Vitrektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Vitrektomi

Vitrektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Vitreus, göz küresinin iç kısmını dolduran, jel kıvamında şeffaf bir dokudur. Göz hacminin yaklaşık üçte ikisini kaplar ve gözün anatomik şeklinin oluşmasına katkıda bulunur.

Gözün özellikle arka segmentinin hastalıklarında vitrektomi ameliyatı, yani vitreus jelinin cerrahi yolla boşaltılması gerekebilmektedir.

Vitrektomi sonrası vitreus jelinin yerini hümor aköz adı verilen göz içi salgısal sıvısı doldurur.

Vitrektomi veya diğer ismi ile Pars Plana Vitrektomi (PPV), 0.5 mm den daha ince çaplı kesici ve emici bir aletle gözün içerisine girilerek, gözün arka kısmında geniş alandaki boşluğu dolduran saydam jeli, yani vitreusu bulunduğu yerden ayırıp kısmi veya tamamen boşaltma işlemidir. Vitreusun boşaltılması, vitreoretinal cerraha retinaya ve patolojilere ulaşma imkanı verir.

Hangi durumlarda, kimlere vitrektomi uygulanır?

Vitrektomi ameliyatları ile tedavi gerektiren hastalıkların tedavi edilmemesi durumunda görmenin ve göz organının geri dönüşsüz bir şekilde kaybedilmesi durumu oluşabilir.

Aşağıda sayılan durumlardan birine sahip bir hasta zamanla ışık hissi kaybı ve gözün sönmesi gibi sorunlar ile karşılaşabilir. Virektomide esas amaç bu gibi durumların önüne geçmek ve ilk operasyonda başarı sağlamaktır.

Patolojinin büyüklük ve hassasiyetine göre operasyon tekrarlanabilir.

Vitrektomi ameliyatlarında operasyon sonrası görme oranının iyileşmesinin tahminini yapmak oldukça zordur.

Şeker veya hipertansiyon gibi göz içi jel yapısı ve retina tabakasına doğrudan etki eden rahatsızlık ya da bir göz hastalığı olması durumunda medikal veya lazerli tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Fakat nihayetinde söz konusu hastalığın ilerlemesi durdurulamıyor ise olguya vitrektomi ile müdahale edilmektedir.

Vitrektomi operasyonu gerektiren başlıca durumlar:

 Diyabet hastalığına ya da diğer hastalıklar nedeniyle vitreus sıvısında ya da retina altında oluşan ve görmeyi azaltan kanamaların tedavisinde

 Retina yüzeyinde kırışıklığa neden olan ve görmeyi azaltan kalınlaşmış zar veya dokuların temizlenmesinde

 Makula deliğinin tedavisinde

 Retina dekolmanı yani retinanın yapışık olduğu tabakadan ayrılması durumunda

 Katarakt cerrahisine bağlı oluşabilen durumların, örneğin katarakt ameliyatı sırasında göz içine düşen lens parçalarının temizlenmesi ya da göz içine düşen suni göz içi lensinin çıkarılmasında

 Göz içine yayılmış görmeyi kalıcı şekilde tehdit eden göz içi iltihaplarının temizlenmesinde

 Göz içindeki yabancı cisimlerin çıkarılmasında uygulanır.

Vitrektomi çeşitleri var mıdır?

Vitrektomi ameliyatı temel olarak lensin arka bölümünde mevcut vitreus sıvısının uzaklaştırılması için uygulanır, ancak bu sıvı gözün ön kısmına geçerse ön vitrektomi şeklinde uygulanır.

Vitrektomi ameliyatı Vitrektomi ameliyatı hastanın eşlik edebilen diğer sağlık sorunları, yaşı ve sağlık koşulları dikkate alınarak lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. Vitrektomi ameliyatı 0,5 mm’den daha küçük kesilerden yapılır. Ameliyat mikroskopuna bağlanan özel bir mercek sistemi sayesinde vitreus ve retina görüntülenir.

Vitreus sıvısı vitrektomi cihazına bağlı bir sistemle gözden uzaklaştırılır. Gözden uzaklaştırılan vitreus sıvısının olduğu boşluk özel bir sıvı, hava, gaz ya da silikon yağıyla doldurulur.

Son yıllarda gelişen yöntem ve ekipman sayesinde oluşturulan kesiler genellikle dikiş ihtiyacı kalmaksızın kendiliğinden kapanabilmekte, bu sayede ameliyat süresi kısalmakta, iyileşme süreci hızlanmaktadır.

Eşlik eden katarakt mevcudiyetinde vitrektomi ameliyatı katarakt cerrahisi ile birlikte uygulanabilir.

Diğer yandan vitrektomiden sonra katarakt gelişimi hızlanacağından katarakt başlangıcı olan hastalarda bu iki cerrahinin birlikte uygulanması tercih edilebilir.

Vitrektomi Ameliyatı

Sağlık teknolojisindeki yenilikler, özellikle de göz sağlığı uygulamalarında çağdaş ve çok daha konforlu teşhis ve tedavi süreçlerinin yaşanmasına kapı açmaktadır. Göz sağlığının korunmasında uygulanan en önemli cerrahi girişimlerden biri olan Vitrektomi; mikro cerrahi yöntemi ile uygulanmaktadır.

Bu yöntemde gözün arka kısmını görmeye olanak veren özel mercekler ve görüntüleme sistemleri de kullanılmaktadır. Ameliyat sırasında, daha önce lazer veya iğne yapılmış, çeşitli nedenlerle zarar görmüş veya travma oluşmuş retina tabakasındaki hasar düzeltilmeye çalışılır.

Özetle vitrektomi ameliyatı ile yenilenme şansı olmayan dokuların tamiri yapılmaktadır.

Son zamanlarda dikiş işlemi gerekmeksizin operasyonun tamamlanabildiği vitrektomi yöntemleri sayesinde en az yan etki ve daha kısa iyileşme süresi sunan dikişsiz cerrahi operasyonlar uygulanmaktadır.

Vitrektomi ameliyatı öncesi hazırlık süreci

Vitrektomi ameliyatından önce ayrıntılı göz muayenesi yapılır. Ameliyat öncesi hazırlık süreci diğer göz cerrahilerinden farklı değildir. Vitrektomi ameliyatı sonrası süreç Ameliyatın hangi nedenle yapıldığına ve şekline göre değişebilmekle birlikte;

 Genel olarak en sık karşılaşılan durum gözde batma hissidir. Bu durum ameliyattan sonraki ilk birkaç saat daha yoğun olarak hissedilebilir.

 Genellikle damla ve bazen de merhem şeklinde ilaçlar ilk birkaç gün daha yoğun olmak üzere azaltılarak tarif edildiği şekilde kullanılacaktır.

 Özellikle hava ya da gaz enjeksiyonu yapılan hastalarda ameliyattan sonra erken dönemde görme bulanıktır, takip eden gün/haftalarda hava/gaz kendiliğinden kayboldukça görme artışı sağlanacaktır. Silikon enjeksiyonu yapılması durumunda istisna bir durum olmadıkça 2- 3 ay sonra ikinci bir ameliyatla silikon alımı yapılacaktır.

 Retina dekolmanı ya da başka bir nedenle göz içine hava, gaz ya da silikon enjeksiyonu yapılan hastalarda belirli bir süreyle (ortalama 5-7 gün) hastanın yüz üstü yatması ve başını belirlenen bir pozisyonda tutması istenecektir.

 Göz içine gaz enjeksiyonu yapılan hastalarda göz içindeki gaz hacmi basınç nedeniyle değişiklik gösterebileceğinden ve ani görme kaybına neden olacağından belirli bir süre geçip gaz eksilmeden uçakla yolculuk seyahat yapmaları ya da yüksek rakımlı yerlere çıkmaları sakıncalıdır.

 Vitrektomi ameliyatı uygulanan hastalarda düzenli aralıklarla takip gereklidir. Bu kontrol muayenelerinde gerekirse ilave lazer ya da cerrahi müdahaleler yapılabilir.

Vitrektomi ameliyatı sonrası görme düzelir mi?

Göz doktorları tarafından, ameliyat sonrası görme tahmini yapmanın en zor olduğu ameliyat vitrektomi ameliyatıdır.

Vitreus ve retinayı etkileyen sistemik (şeker ve hipertansiyon gibi) yada herhangi bir göz hastalığı varsa, ilaç veya lazer gibi çeşitli tedavi yapılır, ancak hastalık ilerlemesi durdurulamazsa hastalara vitrektomi ameliyatı uygulanmaktadır. Maalesef şu anki tıp biliminin ulaştığı teknoloji ile suni göz içi retina üretilmemiştir.

Sonuç olarak ameliyat sırasında hasarlı, daha önce lazer, iğneler yapılmış veya travma almış retina dokusu tamir edilmeye çalışılır. Yani anlaşılacağı üzere vitrektomi ameliyatı ile doku değişimi değil, doku tamiri yapılır.

Ameliyatın anatomik başarısı, belirlenen bu hedeflere ulaşmaktır, fonksiyonel başarıya, yani sinir dokusu olan ve yenilenmeyen retinada (ağ tabaka) elde edilebilecek görme düzeyi ancak ameliyattan belli bir süre sonra belirlenebilir.

Elbette bu sonuçlar görmeyi sağlayan hassas yapılarının operasyon öncesinde ne kadar etkilenmiş olduğu ile de ilgilidir. Daha önceki hasar az ise ameliyat sonrası görme artışı çok, etkilenme çok ise görme seviyesinde artış az olur.

Vitrektomi ameliyatı riskli midir?

Vitrektomi ameliyatı da diğer göz içi ve hatta göz dışı ameliyatlarda da olduğu gibi bazı riskler taşır, bunların başlıcaları;

 Göz içinde ve/veya retinada kanama

 Retina dekolmanı

 Özellikle retina dekolmanı hastalarında retina yüzeyinde zar gelişmesi, yeniden yırtık oluşması ve retina dekolmanının tekrarlaması

 Katarakt gelişimi ya da mevcut kataraktın ilerlemesi  Özellikle gaz ya da silikon enjeksiyonu yapılan hastalarda geçici ya da kalıcı şekilde göz içi basıncında yükselme

 Nadiren de olsa göz içinde yaygın iltihaplanma.

Retina yırtıklarında daima vitrektomi ameliyatı gerekir mi?

Retinada yırtık oluşumu genellikle retina dekolmanı yani retinanın altına sıvı girişi ve yapışık olduğu bir alt tabakadan ayrılmasıyla birlikte olur.

Ancak retinada yırtığın erken tespit edilebildiği henüz retina dekolmanı gelişmemiş hastalarda, yırtık çevresine lazer uygulaması genellikle yeterli tedaviyi sağlamaktadır.

Retina dekolmanının ilerlediği durumlarda ise lazer tedavisinin etkinliği yoktur ve vitrektomi ameliyatı gereklidir.

Düzenleme Tarihi: 13.06.2019

Источник: https://www.batigoz.com/vitrektomi

Vitrektomi Nedir? Vitrektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır? – Sağlık Ocağım .NET

Vitrektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Vitreus, göz küresinin iç kısmını dolduran, jel kıvamında şeffaf bir dokudur. Göz hacminin yaklaşık üçte ikisini oluşturur ve gözün anatomisinin oluşmasında yardımcıdır. Gözün özellikle arka segmentinin hastalıklarında vitrektomi ameliyatı yapılır. Vitrektomi sonrası vitreus jelinin yerini hümor aköz denilen göz içi salgısal sıvı doldurur.

Vitrektomi işlemi (Pars Plana Vitrektomi), 0.5 veya 1 mm’den daha ince çaplı kesici ve emici bir alet yardımı ile gözün içerisine girilir ve gözün arka kısmında geniş alandaki boşluğu dolduran jeli (vitreusu bulunduğu kısımdan ayırıp kısmi ya da tamamen boşaltma işlemidir). Vitreus boşaltılması vitreoretinal cerraha, retinaya ve retinada oluşan hastalıklara ulaşmasında kolaylık sağlar.

Vitrektomi ameliyatı neden yapılır?

Vitrektomi ameliyatının amacı göz içi sıvısını (vitreus) içindeki kanamaların, çekintiye neden olan bantların, göz içi yabancı cisim varlığı ya da enfeksiyon varlığı nedeni ile temizlenmesi ve retinanın (gözün sinir ağı tabakası) yeniden eski anatomik yapısına kavuşması için yapılır.

Kanamalar, iltihap hücreleri, yabancı cisimler ve skar dokuları algılandığı retina tabakasına ulaşmasına engelleyerek görme yeteneğini bozar ve bu durumların vitrektomi ile düzeltilmesi sağlanır. Bu durumların tedavisi vitrektomi ameliyatı ile yapılmaz ise gözlerde görme kaybı veya körlük gelişebilir.

Vitrektomi ameliyatı hangi göz hastalıklarında yapılır?

Vitrektomi gerektiren göz hastalıkları

Vitrektomi ameliyatı gerektiren birçok göz problemi vardır.

Vitrektomi ameliyatı, diyabetik retinopati (şeker hastalarında görülen göz sorunları), vitreus kanamaları (göz içi kanama), makula deliğinde (görme merkezinde delik), makular pucker (görme merkezinde kırışıklık), retina dekolmanı ve yırtılması (göz sinir ağı tabakası kopması), uzun süre oksijen çadırında kalan bebeklerde oluşan prematüre retinopatisinde, katarakt ameliyatından sonra göz içinde lens kalıntısı ve diğer göz ameliyatları sonrası gözde gelişebilecek enfeksiyonlarda, göz yaralanmaları tedavisi ve göz içi yabancı cisim çıkartılması gibi göz sorunlarında vitrektomi ameliyatı yapılır.

Vitrektomi ameliyatı nasıl yapılır?

Vitrektomi ameliyatı bölgesel ya da genel anestezi altında yapılır. Vitrektomi ameliyatı gözün rengini veren iris tabakası önündeki yuvarlak, şeffaf saat camı gibi görünen aladuran kornea alanın dışındaki beyaz kısmındaki skleraya mikro kesi ile 3 giriş yapılarak, genellikle Pars Plana adı verilen renkli bölgeye yakın alandan ameliyat yapılır.

Girişlerden biri göz içi basıncını düzenleme amaçlı sıvı vermek için, diğer girişlerde görüntü amaçlı ışık kaynağı için ve vitrektör (kesici ve emici alet) girmesi için kullanılır.Gözdeki hastalığın tipine ve ciddiyetine göre gözün içine sıvı yerine hava, gaz ve silikon gibi tampon madde verilmesi gerekebilir.

Hava veya silikon, ameliyat sonrası gözdeki hastalığın tedavisi, göz içinde kaldığı sürece devam eder. Bu maddelerden silikonun tekrar geri alınması söz konusu olabilir. Diğer konulan maddeler ise kendiliklerinden emilir. Gözün içerisinde bu maddeler durduğu sürece görmede 1 hafta veya 1-2 ay kadar azalma olur. Son yıllarda genellikle dikiş uygulamadan ameliyat yapılabilmektedir.

Vitrektomi ameliyatı sonrası göz problemleri olur mu?

Vitrektomi ameliyatı sonrası hava ve gaz verilenlerde 3 gün veya 3 hafta kadar yüzükoyun pozisyon verilir.

Göz içi basınç ameliyattan sonra yükselerek görmeyi oldukça etkileyecek kadar retinanın besleyici damarını tıkayabilir.

Ameliyatın en sık görülen yan etkileri katarakt oluşmasına neden olması, tekrar kanamanın gelişmesi, retinanın yerinden ayrılması gibi yan etkilerdir. Bu tür sorunlar nedeni ile tekrar ameliyat gerekebilir.

Vitrektomi ameliyatı sonrası iyileşme süreci nedir?

Vitrektomi ameliyatından sonra görmenin ne kadar sürede başlayacağının tahmini oldukça zordur. Vitreus ve retinayı etkileyen şeker hastalığı, hipertansiyon ya da göz hastalığı varlığında ilaç tedavisi veya lazer tedavisi uygulanır. Bu tedavilerin yetmediği durumlarda vitrektomi yapılmaktadır.

Henüz suni göz içi retina üretilmemiştir dolayısı ile vitrektomi ameliyatı ile hasarlı olan, daha öncesinde lazer tedavisi uygulanmış olan, iğne tedavisi yapılmış ve travma görmüş olan retina dokusu tamir edilmektedir. Kısacası vitrektomi ameliyatı ile doku değişimi değil, doku tamiri gerçekleştirilir.

Ameliyatta amaçlanan hastanın görmesini düzeltmek, ağrısı var ise ağrısını geçirmektir. Ameliyatın başarılı geçip geçmediği ameliyattan belli bir süre sonra anlaşılabilir. Ameliyatın başarı oranı görmeyi sağlayan hassas yapıların ameliyat öncesi ne kadar hasar gördüğüne göre değişir. Ameliyat öncesi hasar az ise görmede çok, ameliyat öncesi hasar çok ise az başarı sağlanır.

Vitrektomi ameliyatından sonra nelere dikkat edilmeli?

Vitrektomi ameliyatı sonrası

Vitrektomi ameliyatı sonrası eczaneden alınan temiz kapama pamukları veya bantları ile her gün değiştirmek üzere ilk göz kontrolüne kadar göz kapalı tutulur.

Doktor farklı bir şey söylemediği sürece hasta vitrektomi ameliyatı sonrası 1 hafta sadece vücudunu yıkamak şartı ile banyo yapabilir. Göze su değmemelidir. Göz çevresi ıslak pamuk ile temizlenebilir. İlk kontrol sonrası hastanın doktoru izin verir ise göz kapalı olarak banyo yapılabilir.

Göz ve göz çevresi temiz olmayan mendil ya da kağıt havlu ile silinmemeli, göze baskı uygulanmamalıdır.

Vitrektomi sonrası hasta hastaneden ayrılırken kullanacağı damlalar, ilaçlar ve göz içine hava, gaz ve silikon verilip verilmediği hakkında bilgi almalıdır.

Vitrektomi ameliyatı sonrası gözde ağrı, batma hissi olabilir ve bu şikayetler normaldir. Gerekir ise doktor bunlar için ağrı kesici ilaç verebilir.

Vitrektomi ameliyatı sonrası hastanın baş pozisyonu önemlidir. Bu nedenle doktordan nasıl yatacağı, ne kadar süre bu yöntemi uygulayacağı hakkında bilgi alınmalıdır.

Vitrektomi ameliyatı sonrası hastanın göz içine gaz verilmiş ise görmesi 2-6 hafta kadar çok az olur ve bu normaldir. Göz içine gaz verilen hastaların uçak binmesi yükseklere çıkması yasaklanır.

Vitrektomi ameliyatı sonrası başka bir sorundan dolayı genel anestezi uygulanması gerekir ise doktorun bu konuda bilgilendirilmesi gereklidir.

Vitrektomi sonrası göz içine verilen gaz çekildikten sonra az bir ihtimal olarak retina dekolmanı veya kanamanın tekrar etmesi riski vardır. Bu nedenle doktor kontrollerine zamanında gidilmelidir.

Vitrektomi ameliyatında göz içine silikon yağı verilmiş ise bu yağ çoğunlukla 3-6 ay kadar gözde kalır ve sonrasında bunun alınması için tekrar cerrahi müdahale gerekir. Gözde silikon olduğu sürece göze zarar verme ihtimali olduğu için belli aralıklar ile kontrollere gidilir.

Vitrektomi ameliyatından sonra gözde ani başlayan ya da giderek artan ağrı, kızarıklık, görme seviyesinde düşüş gibi şikayetler olur ise mutlaka doktora baş vurulmalıdır.

Göz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: https://www.saglikocagim.net/vitrektomi-nedir-vitrektomi-ameliyat/

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.