Uçuk (Herpes Simpleks) Nedir?

içerik

Herpes, Uçuk Hastalığı

Uçuk (Herpes Simpleks) Nedir?

İnsanda uçuk hastalığını yapan virüs bir DNA virüsüdür ve Human Herpes Virüs -HHV olarak isimlendirilir.

HHV ler ve insanda neden oldukları hastalıklar;

HHV-1 (dudak herpes virüsü)

HHV-2 (genital bölge herpes virüsü)

HHV-3 (varisella-zoster virüsü)

HHV-4 (Ebstein-Barr virüsü)

HHV-5 (Sitomegalo virüs)

HHV-6 (rozeola infantum etkeni)

HHV-7 (pitriazis rozea etkeni olabilir) ve HHV-8 (Kaposi sarkomu etkeni)'dir.

 Bu makalede sadece uçuk yani Herpes Simplex hakkında bilgiler verilmeye çalışılacak.

Herpes Simpleks (Uçuk, Cold Sores, Fever Blisters)

“Herpes simpleks” HHV 1 ve HHV 2 virüsünün sebep olduğu, deri ve mukoza bölgelerin genellikle tekrarlayan hastalığıdır. Genellikle ağız ve dudaklardaki uçukta etken herpes simpleks virus tip 1 (HSV-1), genital alanlarda ise etken genellikle HSV-2 olarak tanımlanmakla birlikte farklı sıklıklarda farklı yerleşimler gösterebilmektedir.

Ağız ve dukalarda uçuk; HSV-1 %80, HSV-2 %20,

Geniral uçuk; HSV-2 %80, HSV-1 %20,

El parmaklarında uçuk, Herpetic whitlow;  HSV-1  %60, HSV-2 %40,

Yeni doğanda uçuk, Neonatal Herpes; HSV-2 %80, HSV-1 %20 

Bulaşıcı bir hastalıktır. Deriden deriye, deriden mukozaya veya mukozadan deriye temas ile geçiş olmaktadır. 

Hastalık ilk atak sonrası iyileşmekte ancak virüsler deride duyu sinirlerine girerek bu sinirler boyunca sinir sistemindeki arka nöral gangliyon olarak tanımladığımız anatomik alanlara yerleşerek ömür boyunca burada sessiz (latent) kalmaktadır.

Hastaların 3 de 1 inde çeşitli tetikleyici etkenlerle bu nöral gangliyonlarda aktif hale gelmekte ve duysal sinirler boyunca tekrar yayılarak deri ve mukozada tekrarlayan enfeksiyonlar oluşturmaktadır.

Bu tetikleyici faktörler; ateşli hastalıklar, stres, yorgunluk, adet dönemleri, fiziksel travma, güneş, soğuk v.b olabilir.

Hastalığın ilk atağına “Primer Enfeksiyon” tekrarlayan ataklarına “Rekürren Enfeksiyonlar” denilmektedir.

Primer HSV Hastalıkları

Primer herpes simpleks enfeksiyonları az görülür, fakat rekürren enfeksiyonlara göre daha şiddetli ve daha uzun sürelidir.

Virüslerin ilk bulaştığı yerde 2-20 gün(ortalama 5 gün) sonra küçük su toplaması – vezikül gelişir ve bu yere en yakın lenf bezlerinde şişme-adenopati ve reaksiyon bölgesel adenopati vardır.

Aynı zamanda il su toplamalarında 3-4 gün sonra ateş, baş ağrısı, kırıklık gibi belirtilerde semptomlar de olur. Genellikle 2-4 haftada iyileşmektedir.

 1. Primer gingivostomatit: Primer HSV enfeksiyonlarının en sık görülen şeklidir. En çok 1-5 yaş arası çocuklarda görülür. Diş etleri,  mukozası, dil ve damakta ağrılı vezikül ve ülserler oluşur. Beraberinde, ateş, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve bölgesel adenopati olur. Hastaların çoğunda 10-20 gün içinde kendiliğinden iyileşme olur. Ayırıcı tanıda; farenjit, difteri, Koksaki virus enfeksiyonları, aftöz ülserler, enfeksiyöz mononukleoz, şiddetli kandidiazis, Behçet hastalığı, eritema multiforme gibi tablolar düşünülmelidir.
 2. Primer herpes genitalis: Seksüel aktivitenin başlamasından sonra görülür. Seksüel temastan iki hafta sonra erkeklerde kadınlarda dış genital organlarda guruplar oluşturan küçük su toplamasına benzer-veziküler yaralar gelişmektedir. Sonra bunlar 3-4 gün içinde yaralara dönüşür.  Hastalarda ağrı ve idrar yaparken yanma sık görülür. Tedavi edilmezse bu şikayetler  2-3 hafta sürebilmektedir.
 3. Herpetik keratokonjonktivit: Gözün HSV ile primer  infeksiyonu sıklıkla püy akıntılı konjonktivit ve gözün korneasının yüzeyel ülserasyonlarına sebep olur. Göz kapakları iyice ödemli ve çevre deride su toplamaları-veziküller olabilir. Hastalığın tekrarları  sonucu körlüğe kadar gidebilir.
 4. Herpetik dolama (parmakların herpetik infeksiyonu, herpetik whitlow): Primer veya rekürren olabilir. Parmak ucunda görülen ağrılı derin veziküller, bal peteği görünümü verir. Elini emen çocuklarda, tırnaklarını yiyenlerde, diş hekimlerinde sık görülür.
 5. Neonatal HSV enfeksiyonu: Yeni doğan bebeklere; HSV 2 hastalığı olan annnenin doğum kanalından geçerken veya gebelik sırasında virüsün bulaşmaktadır. Mukoz membranlar veya deride bulaşma yerlerinde hızla uçuk lezyonları oluşur.  Hastalık şiddetli seyreder. Sıklıkla neonatal herpes simpleks ensefalit olarak tanımladığımız beynin etkilenmesi ile ölümcül olabilmektedir. HSV den kaynaklanan ensefalitli yeni doğanların %70’den fazlasında belirgin deri ve mukoza lezyonları yoktur. Doğumdan önceki bir ay içinde rahim ağzı ve vajinal alandan kültür alınarak HSV araştırılmalıdır. Son iki kültür sonucu negatif çıkmazsa sezeryanla doğum yaptırılmalıdır.

Rekürren HSV Hastalıkları

Tekrarlayan ataklara rekürren HSV denilmektedir. ve primer ataklara göre daha hafif seyretmektedir. Vezikül grupları daha küçüktür.

Ateş, yorgunluk, stres, menstruasyon, travma, güneş, soğuk, diş çekimi, intrakranial veya nöral cerrahi müdahele gibi tetikleyici etkenlerle daha çok mukokutanöz bölgelerde ortaya çıkarlar.

En çok yüz ve ağız bölgesinde görülür. 7-10 günde iz bırakmaksızın iyileşirler.

 1. Rekürren oral-labial herpes simpleks: En sık görülen formdur. Dudak köşelerinde kaşıntı, yanma, batma ile birlikte kırmızı-pembe zeminde gruplaşmış küçük su toplamları-veziküller halinde ortaya çıkar. Önce berrak olan veziküller zamanla bulanıklaşır ve 4-5 günde krutlanır, 7-10 günde iyileşirler. Ayırıcı tanıda aftöz ülser, impetigo ve eritema multiforme düşünülür.
 2. Rekürren herpes genitalis: Genellikle lezyon sayısı azdır. Küçük vezikül grupları veya yüzeyel ülserler şeklinde, erkekte ve kadında cinsel organalarda görülürler. Kadınlarda daha ağrılıdır. Yılda ortalama 3-4 defa tekrarlar.Ayırıcı tanıda sifiliz, şankroid, lenfogranüloma venerum ve granüloma inguinale düşünülmelidir.
 3. Rekürrent lumbo-sakral herpes simpleks: Genital lezyon olmaksızın, tetikleyici faktörlerin etkisiyle lumbosakral bölgede gruplaşmış veziküllerle karakterizedir.
 4. Dermatomal herpes simpleks: Herpes simpleks enfeksiyonu vücutta bir sinirin deride dağılım alanını takip eder şekilde de olabilir. Böyle olduğu zaman herpes zoster ile karışabilir.

Komplikasyonlar

 1. Ekzema herpetikum (Kaposi’nin variselliform erupsiyonu): Kutanöz HSV enfeksiyonunun yaygınlaşmasıdır. En çok atopik dermatit, Darier hastalığı, termal yanıklar, pemfigus vulgaris, iktiyozis vulgaris gibi hastalığı olanlarda gelişir. Ateş, halsizlik, lenfadenopati, yaygın, gruplaşma özelliği kaybolmuş umb veziküller ve erozyonlar görülür. Sıklıkla sekonder enfeksiyon sonucu folliküler püstüller ve krutlu lezyonlar oluşur. Lezyonlar en çok yüz, boyun ve gövdeyi tutar. Enfeksiyon sistematize olup ensefalit gibi tablolara yol açabilir. Ölüm oranı  %10-50’dir. Çocuklarda sık görülür.
 2. Herpes simpleks ensefaliti: Primer ve sekonder infeksiyon sonucu her yaşta görülebilir.
 3. Herpes simpleks hepatiti: Karaciğer etkilenir ve sarılık gurubunda yer almaktadır.
 4. Herpes simpleks follkülitis: HSV kıl folliküleri boyunca dağılarak yayılmasıdır.

Tanı

 • Klinik özellikler
 • Virus için kültür alınarak HSV nin saptanması
 • Virüs tiplemesinin belirlenmesi: HSV-1 ve HSV-2 tiplerinin belirlenmesi
 • PCR: Hastalıklı deriden alınan örneklerde direkt virüs DNA sının tespit edilmesi
 • Hastalıklı alandan biyopsi alınarak histoloji ve elektron mikroskopi değerlendirilmelerinin yapılması.
 • Tzanck smear: Sağlam patlamamış su toplamları-vezikül içerisinden alınan vücut sıvısının mikroskopik değerlendirmesi ile virüslerin içerisine yerleştiği keratinosit ve çok nükleuslu kan hücrelerinin görülmesi. Erken vakalarda %75 pozitiftir. Tzanck testi herpes simpleksin yanısıra varisella ve herpes zosterde de pozitiftir.

Tedavi

Topikal tedavi:

 • Uçuk hastalıklı alana sulu pansumanlar, kurutucular ve soğuk uygulama,
 • Asiklovir etken maddesi içeren krem kullanımı.
 • İdoksüridin ve Vidarabin içeren krem yada solüsyon kullanımı
 • Benzoil peroksit losyon, krem (Aksil, Aknefug, Benzac…)

Sistemik tedavi:

 • Asiklovir, Valasikovir, Famsiklovir aktif maddelerinin etki süre ve dozlarda kullanımı

Profilaksi: Yılda 6 defadan fazla tekrarlayan durumlarda, uzun bir süre 1-2 yıl asiklovir, valasiklovir ve Famsiklovir kullanımı.

 • Viral Deri Hastalıkları
 • Herpes (Uçuk Hastalığı)
 • Varisella (Su Çiçeği)
 • Molleskum Kontagiyozum
 • Verruca Vulgaris – Wart (Siğiller)
 • Zona Zoster, Zona, Gece yanığı
 • Orf Hastalığı, Koyun Çiçeği Hastalığı, Ektima kontagiosum
 • Sağmaç Nodülü, Sütçü Nodülü
 • Genital Siğiller, Verruca Genitalis, Kondyloma
 • Kızamıkçık, Rubella, 3 Gün hastalığı
 • Kızamık, Rubeola
 • El Ayak Ağız Hastalığı

Источник: //www.hakanbuzoglu.com/herpes-ucuk-hastaligi

Hamilelikte Uçuk Çıkması ve Herpes Hastalığına Dair Herşey!

Uçuk (Herpes Simpleks) Nedir?

Dudakta ve ağız çevresinde çıkan uçuklar, hamilelik sırasında anne adayları için oldukça rahatsız edici olabilir. Uçukların çevresindeki deri genellikle kırmızı, şişmiş ve ağrılıdır. Uçuklar patlayabilir, içinden açık renkli bir sıvı çıkabilir ve en fazla 2 hafta içinde iyileşebilirler.

Hamilelikte uçuklar iyileşse bile tekrar ortaya çıkabilir. Vücut stres altındayken ve hormonsal dalgalanmalardan geçerken, vücut savunmasız haldedir. Hamilelik sürecinde kadınlarda her an uçuk çıkabilir. Uçuk sırasında kadınlar dudaklarında bir şişlik hissedebilirler ya da ağızlarında bir karıncalanma meydana gelebilir. Bu belirtilere karşın, uçuk ilk başlarda gözle görünür olmayabilir.

Hamilelikte Dudakta Uçuk Neden Olur?

Çoğu kadın hamilelik döneminde sinirli ve gergin hisseder. Aniden ağlayabilir ya da anlamsız bir şekilde huzursuz hissedebilir. Bunun nedeni tamamen hormonsal değişimlerdir.

Vücutta bulunan hormonlar, adet döneminde ve hamilelik sırasında belirli zamanlarda uçuk salgınını tetikleyebilir. Fakat stres ve yorgunluk da uçuğa sebep olabilirler.

Gebelikte dudakta uçuk çıkması hem hormonların değişimi hem de stres nedeniyledir.

Vücudunuzun hormonlara nasıl tepki vereceğini değiştiremeseniz de, stres ve yorgunlukla başa çıkma biçiminizi değiştirebilirsiniz. Böylece hormonal dalgalanmalar söz konusu olduğunda, bu değişimlerle daha kolay mücadele edebilirsiniz.

Gebelik stresiyle mücadele etmek için yeterince dinlendiğinizden emin olun. Ayrıca egzersiz yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi unutmayın. Meditasyon yapmayı ya da yoga yapmayı öğrenmek, hormonal değişikliklerden kaynaklanan stresi yönetmeye yardımcı olabilecek harika uğraşlardır.

Ayrıca stresin karnınızdaki bebeğe de zarar verebileceğini unutmayın.

Hamilelikte dudakta uçuk neden olur diye düşünenler duygusal yaşamlarına çok dikkat etmelidirler. Endişe gibi duygular bariz bir şekilde stres kaynaklarıdır. Hamileliğin verdiği heyecan endişeye dönüşmemeli ve stres oluşturmamalıdır.  Bu ezici duygularla savaşmanın en harika yollarından biri de nefes egzersizleri yapmaktır. Bknz: Hamilelikte Nefes Egzersizleri Yapmanın 5 Faydası

Gebelikte Uçuk Çıkması Bebeği Etkiler Mi?

Eğer hamile kalmadan önce anne adayında genital herpes görüldüyse, bu virüsün bebeğe geçme ihtimali oldukça düşüktür. Doktorunuz hamilelik sırasında herpes için bir eğilim olduğunu görürse, bu oluşumu önlemek için ilaç verebilir ve bu şekilde tedavi sağlanabilir.

Fakat anne genital herpes virüsünü hamileliğin son üç aylık döneminde alırsa, bebeğe bulaşma riski en yüksek düzeye ulaşır. Böyle bir senaryoda, doğum sırasında genital bölgedeki lezyonların teması sonucu bebeğe virüs bulaşmasını engellemek amacıyla sezaryen tercih edilmektedir.

Gebelik döneminde bu virüsün belirtilerini fark etmeniz durumunda, derhal doktorunuzu bilgilendirin.

Ancak, doğumdan sonra dudakta uçuk gelişirse bebeğinizi asla öpmeyin. Antibakteriyel sabunla ellerinizi yıkamadan yaralarınıza dokunmayın. Aksi halde ellerinize bulaşan virüs bebeğinize geçebilir.

Uçuklar genellikle birkaç gün içinde kendi başlarına iyileşmeye başlar. Bununla birlikte, ağrıya neden olurlarsa cilt kremleri, merhemler veya bazen ilaçlarla tedavi edilebilirler. Uçuk için doktorunuzun verdiği ilaçları düzenli olarak kullanmalısınız, bu ilaçların rahimdeki bebeğe hiçbir zararı yoktur.

Reçeteli veya reçetesiz olarak bulunan topikal kremler veya merhemler ağrıyı ve kaşıntıyı azaltırken iyileşme süresini azaltabilir.

Sadece reçeteyle alınabilen oral antiviral ilaçlar, yanma ve kaşıntı gibi ilk semptomlar geliştiğinde kullanılabilir. Bu ilaçlar, yara iyileştikten sonra çok az etkiye sahiptir.

Oral antiviraller, özellikle ağrılı dudak uçukları olan kişilerde tekrarlayan uçukları önlemek için günlük olarak da alınabilir. Bu konud doktorunuza danışmanız gerekmektedir.

Gebelikte Uçuk Çıkması ve Herpes

Horrmon ve stres dışında uçuklar genellikle herpes simpleks virüsü (HSV) nedeniyle olur. İki tip herpes simpleks virüsü vardır: HSV-1 ve HSV-2. Her iki virüs tipi de dudak, ağız yaraları ve genital uçuklara neden olabilir.

Herpes simplex virüsü genellikle vücuda ağız çevresindeki deriden girer.

Dudağında uçuğu olan birinin kişisel eşyaları kullanıldığında, onlara dokunulduğunda, enfekte olmuş bir kişi öpüldüğünde ya da o kişinin tükürüğüne dokunma gibi davranışlarda bulunulduğunda uçuklar bulaşıcı olabilir.

HSV 1 daha çok ağız ve burun çevresinde uçuk şeklinde kaşıntılı ve ağrılı lezyonlara sebep olurken, HSV 2 ise genital bölgeye yerleşerek burada enfeksiyona neden olmaktadır.

Herpes (uçuk), bağışıklık sisteminin zayıf düşmesine bağlı olarak veya virüsün dışarıdan bulaşması sonucu görülür.

Uçuğun plasentadan bebeğe geçme ihtimali düşük olmasına rağmen, doğum sırasında genital bölgedeki lezyonların teması sonucu bebeğe uçuk bulaşma riski fazladır.

Gebelikte uçuk çıkması genellikle dudağın kenarında ağrı ve kızarıklıkla kendini belli eder. Uçuk zamanla şişer ve içi beyaz bir sıvı ile dolar.

Kabarcıklar göründükten sonra uçuklar genellikle patlar. Patlayan uçuk nedeniyle ağız çevresi daha çok acıyabilir. Konuşma ve yeme güçlükleri oluşabilir.

Uçuğa neden olan virüs vücudun diğer bölgelerine yayılarak hamilelik sürecini olumsuz etkileyebilir.

Hamilelikte Herpes (Uçuk) Belirtileri Nelerdir?

Genital herpes hastalığında aşağıda bahsedilen belirtilerin tümü veya birkaçı görülür.

Çoğu hastada yukarıda bahsedilen bu belirtiler gözlemlenmeden yalnızca genital bölgede oluşan kabarcıklar görülebilmektedir. Hastanın şikayetleri, laboratuvar bulguları, kanda virüse özgü antikorların saptanması veya kültür yapılması sonucu tanı konulabilir.

Hamilelikte Herpes Hatalığını (Uçuk) Önlemek İçin Alınacak Önlemler:

 • Uçuk cinsel yolla veya temas yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için eşinizin herpes (uçuk) virüsünü taşımadığından emin olun.
 • Daha önce uçuk geçirdiyseniz, son dakika komplikasyonlarını önlemek için hamile kalmadan önce doktorunuza danışarak gerekli kontrolleri yaptırın.
 • Hamilelik döneminden önce herpes tedavisi için ilaç kullanmaya başladıysanız, doktorunuza bildirin. Doktorunuz ilaçları bırakmanızı veya doğumdan sonra devam etmenizi önerebilir.
 • Hastalığın bulaşması için semptomların görülmesi gerekmez; yani hastalık belirti vermeden gizli bir şekilde partnerinizde bulunuyorsa size de bulaşabilir. Bu yüzden hamileliğin üçüncü üç aylık döneminde (üçüncü trimester) cinsel ilişkide bulunmamak önerilmektedir.
 • Baba adayında HSV enfeksiyonu görülmesi durumunda, hastalık tamamen tedavi edilene kadar cinsel ilişkide bulunmaktan kaçınılmalıdır.
 • Uçuk kolay bulaşabilen bir enfeksiyon olduğu için hijyen kurallarına önem verilmeli, ortak havlu gibi eşyalar kullanılmamalı, yabancılarla temastan kaçınılmalı ve vücut temizliğine dikkat edilmelidir.

Hamilelikte Herpes Hastalığının Tedavisi

Herpes virüsü insan vücuduna bir kez girdikten sonra vücuda yerleşerek, ilerleyen zamanlarda tekrar enfeksiyona neden olabilmektedir. Bu yüzden ilk olarak Herpes virüsüne yakalanmamak ve kişisel temizliğe önem vermek gerekmektedir.

Uçuk tedavisinde, ağız yoluyla alınan ilaçlar hamilelik sırasında pek tavsiye edilmemektedir. Bunun yerine uçuğu tedavi etmenin bir diğer yolu olan deri üzerine sürülen antiviral özellikteki kremler hamilelik sırasında kullanılabilir.

Uçuk belirtilerinden herhangi birini fark ettiğinizde doktorunuzu hemen bilgilendirmeniz gerekmektedir, doktorunuz sizin için en uygun ilaç ve tedavi yöntemini önerecektir.

Bu konuda daha detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki yorum bölümüne aklınıza takılanları yazınız!

Yorum yaptıktan sonra dilerseniz Hamilelik Belirtileri editörleri tarafından derlenmiş Hamileliğin 93. Günü başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Источник: //www.hamilelikbelirtileri.co/hamilelikte-herpes-ucuk-hastaligi/

Herpes Simplex (Uçuk) Virüsü Nedir? Nasıl Bulaşır?

Uçuk (Herpes Simpleks) Nedir?

Uçuk virüsüne tıp dilinde kısaca herpes ya da herpes simpleks adı verilir. Herpes simpleks virüsünün tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki farklı türü vardır.

Herpes simpleks tip 1, dudağımızda ortaya çıkan uçuk etkeni olan virüstür ve daha az sıklıkla genital bölgedede enfeksiyona neden olabilir. Tip 2 ise sadece genital bölgede enfeksiyona neden olur ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biridir.

Bu yazımızda yüz bölgesinde belirti veren ve daha çok dudakta görülen uçuk etkeni herpes simpleks tip 1 virüsğ ile ilgili ayrıntılı bilgiler vermek istiyoruz.

Herpes simpleks tip 1 ya da kısaca HSV-1 tüm dünyada yaygın olarak görülen ve çok hızlı bulaşan bir enfeksiyona neden olur. Virüs genellikle çocukluk çağında vücuda girer ve ömür boyu vücutta kalır. HSV-1’in büyük bir çoğunluğu ağız çevresinde konumlanır. Az bir kısmı ise genital bölgeyi tutar.

Uçuk Hastalığı Belirtileri

Oral herpes enfeksiyonu çoğunlukla herhangi bir belirti vermediğinden virüsle enfekte kişilerin çoğu virüsü taşıdığından habersizdir.

Uçuk belirtileri ağız içi veya çevresinde ağrılı ve içi sıvı dolu kabarcıklar veya ülser adı verilen açık yaralardan oluşur. Enfekte kişiler, yaralar ortaya çıkmadan hemen önce ağızlarının etrafında karıncalanma, kaşınma veya yanma hissi yaşarlar.

İlk enfeksiyondan sonra, kabarcıklar veya ülserler periyodik olarak tekrarlayabilir. Uçuk yaralarının yineleme sıklığı kişiden kişiye değişiklik gösterir.

HSV-1’in neden olduğu genital herpes hiçbir belirti vermeyebilir ya da hafif belirtilerle seyredebilir. Hatta bazen belirtiler o kadar hafiftir ki farkedilmez.

  Belirtiler ortaya çıktığında, genital herpes, 1 veya daha fazla genital veya anal kabarıklık veya ülser ile karakterize edilir.

Şiddetli olabilen ilk genital herpes atağı sonrasında yaralar tekrarlanabilir; ancak HSV-1’in neden olduğu genital herpes sık olarak yinelemez.

Uçuk Virüsü Nasıl Bulaşır?

HSV-1 esas olarak, ağızdan ağıza temas yoluyla yara, tükrük ya da ağız içi ve çevresindeki bölgelerde bulunan HSV-1 virüsü ile temas yoluyla bulaşır. HSV-1 normal görünen ve herhangi bir yara bulunmadığı zamanlarda da ağız ve cilt yüzeylerinden bulaşabilir; fakat risk aktif yaraların bulunduğu dönemlerde en yüksektir.

Hâlihazırda ağız bölgesinde herpes enfeksiyonu olan bireylerin sonradan genital bölgede de HSV-1 ile enfekte olma ihtimalleri düşüktür. Virüs nadiren genital HSV-1 ile enfekte anneden doğum sırasında bebeğe bulaşabilir.

Herpes Enfeksiyonu Komplikasyonlar

İlerlemiş HIV enfeksiyonu olanlar gibi bağışıklığı baskılanmış insanlarda, HSV-1 daha şiddetli belirtilere neden olur ve daha sık olarak tekrarlar. Nadiren, HSV-1 enfeksiyonu, ensefalit (beyin enfeksiyonu) veya keratit (göz enfeksiyonu) gibi daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Yenidoğan bebekte herpes enfeksiyonu doğum sırasında genital bölgede HSV’ye maruz kaldığında ortaya çıkabilir. Bu, dünyada yaklaşık her 10.

000 doğumdan  1 tanesinde görülen nadir bir durumdur; ancak kalıcı nörolojik sakatlığa veya ölüme neden olabilir.

Gebeliğin sın aylarında ilk kez genital herpes enfeksiyonu geçirenlerde doğum sırasında virüsün yenidoğana bulaşma riski en yüksektir. Hamilelikten önce genital herpes geçirenlerde ise risk son derece düşüktür.

Oral herpesin tekrarlayan semptomları rahatsızlık verebilir ve bazı sosyal stigmalara ve psikolojik sıkıntılara neden olabilir. Genital herpes ile bu faktörler yaşam kalitesi ve cinsel ilişki üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bununla birlikte, zamanla, bireylerin çoğu her iki enfeksiyonla yaşamaya alışır.

Uçuk Nasıl Tedavi Edilir?

Asiklovir, famsiklovir ve valasiklovir gibi antiviral ilaçlar, HSV’ye yakalananlar için mevcut en etkili ilaçlardır. Bunlar semptomların şiddetini ve sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir ancak enfeksiyonu kalıcı olarak tedavi edemezler. Bu ilaçlar çok sık kullanılırsa virüsün direnç kazanmasına ve daha sık ve şiddetli olarak ortaya çıkmasına neden olabilir.

Herpes Enfeksiyonundan Korunma

Aktif olarak yaraları bulunan kişiler başkalarına ağızlarıyla direkt temas kurmaktan kaçınmalı ve tükrükleriyle temas eden yastık, havlu gibi eşyalarını paylaşmamalıdır. Genital herpes belirtileri olan gebe kadınların bu durumu doktorlarına mutlaka söylemeleri gerekir.

Источник: //ailedergisi.com/herpes-simplex-ucuk-virusu-nedir-nasil-bulasir/

Genital Herpes (Uçuk) Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi

Uçuk (Herpes Simpleks) Nedir?

Genital herpes, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. HSV (herpes simplex virüsü) neden olur. Bu virüs vücudun diğer bölgelerindeki cinsel organları, serviks ve cildi etkiler.

Herpes, kronik (uzun süreli) bir hastalıktır. Bununla birlikte, çoğu insan virüsü taşıyor olsalar bile hiç belirtiye sahip değildirler.

HSV’li birçok insanın tekrarlayan genital herpesleri var. Bir kişi ilk enfekte olduğunda, nükseler ortaya çıkarsa, daha sık gerçekleşme eğilimi gösterir.

Zamanla, hafifleme periyotları daha uzun sürer. Her olgu, zamanla daha az ciddi olma eğilimindedir.

İki tip herpes simpleks virüsü vardır: “HSV-1 (Herpes Tip 1)” ve “HSV-2 (Herpes Tip 2)”.

Genital herpes vakaları tipik olarak öncelikle cinsel ilişki yoluyla bulaşan HSV-2’den kaynaklanır. Oral herpese en sık neden olan HSV-1, oral-genital temas yoluyla genital herpes’e neden olabilir.

Herpes Hakkında Hızlı Bilgiler:

 • Genital herpesli insanlar ilişkiye girebilirler. Ancak, semptomları varsa cinsel ilişki önlenmelidir. Korunmak, özellikle prezervatif takmak, geçmesini önlemeye yardımcı olur.
 • Ağzının etrafında uçuk olan biriyle oral ilişki önemli ölçüde virüs bulaşma tehsine neden olur.
 • Genital herpes klozetten bulaşmaz.
 • Genital herpesli insanlar HIV’e karşı daha hassastırlar.

Herpes simpleks virüsü son derece bulaşıcıdır. Herpes simpleks virüsü (HSV) insanlar arasında kolaylıkla bulaşabilir. Bir kişiden diğerine doğrudan temasla geçilir. En yaygın bulaşma şekli vajinal, anal veya oral ilişkidir.

Birisi HSV’ye yakalanırsa, genellikle virüs uyku halindedir. Belirtiler ortaya çıkarsa, ağız çevresinde veya genital bölgede yaralar ve kabarcıklar oluşabilir.

HSV ile enfekte kişilerin çoğu, semptomları çok zayıf olduğu için farkında değildir ve pek çok insanda belirgin bir semptom yoktur.

Genital Herpes Belirtileri Nelerdir?

Çoğu insanın aylarca, hatta virüs bulaşmasından yıllar sonra belirgin semptomları yoktur. İlk dönemde semptomları olanlar genellikle onları enfekte olduktan 4-7 gün sonra fark edecektir.

Primer Enfeksiyon Belirtileri Nelerdir?

Primer enfeksiyon, bir kişiye ilk enfekte olduğunda genital herpesin ortaya çıkması için kullanılan bir terimdir. Primer enfeksiyon belirtileri, deneyimli olunsa da, genellikle iyileştikten sonra nüksetmesi daha şiddetlidir.

Belirtiler 20 gün sürebilir ve aşağıdakileri içerebilir:

 • Servikste kabarcıklar ve ülserasyon
 • Vajinal akıntı
 • İdrar yaparken ağrı
 • Yüksek ateş (ateşlenme)
 • Malaise (kendini iyi hissetmeme, keyifsizlik)
 • Ağız çevresinde uçuk
 • Kırmızı kabarcıklar (bunlar genellikle ağrılıdır; yakında patlar ve dış genital bölgede, uyluklarda, kalçalarda ve rektumda ülser bırakır)
 • Çoğu vakada, ülser iyileşir ve hastada kalıcı bir yara izi olmaz.

Tekrarlayan Enfeksiyon Belirtileri Nelerdir?

Bu semptomlar daha az şiddetli olma eğilimindedir ve hastanın vücudu virüse karşı bir bağışıklık oluşturduğu için bu kadar uzun süre dayanmaz. Çoğu durumda, semptomlar 10 günden fazla sürmez.

 • Kabarcıklar görülmeden genital bölgelerde yanma veya karıncalanma
 • Kadınlarda rahim ağzında kabarcıklar ve ülser oluşabilir.
 • Ağız çevresinde uçuk
 • Kırmızı kabarcıklar (dış genital bölgede, uyluklarda, kalçalarda ve rektumda)

Sonunda, nüksler daha az olur ve daha az şiddetlidir. HSV-1 olan hastalarda, HSV-2 ile enfekte olanlardan daha az tekrarlama ve daha az şiddetli belirtiler olacaktır.

Genital Herpes Sebepleri Nelerdir?

HSV virüsü bulaşmış bir kişinin cildinin yüzeyinde bulunduğu zaman ağız, anüs ve cinsel organları bağlayan nemli cilt yoluyla kolayca başkasına aktarılabilir. Virüs aynı zamanda gözlerin yanı sıra, insan derisinin diğer alanlarından başka bir kişiye geçebilir.

Bir insan, enfekte bir kişi tarafından dokunulan bir nesneye (çalışma yüzeyine, lavoba veya havluya) dokunarak enfekte olamaz.

Enfeksiyon şu şekillerde ortaya çıkabilir:

 • Korunmasız vajinal veya anal ilişki
 • Uçuklu biri ile oral ilişki
 • Enfekte biriyle cinsel temasa sahip olma

HSV, kabarcık oluşmadan hemen önce cildi terk eder. Virüs, kabarcık görünmeden hemen önce görünür olduğunda ve uçuk tamamen iyileşene kadar geçer. Bir salgın belirtisi olmazsa, HSV hala başka bir kişiye bulaşabilir (ancak daha az olasıdır).

Genital herpesli bir annenin doğum sırasında uçukları varsa, enfeksiyonun bebeğe geçmesi mümkündür.

Genital Herpes Teşhisi

Genital herpes semptomlarına sahip olan herkes doktorlarını görmeli veya bir cinsel sağlık kliniğine gitmelidir. Tartışılan veya keşfedilen herhangi bir şey tamamen gizlidir. Doktor hastayı bir uzmana yönlendirebilir. Bunu yapmadan önce, hastaya olası işaret ve semptomlarla ilgili bazı sorular sorar ve bir muayene yapılır.

Herpes, enfeksiyon halen mevcut olduğunda teşhis etmek daha kolaydır.

Enfekte bölgeden bir sıvı örneğini alınır. Numune bir laboratuara gönderilir. Sonuç negatif gelirse, mutlaka kişinin genital herpesi olmadığı anlamına gelmez. Hastanın müteakip nüksleri varsa, doğrulama olasılığı daha yüksektir. Kan testleri, bir kişinin virüslü olup olmadığını öğrenmek için de kullanılabilir. Bununla birlikte, kan testleri çok yeni enfeksiyonları kaçırabilir.

Genital Herpesin Tekrarlayan Enfeksiyonlarının Teşhisi

Tekrar eden genital herpes’li olan herkes doktorlarını görmelidir. Doktor semptomları ve önceki sezgileri soracaktır. Ayrıca, bu salgının veya önceki salgınların hastalık veya stres gibi bir şey tarafından tetiklenip etkilenmediğini de bulmaya çalışacaktır.

Doktor enfeksiyonun ciddiyetini belirlemek için genital bölgeyi inceler.

Genital Herpes Tedavisi

Virüsten kurtulma sağlayacak hiçbir ilaç yoktur. Doktor bir antiviral reçete edebilir. Virüsün çoğalmasını önler. Antiviral tabletler uçuğun daha hızlı temizlenmesine yardımcı olacaktır. Semptomların şiddetini azaltmaya da yardımcı olurlar. Antiviral ilaçlar genellikle bir hastanın semptomları olduğunda verilir.

Web sitemiz, ziyaretçilerimize online reklamlar sunmaktadır. Lütfen reklam engelleyicinizi devre dışı bırakarak bize destek olunuz.

Источник: //www.hastalopedi.com/genital-herpes-ucuk/

Uçuk Hastalığı (Herpes Simpleks)

Uçuk (Herpes Simpleks) Nedir?
Op. Dr. Necip Cihangir YILANLIOĞLU
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Memorial Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Koordinatörü Op. Dr. Cihangir Yılanlıoğlu , Herpers Simpleks (Uçuk Hastalığı) hakkında bilgi verdi.

Herpes nedir?

Herpes Simpleks ya da Uçuk hastalığı, Herpes Simpleks Virus denilen virüsün neden olduğu cilt ve mukozalarda gözlenen içi su dolu keselerden ibaret bulaşıcı bir hastalıktır. Herpes Simpleks virüsünün sekiz tipi olup, klinik olarak en sık üç tipine rastlanmaktadır.

Bu üç tip hakkında bilgi verir misiz?

HSV 1 daha çok ağız, burun ve çevresinde izlenirken, HSV 2 genital bölgede yerleşmektedir. HSV 3 ise Zona denilen rahatsızlığa yol açan, sinirlerde yerleşen tipidir.

Bu tip diğerlerinden farklı olarak içi su dolu keseler şeklinde değil, kızarıklık ve iğne batması şeklinde hissedilen diğerlerinden daha keskin ağrılar yapan bir tipidir. Kuşak şeklinde belirli bir alanı tutar ve öncelikle ağrılar başlar.

Daha sonra ağrı duyulan alanlarda nokta nokta kızarıklıklar başlayarak sınırlı ve belirli bir alanı kaplayan döküntü oluşur. Virüsün tuttuğu bölgeye uyan cilt bölgesinde yerleşir. Bir süre devam ettikten sonra öncelikle ağrılar, ardından döküntü iz bırakmadan iyileşir.

Herpes Simpleks’in türleri organlara nasıl etki eder?

HSV 1 ise yüz, dudaklar, burun ve ağız içinde içi su dolu kabarcıklar oluşturur. Bu kabarcıklar çok kısa süre içerisinde açılıp üzerleri ülserleşir ve yakınlarındaki diğer küçük ülserlerle birleşme eğilimi gösterirler. Ardından üzeri sulanan bu yaralar kabuklaşır. Kabuklar sarı beyaz renktedir.

Daha sonra kabuklar kendiliğinden yumuşayarak düşerler. İlk başta yerlerinde kahverengi bir leke bırakır . Daha sonra kahverengi bir ize dönüşür. HSV 2 ise genital bölgeyi tutar.

Kasıklar, kadında vajina dış dudakları, iç kısmı, anüs ile vajina arasındaki bölgeyi, rahim ağzını, erkekte penisin özellikle gövdeye yakın kısmını, nadiren penis başı ve testisleri, kalçaları tutabilir.

Nasıl bulaşır?

Herpes virüsü temasla bulaşır. Öpüşme, cinsel ilişki, aynı havluyu kullanma gibi virüsü taşıyan birey ile temas doğrultusunda virüsler alınır. Virüsler deri ve/ veya mukozalardaki çatlaklardan vücuda girerler. Sinir hücrelerini tutarak bu sinirlerin lifleri boyunca ilerlerler.

Liflerin ganglion denilen ana merkezlerine yerleşirler. Ardından o bölgeye ait cilt ya da mukoza bölgesinde lezyonlarını oluşturmaya başlarlar. Virüsler yerleştikleri yerde ölmezler.

Yapılan tedaviler de virüslerin yok edilmesini değil hastalık oluşturmalarını önlemek ya da en azından azaltmak amacıyla yapılabilmektedir.

Özellikle genital bölge uçukları için nelere dikkat edilmelidir?

Genelde Herpes Simpleks virüs bulaştığında her iki tipi de alınabilmektedir. Ayrıca özellikle HSV 2 denilen genital bölge uçuklarında cinsel temas ile virüs alındığı unutulmamalı ve yine cinsel temasla bulaşabilecek başka hastalıklar da akla getirilmelidir.

Zira, HSV 2 virüsü kadar kolay bulaşabilen ve tehli seyreden başka bir takım virüs hastalıkları da aynı kişiden alınmış olabilir ( Sarılık , AİDS, Frengi gibi…).

Bu nedenle HSV 2 görülen bireylerde diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların da testler ile taranması doğru olacaktır.

Herpes İnfeksiyonu yaygın mıdır?

Herpes Simpleks infeksiyonunun bireylerde saptanarak çok doğru bir yaygınlık rdml taraması yapmak zordur. Bu zorluğun en önde gelen nedenlerinden bir tanesi infeksiyonun hastalık alındıktan sonra belirti ortaya çıkarmadan kalarak taşıyıcılık oluşturmasıdır.

Hastalığa sahip bireylerin yarısından fazlası ( ~% 65 i) hastalığa sahip olduklarını bilmezler. Ayrıca HSV 2 ile temas etmiş bireylerde hastalık oluşsa bile korku ve utanç gibi nedenlerle hastalıklarını saklamaları gibi bir durum da söz konusudur.

Bu nedenle hastalık hakkında başvuru aslında virüsü taşıyan birey sayısından çok daha azdır. HSV infeksiyonu toplumlar arasında da farklı oranlarda görülmektedir. ABD’de % 20’lerde olan bu oran, İsveç’te % 35’lerde, Brezilya’da % 40’lardadır. Ülkemizde ise ne yazık ki bilimsel bir istatistik bulunmamaktadır.

Ancak tahmin edilen oran % 30’lardadır. Sosyokültürel seviyesi düşük toplumlarda daha sık izlenmektedir. Gelir ve eğitim düzeyi düşük populasyon da hedef noktasıdır.

HSV-2 enfeksiyonuna yakalanmada risk faktörleri

 • Cinsel partner sayısının artması
 • Yaşın ilerlemesi
 • Düşük gelir
 • Eğitim seviyesinin düşük olması
 • Siyahi ya da Hispanik etnik kökenli olma
 • Kadın olma
 • Erkek eşcinsel faaliyet
 • HIV enfeksiyonu

Hastalık nasıl oluşmakta ve seyretmektedir?

Virüs alındıktan kısa bir süre sonra ( 2- 12 gün kadar zaman aralığında) içi su dolu keseler ve kaşıntılı lezyonlar oluşmaya başlar. Hastanın bağışıklık durumunun kuvvetine göre bir miktar yayılır. Virüsle temas eden bireylerin yarısından fazlasında ise herhangi bir şikayet olmamaktadır.

Hasta hastalık nedeni olan virüsü vücuduna almış, sinir sistemine yerleşmiş vaziyettedir. Cinsel ilişkiye girdiği bireylere virüs bulaştırmaktadır. Bağışıklık sistemi baskılandığı herhangi bir durumda ise hastalık belirtileri ortaya çıkacaktır. Bazen bu süreci hasta hiç yaşamaz .Ancak virüsü taşıyıcılığı devam etmektedir.

Bazen de yılda en az dört ayrı atak yaşarlar.

Hastalık hangi durumlarda kendini gösterir?

Yeterli beslenememe durumunda, aşırı A vitamini alındığında, aşırı alkol tüketiminde, yoğun stres dönemlerinde, grip vs. gibi bağışıklık sistemini yoran bazı hastalıklarda, adet dönemlerinde, sık cinsel ilişkiye girildiği dönemlerde, kişisel hijyen bozukluğunda hastalık tekrarlamaya başlar.

Belirtiler en şiddetli ilk infeksiyonu aldığında görülse de bağışıklık sistemi burada ana rol oynadığından herhangi bir nüksde de şiddetlenebilir.

Hastalık belirtileri 20 gün kadar sürebilmekte ve kadınlarda bu dönemde rahim ağzında olabilen yaralar yüzünden akıntı, ağrılı cinsel ilişki gibi şikayetler belirebilmektedir.

Gebelikte hastalıkla temas edilmesi veya hastalığın bu dönemde nüksetmesi gibi durumlarda ne yapılabilir?

Hastalık gebeliğin ilk üç ayında geçirilirse fetus üzerinde çok ciddi hasar oluşturması iddia edilmiş olsa da bu konu da bilimsel veriler bulunmamaktadır. Ayrıca bu hasarların ultrason ile tespiti de mümkün olmayabilir.

Bu nedenle tüm gebeler gebeliğin ilk döneminde bu infeksiyonun geçirilip geçirilmediği yönünde taranmalıdır. Virüsün yeni alındığı aktif infeksiyonun geçirildiği vakalarda gebeliğin sonlandırılması düşünülebilir. Hastalığı daha önce almış ve bağışıklanmış bireylerde fetus açısından bir teh bulunmamaktadır.

Bu gebelerin gebelikleri sırasında hastalığın nüksünü yaşamaları durumunda herhangi bir tedavi uygulanmamakta sadece destek yaklaşımları benimsenmektedir.

Doğuma yakın genital uçuk geçiren gebelerde ise eğer lezyonlar mevcutken doğum başlarsa bu gebelerde bebeğin temas ederek virüsü almalarını engellemek için sezaryen tercih edilmelidir. Ayrıca bebeğin doğum sonrasında da bu virüsle temasını en aza indirmek için çok dikkat edilmelidir.

Herpes virüsün tedavisi mümkün müdür, neler yapılabilir?

Herpes Virüsünün tam bir tedavisi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle öncelikle virüsü kapmamaya özen göstermek gerekmektedir. Yabancılar ile temastan kaçınmak, cinsel ilişkide prezervatif kullanmak, ortak havlu vs. kullanımından uzak durmak gerekmektedir.

Virüsü aldığımızı düşündüğümüz bireyi mutlaka bu durum hakkında bilgilendirmeli, kendisinin hastalık ihtimali hakkında dikkatini çekmeliyiz. Hastalığı kapma halinde veya nüksü önlemek için de bağışıklık sistemini güçlendirmeli, aşırı alkol, aşırı yorgunluk, beslenme bozukluğu, stres gibi durumlardan uzak kalmaya özen göstermeliyiz.

Hastalık lezyonlarının en büyük sıkıntılarından biri de kolayca bakteri ile tekrar infekte olabilerek daha derin, daha geniş ve daha çok iz bırakan ülsreler haline gelebilmeleridir. Bu nedenle el ile temastan olabildiğince uzak durmalı, aktif lezyonların olduğu dönemde kağıt havluları tercih etmeli ve temastan kaçınmalıyız.

Bakteri varlığında doktor kontrolünde antibiyotikleri kullanmalıyız. Genital bölgede yer alan bütün yaralar önemlidir. Burada en korkutucu olanı, başka hastalıkların herpes zannedilerek atlanması ihtimalidir. Bu nedenle her genital bölgede izlenen yara da mutlaka doktor muayenesi gerekmektedir.

Ayrıca bir diğer önemli husus da, herpes infeksiyonu varlığında olası diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların da alınmış olma ihtimalidir.

Güncellenme Tarihi: 30 Nisan 2009 Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 2009

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: //www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/ucuk-hastaligi-herpes-simpleks/

Genital Uçuk – Genital Herpes Nedir?

Uçuk (Herpes Simpleks) Nedir?

Genital uçuk, herpes simpleks virüsünün (HSV) neden olduğu ve cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur.

Başta HSV-2 olmak üzere her iki tip HSV de genital uçuk nedeni olabilir.  Cinsel ilişki, virüsün yayılmasının birincil yoludur. İlk enfeksiyondan sonra virüs vücutta uyku halini alır ve yılda birkaç kez yeniden etkinleşebilir.

Genital uçukta enfeksiyon vücutta kalıcı olarak dursa da yıllar geçtikçe atakların sıklığında azalma görülür.

Genital Uçuk Ne Kadar Yaygındır?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2015 yılında gerçekleştirilen bir araştırmaya göre; 15-49 yaşlarındaki 417 milyon kişide, genital uçuğa neden olan HSV-2 enfeksiyonu bulunmakta. Genital uçuğa sebep olan HSV-1 ve HSV-2 virüsleri birlikte değerlendirildiğinde, 15-49 yaş arasındaki yarım milyardan fazla insanın genital uçuk enfeksiyonuna sahip olduğu tahmin edilmektedir. 

Virüsün; genital uçuğu olan bir erkekten bir kadına bulaşması, bir kadından bir erkeğe bulaşmasından daha yüksek ihtimallidir. Bu nedenle, genital uçuk enfeksiyonu; 14-49 yaş arasındaki her beş kadından birinde görülürken, erkeklerde bu oran dokuzda birdir.

Genital uçuk virüsüyle enfekte olan kişilerin çoğu, hasta olduklarına dair herhangi bir belirtiye sahip olmamaları ya da belirtiler varsa da çok hafif düzeyde olduğu için bu virüsü taşıdıklarının farkına varamazlar.

Hastalığın belirtileri arasında;

 • Genital bölge ve çevresinde veya anüs çevresinde ağrılı kabarcıklar, 
 • Kabarcıklar açılarak yerlerinde oluşan, iki ila dört hafta içerisinde iyileşen ağrılı yaralar,
 • Belirtiler ilk defa ortaya çıktığında bu belirtilere eşlik eden ateş, baş ağrısı gibi nezledekine benzer yakınmalar görülmektedir.
 • Genital uçuk, bu hastalığa sahip biriyle gerçekleştirilen oral (ağız yoluyla), vajinal veya anal (makat yoluyla) ilişki sonucu bulaşır.
 • Normal görünen bir deride de genital uçuk mevcut olabilir. Belirti göstermese de bir kişinin bulaştırıcı olabileceği unutulmamalıdır.
 • Dudak uçuğu bulunan bir partner ile gerçekleştirilen oral ilişki sonucu da genital uçuk oluşabilmesi mümkündür.
 • En güvenilir yol genital uçuğa sahip olmadığı bilinen bir kişiyle tek eşli bir ilişki yaşamaktır. 
 • Kondom kullanımı genital uçuk riskini azaltabilir. Fakat kondom ile kaplanmayan alanlarda da genital uçuk görülebildiği için bu gibi durumlarda etkili bir seçenek olmayabilir. 
 • Genital uçuğu olan kişiler aktif belirtileri olduğu dönemde başkalarıyla ilişkiye girmekten olabildiğince uzak durmalıdır.

Hekimler tarafından gerçekleştirilen fiziksel muayene ve laboratuvar testlerinin ardından, genital uçuk tanısı konulabilmektedir. Tanı için kullanılan testler; viral kültür, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi ve kan testidir.

Viral kültür: Bu testte, bir doku numunesi alınarak ya da yaralar kazınarak muayene edilebilmek üzere laboratuvara gönderilir.

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi: PCR testinde; hastadan alınan ve çoğaltılan DNA (hücrelerin kalıtımsal verilerini taşıyan yapı), virüs varlığını test etmek ve varsa hangi HSV tipi olduğunu belirlemek için kullanılır.

Kan testi: Bu testte, geçmiş bir herpes enfeksiyonunu saptamak üzere HSV antikorlarının (virüse karşı vücudun ürettiği bağışıklıkla ilişkili maddeler) varlığı için kan örnekleri analiz edilir.

Genital Uçuk Nasıl Tedavi Edilir?

Antiviral adı verilen; kabarıklıkların önlenmesini veya daha çabuk kaybolmasını, atakların sayısının ve şiddetinin azalmasını sağlayan tedaviler kullanılmaktadır. Aynı zamanda partnerler arasında bulaşma riskini de azaltabilir. 

Genital Uçuğun Riskleri Nelerdir?

 • Genital uçuk sebebiyle oluşan ağrılı yaralar günlük yaşamı etkileyebilir.
 • Bağışıklık sisteminde sorun olan kişilerde yaralar daha şiddetli olabilir.
 • Genital uçuğu olan kişi yaralara veya yaradan çıkan sıvılara dokunursa, vücudunun farklı bir yerine de hastalığı bulaştırabilir.

  Özellikle göz gibi alanlarda bu ciddi sorunlara sebep olabilir.

 • Genital uçuk, deri ve mukozalarda yaralara yol açtığından diğer cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıkların ve özellikle HIV enfeksiyonunun bulaşma riskini de arttırabilir.

 • Hamile olan kadınlarda, kendinde ya da partnerinde genital uçuk bulunuyorsa mutlaka doktorun bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Genital uçuğunuz olduğunu öğrendiğinizde utanma, kızgınlık ya da korku gibi pek çok duyguyu aynı anda hissedebilirsiniz.

Bu duygular oldukça normaldir. Bunlarla başa çıkabilmek için şu yollara başvurabilirsiniz:

 • Partnerinizle iletişim kurabilirsiniz. Duygularınız konusunda açık ve dürüst olun. Partnerinize güvenin ve onun söylediklerine inanın. Hastalığınız için onu suçlamayın. Genital uçuk vücudunuzda yıllarca uykuda bekleyebilir, bu nedenle de bu virüse ne zaman yakalandığınızı belirlemek oldukça zordur. 
 • Kendinizi hastalığınız hakkında eğitebilirsiniz. Hastalığınızla nasıl yaşamanız gerektiği ve başkalarına virüs bulaştırma ihtimalinizi nasıl en aza indirebileceğinizi öğrenebilmek için doktorunuza danışın. Tedavi seçeneklerinizi ve tekrarlamalar ile nasıl başa çıkabileceğinizi öğrenin.
 • Destek gruplarına katılabilirsiniz. Çevrenizde veya online olarak kurulmuş olan gruplara katılarak yaşadıklarınızı başkalarıyla paylaşabilir ve diğerlerinin deneyimlerinden kendinize bir şeyler katabilirsiniz.

Genital uçuğu bulunan bir hamilenin, virüsü bebeğine bulaştırma ihtimali vardır ve bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Bir anne doğum esnasında virüsü bebeğe bulaştırabilir ve bu durum bebekte hayati tehye neden olmaktadır.

Genital uçuk hastalığına sahip olan bir hamile, doğumdan önce dikkatlice incelenmeli ve eğer bir alevlenmeye işaret eden herhangi bir belirtiyle karşılaşılırsa bebeğin sezaryen kesi ile doğurtulması değerlendirilmelidir.

Eğer anne, hamileliğin son dönemlerinde virüse yakalanırsa virüsün bebeğe bulaşma ihtimali %30 ila %50 oranındadır. Eğer hamileliğiniz esnasında bu virüse yakalandığınızı düşünüyorsanız en kısa sürede doktorunuzla bunu paylaşmalısınız.

Bebeklerde Uçuk (Neonatal Herpes)

Uçuk, bağışıklık sistemi henüz bir virüsle savaşacak kadar gelişmemiş olan bebekler için oldukça tehli olabilmektedir.

Yeni doğmuş bir bebek, hamilelik ve doğum sırasında ya da doğum sonrasında uçuk virüsünü kapabilir.

Eğer anne ilk kez hamileliğinin son altı haftasında genital uçuğa yakalandıysa, uçuğun bebeğe geçme riski bulunmaktadır. Vajinal (normal) doğum esnasında annede aktif bir genital uçuk bulunuyorsa enfeksiyon bebeğe geçebilir.

Virüsün bebeğin organlarına yayıldığı durumlar oldukça ciddidir ve bu durumdaki neredeyse her üç bebekten biri hayatını kaybetmektedir.

Referanslar:

Источник: //gskpro.com/tr-tr/tedavi-alanlari/tr/dermatoloji/genital-ucuk-nedir/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi