Yaşlılarda Beslenme Sorunları

65 Yaş üstü yaşlılarda sağlıklı ve yeterli beslenme kritik öneme sahip

Yaşlılarda Beslenme Sorunları

Etkinlik sonrası yapılan basın toplantısında, Akademik Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler, Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr.

Gülistan Bahat Öztürk ve Nestle Health Science Türkiye Genel Müdürü Hanzade Yaz hazır bulundu.

Toplantıda altmış beş yaş ve üzerindeki bireylerin yeterli ve sağlıklı beslenmesi, kas kaybının engellenmesi, bilinçsiz diyet ve kilo kaybının zararları konuları ele alındı.

Akademik Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr.

Deniz Suna Erdinçler, “Geriatri, altmış beş yaş ve üstü bireylerin hastalıkları, fonksiyonel durumları, sosyal yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen bilim dalıdır. Amacı yaşlının mevcut sağlığını korumak, hastalıklarını tedavi etmek, bağımsız olarak yaşamını sürdürmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Basit bir tanımlama ile Geriatri “yaşlı tıbbı”dır. Toplumların yaşlanması 20. yüzyılla gelişen bir kavramdır. Dünya nüfusunun yaşlanması ile Geriatri ve Gerontoloji Bilim Dallarına ihtiyaç artmıştır. Türkiye’de yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 17 artarak 7 milyon kişi olmuştur.

Yaşlanmayla birlikte hastalık sayısı ve kısıtlılıklar artmakta, bunda rol oynayan faktörlerden biri olan beslenme, yaşlıda daha da önemli hale gelmektedir.

Kampanya ile Huzurevlerinde veya toplum içinde yaşayan yaşlı bireyleri ve toplumu, doğru beslenme ve diyet konusunda bilinçlendirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Uzmana Danışmadan Diyet Yapılmamalı

İleri yaşlarda kilolu olmanın zayıf olmaktan daha iyi olduğu, bunu sağlarken de proteinden zengin beslenmenin gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Erdinçler, “İştah azalması ileri yaşlarda sık karşılaşılan bir durumdur.

Yetersiz beslenen yaşlılarda; kas kütlesinde ve kas gücünde azalma düşme ve kırık riskini artırır, fiziksel kapasiteyi azaltır, yaşlıyı bağımlı hale getirir. Uzmana danışmadan yaşlının zayıflamak için diyet yapması doğru değildir.

Yapılan çalışmalar normal veya fazla kilolu olan yaşlıların hastalıklarının tedavisinin başarı oranlarının zayıf olanlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür” dedi.

3 Yaşlıdan İkisi Öğün Atlıyor

Yaşlı bireylerde yeterli ve doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan ise “Üç yaşlıdan ikisi bir öğünü atlamakta, günlük enerji ve besin ihtiyacını karşılayamamaktadır.

Yaşlılarda öğün atlanması yetersiz beslenmenin bir göstergesidir. Genellikle sabah kahvaltısı atlanmaktadır. Tüm gece açlık sonrası güne sağlıklı başlayabilmek için mutlaka sabah kahvaltısı yapılmalıdır. Kahvaltı yapmak kadar kahvaltıda tüketilen besinlere de dikkat edilmelidir.

Çay yerine süt, taze sıkılmış meyve suları veya bitki çayları tercih edilmelidir.

Yaşlıların sağlıklı beslenmesi için reçel, yağ gibi sadece enerji içeriği yüksek besinler yerine az yağlı peynir, yumurta gibi protein değerleri yüksek, domates-salatalık gibi vitamin ve mineralleri zengin besinler tercih edilmelidir.

Her ana öğünde besin çeşitliliği sağlanarak, ihtiyaç duyulan miktarlarda besin tüketilmelidir. Yine farklı öğünlerde, aynı besin grubundan farklı besinler seçilerek çeşitlilik sağlanmalıdır. Sebze-meyve tüketimi artırılmalı, şeker ve doymuş yağ tüketimi ise azaltılmalıdır.

Su ve diğer sıvılar da yeterli miktarda tüketilmelidir” diye konuştu.

Yaşlılarda Kas Kaybı Yürüyüş Hızıyla Da Anlaşılabilir

Yaşlanma ile oluşan kas kaybı olarak adlandırılan sarkopeni hakkında bilgi veren Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr.

Gülistan Bahat Öztürk, “Tüm yaşlılarda yaşlanmanın sonucu olarak kas kaybı oluştuğunu bilmeli, sarkopeni açısından değerlendirmeliyiz. Baldır çapı ölçümü ile kas miktarını değerlendirebiliriz.

Türkiye verilerine göre baldır çapı sonucu 33 cm’den küçükse kas kaybı anlamına gelmektedir.

Yaşlılarda beslenme bozuklukları tanı ve tedavi yöntemleri

Kas işlevini, yürüme hızı ve el kavrama gücü ile de tespit edebiliriz.

Yürüme hızı, düz bir zeminde olağan yürüme hızında 4 metre yüründüğünde metrede 0,8 saniyenin altına kalırsa kaş işlevselliğinde azalma olabileceğine işarettir.

Sarkopeni yaşlılarda sık, hastalıkları olan yaşlılarda daha sık görülmektedir. Ankara’da bir huzurevinde, 65 yaş üzeri bireylerde yapılan çalışmada sarkopeni sıklığı %29 olarak bulunmuştur.” dedi.

Yaşlılar Protein Ağırlıklı Beslenmeli

Zayıf veya kilolu olmak fark etmeksizin, kas kaybını önlemek için yeterli proteinden zengin beslenmenin gerekli olduğunun altını çizen Öztürk, “Proteinler kaslarımızın yapı taşıdır. Her öğünde protein içeren gıdalardan tüketilmelidir.

Protein yapımının azalması, protein yıkımının artması, sinir-kas bütünlüğünün bozulması, kastaki yağ miktarının artması sarkopeniye neden olmaktadır. Hareketliliğin azalması ve yetersiz beslenme sarkopeni için risk faktörleridir.

” ifadelerini kullandı.

65 Yaş Üstünde Beslenme Bilinci Oluşturmayı Amaçlıyoruz

Toplantıda konuşan Nestle Health Science Türkiye Genel Müdürü Hanzade Yaz ise, “Nestlé Health Science hastalar, doktorlar, diğer sağlık profesyonelleri ve tüketiciler için sağlık yönetiminde beslenmenin tedavi edici rolünü odağına almaktadır.

Bu beslenme alanının adına terapötik (tedavi edici) beslenme diyebiliriz. Bu yönüyle geliştirdiğimiz ürünler gıda ve ilaç arasında bir alana hitap etmektedir. Beslenmenin sağlık üzerine etkisinin olduğu her alana bizim odak alanımız diyebiliriz.

Yaptığımız işleri üç alanda topluyoruz. Birincisi, akut ve spesifik hastalıkların tedavisine destek veren geri ödemeli medikal beslenme ürünleri. Şu an Türkiye’de sadece bu alanda faliyet gösteriyoruz.

Ürünlerimiz, beslenme desteği gereksinimi olan yaşlı bir hastadan pediyatrik bir hastaya, aynı zamanda yaşamsal anlamda kritik desteğe ihtiyacı olan bir kanser hastasından bir yoğun bakım hastasına kadar pek çok hastalığın yönetiminde tedavi bütününün bir parçasıdır.

İkincisi, tüketici sağlığı ve tüketici bakımı. Burada daha çok korumaya yönelik ürünlerimiz var. Geri ödemesi olmayan ve daha çok eczanelerde satılan ürünler.

Üçüncüsü ise henüz araştırma aşamasında olan beslenme çözümleri ki, burada doğrudan terapötik (tedavi edici) ürünleri geliştiriyoruz.

Nestle Health Science hayatın her evresinde özel gereksinimleri olan tüketicilere, bilime dayanan beslenme ürünleri ve hizmetleriyle sağlık konusunda destek sağlayarak yaşam kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olmaktadır.

Yoğun ilaç tüketimi yaşlılarda ciddi riskleri yaratıyor

Bu proje ile yaşlılıkta bilinçsiz yapılan diyetin önüne geçmeyi amaçlıyor ve yaşlılarda artan protein ihtiyacının karşılanması için öğün atlanmamasının önemini vurguluyoruz.

Yüksek proteinli diyetlerden oluşan beslenme tavsiyeleri ile 65 yaş üstü bireylerde beslenme bilinci oluşturulmasına yardımcı olmak niyetindeyiz.

Akademik Geriatri Derneği’ne böyle bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer alma fırsatını bize verdikleri için çok teşekkür ederiz.” dedi.

Etkinliğin gerçekleştiği Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan yaşlı bireyler de söz alarak, “Bu merkezde haftanın üç günü spor derslerine katılıyoruz, yoga yapıyoruz, düzenli ve sağlıklı beslenme imkanları mevcut, sosyal aktiviteler konusunda da oldukça iyiyiz” sözlerini ifade ettiler.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/65-yas-ustu-yaslilarda-saglikli-ve-yeterli-beslenme-kritik-oneme-sahip/

Yaşlılarda Beslenme ve Diyet

Yaşlılarda Beslenme Sorunları

Yaşlanma beden yapısı ve işlevlerinde süregelen değişikliklerin sonucudur. Her canlı gibi insanda yaşlanmaktadır. Yaşlanmanın nedenleri arasında bazı varsayımlar ileri sürülmüştür. Bunlardan başlıcaları; genetik şifrede hata birikmesi, telomer kaybı, protein glikozlaşması ve oksidasyon stresidir.

 Yaşlanma hızının yavaşlatılması, yaşa bağlı hastalıkların azaltılarak yaşam kalitesinin artırılması, istenen durumlardır.  Bunun için de kişinin yaşam boyu, boya uygun beden ağırlığını koruyacak beslenme ve yaşam biçimini alışkanlık haline getirmesi gerekir.

Yaş ilerledikçe yaşlılarda beslenme daha da önem kazanmaktadır.

Yaşlıların beslenme düzeninde en önemli hususlar şunlardır:

 • Glisemik yükü düşük yiyecekler tüketilmeli
 • Antioksidanlardan zengin gıdalara sofralarda yer verilmeli
 • Tüm besin ögelerine olan gereksinim karşılanmalı
 • Yeterli ve dengeli beslenme ve aktif fiziksel gereksinme karşılanmalı.

Ülkemiz ve dünyada yaşam süresi uzamıştır. Yaşam süresinin uzamasında; tıp, teknoloji ve beslenme biliminin gelişmesi, öldürücü enfeksiyonların ve beslenme yetersizliğinin önlenmesi, doğurganlığın azaltılması etkili olmuştur. Yaşlı nüfusu her geçen gün arttığından bu dönemi en sağlıklı şekilde geçirebilmek için yaşlılarda beslenme düzenine dikkat edilmelidir.

 Yaşlılarda Ölüm Nedenleri

2005 yılında yapılan araştırmaya göre ilerleyen yaşlarda en çok görülen ölüm nedenleri:

 1. Koroner kalp hastalığı
 2. Kanser
 3. Serebrovasküler hastalıklar
 4. Solunum sistemi hastalıkları
 5. Diyabet

Tüm bu hastalıkların beslenme düzeni ile yakından ilişkisi, yaşlılarda beslenmenin önemini bir kez daha göstermektedir.

Yaş ilerledikçe fizyolojik ve metabolik değişikliklerin başlıcaları şunlardır:

►Beden Görünümünde değişme

►Sinir Sisteminde Değişme

►Hormon Salgılarında Değişme

►Sindirim ve Dolaşım, Boşaltım Sisteminde Değişme

►Metabolizma Hızında Azalma

►Besin Alımında Azalma

►Bağışıklık Yeterliliğinde Azalma

►Serum Lipitlerinde Değişme (Kolestrol, trigliserit)

Yaşlılarda görülen bu değişimler, ancak sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite ile en hafif şekilde atlatılabilir.

Yaşla Beden Bileşiminde Değişme

Yaşın ilerlemesiyle birlikte, kemiklerin mineral içeriği azalır. 70 yaşında gençlikte ki kalsiyumun kadında %60’ ı erkekte %76’ sı kalır.

Kadınlarda özellikle menopozla birlikte kas-kemik kitlesinde önemli azalış olur. Kalsiyum emilimini azaltıp atılımını artıran faktörler kemik yoğunluğunun azalmasını daha da hızlandırır.

Yaşlılarda beslenme alışkanlıkları vücut bileşimi üzerinde önemli bir yere sahiptir.

Yaşlılarda Beslenme Durumunun Yaşlanma Hızına Etkisi

Yaşlıların %65 inde kronik rahatsızlıklar bulunmaktadır. Beslenme-sağlık-yaşlanma etmenleri sürekli etkileşim içindedirler.

Kişinin çocukluk, gençlik ve yetişkinlik döneminde uyguladığı beslenme alışkanlıkları, yaşlılık dönemindeki sağlık sorunları arasında bir ilişki bulunmuştur.

Bu sağlık sorunlarını en aza indirip yaşam süremizi uzatmak için bazı şeyleri alışkanlık haline getirmeliyiz.

Yaşlılarda beslenme ve hayat tarzı değişiklikleri yaşam süresini ve yaşam kalitesini büyük ölçüde arttırmaktadır

Bu dönemde;

■Sigara, alkol, oburluk, açlık, aşırı tuz alımı ve gereksiz ilaç kullanımından sakınmak,

■Günlük hayatımızda; uyku, egzersiz, eğlence ve dinlenmeye dengeli şekilde yer vermek,

■Yeterli ve dengeli beslenmek. Antioksidanlardan zengin, öğün aralıkları düzgün olacak ve vücudun fiziksel uygunluğunu koruyacak şekilde beslenmek, sağlık için gerekli ve en önemli hususlardır.

Yaşlılarda Beslenme Önerileri

Yaşlılarda beslenme ilkeleri ve sağlıklı beslenme önerilerini şu şekilde sıralayabiliriz :

 1. Öğün sayısı arttırılmalıdır. Böylece her öğünde yenen miktar azaltılarak, sindirim güçlükleri önlenir.
 2. Diyetin sıvı miktarı arttırılıp tuz miktarı azaltılarak böbreklerin yükü hafifletilir.
 3. Diyetin enerjisi anormal durumlar dışında, kişinin vücut ağırlığını koruyacak şekilde ayarlanmalıdır.(Obezite, hastalıklar, açlık vb…)
 4. Yaşlının ekonomik durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Olanaklara göre besinler seçilmelidir. Her öğünde dört besin grubundan besinlerin bir ya da birkaçının bulunmasına dikkat edilmelidir.
 5. Yaşlılarda diş sıkıntısı olduğu için çiğneme güçlüğü olan besinler, yumuşak ve sulu hazırlanmalıdır. Sindirimi güçleştiren yağlı kızartmalardan kaçınılmalı, yemekler nemli sıcaklıkta veya fırında pişirilmelidir.
 6. Ağır tatlılar (kadayıf, künefe…) ve hamur işleri yaşlıların diyetinde çok yer almamalıdır. Sütlü tatlılar (muhallebi, sütlaç, tavukgöğsü…) yaşlılar için daha uygundur. Yoğurt istenilen bir besindir. Tatlandırılarak da tüketilebilir.
 7. Çay ve kahve milletçe vazgeçilmezimizdir. Yaşlılarda aşırıya kaçmayacak şekilde (günde 2-3 kez) tüketebilirler. Sinir sistemine de olumlu etki ederek besinlerin sindirilmesinin kolaylaştırabilir.(bkz: çayın ve kahvenin faydaları ve zararları)
 8. Karbonhidrat kaynağı olarak glisemik yükü düşük tam tahıl ürünleri, kuru baklagiller, sert kabuklu meyveler ve sebzeler tercih edilmelidir. Saf karbonhidratlardan uzak durulmalıdır. Diyet tüm vitamin ve mineralleri karşılayacak düzeyde olmalıdır.
 9. Kanda homosistein (bir aminoasit) ve metilmalonik asit düzeyinin yüksekliğiyle bilişsel işlevde gerileme arasında bir ilişki vardır. Bunun için B6, B12 ve Omega-3 yağ asitlerinden zengin besinlerle beslenmeleri gerekir. Ek olarak hekime danışmak şartıyla günlük 1 gram balık yağı alınabilir.
 10. Ayrıca depresif belirtiler gösteren yaşlılara ek olarak B6 ve B12 vitaminlerinin verilmesi uygun olur.

Her dönemde olduğu gibi yaşlılıkta da sağlıklı beslenme alışkanlıkları çok önemli bir yere sahiptir.

Yıllarca edinilen hatalı alışkanlıkların sonuçlarının görüldüğü bu dönemi, en rahat şekilde atlatmak yine ancak yeterli ve dengeli beslenme ile mümkündür.

O sebeple bu dönemde sağlığı geliştirmeye ve korumaya yönelik yaşam tarzı değişikleri yapılmalı, fiziksel aktivite düzeyi belirli ölçüde arttırılmalı, yaşlılarda beslenme ilkelleri dikkatli şekilde uygulanmalıdır.

Bu konuda daha detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki yorum bölümüne aklınıza takılanları yazınız!

Yorum yaptıktan sonra dilerseniz Beslenme Rehberim editörleri tarafından derlenmiş Ramazanda Beslenme (Sağlıklı Öğün Planı /İftar-Sahur) başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Источник: https://www.beslenmerehberim.net/yaslilarda-beslenme-diyet/

Yaşlılıkta Beslenme ve Şişmanlık

Yaşlılarda Beslenme Sorunları

Dünya sağlık örgütü, yaşlılığı 65 yaş ve sonrası için tanımlıyor.

Bu bilginin ışığında yaşlılıkta değişen metabolik ve fizyolojik değişimlerin beslenme biçimini doğrudan ilgilendirdiğini söyleyebiliriz.

Özellikle azalan enerji harcaması, enzim aktivitesi ve hormon düzeyleri nedeniyle kilo artışı, hipertansiyon, diyabet, kalp damar hastalıkları, osteoporoz gibi kronik hastalıklarla sıkça karşılaşılıyor.

Yaş ilerledikçe, enerji gereksinimi azalıyor. Bir çok vitamin ve mineral gereksinimi ise aynı kalıyor. Bu nedenle yaşlılıkta da yeterli ve dengeli beslenme büyük önem taşıyor. İnsanlar yaşamak için beslenmek zorundadırlar, ancak beslenme konusundaki sağlıksız alışkanlıklar ve davranışlar yaşla birlikte bazı sağlık sorunlarının da ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır.

Yaşlılığa bağlı hastalıkların önlenmesinde, geciktirilmesinde ve tedavi edilmesinde beslenme etkin bir rol oynamaktadır. Yenilen içilen her besinin vücut kimyasına olan etkileri yaşlılık döneminde sağlığı doğrudan etkiliyor. Örneğin aşırı tuz tüketimi olduğunda tansiyon normalin üzerinde çıkıyor.

Aç kalındığında ise kan şekeri düştüğü için halsizlik, güçsüzlük, hastalık hali ön plana çıkıyor.

Yaşlılıkta Hastalıklardan Korunma

Yaşlılıkta pek çok etkene bağlı olarak fonksiyonel bozukluklar ortaya çıkar. Hipertansiyon, damar sertliği, kalp yetmezliği, kemik ve eklem rahatsızlıkları, osteoporoz, diyabet, böbrek yetmezliği bunlardan bazılarıdır. Bu hastalıklara yakalanmamak veya yakalanma riskini en aza indirgemek için, beslenme açısından bazı tedbirler almak gereklidir.

 • Vücut ağırlığı normal sınırlarda tutulmalıdır. Şişmanlamaktan kaçınılmalıdır.
 • Diyette; doymuş yağ asitleri içeren katı yağları, tuzu, baharatlı ve ağır, sindirimi zor diğer gıdaları azaltmaları sağlanmalıdır.
 • Fiziksel açıdan ağır olmayan hareketleri- kültür fizik egzersizlerini düzenli olarak yapmaları sağlanmalı, çok ağır sporları yapmaları engellenmelidir. Günlük yarım saatlik hafif tempodaki yürüyüş yaşlılar için en uygun egzersizdir.

Yaşlılık Döneminde Beslenme İlkeleri

 1. Alınan kalori sınırlandırılmalıdır.

  Çünkü yaşlılıkta bazal metabolizma hızı ve fiziksel aktivite azalır. Dolayısıyla enerji ihtiyacı da azalmış olur. Eğer alınan enerji iyi ayarlanmazsa şişmanlık ve buna bağlı diğer hastalıklar gelişir.2- Öğün sayısı sıklaştırılmalıdır.

   

 2. Sık ve az yenmelidir.

  Bu özellikle sindirim sürecinin iyi işlemesi için ve kan şekerinin dalgalanmasını önleyici bir uygulamadır. Günde 3 ana öğün ve 3 ara öğünde beslenme sağlanmalı, gelişigüzel saatlerde yemek yemeleri önlenmelidir. Bir çok yaşlı birey çeşitli ilaçlar almaktadır ve yeme düzeni sağlanamazsa bu ilaçların etkisi azalmaktadır.

   

 3. Sıvı yiyeceklere ağırlık verilip, tuz azaltılmalıdır.

  Günde en az 2 litre su içilmeli, tu içeren turşu, salamura, tütsülenmiş besinlerin tüketimi en aza indirilmelidir.

   

 4. Osteoporoza bağlı kırık riskini azaltmak gereklidir.

  Kalsiyumdan zengin süt ürünlerini yeteri kadar tüketmeleri sağlanmalı, her gün düzenli güneşlenerek D vitamini ihtiyaçlarını gidermeleri sağlanmalıdır.Ayrıca düzenli egzersizin burada da önemi ortaya çıkar, düzenli egzersiz yapan yaşlıların kemik erimesine yakalanma riski daha düşüktür.

Yaşlılarda İdeal Kilo Hesaplanması

 1. Vücut Kütle İndeksi: Kilonun boyun karesine bölünmesiyle elde edilir. Yetişkinlerde ideali 21-25 arasında olması gereken I yaşlılık döneminde 23-27 arasında ideal kabul edilir.

 2. Kişisel Hesaplama: Yaşamı boyunca bireyin olduğu kilo, sağlık durumu, beden yapısı, alışkanlıklarına göre bireysel olarak ideal kilo hesaplaması yapılır. Diyetisyen ile birlikte görüşmeler esnasında bu değerlendirme yapılır.

Obezite yaşlılıkta yaşamı tehdit ediyor mu?

Obezite vücutta yağ oranının artması ve kilo fazlalığı ile ortaya çıkan uzun süreli enerji dengesizliğidir. Önemli endokrin ve metabolik hastalıklar arasında olan obezite çok önemli sağlık sorunlarından biridir. Yaşlılarda şişmanlığın bir çok hastalığa davetiye çıkardığı akıllardan çıkarılmamalıdır.

Obezite yaşlılıkta sık karşılaşılan bir problem midir?

EVET

Yaşlılıkta azalan enerji harcaması ve metabolizma hızı obezitenin oluşması için zemin hazırlar. Bu nedenle 65 yaşından sonra alınan enerji sınırlandırılmaya başlanmalıdır. Aksi takdirde ayda 1-2 kilo almı yılda 10-15 kiloları bulur ve obezite ortaya çıkar.

Beslenme alışkanlıkları gençlikte oluştuğu için, ileriki yaşlarda birey aynı alışkanlıkları sürdürmek ister. Bu nedenle ülkemizde özellikle yaşla beraber obezitede ciddi bir artış gözlenmektedir.

Yaşlılıkta Obezitenin Sebep Olduğu Hastalıklar

 • Diyabet (şeker hastalığı)
 • Kalp ve damar hastalıkları (kalp krizi, varis, damar tıkanıklığı, hipertansiyon gibi)
 • Kemik ve eklem hastalıkları ( artrit, gonartroz, osteoporoz vb)
 • Kolon, mide, meme vb kanserler
 • Sindirim sistemi hastalıkları
 • Diğer sağlık sorunları

Yaşlılıkta Obeziteyi Önlemek İçin Neler Yapılmalı?

 • Öncelikle artık daha az enerji harcadıkları göz önünde bulundurularak daha az enerji alımları sağlanmalıdır.
 • Yaşlılıkta çiğneme, tad ve koku alma, görme gibi duyularda hassasiyet azaldığı için bireye özgü olarak yiyeceklerin kıvam, renk ve tatları ayarlanmalıdır.
 • Her gün kendi işini görebilecekleri egzersizleri yapmaları sağlanmalı, mümkünse hafif yürüyüşler yapmaları sağlanarak hareketsizliğin önüne geçilmelidir.
 • Aldıkları ilaçlar göz önünde bulundurularak besin ilaç etkileşimlerine dikkat edilmeli, örneğin kortizonlu ilaç alanlarda tuz hiç kullanılmamalıdır.
 • Aşırı yağlı, kızartmalar, ağır tatlılar yerine fırında, haşlama yiyecekler ve hafif sütlü tatlılar tercih edilmelidir.

Kilo problemi yaşayan yaşlılara neler öneriyoruz?

Öncelikle yaşlılıkta obeziteye eşlik eden hastalıklar varsa genel bir sağlık kontrolü yapılarak medikal tedavi doktor tarafından planlanır. Alınacak ilaçlar bunların yiyeceklerle etkileşimini öğrenmek ve sağlıklı bir şekilde kilo kaybının sağlanması için diyetisyen gözetiminde olmak çok önemlidir. Sağlık kuruluşlarında bir ekip içinde yer alan diyetisyenlerden yardım alınabilir.

Özetle kilo sorunu olan yaşlılar şunlara dikkat etmelidir;

 • Sık ve az yemek yiyin. (günde 3 ana öğün, 3 ara öğün)
 • Akşam ve gece yemeleri azaltılmalı, hafif öğünler tercih edilmelidir.
 • Yemekler pişirilirken az yağ kullanılmalı, kıyma veya et kullanılıyorsa yağ kullanılmamalıdır.
 • Kolalı, şekerli, gazlı içecek tüketimi sınırlandırılmalı, su, süt, ayran gibi sağlıklı içecekler tüketilebilir.
 • Her gün düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır. Yürüme, kültür fizik hareketleri, sağlık durumunun izin verdiği ölçüde hareket yapılması kilo kontrolünü kolaylaştırır.
 • Yeterli ve dengeli beslenme sağlanmalı, tek tip beslenmenin önüne geçilmelidir.

Источник: https://www.diyetkolik.com/yaslilikta-beslenme-ve-sismanlik/

Çocuklarda yeterli ve dengeli beslenmenin önemi, okul öncesi ile başlar. Bu yaş aralığı 1 ile 5 yaş aralığıdır. Bağımsızlık kazanmaya çalışan, karakter oluşumu olan bu yaşlarda beslenme alışkanlığı da yavaş yavaş oturur. Bu gelişme ve değişme döneminde çocuğun yeme alışkanlıkları direk  anne ve babanın beslenme alışkanlıkları ile benzerlik göstermeye başlar.

Çocuğun günlük gereksinmesinin karşılanması kadar, olumlu ve düzenli beslenme alışkanlıklarının da kazandırılması gerekmektedir.

İyi beslenen çocukların önce boş yiyeceklerden uzak tutup, düzenli öğünler, öğün aralarındaki atıştırmalıkların seçimi çok önemlidir. Kesinlikle ğün atlamama alışkanlığının çocukluk çağında kazandırılması gereklidir. Dikkat edilmediğinde, büyüme gelişme geriliği, zeka geriliği, kansızlık ve obezite ne azılı sonuçlarıdır.

Çocuklarda Görülen Genel Beslenme Sorunları Nelerdir? | Aşırı şeker tüketimi iler ki dönemlerde yaşayacağı kronik hastalıkların sebebi olabilir

Dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığının kazanılmadığı durumlarda, besin öğelerinin eksik alımı ile oluşabilecek olumsuz neticeler şöyledir;

 1. Protein alma yetersizliği ile oluşan büyüme ve gelişme geriliği.
 2. Demir mineralinin eksikliği ile oluşan kansızlık.
 3. İyot mineralinin yetersizliği sonucu Guatr, cücelik, zekâ geriliği.
 4. Kalsiyum ve D Vitamini eksiklikleri sonucu Diş ve kemik bozuklukları.
 5. Boş yiyecekler alımı ile fazla karbonhidrat alımı ile Şişmanlık yada obezite

Çocuklar Yeterli ve Dengeli beslenmez ise karşılacakları hastalıklar ile zor baş ederler ve sık sık virüslerin saldırısı altında olurlar. Bağışıklık sistemi çöktüğünde ise bazı hastalıklar ölümcül olabilir.

Okul öncesi dönemde yeterli ve dengeli beslenemeyen çocukların, bluğ çağı ve gençlik dönemlerini de etkiler.

Orta yaş döneminde ise ülkemizde sık görülmeye başlayan şişmanlık, kalp damar hastalıkları, şeker  hastalığı, tansiyon problemleri, solunum hastalıklarının ise davetiyecisi olur.

Çocuklarda Görülen Genel Beslenme Sorunları Nelerdir? | Okul öncesi sağlıklı beslenmenin öğretilmesi Anne ve Baba’nın görevidir.

Anne ve Baba için Tavsiyeler

Çocukların Okul Öncesindeki iştahsızlık, yemek seçme ve aşırı yemek yeme gibi sık yaşanan sorunlar devamlı Anne ve Baba’nın canını sıkmaktadır. Bu tür problemi olan anne ve babalara Uzmanlardan derlediğimiz aşağıdaki öneriler ile yardımcı olmak isteriz.

 • Anne ve Baba özellikle Aile Hekimine giderek, boy, kilo yaş oranlarını kontrol etmesi gerekmektedir.
 • Yeme isteği olmayan çocukların menülerini değişik sunumlarla hazırlamak gerekir. Örneğin sevdiği kahramanın resimleri olduğu bardak yada tabak.
 • Yemeğe ailece oturup, eğlenceli sohbetler ile onun o andaki dikkatini yemeğe toplayabilirsiniz.Kalabalık ortamlarda genelde çocukların iştahı açılır.
 • Çocuklarda nadir iştah azalması olursa, onu fazla zorlamayın. Zorlama yada kızmak gibi tepkiler vermeyin.
 • Yemek seçen çocuklara, istemediği gıdayı farklı yollarla önüne koyun. Mesela Süt onlar için çok önemli. Süt içmiyorsa, kakao ve balı birleştirerek çikolatalı diye sunabilirsiniz. Yumurta çok önemli bir besin olmasına karşın bazı çocuklar istemez. Yumurtayı pişirmek yerine sahanda, azcık dana sosili yada dana sucuklu yada menemen tarzında yada kızarmış küp patatesli yedirebilirsiniz.
 • Çocukta şişmanlığa giden bir yol var ise yada şişmansa, koyacağınız tabağı küçük ölçülerde koyup, aynı orandaki yemeği büyük gösterebilirsiniz. Öğün araların boş gıdalar ve hazır içeceklerden uzak tutup, evde yapılan örneğin meyveli yoğurt yada mevsim meyvelerinden sıkacağınız meyve sularını tattırmaya çalışın. Kesinlikle uzmanlardan destek almalı.
 • Aşırı Kilolu çocuklarda bazen yediklerinden değil, genetik gelen bir hastalıktan sebepte olabilir.Bu yüzden uzmanlara gidip iyi bir tahlil yaptırmalı.
 • Oyun oynarken ve televizyon seyrederken yiyecek verilmemelidir. Çocuk hayal dünyasına girdiğinde, doyup doymadığı ile ilgilenmez.

Çocuklarda Görülen Genel Beslenme Sorunları Nelerdir? | Yeme isteği olmayan çocuklara sofra hazırlama görevleri verebilirsiniz

Okul Öncesi Dönem için Besin Planı

Sağlık Bakanlığı okul öncesi çocukların beslenme alışkanlığı kazanmasına yönelik yaptığı çalışmada, yaş kriterlerine göre hangi gıdaların temel olarak alınmasını gerektiğini belirledi. Belirlemeyi 4 ana besin öğesinin günlük alma zorunluluğuna göre ayarladı.

 • Süt ve süt ürünleri : 3 su bardağı süt üzerinden hesaplayacağız. Mesela 1 bardak süt, 1 kase yoğurt, 30 gram peynir bu üçlü günlük süt ve süt ürünleri için yeterli. Başka bir örnek verelim. 2 bardak süt ve 1 kase yoğurt. Başka bir kombinasyon verelim. 60 gr peynir ve 1 su bardağı süt. Yalnız kombinasyonda süt devamlı olmalı.
 • Et, yumurta ve kurubaklagiller : 30 gram et (1 köfte büyüklüğünde) + 30 gram kuru fasulye, nohut, bulgur, pirinç (3- 4 yemek kaşığı) + 1 yumurta.
 • Taze sebze : 150 gram bezelye, karnabahar, kabak, patlıcan, ıspanak, lahana vb. (4 yemek kaşığı pişmiş),
 • Taze meyve;150 gram (2 küçük mandalina)=1 elma=1 armut=1 muz
 • Meyve suyu ;150 cc (Yarım su bardağından biraz fazla elle sıkılmış).
 • Ekmek grubu;100 gram (2 orta dilim) + 50 gram (4- 5 adet yulaflı bisküvi = 1 ince dilim kek vb.) + 60 gram makarna ( 5-6 yemek kaşığı).

Bu kombinasyonları birbirine karıştırarak ta yapabilirsiniz.

Mesela sebzeli et, etli pilav, peynirli yada kaşarlı tost, sebzeli yumurta, peynirli makarna, taze meyveli yoğurt püresi gibi. Sebze ve meyveleri mevsime göre değiştirebilirsiniz.

Makarna yerine erişte yada şehriyeyi değiştirebilirsiniz. Kek yerine börek yapılabilir. Kırmızı et yerine balık yada tavuk eti koyabilirsiniz.

2 ile 6 yaş arasındaki Çocukların günlük alması gereken gıda miktarları

 • Süt ve Süt Ürünleri: Yukarıdaki miktarlarla aynıdır.
 • Et, yumurta ve kurubaklagiller: 60 gram et (1 köfte büyüklüğünde) + 60 gram kuru fasulye, nohut, bulgur, pirinç (7- 8 yemek kaşığı) + 1 yumurta.

 • Taze sebze: 200 gram bezelye, karnabahar, kabak, patlıcan, ıspanak, lahana vb. (8 yemek kaşığı pişmiş) + 100 gram (1 küçük boy domates=5-6 yaprak marul = 1 orta boy havuç = vb.).

 • Taze meyve: 300 gram (2 küçük mandalina = 2 küçük elma = vb.),
 • Ekmek grubu: 150 gram (3 orta dilim) = 50 gram (4- 5 adet yulaflı bisküvi = 1 ince dilim kek vb.) = 120 gram makarna ( 10-12 yemek kaşığı).

Kombinasyonları değiştirmek size bağlı. Aynı gruptan diğerini azaltıp diğerinin ölçüsünü değiştirebilirsiniz.

Kaynaklar ve Dış Bağlantılar

 • Sağlık Bakanlığı | Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi | Çocuklarda Görülen Beslenme Sorunları ve Çözümleri |2011

Источник: https://www.gelgez.net/cocuklarda-gorulen-genel-beslenme-sorunlari-nelerdir/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.