Yemek Borusu Kanserinin Nedenleri

Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri Neden Olur? – Sağlık Ocağım .NET

Yemek Borusu Kanserinin Nedenleri

Yemek borusu (özofagus) kanseri yemek borusunun içini kaplayan hücrelerin kontrolsüzce büyümesi sonucu tümör oluşması ile başlar. Yemek borusu kanseri çok hızlı ilerleyen ve ölümcül olabilen bir hastalıktır.

Yemek borusu kanserinin iki tipi vardır ve birincisi yemek borusunun üst ve orta kısmını tutan skuamöz hücreli karsinom, ikincisi yemek borusunun alt kısmını tutan adenokarsinom ise yemek borusunun bezsi dokuda ortaya çıkar.

En sık görülen özofagus kanseri tipi skuamöz hücreli kanserdir. 

Bu iki tip yemek borusu kanserinin nedenleri ve tedavileri farklılık gösterdiği için farklı değerlendirilir. Yemek borusu kanseri genellikle ileri yaşlarda (50-60) yaşları arasında görülür. Yemek borusu kanserinin erken evrede yakalanması oldukça önemlidir.

Erken evrede yakalanmaz ise yemek borusu kanserine yakalanan bir hastanın teşhisinden itibaren yaşama şansı % 5-10 civarıdır. Yemek borusu kanseri toplumda yüz bin kişide 4-5 kişide rastlanan bir kanserdir.

Türkiye’de görülme sıklığı özellikle doğu illerde yemek borusu kanseri daha sık görülür.

Yemek borusu (özofagus) kanseri nedenleri

Yemek borusu kanseri, kanserin bulunduğu kısma göre farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Yemek borusunun üst tarafını tutan kanserler daha çok çevresel faktörler ile ilgili olabilir. Türkiye’de özellikle doğu bölgelerde daha sık görülür.

Yemek borusu üst kısmı kanserinin nedenleri arasında çok sıcak besinler yenmesi, sıvıların içilmesi, daha önce geçirilmiş bazı hastalıklar, virüsler, intihar etmek için ya da yanlışlıkla alınan kimyasal maddelerin yaptığı darlıklar, akalazya hastalığı denilen yemek borusunda darlığa neden olan bir hastalık, beslenme ile ilgili bozukluklar (fazla kilolu olmak, fazla alkol tüketmek, sigara kullanımı, sebze ve meyveden fakir beslenme, kırmızı etten zengin beslenme) gibi beslenme tarzı olan kişilerde yemek borusu kanseri riski daha fazladır.

Yemek borusunun alt kısmını tutan kanserin nedenleri arasında ise reflü hastalığı sayılabilir. Fakat her reflü hastasında kesin yemek borusu kanseri gelişir diye bir durum söz konusu değildir. Birinci derecede akrabalarında ya da ailesinde yemek borusu kanseri görülmüş kişiler bu duruma daha yatkındır.

Yemek borusu (özofagus) kanserinin evreleri

Yemek borusu (özofagus) kanserinin yayılma yolları direkt invazyon, lenfatik metastaz ve uzak organ metastazı olmak üzere 3 ayrı ana grupta değerlendirilir.

Direkt invazyon : Yemek borusunun tüm uzunluğu boyunca komşu organlara sıkı ilişkisi ve serozal tabakalardan yoksun olması direk invazyonu kolaylaştıran en önemli faktörlerdendir.

Lenfatik yayılım : Yemek borusu oldukça zengin bir lenfatik drenaja sahiptir. Yemek borusu duvarı içerisinde biri mukoza diğeri submukozal tabakada iki ayrı lenfatik plexsus vardır. Mukozal lenfatikler yukarıda farinks aşağıda ise midenin lenfatikleri ile birleşecek şekilde tüm özofagus boyunca uzanır. Muskuler tabaka kısmen daha bağımsız ve bölgesel dreneja sahiptir.

Uzak organ metastazı : Hemotojen yolla bilhassa hipofarenks ve servikal bölge tümörlerinde beyin metastazı, akciğer parankimi, karaciğer, mide ve kemik metastazları görülebilir.

Yemek borusu (özofagus) kanseri belirtileri

Yemek borusu bilindiği üzere ağız ile mide arasında yer alan bir organdır. Yemek borusunun başlıca görevleri alınan besinleri mideye ulaştırmaktır. Yemek borusunun sindirim ile ilgili bir fonksiyonu yoktur ve başlıca amacı ulaşımı sağlamaktır. Bu nedenle yemek borusunda oluşan bir darlık ki, bu genellikle kanser sonucu oluşur.

Yemek borusu kanserinin en önemli belirtileri yemeğin yutulmasında zorlanma, ağrılı yutma, buna bağlı gelişen beslenme bozukluğu nedeni ile kilo kaybı, iştahsızlık, öksürük ve boğulma hissi, ses kısıklığı, kanlı balgam, kan kusma, halsizlik, çabuk yorulma gibi belirtiler görülür.

Kalp rahatsızlığı ile ilgili olmayan göğüs ağrısının nedeni yemek borusu kanseri olabilir. Kanser ilerledikçe buna bağlı ortaya çıkan kan kaybı ve kansızlık oluşur. Yemek borusu kanseri gelişen hastalar genellikle geç dönem doktora baş vururlar.

Yemek borusu kanserinin erken evrede çok fazla belirtisi olmaz.

Reflü hastalığı ve Barret özofagus kansere neden olur mu?

Yemek borusunun alt tarafından kaynaklanan kanserlerin reflü hastalığı ile ilişkisi söz konusudur. Bu nedenle dünya genelinde reflü hastalığının artış göstermesi ile yemek borusu kanserinde de artış başlamıştır.

Fakat Türkiye’de reflü hastalığı nedeni ile yemek borusu kanseri batı toplumlara göre daha düşük seviyededir. Reflü hastalığı ile yemek borusu kanseri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek gerekir ise, mideden yemek borusuna reflü olan materyalin içerisinde asit, safra ve pankreas enzimleri gibi farklı maddeler vardır.

Bu maddeler yemek borusunun yüzeyini tahriş eder ve burada bulunan hücrelerde soyulmaya neden olur.

Bu soyulan alanın vücut tarafından daha dayanıklı hücreler tarafından tamiri gerçekleşir. Bu duruma barret özofagus denir.

Barret özofagus vücudun bir savunma mekanizması iken, zaman içerisinde bu Barret özofagus alanındaki hücreler kontrolsüz büyümeye başlar ve bu durum kanser gelişimine neden olur. Fakat Barret özofagus sorunu olan kişilerde mutlaka kanser gelişir denilemez.

Fakat yinede risk taşıdığı için, Barret özofagusu tespit edilmiş kişilerin belirli aralıklar ile bir gastroentroloji uzmanı tarafından kontrollerinin ve takiplerinin yapılması gerekir.

Yemek borusu (özofagus) kanseri teşhisi

Yemek borusu kanseri teşhisi

Yemek borusundaki kanser yemek borusunun yüzeyinde bir hücre çoğalmasına neden olduğu için, yemek borusundaki yolu daraltır.

Yemek borusunda gelişen anatomik değişimlerin görüntülenmesi için kullanılan tanı yöntemlerinden biri önceden kullanılan ve günümüzde daha az kullanılan ilaçlı yemek borusu filmidir.

Diğer bir yöntem ise endoskopik yolla yemek borusunun görüntülenmesi işlemi (gastroskopi) denilen bu yöntem ile monitörden takip ederek yemek borusundaki değişimler incelenir.

Günümüzde en sık kullanılan yöntem olan bu yöntem sayesinde yemek borusu göz ile görülebildiği gibi, gerektiğinde bu yöntem ile biyopsi de alınır. Hastalığın derecesinin tespit edilmesi için başka yöntemlerde kullanılır.

Bu yöntemler bilgisayarlı tomografi, endoskopik ultrasonografi ve PET-BT yöntemi kullanılır. Kemik ağrıları ve nörolojik bulguların varlığında manyetik rezonans ve kemik sintigrafisi ile kanserin sıçrama yaptığının olasılığı incelenir.

Ayrıca özofagus kanseri tanısında fizik muayene, hastanın şikayetleri ve kan tahlillerinin de önemi büyüktür.

Özofagus kanserinin ayırıcı tanısında peptik özofajite bağlı striktür, korozif madde alımı, diğer malign hastalıklar, akalazya hastalığı, özofagusun motor fonksiyon bozuklukları ve özofagus varisleri gibi özofagus hastalıklarından ayırt edilmesi önemlidir.

Yemek borusu (özofagus) kanseri tedavisi

Yemek borusu kanserinde uygulanacak tedavi öncelikle cerrahi tedavidir. Çünkü cerrahi tedavi ile kanseri tamamen ortadan kaldırmak mümkün olabilir. Lakin cerrahi tedavi erken evre kanserlerde uygulanabilir.

Özofagus kanserleri genellikle ilerlemiş safhada yakalanır ve vakaların % 75’i bir yıl içinde ölür.

Eğer kanser yemek borusunun tüm katlarını aşmış ve lenf bezlerine ve uzak organlara sıçrama yapmış ise cerrahi tedavi şansı kalmamıştır.

Yemek borusu kanseri yemek borusunda ve sadece lenf bezlerinde sınırlı ise önce kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulanır ve sonrasında cerrahi olarak tümör çıkartılır.

İleri evre yemek borusu kanserinde cerrahi şansı olmayan, kemoterapi ve radyoterapiden fayda görmeyen, uzak organlara sıçrama yapmış kanserde ise hastanın beslenmesini sağlamak amacı ile yemek borusunu açmaya yönelik tedaviler uygulanır.

Bu tedavide yapılan işlem tümörü küçültmeye yönelik ve yemek borusunu açmak için stent takılması işlemidir.

Yemek borusu (özofagus) kanserinden korunma

İnsanları kanserden kesinkoruduğu bilinen ve ispatlanmış bir şey yoktur. İstatiksel veriler ile hangi davranışlardan kaçınılır ise kanser riskinin azaldığına dair bilgiler vardır.Yemek burusu kanserinden korunmak içinöncelikle sigara kullanmamaya dikkat etmek gerekir.

Alkolü çok fazla tüketmemek, çay, kahve ve çorba gibi yiyecek ve içecekleri çok sıcak içmemek ve yememek, reflü şikayeti var ise tedavi olmak, ailede ve yakın akrabalarda yemek borusu kanseri vakası görülmüş ise düzenli olarak kontrolleri yaptırmak ve normal kiloda kalmayı çalışarak çok fazla kilo almamaya dikkat etmek gibi önlemler almak fayda sağlayabilir. Sıcak yenen ya da içilen besinler yemek borusunda gelişebilecek yanıkların iyileşip tekrar yanması, tekrar iyileşmesi gibi faktörler yemek borusu kanserine zemin hazırlar. Çok fazla kırmızı et tüketmek, sebze ve meyvelerden yoksun beslenmek gibi faktörler de yemek borusu kanserine neden olabilir.

Yemek borusu hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: //www.saglikocagim.net/yemek-borusu-ozofagus-kanseri-olur/

YEMEK BORUSU KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yemek Borusu Kanserinin Nedenleri

Yemek borusu kanseri, boğazdan başlayarak mideye kadar uzanan uzun ve içi boş bir tüp olan yemek borusunda meydana gelen bir kanser türüdür. Yemek borusu, gıdaları taşıyarak mideye ulaştıran sindirim sistemi organlarından biridir.

Yemek borusu kanseri genellikle, yemek borusunu kaplayan hücreler ile başlar ve yemek borusunun her hangi bir bölgesinde meydana gelebilir. Fakat Amerika Birleşik Devletleri’nde görülen yemek borusu kanseri vakaları genellikle, yemek borusunun alt kısmında meydana gelmektedir. Ayrıca, yemek borusu kanserinin erkeklerde görülme oranı daha yüksektir.

Dünya genelinde herhangi bir ülkede gözlenebilen yemek borusu kanseri, Asya ve Afrika ülkelerinde çok daha yaygın şekilde gözlenmektedir.

Yemek borusu kanserinin neden oluştuğu tam anlamı ile saptanamamıştır. Hücrelerde bulunan DNA yapılarının mutasyon geçirmesi sonucu ortaya çıkan kanser hücreleri kanser oluşumunu başlatmaktadır. Aynı şekilde, yemek borusu hücrelerindeki DNA yapılarının mutasyona uğraması sonucuyla da, yemek borusu kanseri meydana gelmektedir.

Mutasyona uğramış yani bozulmuş DNA yapısı, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesine ve çoğalmasına sebep olmaktadır. Kontrolsüz bir şekilde çoğalan bu hatalı hücreler birikerek, yemek borusunun yapısında bir tümör oluştururlar.

Hatta bu kontrolsüzce çoğalan hatalı hücreler, yemek borusunu aşarak, diğer doku ve organlara da yayılıp zarar verebilir.

Yemek borusu kanseri, kansere sebep olan hücrelerin türüne göre üç farklı sınıfa ayrılmaktadır. Tedaviye başlanmadan önce tespit edilmesi gereken yemek borusu kanseri türü, nasıl bir tedavi süreci izlenmesi hakkında bilgi vermektedir. Buna göre, yemek borusu kanseri türleri şu şekildedir;

Adenokarsinom: Adenokarsinom, yemek borusunda bulunan ve mukus salgılayan bezler içindeki hücrelerin DNA yapısının bozulması ile başlamaktadır. Adenokarsinom genellikle, yemek borusunun alt kısmında meydana gelir ve bu yemek borusu kanseri türü, özellikle beyaz ırk erkekleri etkilemektedir.

Pullu hücre karsinoması: Pullu hücreler, ince ve yassı bir şekle sahip olup, yemek borusu yüzeyini bir hat halinde kaplayan hücrelerdir. Pullu hücre karsinoması genellikle, yemek borusunun orta bölümünde meydana gelmektedir. Öte yandan, pullu hücre karsinoması, dünya çapında en yaygın olarak gözlenen yemek borusu kanseri türüdür.

Diğer ender türleri: Diğer nadir olarak gözlenen yemek borusu kanseri türleri ise şu şekildedir; koriyokarsinom (rahimdeki kötü huylu tümör), lenfoma, melonom (cilt ile ilgili), sarkom (eklem dokusu tümörü) ve küçük hücre kanserleri gibi türleridir.

Yemek Borusu Kanseri Belirtileri

Erken evrede her hangi bir belirti ya da semptom göstermeyen yemek borusu kanserinin, daha sonradan ortaya çıkabilecek belirtileri şu şekildedir;

1.Yutkunma Güçlüğü

Kanserli hücrelerin yemek borusu dokusundaki kasları hasara uğratması sonucu kişide, yutkunma güçlüğü oluşmaktadır. Yemek borusunun yapısındaki kasların büzüşmesi nedeniyle besinler, normalden çok daha zor şekilde yemek borusundan geçerek mideye geçiş yapmaktadır.

2.Kilo Kaybı

Hiçbir diyet programı ya da egzersiz yapmaksızın yaşanan kilo kaybı, birçok başka hastalığın belirtisi olabileceği gibi, yemek borusu kanserinin de belirtisi olabilir. Aşırı miktarda ve devamlı olarak yaşanan kilo kaybı, yemek borusu kanseri semptomlarından biridir.

3.Göğüs Ağrısı ve Yanması

Göğüs ağrısı, göğüste baskı ya da yanma hissinin yaşanmasının sebebi, yemek borusu dokusunda meydana gelen kanserli hücre faaliyetleridir. Hasara uğrayan yemek borusu, hastanın göğsünde ağrı ve basınç hissetmesine sebep olabilmektedir.

4.Hazımsızlık ve Mide Ekşimesi

Özellikle, yemek borusunun mideye yakın bölgesinde yani alt kısmında meydana gelen kanser oluşumu nedeniyle, midede ekşimeler yaşanabilmektedir. Bunun yanı sıra, giderek kötüleşen hazımsızlık sorunu da, yemek borusu kanseri belirtisinden biri olabilir.

5.Öksürük ya da Ses Kısılması

Öksürme ya da ses kısılması yaşanmasının nedeni, yemek borusu dokusundaki hücrelerin kanser nedeni ile, değişime uğraması olabilir. Akciğerlerin ve gırtlağın yakınında bulunan yemek borusu, kanser nedeni ile hasara uğradığı için, öksürüğün yanı sıra ses kısılması ya da hırıltılı ses yaşanmasına yol açabilir.

Fakat yemek borusu kanseri erken döneminde herhangi bir semptom ya da belirti göstermemektedir.

Eğer sizi sürekli olarak rahatsız eden ve endişelendiren herhangi bir sıkıntınız var ise bir doktora gitmenizde fayda olacaktır. Eğer kronik asit reflünüz var ise, sizi endişelendiren şikayetlerinizi doktorunuza bildiriniz.

Risk Faktörleri

Kronik olarak yemek borusunda meydana gelen kaşınma ve tahrişlerin, DNA yapısının değişmesine sebep olarak yemek borusu kanserine yol açabileceği düşünülmektedir. Yemek borusunun tahriş olmasına sebep olan ve yemek kanseri riskini artıran faktörler şu şekildedir;

 • Alkol tüketmek,
 • Reflü hastası olmak,
 • Yemek borusundaki finkterlerin (büzücü kaslar) gevşememesi sonucu yutkunma zorluğu yaşamak (akalazya),
 • İçecekleri çok sıcak şekilde tüketmek,
 • Meyve ve sebze bakımından fakir beslenmek,
 • Gastro yemek borusu reflü hastalığına (GERH) sahip olmak,
 • Obezite ve fazla kilo,
 • Yemek borusu hücrelerinde prekanserojen değişiklikler yaşanması (Barret yemek borusu),
 • Üst karın bölgesinden veya göğüs bölgesinden radyasyon tedavisi geçirmiş olmak,
 • Sigara kullanmak.

Komplikasyonlar

Yemek borusu kanseri, özellikle geç evrelerinde ya da tedavi edilmediği zaman, bazı diğer sağlık sorunlarının oluşmasına neden olabilmektedir. Yemek borusu kanserinin yol açtığı bazı sağlık sorunları şu şekildedir;

Yemek borusunun tıkanması: Yemek borusu üzerinde meydana gelen kanserli hücre oluşumu, alınan besinlerin ya da sıvıların yemek borusu içinden geçişini zorlayabilir.

Ağrılar: İlerlemiş düzeydeki yemek borusu kanseri şiddetli ağrıların yaşanmasına sebep olabilmektedir.

Yemek borusunda kanamalar: Yemek borusu kanseri kanamalar yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu kanamalar genellikle kademli olarak gelişmektedir ve bazen aniden şiddetli olarak da meydana gelebilmektedir.

Tanı ve Testler

Yemek borusu kanserinin teşhis edilebilmesi için bazı analiz ve testler uygulanmaktadır. Bu test ve analiz yöntemleri şu şekildedir;

Endoskopi: Doktor endoskopi yoluyla, ince içi boş ve kameralı bir tüpü, boğazdan aşağıya indirerek yemek borusunun içini kontrol etmektedir. Endoskopi yardımı ile, kanserli bölge ya da tahriş olan rahatsızlık veren alan kontrol edilmiş olur.

Biyopsi: Doktor, özel bir ince steril iğne yardımı ile yemek borusu dokusu üzerinden bir parça örnek alır ve bu örneği laboratuvar ortamında incelemeye gönderir. Bu sayede eğer var ise kanserli hücreler tespit edilebilir.

Yemek Borusu Kanserinin Evreleri

Yemek borusunun tanısı konulduktan sonra bu defa da doktor, kanserin hangi seviyede olduğunu belirlemeye çalışır. Çünkü, yemek borusu kanseri tedavisinde, kanserin seviyesi ne tür bir tedavi uygulanması gerektiğine karar vermede önemli bir ölçüttür.

Yemek borusu kanserinin evreleri, bilgisayarlı tomografi (BT) taraması ve pozitron emisyon tomografisi (PET) cihazları yardımı ile belirlenebilmektedir.

Yemek borusu kanserinin evreleri 4 tane aşamadan oluşmaktadır ve şu şekildedir;

Evre I: Bu evrede yemek borusu kanseri, yemek borusunu saran hücrelerin yapısında meydana gelmektedir.

Evre II: İkinci evrede kanserli hücreler, yemek borusu astarlarının derinlerine işlemiştir ve yemek borusu yakınlarındaki lenf düğümlerine kadar yayılmış durumda olabilir.

Evre III: Bu evrede kanserli hücreler, yemek borusu duvarlarının derinlerine yayılarak, yakınlardaki diğer doku ve organlar ile lenf düğümlerine kadar yayılmış durumdadır.

Evre IV: Yemek borusu kanserinin son evresi olan bu evrede kanserli hücreler diğer organlara ve dokulara hatta tüm vücuda yayılmış durumda olabilir.

Tedavi ve İlaçlar

Yemek borusu kanserinde tedavi uygulanırken bazı durum ve koşullar dikkate alınmaktadır. Doktorlar tarafından, kanserin evresi, hastanın tüm beden sağlık durumu ve kansere sebep olan kanser hücrelerinin türü baz alınarak yemek borusu kanseri tedavisi belirlenmektedir. Tüm bu faktörler belirlendikten sonra uygulanan tedavi yöntemleri ise şu şekildedir;

Ameliyat: Yemek borusu kanseri tedavisinde ameliyat tek başına bir tedavi yöntemi olabileceği gibi, diğer tedaviler ile birlikte de uygulanabilmektedir. Bu doğrultuda, yemek borusu kanseri tedavisinde uygulanan cerrahi işlemler şöyledir;

 • Çok küçük tümörlerin temizlenmesi: Eğer yemek borusu kanserine sebep olan kanserli hücreler çok küçük bir alanı kaplıyor ve yüzeysel ise, doktor ameliyat ile etrafındaki sağlıklı dokuya zarar vermeden bu kanserli hücreleri temizler. Çok erken evredeki yemek borusu kanseri, endoskopi kullanılarak ameliyat edilmektedir.
 • Yemek borusundaki kanserli bölümün alınması: Bu ameliyat ile, yemek borusundaki kanserli tümör bölümü alınır. Eğer yemek borusu yakınlarındaki lenf düğümleri de kanserli hücreler ile kaplanmışsa, bu kısımda ameliyat ile alınır. Yemek borusunun bir kısmının alınması nedeni ile, geriye kalan yemek borusu mideye bağlanır. Bu işlem yapılırken genelde mide yukarı çekilir.
 • Ameliyat ile midenin üst kısmının ve yemek borusunun bir kısmının alınması: Bu cerrahi işlem sırasında, yemek borusunun bir bölümü, lenf düğümleri ve midenin üst bölümü alınır. Cerrahi işlem sonrasında geriye kalan yemek borusu mideye bağlanır ya da mide yukarı çekilir. Eğer gerekli olursa, kolon parçası, yemek borusu ile mideyi birbirine bağlamak için kullanılmaktadır.

Yemek borusu kanseri ameliyatlarında ciddi şekilde komplikasyon oluşması riski vardır. Bu komplikasyonlar, enfeksiyon, kanama ve yemek borusundan çıkan sızıntılar şeklindedir.

Kemoterapi: Kemoterapi, kimyasallar kullanılarak kanserli hücrelerin imha edilmesi şeklinde ilerleyen bir tedavi yöntemidir. Kemoterapi, tedavi sonrasında ya da tedavi öncesinde uygulanabilir.

Bunun yanı sıra kemoterapiye ek olarak radyasyon tedavisi de uygulanabilir. Çok aşırı ilerlemiş ve yayılmış yemek borusu kanserinde, kemoterapi tek başına kullanılmaktadır.

Fakat maalesef kemoterapi tedavisinin de bazı yan etkileri vardır.

Radyasyon tedavisi: Yüksek güçteki ışınlar yardımı ile kanserli hücreleri imha etmek için uygulanan radyasyon tedavisi, genellikle kemoterapi tedavisi ile birlikte uygulanır. Radyasyon tedavisinde, kanserli bölüme radyasyon yerleştirilerek işlem yapılabilmektedir.

Bu tedavi yöntemi, yemek borusu kanserinin sebep olduğu bazı komplikasyonların da tedavisinde etkili olabilir. Radyasyon tedavisinin yan etkileri ise, ciltte güneş yanığı benzeri yanıklar oluşması, ağrılı ve zor yutkunma ile kalp ve akciğerlerde hasarlar oluşması gibi etkilerdir.

Kemoterapi ile radyasyon birleşimi tedavi: Bu tedavi şekli, ameliyat öncesinde uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Fakat bu tedavi yönteminin şiddetli yan etkileri olabilmektedir.

Alternatif Yöntemler

Bazı alternatif tedavi yöntemleri, yemek borusu kanseri tedavilerinin yan etkilerini azaltmaya ve iyileştirmeye yardımcı olabilir. Doktor bu durumda bazı alternatif tedavi yöntemlerini, hastalığın neden olduğu ağrıların kontrol edilmesi adına önerebilir. Bu alternatif tedavi yöntemleri şu şekildedir;

 • Akupunktur,
 • Katatimi (müzik ve kelimeler ile hayali bir manzara oluşturma şeklinde rahatlama),
 • Masaj,
 • Rahatlama teknikleri.

Alınacak Önlemler

Yemek borusu kanseri riskini önlemenin ya da azaltmanın bazı yöntemleri bulunmaktadır. Bu alınacak önlemler şu şekilde belirlenmiştir;

 • Sigarayı bırakmak,
 • Alkol tüketimini bırakmak ya da en azından azaltmak,
 • Çok daha fazla miktarda sebze ve meyve tüketmek,
 • Sağlıklı kilo değerlerinde olmaya dikkat etmek.

Источник: //evdesifa.com/yemek-borusu-kanseri-belirtileri-nelerdir/

Поделиться:
Нет комментариев

  Leave a Reply

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть