Ürtiker (Kurdeşen) Nedir? Kurdeşen Neden Olur?

içerik

Ürtiker (kurdeşen) nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Ürtiker (Kurdeşen) Nedir? Kurdeşen Neden Olur?

Döküntüler 6 haftadan kısa bir süre devam ederse akut ürtiker; 6 haftadan uzun sürerse kronik ürtiker olarak adlandırılır. Akut ve kronik ürtikerin nedenleri aynı veya farklı olabilir. Ancak kronik ürtikerin çoğu zaman nedeni bulunamayabilir.

Kaşıntı tüm ürtiker olgularında görülür

Ürtikere neden olan durumlardan bazıları:

 • İlaçlar:Aspirin, ibuprofen gibi non steroid antiiflamatuar grubu ağrı kesici ilaçlar, enapril gibi ACE inhibitörleri ve penisilin ve türevi bazı antibiyotikler
 • Besinler: Yumurta, süt, soya, fıstık, fındık, buğday, balık ve kabuklu deniz ürünleri en sık ürtiker ile ilişkili olduğu düşünülen besinlerdir.
 • Enfeksiyonlar: Bazı virüs, bakteri, mantar, parazit kaynaklı enfeksiyonlar
 • Fiziksel uyaranlar: Su, sıcak, güneş ışınları, basınç, soğuk ve derinin çizilmesi gibi fiziksel uyaranlar özellikle kronik ürtiker sebebidir.
 • Böcek ısırmaları
 • Egzersiz
 • Polen
 • Kan nakli
 • Stres
 • Kanser:Lösemi, lenfoma gibi bazı kanserlerin ürtikerle ilişkili olduğu gözlenmiştir.
 • Otoimmün hastalıklar
 • Tiroid hastalıkları

İsilik nedir, neden olur? İsiliğe ne iyi gelir? Belirtileri ve tedavisi

 • Kabarık, sınırları belirgin, kırmızı veya pembe renkli döküntüler
 • Bu döküntülerde kaşıntı, bazen de yanma ve ağrı
 • Lezyonun üzerine bastırınca solma

Döküntüler birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişen büyüklükte olabilir. 24 saat içinde iz bırakmadan iyileşir ve daha sonra vücudun başka bir yerinde tekrar meydana gelebilirler. Hastalığı tetikleyici faktörler olduğunda artış gösterirler.

Kabarık, kırmızı veya pembe renkli döküntüler ve kaşıntı en önemli kurdeşen belirtileri arasında yer alır

Bazen ürtikere boğazda, dudakta, dilde göz kapaklarında şişlik, nefes almada güçlük ile beliren anjiyoödem eşlik edebilir. Bunlar acil müdahale edilmesi gereken belirtilerdir.

Ürtiker tanısı

Ürtikeri tetikleyen birçok faktör olduğu için tanıda en önemli nokta hastanın tıbbi öyküsüdür. Lezyonların tipi, ne kadar süredir olduğu, hangi durumlarda arttığı azaldığı öğrenilir. Bu şekilde ürtikerin tipi belirlenmiş olur. Daha sonra hastanın cilt muayenesi ve diğer sistemlerin fiziki muayenesi yapılır.

Kaşıntı neden olur? Sebepleri, türleri ve tedavi yöntemleri

Ancak döküntülerin kendiliğinden düzelmesi nedeniyle hastalar her zaman lezyonlar görülebilir halde iken doktora gidemez. Bu nedenle döküntü varken fotoğrafının çekilip doktora gösterilmesi bu konuda işe yarayabilir.

Akut ürtikerde herhangi bir laboratuvar testinin yapılması her zaman gerekmez. Ancak kronik ürtikeri olan hastalarda altta yatan nedeni belirlemek için laboratuvar testleri yapmak gerekebilir.

 Cilt biyopsisi başka hastalıklar da düşünülüyorsa ayırıcı tanı amacıyla yapılabilir.

Fiziksel nedenler ile ortaya çıkan ürtikerin tanısını koymak için yapılabilecek bazı testler de vardır. Örneğin doktor tarafından özel yöntemlerle soğuk ürtikeri için buz uygulanarak, sıcak ürtikeri için sıcak uygulanarak ve basınç ürtikeri için de basınç uygulanarak ürtiker gelişip gelişmediğine bakılır.

Egzama nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Ürtiker döküntülerinin kendiliğinden düzelmesi ve tekrarlamaması halinde tedavi gerekmeyebilir. Ancak bir kez bile döküntüler ortaya çıktığında doktora başvurmak gerekir. Ürtiker tedavisindeki temel amaç döküntüleri ortaya çıkaran nedeni ortadan kaldırmak ve şikayetleri önlemektir. Örneğin kullanılan bir ilaca bağlı ürtiker oluşuyorsa ilacın hekiminiz tarafından değiştirilmesi gerekebilir.

Cilt üzerine sürülen antipruritik adı verilen kaşıntı giderici ilaçlar ve kortizon ilaçları, soğuk uygulamalar yarar sağlamayacağı için önerilmez.

Akut ürtiker tedavisi

Akut ürtikeri tetikleyen neden genellikle bellidir ve bunun tespit edilmesi gerekir. En sık besinler, ilaçlar ve enfeksiyonlar neden olduğu için bu durumlar değerlendirilerek, tespit edilen neden ortadan kaldırılır. Akut ürtiker lezyonlarının yaklaşık 2/3’ünün kendiliğinden düzeldiği tespit edilmiştir. Bu nedenle çoğu zaman şikayetlere yönelik tedavi uygulanması gerekmeyebilir.

Kronik ürtiker tedavisi

Kronikleşen ürtikerin sebepleri daha fazladır. Saptanması ve bu nedenin ortadan kaldırılması güç olabilir.

Hastaya bu durum anlatılır ve günlük yaşamında sakınması, dikkat etmesi gereken durumlar ile ilgili uyarıda bulunulur. Nedene yönelik araştırma yapılırken bir yandan da şikayetlere yönelik tedaviye başlanır.

Ancak kronik ürtikerin tedavisi her zaman kolay değildir. Tedavi etmek uzun süre gerektirir.

Kronik ürtiker ilaçları

 • Antihistaminik ilaçlar: İkinci kuşak H1 antihistaminikler kullanılır. Setirizin, levosetirizin, loratadin, desloratadin, akrivastin ikinci kuşak antihistaminiklerdendir. Bu ilaçlar histaminin etkisini engelleyerek kaşıntıyı ve ürtikerin tekrarlamasını önler. İhtiyaç olduğunda değil, her gün düzenli olarak kullanılmalıdırlar. Ürtikeri ve anjioödemi kontrol etmede başarılı ilaçlardır. Birinci kuşak H1 ve H2 antihistaminiklerin kullanımı önerilmez.
 • Lökotrien reseptör antagonistleri: Anti-lökotrien ajanlar, sisteinil lökotrienlerin etkilerini baskılar. Montelukast, zafirlukast bu ilaçlara örnektir. Kronik spontan ürtikerde, soğuk ürtikeri, geç basınç ürtikerinde ikinci kuşak antihistaminiklerle birlikte kullanıldıklarında etkilidirler. Baş ağrısı, karın ağrısı, öksürük, bulantı, karaciğer enzimlerinde yükselme gibi yan etkiler gelişebilir.

Uyuz hastalığı nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

 • Omalizumab: Ürtiker oluşmasında önemli rolü olan immünglobulin E’ye karşı geliştirilmiş bir ilaçtır. Yirmi sekiz günde bir 300 mg dozda cilt altına uygulanır. Tedavi 6 ay süreyle uygulanır. Ve sonrasında hasta değerlendirilir, şikayetler düzelmediyse tedavi aynı şekilde sürdürülür. Omalizumab, yüksek doz antihistaminik tedaviye rağmen semptomları devam eden kronik spontan ürtiker hastalarında etkin ve güvenilir bir tedavi seçeneğidir. Baş ağrısı, karın ağrısı, ishal ve enjeksiyon yerinde ödem, kızarıklık, ağrı ve kaşıntı şeklinde yan etkileri olabilir. Enjeksiyon sonrası hastaların bir süre gözlem altında tutulması gerekir.
 • Siklosporin: Yüksek dozda başlanır, zamanla dozu azaltılarak kesilir. Kullanım süresi 3-6 aydır. Kronik ürtiker tedavisinde oldukça etkili bir ilaçtır ancak yan etkisi fazla olduğu için yüksek doz antihistaminik ve omalizumab tedavisiyle düzelmeyen hastalarda kullanılır. Karaciğer ve böbrek hasarı, hipertansiyon, vücutta kıllanma artışı gibi bazı yan etkileri vardır. Kullanıldığı süre boyunca üre, kreatinin, tam idrar tetkiki, karaciğer enzim ölçümü ve kan basıncı kontrolü yapılır.

Ürtiker ve anjioödem aynı hastalık mıdır?

Ürtiker ve anjiyoödem aynı hastalık değildir. Anjiyoödem; dudakta, göz kapağı ve çevresinde, genital bölgede, el ve ayaklarda cilt altında şişlikler görülmesidir. Anjiyoödem ürtikerle birlikte görülebilir.

Ürtiker cildin dış tabakalarında, anjiyoödem cildin alt tabakalarında ve mukozalarda olur. Anjiyoödem en sık allerjen maddelere bağlı olur. Ancak kalıtsal geçen tipi de vardır. Anjiyoödem tedavisi acildir.

Eğer hastanın soluk borusunda ve dilde şişme olursa nefes darlığına neden olarak hayatı tehdit edebilir.

Akut ürtiker; ailede endişe yaratması nedeniyle, çocukluk çağında acil başvuruya yol açan en sık cilt hastalığıdır. Çocuklarda akut ürtiker kronik ürtikere göre daha sıktır ve atopik yani alerjiye yatkın bebeklerde daha çok görülür. Genellikle akut ürtikerin sebebi belirlenemez. Ancak enfeksiyonlar, ilaçlar ve besinler en çok düşünülen nedenlerdir.

Kronik ürtiker, nadir olmakla birlikte enfeksiyonlar, tiroid hastalıkları, çölyak hastalığı, tip1 diyabet gibi hastalıklar ve besin alerjileri nedeniyle olabilir. Anne sütünün yanına ek gıdaların eklenmeye başlandığı 6. aydan sonra besinlere bağlı ürtikerin sıklığı artar.

Zona nedir, neden olur? Zonanın belirtileri ve tedavisi

Çocuklarda ürtiker tedavisi yetişkinler ile benzer şekildedir. Öncelikle ürtikere neden olan faktörün saptanıp ortadan kaldırılması gerekir. Örneğin bebeğe hangi gıda verildikten sonra döküntülerin oluştuğunun takip edilmesi tanıya katkı sağlayabilir.

Bebeklere verilen ek gıdaların doğal olması, katkı maddesi içeren yiyeceklerin verilmemesi önemlidir. Bu sırada şikayetlere yönelik ilaç tedavisi de başlanmalıdır.

Ancak çocuklarda kullanılan ilaçların dozu kiloya göre hesaplanacağı için doktordan ayrıntılı bilgi alınmalıdır.

Ürtiker bulaşıcı bir hastalık değildir. Döküntüler kişiden kişiye veya cinsel yolla bulaşmaz. Anneden bebeğe geçmez.

Kurdeşen dökmek ne demek?

Ürtiker döküntülü bir hastalıktır. Döküntüler başlar ve bir süre sonra kendiliğinden düzelir. Daha sonra tekrarlayabilir. Bu durum halk arasında ‘kurdeşen dökmek’ şeklinde tarif edilir.

Kurdeşene ne iyi gelir?

Kurdeşene iyi gelen yaşam değişiklikleri, kurdeşenin sebebine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin hem soğuk hem de sıcak tetikleyici olabilir. Ancak genel olarak:

 • Gevşek ve hafif kıyafetler giymek,
 • Fiziksel ve duygusal aşırı yorgunluk durumlarında hem lezyonlarda hem de kaşıntıda artış olabileceğinden stresten uzak durmak,
 • Soğuk su ile duş almak (Ancak soğuk ile tetiklenen ürtikeriniz varsa bunu uygulamayın),
 • Hassas ciltler için uygun olan sabun ve temizlik maddelerini kullanmak,
 • Ev ortamı sıcaklığını ürtikerinize göre ayarlamak,
 • Parfüm içermeyen nemlendirici losyon veya kremler kullanmak ürtikerinizi rahatlatabilir.

Ürtikere iyi gelen şifalı bitkiler

Ürtiker tedavisinde uygulamayı düşündüğünüz doğal yöntemleri mutlaka doktorunuza danışın. Bazı bitkiler sizde alerjik reaksiyon yaratabilir ve döküntülerin artmasına neden olabilir.

Yulaf ezmesi banyosu

Yulaf ezmesi banyosu kurdeşen tedavisinde doğal bir sakinleştiricidir. Bir veya iki bardak çiğ yulafı bir çorap ya da tülbent içine koyun. Yulafın dökülmesini engellemek için lastik bir bantla bağlayın. Küveti doldururken yulafı akan suyun altına koyun. Yulaf ezmesinin sakinleştirici içeriği banyo suyunuza iyice karışsın.

n Planus nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Suyun ılık olması önemlidir, çünkü çok soğuk ya da çok sıcak su döküntülerinizi arttırabilir. Yulaf, yüksek salisilik asit içeriği sayesinde ciltteki iltihabi sorunlara iyi gelir. Yulaf ezmesi banyosu sadece yetişkinler için değil çocuklar için de iyileştirici olabilir.

Karbonat

Bir çay kaşığı karbonat ile bir miktar soğuk suyu karıştırın ve bir macun oluşturun. Bu macunu döküntülerin üzerine sürün. Yıkamadan önce tamamen kurumasını bekleyin. Gerekirse, bunu günde birkaç kez yapabilirsiniz. Bu karışım döküntülerinizi sakinleştirebilir ve yenilerinin çıkmasını önleyebilir.

İsilik nedir, neden olur? İsiliğe ne iyi gelir? Belirtileri ve tedavisi

Aloe vera losyonu

Aloe vera, cildinizin ihtiyaç duyduğu E vitamini kaynağıdır. Ayrıca döküntülerin neden olduğu kaşıntıyı da azaltabilir. Ancak kaşınan bölgeye sürmeden önce mutlaka cildinizin sağlıklı bir yerine sürerek biraz bekleyin. Hafif bir kızarma olsa bile kesinlikle ürtiker bölgesine uygulamayın.Ürtiker hastaları için öneriler ve uyarılar

 • Akut ürtikeriniz varsa hastalığı tetikleyen besinlerden, durumlardan uzak durun.
 • Doktor önerisi olmadan antibiyotik ve ağrı kesici ilaç kullanmayın.
 • Kronik ürtiker tedavisi uzun sürebilir. Bu yüzden tetikleyicilerden uzak durun ve ilaçları aksatmadan kullanın.
 • Geniş giysiler giyin, kemerinizi çok sıkmayın, yıkanırken keselenmeyin ve sert şekilde kurulanmayın.
 • Alkol tüketmeyin.
 • Daha önce akut ürtiker ile beraber anjiyoödem geliştiyse ve hastaneye uzak bir yere tatile veya gezmeye gidiyorsanız yanınızda yetişkin ve çocuklar için hazırlanan adrenalin iğnelerinden bulundurun.
 • Boya ve katkı maddesi içeren gıdalar tüketmeyin.
 • Aşırı sıcak, soğuk ortamlardan uzak durun.
 • Döküntülerin hangi durumdan kaynaklandığını tespit etmek için günlük tutabilirsiniz. Döküntüler oluşmadan önce ne yaptığınızı, ne yediğinizi yazmanız size ve doktorunuza yardımcı olacaktır.

Referanslar: 1- Hives, 2- Hives (urticaria) and angioedema, 3- Hives (Urticaria)

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/urtiker-kurdesen-nedir-neden-olur-belirtileri-ve-tedavisi/

Kurdeşen (Ürtiker) Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Ürtiker (Kurdeşen) Nedir? Kurdeşen Neden Olur?

Bir cilt hastalığı olan kurdeşen her ne kadar kendi jendine geçebilecek olsa da kurdeşene neden olacak şeyleri bilmekte fayda var. Nitekim, kurdeşende, oluşturduğu semptomlardan ziyade altında yatan sebep araştırılarak alerjik bir reaksiyona bağlı oluşup oluşmadığı tespit edilmelidir.

Anafilaksi adı verilen alerjik durum önemsenmeyen kurdeşenin neden olabileceği son derece ciddi hastalıklardan biridir.

Bu nedenle sizler için kurdeşen hastalığına dair özet bazı bilgiler ile kurdeşen nasıl tedavi edilir, neden olur ve belirtileri nelerdir gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik.

Kurdeşen Hastalığı Nedir?

Ürtiker olarak da bilinen ve kurdeşen dökmek olarak tabir edilen cilt rahatsızlığı, vücudun her yerinde görülebilen şişkinliklerdir. Genellikle kırmızı, pempe ya da ten renginde görülebilen kurdeşen, kaşıntıya, batmaya ya da acıya neden olur.

Kurdeşen, pek çok vakada birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçer. Alerjik reaksiyona bağlı oluşan kurdeşende, anti alerjik ilaçların kullanımı kurdeşenin ortadan kalkmasını sağlar.

Ancak kronik kurdeşen vakalarında alerjen faktör ortadan kaldırılmadığı sürece bu kızarıklık ve şişlikler oluşmaya devam eder.

Kurdeşen bulaşıcı mıdır sorusuna yanıt vermek gerekirse, toplumdaki genel kanının aksine bulaşıcı değildir.

Dış etkenlere bağlı olarak vücutta histamin seviyesinin artmasından dolayı oluşan kurdeşen yapıları başka bir kişiye sıçramaz. Bazı durumlarda aynı ortamda bulunan kişilerde, aynı anda ürtiker görülebilir.

Bunun sebebi hastalığın bulaşması değil, aynı alerjene maruz kalınması ya da aynı risk faktörünün (örneğin stres) kişileri etkilemesidir.

Kurdeşen Neden Olur?

Kurdeşen oluşumuna pek çok şey neden olabilir. Genel olarak alerjik reaksiyona bağlı görülen kurdeşen, ilaçların yan etkileri, tüketilen gıdalar, bulunan ortamda yer alan bir madde ya da yoğun stresten dolayı da oluşabilir. Eğer ciltteki şişlikler altı hafta içerisinde kendiliğinden yok olmadıysa kronik kurdeşen ihtimali değerlendirilir. Alerjenlere maruz kalmanın yanı sıra:

 • Çölyak hastalığı
 • Cilt veremi (lupus)
 • Tip 1 diyabet
 • Romatoid artrit (romatizmal eklem iltihabı)
 • Tiroid hastalıklarıKronik ürtikerin oluşmasına sebep olan faktörlerdir.

1. Alerji
Kurdeşen yaygın olarak, tüketilen bir gıdaya ya da maruz kalınan bir dış etkene bağlı olarak oluşan alerjik reaksiyondan kaynaklanır. Alerjik reaksiyon oluştuğunda, vücut kan içerisinde histamin salgılamaya başlar.

Histaminler, vücudun kendini enfeksiyona ya da dış işgalcilere karşı korumak için ürettiği bir kimyasaldır. Ancak ne yazık ki bazı kişilerde histaminler kurdeşen oluşumuna neden olan şişme, kaşıntı gibi pek çok belirtiye neden olur.

Eğer kişide polen, ilaçlar, gıda, hayvan ya da haşere gibi sabit alerjiler varsa, kurdeşen oluşumunu engellemek için öncelikle bu hastalığın ortadan kaldırılması ya da kontrol altına alınması gerekir.

2. Stres
Stres de tıpkı alerjik reaksiyon gibi vücudun histamin salgılanmasına neden olur. Aşırı histamin salgılanması, cilt yüzeyinde kızarıklık ve kaşıntıyla beraber, dokusal lezyonlar ve ağrı hissine neden olur. Stres, bağışıklık sistemini tetikleyerek aşırı histamin salgılanmasına neden olan faktörlerden biridir.

Bunların haricinde vücutta kalıcı ya da geçici kurdeşen oluşmasına pek çok şey neden olabilir.

 • Dar kıyafet tercihleri
 • Enfeksiyonlar
 • Aşırı egzersiz
 • Aşırı soğuk ya da sıcağa maruz kalınması
 • Aşırı terlemeye bağlı tahrişgibi etkenler de ürtiker oluşumunu tetikleyebilir. Bazı akut kurdeşen durumları zaman içerisinde kronik ürtikere dönüşebilir. Alerjik reaksiyona bağlı oluşanlar haricinde, kurdeşen oluşumunun asıl sebepi çoğunlukla tespit edilemez.

Kimlerde Kurdeşen Görülür?
Alerjik bünyeye sahip kişilerde ürtiker görülme riski çok daha fazladır. Ayrıca düzenli ilaç kullanmaları gereken kişilerde zaman içerisinde bu ilaçların yan etkilerine maruz kalabileceklerinden kurdeşen dökme riskleri artar.

Alerjik reaksiyonu tetikleyici unsurlara çok fazla maruz kalan kişiler de ürtiker oluşumuna daha açıktır. Vücutta histamin salgılamayı tetikleyici bir başka enfeksiyon ya da kalıcı bir rahatsızlık varsa, bu kişiler kurdeşene karşı daha dirençsiz olurlar.

Kurdeşen Belirtileri Nelerdir?

Akut yani geçici kurdeşen ve belirtileri birkaç gün ya da birkaç hafta içerisinde kendiliğinden geçer ancak kronik kurdeşende;

Vücudun her yerinde ten rengi ya da kırmızı renkte kabarcıklarKronik kurdeşene sebep olan faktörle paralel ilerleyen ve çeşitli şekillerde oluşan şişliklerSürekli kaşınma isteğiDudaklarda, göz kapaklarında ya da yutakta ağrıya neden olan şişme belirtileri gözlemlenir.

Bu semptomlar, kronik kurdeşene neden olan faktör ortadan kaldırılmadığı sürece haftalarca, aylarca hatta yıllarca görülebilir.

Kurdeşen Nasıl Tedavi Edilir?

Ürtiker tedavisine başlayabilmek için öncelikle vücudunuzda oluşan kabarcıkların gerçekten kurdeşen olup olmadığı anlaşılmalıdır.

Nadir olmakla birlikte bazı durumlarda haşere saldırıları da ürtikere benzer semptomların oluşmasına neden olabilir. Doktorunuz fiziksel bir muayene ile bunu kolaylıkla tespit edebilir.

Eğer fiziksel muayeneden sonuç alınamadıysa tam kan sayım testi ile histamin seviyesi kontrol edilir ve gerekli görülmesi halinde alerji testi de istenebilir.

Alerjiye ya da başka bir enfeksiyona bağlı olmayan ürtiker vakalarında çoğu zaman yazılan ilaçlar semptomların yarattığı rahatsızlığı azaltmaya yöneliktir.

 • Etken maddesi definhidramin ya da setirizin olan antihistaminik ilaçlar alımı,
 • Bölgenin tahriş edilmesini engellemek,
 • Sıcak su kullanmamak,
 • Karbonatlı su ile duş almak akut ürtikerin semptomlarını hafifleterek hastayı rahatlatabilir.Kurdeşen nasıl geçer sorusunun yanıtı hastalığın oluşumuna neden olan etkene göre değişir. Alerjik reaksiyona ya da strese bağlı oluşan kurdeşende ise öncelikle tetikleyici faktör ortadan kaldırılmalıdır. Alerjinin şiddetine bağlı olarak iğne ya da hapla tedavi tercih edilebilir. Stres kaynaklı ürtikerde ise hastanın psikolojik destek alarak stres kaynağından uzaklaşması sağlanır.

Kurdeşene ne iyi gelir? Bazı bitkilerin, artan histamin seviyesini düşürerek kurdeşene iyi geldiği bilinmektedir. Ancak bu yöntemler yalnızca akut ürtikere ya da kronik kurdeşenin yarattığı belirtilerin hafifletilmesine iyi gelir. Kurdeşenden kalıcı olarak kurtulabilmek için histamin seviyesini düzenli olarak yükselten etkenden kurtulmak gerekir.

1. Maydanoz
Yapılan bilimsel bir araştırmada, maydanozun histamin salgılanmasını durdurduğu gözlemlenmiştir. Bir demet maydanozun suyunu çıkararak, domates ya da havuç suyuyla karıştırarak içebilirsiniz. Bu, histamin seviyesini düşürerek semptomların yarattığı rahatsızlıkları azaltabilir.

2. Zencefil
Zencefil, pek çok hastalığa iyi gelen mucizevi bir baharattır. 250 gram zencefili dört litre oda sıcaklığındaki suya koyup 5-10 dakika kadar bekleyin. Oluşan bu solüsyonu banyo küvetine doldurarak özellikle kurdeşen oluşan bölgelere değecek şekilde suyun içine girin. Bir süre bekledikten sonra vücudunuzu ılık su ile durulayın.

3. Domuzotu
Domuzotu tohumlarından yapılan çay, kurdeşen, egzama ve sedef yaralarının giderilmesinde kullanılabilir. 750 mililitre kaynar suya katacağınız iki çay kaşığı tohumu 15-20 dakika kadar demlendirin. Çay, oda sıcaklığına düştüğünde bir sünger aracılığıyla vücudunuzda etkilenen bölgelere sürerek kurdeşenden kurtulabilirsiniz.

4. PapatyaKurdeşen tedavisinde papatya çayı kullanımı iki ucu keskin bıçak gibidir.

Doğal bir antihistaminik olan papatya, bazı bünyelerde alerjik reaksiyona sebep olarak histamin seviyesinin aşırı yükselmesine ve ürtikerin artmasına neden olur.

Eğer papatyaya alerjiniz olmadığından eminseniz, demlediğiniz papatya çayını banyo suyunuza katarak kurdeşen oluşmuş bölgelerinize uygulayabilirsiniz.

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta…Kulak Çınlaması Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?Kıl Dönmesi Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Источник: //www.mynet.com/kurdesen-urtiker-neden-olur-nasil-tedavi-edilir-1221785-mykadin

Ürtiker (Kurdeşen) Nedir?

Ürtiker (Kurdeşen) Nedir? Kurdeşen Neden Olur?

Ürtiker yani halk arasında daha çok bilinen ismiyle kurdeşen; deriden kabarık, kızarık ve kaşıntılı döküntüler ile karakterize bir cilt hastalığıdır.

Hastalığın tanısı dermatolojik muayene ile konulmaktadır. Döküntülerin en önemli özelliği kaşınması, kızarması ve genellikle 24 saat içerisinde kendiliğinden kaybolmasıdır.

Ürtiker, yüz dahil tüm vücutta görülebilir. Bulaşıcı özellik göstermemektedir.

Ürtiker belirtileri nelerdir?

Ürtiker cilt kızarıklığı, ciltte şişlik ve kaşıntıya neden olur. Döküntülerin en önemli özelliği 24 saat içerisinde kendiliğinden kaybolmasıdır.

Ürtikerin en sık rastlanan belirtileri;  

 • Dudaklar, göz çevresi ve genital bölge dahil olmak üzere vücudun her yerinde ten rengi ya da kırmızı renkte kabarcıklar çıkması
 • Kaşınma isteği
 • Dudak ve göz kapaklarında şişme

Ürtikerin neden olduğu şikayetler hastaları geceleri daha çok etkilemektedir.

Anjioödem ataklarının ortaya çıkmasının nedeni nedir?

Anjioödem ataklarının en sık nedeni ilaçlar özelikle ağrı kesiciler, tansiyon ilaçları (ACE inhibitörleri) ve doğum kontrol haplarıdır. Genç hastalarda ve aile öyküsü varlığında “herediter anjioödem” tanısı için C1 esteraz inhibitörü düzeyi değerlendirilmelidir.

Ürtiker yani kurdeşen hastalığı için hangi doktora gidilmelidir?

Ürtiker tanısı ve tedavisi için hastalar dermatoloji uzmanına başvurmalıdır. Nedeni bilinen ürtiker rahatsızlıklarında alınacak önlemler yaşanabilecek atakların önüne geçebilmektedir. İlk kez ve aniden yaşanan ürtiker ataklarında dermatoloji uzmanına ulaşmak imkanı yoksa hastanelerin acil servisine başvurulabilir.

Ürtiker (kurdeşen) çeşitleri nelerdir?

Ürtiker akut ve kronik ürtiker olmak üzere ikiye ayrılır.

Akut ürtiker (akut kurdeşen)

6 haftadan kısa süren ürtikeri tanımlamak için kullanılır. Toplumun yaklaşık dörtte biri hayatının bir döneminde akut ürtiker atağı geçirmektedir. Akut ürtiker hastaların %25’inde ise 6 haftadan uzun sürmekte ve kronik ürtiker formuna geçiş göstermektedir.

Akut ürtiker nedenleri;

Akut ürtiker başlıca enfeksiyon, ilaçlar ve gıdalar tarafından tetiklenmektedir.

 • En sık nedeni erişkinlerde ilaçlar, çocuklarda ise başlıca üst solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere enfeksiyonlardır.
 • Teorik olarak tüm ilaçların ürtikere neden olma riski olmakla beraber sıklıkla antibiyotikler, ağrı kesiciler, radyokontrast maddeler, ACE inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör antagonistleri ve östrojen ürtikere neden olmaktadır.
 • Gıdalar ve gıda katkı maddeleri akut ürtikerin etiyolojisinde sık karşılaşılan nedenlerdir. Gıdalar ile oluşan akut ürtiker çocuklarda sık olup, yaş ile beraber görülme sıklığı azalmaktadır. Süt, yumurta, buğday, kuruyemiş ve deniz ürünlerinin akut ürtikere en sık neden olan gıdalardandır.
 • Gıda katkı maddeleri ise psödoallerjik reaksiyona yol açarak ürtikeri tetiklemektedir.
 • Bitki, meyve, sebze, latex gibi kontakt alerjenler, böcek ısırığı ve aşılar da akut ürtiker nedenleri arasındadır.

Kronik ürtiker (kronik kurdeşen)

6 haftadan uzun süren ürtiker ataklarını tanımlamak için kullanılır ve toplumda %0,5-1 oranında görülür. Hastalık sıklıkla 1-5 yıl arasında sürmektedir.

‘Kronik indüklenebilir ürtiker/fiziksel ürtiker’

Fiziksel nedenler ile tetiklenen kronik ürtikeri tanımlamak için kullanılır.

Fiziksel ürtikerler;

 • Dermografik ürtiker
 • Geç basınç ürtikeri
 • Soğuk/ısı ürtikeri
 • Solar ürtiker
 • Vibratuar ürtiker/anjiyoödem
 • Kolinerjik ürtiker
 • Akuajenik ürtiker
 • Kontakt ürtikerdir.

Kontak ürtiker nedenleri arasında en sık lateks yer almaktadır.

Kronik spontan ürtiker (kronik spontan kurdeşen)

‘Kronik spontan ürtiker’  nedeni bilinmeyen ürtiker ataklarını tanımlamak için kullanılır.

Kronik ürtikere; ilaçlar,  gıdalar, enfeksiyonlar ve dahili hastalıklar( iç hastalıklar) yol açabilir.

İlaçlar arasında ağrı kesiciler ( NSAİİ ilaçlar, kodein)  ve antibiyotikler en sık nedenler arasındadır.  Diğer taraftan ilaçlar hastalığın nedeni olmadan da hastalıkta alevlendirici olarak rol almaktadır.

Gıdalar özellikle şüpheli gıdanın alınımı sonrasında 15 dakika içinde gelişen reaksiyonlardan sorumlu olup, günlük atak ile giden ürtikerde neden olma olasılıkları düşüktür.

Gıdaların içinde bulunan renklendiriciler, antioksidanlar, ilaçlar, hormonlar ve enzimler immünolojik yoldan farklı olarak “psödoallerjik reaksiyon” ile ürtikere yol açabilir. Psödoallerjik reaksiyonlarda ise ürtika şikayetleri gıda alımından 4 saat sonra başlamakta ve etkisi iki haftaya kadar uzamaktadır.

Psödoallerjik reaksiyona sebep olan durumlardan şüphelenildiğinde psödoallerjen diyet ve gıda provokasyon testi kullanılabilir.

Kronik spontan ürtiker nedenleri arasında kronik sinüzit, Helikobakter pylori pozitifliği, bağırsak parazitleri ve diş çürükleri önemli enfeksiyon nedenleri arasındadır.

Stres ile ürtiker ilişkisi netleşmemiş olmakla beraber özellikler kolinerjik ürtiker de tetikleyici olabilmektedir. Kronik ürtiker hastalarının yaklaşık %70’inde ise neden bulunamamaktadır.

Kronik spontan ürtiker nedenleri:

 • Kronik spontan ürtikeri tetikleyen ilaçlar:
 • Antibiyotikler (penisilin, sulfonamid vb…)
 • Antiinflamatuar ve analjezikler (naproxen, flurbiprofen, ibufen, asit salisilik asit vb…)
 • Kas gevşeticiler
 • Kan ürünleri
 • ACE inhibitörleri
 • Antiepileptikler
 • Hormonlar: doğum kontrol hapları
 • Kronik spontan ürtikeri tetikleyen gıdalar:
 • Fındık, fıstık gibi kuruyemişler
 • Midye, yengeç, kabuklu deniz ürünleri, balık
 • Muz, kivi, çilek başta olmak üzere meyveler, domates, ıspanak, patlıcan, enginar, bezelye, mantar, biber, turşular
 • Yumurta,
 • Aromalı çaylar, bira, şarap
 • Gıda katkı maddeleri: Paketli ürünler (benzoik asit, azo boyaları, vb..)
 • Kronik spontan ürtikeri tetikleyen enfeksiyonlar:
 • Bakteriler: Üst solunum yolu enfeksiyonları, kronik sinüzit, diş enfeksiyonları başta olmak üzere, Helikobakter pylori enfeksiyonu
 • Viral enfeksiyonlar: Hepatit B, C enfeksiyonu
 • Parazitler
 • Kutanöz fungal enfeksiyonlar
 • Çevresel faktörler
 • Bitkiler
 • Polenler, ev tozu akarı
 • Kimyasallar
 • Dahili hastalıklar (iç hastalıklar):
 • Tiroid Hastalıkları
 • Romatizmal Hastalıklar: Vaskülitler, kriyoglobulinemi, SLE vb…
 • Maligniteler
 • Lösemi
 • Lenfoma
 • Solid organ kanserleri

Ürtiker nasıl teşhis edilir?

Ürtiker teşhisi hastanın klinik görünümü ile konulur.  Ancak özellikle ateş, eklem ağrısı eşlik eden ve döküntüleri 48 saatten uzun süren hastalarda otoinflamatuar hastalıkların ve romatolojik hastalıkların dışlanması gerekmektedir.

Akut ürtiker hastalarında detaylı laboratuvar tetkiklerine gerek olmayıp tam kan sayımı ve sedimantasyon değerlendirmesi yapılabilir.

Kronik spontan ürtiker hastalarında ise;

 • Tam kan sayımı,
 • Sedimantasyon,
 • CRP –(C-reaktif protein)
 • Helikobakter pylori,
 • Tiroid fonksiyon testleri ve tiroid oto antikorları,
 • Otolog serum deri testi (OSDT),
 • Psödoallerjensiz diyet ile takip,
 • Deri biyopsisi yapılabilir.
 • Fiziksel testler ise fiziksel ürtiker nedenlerini dışlamak için kullanılmaktadır.
 • Prick test ve spesifik IgE testleri de değerlendirilebilir. Prick test sonucunda pozitif çıkan alerjen ile hastalık ilişkisi ve pozitif alerjeninin uzaklaştırılması durumunda hastalığın gidişatının değerlendirilmesi önemlidir.

‘Otolog serum deri testi’ kronik ürtiker hastalarında otoantikor (IgE’ye ve IgE reseptörü FcεRI’ye karşı) varlığının diğer bir deyişle otoimmünite ile tetiklenen ürtiker olgularının tespiti için kullanılır. Hastadan alınan serum örneği ve kontrol olarak uygulanan serum fizyolojiğin ön kola intradermal uygulanması ile test yapılır.

Ürtiker tedavisi

Ürtikerde tedavinin amacı semptomların giderilmesidir. Tetikleyici faktörlerin tespit edilmesi, olası tetikleyicilerden uzak durulması ve ilaç tedavisi hastalıkta tedavi basamaklarını oluşturur.

Ürtiker aktivite skoru:

Ürtiker hastalarında tedavinin değerlendirilmesi için ürtiker aktivite skoru kullanılır. Ürtiker aktivite skoru kabarıklık sayısı ve kaşıntı şiddetini içeren bir değerlendirmedir.

Ürtikerin (kurdeşen) ilaç tedavisi

İlaç tedavisinde ilk basamak sedasyon göstermeyen antihistaminlerin (cetirizine, desloratadine, fexofenadine, levocetirizine, loratadine, ebastine, rupatadine,  bilastine) kullanılmasıdır. (Histamin; kişinin alerjik olduğu madde ile karşılaştığında veya iltihap durumlarında ortaya çıkan önemli bir kimyasal ajandır)

2-4 hafta boyunca günde 1 antihistamin alınımı ile şikayetleri gerilemeyen hastalarda bu ilaç grupların4 katına kadar kullanılması önerilmektedir.

2-4 hafta süresinde dört kat antihistamin kullanılmasına rağmen şikayetleri gerilemeyen hastalarda omalizumab (Anti-IgE) enjeksiyonunun ayda 1 kez 300 mg subkutan olmak üzere 6 ay kullanılması önerilmektedir. Hastaların yaklaşık %80’inde omalizumab tedavisi ile etki gözlenirken bir bölümünde ise omalizumab tedavisi de etkisiz kalmaktadır. Bu durumda siklosporin tedavisi 4. basamak tedavi de önerilmektedir.

Lökotrien reseptör antogonistlerinin ürtikerde etkisi ise tartışmalı olup, monteluksat içeren ilaçların daha etki olabildiği belirtilmektedir.

Tedavin her basamağında şiddetli ürtika lezyonlarının olması ve anjioödemin eşlik etmesi durumunda tedaviye sistemik steroid tedavisi eklenebilir.

Ürtiker tedavisinde topikal uygulanan kortizonlu kremlerin yeri yoktur. H2- antagonist ve dapson kullanımı eski tedavi kılavuzlarında yer alırken, sulfasalazin, metotreksat, intreferon, plasmaferez, fototerapi ve intravenöz immunglobulin tedavilerinin ise yararlı olduğuna dair olgu raporları yer almaktadır.

Çocuklarda ürtiker (kurdeşen) tedavisi

Çocuk hastalarda da cetirizine, desloratadine, fexofenadine, levocetirizine, loratadine, ebastine, rupatadine ve bilastine içeren ilaçların etkili ve güvenli bir şekilde kullanılabildiği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

Hamilelerde ürtiker (kurdeşen) tedavisi

Hamilelik döneminde kullanılan ikinci jenerasyon antihistaminlere bağlı herhangi bir doğumsal anomali saptanmamış olup, loratadine ve cetirizine içeren ilaçların hamilelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabileceği bildirilmiştir. Omalizumab da hamilelik döneminde güvenli olup, teratojenite (bebeğin ana rahminde sakat doğmasına sebebiyet verebilecek durum) bildirilmemiştir.

Siklosporin ise teratojen olmayıp, emriyotoksiktir(embriyoya toksik etkisi olan). Gebelikte siklosporin kullanımımı ile düşük doğum ağırlığı ve erken doğum riskinde artış görülebilmektedir.

Ürtikerin bitkisel tedavisi var mıdır?

Ürtiker tedavisinde bitkilerin kullanımı ile ilgili sınırlı sayıda yayın olup, hastalık tedavisindeki yeri kesinleşmemiştir.

Ürtiker tedavisinde halk arasında faydası olduğuna inanılan; ayurveda, ayva ağacı toprağı, elma sirkesi, zerdeçal, sarımsak, kefir gibi gıdaların tüketimimim bir faydası olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

Diğer taraftan bitki çayları ise hastalığı tetikleyici rolü olup psödoallerjen diyette yer almamaktadır.

Ürtiker tedavisinde D vitamini eksikliği varlığında ise hastalık daha dirençli seyretmekte ve tedavi desteğinin hastalık düzenlenmesinde de etkisi görülmektedir.

Ürtiker (kurdeşen) ömür boyu sürer mi?

Ürtiker kronikleştiği dönemde sıklıkla1-5 yıl arasında devam etmektedir. Ancak kronik üriker hastaların küçük bir -yüzdesinde ömür boyu da sürebilmektedir.

Ürtiker kendiliğinden geçer mi?

Şiddetli olmayan ürtika lezyonları ve fiziksel ürtikerde tetikleyici ajanların ortadan kalkması ile kendiliğinden de geçebilmektedir.

Ürtiker cinsel yolla bulaşır mı?

Halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtiker cinsel yolla bulaşmamaktadır.

Ürtiker cilt kanserine yol açar mı?

Ürtiker cilt kanserine yol açmamaktadır.

Ürtiker hastaları banyo yapabilir mi?

Ürtikerli hastalarda hastalık eğer su, sıcak ve soğuk ile tetiklenmiyor ise banyo yapılmasında bir sıkıntı bulunmamaktadır.

Ürtiker hemşirelik bakımı var mıdır?

Ürtikerli hastalarda hemşirelik bakımı gerekli değildir. Sadece anjioödem ve anaflaksi durumunda yakın takip gerekir.

Kurdeşen anneden bebeğe geçer mi?

Kurdeşen anneden bebeğe geçen bulaşıcı bir hastalık değildir.

Stres ürtikere neden olur mu?

Stres ile ürtiker oluşumu arasındaki ilişki tam olarak net değildir. Ancak özellikle kolinerjik ürtikerlerde tetikleyici olabilmektedir. Kronik ürtiker hastalarının yaklaşık %70’inde hastalığın oluşmasına bir neden bulunamamaktadır.

Güncellenme Tarihi: 14 Ocak 2019 Yayınlanma Tarihi: 14 Ocak 2019

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: //www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/urtiker-kurdesen-nedir/

Ürtiker Nedir? Kurdeşen Neden Olur? Nasıl Geçer? “Kurdeşen” Tedavisi

Ürtiker (Kurdeşen) Nedir? Kurdeşen Neden Olur?

Halk arasında bilinen adıyla Kurdeşen yani Ürtiker, en bilinen deyimiyle “kurdeşen dökmek” vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan resimde de görebileceğiniz gibi yuvarlak genelde kaşıntılı çeşitli nedenlerle oluşan kaşıntılı döküntü olarak tanımlanır. Ürtiker yani kurdeşen bulaşıcı bir hastalık değildir. Ürtiker’in (kurdeşen) bir çok nedeni olabileceği gibi ürtiker’in çeşitleri bulunmaktadır.  gibi Aşağıda Kurdeşen yani ürtiker resminde görebilirsiniz.

Ürtiker Nedir? Kurdeşen Nedir? Nasıl Geçer? Belirtileri ve Tedavisi

Ürtiker (kurdeşen) Nedir ?

Kurdeşen dökmek deyimiyle bilinen Ürtiker ciltte rahatsız edici ve alerjik reaksiyonlar bağlı olarak çıkan dermatolojik bir hastalıktır. Her yaşta görülebilir olan bu cilt hastalığı yuvarlak ve kırmızımsı vücudun herhangi bir bölgesinde çıkabilen lekelerle kendini gösterir.

Genellikle tam olarak neden olduğu saptanamamakla beraber 1 hafta ile 6 hafta belki 1  yıl gibi sürelerle vücutta bu lekeler oluşabilir. Ürtiker yani kurdeşen bir tetikleyicisi vasıtasıyla ortaya çıkar.

Yiyecek, içecek, giysi, şampuan değişimi, sabun değişimi, hava değişimi ve bunun gibi bir çok neden kurdeşen’i tetikleyebilir.

Kurdeşen Nedir? Kurdeşen Dökmek Yani Ürtiker Nedir ? Ürtiker Sebepleri? Ürtikere Ne İyi Gelir? 

Ürtiker Neden Olur ? Ürtiker Yani Kurdeşen Çeşitleri Türleri Nelerdir ? Ürtiker’in Belirtileri

 • Penisilin ve penisilin türevi antibiyotikler, aspirin, steroid olmayan romatizma ilaçları, idrar söktürücüler, ağrı kesiciler gibi ilaçların yan etkisi olarak
 • Kuruyemiş, çikolata, balık, domates, yumurta, taze meyveler ve süt gibi gıdaların neden olduğu besin ürtikeri
 • Temas Ürtikeri; Kedi, köpek kuş gibi evcil hayvanlar ile doğrudan temas.

  Ayrıca şeftali, erik, çilek gibi bazı meyvelere dokunmak da ürtikere yol açabilir.

 • Enfeksiyon kaynaklı ürtiker; Bakteri, virüs, parazit ya da mantarların neden olduğu ürtikerdir. Sinüzit, diş hastalıkları, safra kesesi, deri enfeksiyonlarında bu durum karşılaşılır.

  kronik sinüzit, kulak iltihapları, idrar yolu infeksiyonları, diş infeksiyonları, gastrit ve peptik ülsere neden olan Helikobakter Pilori de kronik ürtikere neden olabilir.

 • Soğuk veya sıcak hava, su ile temas, darbe alma, egzersiz sonucu, ultraviyole ışınlarıyla meydana gelen ürtikerdir. Ani olarak ortaya çıkar ve hızla kaybolur.

 • Güneş ışınlarının neden olduğu ürtiker türüdür. Güneşe maruz kalan bölgelerde kızarma, kabarma ve kaşıntıya yol açar. Birkaç dakika içinde ortaya çıkar, gölgede 1-2 saat içinde kendiliğinden kaybolur.
 • Stres, depresyon, troid hastalıkları, böcek sokması da kurdeşene yol açabilir.

  Nadir durumlarda kolon, akciğer, lenf kanserlerinin başlangıcında kurdeşen görülebilir.

  ,

Ürtiker “Kurdeşen” Belirtileri

 • Vücudun her yerinde ten rengi ya da kırmızı renkte kabarcıklar
 • Kronik kurdeşene sebep olan faktörle paralel ilerleyen ve çeşitli şekillerde oluşan şişlikler
 • Sürekli kaşınma isteği
 • Dudaklarda, göz kapaklarında ya da yutakta ağrıya neden olan şişme belirtileri gözlemlenir.

Bu semptomlar, kronik kurdeşene neden olan faktör ortadan kaldırılmadığı sürece haftalarca, aylarca hatta yıllarca görülebilir

Ürtiker yani Kurdeşen Nasıl Geçer ? Ürtiker Kurdeşen Tedavisi Nasıl Olur ?

Kurdeşen Nedir? Kurdeşen Kesin Çözüm Bitkisel Çözümler Resimli Kurdeşen

Ürtiker, yani ciltte oluşan çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılı döküntü tedavisi için öncelikle bir dermatolog yada cildiye doktoruna gidiniz.

Doktorunuz size alerji testi uygulayarak hangi maddeye veya yiyeceğe alerjiniz olduğunu ve kurdeşen yani ürtiker’in neden olduğunu saptamaya çalışacaktır.

Daha sonrasında buna neden olan şeyler ortadan kaldırılarak bu cilt hastalığının geçmesi için anti-histamin ilaçlar verecektir. Tabi bu hastalık yinede tam olarak geçmeyeceği gibi birden bire ortadan kayboladabilir.

İğne ve ilaç tedavisi uygulanan hastalıkta bu hastalığı meydana getirebilecek etmenlerden uzak durulmalıdır. Her ne olursa olsun bir cildiye veya dermatoloğa gitmekte doktora gitmekte fayda vardır.

Ürtiker “Kurdeşen” için Hangi doktora Gitmeli – Dermatolojik Hastalıklar

Ürtiker veya Kurdeşen’in Bitkisel Doğal Tedavi Yöntemleri

 1. Soğuk kompres kan damarlarını büzüştürüp histamin salınımı engeller böylece ciltteki şişliği kızarıklığı ve kaşıntıyı gidermeye yardımcı olur. Buzluktan buz küpünü çıkarıp temiz bir atlete sarın ve kurdeşen olan yerlere günde üç ya da dört kez 10 dakika boyunca tutun.

 2. Karbonat anti-inflamatuar özellikleri sayesinde iltihabın yanı sıra kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olur.Bir kaseye 2 yemek kaşığı karbonat koyup üzerine biraz su ekleyip macun kıvamına getirin. Kurdeşen olan yerlere sürüp 10 dk bekleyin. Ilık su ile yıkayın. Her gün, günde 1 kez buna devam edin.

Ürtiker Kurdeşen Doğal Tedavi Yöntemleri

 • Elma sirkesi antihistaminik özellikleri sayesinde iltihaplanmayı çabucak gidermeye ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca genel cilt sağlığınızı iyileştirmede önemli rol oynar.Eşit miktarda sirke ve suyu karıştırın. (Örneğin 1 su bardağı su ile 1 su bardağı elma sirkesi gibi) kurdeşen olan yerleri bu suyla yıkayın. Günde 2-3 defa buna devam edin.

 • Yulaf anti-inflamatuar ve yatıştırıcı özellikleri ile kaşıntıdan kurtarmaya yardımcı olur, cildinizin çabucak iyileşmesini sağlar. 2 su bardağı yulaf ezmesi ile 2 yemek kaşığı mısır nişastasını karıştırıp içine biraz su katıp macun haline getirin. Kurdeşen olan yerlere sürüp 15-20 dk bekletin. Ilık suyla yıkayın. Bu çareyi günde bir kez uygulayın.

 • Aloe vera jel kurdeşen için bir diğer etkili doğal ilaçtır. Cilde sürülerek uygulandığında kızarıklık, iltihaplanma ve kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olan anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikler içerir.

  Aloe vera yaprağını uzunlamasına kesip içinden aloe vera jeli çıkarın, kurdeşen olan bölgeye sürün.15 dakika bekletin ve ılık su ile durulayın.

  Cildiniz tamamen iyileşene kadar bu tedaviyi günde birkaç kez uygulayın.

  Источник: //www.newstr.net/urtiker-nedir-neden-olur-nasil-gecer-kurdesen/

  Поделиться:
  Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть
  Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
  Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
  Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi
  Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi