Yemek Borusu Kanseri

içerik

YEMEK BORUSU KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yemek Borusu Kanseri

Yemek borusu kanseri, boğazdan başlayarak mideye kadar uzanan uzun ve içi boş bir tüp olan yemek borusunda meydana gelen bir kanser türüdür. Yemek borusu, gıdaları taşıyarak mideye ulaştıran sindirim sistemi organlarından biridir.

Yemek borusu kanseri genellikle, yemek borusunu kaplayan hücreler ile başlar ve yemek borusunun her hangi bir bölgesinde meydana gelebilir. Fakat Amerika Birleşik Devletleri’nde görülen yemek borusu kanseri vakaları genellikle, yemek borusunun alt kısmında meydana gelmektedir. Ayrıca, yemek borusu kanserinin erkeklerde görülme oranı daha yüksektir.

Dünya genelinde herhangi bir ülkede gözlenebilen yemek borusu kanseri, Asya ve Afrika ülkelerinde çok daha yaygın şekilde gözlenmektedir.

Yemek borusu kanserinin neden oluştuğu tam anlamı ile saptanamamıştır. Hücrelerde bulunan DNA yapılarının mutasyon geçirmesi sonucu ortaya çıkan kanser hücreleri kanser oluşumunu başlatmaktadır. Aynı şekilde, yemek borusu hücrelerindeki DNA yapılarının mutasyona uğraması sonucuyla da, yemek borusu kanseri meydana gelmektedir.

Mutasyona uğramış yani bozulmuş DNA yapısı, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesine ve çoğalmasına sebep olmaktadır. Kontrolsüz bir şekilde çoğalan bu hatalı hücreler birikerek, yemek borusunun yapısında bir tümör oluştururlar.

Hatta bu kontrolsüzce çoğalan hatalı hücreler, yemek borusunu aşarak, diğer doku ve organlara da yayılıp zarar verebilir.

Yemek borusu kanseri, kansere sebep olan hücrelerin türüne göre üç farklı sınıfa ayrılmaktadır. Tedaviye başlanmadan önce tespit edilmesi gereken yemek borusu kanseri türü, nasıl bir tedavi süreci izlenmesi hakkında bilgi vermektedir. Buna göre, yemek borusu kanseri türleri şu şekildedir;

Adenokarsinom: Adenokarsinom, yemek borusunda bulunan ve mukus salgılayan bezler içindeki hücrelerin DNA yapısının bozulması ile başlamaktadır. Adenokarsinom genellikle, yemek borusunun alt kısmında meydana gelir ve bu yemek borusu kanseri türü, özellikle beyaz ırk erkekleri etkilemektedir.

Pullu hücre karsinoması: Pullu hücreler, ince ve yassı bir şekle sahip olup, yemek borusu yüzeyini bir hat halinde kaplayan hücrelerdir. Pullu hücre karsinoması genellikle, yemek borusunun orta bölümünde meydana gelmektedir. Öte yandan, pullu hücre karsinoması, dünya çapında en yaygın olarak gözlenen yemek borusu kanseri türüdür.

Diğer ender türleri: Diğer nadir olarak gözlenen yemek borusu kanseri türleri ise şu şekildedir; koriyokarsinom (rahimdeki kötü huylu tümör), lenfoma, melonom (cilt ile ilgili), sarkom (eklem dokusu tümörü) ve küçük hücre kanserleri gibi türleridir.

Yemek Borusu Kanseri Belirtileri

Erken evrede her hangi bir belirti ya da semptom göstermeyen yemek borusu kanserinin, daha sonradan ortaya çıkabilecek belirtileri şu şekildedir;

1.Yutkunma Güçlüğü

Kanserli hücrelerin yemek borusu dokusundaki kasları hasara uğratması sonucu kişide, yutkunma güçlüğü oluşmaktadır. Yemek borusunun yapısındaki kasların büzüşmesi nedeniyle besinler, normalden çok daha zor şekilde yemek borusundan geçerek mideye geçiş yapmaktadır.

2.Kilo Kaybı

Hiçbir diyet programı ya da egzersiz yapmaksızın yaşanan kilo kaybı, birçok başka hastalığın belirtisi olabileceği gibi, yemek borusu kanserinin de belirtisi olabilir. Aşırı miktarda ve devamlı olarak yaşanan kilo kaybı, yemek borusu kanseri semptomlarından biridir.

3.Göğüs Ağrısı ve Yanması

Göğüs ağrısı, göğüste baskı ya da yanma hissinin yaşanmasının sebebi, yemek borusu dokusunda meydana gelen kanserli hücre faaliyetleridir. Hasara uğrayan yemek borusu, hastanın göğsünde ağrı ve basınç hissetmesine sebep olabilmektedir.

4.Hazımsızlık ve Mide Ekşimesi

Özellikle, yemek borusunun mideye yakın bölgesinde yani alt kısmında meydana gelen kanser oluşumu nedeniyle, midede ekşimeler yaşanabilmektedir. Bunun yanı sıra, giderek kötüleşen hazımsızlık sorunu da, yemek borusu kanseri belirtisinden biri olabilir.

5.Öksürük ya da Ses Kısılması

Öksürme ya da ses kısılması yaşanmasının nedeni, yemek borusu dokusundaki hücrelerin kanser nedeni ile, değişime uğraması olabilir. Akciğerlerin ve gırtlağın yakınında bulunan yemek borusu, kanser nedeni ile hasara uğradığı için, öksürüğün yanı sıra ses kısılması ya da hırıltılı ses yaşanmasına yol açabilir.

Fakat yemek borusu kanseri erken döneminde herhangi bir semptom ya da belirti göstermemektedir.

Eğer sizi sürekli olarak rahatsız eden ve endişelendiren herhangi bir sıkıntınız var ise bir doktora gitmenizde fayda olacaktır. Eğer kronik asit reflünüz var ise, sizi endişelendiren şikayetlerinizi doktorunuza bildiriniz.

Risk Faktörleri

Kronik olarak yemek borusunda meydana gelen kaşınma ve tahrişlerin, DNA yapısının değişmesine sebep olarak yemek borusu kanserine yol açabileceği düşünülmektedir. Yemek borusunun tahriş olmasına sebep olan ve yemek kanseri riskini artıran faktörler şu şekildedir;

 • Alkol tüketmek,
 • Reflü hastası olmak,
 • Yemek borusundaki finkterlerin (büzücü kaslar) gevşememesi sonucu yutkunma zorluğu yaşamak (akalazya),
 • İçecekleri çok sıcak şekilde tüketmek,
 • Meyve ve sebze bakımından fakir beslenmek,
 • Gastro yemek borusu reflü hastalığına (GERH) sahip olmak,
 • Obezite ve fazla kilo,
 • Yemek borusu hücrelerinde prekanserojen değişiklikler yaşanması (Barret yemek borusu),
 • Üst karın bölgesinden veya göğüs bölgesinden radyasyon tedavisi geçirmiş olmak,
 • Sigara kullanmak.

Komplikasyonlar

Yemek borusu kanseri, özellikle geç evrelerinde ya da tedavi edilmediği zaman, bazı diğer sağlık sorunlarının oluşmasına neden olabilmektedir. Yemek borusu kanserinin yol açtığı bazı sağlık sorunları şu şekildedir;

Yemek borusunun tıkanması: Yemek borusu üzerinde meydana gelen kanserli hücre oluşumu, alınan besinlerin ya da sıvıların yemek borusu içinden geçişini zorlayabilir.

Ağrılar: İlerlemiş düzeydeki yemek borusu kanseri şiddetli ağrıların yaşanmasına sebep olabilmektedir.

Yemek borusunda kanamalar: Yemek borusu kanseri kanamalar yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu kanamalar genellikle kademli olarak gelişmektedir ve bazen aniden şiddetli olarak da meydana gelebilmektedir.

Tanı ve Testler

Yemek borusu kanserinin teşhis edilebilmesi için bazı analiz ve testler uygulanmaktadır. Bu test ve analiz yöntemleri şu şekildedir;

Endoskopi: Doktor endoskopi yoluyla, ince içi boş ve kameralı bir tüpü, boğazdan aşağıya indirerek yemek borusunun içini kontrol etmektedir. Endoskopi yardımı ile, kanserli bölge ya da tahriş olan rahatsızlık veren alan kontrol edilmiş olur.

Biyopsi: Doktor, özel bir ince steril iğne yardımı ile yemek borusu dokusu üzerinden bir parça örnek alır ve bu örneği laboratuvar ortamında incelemeye gönderir. Bu sayede eğer var ise kanserli hücreler tespit edilebilir.

Yemek Borusu Kanserinin Evreleri

Yemek borusunun tanısı konulduktan sonra bu defa da doktor, kanserin hangi seviyede olduğunu belirlemeye çalışır. Çünkü, yemek borusu kanseri tedavisinde, kanserin seviyesi ne tür bir tedavi uygulanması gerektiğine karar vermede önemli bir ölçüttür.

Yemek borusu kanserinin evreleri, bilgisayarlı tomografi (BT) taraması ve pozitron emisyon tomografisi (PET) cihazları yardımı ile belirlenebilmektedir.

Yemek borusu kanserinin evreleri 4 tane aşamadan oluşmaktadır ve şu şekildedir;

Evre I: Bu evrede yemek borusu kanseri, yemek borusunu saran hücrelerin yapısında meydana gelmektedir.

Evre II: İkinci evrede kanserli hücreler, yemek borusu astarlarının derinlerine işlemiştir ve yemek borusu yakınlarındaki lenf düğümlerine kadar yayılmış durumda olabilir.

Evre III: Bu evrede kanserli hücreler, yemek borusu duvarlarının derinlerine yayılarak, yakınlardaki diğer doku ve organlar ile lenf düğümlerine kadar yayılmış durumdadır.

Evre IV: Yemek borusu kanserinin son evresi olan bu evrede kanserli hücreler diğer organlara ve dokulara hatta tüm vücuda yayılmış durumda olabilir.

Tedavi ve İlaçlar

Yemek borusu kanserinde tedavi uygulanırken bazı durum ve koşullar dikkate alınmaktadır. Doktorlar tarafından, kanserin evresi, hastanın tüm beden sağlık durumu ve kansere sebep olan kanser hücrelerinin türü baz alınarak yemek borusu kanseri tedavisi belirlenmektedir. Tüm bu faktörler belirlendikten sonra uygulanan tedavi yöntemleri ise şu şekildedir;

Ameliyat: Yemek borusu kanseri tedavisinde ameliyat tek başına bir tedavi yöntemi olabileceği gibi, diğer tedaviler ile birlikte de uygulanabilmektedir. Bu doğrultuda, yemek borusu kanseri tedavisinde uygulanan cerrahi işlemler şöyledir;

 • Çok küçük tümörlerin temizlenmesi: Eğer yemek borusu kanserine sebep olan kanserli hücreler çok küçük bir alanı kaplıyor ve yüzeysel ise, doktor ameliyat ile etrafındaki sağlıklı dokuya zarar vermeden bu kanserli hücreleri temizler. Çok erken evredeki yemek borusu kanseri, endoskopi kullanılarak ameliyat edilmektedir.
 • Yemek borusundaki kanserli bölümün alınması: Bu ameliyat ile, yemek borusundaki kanserli tümör bölümü alınır. Eğer yemek borusu yakınlarındaki lenf düğümleri de kanserli hücreler ile kaplanmışsa, bu kısımda ameliyat ile alınır. Yemek borusunun bir kısmının alınması nedeni ile, geriye kalan yemek borusu mideye bağlanır. Bu işlem yapılırken genelde mide yukarı çekilir.
 • Ameliyat ile midenin üst kısmının ve yemek borusunun bir kısmının alınması: Bu cerrahi işlem sırasında, yemek borusunun bir bölümü, lenf düğümleri ve midenin üst bölümü alınır. Cerrahi işlem sonrasında geriye kalan yemek borusu mideye bağlanır ya da mide yukarı çekilir. Eğer gerekli olursa, kolon parçası, yemek borusu ile mideyi birbirine bağlamak için kullanılmaktadır.

Yemek borusu kanseri ameliyatlarında ciddi şekilde komplikasyon oluşması riski vardır. Bu komplikasyonlar, enfeksiyon, kanama ve yemek borusundan çıkan sızıntılar şeklindedir.

Kemoterapi: Kemoterapi, kimyasallar kullanılarak kanserli hücrelerin imha edilmesi şeklinde ilerleyen bir tedavi yöntemidir. Kemoterapi, tedavi sonrasında ya da tedavi öncesinde uygulanabilir.

Bunun yanı sıra kemoterapiye ek olarak radyasyon tedavisi de uygulanabilir. Çok aşırı ilerlemiş ve yayılmış yemek borusu kanserinde, kemoterapi tek başına kullanılmaktadır.

Fakat maalesef kemoterapi tedavisinin de bazı yan etkileri vardır.

Radyasyon tedavisi: Yüksek güçteki ışınlar yardımı ile kanserli hücreleri imha etmek için uygulanan radyasyon tedavisi, genellikle kemoterapi tedavisi ile birlikte uygulanır. Radyasyon tedavisinde, kanserli bölüme radyasyon yerleştirilerek işlem yapılabilmektedir.

Bu tedavi yöntemi, yemek borusu kanserinin sebep olduğu bazı komplikasyonların da tedavisinde etkili olabilir. Radyasyon tedavisinin yan etkileri ise, ciltte güneş yanığı benzeri yanıklar oluşması, ağrılı ve zor yutkunma ile kalp ve akciğerlerde hasarlar oluşması gibi etkilerdir.

Kemoterapi ile radyasyon birleşimi tedavi: Bu tedavi şekli, ameliyat öncesinde uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Fakat bu tedavi yönteminin şiddetli yan etkileri olabilmektedir.

Alternatif Yöntemler

Bazı alternatif tedavi yöntemleri, yemek borusu kanseri tedavilerinin yan etkilerini azaltmaya ve iyileştirmeye yardımcı olabilir. Doktor bu durumda bazı alternatif tedavi yöntemlerini, hastalığın neden olduğu ağrıların kontrol edilmesi adına önerebilir. Bu alternatif tedavi yöntemleri şu şekildedir;

 • Akupunktur,
 • Katatimi (müzik ve kelimeler ile hayali bir manzara oluşturma şeklinde rahatlama),
 • Masaj,
 • Rahatlama teknikleri.

Alınacak Önlemler

Yemek borusu kanseri riskini önlemenin ya da azaltmanın bazı yöntemleri bulunmaktadır. Bu alınacak önlemler şu şekilde belirlenmiştir;

 • Sigarayı bırakmak,
 • Alkol tüketimini bırakmak ya da en azından azaltmak,
 • Çok daha fazla miktarda sebze ve meyve tüketmek,
 • Sağlıklı kilo değerlerinde olmaya dikkat etmek.

Источник: https://evdesifa.com/yemek-borusu-kanseri-belirtileri-nelerdir/

Yemek borusu kanseri nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Yemek Borusu Kanseri

Yemek borusu kanseri boğazınızdan midenize kadar uzanan uzun, içi boş bir boru olan özofagusta meydana gelen kanserdir . Yemek borusu (özofagus), yuttuğunuz gıdayı boğazınızın arkasından mideye, sindirilmek üzere taşımaya yardımcı olur.

Yemek borusu kanseri genellikle yemek borusunun içini döşeyen hücrelerde başlar. Yemek borusu kanseri yemek borusunun herhangi bir yerinde meydana gelebilir. Erkekler yemek borusu kanserine kadınlardan daha sık yakalanır.

Yemek borusu kanseri dünya genelinde altıncı en yaygın kanserden ölüm sebebidir. Farklı coğrafik yerleşimlerde görülme oranları farklılık gösterir. Bazı bölgelerde, yemek borusu kanseri vakalarının daha yüksek oranda olması, tütün ve alkol kullanımına veya belirli beslenme alışkanlıklarına ve obeziteye atfedilebilir.

Yemek Borusu Kanseri belirtileri nelerdir?

Yemek borusu (özofagus) kanseri belirtileri nelerdir?

Yemek borusu kanserinin bulgu ve belirtileri aşağıdakileri içerir:

 • Yutkunma güçlüğü (disfaji)
 • İstemsiz kilo kaybı
 • Göğüs ağrısı, göğüste basınç veya yanma
 • Kötüleyen hazımsızlık veya mide yanması
 • Öksürme veya ses kısıklığı

Erken yemek borusu kanseri tipik olarak bulgu veya belirti göstermez.

Ne zaman doktora görünmeli?

Sizi endişelendiren herhangi bir ısrarcı işaret veya belirtiniz varsa, doktorunuzdan randevu alın.

Kronik asit reflüsü nedeniyle yemek borusu kanseri riskinizi artıran kanser gelişimi öncesi bir durum olan Barrett özofagusu sizde tespit edilirse, durumunuzun kötüleştiğini işaret edebilecek bulgu ve belirtilerin neler olduğunu doktorunuza sorun.

Yemek borusu kanseri taraması, kolayca tanımlanabilen diğer yüksek riskli grupların bulunmaması nedeniyle Barrett özofagusu olan hastalar hariç rutin olarak yapılmaz. Barrett özofagusunuz varsa, doktorunuzla taramanın fayda ve zararlarını tartışın.

Yemek borusu (özofagus) kanseri nedenleri nelerdir?

Yemek borusu kanserine yol açan etmenler tam olarak anlaşılabilmiş değildir.

Yemek borusu kanseri, yemek borunuzdaki hücrelerin DNA’larında hatalar (mutasyonlar) gelişmesi sonucu oluşur. Hatalar hücrelerin kontrolsüzce büyümesine ve bölünmesine sebep olur. Biriken anormal hücreler yemek borusuna yakın yapıları istila etmek ve vücudun diğer bölgelerine yayılmak üzere büyüyebilen bir tümör oluştururlar.

Yemek borusu (özofagus) kanseri risk faktörleri nelerdir?

Yemek borunuzun kronik irritasyonunun yemek borusu kanserine neden olan değişikliklere katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Yemek borusu hücrelerinde tahrişe neden olan faktörler ve yemek borusu kanseri riskinizi arttıran faktörler şunlardır:

 • Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD)
 • Sigara kullanma
 • Yemek borusu hücrelerinde kanser gelişimi öncesi değişiklikler (Barrett özofagusu) olması,
 • Obezite
 • Alkol kullanma
 • Safra reflüsü olmak,
 • Gevşemeyen bir özefageal sfinkter nedeniyle yutma zorluğu (akalazya)
 • Sürekli olarak çok sıcak sıvıları içme alışkanlığına sahip olma
 • Yeteri kadar meyve ve sebze yememe
 • Göğüs veya üst karın bölgesinden radyasyon tedavisi görme

Yemek borusu (özofagus) kanseri komplikasyonları nelerdir?

Yemek borusu kanseri ilerledikçe aşağıdaki komplikasyonlar ortaya çıkabilir:

 • Özofagus obstrüksiyonu. Kanser, yiyecek ve sıvıların yemek borusunuzdan geçmesini zorlaştırabilir veya imkânsız hale getirebilir.
 • Ağrı. İlerlemiş yemek borusu kanseri ağrı verebilir.
 • Yemek borusunda kanama. Yemek borusu kanseri kanamaya neden olabilir. Kanama genellikle kademeli olsa da, bazen ani ve şiddetli olabilir.

Yemek borusu (özofagus) kanserine karşı alınabilecek önlemler nelerdir?

Yemek borusu kanseri riskinizi azaltmak için önlemler alabilirsiniz. Örneğin:

 • Sigarayı bırakın. Eğer sigara içiyorsanız, bırakma stratejileri hakkında doktorunuzla konuşun. Sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak ilaçlar ve danışmanlık hizmetleri mevcuttur. Eğer sigara kullanmıyorsanız başlamayın.
 • Alkol kullanıyorsanız ölçülü kullanın. Alkol kullanmayı seçerseniz, bunu ölçülü olarak yapın. Sağlıklı yetişkinler için bu, her yaştan kadın ve 65 yaşından büyük erkeklerde günde bir kadeh içki, 65 yaş ve altındaki erkekler ise günde iki kadeh içki içmek anlamına gelir.
 • Daha fazla meyve ve sebze yiyin. Beslenme şeklinize çeşitli renkli sebze ve meyve ekleyin.
 • Sağlıklı bir kilo idame ettirin. Fazla kilolu veya obezseniz, kilo vermenize yardımcı olacak stratejiler hakkında doktorunuzla konuşun. Haftada yarım veya 1 kilo olmak üzere düzenli ve yavaş kilo vermeyi hedefleyin.

Yemek borusu (özofagus) kanseri tanı yöntemleri nelerdir?

Endoskopi :

Yemek borusu kanseri tanısını koymak için kullanılan testler ve işlemler aşağıdakileri içerir:

 • Özofagusunuzu incelemek için bir skop kullanmak (endoskopi). Endoskopi sırasında doktorunuz boğazınızdan yemek borunuzun içine bir video lensi (video endoskop) ile donatılmış esnek bir boru geçirir. Endoskop kullanarak, doktorunuz kanser veya irritasyon bölgelerine bakıp yemek borunuzu muayene eder.
 • Test için doku örneği toplama (biyopsi). Doktorunuz şüpheli dokunun bir örneğini (biyopsi) almak için boğazınızdan yemek borunuza inen özel bir skop (endoskop) kullanabilir. Doku örneği kanser hücrelerini bulmak için laboratuvara gönderilir.

Yemek borusu (özofagus) kanserinin türleri nelerdir?

Yemek borusu kanseri, ilgili hücrelerin türüne göre sınıflandırılır. Sizde belirlenen yemek borusu kanseri türü tedavi seçeneklerinizi belirlemede yol gösterir. Yemek borusu kanseri türleri içerisinde aşağıdakiler yer alır:

 • Adenokarsinom: Özofagusun mukus salgılayan bezlerini oluşturan hücrelerde başlar. Adenokarsinom sıklıkla yemek borusunun aşağı kısmında oluşur. Adenokarsinom dünyada en sık görülen yemek borusu kanseri formudur ve öncelikli olarak beyaz erkekleri etkiler.
 • Skuamöz hücre karsinomu: Skuamöz hücreler, yemek borusunun yüzeyini döşeyen düz, ince hücrelerdir. Skuamöz hücre karsinomu en sık yemek borusunun üst ve orta kısmında oluşur. Skuamöz hücre karsinomu dünya genelinde en yaygın yemek borusu kanseridir.
 • Diğer nadir türler. Bazı nadir yemek borusu kanseri formları arasında küçük hücreli karsinom, sarkoma, lenfoma, melanoma ve koryokarsinom bulunur.

Yemek borusu (özofagus) kanseri kanserinin yayılımının (evresinin) belirlenmesi nasıl yapılır?

Yemek borusu kanserinizin olduğunun teyit edilmesinden sonra, doktorunuz kanserin lenf düğümlerine ve vücudunuzun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını belirlemek için ek testler önerebilir.

Testler aşağıdakileri içerebilir:

 • Endoskopik ultrason (EUS)
 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET)

Doktorunuz, kanserinize bir evre koymak için bu işlemlerden gelen bilgileri kullanır. Yemek borusu kanseri evreleri, 0’dan IV’e kadar olan Roma rakamlarıyla gösterilir; en düşük evreler, kanserin küçük olduğunu ve sadece yemek borusunun yüzeysel katmanlarını etkilediğini gösterir. Evre IV vücudun diğer bölgelerine yayılmış ileri evre kanseri belirtir.

Kanser evreleme sistemi gelişmeye devam etmekte ve doktorlar kanser teşhis ve tedavisini geliştirdikçe daha karmaşık hale gelmektedir. Doktorunuz sizin için doğru olan tedavileri seçmek için kanser evresini kullanır.

Yemek borusu (özofagus) kanseri tedavi seçenekleri nelerdir?

Yemek borusu kanseri için hangi tedavileri alacağınız kanserinizde rol oynayan hücrelerin türüne, kanserinizin evresine, genel sağlığınıza ve tedavi tercihlerinize dayanır.

Cerrahi Müdahale

Yemek borusu kanseri ameliyatı

Kanseri ortadan kaldırmak için cerrahi müdahale tek başına veya diğer tedavilerle birlikte uygulanabilir. Yemek borusu kanserini tedavi etmek için yapılan ameliyatlar aşağıdakileri içerir:

 • Çok küçük tümörleri almak için cerrahi. Kanseriniz çok küçükse, özofagusun yüzeysel tabakalarıyla sınırlıysa ve yayılmamışsa, cerrahınız kanseri ve onu çevreleyen sağlıklı doku sınırını almayı önerebilir. Ameliyat, boğazınızdan geçerek yemek borusuna inen bir endoskop kullanılarak yapılabilir.
 • Özofagusun bir bölümünü çıkarmak için cerrahi (özofajektomi). Özofajektomi esnasında, cerrahınız özofagusunuzun tümör içeren bölümünü, midenizin üst kısmının bir bölümünü ve yakındaki lenf bezlerini alır. Kalan yemek borusu midenize tekrar bağlanır. Genellikle bu mideyi kalan yemek borusuyla birleştirmek için yukarı çekerek yapılır.
 • Özofagusunuzun bir kısmını ve midenizin üst kısmını çıkarmak için cerrahi (özofajogastrektomi). Özofajogastrektomi sırasında, cerrahınız özofagusunuzun bir kısmını, yakındaki lenf düğümleri ve midenizin büyük bir bölümünü çıkarır. Midenizin geri kalanı yukarı çekilir ve özofagusunuza yeniden bağlanır. Gerekliyse, kolonunuzun bir parçası ikisini bağlamada kullanılır.

Yemek borusu kanseri ameliyatı, kalan özofagusun mideye tekrar bağlandığı bölgeden enfeksiyon, kanama ve sızıntı gibi ciddi komplikasyon riski taşır.

Özofagusunuzu çıkarma ameliyatı, açık ameliyatla büyük kesiler kullanarak veya cildinizdeki birkaç küçük kesiden girilerek özel cerrahi aletler (laparoskopik olarak) ile yapılabilir Ameliyatınızın nasıl yapıldığı kişisel durumunuza ve cerrahınızın süreci nasıl yönettiğine bağlıdır.

Yemek borusu (özofagus) kanseri komplikasyonlar için tedaviler

Özofagal stent

Özofagus obstrüksiyonu ve yutkunma zorluğu (disfaji) tedavileri aşağıdakileri içerebilir:

 • Özofajial obstrüksiyonu rahatlatma. Yemek borusu kanseri özofagusunuzu daraltmışsa, cerrah yemek borusunu açık tutmak için bir metal boru (stent) yerleştirmek için bir endoskop ve özel aletler kullanabilir. Diğer seçenekler arasında ameliyat, radyoterapi, kemoterapi, lazer tedavisi ve fotodinamik terapi sayılabilir.
 • Beslenmeyi sağlamak. Yutma problemi yaşamanız veya yemek borusu ameliyatı geçirmeniz durumunda doktorunuz bir beslenme tüpü önerebilir. Besleme tüpü, yemek borunuza kanser tedavisinden sonra iyileşmeye vakit verecek şekilde besinlerin doğrudan karnınıza veya ince bağırsağınıza iletilmesini sağlar.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kimyasalları kullanan bir ilaç tedavisidir. Kemoterapi ilaçları tipik olarak yemek borusu kanserli kişilerde ameliyattan önce (neoadjuvan) veya sonrasında (adjuvan) kullanılır.

Kemoterapi radyasyon tedavisiyle de birleştirilebilir (kemoradyoterapi).

Yemek borusunun ötesine yayılmış ilerlemiş kanserli insanlarda, yemek borusu (özofagus) kanserinde kemoterapi kanserin yol açtığı bulgu ve belirtilerin hafifletilmesine yardımcı olmak için tek başına da kullanılabilir.

Yaşadığınız kemoterapi yan etkileri aldığınız kemoterapi ilaçlarına bağlıdır. Kemoterapi hakkında daha fazla bilgi almak için  “Kemoterapi Nedir?” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi kanser hücrelerini öldürmek için güçlü enerji X ışını demetlerini kullanılır. Radyasyon vücudunuzun dışındaki bir makineden gelip kanseri ışınlarla hedef alır (eksternal beam radyoterapi, EBRT). Veya, daha az yaygın olarak, radyasyon vücudunuzdaki kanserin yanına ve vücudunuzun içine yerleştirilir (brakiterapi).

Radyasyon tedavisi çoğunlukla yemek borusu kanseri olan kişilerde kemoterapi ile birleştirilir. Genellikle cerrahiden önce, ara sıra ise ameliyattan sonra kullanılır.

Radyasyon tedavisi, ileri evre yemek borusu kanserinin bir tümörün gıdanın mideye geçmesini engelleyecek kadar büyümesi gibi komplikasyonlarını gidermek için de kullanılır.

Tedavi iki ila altı haftalık bir süre içinde günlük radyasyon tedavileri olarak sürebilir.

Radyasyonun yemek borusuna yan etkileri, güneş yanığı benzeri cilt reaksiyonları, ağrılı ya da zor yutkunma ve akciğerler ve kalp gibi yakın organlara kazara zarar vermesini içerir.

Radyokemoterapi

Kemoterapi ve radyasyon terapisinin birleştirilmesi, her iki tedavinin de etkinliğini artırabilir. Kemoradyoterapi aldığınız tek tedavi olabilir veya cerrahi müdahaleden önce kullanılabilir. Ancak, kemoterapi ve radyasyon tedavilerinin birleştirilmesi, yan etki yaşama olasılığınızı ve yan etkilerin ciddiyetini arttırır.

Источник: https://neolife.com.tr/yemek-borusu-kanseri/

Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri Sinsidir — Multi Yaşam

Yemek Borusu Kanseri

Yemek borusu kanserinin en yaygın görülen belirtisi yutkunurken güçlük ve tıkanma hissidir. Yutkunma esnasında bir miktar ağrı veya yanma da hissedilebilir. Aşağıdaki belirtiler de görülebilir:

 • Lokmayı yuttuktan kısa bir süre sonra tekrar yukarı çıkması
 • Boğazda veya göğüs kemiğinin arkasında ağrı
 • Asit reflüsü (yemek borusunda ortaya çıkan bir tümör mide kapakçığının tam kapanmasını engelleyerek mide asidinin yukarı çıkmasına ve reflüye neden olabilir)
 • Ses kısıklığı
 • Sürekli öksürme
 • Kan öksürme
 • Dışkının koyu renkte (zift gibi) olması

Unutulmamalıdır ki bunların yemek borusu kanseri haricinde daha hafif başka hastalıkların belirtileri olma ihtimali daha yüksektir.

Yemek borusu kanserinin neden ortaya çıktığı henüz tüm ayrıntılarıyla netleşmemiştir. Ancak aşağıdaki etkenler hastalığın ortaya çıkma riskini artırmaktadır:

1) Sigara Ve Alkol

Tüm tütün mamulleri yemek borusu kanseri riskini katlamaktadır. Günde bir paket sigara içen bir kişinin bu kansere yakalanma ihtimali en az iki katına çıkmaktadır. Kullanım miktarı ve süresi arttıkça risk büyür.

Alkol de yemek borusu (özofagus) kanseri riskini tehli derecede artırmaktadır. Hem sigara hem de alkol kullanan bir kişinin yemek borusu kanserine yakalanma riski diğer insanlara göre kat kat fazladır.

2) Reflü Ve Barrett Sendromu

Mide reflüsünde mide asidi yemek borusuna doğru yükselir. Bu durum uzun vadede yemek borusunda tahrişe neden olur. Sonuçta Barrett sendromu ve yemek borusu kanseri riski bir miktar yükselir.

Barrett sendromu, yemek borusunun özellikle mideye yakın bölümündeki dokuların şekil değiştirerek bağırsak dokularına benzemesi durumudur. Barrett sendromu, hangi aşamada olduğuna bağlı olmak üzere yemek borusu kanseri riskini tehli düzeyde artırabilir.

3) Akalazya

Akalazya, yemek borusunun mideye bağlandığı kısmın sağlıklı bir şekilde gevşeyememesi hastalığıdır. Bu durum yiyeceklerin ve içeceklerin daha zor aşağı inmesine ve tahrişe neden olmaktadır. Akalazya hastalarında 15-20 yıl sonra yemek borusu kanseri görülebilmektedir.

4) Diğer Risk Faktörleri

Aşağıdaki etkenler de yemek borusu (özofagus) kanserinin görülme ihtimalini artırmaktadır:

 • İşlenmiş et tüketmek ve yeterince meyve sebze tüketmemek
 • Sürekli çok sıcak içecekler (veya yiyecekler) tüketmek
 • Aşırı kilolu olmak
 • Tiloz: Ayak tabanı ve aya dokularında kontrolsüz büyüme ile karakterize bir hastalık
 • Temizlik solventleri gibi bazı işyeri kimyasallarına maruz kalmak
 • Yemek borusu yaralanmaları
 • Plummer-Vinson sendromu: Yemek borusunun üst kısmında doku bozulması ve kansızlık ile karakterize olan bir hastalık
 • Erkeklerde ve 65 yaş üzeri kişilerde yemek borusu kanseri daha sık görülmektedir.

Yemek borusu kanseri yaşam süresi, yemek borusu kanseri ölüm oranı, yemek borusu kanseri kurtulma şansı, Yemek borusu kanseri teşhis zamanına göre 3 tipe ayrılmaktadır:

1) Yerel (lokalize) yemek borusu kanseri

İlk evrede tümör bulunduğu yerde yemek borusundan yayılmadan teşhis edilirse bu adı alır. Ölüm riski en az olan evredir.

Yerel yemek borusu kanseri olarak teşhis edilen vakalarda 5 yıl hayatta kalma oranı %40’tır.

2) Bölgesel yemek borusu kanseri

İkinci evrede tümör bulunduğu yerden biraz yayılmış ve etraftaki dokularda ve lenf bezlerinde ilerlemeye başlamışsa bu adı alır.

Bölgesel yumuşak doku kanseri olarak teşhis edilen vakalarda 5 yıl hayatta kalma oranı %21’dir.

3) İlerlemiş (metastatik) yemek borusu kanseri

Üçüncü evrede tümör bulunduğu yerden iyice yayılmış ve uzakta bulunan organlara da sıçramışsa bu adı alır. Yemek borusu kanserinin en ölümcül evresidir.

İlerlemiş yumuşak doku kanseri olarak teşhis edilen vakalarda 5 yıl hayatta kalma oranı %4’tür.

Not: Bu verilerde adenokarsinom ve skuamöz hücreli karsinom birlikte verilmiştir. Genel itibariyle adenokarsinom şeklinde oluşan yemek borusu kanserinde prognoz daha iyimserdir.

1) Cerrahi Müdahale

Yemek Borusu Kanseri Ameliyatı

Yemek borusu kanserinin en sık kullanılan tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir. Yemek borusunun bir kısmının özofajektomi adı verilen ameliyatla alınması gerekebilir.

 • Doktorlar yemek borusunun kalan sağlıklı kısmını mideye bağlarlar, bu sayede hasta yutkunmaya devam edebilir. Bu işlem için plastik tüp veya bağırsağın bir parçası kullanılabilir.
 • Kanser yayılmışsa civardaki lenf bezlerinin de alınması gerekebilir.
 • Bir tümör yüzünden yemek borusu daralmış veya tıkanmışsa genişleyebilen metal stentler yardımıyla açıklık sağlanabilir.
 • Erken dönemde fark edilen yemek borusu kanseri ufak bir kesikten yapılan kolay bir müdahale sayesinde bile tedavi edilebilir.

2) Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisinde kanserli hücreleri öldürmek için yüksek enerjili ışınlar kullanılır. Bu ışınlar dışarıdan da gönderilebilir, yemek borusunun yakınına, vücut içerisinde yerleştirilen radyoaktif maddeler de kullanılabilir.

Radyasyon tedavisi esnasında yemek borusunun açık kalması için plastik bir tüp yerleştirilmesi gerekebilir.

3) Kemoterapi

Kemoterapide kanserli hücrelerin gelişmesini ve bölünmesini engelleyecek ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar oral veya damar yolu ile alınabilir, yemek borusu yakınına ufak dozlarda şırınga da edilebilir.

4) Beslenme Önerileri

Yemek borusu kanseri olan hastalar tedavi öncesinde ve sonrasında yutkunma güçlüğü çekebilirler. Aşağıdaki öneriler daha rahat beslenmenizi sağlayacaktır:

 • Ham sebze, sert et ve hamur ekmek gibi yemek borusunda tıkanabilecek besinler tüketmeyin
 • Kuru gıdaları sos ve sularla yumuşatın
 • Et ve sebzeleri ufak parçalar bölerek pişirin ve yiyin
 • Meyveleri blenderden geçirebilirsiniz
 • Dondurma, yoğurt ve krema gibi besinleri deneyebilirsiniz.

5) Diğer Tedaviler

Yemek borusu (özofagus) kanserinin tedavisinde kanserli hücreleri öldürmek için aşağıdaki yöntemler de kullanılabilir:

 • Lazer Tedavisi
 • Elektrokoagülasyon: Elektrik akımı kullanılır

Источник: https://multiyasam.com/yemek-borusu-kanseri-belirtileri-ve-tedavisi/

Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri: Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi

Yemek Borusu Kanseri

Yemek borusu kanseri, aynı zamanda özofagus kanseri olarak da adlandırılır. Kanser; sağlıklı hücreler değişerek kontrolsüz bir şekilde büyüdüğünde ve tümör adı verilen bir kitle oluşturduğunda başlar.

Yemek borusu tümörleri kanserli veya iyi huylu olabilir. Kanserli (malign) tümörler kötü huyludur; büyüyebilir ve vücudun diğer bölümlerine yayılabilir, anlamına gelir. İyi huylu (benign) tümörler ise büyüyebilir, ancak yayılacağı anlamına gelmez.

Özofagus kanseri, yemek borusu hattı hücrelerinde başlar.

Özellikle yemek borusu kanseri, özofagus duvarının iç tabakasında başlar ve dışarı doğru büyür. Eğer özofagus duvarı yoluyla yayılırsa, lenf düğümlerine ilerleyebilir. Bunun yanı sıra, göğüsteki kan damarları ve diğer yakın organlara seyahat edebilir. Özofagus kanseri, aynı zamanda akciğer, karaciğer, mide ve vücudun diğer bölümlerine yayılabilir.

Yemek Borusu Kanseri Türleri

Yemek borusu (özofagus) kanserinin iki ana türü vardır:

 1. Skuamöz hücreli karsinom: Yemek borusu kanserinin bu türü, yemek borusu hattında skuamöz hücrelerde başlar. Genellikle yemek borusu üst ve orta kısmında gelişir.
 2. Adenokarsinom: Bu tür, yemek borusunun alt kısmında, özofagus ve midenin bir araya geldiği glandüler dokuda başlar.

Yemek borusu kanserinin bu iki türü için de tedavi benzerdir. Özofagus kanserlerinin %1’inden daha azını oluşturan, diğer çok nadir görülen yemek borusu tümörleri; küçük hücreli nöroendokrin kanserler, lenfomalar ve sarkomalar içerir.

Yemek borusu kanseri olan kişilerde aşağıdaki belirtiler veya bulgular ortaya çıkabilir. Bazen, özofagus kanserli insanlarda bu belirtilerden herhangi biri görünmeyebilir. Ya da, bu belirtiler başka bir sağlık sorununu işaret edebilir.

 • Yutma güçlüğü ve ağrı (özellikle et, ekmek ve çiğ sebze yerken). Tümör büyüdükçe, mide yolunu tıkayabilir. Hatta sıvı yutmak bile acı verebilir.
 • Göğüste basınç veya yanma
 • Hazımsızlık ya da mide ekşimesi
 • Kusma
 • Açıklanamayan kilo kaybı
 • Öksürük veya ses kısıklığı
 • Göğüs arkasında veya boğazda ağrı

Not: Yukarıdaki belirtilerden biri veya daha fazlası hakkında endişeleriniz varsa, mutlaka doktorunuzla konuşunuz.

Yemek Borusu Kanseri Tanısı

Kanser teşhisi ve vücudun başka bir bölgesine yayılıp yayılmadığını öğrenmek için doktorlar birçok tanı testi kullanabilirler. Kanser türlerinin çoğu için kesin tanı yapmanın tek emin yolu biyopsidir. Eğer biyopsi mümkün değilse, doktorun teşhis yapmasına yardımcı olacak diğer tanı testleri önerilir. Görüntüleme testleri ise, kanserin yayılıp yayılmadığını öğrenmek için kullanılır.

Doktorunuz tanı testi seçerken, aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurabilir:

 • Yaş ve sağlık durumu
 • Belirti ve bulgular
 • Şüphelenilen kanser türü
 • Önceki test sonuçları

Fizik muayeneye ilave olarak, aşağıdaki tanı testleri de kanseri teşhis etmek için kullanılabilir:

 • Özofagramı (baryum yutma): Yemek borusu yüzeyinde tümör veya olağandışı bir değişiklik olup olmadığı kontrol edilir. Eğer anormal görünümlü bir alan varsa, doktorunuz kanserli olup olmadığını öğrenmek için üst endoskopi ve biyopsi önerebilir.
 • Üst endoskopi (özofagusgastroendoskopi): Doktorun yemek borusunun iç çeperini görmesini sağlar. Anormal görünümlü alan varsa, kanser olup olmadığını öğrenmek için biyopsi yapılabilir.
 • Endoskopik ultrasonografi: Bu prosedür genellikle üst endoskopi ile aynı anda yapılır. Bu prosedürde, özofagus ve yakındaki lenf düğümleri ve yapıların duvar resmi oluşturulur. Ultrason; tümörün özofagus duvarında büyüyüp büyümediği, tümörün ne kadar derinde büyüdüğü, kanserin lenf düğümlerine veya yakındaki diğer yapılara yayılıp yayılmadığını bulmak için kullanılır. Lenf düğümlerinden doku örneği almak için de kullanılabilir.
 • Bronkoskopi: Eğer tümör bir hastanın yemek borusunun üst üçte ikisinde yer alıyorsa, tümörün hava yolu içine büyüyüp büyümediğini öğrenmek için yapılabilir.
 • Biyopsi: Diğer tanı testleri kanserin mevcut olduğunu önerebilir. Ancak biyopsi kesin tanı yapmanın emin yoludur.
 • Tümörün moleküler testi: Doktorunuz tümöre özgü spesifik genler, proteinler ve diğer faktörleri belirlemek için bir tümör numunesi üzerinde laboratuar testleri önerebilir.
 • Bilgisayarlı tomografi (BT): Herhangi bir anormallik veya tümör olup olmadığını incelemek için kullanılabilir. BT taraması, tümör boyutunu ölçmek için de kullanılabilir.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR): Vücudun detaylı görüntüsünü üretmek için kullanılan bir görüntüleme testidir. Ayrıca, tümör boyutunu ölçmek için de kullanılabilir.
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET): PET taraması, organ ve vücut içindeki dokuların resimlerini oluşturmanın bir yoludur.

Tanısal testler yapıldıktan sonra, doktorunuz sizinle tüm sonuçları gözden geçirecektir. Bu sonuçlar kanser tanısı ve evrelemeye yardımcı olur.

Yemek Borusu Kanseri Tedavi Seçenekleri

Kanser tedavisi seçenekleri ve önerileri; kanserin türü ve evresi, olası yan etkiler, hastanın tercihleri ve genel sağlık durumu gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Kanser tedavisinde semptomlar ve yan etkilerin tedavisi, kanser bakımının önemli bir kısmını içerebilir. Tedavi seçenekleri ve belirsizlikler ile ilgili doktorunuza soru sormaktan çekinmeyiniz.

Özofagus ve lenf düğümleri ötesine yayılmamış bir tümörü olan kişiler için, doktorlar genellikle farklı tedavi türlerini birleştirmeyi tavsiye eder: radyoterapi, kemoterapi ve ameliyat. Tedavi sırası, yemek borusu kanseri türü de dahil olmak üzere çeşitli faktörler göz önünce bulundurularak değerlendirilir.

Özellikle skuamöz hücreli kanser için;  kemoradyoterapi denilen kemoterapi ve radyoterapi tedavisinin bir arada planlaması genellikle ilk tedavi olarak tavsiye edilir.

Ameliyat ise sonradan kemoradyoterapinin nasıl çalıştığına bağlı olarak planlanır.

Son çalışmalar ameliyat öncesi kemoradyoterapi kullanılmasının, tek başına cerrahi operasyondan daha iyi olduğunu göstermiştir.

Ameliyat risklerini artıran faktörler olmadığı sürece adenokarsinom için ameliyat hemen her zaman kemoradyoterapiden sonra tavsiye edilir.

İleri evre yemek borusu kanseri için tedavi genellikle kemoterapi ve radyoterapi içerir.

Bu tedavi seçeneklerinin daha ayrıntılı açıklamaları aşağıda listelenmiştir:

a) Semptom ve Yan Etkilerin Giderilmesi

Kanser ve tedavisi genellikle yan etkilere neden olur. Kanser tedavisine ek olarak kanseri yavaşlatmak, durdurmak ve ortadan kaldırmanın yanı sıra; belirti ve yan etkilerin giderilmesi de önemlidir. Buna palyatif bakım veya destekleyici bakım denir. Hastanın fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarının desteklenmesini içerir.

Palyatif bakım; belirtilerin ve yan etkilerin hafifletilmesi, hastanın yaşam kalitesinin arttırılmasını içeren bir tedavi şeklidir. Bu tedaviler değişiklik gösterir ve genellikle ilaç, beslenme değişiklikleri, gevşeme teknikleri, duygusal destek ve diğer tedavileri içerir. Tedavi planında her tedavinin hedefleri hakkında doktorunuzla konuşunuz.

b) Ameliyat

Cerrahi bir operasyon; tümörün ve çevresindeki bazı sağlıklı dokuların çıkarılmasını içerir. Geleneksel ameliyat tedavisi, yemek borusu kanseri için yaygındır. Ancak şu anda, ameliyat sadece erken evre özofagus kanseri olan hastalarda ana tedavi olarak kullanılır.

Lokal ileri yemek borusu kanseri olan hastalarda, kemoterapi ve radyoterapinin bir kombinasyonu ameliyattan önce tümörü küçültmek için kullanılabilir. Ameliyat olamayan hastalar için, en iyi tedavi seçeneği genellikle kemoterapi ve radyoterapinin bir kombinasyonudur.

Yemek borusu kanseri tedavisinde en sık kullanılan ameliyat türüne “özofajektomi” denir.

Ayrıca Bakınız: Kanser Ameliyatı Hakkında Bilinmesi Gereken Bilgiler

c) Endoskopik Tedavi

Aşağıdaki tedaviler özofagus kanseri tedavisinde tümörün yol açtığı yan etkileri yönetmek için kullanılabilir.

 • Endoskopi ve dilatasyon: Bu prosedürde yemek borusu genişletilir. Eğer tümör büyürse tekrar edilmesi gerekebilir.
 • Stent yerleştirme ile endoskopi: Bu prosedürde yemek borusuna bir stent yerleştirmek için endoskop kullanır.
 • Fotodinamik tedavi: Hastaların yutma güçlüğünü ortadan kaldırmak ve daha kolay yutmalarını sağlamak için kullanılan palyatif ve destekleyici bakım seçeneğidir.
 • Elektrokoagülasyon: Bu palyatif tedavi türünde elektrik akımı ile ısıtma yöntemiyle kanser hücrelerinin öldürülmesine yardımcı olunur. Bazen tümörün sebep olduğu bir tıkanıklığı kaldırarak, belirtileri hafifletmeye yardımcı olmak için kullanılır.
 • Kriyoterapi: Hastanın daha iyi yutması için tümörün boyutunu azaltmak amacıyla kullanılabilir bir palyatif tedavi yöntemidir.

Ayrıca Bakınız: Endoskopi Hakkında Genel Bilgiler

d) Radyoterapi

Kanser hücrelerini yok etmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Özofagus kanseri için geçici bir endoskop kullanılarak yemek borusu içine radyoaktif tel takma içerebilir.

Radyoterapinin yan etkileri; yorgunluk, hafif deri reaksiyonları, boğaz ve yemek borusunda ağrı, yutma zorluğu veya ağrı, gevşek bağırsak hareketleri, mide sorunları ve mide bulantısı içerebilir.

e) Kemoterapi

Bu tedavide genellikle bölünen ve büyüyen kanser hücrelerinin yeteneğini durdurarak, kanser hücrelerini yok etmek için ilaç kullanılmasını içerir. Yukarıda açıklandığı gibi, kemoterapi ve radyoterapi genellikle yemek borusu kanseri tedavisi için aynı anda verilir ve kemoradyoterapi olarak adlandırılır.

Kemoterapinin yan etkileri; bireye ve kullanılan doza bağlıdır. Ancak; ishal, yorgunluk, bulantı ve kusma, saç dökülmesi, iştah kaybı ve enfeksiyon gibi yan etkiler içerebilir.

Metastatik Yemek Borusu Kanseri Tedavisi

Eğer kanser başladığı yerden vücudun başka bölümlerine yayılmışsa, metastatik kanser denir.

İleri evre metastatik özofagus kanseri tanısı konulan hastaların kanser tedavisinde deneyimli doktorlar ile konuşması teşvik edilir. Çünkü en iyi tedavi planı hakkında farklı görüşler olabilir.

Metastatik yemek borusu kanseri için palyatif bakım ve yan etkilerin hafifletilmesi tedavi planının önemli bir bölümünü içerebilir.

Yemek Borusu Kanseri: Risk Faktörleri

Bir risk faktörü, kişinin kansere yakalanma olasılığını artırabilir. Risk faktörleri genellikle kanser gelişimini etkilese de, çoğu doğrudan kanserle ilişkili değildir. Bilinen risk faktörleri bazı kişilerde kanser gelişimi riski taşımazken, bazı kişilerde kanserin gelişimine katkıda bulunabilir.

Aşağıdaki faktörler bir kişide özofagus kanseri gelişme riskini artırabilir:

 • Yaş: Yemek borusu kanseri gelişme riski en yüksek yaş aralığı 45 ve 70 yaş arasıdır.
 • Cinsiyet: Erkeklerde özofagus kanserine yakalanma riski kadınlara göre 3 ila 4 kat daha fazladır.
 • Irk: Siyahi ırktan insanlarda skuamöz hücreli yemek borusu kanseri türü gelişme riski beyaz ırktan insanlar göre iki kat daha yüksektir.
 • Tütün ürünleri: Herhangi bir türün ürününü kullanmak yemek borusu kanseri riskini arttırır.
 • Alkol: Uzun bir süre boyunca aşırı alkol içmek, özellikle yemek borusunda skuamöz hücreli karsinom riskini artırır. Sigara kullanımı ile birlikte bu risk daha fazladır.
 • Barrett özofagusu: Bu hastalık kronik gastroözofageal reflü hastalığı ve özofajit denilen yemek borusu iltihabı olan bazı kişilerde gelişebilir. Barrett özofagusu olan kişilerde, özofagus adenokarsinomu gelişme olasılığı daha yüksektir. Ancak özofagus kanserine yakalanma riski hala oldukça düşüktür.
 • Diyet ve beslenme: Beslenme programında meyve, sebze ve bazı vitamin ve minerallerin düşük olması; yemek borusu kanseri riskini artırır.
 • Obezite: Aşırı kilolu olmak ve çok fazla vücut yağı olması, bir kişide özofagus adenokarsinom gelişme riskini artırabilir.
 • Kostik: Yanlışlıkla kostik yutan çocuklarda skuamöz hücreli karsinom riski artmıştır.
 • Akalazya: Skuamöz hücreli karsinom riskini arttırır.
 • İnsan papilloma virüsü (HPV): Farklı HPV türleri veya suşları bulunmaktadır. Bazıları kanserin bazı türleri ile daha güçlü bağlantılıdır. HPV’nin yemek borusu kanseri için risk faktörü olup olmadığı konusunda araştırmalar devam etmektedir.

Yemek Borusu Kanseri: İstatistikler

Yemek borusu kanseri, erkeklerde kanserden ölümlerin yedinci en sık sebebidir. Yemek borusu kanseri yaşam süresi, 5 yıllık sağ kalım oranlarına göre %18’dir. Ancak, hayatta kalma oranları ilk tanı konulduğu zamanki kanser evresi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Sadece yemek borusunda bulunan kanseri olan kişilerde 5 yıllık sağ kalım oranı %40’dır. Çevre dokulara veya organlara ve/veya bölgesel lenf düğümlerine yayılmış olan yemek borusu kanseri için 5 yıllık hayatta kalma oranı %22’dir. Kanser vücudun uzak bölgelerine yayılmışsa, sağ kalım oranı %4’tür.

Yukarıda yer alan istatistikler, her yıl ABD’de yemek borusu kanseri tanısı konulan binlerce kişi verisinden gelmektedir ve tahmini oranlardır.

Önerilen Makaleler:

 • Beslenme Ve Kanser İlişkisi
 • Adenoid Kistik Karsinom

Источник: http://www.kansertedavisi.web.tr/yemek-borusu-kanseri/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.