Yaşlılarda Kalça Kırıkları

Kalça Bölgesi Kırıkları

Yaşlılarda Kalça Kırıkları

Bütün kırıkların yaklaşık %4’ü pelvis kırıklarıdır. Pelvis kırıklarının %10’unda mesane ve üretra yaralanması vardır.

Pelvis kırıklarının yaklaşık üçte ikisi trafik kazaları sonucunda olur, bununla beraber yüksekten düşme, göçük altında kalma gibi durumlarda pelvis kırıkları oluşabilir.

dolaylı zorlama ile adale kontraksiyonları sonucunda kopma kırıkları şeklinde de kırıklar oluşabilir.

 

Klinik ve tanı:

Pelvis kırıkları ağır yaralanmalar sonucunda oluşur. Beraberinde başka kırıklar olabileceği gibi, çoğunlulukla organ yaralanmaları da vardır. Hastanın genel durumu bozulmuş, şok tablosu gelişmiş olabilir. Rektal ve ürogenital kanamalar araştırılır. Karında duyarlılık, şişlik, ekimoz, asimetri, defans bulunabilir.

Sırt üstü yatan hastada kristalar aşağı doğru bastırılarak veya her iki krista birbirine doğru itilerek ağrı uyandırılmaya çalışılır. Aseatabulum kırıklarında kalça hareketlerinde ağrı vardır. Dikkatli bir nörovasküler muayene yapılmalıdır.

İki yönlü ve oblik pelvis grafileri yeterli olmazsa bilgisayarlı tomografi çekilmelidir.

Tedavi:

Pelvis kırıkları çoğunlukla konservatif olarak tedavi edilirler, genellikle 4 haftalık yatak istirahati kaynama için yeterlidir. Ancak ayrılmanın fazla olduğu kopma kırıklarında, ayrılmış ve deplase olmuş diğer kırıklarda, çıkıklarda, cerrahi tedavi gerekebilir.  Konservatif tedavi:

a. Traksiyon

b. Hamak. Daha çok simfizis pupis ayrılmalarında her iki iliak kanat hamak yardımı ilie birbirine doğru bastırılarak redüksiyon elde edilmeye çalışılır.

c. Kapalı redüksiyon. Nadiren başvurulan bir yöntemdir. Cerrahi Tedavi:

a. Açık redüksiyon kirshner telleri ve plak-vida ile intrnal fiksasyon.

b. Pelvis eksternal fiksatörü.  Komplikasyonlar:

 1. Organ yaralanmaları,

 2. Vasküler yaralanmalar. Pelvis ile komşuluk içinde olan büyük damar yaralanmalarıdır, aşırı kan kaybı ile yaralı kaybedilebilir.

 3. Nörolojik yaralanmalar,

 4. Tromboemboli,

 5. Malunionlar,

 6. Yürüme ve postür bozuklukları.

Uyluk Kemiği (Femur) Üst Uç Kırıkları

Femur üst ucu anatomik olarak üç bölgeden oluşur:

 1. Femur başı ve boynu,

 2. Trokanterik bölge,

 3. Subtrokanterik bölge.

Femur Boynu Kırıkları

Tüm kırıkların yaklaşık %1’ini oluşturur. %80 60 yaş üzerinde ve kadınlarda erkeklere göre 4-5 kat daha fazla görülür. Uyluk abduksiyonda iken, bacağa uzunlamasına gelen dolaylı zorlama ile uyluk yarı fleksiyonda iken kalça üzerine düşme veya çarpma şeklindeki dolaysız zorlama ile femur boynunda kırık oluşabilir.

Sınıflandırma:

 1. Kapital: Femur başında eklem yüzünü ilgilendiren kırık.

 2. Subkapital: Eklem yüzünün distalinde olan kırık.

 3. Transservikal: Boynun ortasından geçen kırık.

 4. Sevikotrokanterik kırık: Boyun ile trokanterik bölgenin birleşme yerinde olan kırık.

 

Tedavi:

Femur boyun kırıkları zor iyileşen kırıklardandır. Bunun başlıca iki nedeni vardır; 1) Femur boynu az kanlanan kompakt kemik yapısındadır, bu nedenle çok kanlanan kansellöz kemiğe göre daha zor kaynar.

2) Femur boynunun büyük bir kısmı eklem kapsülü içinde yer alır ve bu bölgede kaynama için gerekli olan periost dokusu bulunmaz. Bu yapısal özelliklerin dışında, kırık nedeniyle femur başının beslenmesi bozulur ve femur başı avasküler nekrozu gelişebilir.

Bu nedenle femur boyun kırıklarının tedavisi her yaş grubu için cerrahidir. Yaşlılarda femur başı parsiyel protezi, gençlerde anatomik redüksiyonu takiben, kalça kompresyon çivileri, çocuklarda ise, epifiz plağında az hasar oluşturacak ince multipl çiviler (Knowles çivileri) ile tespit yapılır.

Protez uygulamalarından sonra erken hareket ve yük vermeye izin verilirken, internal tespit yapılanlarda radyolojik olarak kal dokusu görülünce ağırlık vermeye izin verilmelidir. 

Trokanterik Kırıklar

İki trokanter arasında kalan bölgenin kırıklarıdır.

İzole trokanter kırıkları

Gluteal adalelerin çekmesine bağlı, iliopsoas adalesinin çekmesine bağlı olarak küçük trokanterde kopma kırıkları olabilir. 1 cm’den fazla ayrılmış olanların dışında cerrahi tedavi gerekmez.

İntertrokanterik kırıklar

Daha çok 60-80 yaşları arasında görülür. Uyluk abduksiyonda iken düşme sonucunda veya gluteal adaleler ile iliopsoas’ın karşılıklı çekme kuvvetlerine bağlı olarak veya büyük trokanter üzerine düşme ile kırık oluşabilir.

Subtrokanterik Kırıklar

Küçük trokanter ile bunu 5 cm distaline kadar olan kısım arasındaki kırıklardır. Bu bölgeye gelen döndürücü ve makaslama kuvvetler ile veya dolaysız olarak trafik kazası, düşme, göçük altında kalma, ateşli silah yaralanmaları ile kırık oluşabilir. 

UYLUK KEMİĞİ (FEMUR) CİSİM KIRIKLARI

Femur, insan vücudunun en uzun, geniş adale kitleleri ile kuşatılmış en sağlam kemiğidir. Buna karşılık kırıkları çok görülür.

Dolaysız darbenin geldiği tavmalarda veya döndürücü zorlamalar, trafik kazalarında olduğu gibi, diz fleksiyonda iken dizin ön kısmına gelen zorlamalarla femur cismi kırılabilir.

Bu tür bir zorlamada, patellada kırık, arka çapraz bağda yırtık ve posterior kalça çıkığı da oluşabilir.

Yaşlılarda Kalça Kırığı Belirtileri ve Tedavi Süreci

Yaşlılarda Kalça Kırıkları

Kalça kırıkları sıklıkla yaşlı insanlarda görülmekte olan bir sorun olmaktadır. İnsanların yaşı ilerledikçe kemiklerinde zayıflama görülmektedir. Bunun sonucunda da yanlış bir hareket, düşme sonucunda, bir yere çarpa ya da ağır bir iş yapması gibi durumlarda sıklıkla kalma kemiği kırıkları meydana gelmektedir.

Sıklıkla 60 ile 65 yaş sonrasında görülmekte olan kalça çıkığı yaşlı insanlarda bu riski arttırmakta olan bir sorundur.

Kişilerin yaşının ilerlemesi sonucunda kemik kalitesinde azalma meydana gelecek ve bunun sonucunda da kemiklerde zayıflama görülecektir.

Bu da yaşlı olan insanlarda düşme, çarpma, ani bir hareket etme ya da ağır kaldırma sonucunda kalça kırıklığının sebepleri arasında olacaktır.

Belirtileri

Kalça kemiği kırıkları düşme sonucunda sıklıkla karşımıza çıkan ve yaşlı insanlarda riskli bir durum olmaktadır. Belirtileri arasında riskli bir hareket yapmış olan kişilerin sıklıkla düştüğü ya da çarpma sonucunda meydana gelen kalça kırıklarında riskli hareketi sonucunda kişilerde çok şiddetli bir ağrı meydana gelecektir.

Kişinin riskli hareket sonrasında femur kemiğinde kırılma meydana geldiği zamanlarda kalkıp tekrardan yürümesi imkansız olacaktır. Femur kemiği kırılması sonucunda kişinin kaldığı yerden kıpırdaması imkansız olacaktır. Çünkü kişi bacağını hiçbir şekilde oynatamayacaktır. Kalça kırıldığı zamanlarda bunu hastanın anlaması mümkün olacaktır.

Özellikle de sırt üstü olacak şekilde yatırıldığı zamanlarda bacağın dışa doğru dönmesi neticesinde yere yapışarak hiçbir şekilde hareket edilmeyecektir. Bazı hastalar ise femur kemiği kırıldığı zamanlarda başkalarından yardım alarak yürüse bile ciddi olarak ağrısı söz konusu olacaktır. Kalça kemiği olan femur başı kırılduğu zamanlarda asetabulum kırığının gelişmesi de söz konusu olacaktır.

Bu nedenle de ciddi bir şekilde femur ya da femur başı kırıkları ortopedi uzmanı tarafından tedavi edilmelidir. 

Tedavisi

Genellikle yaşlı insanlarda görülmekte olan bu sorun doktor tarafından fiziksel olarak yapılacak muayene sonucunda ciddi oranda kırık olduğu hemen anlaşılacaktır. Hastanın bacağını çok hafif yerinden oynatması durumunda kişilerde ağrı şiddetlenecek olduğundan çoğu hastalarda fiziksel muayene sırasında anlaşılır.

Fakat bunun dışında hastanın röntgen filmi çekilmesi sonucunda kırığın femur kemiğinde mi yoksa başka bir kemikte mi olduğu kırığın tipi anlaşılacaktır. Ayrıca günümüzde bilgisayarlı tomografi sayesinde de kişilerde kırık tipi anlaşılacak olduğu gibi dokuların zedelenmiş olması da görülmektedir.

Yaşlı insanlarda kalça kırığı meydana geldiği zamanlarda kalçanın iyileşmesi cerrahi müdahale yapılmadan iyileşmesi oldukça zor olmaktadır. Günümüz koşullarında kişilerin yaşlı olması durumunda alçıya alınması çok tercih edilmemektedir. Ameliyat zor bir yöntem olduğu için kişinin ameliyata hazırlanması gerekmektedir.

Bu süre zarfı içerisinde kişilerin bacaklarının her zaman için hareketsiz sabit bir pozisyon içerisinde kalması için gerekli müdahale yapılmaktadır. İyileşemeyecek olan kırıkların cerrahi müdahale edilmesi şart olmaktadır. 

Ameliyat

Kalça kırığı yaşamakta olan yaşlı bir insanın ameliyat edilmesi sonucunda iyileşme sağlanmaktadır. Cerrahi yöntem kullanılması sonucunda kişilerin bir an önce hareket etmesi ve yatağa sait olarak kalmaması hedeflenmektedir. Çünkü yatakta ne kadar uzun süre kişi yatarsa diğer organlarının zedelenmesi de söz konusu olacaktır.

Bu kişilerde yatak yaraları sıklıkla karşılaşıldığı gibi akciğer problemleri ve böbrek sorunları da kalça kırığı sonucunda görülmektedir. Bu nedenle de yaşlılarda kalça kırığı olması sonucunda mümkün olduğu kadar ameliyat edilmesi gerekmektedir.

Ameliyatlar günümüz şartlarında genel anestezi ya da epidural anestezi denilmekte olan kişinin sadece belinden aşağısının uyuşturularak yapılacak olduğu tedavi yöntemleri tercih edilmektedir.

Kalça kırıkları ameliyat olan kişilere femur kemiğinin onarılması için platin takılacak olduğu gibi iki ucunun birleştirilmesi için vitadalar uygulanması da söz konusu olacaktır. Diğer bir ameliyat yöntemi ise kişilerin protez tedavisi olan cerrahi yol ile tedavi edilmesi olacaktır. 

Ameliyatın Riskleri

Kalça kırığı ameliyatı sonrasında en sıklıkla karşılaşılmakta olan sorunların başında kişilerin bacaklarında kan pıhtısı oluşması sıklıkla görülmektedir. Bu pıhtının damarlardan geçerek akciğere ya da beyine ulaşması sonucunda ölümcül riskleri olması ile bilinmektedir.

Bu riski ortadan kaldırmak amacı ile kişilere bir ay ya da daha fazla süre ile kan sulandırıcı ilaçlar alması gerekmektedir. Sıklıkla karşılaşılan yaşlılarda kalça kemiği ameliyat tedavisi sonrasında her ameliyatta karşılaşılan enfeksiyon riski bu ameliyat sırasında da görülmektedir.

Enfeksiyon olmaması için hastanın genel sağlığına çok dikkat etmesi, tırnak ve diş sağlığına önem vermesi gerekmektedir. Bunun dışında sıklıkla karşılaşılmasa bile kişilere konulan protez daha sonradan kemiklerin kaynaması neticesinde yerinden oynayacaktır.

Ya da yerinden gevşeyecek olduğu için protezin takıldığı bölge içerisinde yanlarında başka kemik kırıklarının olması meydana gelecektir. 

İyileşme Süresi

Yaşlılarda kalça kırıkları her zaman için iyileşme süreçleri farklılıklar göstermektedir. Kişilere platin ve vidaların takılması sonucunda kemik yapısı korunacak olması nedeniyle kişilerin normal hayata ilk zamanlarda dönmesi oldukça zor olmaktadır.

Ayağa her kalktığı zamanlarda koltuk değnekleri yardımıyla ya da bir yürüteç yardımıyla yürümesi gerekmektedir. Hastaya protez uygulandığı zamanlarda bunun iyileşme süresi her zaman için platin ve vidalara göre daha hızlı olmaktadır. 3 ile 4 hafta arasında kişi iyileşmesi beklenmektedir.

Bu süre zarfı içerisinde hastanın yardım alarak hareket etmesi yine koltuk değneği ya da yürüteç yardımıyla ihtiyaçlarını karşılaması söz konusu olacaktır.

Kaynaklar

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://eklemhastasi.com/yaslilarda-kalca-kirigi-kac-gunde-iyilesir.html

Yaşlılarda Kalça Kırığı ve Bakımı | Medical Center | Evde Sağlık ve Bakım

Yaşlılarda Kalça Kırıkları

Düşme sonrası görülen kalça kırıkları, yaşlılarımızın en önemli sorunlarından biri olup, hastaneye yatış sebepleri arasında ikinci sırada yer almaktadır.

Osteoporoz, yetersiz ve dengesiz beslenme ve hareketliliği kısıtlayan çeşitli tıbbi rahatsızlıklar yaşlılarda kalça kırıklarını daha da olası hale getirmektedir.

Önleyici tedbirleri bilmek ve uygulamak, kemiklerin güçlü kalmasına yardımcı olmakta ve düşme riskini azaltmaktadır. Oluşan kalça kırıklarında ise tedavi ve rehabilitasyon sürecini doğru planlamak ve uygulamak hem iyileşme sürecini kısaltmakta hem de yaşlıların faaliyetlerini tekrar kazanmasına yardımcı olmaktadır.

Kalça Kırığının Nedenleri

Kalça kırıklarının yaşla birlikte artma eğilimi vardır. Diğer yaş gruplarına oranla yaşlılarda görülen kalça kırığı birkaç farklı nedenden dolayı daha olasıdır. Bunlardan biri ve en önemlisi yaşlıların düşmeye eğilimli olmasıdır.

Çünkü; devam eden kronik hastalıklar, kas ve iskelet sisteminde oluşan güç kaybı ve bazı nörolojik problemlerden dolayı yaşlılar dengelerini daha kolay kaybedebilmekte ve refleksleri zayıf olduğu için kendilerini kolay toparlayamamaktadırlar.

Genetik yatkınlık, kalsiyum ve d –vitamini yetersizliklerine bağlı olarak gelişen Osteoporoz da kalça kırığı olasılığını arttırmaktadır. Kemikler daha zayıf ve kırılgan hale geldiğinden osteoporozu olan bir yaşlının düşmelerden etkilenme olasılığı daha yüksektir. Hatta düşme yaşamadan basit bir çarpmayla bile kalça kırıkları oluşabilir.

Bunların dışında otururken veya yataktan kalkarken kan basıncındaki ani düşüşler, baş dönmeleri reflekslerin yavaşlaması, çeşitli travmalara sebep olabilir.

Kalça Kırığını Önleyecek Basit Önlemler

Yaşlınızın fiziksel aktivitelerini arttırın. Hızlı tempo gerektirmeyen biçimde yürüme, birkaç kat merdiven çıkma gibi egzersizler; kemik yoğunluğunu korumaya, kas kütlesi, kuvveti ve dengesini iyileştirmeye yardımcı olur.

Bununla birlikte her yaş grubunda olması gerektiği gibi yaşlılarımızın kalsiyum ve D-vitamini alımı gözden geçirilmeli, gerekirse takviye edilmelidir. Düşük D vitamini seviyesi olan yaşlılarda kas kitlesinde azalma riski artar ve bu nedenle kırık riski artar. D vitamini ve kalsiyum takviyesinin genellikle kemik mineral yoğunluğunu iyileştirdiği düşünülmektedir.

Yaşlıların kemik ve kas sağlığını ele almanın yanı sıra ev ortamına da odaklanılmalıdır. Düşmeye bağlı kalça kırıklarının bir çoğu evde çeşitli nedenlerle ortaya çıkar.

Yaşlıya zarar verecek evdeki fazla eşyalar ortadan kaldırılmalı, halılar sabitlenmeli, evin belirli bölümlerine tutunma aparatları yerleştirilmeli ve aydınlatmalar yeterli olmalıdır.

Ev ortamındaki tehleri belirlemek, günlük aktivitelerde güvenli performansı sağlamak için uzman bir sağlık çalışanından profesyonel destek almalısınız.

Kalça Kırığının Belirtileri

 • Yürümekte zorlanma,
 • Bacağının üstüne basamama,
 • Kalça ya da kasıkta aşırı ağrı,
 • Kalçada ya da çevresinde morarma ve şişlik,
 • Üzerine düşülen taraftaki bacakta kısalma gibi belirtiler varsa kalça kırığı ile karşı karşıya olabilirsiniz.

Kesin tanı, yaşlının hastanede veya evde çektirdiği röntgen sonucuna göre hekim tarafından değerlendirilerek saptanır.

Kalça Kırığı Ameliyatı ve Sonrasındaki Bakım Süreci

Kalça kırığı sonrası dönem; oldukça zorlu, acı dolu ve travmatik bir dönemdir. Yaşlı bu süreçte sağlığını tekrar kazanamama korku ve endişesi yaşar.

Kalça kırığı tedavisinde başlıca hedef; kalçanın stabilize edilmesi, ağrının azaltılması, oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve hastaya fonksiyonlarının tekrar kazandırılmasıdır.

Cerrahi operasyon kalça kırığı için sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Fakat burada önemli olan, yaşlı hastanın genel durumunun cerrahi operasyona uygunluğudur. Cerrahi operasyon seçiminde birçok faktör yer almaktadır. Yaş bunlardan sadece bir tanesini oluşturur. Yaş faktörü dışında kırığın tipi ve şekli, hastanın ek hastalıkları, prognozu ve cerrahın tercihi burada önem taşır.

Cerrahi operasyona karar verilen durumlarda ameliyat; enfeksiyon riski, bası yarası riski ve hastanede kalış süresini en aza indirmek adına mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır (ideal olarak 48 saat içinde).

Ameliyat sonrası rehabilitasyona gecikmeksizin başlayın!

Fizik tedavi ilk postoperatif (ameliyat sonrası) günde başlatılmalı, yatay hareket serbestliği sağlanmalı, zamanla yataktan sandalyeye bağımsız transferler gerçekleştirmeli ve zamanla hasta tam ağırlığını kullanmalıdır.

Hastanın ameliyat sonrası bakım sürecinde birçok komplikasyon görülebilir ve önlenebilir. Bu komplikasyonlar çoğunlukla deliryum, enfeksiyon, emboli ve beslenme bozukluklarıdır.

Kalça kırığı olan yaşlı hastalarda en fazla görülen komplikasyon deliryum’ dur. Deliryum, kişide dikkat ve hafıza gibi bilişsel işlevlerde ve davranışlarda bozulma ile sonuçlanan, hızlı ve dalgalı seyirli bir nöropsikiyatrik tablodur.

Hastanın daha önceden bir bilişsel bozukluğu var ise Deliryum riski fazladır. Bununla birlikte hastanın yaşı, görme ve işitme bozukluğu, çoklu ilaç kullanımı deliryumu tetikleyebilir. Deliryum, hastaya yapılacak erken müdahale, fiziksel iyileşmenin hızlıca arttırılması ve alacağı bakım desteği ile önlenebilir.

Aile üyeleri veya hastabakıcıdan alacağı destekleyici bakım oldukça önemlidir.

Emboli riskine karşı hastayı koruma, ortopedik operasyon sonrası profilakside uzun süredir bakım standardı haline gelmiştir. Yani kalça kırığı ameliyatları sonrası emboli riskini azaltmak için muhakkak hastaya kan sulandırıcı ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Hastalar taburcu olduktan sonra asgari 10-14 gün antitrombotik ilaç kullanmalıdırlar.

Beslenme bozukluğu, kalça kırığı hastalarının %20 sini etkileyen bir komplikasyondur. Bu dönemde yeterli protein alımını sağlamak için adım atılmalıdır. Alınacak protein desteği, hastanın yatış süresinin kısalmasını ve post-op komplikasyonların azaltılmasını sağlamaktadır. Ayrıca mineral ve vitamin desteği de sağlanmalıdır.

Rehabilitasyon sürecinde pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu, insizyon yeri enfeksiyonu ve bası yaraları görülme riski de oldukça yüksektir.

Kalça kırığı olan hastaların bakımı ile ilgili;

Bu hastaların çoğunlukla banyo yapma, giyinme, tuvalet gereksinimlerini giderme gibi günlük yaşam aktivitelerinde zorlandıkları ve bu süreçte başkalarına bağımlı olarak yaşadıkları görülmektedir.

Hastanın beslenmesi, öz bakımı, ilaçlarının düzenli verilmesi, vital bulguların takibi, pasif egzersizlerin yaptırılması ve doğru pozisyon verilmesi hastanın destek alması gereken temel ihtiyaçlardır.

Hastanın iyileşmesi ve bağımsızlığını kazanabilmesi için zamanın önemli ve değerli olduğu bu süreçte en iyi yaklaşım profesyonel destek almaktır.

Ameliyat sonrasında komplikasyonları önlemeye yönelik hastayı rahatlatıcı önlemlerin alınması, ağrının yönetimi ve hastanın psikolojik ve sosyo-kültürel yaşamında kendi kendine yeterli duruma gelmesini sağlamaya dikkat edilmelidir.

Tüm bu süreçlerdeki en önemli amaç; hastanın yatağa bağımlı hale gelmesini engellemektir. Hasta için bu acı verici ve travmatik deneyim sonrasında tekrar ayağa kalmak ve düşme riski yaşamak son derece korku vericidir. Ailelerde bu deneyimi tekrar yaşamamak için rehabilitasyon ve bakım sürecinde hızlı aksiyon ve profesyonel destek almalıdırlar.

Siz veya sevdiğiniz biri kalça kırığı deneyimi yaşadı mı?

Yaşadıysanız deneyiminizin nasıl olduğunu ve nasıl bir süreç geçirdiğinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bize iletebilirsiniz.

Источник: https://www.istanbulmedicalcenter.com/tr/yaslilarda-kalca-kirigi-ve-sonrasindaki-bakim-sureci.html

Kalça Kırıkları Neden Olur? Kalça Kırılması Belirtileri – Sağlık Ocağım .NET

Yaşlılarda Kalça Kırıkları

Kalça kemiğindeki kırıklar her yaşta görülebilir. Lakin, yaşlılıkta özellikle bayanlarda kemik erimesine (osteoporoza) bağlı olarak kemikler daha zayıftır ve ileri yaşlardaki kişiler düşme gibi travmalar yaşadıklarında gerek kemikleri daha zayıf olduğundan, gerekse hareket kapasitesi daha azaldığı için düşmelerde kalça kırıkları daha kolay meydana gelir.

Kalça kırıkları tipleri

Kalça kemiği kırığı denildiğinde akla üst uyluk kısmında oluşan çeşitli kırıklar gelmelidir.

Kalçada femur başı kırıkları yüksek enerjili travmalar sonucu oluşur ve buna travmatik kalça çıkığı ve femur boynu kırığı veya gençlerde asetabulum kırığı eşlik edebilir.

Kalça kırıkları, kendi aralarında sınıflandırıldığında en sık karşılaşılan kırılma tipi, uyluk kemiğinin boyun kırıkları dır. İkinci kırılma tipi, trokanter denilen bölgenin kırılmasıdır.

Diğer kırık tipi ise patolojik kırıklar yani altta yatan herhangi bir nedene bağlı kırıklardır. Örneğin kemik uru, ileri derecede kemik erimesi, kemik kisti veya başka bir yerden gelen kanserin o bölgeye metastaz (sıçrama) yapması gibi nedenlerden dolayı normal yürürken bile kalça kırılmaları meydana gelebilir.

Kalça kemiği kırılması belirtileri

Kişi yere düştüğü zaman eğer kalçası kırılır ise o anda çok şiddetli bir ağrı hisseder ve kırılan kalça ile kalkıp yürüyemez. Hasta kırıldığı yerde kalır ve bacağını hiç bir şekilde oynatamaz. Sırt üstü yatıldığında kalça kırıklı bir bacakta ayak dış yana doğru dönerek yere yapışır. Kalçanın kırıldığını hasta kendi bile anlayabilir.

Fakat bazı durumlarda kalça kırıldığı halde kısmen kırık veya çatlak denilecek durumlar vardır.

Bu şekildeki kırılmalarda hastalar başkalarınında biraz yardımı ile çok ağrılı bir şekilde bir kaç adım yürüyebilirler.

Böyle durumlarda mutlaka bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına görünmek gereklidir. Çünkü kalçada çok fazla ağrı ile bir kaç adım atmak kırılmadığı anlamına gelmez.

Kalça kırıkları teşhisi

Kalça kırıkları tanısında kişi düşmüş ise öncelikle fizik muayenede hastanın bacağının duruş pozisyonundan kalçada kırık olduğu genelde anlaşılır. Hastanın bacağını hafifçe oynatma esnasında ağrısı çok şiddetlenir ise bu bir kırıktır.

 Bunun dışında hastaya hastanede röntgen tetkiki yapılır ve röntgende kırığın tipi, yeri görülür.

Bunların yanı sıra bilgisayarlı tomografi görüntüleme yöntemi ile kırık tipinin yanı sıra interpoze olmuş dokular eklem içi serbest fragmanlar daha net görülebilir.

Kalça kırıkları tedavisi

Kalça kırıkları tedavisi

Kalça kırıkları her yaşta görülebilir. Çocuklarda oluşan kalça kırıklarında, eğer kırık ayrılmamış ise bu kırık alçıya alınarak tedavi edilebilir ve iyileşme süresi 4-6 hafta arasındadır.

Fakat yaşın ilerlemesi sonucu ameliyat dışı tedaviler ile kırığı iyileştirmek oldukça zordur.

Günümüzde ileri yaş hastalarda alçı tedavisi dünya genelinde çok fazla tercih edilmeyen tedavi yöntemi olarak kabul görmektedir.

Kalça kırıklarında alçı göğüs kafesinin altından ayak parmaklarına kadar alçı yapılır. Böyle bir alçının, hasta tarafından taşınması çok uygun değildir. Özellikle yaz aylarında bu şekilde bir alçı tedavisi başka komplikasyonları da ortaya çıkarabilir. Bu nedenle artık günümüzde kalça kırıklarında alçı tedavisi uygulanmamaktadır.

Bazı hastalarda özellikle dahili problemleri olan hastalarda ameliyat öncesi 3 gün veya iki hafta arasında sürede ameliyata hazırlanması gerekir.

Ameliyat edilemeyecek hastalarda çekme tedavisi denilen cilt üzerinden ya da kemikten bazı cihazlar eklenerek bacağın ağırlık ile sabit pozisyonda kalması sağlanır ve bu şekilde kırığın iyileşmesi beklenir.

İyileşebilecek kırıklar bu şekilde tedavi edilir iken iyileşmeyecek kırıklar genellikle ameliyat edilir. İyileşecek olan kırıklar 6 ile 8 hafta süresince hareketsiz şekilde bırakılır.

Kalça kırıkları ameliyatı nedir?

Günümüzde kalça kırıklarında, cerrahi tedavi ile yaklaşık hepsinde de iyileşme sağlanır. Cerrahi tedavi yapılmasının en önemli nedeni hastanın bir an önce hareket ettirilmesi ve yataktan çıkarılmasıdır.

Çünkü ileri yaştaki hastalarda uzun süre yatıldığında, başka organlarında veya sistemlerinde bazı olumsuz sorunlar meydana gelir. Akciğer, kalp, böbrek ve yatak yaraları gibi problemler ortaya çıkabilir.

Bu nedenle kalça kırığı olan hasta mümkün olduğunca erken dönemde ameliyata hazırlanıp, ameliyata alınmalıdır.

Ameliyatlar genellikle epidural anestezi denilen hastanın belinden aşağısını uyuşturarak yapılan ameliyatlardır. Lokal anestezi yapılamayan hastalarda genel anestezi uygulanır.

Kalça kırıkları kırığın yerine göre iki türlü tedavi edilir.

Bu yöntemler halk arasında platin denilen kemiğin iki ucunu birleştirerek vidalar ile tespit edilen tedavi ya da çok yaşlı hastalarda durum uygun ise protez tedavisi denilen yöntemler şeklinde kalça kırıkları tedavisi uygulanır.

Kalça kırıklarında iyileşme süreci nedir?

Kalça kırıklarında iyileşme süreci yapılan tedaviye göre değişiklik göstermektedir.

Tedavi plak ve vidalar kullanarak ve hastanın kendi kemiği korunarak yapıldı ise kırık kaynayana kadar hastanın üzerine basıp dolaşması, normal hayatına dönmesi en başta mümkün değildir. Ancak hasta koltuk değnekleri veya yürüteç kullanarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir.

İkinci yöntem olan protez tedavisi uygulandığında iyileşme süreci daha hızlı olur. 3-4 hafta süresinde hasta yine destek yardımı ile kendi ihtiyaçlarını giderecek kadar ayağa kalkabilir.

Kalça kırıkları riskleri nedir?

Kalça kırıklarında riskler, en çok korkutan risk damarlarda pıhtı oluşması ve bu pıhtının hareket ederek akciğere veya beyine giderek ölümcül risklere yol açmasıdır.

Bu risklerden korunmak için ameliyat ile başlayan ve bir bir buçuk ay civarı kullanılması gereken kan sulandırıcı ilaçlar vardır.

Bunun yanı sıra her ameliyatta olduğu gibi kalça kırığı ameliyatlarında da enfeksiyon riski vardır. 

Enfeksiyon ameliyatın yerine, süresine, ameliyathanenin temizliğine, doktorun başarısına ve hastanın genel durumuna göre değişiklik gösterir ve bu risk % 1-2 veya % 5-10 civarında değişir.

Bunların dışında yapılan uygulamanın kırık kaynamadan dağılması veya uygulanan protezin yerinden oynaması veya erken gevşemesi ve protez konan hastanın basmaya başladıktan sonra protezin çevresinde kırıkların meydana gelmesi gibi istenmeyen riskler de vardır.

Bu Konu İle İlgili Forumdaki Sorular

Источник: https://www.saglikocagim.net/kalca-kiriklari-olur-kalca-kirilmasi-belirtileri/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.