Varis Oluşumuna Yol Açan 10 Neden!

Varis oluşumuna yol açan 10 neden!

Varis Oluşumuna Yol Açan 10 Neden!

Genetik yatkınlık varis hastalığının belki de en önemli ve değiştirilemez nedeni. Bu yüzden anne ve babada varis varsa, bu hastalığın gelişmesini beklemeden koruyucu tedaviye başlamak gerekiyor.

2- Obezite

Obezitenin doğrudan varis hastalığına yol açtığı saptanmamakla birlikte fazla kilo nedeniyle az hareket etmek, buna bağlı olarak kapakların devamlı yüksek basınca maruz kalmaları ve baldır kaslarının yeterince çalıştırılmaması sonucu kan yukarıya doğru pompalanamıyor. Bu tablo da varis oluşumuna sebep olabiliyor.

Varis belirtileri, nedenleri ve korunma yöntemleri

3- Bacak bacak üstüne atmak

Bacak bacak üstüne atmak ayak bileğindeki toplardamar basıncının yüksek kalmasına ve dizin o bölgedeki toplardamara baskı yapması nedeniyle kan akımında azalmaya yol açıyor. Bu durum da yeni varis oluşumu ya da oluşan varislerin artışına neden olabiliyor.

4- Hareketsizlik

Uzun süre ayakta kalarak ya da sabit bir şekilde oturularak yapılan işlerde çalışmak varise yol açabiliyor. Atar damarlardan farklı olarak toplardamarlarda kapaklar oluyor. Bu kapaklar ayakta durduğumuzda ya da oturur haldeyken yerçekiminin etkisiyle kanın aşağıda toplanmasını önlüyor.

Hareket ettiğimizde kapaklarda bir problem yoksa basınç 0 – 10 mmHg oluyor. Ayakta ya da otururken ise ayak bileğimizdeki toplardamar basıncı yaklaşık olarak 100 mHg’ye yükseliyor.

Eğer kapaklarda bir problem varsa kaçak derecesine göre basınç yüksek kalıyor, bu da ilerleyen zamanda damarlarda genişlemeye, yan damarlarda belirginleşmelere yol açabiliyor.

Yüksek topuklu ayakkabılar, bacak kaslarının yürüme anında kanın yukarıya doğru pompalama fonksiyonlarını bozarak toplardamarların basınca maruz kalmalarına neden oluyor. Bu durum hem bacak ağrılarına hem de varis oluşumuna sebebiyet verebiliyor.

6- Az Su İçmek

Az su içmek varis oluşumuna doğrudan neden olmuyor. Ancak hareketsiz olmak ya da derin toplardamarlarında yetmezlik olan kişilerde az su içilmesi durumunda “hemokonsantrasyon” denilen kanın şekilli elemanları artıyor ve buna bağlı olarak kan yoğunlaşıyor.

Bu durum hareketsizlikle birleşince derin ven trombozu denilen derin toplardamar tıkanıklıklarına yol açabiliyor.

Bu hastalık hem akciğere pıhtı atmasına neden olabiliyor, hem de iyileşme sürecinde toplardamarlarda kapak bozuklukları oluşturarak tromboz sonrası sendrom adı verilen kronik toplardamar rahatsızlıklarına neden oluyor.

7- Güneşlenmek

Sıcak hava, kaplıca, sauna, güneşlenmek, kum banyosu… Bu faktörler doğrudan varis oluşumuna yol açmasalar da varisleri olan kişilerde kapaklardaki yetersizlik derecesini arttırarak varislerin çoğalmasına yol açabiliyor. Bunun nedeni ise sıcak havanın damarları genişletmesi ve mevcut olan kapak yetersizliklerinin kaçak seviyesini yükseltmesi. Bu tablo da varislerin genişlemesi veya yeni varis oluşumlarıyla sonuçlanıyor.

Doğum kontrol hapları da varis oluşumuna sebebiyet verebiliyor.

Doğum kontrol ilaçlarının içinde yer alan hormonların damarların artışına neden olabilmesinin dışında belki de oluşturdukları en önemli problem, derin toplardamarlarda yetersizliği olan hastalarda tromboza ( pıhtılaşma ) yol açabilmeleri. Bu tablonun en önemli komplikasyonu ise pıhtıların koparak akciğere gitmesi (akciğer embolisi ) ve ölüme kadar gidebilecek problem oluşturabilmesi.

9- Alkol

Alkol yeni varis oluşumuna neden olmuyor. Ancak toplardamarlar üzerine genişletici etkisiyle toplardamarlarda kaçak derecesini arttırması ve hareketsizliğe yol açması yüzünden toplardamarlarda basıncı artırarak mevcut varislerin çoğalmasına neden olabiliyor.

Varis tedavisi ve varisten korunmak için yapılması gerekenler

10- Hamilelik

Hamilelikte gerek hormonal değişikliklerin gerekse karın içerisinde büyüyen bebeğin toplardamar üzerine baskı yapmaları, buna bağlı olarak bacaklarda basıncın artması sonucunda varisler belirgin olmaya başlıyor ya da artıyor. Burada yine önemli olan derin toplardamar kapaklarında yetersizlik olup olmaması. Eğer derin toplardamarlarda yetersizlik varsa bu sorunu yaşayan hamilelerin doğum öncesi ve sonrasında yakından takip edilmeleri gerekiyor.

Bacakta yüzeyel ve derin olmak üzere iki adet toplardamar sistemi mevcut. Ayrıca bu iki sistemi birleştiren toplardamarlar var. Atardamarlardan farklı olarak toplardamarlarda kapaklar bulunuyor. Bu kapaklar ayakta durduğumuzda ya da oturur haldeyken yerçekiminin etkisiyle kanın aşağıda toplanmasını önlüyor.

Ayakta ya da otururken ayak bileğimizdeki toplardamar basıncı yaklaşık olarak 100 mHg oluyor. Hareket ettiğimizde ise kapaklarda bir problem yoksa bu basınç 0 – 10 mmHg ya kadar düşüyor.

Eğer kapaklarda bir problem varsa kaçak dercesine göre basınç yüksek kalıyor, bu da ilerleyen zamanla beraber damarlarda genişlemelere ve yan damarlarda belirginleşmelere neden oluyor. Bu tablo da varis olarak tanımlanıyor.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/varis-olusumuna-yol-acan-10-neden/

Varis oluşumunun 10 nedeni

Varis Oluşumuna Yol Açan 10 Neden!

Bacaklarda ağrı, özellikle gece gelişen kramplar, şişme, kaşıntı, ciltte renk değişiklikleri… Estetik kaygının yanı sıra yaşam kalitesini düşürecek derecede şikayetlere de neden olan bu hastalığın adı, varis! “Toplardamarların genişlemesi ” olarak tanımlanan varis günümüzde en sık görülen hastalıklardan biri. Öyle ki Amerika'da 50 yaş üzerinde nüfusun yüzde 50'sinde bu hastalık mevcut. Ülkemizde de kesin bir rakam olmamakla beraber, 10 milyonun üzerinde kişide varis olduğu tahmin ediliyor. Tedavi edilmediğinde ölüme yol açabilen ve kronik venöz yetmezlik adı verilen ciddi bir hastalığa da neden olabiliyor.

Varis nasıl oluşuyor

Bacakta yüzeyel ve derin olmak üzere iki adet toplardamar sistemi mevcut. Ayrıca bu iki sistemi birleştiren toplardamarlar var. Atardamarlardan farklı olarak toplardamarlarda kapaklar bulunuyor. Bu kapaklar ayakta durduğumuzda ya da oturur haldeyken yerçekiminin etkisiyle kanın aşağıda toplanmasını önlüyor.

Ayakta ya da otururken ayak bileğimizdeki toplardamar basıncı yaklaşık olarak 100 mHg oluyor. Hareket ettiğimizde ise kapaklarda bir problem yoksa bu basınç 0 – 10 mmHg ya kadar düşüyor.

Eğer kapaklarda bir problem varsa kaçak dercesine göre basınç yüksek kalıyor, bu da ilerleyen zamanla beraber damarlarda genişlemelere ve yan damarlarda belirginleşmelere neden oluyor. Bu tablo da varis olarak tanımlanıyor.

Birinci derecede akrabalarda varis hastalığı olması ve ilerleyen yaş, varis oluşumunun önemli risk faktörlerini oluşturuyor. Bunların yanı sıra alınacak tedbirlerle önlenebilen risk faktörleri de mevcut. Acıbadem Altunizade Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Karabulut varis oluşumuna yol açan veya var olan varisleri artıran etkenleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.

1 – Genetik

Genetik yatkınlık varis hastalığının belki de en önemli ve değiştirilemez nedeni. Bu yüzden anne ve babada varis varsa, bu hastalığın gelişmesini beklemeden koruyucu tedaviye başlamak gerekiyor.

2 – Obezite

Obezitenin doğrudan varis hastalığına yol açtığı saptanmamakla birlikte fazla kilo nedeniyle az hareket etmek, buna bağlı olarak kapakların devamlı yüksek basınca maruz kalmaları ve baldır kaslarının yeterince çalıştırılmaması sonucu kan yukarıya doğru pompalanamıyor. Bu tablo da varis oluşumuna sebep olabiliyor.

3 – Bacak bacak üstüne atmak

Bacak bacak üstüne atmak ayak bileğindeki toplardamar basıncının yüksek kalmasına ve dizin o bölgedeki toplardamara baskı yapması nedeniyle kan akımında azalmaya yol açıyor. Bu durum da yeni varis oluşumu ya da oluşan varislerin artışına neden olabiliyor.

4 – Hareketsizlik

Uzun süre ayakta kalarak ya da sabit bir şekilde oturularak yapılan işlerde çalışmak varise yol açabiliyor. Atar damarlardan farklı olarak toplardamarlarda kapaklar oluyor. Bu kapaklar ayakta durduğumuzda ya da oturur haldeyken yerçekiminin etkisiyle kanın aşağıda toplanmasını önlüyor.

Hareket ettiğimizde kapaklarda bir problem yoksa basınç 0 – 10 mmHg oluyor. Ayakta ya da otururken ise ayak bileğimizdeki toplardamar basıncı yaklaşık olarak 100 mHg'ye yükseliyor.

Eğer kapaklarda bir problem varsa kaçak derecesine göre basınç yüksek kalıyor, bu da ilerleyen zamanda damarlarda genişlemeye, yan damarlarda belirginleşmelere yol açabiliyor.

5 – Yüksek topuklu ayakkabılar

Yüksek topuklu ayakkabılar, bacak kaslarının yürüme anında kanın yukarıya doğru pompalama fonksiyonlarını bozarak toplardamarların basınca maruz kalmalarına neden oluyor. Bu durum hem bacak ağrılarına hem de varis oluşumuna sebebiyet verebiliyor.

6 – Az Su İçmek

Az su içmek varis oluşumuna doğrudan neden olmuyor. Ancak hareketsiz olmak ya da derin toplardamarlarında yetmezlik olan kişilerde az su içilmesi durumunda “hemokonsantrasyon” denilen kanın şekilli elemanları artıyor ve buna bağlı olarak kan yoğunlaşıyor.

Bu durum hareketsizlikle birleşince derin ven trombozu denilen derin toplardamar tıkanıklıklarına yol açabiliyor.

Bu hastalık hem akciğere pıhtı atmasına neden olabiliyor, hem de iyileşme sürecinde toplardamarlarda kapak bozuklukları oluşturarak tromboz sonrası sendrom adı verilen kronik toplardamar rahatsızlıklarına neden oluyor.

7 – Güneşlenmek

Sıcak hava, kaplıca, sauna, güneşlenmek, kum banyosu… Bu faktörler doğrudan varis oluşumuna yol açmasalar da varisleri olan kişilerde kapaklardaki yetersizlik derecesini arttırarak varislerin çoğalmasına yol açabiliyor. Bunun nedeni ise sıcak havanın damarları genişletmesi ve mevcut olan kapak yetersizliklerinin kaçak seviyesini yükseltmesi. Bu tablo da varislerin genişlemesi veya yeni varis oluşumlarıyla sonuçlanıyor.

8 – Doğum kontrol hapları

Doğum kontrol hapları da varis oluşumuna sebebiyet verebiliyor.

Doğum kontrol ilaçlarının içinde yer alan hormonların damarların artışına neden olabilmesinin dışında belki de oluşturdukları en önemli problem, derin toplardamarlarda yetersizliği olan hastalarda tromboza ( pıhtılaşma ) yol açabilmeleri. Bu tablonun en önemli komplikasyonu ise pıhtıların koparak akciğere gitmesi (akciğer embolisi) ve ölüme kadar gidebilecek problem oluşturabilmesi.

9 – Alkol

Alkol yeni varis oluşumuna neden olmuyor. Ancak toplardamarlar üzerine genişletici etkisiyle toplardamarlarda kaçak derecesini arttırması ve hareketsizliğe yol açması yüzünden toplardamarlarda basıncı artırarak mevcut varislerin çoğalmasına neden olabiliyor.

10 – Hamilelik

Hamilelikte gerek hormonal değişikliklerin gerekse karın içerisinde büyüyen bebeğin toplardamar üzerine baskı yapmaları, buna bağlı olarak bacaklarda basıncın artması sonucunda varisler belirgin olmaya başlıyor ya da artıyor. Burada yine önemli olan derin toplardamar kapaklarında yetersizlik olup olmaması. Eğer derin toplardamarlarda yetersizlik varsa bu sorunu yaşayan hamilelerin doğum öncesi ve sonrasında yakından takip edilmeleri gerekiyor.

Источник: https://www.kadinvekadin.net/varis_olusumunun_10_nedeni.html

Varisten Korunmanın 10 Etkili Yolu

Varis Oluşumuna Yol Açan 10 Neden!

Eyl
5
2013

Erkeklere oranla kadınlarda dört kat daha fazla karşılaşılan varise, ailesinde varis sorunu olanlarda rastlanma riski çok daha yüksek. Emsey Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Güler’den bu konudaki görüşlerini aldık. Hamilelerin, aşırı kilolu olanların, ileri yaştakiler risk grubundadır ve daha özenli dikkat etmeleri gerekir.

Varis nedir?

Varis, toplardamarların düzensiz biçimde genişleyip uzaması ve kıvrımlar oluşturmasıdır. Tüm toplardamarlarda oluşabilmekle birlikte, en sık bacak damarlarında ortaya çıkar. Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görevli iki ana toplardamar sistemi bulunmaktadır.

Yüzeyel ve derin sistem olarak adlandırılan toplardamarlar, birbirlerine perforan adı verilen bağlantılarla bağlıdır. Atardamarlarda kanın ilerlemesini sağlayan kuvvetli bir kalp pompası etkisi varken, maalesef toplardamarlarda böyle bir basınç desteği yoktur.

Kirli kan, kasların hareketleri ve toplardamarlardaki kapakçıklar sayesinde yerçekimine karşı kalbin vakum etkisiyle sağ kalbe ulaşır. Çeşitli faktörlerle damarların yapısı bozulduğunda damarlar esner, genişler ve varisler oluşur.

Nedenleri nelerdir?

Varis oluşumunda genetik olarak damar duvarı zayıflığı ve kapakçıklarda bozukluk olmak üzere, iki önemli neden söz konusudur. Damar duvarındaki elastinin azalması ve parçalanması yapısal bozukluğun sebebidir. Bunun yanında, ana toplardamarlarda tıkanmalar veya tümör gibi bası nedeniyle ana toplardamarda tıkanıklık, bunun sonucunda da varisler ortaya çıkabilmek­tedir.

Maddeler halinde sıralayacak olursak:

– Genetik yatkınlık,– Uzun süreli ayakta kalmayı gerektiren öğretmenlik, cerrahlık, polislik, hosteslik gibi meslekler,– Gebelik veya çok doğum yapmış olmak,– İleri yaş,– Doğum kontrol hapları veya hormon tedavisi görmek,– Aşırı kilolu olmak,– Derin toplardamarların tıkalı olması,– Geçirilmiş yüzeyel damar iltihaplan ve flebit,

– Travma (Geçirilmiş trafik kazaları veya ameliyatlar) varisin nedenleri arasında yer alır.

Belirtileri nelerdir?

Şişlik, ödem: Özellikle uzun süreli ayakta kalmalarda ödem, şişlik olabilmektedir. İleri dönemlerde ödem, hem miktar olarak artar hem de istirahatla azalmaz hale gelir.

Ağrı: Hemen hemen tüm varis hastalarında olabilmektedir. Bacaklarda yanma ve sıcaklık hissi, hastaların en çok tarif ettikleri yakınmadır.

Genişlemiş ve kıvrımlı damarların ortaya çıkması: Bazen herhangi bir şikâyet olmadan da başlayabilir.

– Kaşıntı
– İleri dönemlerde bacaklarda renk değişiklikleri

Yaraların açılması: Özellikle tedavi edilmeyen ileri dönem varislerde, ayak bileğinde kapanmayan yaralar oluşabilmektedir.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Varis şikâyeti olan hasta öncelikle iyi bir fizik muayene ile değerlendirilmeli, daha sonra da ayrıntılı bir renkli venöz doppler ultrasonografiyle damarların durumu­na bakılmalıdır. Yüzeyel kılcal damar varisleri, genellikle lazer uygulamalarıyla yok edilebilir.

Bunlardan biraz daha büyük retiküler tip varislerde ise, sklerozan tedavi veya köpük tedavisi uygulanabilir. Ana toplardamar varislerinde ise, iki yol izlenmektedir. Birincisi, klasik cerrahi yöntemle varisli damarların alınmasıdır.

Hasta aynı gün ya da bir gün hastanede yatıp taburcu olur.

İkinci yöntem, endovenöz lazer uygulamasıdır. Hasta bu tedavi ile aynı gün işine dönebilir. Cerrahi tedavi endikasyonları olmayan hastalar ise, ilaç tedavisi ve gerek görülen durumlarda varis çorabı uygulamalarıyla takip edilmelidir.

Varisten korunmak için neler yapılabilir?

Varis oluşumunu önlemek isteyenlerin ve varisi olanların, günlük hayatta dikkat etmeleri gereken bazı konular vardır.

– Egzersiz yapılmalıdır. Uzun süre hareketsiz ayakta kalmak veya oturmak varis oluşumunun en önemli nedenlerinden biridir. Yürüyüş, bisiklete binmek ve yüzmek gibi sporlar tavsiye edilen aktivitelerdir.

– Fazla kilolardan kurtulmak gerekir. Beslenmeye dikkat edilmeli, lifli besinler tüketilmeli ve tuz kesilmelidir. Tuz vücutta ödemi artırır.

– Çok sıcak suyla banyo yapılmamalıdır, direkt güneşe maruz kalınmamalıdır.

– Sigara bırakılmalıdır. Sigaranın oluşturduğu serbest radikaller damar duvarına hasar vererek, varis oluşumuna neden olmaktadır.

– Bol su tüketilmelidir.

– Yüksek topuklu ayakkabı giyilmemelidir.

– Akşamları soğuk suyla duş ve masaj faydalıdır.

– Ayaklar yukarı kaldırılarak dinlendirilmelidir.

– Bel ve kasık çevresini sıkan giysilerden kaçınılmalıdır.

*

Kadın ve Kadın

Bir önceki yazımız olan Migreni Tetikleyen 10 Şey başlıklı makalemizde migren, migren çözümü ve migren nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

Источник: https://hepsi10numara.com/varisten-korunmanin-10-etkili-yolu/

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.