Yaşlılarda Unutkanlık

Unutkanlık nedenleri ve tedavisi

Yaşlılarda Unutkanlık

Kişinin yaşamının unutkanlıkları yüzünden etkilenmeye başlaması önemli bir belirtidir. Etraftan gelen geri bildirimlere de dikkat etmek gerekir. “Sen bugünlerde çok unutkan oldun! Söyledim hatırlamıyor musun?” gibi.

Bunun yanında kişi kendisini gözlemleyebilir. “Zaman zaman unutmalarım başladı” diyebilir. Unutkanlığınız yüzünden yaşam kaliteniz bozulmaya başladıysa, mutlaka dikkat edilmesi gerekir.

Bu durum her rahatsızlık için ayrı değerlendirilir.

Unutkanlık sorunları standart gibi görünse de demans için farklı, depresyon için daha farklıdır. Demansta değerlendirmeyle ilgili en sık düşülen yanlışlardan bir tanesi şudur: Demansların yakınları, “Genelde eskiyi çok iyi hatırlıyor ama yakını hatırlamıyor” derler.

Zaten demansın özelliğidir bu. Belirleyici bir şeydir. Eskiyi çok iyi hatırlar ama yeniyi hatırlamakta zorlanır. Sebep de şudur: Beyin yeniyi kayıt edememeye başlamıştır. Eski kayıtlanmış olanları arşivden daha kolay çıkartır ama arşive yeni dosya koyamamaya başlar.

Bu durum, değerlendirmede önemli bir belirleyicidir.

Unutkanlığın genel sebepleri içinde en sık rastlananı psödodemans’tır. Psikiyatri Uzmanı Dr. Orhan Karaca; “Yalancı bunama olarak da bilinen bu durumu en sık depresyonda görürüz.

İnsanlar genelde unutkanlıkları olduğu zaman “Acaba bende bunama mı başladı?” diye düşünürler.

Oysaki ilk değerlendirilmesi gereken durum, kişinin hayatında o günlerde bir zorlanma olup olmadığı ya da depresif bir durum yaşayıp yaşamadığıdır” şeklinde ifade ediyor.

Çünkü depresyona bağlı olarak kişinin bazı fonksiyonları bozulur. Hastalık sadece unutkanlık olarak değil; halsizlik, dikkat dağınıklığı, moral bozukluğu, uyku düzensizliği, keyifsizlik, iştah artışı ya da azalması, umutsuzluk olarak da kendini gösterir.

Bir diğer sebep, herkes tarafından bilinen demans yani bunama rahatsızlığıdır. Bu bunama rahatsızlığı sadece alzheimer olarak düşünülür, aslında kendi içinde çok fazla başlığı vardır.

Bunların mutlaka bir profesyonel tarafından değerlendirilerek ne olduğunun belirlenmesi gerekir.

Alzheimer nedir? Nedenleri, belirtileri, tedavisi ve korunma

Bir başka unutkanlık sebebi B12 vitamini eksikliğidir. B12 vitamini eksikliği, toplumda en sık bilinen ve popülerleşmiş unutkanlık sebeplerinden biridir. Çünkü kişi depresyonu ve demansı kendine yakıştıramaz ama B12 eksikliğini kolayca yakıştırır. Bir vitamin aldığında durumunun düzeleceğini düşünmek daha kolay gelir.

Bunun dışında diğer psikiyatrik hastalıklarda da unutkanlık görülebilir. Şizofreni, Bipolar Bozukluk (duygu durum bozukluğu ya da manik depresif bozukluk) gibi hastalıklarda unutkanlıklar görülebilir. Bunun sebebi şizofrenide bilişsel süreçlerin bozulması, bipolar bozuklukta ise duygu durumdaki çökmelerdir.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Orhan Karaca’ya göre unutkanlığın sebeplerinden bir tanesi olduğu halde en çok gözden kaçanı zeka geriliğidir. Zeka geriliğini çok uç vaka olarak düşünmeyin.

Zeka ortalamasının biraz altında olan kişilerin bir konuyu hafızasında tutma olasılığı diğerlerine göre daha zordur.

Ama hiç kimse kendisine ya da sevdiklerine demansı, şizofreniyi, bipoları, depresyonu ya da zeka geriliğini yakıştırmaz.

Unutkanlık tedavi edilebilir mi? İşte bunamadan koruyan öneriler

Unutkanlığın diğer nedenleri

Örneğin bir beyin tümörü, beyinle alakalı bir başka rahatsızlık, metabolizmayı bozan başka hastalıklar ve ağır diyete ek olarak kanser de unutkanlığa sebep olabilir.

Ama en sık rastlanan hastalıkların başında hipotiroidi gelir. Aslında hipotiroidi sadece kendi başına bunu yapmaz. Metabolizmadaki yavaşlamaya ek olarak oluşturduğu depresyon nedeniyle de bu tabloya sebep olabilir.

Tabii bunlar, vücut fonksiyonlarındaki çökmeyle alakalı unutkanlık nedenleridir.

Unutkanlık tedavisi

Psikiyatri Uzmanı Dr. Orhan Karaca’ya göre unutkanlık bir hastalığa bağlı mı değil mi? Önce bunu belirlemek gerekir. Hastalığa bağlıysa, buna uygun bir protokol izlenmelidir. Unutkanlığın çok iyi gözlenmesi şarttır.

Tedavide erken değerlendirme olması ve hastanın takibinin yapılması önemlidir. Unutkanlığın ne şekilde seyrettiği de yine tedavinin belirleyicileri arasında yer alır. Çünkü unutkanlık düzelebilir ya da gittikçe derinleşebilir.

Her hastalığın kendine özgü bir yaklaşım biçimi vardır.

Demans, en belirgin unutkanlık nedenlerinden bir tanesidir. Bu hastalıkta özellikle dikkat edilmesi gereken ilk evredir. Demans erken evrede psikiyatrik belirtileri taklit eder. Kişi hatırlayamadığı için sinirlenebilir, unuttuğu için üzüntü duyabilir, öfkelenebilir.

Karşısındakine “Sürekli aynı şeyi soruyorsun” gibi çıkışlarda bulunur, alışkanlıkları değişmeye başlayabilir. Demans 65 yaşından önceyse ‘Erken başlangıç’, 65 yaşından sonraysa ‘geç başlangıç’ diyoruz.

Ama demansı olan hastaları biraz irdelersek, geçmişe dönük detaylı bir öykü alırsak, başlangıcın ilk zamanlarda sanki psikiyatrik belirtilerle seyreden bir psikiyatrik hastalıkmış gibi olduğunu görürüz. Bu durumda erken müdahalede erken yanıt alırız. Çünkü demans yıkımla gider, sürekli aşağı doğru iner. Bir yerde tutmanız gerekir.

En azından fonksiyon yitimi olmaması açısından ilaç tedavisine erken başlanırsa, kişi yaşamına daha iyi bir şekilde devam edebilir. Ama eğer geç kalınırsa, çok fazla bir şey yapılamıyor.

İlaç tedavisi demansta ömür boyu sürer, depresyonda ise depresyonunuzun ağırlığına bağlı olarak değişir. Demansda süreç daha ağır ve çözümsüzken, depresyonda daha çözümlü bir süreç hakimdir.

Bireysel özellikleriniz, yalnız yaşıyor olmanız, travmalar, destek faktörlerinizin olmaması, yaşamınızdaki stres faktörleri, zeka düzeyiniz, entelektüel düzeyiniz sizin depresyon tedavinizin sürecini belirleyen unsurlar olarak değerlendirilebilir.

Eğer kişilerin yakınlarında unutkanlık varsa ve yaygınsa ya da ailede ilerleyen yaşlarda demansı ortaya çıkmış kişiler varsa mutlaka bir kontrol edilmeleri gerekir. Eğer kendilerinde unutkanlık başlamışsa, bu açıdan da değerlendirmeleri iyi olabilir. Psikiyatri Uzmanı Dr.

Orhan Karaca “Özellikle demans, Alzheimer veya diğer organik kökenli demans sebepleri olan rahatsızlıklarda geç kalınırsa, tedavi başarısıda o oranda düşüyor.

Bunun dışında unutkanlık süreci genelde demansda aşağı doğru inerken depresyon, hipotroidi ya da diğer belirleyici fiziksel hastalıklarda geri dönüşlüdür. Ancak uzun süre ağır diyet yaptıysanız birtakım fiziksel bozukluklar da ortaya çıkabilir.

Bu sizin karaciğerinizde ortaya çıkabileceği gibi beyninizde de görülebilir. Bu durumda unutkanlıkla ilgili süreç daha sıkıntılı bir hal alabilir” diye açıklamalarda bulunuyor.

Diyetlerin bilinçli yapılması çok önemlidir. Gelişi güzel ilaçlar kullanılmaması gerekir. Bitkisel olduğu söylenilen ilaçlar da karaciğere ve diğer organlara zarar verebiliyorlar.

Beyin üzerinde etkililer; çünkü iştah kapatılmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi dışarıdan alınan bu maddelerin beyindeki açlık merkezini bastırması. Buradan şu sonucu çıkartabiliriz.

Zayıflamak için alınan ilaçlar beyin üzerinde etki edebiliyorlar ancak bunların olumsuz tesirleri de ortaya çıkabilir. Zaten medyada bunları zaman zaman görebiliyoruz.

İyi eğitimli kişilerde unutkanlık, felç habercisi

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/unutkanlik-nedenleri-tedavisi-ne-iyi-gelir/

Unutkanlık Bunama

Yaşlılarda Unutkanlık

Unutkanlık; erişkin merkezi sinir sisteminin edinsel nedenlerle hasarlanması sonucu, bilinç bulanıklığı olmaksızın, birden fazla kognitif alanın bozulması, bununla ilintili olarak günlük yaşam aktivitelerinin eskisi düzeyinde sürdürülememesine neden olan, doğal seyri açısından kalıcı, sıklıkla da ilerleyici bir klinik tablodur. Bellek, dikkat, dil becerileri, görsel mekansal işlevler gibi kognitif becerilerde eksilme unutkanlıkta karşılaştığımız tablodur.

65 yaş üstü bireylerin %5'inde, 85 yaş üstü bireylerin %35-50'inde unutkanlık vardır.

Kaba bir hesapla unutkanlık yakınması olan yaşlıların %60'ında demans saptanacaktır.

Her unutkanlık bunama mıdır?

Unutkanlık, kişinin etkinliklerinde kısıtlılığa yol açan ve beynimizin en önemli işlevlerinden biri olan bellek bozukluğu sonucu ortaya çıkan bir sorundur. Özellikle yaşlılarda bunama hastalığının ilk bulgusu olabileceğinden dolayı ciddiye alınması gerekir.

Yaşlanma ile kişilerde ılımlı bir unutkanlık olabilir. “Yaşla-ilintili unutkanlık” ismi verilen bu durum ilerlemediği sürece herhangi bir hastalığa yol açmaz.

Buna karşın bu tip hastaların periyodik olarak takip altında olması gereklidir çünkü bu unutkanlık, eğer ilerleme gösteriyorsa, ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

Daha gençlerde görülen unutkanlığın altında ise sıklıkla psikiyatrik sorunlar yatar. Örneğin günümüz şehir ve çalışma hayatının getirdiği stres, depresyon, gerginlik beyin işlevlerinden dikkat toparlama ve yöneltmeyi bozarak unutkanlık yapar.

Buna karşın bazı vitamin eksiklikleri, guatr hastalıkları, beyin tümörleri, beyin damarındaki tıkanmalar, beyin kanamaları, MS ve daha bir çok hastalık da kendisini unutkanlıkla gösterir.

Sonuç olarak devam eden bir unutkanlık tıbbi olarak araştırılmayı hak eden bir bulgudur.

Hafif kognitif bozukluk – bunama öncesi durum

Yaşlılardaki unutkanlık hafif olmaktan çıkıp daha aşikar duruma geldiğinde ise “hafif kognitif bozukluk-HKB” adı verilen tablo ortaya çıkar.

Bu durum artık bir hastalık olarak ele alınmalıdır çünkü bu durum birçok bunamanın erken dönemini teşkil ettiğinden önem verilmesi ve araştırılması gereken bir durumdur. Bu durumda yıllık demans dönüşüm oranı %10'dur; yani 10 HKB hastasından 1 tanesi ertesi yıl bunama hastası olur.

Süre arttıkça bu oran da artmaktadır. Bu durumun ortaya konması için ayrıntılı bellek ve diğer beyin işlevlerini değerlendiren “nöropsikolojik testler” yapılmalıdır.

Yaşlılıktaki hangi unutkanlık durumlarında endişelenilmelidir?

Yaşlılıktaki her türlü unutkanlık bir nörolog, psikiyatrist veya geriatristin görmesi ve takip etmesi gereken bir durumdur.

Unutkanlığı giderek artan, unutkanlık dışında yol bulamama, aritmetik yapamama, içe kapanma, canlı hayaller görme gibi ilave bulguları olan, ailesinde Alzheimer hastası olan, felç geçiren, ciddi kaza geçiren kişilerde unutkanlık daha ciddiye alınmalıdır.

Bilinen bir nörolojik hastalığı olan (örneğin beyin damar hastalığı, MS, epilepsi gibi) veya diğer tıbbi hastalıkları olan (örneğin şeker hastalığı, kalp krizi, herhangi bir kanser gibi) kişilerdeki unutkanlığın altında mevcut hastalıklar yatabildiğinden daha titiz bir inceleme gerekir.

Unutkanlık nasıl değerlendirilir?

İlk olarak hekim, kişinin şikayetlerini dinler, tüm tıbbi hikayesini edinir ve ardından da hastayı iyi bilen bir yakını ile konuştuktan sonra unutkanlığın günlük yaşamdaki etkisini saptar. Hastayı en iyi bilen yakın, her zaman aileden birisi olmak zorunda değildir. Bazı durumlarda bu kişi, bir komşu, evdeki bakıcı kadın, mahalledeki bakkal gibi başka birisi olabilir.

Bunun ardından “nöropsikolojik testler” adı verilen ve kişi ile yüz yüze ona sorular sorma, çizimler yaptırma ve bazıları bilgisayar başında tuşlara basma şeklinde yaptırılan bir takım testler ile unutkanlığın tipi ve şiddeti ölçülür.

Bu testlerin ardından hekim gerekli görürse laboratuar ve diğer tetkikleri isteyebilir (Tomografi, EEG, lomber ponksiyon, SPECT,PET, kan-idrar tetkikleri vs.) Bu tetkiklerden MR incelemesi özellikle nadir rastlanan ama unutkanlığa yol açabilecek diğer nedenleri dışlamada oldukça etkindir.

Bazı durumlarda basit vitamin eksiklikleri (B12 ve folik asit) ya da guatr hastalıkları da unutkanlık yapabileceğinden bunlara yönelik kan testleri de yapılmalıdır. Bütün tetkikler ile birlikte hekim bir klinik yargıya vararak tanıya ulaşır.

MR çekimi yaklaşık 20-30 dakika sürer ve hastanın çekim sırasında hiç hareket etmemesi gerekir. Kapalı yer korkusu olan kişilere sıklıkla MR çekilemez. Devamlı hareket eden veya klostrofobisi olan hastalara MR yerine bir diğer inceleme olan bilgisayarlı tomografi yapılabilir. Bu daha kısa süren ve daha ferah bir şekilde yapılan bir yöntem olmasına karşın MR kadar detaylı bilgi sağlamaz.

Alzheimer hastalığı ve unutkanlık

Alzheimer hastalığı bunama yapan hastalıklar içinde en sık izlenen bozukluktur. İlk bulgusu UNUTKANLIKTIR. Zaman içinde bu unutkanlığa yön bulamama, giyinememe, idrar tutamama, muhakeme yapamama ve çeşitli davranış bozuklukları eklenir.

Bu hastalık yeni bir hastalık olmasa da hastaların sayısı giderek artmaktadır. Bu hastalık için en önemli risk faktörünün “yaşlanma-ileri yaş” olmasından ileri gelmektedir. Günümüzde tüm dünyada (özellikle gelişmiş ülkelerde ve refah toplumlarında) en hızlı artan yaş grubunu 65 yaş ve üstü kişiler oluşturmaktadır.

Alzheimer hastalığının görülme sıklığı yaş ile artmaktadır (65 yaş üstü 100 kişiden 8'inde Alzheimer hastalığı görülmektedir). Yaşlanma kaçınılmazdır. Günümüzde Türkiye'de 230 bin civarında Alzheimer hastası olduğu düşünülmektedir ve bu sayı ileride maalesef artacaktır.

Çünkü Türkiye'de 2000 yılında 65 yaş üstü nüfus 5 yıl içinde yaklaşık ikiye katlanarak 4 milyon düzeyine yaklaşmıştır. Genç nüfusun giderek yaşlanacağı bir ülke olarak Türkiye'de 30-40 yıl sonra bu hastalığın en önemli sağlık sorunu olacağını söylemek münecimlik olmayacaktır.

Mevcut tedavilerin erken dönemde etkili olmasından dolayı ve çeşitli koruyucu tedbirleri almak amacıyla hastalıkta ERKEN TANI hatta TANI ÖNCESİ DEĞERLENDİRME büyük öneme haizdir.

Hastalık neden olmaktadır?

Alzheimer hastalığı henüz nedeni tam aydınlatılamayan şekilde beyin hücrelerinin programlanandan daha erken ölmesi nedeniyle olmaktadır (yaşla beraber her kişide beyin hücre ölümü olmaktadır ama Alzheimer hastalığında bu süreç çok hızlı ve erken olmaktadır).

Hücre ölümüyle birlikte beyin yavaş büzüşmeye başlar ve küçülür (bkz şekil 1) Alzheimer hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir, bir kanser hastalığı değildir.

Çok nadir (yaklaşık 100 hastanın 5'inde) olmakla birlikte ırsi formları mevcuttu ama bunlara nadir rastlanmaktadır.

Hastalık için en önemli risk faktörleri

Yaş (değiştirilemez faktör)Geçmişte depresyon (değiştirilebilir faktör)Damar hastalıkları (Kalp krizi, tansiyon yüksekliği, kolestrol yüksekliği…) değiştirilebilir faktörlerGeçmişte ciddi kafa yaralanmaları

Düşük eğitim düzeyi

Korunmak için ne yapmalıyız?

Genel sağlımıza dikkat etmeliyiz.Sağlıklı yaşlanmalıyız.Tansiyon yüksekliği, kolestrol yüksekliği gibi kalp hastalığı riskleri bunama için de risk faktörü olduğundan kontrol altına aldırmalıyız.Zihinsel aktivite yapmalıyız. Bulmaca, sudoku çözmeli, kitap okumalıyız.Düzenli yürüyüş yapmalıyız ve vücudumuzu zinde tutmalıyız.Düzenli beslenmeliyiz.

Katı yağlar yerine sıvı yağlar tüketmeliyiz, daha çok yeşil sebzeli yiyecekler yemeliyiz.Özellikle depresyon gibi psikiyatrik hastalıklar varsa tedavi olmalıyız.Aşırı alkol tüketmemeliyiz. Günde 1 kadeh kırmızı şarabın kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiği prensibiyle bu miktarın üstünde alkol almamalıyız ve tercihan kırmızı şarap içmeliyiz.Sigara içmemeliyiz.

Unutkanlık olduğunda “yaşlılıktandır” demeyip bir hekime başvurmalıyız.

Источник: https://www.florence.com.tr/unutkanlik-bunama

UNUTKANLIK TEDAVİSİ, NASIL GEÇER?

Yaşlılarda Unutkanlık

Bu yazımızda birçok kişinin sorun yaşadığı, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi olan unutkanlık hakkında bilgiler vereceğiz. Yazımızın devamında sizlere verecek olduğumuz bu bilgiler yardımı ile sizlerde unutkanlığınızın önüne geçebilirsiniz.

Beyinde gerçekleşen değişiklikler ve yaşlanmanın normal bir etkisi olarak, kimi zaman bazı şeyleri hatırlamakta zorluk çekersiniz.

Unutkanlık kimi zamanda altta yatan bir hastalığın belirtisi olabilmektedir. Unutkanlığın oluşmasında birçok neden bulunmaktadır.

Unutkanlık aynı zamanda önemli ölçüde sağlık sorunlarına da neden olmaktadır. Bu kapsamda yazımızın devamında konu ile bilgilere ulaşabilirsiniz.

Unutkanlık tedavisi için altta yatan nedeni belirlemek çok önemlidir. Unutkanlığınız hızla ilerliyor ve kalıcı olacak şekilde sizlerde endişe uyandırıyor ise, tıbbi bir yardım almanız gerekmektedir.

Unutkanlık belirtileri altta yatan hastalık, bozukluk veya duruma bağlı olarak değişmektedir. Genel olarak, unutkanlık yaşlanma, kafa travması ya da diğer hastalıklar veya bozukluklar ile ilgili olabilmektedir.

Yaşlanma ile birlikte ortaya çıkabilir unutkanlık belirtileri

 • Ruh hali, kişilik ya da davranış değişiklikleri
 • Konuşmada zorluk çekme
 • Anlamada güçlük çekme
 • Hesaplamalar gibi becerilerde sorun yaşama

Travmalara bağlı oluşabilecek unutkanlık belirtileri

 • Belirli bir neden olmaksızın öfke veya sinirlilik gibi ani değişiklikler,
 • Kafatası ve yüz kemik kırıkları veya deformite,
 • Kulak, burun veya ağız temizleme sırasında gelen kanlı sıvı
 • Karmaşa, uyuşukluk, beceriksizlik, hafıza kaybı, letarji, görme, konuşma veya işitmede sorun,
 • Solunum zorluğu veya nefes almadığını hissetmek
 • Sarkık göz kapağı
 • Yüz felci
 • Bedensel fonksiyonları üzerinde kontrol kaybı
 • Nöbet veya açıklanamayan sarsmalar veya kasılmalar
 • Şiddetli başağrısı
 • Bilinç kaybı ve koma
 • Kusma
 • Güçsüzlük (kuvvet kaybı) ya da felç

Hayatı tehdit eden unutkanlık belirtileri

Bu belirtilere sahipseniz vakit kaybetmeden acil tıbbi yardım almanız gerekmektedir.

 • Zor konuşma
 • Kafa travması
 • Şiddetli başağrısı
 • Ani ve belirgin unutkanlık
 • Ani uyuşma ya da vücudun bir tarafında güçsüzlük
 • Görme kaybı veya görme değişiklikleri

Unutkanlık ile birlikte oluşabilecek diğer belirtiler

 • Konuşmada zorluk
 • Uyku sorunları
 • Yorgunluk
 • Bozulmuş dil ve konuşma
 • Kas Güçsüzlüğü
 • Soluk veya sarı cilt
 • Nefes darlığı
 • Ellerde veya ayaklarda karıncalanma
 • Açıklanamayan kilo kaybı
 • Görme kaybı veya görme değişiklikleri

Unutkanlık Tedavisi Nasıl Olur?

Unutkanlığı tedavi edebilmek için yapmanız gereken beyni ve hafızanızı güçlendirecek bazı aktiviteler bulunmaktadır. Bunlar ise şöyle sıralanmaktadır;

1.İlaçlar

Unutkanlık sorunları için doktorunuz sizlere ilaç tavsiye edebilmektedir. Bu ilaçlar genellikle uyku düzeninizin sağlanması, depresyon sorunlarınızın yok olması için sizlere verilmektedir. Bu kapsamlarda yaşamakta olduğunuz unutkanlık da zaman içerisinde azalacaktır.

2.Düzenli Beslenme

Unutkanlığı yenmeniz için ilk olarak bedensel sağlığınızı korumanız gerekmektedir. Bunun için düzenli bir diyet programı hazırlamanız gerekmektedir. Vitamin takviyeleri ile diyetinizi güçlendirmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda alkol kullanıyorsanız, beyin hasarlarını engellenmek için alkol kullanımını sınırlandırmalı veya bırakmalısınız.

3.Notlar

Birşeyleri hatırlamanın en kolay yolu, yapacak olduğunuz görevleri bir kağıda yazmaktır.  Yanınızda taşıyacak olduğunuz küçük bir kitapçığa yazacak olduğunuz küçük notlar sayesinde yapacak olduklarınızı unutmamış olacaksınızdır.

4.Bağlantı

Bağlantı tekniği zihinsel görüntü aracılığıyla birlikte iki kavram ilişkilendirerek çalışır. Bu anlamda, unutkanlık ile ilgili sorunları olan kişiler için oldukça yararlı bir egzersizdir.  Zihinsel görüntüleri bir araya bağlayarak, uzun bilgi dizilerini aklınızda tutabilirsiniz. Basitleştirilmiş bir örnek olarak, bu kısa alışveriş listesi ezberlemek istedik diyelim;

 • Fırında Fasulye
 • Süt
 • Kabak
 • Tuvalet kağıdı

Mesela, aklınızda fasulyeyi ve sütü aynı kase içerisinde düşünün. Ancak abartılı bir şekilde. Bu belirli bir süre sonra zihinsel resim görselleştirmek adına beyninize yer edecektir. Ardından süt ve kabağı aynı şekilde düşünün.

Tüm malzemeleri birbirleriyle bağlantılı olacak şekilde düşünün ve zihninize resmini yerleştirin.

Bu aşamadan sonra bağlantının birini hatırlamanız ile birlikte diğer gerekli olan malzemeleri de hatırlayarak beyninizin unutkanlık adına egzersiz yapmasını sağlayabilirsiniz.

5.Sabitlemek

Bağlantı tekniği basit şeyler için uygundur, peki zor telefon numaralarını hatırlama gibi durumlarda ne yapacaksınız?

Bunun için rakamları kelimeler ile sabitleyebilirsiniz. Nasıl mı olacak? Hemen sizler için açıklayalım.

 • Sıfır – Kahraman
 • Bir – Silah
 • İki – Ayakkabı
 • Üç- Ağaç
 • Dört – Kapı
 • Beş – Kovan
 • Altı – Çubuklar
 • Yedi – Cennet
 • Sekiz – Izgara
 • Dokuz – Şarap

Mesela bir numarayı mı hatırlamak istiyorsunuz, bunun için kelimeler yardımı ile cümle kurarak, numaraları da hatırlamış olacaksınız.

6.Tetikleme

Hafızanızı artırmaya yardımcı olmak için, başka bir yol ise, ihtiyacınız olduğunda stratejik tetikler yerleştirmektir. Bu bir saat veya telefonunuza kuracak olduğunuz bir hatırlatma olabilmektedir.

Örneğin, çamaşır yıkamayı unutmamak için kapının önüne çamaşır sepetini koyabilirsiniz. Böylelikle çamaşır yıkamanız gerektiğini bu uyarıcı sayesinde hatırlayabilirsiniz.

Eğer, yapışkanlı küçük not kağıtlarınız varsa, onları da bu işlem için kullanabilirsiniz.

7.İsimler

En çok sorun yaşanılan konulardan birisi de, özellikle yeni tanıştığınız birinin ismini hatırlamaktır. Bu konuda ise yapacak olduğunuz kişinin ismini hemen aklınızda belirli süreler ile tekrar etmektir. Bir başka yöntem ise, isimleri ilişkilendirmektir.

8.Yardımcılar

Unutkanlık için en önemlisi ise yanınızda bulunan kişilerin, sizlerin sahip olduğu bu sorunu bilerek hareket etmeleridir. Bu kapsamda sizlere sorular sorarak ya da küçük hatırlatmalar yaparak zihninizi zorlamaya yardımcı olmaları gerekmektedir.

9.Organize Olmak

Organize olmak unutkanlığınızı aşmak için sizlere yardımcı olacaktır. Takvim, yapılacaklar listesi ve dosyalama sistemlerine zamanınızı ayırın. Alışkanlıklarınız ve organizasyonlarınız beyniniz düzenli çalışmaya zorlayacaktır.

10.Egzersizler

Yapacak olduğunuz düzenli spor ve egzersizler aynı zamanda unutkanlığınıza çare olacak ve zihninizin aktif olarak çalışmasına yardımcı olacaktır. Fiziksel hobileriniz zihninizi sağlıklı tutacaktır.

Unutkanlık Neden Olur?

Bunun kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak genel olarak yaşlanmanın bir parçası olduğu kabul edilmektedir. Yaşlanma ile birlikte Alzheimer hastalığı gibi birçok hastalığında nedeni olarak sayılmaktadır. Kafa travması, vitamin eksikliği, kronik hastalık, beynin tümörleri, ilacın yan etkileri, beyin enfeksiyonu, felç ve hatta anksiyete ya da depresyon unutkanlık nedenleri arasındadır.

Unutkanlığın Nörolojik Nedenleri

 • Alzheimer hastalığı
 • Huntington hastalığı (bunama ile karakterize olmuş kalıtsal bir hastalıktır)
 • Parkinson hastalığı (titreme ve hareket bozuklukları içeren beyin bozukluğu)
 • İnme
 • Vasküler demans

Unutkanlık Diğer Nedenleri

 • Bunaltı
 • Aşırı alkol tüketimi
 • Beyin tümörleri
 • Kronik hastalıklar
 • Depresyon
 • Kafa travması
 • İlaçların yan etkileri
 • Vitamin eksikliği, özellikle de B12 vitamin
 • Wernicke-Korsakoff sendromu (alkollü demans)

Unutkanlığın ciddi veya yaşamı tehdit eden nedenleri

 • Ensefalit (iltihap ve beynin şişmesi nedeniyle viral enfeksiyon oluşması)
 • Nöbet bozukluğu
 • İnme
 • Travma ya da kafa travması

Unutkanlığın Potansiyel Komplikasyonları Nelerdir?

Unutkanlık genellikle yaşamı tehdit eden bir sorun değildir. Ancak unutkanlığın altında yatan neden ciddi olabilir. Unutkanlığınız hafif ve yavaş ilerleyen ise, yaşlanmanın normal bir parçası olabilir. Unutkanlığınız ani ya da hızla ilerliyor ise, nedenini belirlemek için bazı testler yaptırmanız gerekmektedir.

Unutkanlık ciddi hastalıklara bağlı olabilir. Başarısız tedaviler ciddi komplikasyonlara ve kalıcı hasara neden olabilir. Bu kapsamda oluşabilecek komplikasyonlar ise şöyledir;

 • Kendine bakmada zorluk çekme
 • Zor iletişim kurabilme
 • Yutma güçlüğü ya da yeme güçlüğü
 • İlaç kullanmada zorluk çekme
 • Kaybolmak
 • Bozulmuş yargılama
 • Kanserin Yayılması
 • Enfeksiyon yayılımının kolaylaşması

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Yaşamınızda yapacak olduğunuz basit değişiklikler ile birlikte unutkanlık ile mücadele edebilirsiniz.

 1. Stresten olabildiğince uzak durun.
 2. Yakınınızda bulunan kişilerle kaliteli zaman geçirmeye özen gösterin.
 3. Bol bol kitap okuyun.
 4. Sigara ve alkol kullanımını bırakın.
 5. Hesap makinesi kullanmadan hesap yapmaya çalışın.
 6. Bulmaca, sudoku gibi beyin egzersizleri yapmanıza yardımcı aktiviteler yapınız.
 7. Düzenli uyku ve düzenli yemek yemeğe çalışın.
 8. Yeni bir dil öğrenin.
 9. Sosyal aktivetlere katılınız.
 10. Sporunuzu temiz havada yapmaya özen gösterin.
 11. Sakız çiğnemek beyninizin daha verimli çalışmasını sağlamaktadır. Bol bol çiğneyin.

Источник: https://evdesifa.com/unutkanlik-tedavisi/

Unutkanlık neden olur? Unutkanlığın çareleri neler? Alzheimer hastalığı

Yaşlılarda Unutkanlık

Alzheimer hastalığına kadar ilerleyebilen unutkanlık günlük yaşamımızda sıklıkla karşılaştığımız bir durum olmaya başladı.

Özellikle teknolojinin gelişmesi ve hafızamızı pek de kullanmaya ihtiyaç duymadığımız bir ortamın oluşması sebebiyle unutkanlık başgöstermekte hatırlamak istediğimiz ufak şeyleri bile hatıra getirmek zor olabilmektedir.

Bunun ırsi olmak üzere çeşitli sebeblerinden bahseden uzmanlar hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu ve unutkanlık için tedavi yöntemlerini anlattılar. Unutkanlık neden olur ve nasıl geçer?

Unutkanlık neden olur? Unutkanlığın çareleri neler? Alzheimer nedir?

VM Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Kliniğinden Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Akkaya unutkanlık ile ilgili, “Unutkanlık her yaşın yakınmasıdır.

İnsan yaşamın erken döneminden itibaren öğrenmeye öğrendiklerini kullanmak için hatırlamaya çalışır. Yaşamı için gerekli ve duygusal olarak etkileyen öğretileri kalıcı belleğe alır.

Yaşamın ileriki yıllarında belleğinde kullanmadıkları hatıralarını bilgileri yeni bilgilere yer açmak için unutur. Bu doğal bir süreçtir” diye konuştu.

“Genç yaşlarda yoğunluk, stres, dikkat-konsantrasyon bozukluklarına bağlı olarak, bazen unutmak istemediklerini de unutabilir” şeklinde bilgi veren Yrd. Doç. Dr.

Ömer Faruk Akkaya, “Bu istenmeyen unutkanlık hastalıktan çok doğru öğrenme tekniklerinin kullanılmaması sonucudur. Yaşla birlikte beyin işlem hızında doğal hücre bozulmaları nedeni ile yavaşlama izlenir.

Bu nedenle; unutkanlıklar genç yaşlara istinaden artma gösterir.” dedi

Nöroloji Uzmanı Dr. Sema Nergiz ise yaşlılıkla birlikte gelen unutkanlık probleminin yaşanmaması için en iyi çözümün erken tanı ve tedavi olduğunu söyledi.

Kişinin etkinliklerinde kısıtlılığa yol açan ve beynin en önemli işlevlerinden biri olan bellek bozukluğu sonucu ortaya çıkan unutkanlığın, özellikle yaşlılarda bunama hastalığının ilk bulgusu olabileceğinden dolayı ciddiye alınması gereken bir hastalık olduğunu belirtti.

Gençlerde görülen unutkanlığın altında ise, sıklıkla psikiyatrik sorunlar yattığını belirten Sema Nergiz, “Stres, depresyon, gerginlik beyin işlevlerinden dikkat toparlama ve yöneltmeyi bozarak unutkanlık yapar.

Buna karşın bazı vitamin eksiklikleri, guatr hastalıkları, beyin tümörleri, beyin damarındaki tıkanmalar, beyin kanamaları, MS ve daha birçok hastalık da kendisini unutkanlıkla gösterir. Bu durumda ayırıcı olabilecek önemli nokta, kişinin unutkanlığına eşlik eden genellikle başka şikayetlerinin de var olmasıdır.

Baş dönmeleri, dengesizlik hissi, yorgunluk, bitkinlik hissi, ellerde ayaklarda uyuşmalar, görme bozuklukları, baş ağrıları, çarpıntılar vb. yakınmalar bu tarzdaki bozuklukların belirtileri olabilir. Bu nedenle, 20'li, 30'lu yaşlarda da unutkanlık ciddiye alınması gereken bir durumdur.

Öncelikle ciddi bir nörolojik değerlendirmeden ve bir takım testlerden geçilmesi gerekmektedir. Sebep ruhsal kaynaklı olduğunda da tedaviden ciddi yarar sağlanabilir. Orta ileri yaş, yani 40'lı, 50'li yaşlara gelince durum biraz daha farklılık göstermektedir.

Bu yaşlarda unutkanlık, artık toplumda iyi bilinen Alzheimer hastalığı için değil ama daha erken yaşlarda başlaması mümkün olan “Alzheimer dışı unutkanlık hastalıkları” açısından ayrıntılı bir biçimde özellikle nöropsikometrik testlerle değerlendirmeyi gerekli kılar” dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümünden Uzm. Dr. Bilge Çetin, genellikle çok belirti vermeden gizlice ilerleyen unutkanlığa karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

Beslenme bozukluğu, stres, depresyon, uykusuzluk, vitamin eksikliği, çok fazla akıllı telefon ve bilgisayar kullanımının genç yaşlarda unutkanlık problemine yol açtığını belirten Uzm. Dr.

Çetin, “Yaş ilerledikçe artan unutkanlıklar ise; alzheimer hastalığı, damarsal nedenli unutkanlıklar, parkinson hastalığı gibi rahatsızlıklarla karşımıza çıkabiliyor” dedi.

“Vitamin eksikliği unutkanlığa neden olabilir”

“İleri yaşlarda görülen unutkanlık bazı durumlarda daha erken yaşlarda, genellikle telefon numaralarının hatırlanmaması, isimlendirmede güçlük, beceri kaybı ve davranış değişiklikleriyle kendini göstermeye başlar” diyen Uzm. Dr.

Çetin, “Ağır diyetler, vitamin eksikliği, guatr hastalığı, psikiyatrik hastalıklar veya bazı ilaçların uzun süreli kullanımı unutkanlığın başlıca nedenleri arasındadır. Unutkanlık problemleri, başlarda geçici hatırlama sorunları gibi göründüğünde, çoğu zaman önlem almakta gecikilebilmektedir.

Genç yaşlardan itibaren uzmanların yönlendirmeleri doğrultusunda hafızayı güçlendirecek alışkanlıkların yaşama adapte edilmesiyle, ciddi bir bellek bozukluğu tehdidine karşı korunmak ve riskleri azaltmak mümkün olabilmektedir” ifadelerini kaydetti.

“Bol bol yürüyüş yapın”

Unutkanlık yaşayan kişileri egzersiz yapmaları konusunda uyaran Uzm. Dr. Bilge Çetin,
“Unutkanlıklar kişinin günlük yaşamını ve performansını bozmadığı sürece büyük bir soruna neden olmaz fakat bunlardan birisinde aksama olduğunda sorunlar başlar.

Düzenli yapılan egzersizlerle beynin yeterli miktarda oksijen alması sağlanarak, bellek bozuklukları önlenebilir. Egzersiz yapmak birçok psikolojik sorunun üstesinden gelmeye yardımcı olduğu gibi, zihin sağlığına da iyi gelmektedir.

Yapılan araştırmalar fiziksel egzersiz yapan kişilerin, yapmayanlara göre daha başarılı olduklarını göstermektedir. Hafızanın güçlenmesine yardımcı olmak için yürüyüş, yüzme veya yoga gibi egzersizler önerilmektedir.

Spor yaparken vücutta önemli su kayıplarına yol açılmaması ve aşırı fiziksel efor gerektiren egzersizlerden kaçınılması gerekmektedir” diye konuştu.

“Geç kalmadan uzmana başvurun”

Unutkanlığa bir çok dış etkenin neden olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Çetin, “Uykusuzluk konsantrasyon bozukluğu yapar ve bu da unutkanlığa yol açar. Bu yüzden kişinin kaliteli bir uyku alışkanlığı edinmesi önemlidir.

Dengeli beslenme hafızayı güçlendirir, B vitamini açısından zengin gıdalara ve kaliteli glikoz tüketimine günlük beslenme programında yer verilmesi güçlü bir hafızaya destek olmaktadır.

Ayrıca Omega 3 içeren balık gibi besinlerin genç yaşlardan itibaren tercih edilmesinin zihinsel yetiyi geliştirdiği düşünülmektedir. Unutkanlığı önlemek için zihni canlı tutan bulmaca, hafıza oyunları gibi aktiviteler düzenli hale getirilmelidir.

Ancak tüm bu önlemlere rağmen unutkanlık, kişinin ilişkilerini etkilemeye başladığı, işini yapamaz hale geldiği, yaşam fonksiyonlarını aksattığı zaman bir hastalık olarak görülmeli ve bir nöroloji uzmanına başvurulmalıdır.”

Bakan Canikli TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü oturuma katıldı. Hükümet adına söz alan Canikli, gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bedelli askerlik konusundaki soru işaretlerini ele alan Canikli, şu an gündemlerinde bedelli askerlik konusunun olmadığının altını çizdi. Türkiye'nin ciddi bir mücadele içinde olduğunu aktaran Canikli, “10 yıl, 5 yıl sonrasıyla ilgili bir şey söyleyemem ama öngörülebilir bir zaman dilimi içerisinde, yani şu an itibarıyla böyle bir düşüncemiz yok” diye konuştu.

15 Temmuz' emir doğurultusunda hareket eden erlerin durumu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde üstlerinden aldıkları emirler doğrultusunda hareket eden erlerin durumu hakkına açıklamalarda bulunun Canikli, şunları söyledi:
“Sonuç itibarıyla bir emirle karşı karşıya kaldığında askerin yapacağı şey belli, ona direnmesi mümkün değil.

O gece kendi iradesiyle, hareketleriyle, tavırlarıyla aktif olarak destek vermeyenlerin tamamına yakını zaten tahliye edildi ama ateş açan, insanları yaralayan, öldüren ya da başka şekilde doğrudan darbe teşebbüsüne destek anlamına gelecek fiillerde, hareketlerde bulunanlarla ilgili olarak da doğal olarak, bu fiillerinin karşılığı olarak bir müeyyide uygulanması kaçınılmaz.”

“Genelkurmay Başkanı Akar cami inşa ettirmiyor, cami inşaatına maddi destekte bulunuyor”

Canikli, basında “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın cami yaptırdığı” şeklinde servis edilen haberlerin, doğru olmadığını ve bunun düzeltilmesi gerektiğini kaydederek, “Genelkurmay Başkanımız ailesiyle birlikte inşaatı devam eden bir camiye imkanları ölçüsünde bir destek sağlıyor.

Finansmanının tamamı Genelkurmay Başkanımızın ailesi tarafından yapılmamaktadır. Bunun kesinlikle hiçbir şekilde duyulmaması ve isimlerinin de verilmemesi hassasiyetiyle bu yardımı yapıyorlar. Oradaki Belediye Başkanı bu bilgiyi paylaşıyor. İnşaatı daha önce başlamış olan bir camiye yardımdır.

Bunun neresi yanlış? Bunun üzerinden spekülasyon yapmak ve Genelkurmay Başkanımızla ilgili haksız birtakım töhmetlerde bulunmak doğru değil” şeklinde konuştu. 

Источник: https://www.iha.com.tr/haber-unutkanlik-neden-olur-unutkanligin-careleri-neler-alzheimer-hastaligi-696135/

Unutkanlık Nedenleri

Yaşlılarda Unutkanlık

Unutkanlık neden olur? Unutkanlık yaşlanmanın normal bir parçası olmakla birlikte, bu durum bunama yani demans ile sonuçlanabilmektedir. Diğer yandan, kronik stres, alkolizm, sigara, depresyon ve uyku yoksunluğu ile unutkanlık riski daha da artmaktadır.

Çok fazla sorumluluğunuz olması ve aşırı stres altında olmak sizi rahatsız ediyorsa, kelimeleri veya isimleri unutmanız fazlasıyla beklenen bir durum olabilmektedir.

B12 vitamini eksikliği ve hipotiroidizm gibi diğer sağlık koşulları da unutkanlığa neden olmaktadır, ancak uygun tedavi yöntemleriyle bu durumu aşmak mümkündür.

Unutkanlık, bazı ilaçların ortak bir yan etkisi olarak da ortaya çıkabilmektedir. (1)

Hayatın içindeyken bazı şeyleri unutmak oldukça sinir bozucu olabilmektedir. Bununla birlikte, bir bireyin unutkanlık nedeni diğer bir bireyinkinden farklılık göstermektedir, bu nedenle, unutkanlığın tedavisi de kişisel olarak şekillenmektedir.

Bazı nedenler geçicidir ve uygun yöntemlerle durum düzeltilebilir. Diğerleri ise yavaşlatılabilir, önlenebilir ya da kroniktir (uzun süreli).

En yaygın unutkanlık nedenlerini şu şekilde açıklamak mümkündür: (2)

Depresyon

Nöronlar, birbirlerine bilgi gönderen, odaklanmaya ve öğrenmenize yardımcı olan beyin hücreleridir. Ancak, depresyon nöronlara ve fonksiyonlarına zarar verir. Aynı zamanda, bellek fonksiyonlarına da etki eder. Sonuç olarak da, depresyon beynin hafıza ile ilgili işlemlerine müdehale ederek unutkanlığa neden olmaktadır.

Uyku Eksikliği

Beyin bellekle ilgili saklama işlemlerine uyuduktan sonra bile çalışmaya devam eder.  Aslında uyku durumu, beyninizin bunu yapması için en iyi ve uygun ortamdır. Ancak eğer yeterince dinlenemiyorsanız, beynin bilgileri saklama fırsatı olmayacaktır. Sonuç olarak da, daha fazla unutkanlık problemleri yaşanacaktır. (3)

Sigara İçmek

Alkol gibi, sigara da vücudu zehirlemektedir. Bilişsel gerilemenin önemli bir göstergesi olan beyindeki kortikal kalınlığı inceltebilmektedir. Ne kadar çok sigara içerseniz, o kadar fazla unutkanlık yaşarsınız. Diğer yandan, demans riskiniz de artar.

Demans (Bunama)

Yaşlıysanız ve isimleri unutuyorsanız, bu normal karşılanmaktadır. İleri yaşlarda yaşanan unutkanlık, demansın yani bunamanın bir belirtisi olarak değerlendirilir. Demans vakalarının yüzde 60 ili 80’ini oluşturan en yaygın türü Alzheimer’dir. (4)

Stres

Stresli ve dikkat dağınıklığı durumunda unutkanlık yaşamak daha olağandır. Çok fazla stres altında olduğunuzda, ya da stresiniz çok biriktiyse, beyinde bellekten sorumlu olan hipokampusu zayıflayabilir. Bu unutkanlık türünde, eşyalarınızı nereye koyduğunuzu unutabilir ya da yolları karıştırabilirsiniz.

Kronik stres, stres hormonu olan kortizol seviyenizi de yükseltir. Devamlı olarak strese maruz kalma, hipokampusunuzu zayıflatabilir ve bu nedenle, öğrenme ve hafıza yetenekleriniz kötüleşebilir. (5)

Çoklu Görev ya da Çoklu Sorumluluk

Çoklu görevler sizi daha verimli hissettirebilir, ancak bu durum unutkanlığı da artırmaktadır. Sabit bir göreviniz olmaması, asla bir göreve odaklanmanıza izin vermeyecektir. Birisi sizinle konuşurken bile siz başka şeyler düşündüğünüz için isimleri ve kelimeleri unutmaya başlayabilirsiniz.

Aşırı Alkol Tüketimi

Uzun süreli alkol tüketimi nörojenezi yavaşlatabilir. Aynı zamanda beyin hücrelerini oksidatif strese maruz bırakırken, antioksidan seviyelerini de azaltarak zihinsel hastalığa ve düşüşe neden olur.

Alkolizm de hipokampusu zayıflatarak beynin yeni anıları üretmesini zorlaştırmaktadır. Alkolizm sorunu olanların, isimleri ve yol tariflerini unutması da yaşla birlikte daha da kötüleşmektedir.

(6)

Hipotiroidizm ya da Tiroid Yetmezliği

Hipotiroidizm ya da tiroid yetmezliği, vücudun yeterli tiroid hormonu üretmediği bir durumdur. Bu hormon, düşünme ve odaklanma dâhil olmak üzere birçok işlemi düzenlemektedir. Tiroid yetmezliği durumunda, isimleri ve insanların söylediklerini unutmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca, konuştuğunuzda sözcükleri de unutmaya başladığınızı fark edebilirsiniz.

B12 Vitamini Eksikliği

B12 vitamini, sağlıklı kırmızı kan hücreleri için gereklidir. Vitamin eksikliği durumunda, nörolojik ve psikiyatrik sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Hafıza kaybı, unutkanlık, sinirlilik ve depresyon da gelişebilir. Demans riski de artar. (7)

İlaçların Kullanımı

Sözcükleri, isimleri ve randevuları unutmak, ilacın muhtemel yan etkisi de olabilir. Antidepresanlar, uyku hapları, ağrı kesiciler ve steroidler unutkanlığa neden olan ilaçlardır.

Kolesterol düşürücü statinlerin de zihinsel fonksiyonları azalttığı tespit edilmiştir.

Eğer bu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız ve eskisine göre çok daha fazla unutkanlık yaşıyorsanız, bu durumu doktorunuza bildirin.

Yaş

Yaşlandıkça ortaya çıkan unutkanlığın nedeni artan yaştır. Yaşa bağlı hafıza zayıflaması olarak da bilinen bu durum 65 yaş üstü yaşlıların yaklaşık yüzde 40’ını etkilemektedir.

Ara sıra unutkanlık yaşlanmanın normal bir parçasıdır. Sonuçta, beyin bu süre içinde birçok değişiklik yaşamaktadır. Stres, depresyon, endişe, sigara içimi ve alkolizm durumu daha da kötüleşebilir. (8)

Unutkanlık Nedir?

Unutkanlık, sürekli olarak bazı şeyleri hatırlamada güçlük çekme durumudur. Beyindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.

Unutkanlık çoğu zaman, yaşlanmanın normal bir parçası olarak görülürken, başka bir durumun veya hastalığın bir belirtisi olarak da ortaya çıkabilmektedir.

Unutkanlık yaşadığınızda, bilgi veya olayları hatırlamak, yeni şeyler öğrenmek veya yeni anılar oluşturmak daha zor bir hale gelmektedir.

Unutkanlığın yaygın nedenleri yaşlanma, ilaçlardan kaynaklanan yan etkiler, travma, vitamin eksiklikleri, beyindeki kanser ve beyindeki enfeksiyonların yanı sıra çeşitli diğer bozukluk ve hastalıklar olabilmektedir. Stres, fazla çalışma, yeteri kadar dinlenememe ve kalıcı dikkat dağıtıcı şeyler kısa süreli belleğe müdahale edebilmektedir.

Yaşlı erişkinlerde, normal hızın ötesinde olan bir unutkanlık, Alzheimer hastalığı veya vasküler demans gibi bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu nedenle, unutkanlığın altında yatan nedeni saptamak ve en kısa sürede tedaviye başlamak önemlidir. (9)

Unutkanlık Nedir? fazlası için tıklayınız

Unutkanlık Belirtileri

Unutkanlık nasıl anlaşılır? Kısa süreli ya da anlık olarak bir şeylerin unutulması hemen bir alarm unsuru olarak değerlendirilmemektedir. Unutkanlık başlangıcında, unutkanlık hayatı olumsuz etkilememektedir ve alınan ufak tedbirlerle durum düzeltilebilmektedir. Bununla birlikte, kişi şu durumlarda bir sağlık uzmanının yardımına başvurmak zorunda kalabilmektedir:

 • Kısa süreli unutkanlık
 • İsim hatırlama veya yüzleri tanıma becerisinde zayıflama
 • Bilinen yerlerde kaybolmak
 • Karışıklık
 • Yaşam becerilerinin kademeli olarak kaybedilmesi
 • Konuşma veya iletişim yeteneğinin kaybı
 • Aynı bilgiyi defalarca tekrarlama
 • Aynı soruları sorma
 • Takip yönündeki zorluklar yaşama
 • Öğrenme yeteneklerinde değişiklikler
 • Davranış veya ruh halindeki ani değişiklikler
 • Kelimeleri bölerek konuşmaya başlama (10)

Detaylı bilgi almak için bakınız: Unutkanlık Belirtileri 

Unutkanlık Tedavisi

Unutkanlık nasıl geçer? Unutkanlığın tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Yaşa bağlı ise kişi kendi başına bu durumu aşacak yöntemlere başvurabilmektedir. Unutkanlık için faydalı olabilecek bazı yöntemler şunlardır:

 • Etkinlikleri veya görevleri bir günlüğe kaydetme
 • Okuma, yazma, şiirleri ezberleme veya bulmaca cevaplama gibi beyin merkezli etkinliklere katılma
 • Anıları olabildiğince sıkça hatırlamaya çalışma

Unutkanlığın nedeni demans ise şu yöntemler faydalı olabilmektedir:

 • Kan pıhtısı veya enfeksiyon gibi nedeni ortadan kaldırmak
 • Antipsikotikler, memantin hidroklorür ve Aricept inhibitörleri gibi ilaçların sağlanması
 • Demans tanısı konmuş kişilerde genellikle yaşanan depresyon için psikolojik yardım

Sağlıklı bir birey unutkanlıkla mücadele etmek için şunları yapabilir:

 • Düzenli bir uyku
 • Aşırı alkol tüketiminden kaçınma
 • Sigarayı bırakma
 • Stres ve anksiyete yöntemi (11)

Unutkanlık İçin Hangi Doktora Gidilir?

Unutkanlığın altında yatan nedeni bulmak ve tedavi etmek için bir nöroloji uzmanına başvurabilirsiniz. (12)

Unutkanlık Tedavisi detayı için bakınız

Источник: https://www.acil.net/unutkanlik-nedenleri/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.