEMLİ NOT: Üniversite ya da yüksek lisans öğrenimini kendi veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, yurt dışında yüksek lisans öğrenimlerine başlayanların müracaatları kabul edilmez.

BAŞVURU VE DOSYA TESLİM ADRESİ:

Türk Eğitim Vakfı /Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü,

Büyükdere Cad. TEV Kocabaş İşhanı No:111 Kat:8

34349/Gayrettepe/İSTANBUL

Fax: 0212–272 62 17 E-mail: [email protected]

Son Gelişmeler

Источник: https://www.akademikpersonel.org/anasayfa/turk-egitim-vakfi-2017-2018-yurt-disi-yuksek-lisans-burslari.html

Türk Eğitim Vakfı ( TEV )Yurt Dışı Burs Başvuruları

Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışında Tıp Bursu Verecek

Türk Eğitim Vakfı 2016-2017 Yurtdışı Yüksek Lisans (Master’s Degree) burs başvuruları başlamıştır.

Adayların, dosyalarını belirtilen tarihe kadar eksiksiz hazırlayıp TEV’e iletmesi zorunludur. Her madde için TEV’e son dosya verme tarihi her maddenin sonunda verilmiştir.

YURT DIŞI BURSLARI MÜRACAAT FORMU

DOĞRU ve EKSİKSİZ MÜRACAAT İÇİN;

 • Öncelikle ilan metninin sonuna kadar dikkatlice okunması,
 • Hangi madde için müracaat edilecekse o maddenin devamında ve ekinde bulunan belgelerin her birinin çıktısının alınması ve dikkatlice sonuna kadar okunması,
 • Müşterek burs verdiğimiz kurumların formlarının da eksiksiz doldurulması,
 • Yalnızca açıklama yazımızda belirtilen belgelerin dosyalanması ve hazırlanması,
 • Başvuru ve dosya teslim tarihlerine dikkat edilmesi,
 • Belirtilen şartlar kesindir bu nedenle şartlara uygun olmayanların adaylıkları kabul edilmez.
 • Belgeler sıralı şekilde telli plastik dosyaya düzenli delinip takılmalıdır. Ayrıca plastik folyolara koymamaya dikkat ediniz.

Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışı Burs Başvuruları Başladı

Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışında Tıp Bursu Verecek

Türk Eğitim Vakfı 2016-2017 Yurt Dışı Yüksek Lisans (Master’s Degree) burs başvuruları başlamıştır. Adayların, dosyalarını belirtilen tarihe kadar eksiksiz hazırlayıp TEV’e iletmesi zorunludur. Her madde için TEV’e son dosya verme tarihi her maddenin sonunda verilmiştir.

[ad name=”Google Adsense”]

YURT DIŞI BURSLARI MÜRACAAT FORMU

DOĞRU ve EKSİKSİZ MÜRACAAT İÇİN;

 • Öncelikle ilan metninin sonuna kadar dikkatlice okunması,
 • Hangi madde için müracaat edilecekse o maddenin devamında ve ekinde bulunan belgelerin her birinin çıktısının alınması ve dikkatlice sonuna kadar okunması,
 • Müşterek burs verdiğimiz kurumların formlarının da eksiksiz doldurulması,
 • Yalnızca açıklama yazımızda belirtilen belgelerin dosyalanması ve hazırlanması,
 • Başvuru ve dosya teslim tarihlerine dikkat edilmesi,
 • Belirtilen şartlar kesindir bu nedenle şartlara uygun olmayanların adaylıkları kabul edilmez.
 • Belgeler sıralı şekilde telli plastik dosyaya düzenli delinip takılmalıdır. Ayrıca plastik folyolara koymamaya dikkat ediniz.

Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışı Burslar

Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışında Tıp Bursu Verecek

Yurt Dışı Burs Başvuru ve Seçim Aşaması

Türk Eğitim Vakfı’nın yurt dışı burslarının ilanı her yıl Ekim ayında büyük tirajlı gazetelerde Türkiye genelinde ikişer gün, Ekim ve Kasım ayı içinde de web sitemizde yayınlanır. Ayrıca, ilgili fakültelere duyuru şeklinde posta e-mail gönderilir. Belirtilen şartlara uygun adaylar müracaat süresi içerisinde TEV’e başvururlar.

Burslarımız ilan edildikten sonra burs verilecek üniversitelerin güncel listesi TEV’den ve müşterek burs verilen kurumlardan temin edilebilir.  Adaylar müracaat süresi içinde kabullerini TEV’ e vermesi gerekmez.

Ancak adayların Kasım ayından itibaren yurt dışındaki üniversitelerle temasa geçmeleri ve açıklama yazılarımızda verilen süre içinde kabullerini alıp TEV’e vermek zorundadır.

Adaylar, yüksek-öğrenim süresince aldıkları genel not ortalamaları, yabancı dil seviyeleri ile mesleki bilgilerini ölçen sınav sonuçları (GMAT, GRE, TOEFL, IELTS gibi), mülakat sonuçları (Mülakat komisyonu adayların çoğunlukta bulunduğu alanlara mensup öğretim üyelerinden ve müşterek çalıştığımız kurumların temsilcilerinden oluşur) ve ailelerinin mali durumu dikkate alınır.

Burs konularına göre detaylar her yıl ilan ekindeki açıklama yazılarımızda verilmektedir.

Adayların, dosyalarını belirtilen tarihe kadar eksiksiz hazırlayıp TEV’e iletmesi zorunludur.  

Türk Eğitim Vakfı 2017-2018 Yurt Dışı Yüksek Lisans(Master’s Degree) Burslar

A.B.D. ve Batı Avrupa Ülkelerinde;

Bilgisayar, Sistem, Biyomedikal, Elektrik-Elektronik ve İletişim Mühendisliği, Moleküller Biyoloji, Genetik ve Kök Hücre(Bu alanlarında öğrenim görenler) İşletme Yönetimi,  (Mezun ve en az 2 yıl iş tecrübeliler) Yöneticilik, Eğitim BilimleriHukuk, Mimarlık,(Bu alanlarda öğrenim görenler),Sürdürebilirlik, Teknoloji Politikası ve Yönetimi, Doğal Kaynaklar, Çevre Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları(Elektrik, Endüstri, Makine, Kimya ve Fizik Mühendisliği öğrenimi görenler),Tarımsal ve Kırsal Kalkınma(Ziraat, işletme, Ekonomi öğrenimi görenler)Bitkisel Biyoçeşitlilik – Ekosistem Korunması(Biyoloji, Ziraat ve Orman Mühendisliği ile ilgili alanlardaöğrenim görenler) Müzik ve Plastik sanatlar,

TEV’e son dosya teslim tarihi 31 Ocak 2017

Burslar üniversitelerin öğrenim sürelerine göre (MBA, MSc, MA, MPhil) 9 – 21 ay verilir ve Eylül-Ekim 2017’de yurt dışında yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar.

Detaylı bilgiye  http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/Yurt-Disi-Burs-Basvurulari/52/49/ İnternet adresi üzerinden ulaşılabilir.

TEV-Garring Vakfı Danimarka Bursu;

TEV ile Garring Vakfı yüksek lisans öğrenimi için Danimarka Teknik Üniversitesi’nde;(İngilizce) Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, PetrolRüzgar Enerjisi ve İnşaat Mühendislikleri ile Teknik Biyokimya ve Biyoteknoloji alanlarında burs verecektir.

TEV’e son dosya teslim tarihi 28 Şubat 2017

Detaylı bilgiye http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/TEV-Garring-Vakfi-Danimarka-burslari/358/2624/0 İnternet adresi üzerinden ulaşılabilir.

Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışı Doktora (PhD Degree) Burs

TEV – Singapur’da 2017-2018 Öğretim Yılında Karşılıksız Doktora Burs

Dünyanın En iyi 15 Üniversitesi Arasındaki Singapur Üniversitelerinde Karşılıksız Tam Doktora Bursu imkanı (Bilgi için tıklayınız)

Üniversite son sınıf öğrencileri, mezunlar veya yüksek lisans ve doktoraya başlayanlar ya da tamamlayanlar başvurabilirler.

Burs Verilecek Alanlar:

1 – Biyomedikal Bilim Dalları,

2-  Fiziksel Bilimler ve Mühendislik Dalları

TEV’e son dosya teslim tarihi 31 Aralık 2016

Detaylı bilgiye http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/TEV-SINGA-Singapurda-Karsiliksiz-Doktora-burslar/361/2627/0 İnternet adresi üzerinden ulaşılabilir.

Türk Eğitim Vakfı Yurtdışı Tıp Burslar

Merhum bağışçımız Dr.

Orhan Birman burs fonundan aşağıda belirtilen konularda, tıp fakültesi mezunu ve tıp doktoru diploması sahiplerine yönelik belirli bir projeyi uygulamak veya ihtisas kapsamında bilgi, görgü ve uygulamasını geliştirecek ve döndüğünde birikimini gönderilmesini tavsiye eden kurumda uygulamaya koyacak kurumunun desteklediği başarılı fakat maddi olanakları kısıtlı uzman tıp doktorlarına 2017–2018 öğretim yılında araştırma çalışmaları için yurtdışı bursu verilecektir.

A.B.D. ve Batı Avrupa Ülkelerinde, Türk tıbbının seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere ülkemizde ihtiyaç duyulan temel bilimler ve uygulamalı alanlarda,

 1. Acil Tıp,
 2. Halk Sağlığı,
 3. Neuorodegeneratif Hastalıklar,
 4. Moleküler Tıp,
 5. Moleküler Genetik Üst Çatısı Altında Değişik Uzmanlık Alanlarında,
 6. Enfeksiyon Hastalıkları,
 7. Yoğun Bakım,
 8. Adli Toksikoloji (Forensic Toxicology),
 9. Farmakoloji,
 10. Dermatoloji,
 11. Romatoloji,
 12. Tedavide Stem Cell (Kök Hücre) uygulamaları, (Kardiyoloji, Hematoloji)

Eğitim veren sağlık kurumlarının İç Hastalıkları ve Pediatri disiplinleri alt dallarında önerileri değerlendirilecektir.

Son Başvuru Tarihi 28 Şubat 2017

Detaylı bilgiye  http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/Yurt-Disi-Tip-Burslari/51/48/0  İnternet adresi üzerinden ulaşılabilir.

Источник: http://genkok.erciyes.edu.tr/turk-egitim-vakfi-yurt-disi-burslar/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.