Türkiye’m İşitemeyen Çocuklar İçin Koşuyor!

Çocuklar işitme kayıpları ve sebepleri

Türkiye’m İşitemeyen Çocuklar İçin Koşuyor!

Küçük çocuklarda işitme kaybının en sık nedeni kulak iltihapları olup, işitme kayıplarıyla seyredebilir.

Otitis media (kulak iltihabı) genellikle kulak zarı arkasında, orta kulak denilen bölgede sıvı birikmesi ile karakterize bir iltihaptır. Bulgular, durumunun ciddiyeti, sıklık ve hastalığın süresi değişkendir.

Ağrı ya da ateş olup veya olmadan , sadece işitme de hafif bir azalma söz konusuyken, kulakta biriken sıvı akışkan özellik de iken, iltihap sık tekrarlar hale gelirse sıvı karakteri kalın zamk kıvamına benzer hal alır ve işitme ile ilgili sıkıntıları beraberinde getirir. Buda kalıcı işitme kayıplarına zemin hazırlayabilir.

Orta kulak iltihaplarının (otitis media’nın) çocuklarda sık görülmesi sebebi nedir ?

Otitis media bebeklerde ve küçük çocuklarda en sık görülen hastalıktır. Çocuklar ın yüzde yetmiş beşi üç yaşına kadar en az bir kez orta kulak iltihabı geçirmektedir. Östaki borusu, orta kulak ve burun arkasında bir kanal olarak kulağa hava geçişini sağlayan bir kanaldır.

Çocuklarda anatomik olarak şekillenmediği için mikropların orta kulağa bu yolla kolayca erişmesi anlamına gelir. İlerleyen yaşlarda kulağa mikropların geçişini engelleyecek anatomik şekillenmesini yapar ve doğal bariyer oluşturur. Çocuklardaki bu yapı nedeniyle daha kolay orta kulakta enfeksiyonları oluşur.

Beraberinde geniz eti varsa kanal fonksiyon yapamaz hale gelir. Bloke olur.

Orta kulak iltihapları (otitis media), nasıl işitme kaybına neden olabilir?

Orta kulakta üç küçük kemik zarı gelen sesi iç kulağa titreşimlerle taşır. Sıvı orta kulağı doldurmuşsa titreşim yeterince olamayacak sesin yeterli iletimi sağlanamayacaktır. Bu durumda konuşma sesleri boğuk duyulur veya yeterince duyulmaz. Sonuçta hafif, hatta orta işitme kaybı olabilmektedir.

Genellikle, buna bağlı işitme kaybı geçicidir. Ancak kulak ta otitis media tekrar tekrar oluştuğunda, kulakta hasara, hatta işitme sinirinde ve kemiklerde problemler yaratarak kalıcı işitme kaybına neden olabilir.

Kulak iltihabından başka nedenler , işitme kayıplarına bağlı Konuşma ve dil sorunları oluşturabilir mi ?

Çocuklar çevrelerindeki konuşmaları dinleyerek dil gelişimini sağlamakta ve konuşmayı öğrenmektedirler. Yaşamın ilk birkaç yılı bu gelişme için özellikle önemlidir. İşitme kaybı varsa, çocuğun dil gelişimi yeterice sağlanamaz.

Kulakta iltihap olmaksızın toplanan sıvı genellikle ağrı ve ateş gibi belirtiler vermez, Kulakta iltihap olmadan gelişen bu durum özel bir sorun oluşturur. Bu nedenle, haftalar ve hatta aylar süren Bu süre boyunca, çocuğun konuşma ve dil gelişimi etkilenebilir.

Çocuğumun otitis media olup olmadığını nasıl anlayabilirim?

Anne ve babalar çocukta hiçbir ağrı yada ateş olmasa bile kulakta kronik veya tekrarlayan sıvı belirtileri arayabilir

Bu durumu belirten bazı işaretler vardır:

 • Dikkatsizlik
 • Televizyon veya radyoyu Normalden daha yüksek sesle dinlerler.
 • Sesleri Yanlış anlama
 • İlgisizlik veya duymamazlık
 • Açıklanamayan sinirlilik vardır
 • Kulaklarını Çekme veya kulak cildinde tırnak yaralanmaları

Bu özel belirtilerden biri veya birkaçı varsa anne –baba bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmalıdır.

Konjenital (doğuştan) nedenler

Konjenital terimi doğuştan işitme kaybı yani doğumda mevcut olduğunu anlamındadır. Bu kalıtsal işitme kaybı , diğer faktörler nedeniyle ya rahimde (prenatal) veya doğum sırasında ortaya çıkar.

Genetik olarak Anne veya babada işitme kaybı varsa ve dedelerden birinde de bu durum söz konusuysa ,Çocuğa genetik işitme kaybı olma olasılığı en az % 50 den fazladır. (otozomal dominant işitme kaybı )

Aile normal işitmeye sahip fakat geni taşıyorsa işitme kaybı olma olasılığı çocukta %25 dir (otozomal resesif işitme kaybı)

Her iki ebeveynde normal işittiğ halde biri çekinik gen taşıyorsa . Bu durumda çocuklarında işitme kaybı görülme olasılığı% 25'tir.

X kromozonuna bağlı işitme kaybında, anne taşıyıcı gene sahiptir ve bu erkek çocuklarda görülür.

Bazı genetik hastalıklarda vardır, hangi, işitme kaybı bilinen özelliklerinden biridir. (Usher sendromu (otozomal resesif), Treacher Collins sendromu (otozomal dominant), Crouzon sendromu (otozomal dominant) ve Alport sendromu (X'e bağlı) , Down senromu.)

Konjenital işitme kaybının diğer nedenleri kalıtsal değildir. Doğum öncesi geçirilen enfeksiyonlar, hastalıklar, hamilelik veya doğum sırasında anne tarafından tüketilen toksik maddeler ce meydana gelir. Bu koşullar genellikle hafif dereceden derine değişen işitme kaybına neden olabilir.Beli başlı sebepler şunlardır;

 • Kızamıkçık
 • virüs enfeksiyonları (sitomegalovirüs ve herpes simpleks virüsü )

Kan uyuşmazlığı (kandaki rh faktörü ile ilişkili komplikasyonlar)

 • Erken doğum
 • Maternal diabet
 • Gebelik zehirlenmesi ( toksemisi )
 • Oksijen yetersizliği (anoksi)

Sonradan oluşan nedenler

Doğumdan sonra görünen Kulak enfeksiyonlarına bağlı (otitis media) işitme kayıpları.

Ototoksik (işitsel sisteme zararlı) ilaçlar

Menenjit, Kızamık, Ansefalit, Suçiçeği, Grip, Kabakulak, gibi hastalıklar, Kafa travması, Gürültü maruziyeti

Otitis media komplikasyonları

Otitis media tedavi edilmezse, süreklilik arz ederse kalıcı işitme kaybı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Enfeksiyon tedavi edilmezse, bu orta kulak iltihabı , beyin dahil kafanın diğer bölümlerine yayılabilir. Beyin iltihabına (Menenjit ) neden olabilir.Sürekli orta kulakta sıvı birikmesi sonucu işitme azaltılabilir, işitme kayıpları kalıcı olabilir.

Sık olan kulak enfeksiyonlarının neden olduğu işitme kayıpları konuşma gecikmesi ve güçlüğü oluşması riskini artırarak, çocuğun dil ve konuşma gelişimi kötü etkileyebilir.

Tekrarlayan kulak iltihapr (rekküren otitis media)

Eğer orta kulakta iltihap altı aylık dönemde üç veya daha fazla ya da bir yıl içinde dört veya daha fazla, tekrarlayan kulak iltihabı olursa Rekürren otit adını alır . Otitis media tekrar tekrar oluştuğunda, kulakta hasara, hatta işitme sinirinde ve kemiklerde problemler yaratarak kalıcı işitme kaybına neden olabilir.

Ne gibi durumlar tekrarlayan kulak iltihabına zemin oluşturur,

 • Özellikle altı aylıktan önce kulak iltihabı olması ( ilk atağın erken yaşta olması)
 • Emzik kullanımı
 • Yuvaya gitme
 • Pasif sigara içiciliği (ailelerin çocuk yanında sigara içmeleri)
 • 10 günden fazla süren kulak iltihabı atağı
 • Erkek olmak
 • Baş ve yüz anomalileri
 • Yüz yukarı yatar pozisyonda besleme
 • Üç ay dan az anne sütü almak

Müzmin akıntılı orta kulak iltihabı ( kronik süpüratif otitis media = ksom)

KSOM ,İlk geçirilen kulak iltihabına bağlı orta kulak ta kalıcı bir akıntı olur. Kulağından akıntı iki hafta veya daha uzun süre devam ederse KSOM tanısı konabilir.

Bu durumda kulak zarı delinmesi kalıcı hale gelirse , kalıcı işitme kaybı ve çocuklarda dil gelişimi ile ilgili sorunlara yol açabilir.

KSOM tedavi edilmezse, enfeksiyon kafanın diğer kısımlarına yayılabilir:Kulak ilihapları ve bu sebepten dolayı gelişen işitme kayıpları mutlaka bır Kulak burun boğaz uzmanı tarafından takip edilmelmesi gerekir. İleride doğabilecek ciddi sonuçları ve komplikasyonları anca bu şekilde önlenebilir.

Not:  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. 

Aşağıdaki resimleri yıklayarak videoları izleyebilirsiniz

Источник: //www.ahmetsirin.com/tr/icerik/87/cocuklar-isitme-kayiplari-ve-sebepleri

Çocuklarda İşitme Kaybı Nasıl Anlaşılır?

Türkiye’m İşitemeyen Çocuklar İçin Koşuyor!

İşitme yeteneği sadece beş duyu organından birinin yaptığı bir görev olarak düşünülmemesi gerekir. Özellikle çocukların davranışlarında ve kişiliğinin şekillenmesinde çok önemli bir etkisi bulunur. Fetüs genel olarak hamilelik sürecinin 20. haftasından itibaren duyma yeteneği aktif hale gelir. Anne adayının hamilelik süreci boyunca duyma yeteneği üst aşamalara gelerek, gelişir.

Bu süreç boyunca bebeğiniz dışarıdan gelen bütün sesleri duyar. Fetüs için dışarıdan gelen düşük frekanslı sesleri duymak daha kolay olurken, yüksek frekanslı sesleri duymak daha zordur. Çocuklarda işitme kaybının olması ve bunun doğru bir şekilde teşhisinin konulmasının mümkün olmadığı durumlarda, duyma sorunu olan çocukların öğrenme geriliği olduğu düşünülerek bakım evlerine gönderilir.

Yeni doğan bebekler: Bu süreçte yeni doğan bebekler genel olarak, aniden yüksek frekanslı sesler duyduğu zaman korkar ve sıçrar. Buna rağmen yine de sesin nereden geldiğini merak ederek, o tarafa doğru bakarlar. Sesi anlamlandırmaya çalışırlar.

2 aya kadar: Bu ay içerisinde bebeğinizin işitme duyusu daha çok gelişir. Bu aydan itibaren yüksek frekanstaki sesleri daha rahat duyabilir.

3-4 aya kadar: Bebeğiniz anne ve babasının seslerini tanımaya, ayırt etmeye başlar. Ünsüz harflerden olan M, K, G, P ve B  harflerini kolaylıkla çıkarabilir.

5-6 aya kadar: Bebeğiniz bu noktada kahkaha atarak, gülmeye başlar. Agu seslerini daha çok çıkarmaya başlar

8-9 aya kadar: Bebeğiniz bu ay içerisinde el, kol hareketleri yapmaya başlar. Sözcük ve hareketleri anlamlandırmaya çalışır.

11-12 aya kadar: Bebeğiniz artık bazı temel kavramları anlamaya başlar. Anne, baba, güle güle gibi basit kelimeleri anlamlandırır.

Bebeğinizin gelişim sürecini iyi gözlemleyin. Bazı durumlarda bebeğiniz işitme değerlendirmesine ihtiyaç duyabilir.

Eğer hastanede yapılan işitme tarama testinde herhangi bir sorun çıktıysa, hastanede tarama testi yapılmadıysa, normal işitme tepkileri henüz gelişmediyse, iletişim kurmaya çalıştığınızda herhangi bir tepki vermiyorsa, bebeğinize söylediklerinizi anlamış gibi görünmüyorsa, söylediklerinizi, büyük çocuklar için tekrar etmenizi talep ediyorsa, farklı seslerin nereden geldiğini öğrenmek için sağa ya da sola bakmıyorsa, aynı yaşta olan çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük ya da kelimeleri hemen söylemiyorsa, birkaç kişi konuştuğu zaman bir sesi ayırt etmekte zorlanıyorsa, hızlı ya da yumuşak farklı ses tonlarını ayırt edemiyorsa ve okul başarısı düşükse bu durumda işitme testi yapılması gerekir.

İşitme Kaybı Olan Çocuklardaki Davranış Şekilleri

Duyma sorunu olan çocuklar diğer çocuklara göre farklı davranış biçimleri geliştirir. Yani normal çocuklar gibi öğrenmeye ve yeni şeyler keşfetmeye hevesli olmazlar. Duyma sorunu olan çocuklar, insanların kendilerine neden bağırdıklarını anlamadıkları için çok mutsuz olurlar.

Çevresindeki insanlar aslında onunla iletişim kurmak ve ona sesini duyurabilmek için bağırırlar. Çocuklar bu durumu çoğu zaman anlamlandıramaz. İşitme sorunu olan çocuklar herhangi bir sesi işitemediği ve iletişim kuramadığı için sinirli olur. Bu durumda hayal kırıklığı yaşarlar. Tanımadıkları insanların yanında, söylenilen çoğu kelimeyi anlamadığı için utangaç olurlar.

Sosyal ve girişken olabilecek öz güveni oluşmaz. Okul çağındaki çocukların işitme sorununa sahip olması durumunda, okulda öğretmenini ve arkadaşlarını iyi duyamadığı için okul ortamında sessiz olur. Bu nedenle oldukça çekingen davranır. Normal şartlarda işitme duyusu çok fazla enerji gerektirir.

İşitme sorununa sahip olan çocuklarda gün sonunda yorgunluk ve bitkinlik durumu ortaya çıkar. Bu tür çocuklar işitme sorununu gölgelemek için kötü davranışlar geliştirir.

Davranışlardan kaynaklanan sorunlar yeteri kadar duyamama sorunundan ortaya çıkan bir hayal kırıklığının yansıması olur.

Çocuklarda farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan işitme sorununda, insanlar ya da yaşıtı olan çocuklar zihinsel engelli olduğu kanısına varır. Çünkü çocuk çoğu bilgiyi anlamadığı için kaçırır. Söylenenleri anlayamaz, tekrar edilmesini ister.

Bu durumda çocuk yaşıtı olan diğer çocukların yaptıklarını yapamayacağını anlayarak öz güveni azalır. Çevresinden de anlayış ya da saygı göremez.

Çocuklarda İşitme Problemi Neden Çıkar?

Her yeni doğan bin bebeğin dört ya da beşinde farklı seviyelerde kalıcı işitme sorunu ortaya çıkar. Yeni doğan bebeklerde psikolojik travma ya da genetik faktörler başta olmak üzere, işitme sorununun farklı sebepleri olabilir.

Aynı zamanda çocuklarda görülen işitme sorunu, doğdukları zaman ortaya çıkabilir. Orta kulak enfeksiyonu ve yüksek ses frekansına uzun süre maruz kalmak, daha sonra oluşan işitme sorunun en sık rastlanılan sebepler arasında yer alır.

Çocuklarda görülen işitme sorunu orta kulak enfeksiyonu ve kulakta sıvı birikmesi sonucunda meydana gelir. Bu durumda geçici bir duyma kaybı yaşanabilir. Çok sık olarak kulak hastalıkları geçiren çocuklar belirli aralıklarla duyma kaybı yaşayabilir.

Çocuklarda meydana gelen işitme kaybı öğrenme yeteneğini, davranışlarını büyük ölçüde olumsuz bir şekilde etkiler.

Çocuklarda İşitme Kaybının Tedavisi

Çocuklarda farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan işitme sorunu tedavisinde temel sebebi bularak, ona göre bir yol izlenmelidir. Eğer işitme kaybı orta kulakta bulunan sıvı sebebine bağlı olarak meydana gelmişse, farklı bir tedavi uygulanır. Kulakta bulunan sıvı temizlendiği zaman geçici duyma kaybı sorunu ortadan kalkar.

Geçici duyma kaybı sorununun ortadan kalkıp, kalkmadığını kontrol etmek için doktorunuz birkaç hafta içinde işitme testi yaptırmanızı isteyebilir. İşitme sorununda kullanılan ilaçlardan olan anthistaminik, dekonjentant ya da antibiyotik türü ilaçlar genel olarak orta kulakta biriken sıvıyı yok etmekte etkisiz ve yetersiz kalır.

Üç ay sonra işitme kaybında herhangi bir değişim olmazsa tekrar doktora başvurmanız gerekir. Kulak zarında biriken sıvı iyice yerleşmiş ve bu nedenle işitme sorunu varsa, doktorunuz havalandırma tüpleriyle kulaktaki sıvıyı boşaltabilir. Havalandırma tüpleri kulak zatına cerrahi bir müdahaleyle yerleştirilir.

Bu cerrahi müdahale basit bir işlemdir ve birkaç dakika içerisinde operasyon tamamlanır. Genel anestezi altında kısa bir sürede operasyon gerçekleşir. Kulak zarına yerleştirilen uygun tüplerde bile daha sonra enfeksiyon meydana gelme ihtimali vardır. Ancak kulaklara yerleştirilen hava tüpleri sıvının miktarını azaltmaya yardımcı olur.

Çocuklarda ortaya çıkan enfeksiyonun tekrarlama ihtimali oldukça azalır. Bu durum da işitme kaybının tamamen ortadan kalmasına yardımcı olur. Eğer işitme kaybı dış kulakta ya da orta kulakta meydana gelen herhangi bir kusurdan kaynaklanıyorsa işitme cihazı kullanılabilir. İşitme cihazı duymayı normale yakın bir seviyeye kadar getirebilir.

İşitme cihazını çocuklar kullandığı zaman takıldığı anda çalışacağını biliyor olmaları gerekir. Yaşı küçük olan çocuklarda, işitme cihazının sürekli açık olup olmadığını kontrol edin. Cihazın çalışıp, çalışmadığından iyice emin olun. Çocuğunuz büyüdüğü zaman doktorunuzun tavsiyesine göre yeni bir cihaz ya da ameliyat düşünülür.

Источник: //evdesifa.com/cocuklarda-isitme-kaybi-nasil-anlasilir/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.