Vücudun Gizli Tehlikesi “Aort Anevrizması”

Aort Anevrizması, Tanımı, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Vücudun Gizli Tehlikesi “Aort Anevrizması”

Aort anevrizmasının nasıl bir hastalık olduğu, belirtilerinin neler olduğu, hangi yollarla tedavi edildiği ve türlerinin neler olduğu üzerine makale.

Aort Anevrizması

Vücuttaki aort sistemi

Aort insan vücudunda kan dolaşımından sorumlu olan ana damardır. Bir atardamar olan aort aynı zamanda en geniş olan damarımızdır. Bu nedenlerle aortta meydana gelebilecek olan herhangi bir rahatsızlık ciddi yaşamsal problemlere neden olabilmektedir. Bu problemlerin en önemli ve tehlilerinden birisi aort anevrizması denen hastalıktır.

Aort atardamarının zayıflaşan damar çeperlerinde meydana gelen balonlaşma durumu olan anevrizmalar patlarlarsa  atardamarlar kanı yüksek basınçlı olarak taşıdıkları için meydana gelebilecek olan herhangi bir kan sızdırma durumunda çok kısa bir süre içerisinde kan kaybından ölüme sebebiyet verebilmektedirler.

Anevrizmaların oluşmasının birden fazla nedeni olabilir. Kimi nedenler kişinin kendisinden kaynaklanabileceği gibi gibi nedenler de kalıtsal olabilirler. Bu hastalığa neden olanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Yüksek kan basıncı
 • Marfan sendromu
 • Damarlarda ateroskleroz oluşması
 • Seyrek görülse de sifilis hastalığı
 • İlerleyen yaş
 • Sigara kullanımı

Aortun çapı normalde 3 cm’dir. Anevrizma ise bu çapın 3 cm’den daha fazla olacak şekilde genişlemesidir. Cerrahi müdahale gerektiren boyut ise aortun çapının 5.5 cm’ye genişlemesidir.

Aort Anevrizmasının Türleri

Kalpteki sol ventrikülden gelen aort damarı göğüs bölgesinden geçtikten sonra karın bölgesinden kasıklara doğru iner. Aortun geçmiş olduğu bu bölgelerde meydana gelen anevrizmalar farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Bunlar:

 1. Torasik Anevrizma: Vücudun göğüs boşluğunda meydana gelen anevrizmalar
 2. Abdominal Anevrizma: Vücudun karın boşluğunda meydana gelen anevrizmalar
 3. Torakoabdominal Anevrizma: Göğüs kısmında oluşup karın boşluğuna kadar inen anevrizmalar

Bu bölgelerin dışında vücuttaki kalp, boyun, beyin gibi diğer yerlerde de anevrizmalar meydana gelebilmektedir. Bu nedenden ötürü bu semptomlara sahip olanlar çok dikkatli olmalı ve herhangi bir şüphe altında mutlaka doktora tedavi olunmalıdır.

Anevrizma türleri içerisinde en çok görülen rahatsızlık abdominal anevrizmadır. Diğer tüm türlerdençok daha fazla görülen bu rahatsızlıkta erkekler kadınlara kıyasla beş ile on kat arasında daha fazla bu hastalığa yakalanma riskine sahiptirler.

Yaş da diğer bir hastalık etkeni olup tüm anevrizma türlerinin yaş ilerledikçe ortaya çıkma ihtimali artmakta, 60 ile 80 yaş arasında ise en yoğun ve fazla şekilde görülmektedirler.

Genel olarak 65 yaş üzerinde bulunan nüfusta görülme oranı yüzde sekizdir.

Aort Anevrizmasının Belirtileri

Anevrizmalar oluştuktan sonra kimi zamanlarda hiçbir belirti ortaya çıkartmayabilirler. Kimi durumlarda hiçbir belirti ve işaret göstermeden yıllarca büyüyüp, genişleyebilirler.

Varlıkları gösterecek bir belirti göstermedikleri gibi eğer patlamazlarsa kişide herhangi bir rahatsızlığa neden olmazlar. Patladıkları durumlarda ise hayati teh oluşturabilirler ve kimi durumlarda ani ölümle bile neticelenebilirler.

Bu nedenle belirtiler iyi bir şekilde kontrol edilmelidir.

Hiçbir belirti göstermeyen anevrizmalar zaman geçtikçe ilerleyip büyüdükleri zaman semptomlarını göstermeye başlarlar. Fakat bazı durumlarda anevrizma ne kadar büyürse büyüsün patlayana kadar herhangi bir belirti göstermeyebilir. Ortaya çıkan belirtiler ise anevrizmanın türüne göre değişik şekillerde meydana gelmektedir.

Adominal anevrizmaların belirtileri karın bölgesinde ve sırtta hissedilen ağrı, ayaklarda ağrı ve üşüme olarak ifade edilebilir.

Eğer bu anevrizmalar patlarlarsa sırtta ve karın bölgesinde aniden oluşan şiddetli ağrı, baş dönmesi, bulantı hissi, kusma, baş dönmesi ve terleme gibi belirtilerle kendisini belli eder.

Patlayan bir anevrizmanın en büyük sonucu ise iç kanamanın hastayı şoka sokmasıdır. Kimi hastalar ise karınlarında sabit bir şekilde atım hissi deneyimlemektedirler.

Torasik anevrizmaların kendisini belli ettiği işaretler ise öksürük, sırtta, göğüste, çene ve boyunda hissedilen ağrı, nefes almanın zorlaşması, yutkunma güçlüğü ve ses kısıklığıdır. Periferik anevrizmalarda da kollarda ve bacaklarda oluşan ağrı, egzersiz kramplarının deneyimlenmesi hastalık belirtisi olarak kabul edilebilir.

Aort Anevrizmasının Tedavisi

Genellikle herhangi bir belirti göstermeyen ve işaret vermeyen anevrizmaların teşhisi çoğunlukla başka bir rahatsızlık dolayısıyla yapılan muayeneler esnasında şans eseri olarak gerçekleştirilmektedir.

Teşhisten sonra bu rahatsızlık için ilaçlı tedavi ve ameliyat olmak üzere iki farklı tedavi yöntemi vardır.

Tedavi edilmeyen anevrizma hastalarının yüzde ellisi anevrizma patlaması sonucu hayatını kaybettiği için bu rahatsızlığın doktor tarafından tedavisi oldukça önemlidir.

Ameliyatla tedavi açısından acil olarak operasyon uygulanması gereken durum ise anevrizma diseksiyonu oluşması durumudur. Böyle bir durumda vakit kaybetmeksizin hasta ameliyata alınarak acil olarak müdahale edilmelidir.

Diseksiyon aort damarının çeper katları arasında meydana gelen yırtıklar sonucu kanı buraya dolması durumudur.

Böyle bir durumda oluşan yırtıklar sonucu anevrizma patlarsa ölümle neticelenme ihtimali oldukça yükseldiği için oldukça ciddi bir durumdur ve ivedilikle tedavi edilmelidir.

Ameliyat şeklinin nasıl olması gerektiğine anevrizmanın bulunduğu bölgeye, yerleşimine, büyüklüğüne göre karar verilmektedir.

İlaçla tedavi seçeneği ise anevrizma küçükse büyümesini engellemeye yönelik, büyükse patlamasını engellemeye yönelik uygulanan iyi bir seçenektir. Bu seçenekte ilaç tedavisi ile anevrizmaya iyi gelen etken maddeler yardımıyla bu durumun hastanın gündelik yaşantısını engellemesinin önüne geçilmeye çalışılır ve aynı zamanda bu durumun oluşturabileceği risk faktörleri ortadan kaldırılır.

Aort anevrizmaları dolayısıyla ameliyat olan kişilere ameliyatın türüne, riskine, anevrizmanın boyutuna göre çeşitli oranlarda değişmekte olan özürlülük raporu verilmektedir. Bu oran genelikle yüksek oranlarda olmasa da anevrizmaya başka rahatsızlıkların eşlik etmesi durumunda bu oran artabilmektedir.

Kullanıcı Yorumları ve Oyları (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: //damarlari.com/aort-anevrizmasi.html

Aort Anevrizması Belirtileri, Nedenleri ve Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Vücudun Gizli Tehlikesi “Aort Anevrizması”

Zamanımızın oldukça tehli hastalıkları arasında yer alan aort anevrizmaları vücudun farklı bölümlerinde oluşabilmektedir. Genişlemenin derecesi yüksek olması konusunda ameliyat kesin çözümdür.

Belirtileri

Aort damar genişlemeleri eğer yüksek derecede değilse çoğu zaman herhangi bir belirti vermeden seneler boyunca hastanın bu rahatsızlıktan habersiz bir şekilde sorunsuz bir hayat sürmesine olanak verebilmektedir.

Bunun yanı sıra bu önemli arterlerin genişlemelerine bağlı olarak farklı rahatsızlıklar ve zorlayıcı, günlük hayatın kısıtlanmasına sebep olabilecek belirtiler de gözlemlenebilmektedir.

Bu önemli rahatsızlıklarda ortaya çıkan belirtiler, sorunun yaşandığı damarın yakın olduğuı organlara bağlı olarak değişiklikler gösterebilmektedir. Aort anevrizmalarının belirtileri arasında en sık rastlanılanları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Ses kısıklıkları
 • Göğüs bölgesinde, sırt bölgesinde, kolda, boyunda çene kısmında rastlanılan ağrılar.
 • Bel ve karın kısmında yaşanan ağrılar
 • Kan basıncında oluşan değişiklikler
 • Ayaklarda şişliklerin meydana gelmesi
 • Konuşma zorluğu oluşması
 • Baş ağrıları
 • Görmede yaşanan sorunlar
 • Nefes alıp verme sırasında yaşanan sıkıntılar
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Çabuk yorulma, halsizlik
 • Bayılmalar ve bilinç kayıpları oluşması

 Nedenleri

Yüzyılımızın en tehli rahatsızlıkları arasında yer alan aort anevrizmaları konusunda zamanında teşhis ve tedavi çoğu zaman hayat kurtaran oldukça önemli bir etkendir.

Yapılacak tedavide izlenecek yol belirlenirken, bu rahatsızlığın oluşmasına neden olan etmenler büyük önem taşımaktadır.

Bu rahatsızlık konusunda izlenecek tedavi yöntemi, rahatsızlığın oluşmasına etken olan neden odaklı olarak tespit edilmektedir.

Aort Anevrizmaları

Aort anevrizmalarının oluşmasına neden olan etkenlerin arasında en yaygın olanları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İlerleyen yaş unsuru
 • Aile geçmişlerinde daha önce aort arteriyle ilgili bir rahatsızlığın bulunması
 • Beyin damarlarında anevrizma oluşması durumları
 • Diyabet rahatsızlıkları
 • Alkol veya sigara tüketilmesi
 • Kolesterol ile ilgili rahatsızlıkları
 • Damarlarda meydana gelen iltihaplanmalar
 • Kullanılan hormon ilaçları
 • Bağ dokusunda meydana gelen rahatsızlıklar
 • Ağır kaldırmak
 • Aort kapaklarında doğuştan veya sonradan gelişen rahatsızlıklar
 • Yüksek tansiyon rahatsızlıkları
 • Damarlarda meydana gelen tıkanmalar
 • Hastanın geçmişinde kardiyolojik sistem rahatsızlıkları bulunması
 • Aşırı kilo alımları
 • Düzensiz ve sağlıksız beslenmeler
 • Aşırı baskı ve stres altında olmak
 • Hareketsiz bir yaşam stili
 • Ani geçirilen travmalar

Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Aort anevrizmaları; ölüm riski oldukça yüksek olan bir tablo çizen oldukça tehli bir sağlık sorundur. Hastanın damar çapı normal koşullar altında üç santimetre civarında olması gerekirken farklı etkenlere dayalı olarak genişlemeye başlar.

Bu genişleme beş santimetreye ulaşana kadar hasta açısından ölümcül bir risk oluşturmamaktadır. Bunun yanında kontrol altında tutulması ve antibiyotik tedaviyle kan sulandırıcı, damarları güçlendirici ilaçlarla tedavi edilmesi gerekmektedir.

Hastanın damar genişlemesi beş santimetreyi geçmesi durumunda artık risk oluşturmaya başlayan bu rahatsızlığın tedavisinde cerrahi yöntemler yavaş bir şekilde gündeme gelmeye başlar.

İlk olarak hastaya anjiyo yöntemiyle sorunlu damar üzerinde patlamasının engellemesi amacıyla stent uygulaması yapılır. Stentler kafes şeklinde minik cihazlardan oluşmaktadır.

Bu yapay kafesler genişleyen damarın içine yerleştirilir.

Stent uygulamasının işe yaramadığı veya yeterli olan başarıyı göstermediği durumlarda ameliyatla hastanın sorunlu olan damarı ya onarılır ya da vücuttan alınan başka bir damar veya yapay bir damar vasıtasıyla değiştirilir.

Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Pek çok rahatsızlık konusunda yüzyıllardır uygulan bitkisel tedavi yöntemleri bir süredir yine gündeme gelmiş ve farklı dallardaki hastalıkların gerek tedavisinde gerekse önlenmesinde başarılı sonuçlar vermiştir.

Aort damarlarında oluşan genişlemelerin nedenleri arasında önemli bir yer tutan yanlış ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları; sadece damarlar konusunda değil aynı zamanda kalp kası sağlığı konusunda da ciddi sorunlar oluşturmaktadır.

Yapılan araştırmalar sonucunda; uygulamalarla da başarısı kanıtlanmış bazı bitkilerin ve bitkisel kürlerin yanı sıra beslenme tarzında yapılan düzenlemeler de aort anevrizmaları konusunda hem tedavi edici hem de önleyici güce sahip olmaktadır.

Aort damar genişlemesi konusunda şifalı olarak kabul edilen bitkilere örnek olarak; aslan perçemi, siyah çekirdekli üzüm, hayıt tohumu, kediotu kökü, parahtisan bitkisi, oğul otu, ayırık otu, hindiba, alıç bitkisi, kantaron, civan perçemi, alıç bitkisi, zeytin dalı sayılabilir. Bu ve bunun gibi bitkiler gerek kürleri hazırlanarak, gerek çay gibi demlenerek gerekse kürler yapılarak kullanılmaktadır.

(1 votes, average: 5,00 5)
Loading…

Источник: //kalpritmi.com/aort-anevrizmasi.html

Abdominal Aort Anevrizması

Vücudun Gizli Tehlikesi “Aort Anevrizması”

Aorta insan vücudundaki en büyük kan damlasıdır. Kalbinizden başınıza ve kollarınıza, karınıza, bacaklara ve pelbisinize kadar kan taşır. Aorta duvarları zayıflarlarsa küçük bir balon gibi şişebilir veya dışarı çıkabilir. Karnınızdaki aort kısmında bu duruma abdominal aort anevrizması (AAA) adı verilir.

AAA'lar her zaman sorun yaratmaz, ancak rüptüre bir anevrizma hayati teh oluşturabilir. Bu nedenle, anevrizmadan tanı aldıysanız, hemen müdahale etmeseler bile doktorunuz sizi yakından izlemek isteyecektir.

AdvertisementAdvertisement

Çeşitleri

Karın aortik anevrizmasının tipleri nelerdir?

AAA'lar genellikle boyutlarına ve büyüdükleri hıza göre sınıflandırılır. Bu iki faktör, anevrizmanın sağlık etkilerini öngörmede yardımcı olabilir.

Küçük (5 cm'den daha küçük) veya yavaş büyüyen AAA'lar genellikle daha büyük anevrizmalara veya daha hızlı büyüyenlere göre rüptür riski daha düşüktür. Doktorlar sıklıkla bunları normal abdominal ultrasonografiyle onlardan daha güvenli şekilde tedavi etmeyi düşünüyorlar.

Büyük (5,5 cm'den büyük) veya hızlı büyüyen AAA'ların küçük veya yavaş büyüyen anevrizmalara kıyasla rüptür olma ihtimali çok daha yüksektir.

Rüptür, iç kanama ve diğer ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Anevrizma ne kadar büyük olursa, ameliyatla tedavi edilme olasılığı da o kadar yüksektir.

Bu tür anevrizmaların semptomlara ya da kan dökülmesine neden olması durumunda tedavi edilmesi gerekir.

Sebepler

Karın aortik anevrizmasının nedenleri nelerdir?

AAA'nın nedeni şu an bilinmiyor. Bununla birlikte, bazı faktörlerin kendileri için riskini artırdığı gösterilmiştir. Bunlar arasında şunlar bulunur:

Sigara

Sigara içmek, damar duvarlarına doğrudan hasar verebilir, böylece şişme ihtimali artar. Aynı zamanda yüksek tansiyon riskinizi artırabilir.

Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

Kan basıncı, kan damarlarınızın duvarlarındaki basınç seviyesini belirtir. Yüksek tansiyon, aort duvarlarını zayıflatabilir. Bu, bir anevrizmanın oluşma olasılığını artırır.

Vasküler inflamasyon (vaskülit)

Aorta ve diğer arterlerdeki ciddi inflamasyon AAA'lara zaman zaman neden olabilir. Bu çok nadiren olur.

Vücudundaki herhangi bir kan damarında anevrizma oluşabilir. Bununla birlikte, AAA'lar aortun büyüklüğü nedeniyle özellikle ciddî sayılır.

AdvertisementAdvertisementAdvertisement

Risk faktörleri

Kimin abdominal aort anevrizmasının riski altındadır?

AAA'ların ortaya çıkması daha muhtemeldir:

 • erkek
 • obez veya aşırı kilolu
 • 60 yaşın üstündeyse
 • ailenin kalp rahatsızlığı öyküsü ve
 • yüksek kan basıncına sahip hastalıklar
 • kan kollarında yüksek kolesterol veya yağ birikimine (ateroskleroz) sahipseniz (
 • )
 • yerleşik bir yaşam tarzı yaşarsanız, karnınız travma geçiriyorsa veya orta bölümünüzde başka hasar varsa
 • duman tütün ürünleri

Semptomlar

Karın aortik anevrizmasının belirtileri nelerdir?

Çoğu anevrizma patlamazsa semptom yoktur. Bir AAA yırtılırsa, aşağıdaki semptomlardan bir veya birkaçıyla karşılaşabilirsiniz:

 • Karnınızdaki ani ağrı veya sırtınız
 • karnınızdan veya karın bölgesinden pelvisinize, bacaklara veya kalçalarınıza yayılan ağrı
 • yıpranmış veya terli cilt
 • artmış kalp atış hızı
 • şok veya bilinç kaybı

Belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız derhal doktorunuzu arayın. Rüptüre bir anevrizma hayati teh oluşturabilir.

Advertisement Advertisement

Tanı

Karın aortik anevrizmasının teşhisi

Bir doktor karnınızı taramak veya incelemek için başka bir nedenle taranmadığında çoğu kez teşhis edilir.

Doktorunuz şüpheleniyorsanız, şurubunuzdan birine sahip olduğunuzdan şüphelenirseniz, midenizin sert olup olmadığını veya titreşen bir kitle içerdiğini hissederler. Ayrıca, bacaklardaki kan akışını kontrol edebilir veya aşağıdaki testlerden birini kullanabilirsiniz:

 • Karın CT taraması
 • karın ultrasonu
 • göğüs röntgeni
 • karın MR

Reklam

Tedaviler

Karın aortik anevrizmasının tedavisi

Anevrizmanın büyüklüğüne ve tam yerine bağlı olarak, doktorunuz hasar görmüş dokuyu onarmak veya çıkarmak için ameliyat yapabilirsiniz. Bu açık abdominal cerrahi veya endovasküler cerrahi ile yapılabilir. Yapılan cerrahi genel sağlığınıza ve anevrizmanın türüne bağlı olacaktır.

Açık abdominal ameliyat, aortunuzdaki hasar görmüş alanları kaldırmak için kullanılır. Daha invaziv cerrahi şeklidir ve daha uzun iyileşme süresine sahiptir. Anevrizma çok büyük veya çoktan kopmuşsa açık abdominal cerrahi gerekebilir.

Endovasküler cerrahi, açık abdominal cerrahiden daha az invazif cerrahi şeklidir. Aortunuzun zayıf duvarlarını stabilize etmek için bir greft kullanmayı içerir.

5. 5 cm'den daha küçük bir AAA için doktorunuz ameliyat yerine düzenli olarak gözlemlemeye karar verebilir. Cerrahide risk vardır ve küçük anevrizmalar genellikle kopmaz.

AdvertisementAdvertisement

Görünüm

Uzun vadeli görünüm nedir?

Doktorunuz açık abdominal cerrahiyi önerirse iyileşmeniz altı hafta kadar sürebilir. Endovasküler cerrahiden kurtarma işlemi yalnızca iki hafta sürer.

Cerrahinin ve iyileşmenin başarısı, AAA'nın kopmadan önce bulunup bulunmadığına bağlıdır. AAA yırtılmadan önce bulunursa, prognoz genellikle iyi olur.

Önleme

Nasıl bir abdominal aortik anevrizma önlenebilir?

Kalp sağlığına odaklanmak AAA'yı önleyebilir. Bu ne yediğinizi izlemek, egzersiz yapmak ve sigara gibi diğer kardiyovasküler risk faktörlerinden kaçınmak anlamına gelir. Doktorunuz yüksek tansiyonu veya kolesterolü tedavi etmek veya diyabetinizi kontrol altına almanıza yardımcı olmak için ilaçlar da reçete edebilir.

Sigara içmek ve diğer faktörlerden dolayı daha yüksek bir risk altında iseniz doktorunuz 65 yaşını doldurduğunuzda size AAA taraması yapmak isteyebilir. Tarama testi, aortunuzu çıkıntılar için taramak için abdominal ultrason kullanır. Ağrısızdır ve sadece bir kez yapılması gerekir.

Источник: //tr.medic-life.com/abdominal-aortic-aneurysm-15794

Поделиться:
Нет комментариев

  Leave a Reply

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.