Yapay Mesane Sosyal Hayatı Koruyor

Mesane (idrar Kesesi) kanseri tedavisinde yapay mesane

Yapay Mesane Sosyal Hayatı Koruyor

Bağırsaktan mesane (yapay mesane) yöntemi hastaların daha konforlu hayat sürmeleri için, normal idrar deliğinden idrar yapabilmelerini sağlayan bir ameliyattır. En önemli avantajı hayat kalitesini düşürmemesi ve sosyal olarak kabul edilebilir olmasıdır” diyor. Prof. Dr. Tahir Karadeniz mesane kanseri tedavisini anlattı.

Mesane kanseri sebepleri nelerdir?

Mesane, idrar kesesi diye isimlendirilen her iki böbrekten idrar yolları (üreterler) vasıtası ile gelen idrarı depolayan küreye benzeyen bir organdır.

Bu organın iç yüzeyinden kaynaklanan kötü huylu tümörlere mesane (idrar kesesi) kanseri denir. Mesane kanseri, erkeklerde kadınlardan daha fazla görülür.

Bilinen nedenlerin başında sigara ve bazı fabrika çalışanlarında kimyasal maddelerle temas gelir.

İdrar kokusundan mesane kanseri teşhisi mümkün hale geliyor

Belirtileri nelerdir?

En önemli belirtisi idrardan ağrısız kanama olması ve pıhtıların gelmesidir. Bunun dışında kanserin tiplerine bağlı olarak devamlı ağrılı idrar, devamlı idrar yaparken sonuna doğru yanma tabir edilen şikayetler de görülür. Bazen bu kanama gözle görülmeyebilir ama idrar tahlilinde rastlanır.

Teşhis (tanı) nasıl konulur?

Batın ya da Üriner Sistem Ultrasonografisi ile çoğu zaman mesanede kitle teşhisi kolayca konabilir, ayrıca damardan ilaç verilerek yapılan üst ve alt batın BT (Bilgisayarlı Tomografi) ile de tanıya gidilebilir.

Ancak bazen bu tetkiklerle kesin bir şey söylenemez ise o zaman teşhis kameralı videolu bir sistemle idrar kesesine idrar deliğinden girip idrar kesesinin içini görme yöntemiyle konulur.

Teşhis konulduktan sonra endoskopik kamera ile Kapalı TUR Tm (Trans Urethral Resection Tm) ameliyatı yapılır.

Genel Anestezi ya da bölgesel anestezi ile yapılabilir. İdrar deliğinden girilerek mesaneye ulaşıp kanserli bölümü mesanenin bütün tabakalarından da örnekler alacak şekilde özel bir elektrikli cihazla keserek çıkartılır. Ameliyattan ertesi gün hasta ayağa kalkar genellikle 2. veya 3. gün idrar sondasını çıkarıp taburcu olur.

Radikal sistektomi ameliyatı ne zaman gerekir?

Bu ameliyatta mesane, prostat, alt idrar yollarının bir kısmı, meni keseleri ve civardaki büyük damarlarının etrafındaki lenf dokuları çıkarılır. Eksiksiz yapıldığı takdirde 6-8 saat sürer, ameliyat sonrası hasta gerekirse en az 24 saat yoğun bakımda kalır, ertesi gün odasına alınır. Genellikle 10-14 gün sonra hastaneden çıkarılır.

Mesane Kanseri nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Radikal sistektomi ameliyatının belki de en önemli bölümü burasıdır. Lenf dokularını çıkarabilmek özel bir eğitim ve tecrübe gerektirir. Ancak bu ameliyatta ne kadar çok sayıda lenf düğümü çıkarılır ise hastaların yaşam süresi o kadar uzar ve lenf dokularında kanser varlığında ilave kemetorapi için hastalığın gerçekten ne kadar ilerlediği ya da ilerlemediği net biçimde ortaya konabilir.

Mesane çıkarıldıktan sonra hastalar nasıl idrar yapar?

En sık kullanılan yöntem “İleal konduit”dir. İki idrar borucuğu (üreterler) 12-15 cm’lik bir ince bağırsak parçasının bir ucuna bağlanır, bağırsak parçasının diğer ucu da karın cildine bağlanır.

Üreterlerden (idrar boruları) bu bağırsak parçasına gelen idrar, cilde yapışan bir torbaya dolar ve torba doldukça hastalar torbayı boşaltır. Ortalama 2-3 günde bir cilde yapışan torbanın değiştirilmesi gerekir.

Bu eski yönteme önemli bir alternatif “ortotopik mesane” diye adlandırılan yapay mesane (bağırsaktan mesane) yöntemidir.

Bağırsaktan yeni mesane ameliyatının avantajları nelerdir?

Mesanenin alınması gerekliliği doğmuş ise böyle büyük bir ameliyata hastanın karar vermesi çok kolay olmamakta ve bu gecikme hasta hayatını çok olumsuz etkilemektedir.

Bağırsaktan mesane (yapay mesane) yönteminin en önemli avantajı “hayat kalitesini düşürmemesi” ve “sosyal olarak kabul edilebilir olması”dır. Hastaların daha konforlu hayat sürmeleri için, normal idrar deliğinden idrar yapabilmelerini sağlamak için uygulanan bir ameliyattır.

Bağırsaklardan bir bölüm ayrılıp küre şekline sokulur ve böbreklerden gelen her iki idrar yolu buna bağlanır, bu yeni mesanenin bir tarafı da penis içi idrar yoluna bağlanır. Ameliyatın 15-18.

günleri arası hastanın idrar sondasını çıkarılıp yeni mesaneleri ile idrar yapma eğitimi verilir. İdrar yapmayı öğrenmek yaklaşık 4-5 gün sürer, bu süreç sonunda hastalar yeni mesanelerini tamamen boşaltabilirler.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/mesane-drar-kesesi-kanseri-tedavisinde-yapay-mesane/

Yapay mesane (bağırsaktan yapılan mesane)

Yapay Mesane Sosyal Hayatı Koruyor

Mesane (idrar kesesi ) kanserinin bazı türlerinde hastalığın yegane tedavisi mesane (idrar kesesi) nin çıkarılması ile sağlanabilir.

Sitenin mesane kanseri bölümünde de belirtildiği gibi mesane kanseri eğer derine yani mesane kas tabakasına sirayet ederse, yada kas tabakasına çok yaklaşmış çok sayıda ve büyük tümörlerin varlığında, yada TUT Tm ameliyatı ve BCG tedavisine cevap vermeyen hastalarda buradan uzak organlara yayılım (metastaz) olma ihtimali çok yüksektir.

Hasta hayatı için bu son derece olumsuz durumda tedavi amacıyla ürolojide “Radikal Sistektomi” diye isimlendirilen mesane, prostat, meni keseleri, büyük damarlar etrafındaki lenf dokularının çıkarıldığı ameliyatı yapmak gerekir. Mesane çıkarıldıktan sonra hastalar nasıl idrar yapıcak????.

Ürolojide bu amaçla birçok yöntem bulunmuş tur, ancak bunların içinde en sık kullanılan yöntem “İLEAL KONDUİT” dediğimiz iki idrar borucuğunu (üreterler ) 12-15 cm lik bir ince bağırsak parçasının bir ucuna bağlamak, bağırsak parçasının diğer ucunuda karın cildine bağlamaktır.

Üreterler den (idrar boruları) bu bağırsak parçasına gelen idrar cilde yapışan bir torbaya dolar ve torba doldukça hastalar torbayı boşaltırlar. Ortalama 2-3 günde bir cilde yapışan torbanın değiştirilmesi gerekir.

Bu eski yönteme önemli bir alternatif gelişmiş ülkelerde son 15 yıldır uygulanan, bizim de son 10-12 yıldır başarı ile uyguladığımız ürolojide “ORTOTOPİK MESANE “ diye adlandırılan YAPAY MESANE = BAĞIRSAKTAN MESANE yöntemidir. Bu ameliyat tekniğinde ince yada kalın bağırsaklardan yada ikisini birden kullanarak yeni mesane yapılır.

Ben İsviçrede aldığım eğitim sonrası ince bağırsakları kullanan yöntemi yaklaşık 10-12 yıldır uyguluyorum. Bu ameliyatta 50 cm bağırsak ayrılıp şekli ve fonksiyonlarının mesane (idrar kesesi) ye benzemesi, o görevleri yerine getirebilmesi açısından kendi üzerinde birkaç defa katlanarak bir “küre” şekline getirilir.

Böylece kapasitesi, yani iç hacmi idrarı depolayabilmek amacıyla genişletilmiş olur. Küre şekline getirilmiş bağırsaktan mesanenin bir ucuna iki üreter (idrar borusu) bağlanır (anastomoz yapılır), yeni küre şekline getirilmiş bağırsaktan mesanenin diğer ucu ise dış idrar yoluna anastomoz yapılır (bağlanır).

Bu ameliyattan sonra hastanın gündüz idrar kaçırmaması mesanenin çıkarılma ameliyatı sırasında idrar tutma kapağı (sfinkter) nın Hasar görmemesine bağlıdır, cerrah bu konuda çok tecrübeli ise böyle bir olumsuzluk olmaz.

Normal sağlıklı insanın idrar kesesi (mesane) kapasitesi 400 ml civarındadır, yani normal sağlıklı bir insan bu seviyeye kadar idrarını tutabilir, yapay mesane (bağırsaktan mesane ) ameliyatı yaptığımız hastalar yaklaşık 4- 6 ayda bu mesane kapasitesine ulaşıyorlar. Bağırsaktan mesane (yapay mesane ) yönteminin en önemli avantajı “hayat kalitesini düşürmemesi ve “sosyal olarak kabul edilebilir olması “ dır.

Doğru teknikle tecrübeli cerrahi ekip elinden çıkan ameliyat hastalara şunları sağlamalıdır.:

– Hastalar gündüz uyanıkken idrar kaçırmamalı – İdrarlarını rahatlıkla yapabilmeli – Yapay mesane leri tamamen boşalmalı, içeride idrar kalmamalı

– İdrar kültüründe üreme olmamalı

Ameliyat öncesi BT Ürografi Görüntüleri

Patoloji raporu:

· PTIIIa High grade TCC · 34 adet lenf tm (-) · Cerrahi sınırlar tm (-)

Yapılan Ameliyat:

Radikal Sistektomi + BLND + Ortotopik Üriner Diversiyon

Yapay Mesanenin Avantajları

– Sosyal olarak kabul edilebilir olması
– Mesanenin alınması gerekliliği doğmuş ise böyle büyük bir ameliyata hastanın karar vermesi çok kolay olmamakta ve bu gecikme hasta hayatını çok olumsuz etkilemektedir

ABD ve Avrupanın en önemli Üroloji kliniklerinde yapılan çok merkezli çalışmaların sonucunda teşhis konup mesanenin alınması gerekliliği doğduktan sonra bağırsaktan mesane ameliyatı yapılıcaksa ortalama karar verme süresi 3 ay iken, karında torba taşıma yöntemi önerildiğinde bunu kabul süresi ortalama 15 ay olarak bulunmuştur. Bu aradaki ciddi süre belkide hastaların hayatına mal olmaktadır.

– İlerlemiş mesane kanserinde ameliyattan sonraki uzun dönemde dış idrar yolunda bu hastalığın tekrar görülme (nüks etme) ihtimali yapay mesane (bağırsaktan mesane ) de % 2.8 iken, torba takılan yöntemde % 11.2 dir.

Bu muhtemelen bağırsaktan oluşan salgıların koruyucu, engelleyici etkisine bağlıdır
– Yüksek riskli TI G3 ( TI High Grade ) mesane kanserlerinde tümör mesane içinde çok yaygın ise 3 ayda bir TUR Tm ameliyatı, Sistoskopi ameliyatı gibi çok yakın takip gerektirir; bunun dışında idrar kesesi içine tatbik edilen BCG nin ciddi olumsuz etkileri söz konusu olabilir.

Bu tip hastalar bu tekniğe daha rahatlıkla karar vermektedirler.

Ameliyat Sonrası Süreç

Önceleri makul bir süre idrar tutamayabiliyorlar, ancak bu en fazla 2-3 hafta sürüyor. Önceleri birkaç ay her 2 saatte bir idrar tam dolmasa bile yapay mesanelerini boşaltmalarını istiyoruz.

Zamanla yapay mesanelerinin kapasitesi normale yaklaştıkça buna gerek kalmıyor. Hastalar geceleri önceleri 1.5-2 saatte bir uyanıp idrar yapıyorlar, eğer bunu yapmazlarsa gece idrar kaçıyor, yada gece prezervatif sonda takıyorlar.

Zaman ilerledikçe gece saat kurup uyanma aralıklarıda artıyor.

Yapay Mesane (Bağırsaktan Yapılan Mesane) İle İdrar Yapmak

Bu konuda ne yazıkki bu ameliyatı bilmeyen başka meslektaşlarımızın yanlış bilgilendirmesi ile hastalarımızda bir endişe oluyor. Ancak asla böyle bir şey bizim hastalarımız için söz konusu değil; bunu hastalarımıza gösterebilmek ve onların endişelerini bitirmek amacıyla bu ameliyatı uyguladığımız hastalarımızın “idrar yapmalarını “ video kaydı yapıp hem web siteme hem .

com a koydum. Benim web sitemde “videolar bölümünde bu videolar başlığını tıklayarak hastaların nasıl idrar yaptıklarını görebilirsiniz.

Bu hastalarım arasında 10 yıl önce yapılan ve 1 ay önce yapılan çeşitli hastalarımın idrar yapma çekimlerini özellikle koydum; çünkü uzun zaman diliminde nasıl idrar yapıcağım, sonda takmak zorundamı kalıcağım gibi endişeler sona ersin.

İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!

Bu makaleye oy verin :

Puan : 5 / Oy veren : 1 kişi

Источник: https://www.doktorsitesi.com/makale/yapay-mesane-bagirsaktan-yapilan-mesane

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    ×
    Рекомендуем посмотреть