Yeni doğan bebeklerde solunum yetmezliği nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

içerik

Yenidoğan Solunum Sayısı Kaç Olmalı? Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Yeni doğan bebeklerde solunum yetmezliği nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Yenidoğan bebeklerde dakikadaki solunum sayısı 30-60 arasında olmalıdır. Respiratuar distres sendromu, yaş akciğer veya bulaşıcı hastalıklar bebeğin solunum sayısının artmasına yol açabilir.  

Yenidoğan Solunum Sayısı Kaç Olmalı?

Yenidoğan bebeklerde normal solunum sayısı dakikada 30-60 arasıdır. Uyku halinde bir miktar düşerek dakikada 20-40 arasına gerileyebilir. Bu sayılar hesaplanırken alınan ve verilen nefes toplamda bir adet sayılır. Ayrı ayrı toplanmaz.

İnsanların dakikadaki solunum sayıları, yaşları ilerledikçe düşer. Örneğin yenidoğan bebeklerdeki solunum sıklığı gittikçe düşer; 6. haftadan sonra dakikada 25-40 aralığına gerilemiş olur.

Yenidoğan Solunum Sayısı Nasıl Ölçülür?

Bebeğinizi emzirin, rahatlatın. Konforlu bir pozisyonda alın; bir dakika boyunca göğsünün kaç defa yükseldiğini sayın. Stetoskobunuz varsa dinleme yolu ile de yenidoğan bebeğinizin solunum sayısını hesaplayabilirsiniz.

Aşağıdaki şartlarda yapılan ölçümler sağlıklı olmayacaktır:

 • Bebeğiniz ağlıyorsa
 • Çok heyecanlı veya endişeli ise
 • Yüksek ateş söz konusu ise

Yenidoğanda Solunum Problemleri Belirtileri

Yenidoğan bebeklerde solunum sayısı bazen ağlama vb. normal nedenlerle 30-60 arasında olmayabilir. Ancak bazen de hafif veya tehli hastalıklar söz konusu olabilir. Bu durumlarda aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçı göze çarpabilir:

Islık Sesi: Bebeğiniz nefes verirken ıslık gibi bir ses geliyorsa, bronşlarında daralma söz konusu olabilir.

Ten Renginin Değişmesi: Solunum sayısının değişmesi ile birlikte bazen siyanoz (tende mavi-mor renk) söz konusu olabilir. Bu durumda bebek yeterli miktarda oksijen alamıyor demektir.

Cildin Çekilmesi: aldığı nefes yeterli gelmezse bebeğin göğüs cildi köprücük kemiği üzerinden, kaburga aralarından veya göğüs kemiği altından çekilebilir.

Burun Kanatlarının Açılması: Bebeğiniz nefes alırken burun kanatlarını oldukça açıyorsa, daha fazla nefes almaya ihtiyacı olduğu anlamına gelir.

Homurdanma: Bebekler yeterli miktarda oksijen alamazlarsa nefes verme esnasında homurdanma, inilti, sızlanma gibi sesler çıkarabilir.

Not: Bebeğiniz hızlıca nefes alıp verdikten sonra 10 saniye kadar nefes almadan durabilir. Bu normal duruma periyodik solunum adı verilmektedir. Ancak duraklama süresi 15 saniyenin üzerine çıkarsa bebeğinizde uyku apnesi söz konusu olabilir. Bu sorun sık karşılaşılan bir durum olmakla birlikte, nadiren tehli olabilmektedir.

1. Respiratuar Distres Sendromu

Yenidoğanlarda görülen solunum sıkıntılarının en sık karşılaşılan nedeni; respiratuar distres sendromudur. (Yenidoğanın sıkıntılı solunum sendromu)

Anne karnındaki bebek, amniyon sıvısı ile çevrelenmiş haldedir. Amniyon sıvısının içerisinde ise surfaktan isimli bir madde vardır. Bu madde, bebeğin akciğer gelişimini sağlar. Eksik olması durumunda respiratuar distres adı verilen solunum sıkıntısı doğar. Bebek, yetersiz oksijen alımını telafi etmek için daha hızlı soluk alıp vermeye başlar.

2. Kalp Hastalıkları

İkinci en sık karşılaşılan neden ise bebekte görülen kalp hastalıklarıdır. Bebeğin kalbinde delik olması vb. kalp hastalıkları genellikle solunum sayısının artmasına yol açar.

3. Yaş Akciğer Sendromu

Yenidoğanın geçici taşipnesi olarak da bilinen bu durum, endişe verici belirtilere yol açsa da hayati tehye yol açmaz.

Bebeğiniz anne karnında iken amniyon isimli bir sıvı ile tamamen çevrelenmiş durumdadır. Bu sıvı akciğer ve kemik gelişimine yardımcı olduğu gibi, bebeğinizi darbelerden korur ve vücut sıcaklığını sabit tutar. Bebeğiniz anne karnında iken düzenli olarak bu sıvıyı soluyarak akciğerlerine doldurur ve boşaltır; tamamen sağlıklı bir durumdur.

Bu sıvı doğum esnasında akciğerlerden atılır; normal solunum başlar. Ancak bazı bebeklerde bu atım işlemi beklendiği kadar hızlı ilerlememekte ve ortalama bir gün süre ile hızlı solunuma yol açmaktadır.

Yaş akciğer sorununun aşağıdaki bebeklerde görülme riski daha yüksektir:

 • 38 haftadan erken doğanlarda
 • Sezaryenle doğanlarda (özellikle de normal doğum henüz başlamamışsa)
 • Anne şeker hastası ise
 • Erkek bebeklerde

4. Enfeksiyonlar

Mikroplardan kaynaklanan bulaşıcı hastalıklar, yenidoğan bebekte solunum sıklığını artırır. Bu durumun nedeni vücut ısısının yükselmesi olabileceği gibi bazı dolaylı etkenler de olabilir.

Not: Vücut ısısının yükselmesi (yüksek ateş), herkeste olduğu gibi yenidoğan bebekte de solunum sayısını artırır.

1. Sinirsel Problemler

Sinirsel (nörolojik) sorunlar, yenidoğan bebeklerde solunum sayısını düşürebilir. Örneğin “kafa içi basınç artışı sendromu (KİBAS)” söz konusu ise ve beyin sapındaki solunum merkezi baskılanırsa, solunum sıklığı düşebilir.

2. İleri Respiratuar Distres Sendromu

Yenidoğanın sıkıntılı solunumu sendromu çok ileri seviyede olursa, solunum verimi son derece düşebilir. Bu şartlar altında dakikadaki solunum sayısı 30’un altına gerileyebilir. Bu durum söz konusu olursa bebeğin yaşamı tehye girebilir; bebeğin acilen yoğun bakım ünitesine alınması gerekir.

Источник: //elitfeminen.com/yenidogan-solunum-sayisi/

Bebeklerde Akciğer Enfeksiyonu Nedenleri ve Tedavisi

Yeni doğan bebeklerde solunum yetmezliği nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Yeni doğan bebeklerde, akciğer enfeksiyonu anne sütü alan bebeklerde daha az rastlanmaktadır. Fakat mikroorganizmalar, çevresel etmenler ve bağışıklık sisteminin zayıf olması enfeksiyona neden olacaktır.

Anne karnında gelişimini tamamlayamamış prematüre bebeklerde, akciğer gelişiminin tam olmaması nedeniyle yoğun bakım yatışları olabilmektedir.

Solunum desteği verilebilen prematüre bebeklerde akciğer enfeksiyonu gelişme riski vardır.

Bunun yanı sıra gelişimini tamamlamış bebeklerde hava kirliliği, sigara dumanı, rutubetli hava, anne sütünün alamamış, bağışıklığı zayıf bebeklerde de akciğer enfeksiyonu görülme riski vardır. 

Bebeklerde Akciğer Enfeksiyonu

Zatürre, bronşit gibi alt solunum yolu hastalıklarının zemininde üst solunum yolu enfeksiyonlarından grip, nezle, sinüzit gibi hastalıklar vardır. Yeni doğan bebeklerde genel olarak enfeksiyon görülme sıklığı azdır. 1-3 yaş arası bebeklerde dış ortamla tanışma, sosyalleşme nedeniyle mikroorganizmalarla tanışmaya başlarlar.

Alt solunum yolu hastalıkları belirtileri görülmeden önce  üst solunum yolu hastalıkları görülmesi büyük ihtimaldir. 

Doğum sonrası ilk günlerde, anne karnında içinde bulunduğu suyu atmak amacıyla öksürme, aksırma olabilmektedir. Ancak öksürürken morarma, nefes alırken kaburgalarda içeriye çekilme gibi belirtilerde mutlaka doktora başvurulmalıdır. 

Prematüre bebekler, akciğer gelişiminin olmaması nedeniyle yoğun bakım yatışından sonra ventilatör ile solunum desteği verilmektedir.

Solunum desteği verilen bebekler bu dönemde ağızdan beslenemez, damar yoluyla ihtiyacı olan besin maddeleri ilaç formunda verilmektedir.

Gerekli kan tahlilleri ve akciğer röntgenleri çekilen prematüre bebeklerde enfeksiyon bulgusunda antibiyotik tedavisine başlanabilmektedir. 

Bebeklerde Akciğer Enfeksiyonu Belirtileri

 • Öksürük
 • Balgam
 • Hırıltılı solunum
 • Göğüs kafesinde anormal hızda solunum 
 • Göğüs kafesinde kaburgalarda içe çekilme
 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal

Öksürük belirtisinde yüzde, parmaklarda morarmalar görülebilmektedir. Bebek boğulur tarzda öksürür. Öksürük krizi yeni doğan bebeklerde özellikle emme işlemi sırasında gelirse bebek sütü akciğerlerine kaçırabilir. Bu durumda bebek memeden hemen ayrılmalıdır. 

Balgam belirtisi yeni doğan, prematüre bebeklerde öksürükleri çok kuvvetli olmadığı için görülmeye bilmektedir. 

Hırıltılı solunum belirtisi, balgamın habercisi ve solunum yollarının kısmen tıkalı olduğunun göstergesi olabilmektedir. 

Yeni doğan bebeklerde, prematürelerde öksürürken midelerinin kalkması, bulanması ve akabinde kusma gerçekleşebilmektedir. Kusma olurken bebek yan çevrilmeli, kusmuğun akciğerlere kaçması engellenmelidir. Bu dönemde yeni doğan bebekte beslenme bozuklukları olabilmekte, ishal görülebilmektedir. 

Enfeksiyonda ateş belirtileri yeni doğan bebeklerde çoğu zaman görülmemektedir. Fakat ateş belirtileri yakından takip edilmesi gereken riski bir durumdur. Ateş için doktor önerisiyle ateş düşürücüler verilebilir. Ateşi düşmeyen bebeklerde mutlaka bir doktora götürülmeli ve kan tahlili yaptırılmalıdır. 

Bebeklerde Akciğer Enfeksiyonu Tedavisi

Yoğun bakımda yatan prematüre ve yeni doğan solunum sıkıntısı çeken bebeklerde solunum desteğinin verildiği makine kaynaklı enfeksiyonlar ortaya çıkabilmektedir. Enfeksiyonların tedavisinde gecikmeden hastane ortamında antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. 

Evde akciğer enfeksiyonu geçiren yeni doğan bebeklerde, anne sütü alıyorsa kesilmeden verilmeye devam edilmelidir. Bebek soğuk havalarda ve kirli havalarda dışarıya çok zorunlu olmadıkça çıkarılmamalı, maske kullanılmalıdır. 

Bebeklerde akciğer enfeksiyonlarının bir nedeni de sigara dumanıdır. Sigara dumanı bebeklerde pasif içicilik nedeniyle akciğer solunum yollarını kaplayan mukozanın tahrişi nedeniyle iltihap odakları oluşturabilmektedir.

Halen gelişmekte olan yeni doğan bebeklerde sigara dumanına maruz kalmak kısa zamanda enfeksiyona neden olmaktadır. Özellikle zatürre, bronşit hastalıklarında en önemli etmenlerdir.

Evde dikkat edilmesi, beslenmesinin düzenlenmesi, hastalık etkeninin ortadan kaldırılması tedavi için yeterli olacaktır. 

Öksürük 1 haftadan uzun sürüyorsa, öksürürken balgam ve morarma varsa doktora başvurulmalı ve tedavisi tıbbi olarak yapılmalıdır. Doktorun başladığı antibiyotik gibi saatli ilaçlar var ise aksatılmadan verilmeli, tedavi dozu tamamlanmalıdır. 

Enfeksiyon belirtileri gözlemlendiğinde, ek gıda alabilen bebeklerde bitkisel tedavilerde uygulanabilir. Bitkisel tedavi için bir çocuk doktoru ile öneri alınarak yapılmaktadır. Bitkisel tedavi bebekte öksürüğün azaltılması, balgamın daha rahat çıkartılması, bitkisel olarak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlayacaktır. 

 Prematüre Yoğun Bakım Yatışı

Düşük doğum ağırlıklı, gelişimini tamamlayamamış, akciğer gelişiminin tam olmaması nedeniyle prematüre doğanlar yoğun bakıma yatırılmaktadır.

Akciğer gelişiminin tamamlanamamasının nedenlerinden biri surfaktan adı verilen, hava keselerinin büzüşmesini engelleyen maddenin eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Surfaktan eksikliğinde akciğerlere surfaktan maddesi bebeğin kilosuna göre hesaplanıp verilmektedir. Ardından solunum makinesine bağlanır ve solunumu sağlanır. 

Ventilatöre bağlıyken, akciğerlerin durumunun incelenmesi alınan kan gazı tahlilleri ve akciğer filmleri ile takip edilir. Yeterli düzeye gelen akciğerlerden sonra bebek makineden ayrılmak için hazırlıklar yapılır.

Makineye bağlıyken ağız yoluyla beslenmeyen bebek damar yoluyla gerekli olan besin maddeleri özel olarak hazırlanan serumlarla verilmektedir.

Makineden ayrılan bebek yavaş yavaş beslenmeye başlanır ve sindirimine göre verilen besin maddesi arttırılır.  

Kaynaklar

(1 oy, ortalama: 5,00 puan
Loading…

Источник: //akciger.info/yeni-dogan-bebeklerde-akciger-enfeksiyonu.html

Asfiksi yenidoğan: şiddeti, nedenleri, tedavisi, etkileri

Yeni doğan bebeklerde solunum yetmezliği nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Boğulma — tehli bir patolojik durum, gelişen bir yenidoğan ilk dakika yaşam (birincil) ya da birkaç ilk gece (ikincil) doğumundan sonra. İle karakterize bir patoloji solunum bozukluğu ve gelişimi, solunum yetmezliği. Tıbbi uygulamada kabul edilen paylaşmak асфиксию üzerinde orta ve ağır.

Neden asfiksili yenidoğanlarda doğum sırasında

Nedenleri, gelişimi, patolojik bir durum gibi doğrudan türüne bağlı olarak, bir boğulma çocuk. Böylece, birincil gelişir ve doğum sırasında. Bu durum, genellikle, neden olur, akut veya kronik fetal hipoksi, fetal. Ayrıca, nedenleri asfiksili yenidoğanlarda hareket edebilir:

 • Intrakranial travma, çocuğun aldığı doğum sırasında;
 • Malformasyonlar etkileyen yıkıcı bir etkisi solunum sistemi ve zorlaştıran nefes;
 • Immünolojik uyumsuzluk anne ve çocuk grubu ya da rh faktörü kan;
 • Tıkanıklık solunum yolu çocuk mukus veya окоплодными suları;
 • Varlığı, kadın hastalıkları, kalp ve damar, diyabet, demir eksikliği anemisi;
 • Preeklampsi (geç toxemia) anne ile birlikte, yüksek kan basıncı ve güçlü bacaklarda şişme;
 • Patolojik yapı, göbek kordonu veya plasenta, onun dekolmanı, uygunsuz baş pozisyonu fetal, erken amniyotik sıvı deşarj.

İkincil oluşur birkaç saat ya da gün sonra doğum günü. Nedenleri asfiksili yenidoğan durumda olabilir:

 • Dolaşım bozuklukları, beyin yapıları içinde;
 • Santral sinir sistemi tutulumu çocuğun;
 • Kalp kusurları şiddeti değişen derecelerde;
 • пневмопатии: kanama, akciğer tıkanması, solunum yolu mukus disfonksiyon metabolik süreçleri.

Bu durum geliştirmeye başlamak için hala внутриутробном dönemde.

Daha:

Görünüm patolojik durum

Farklı derecelerde asfiksili yenidoğan başlar patolojik değişiklik, vücudun metabolik süreçleri. Belirtileri, şiddeti ve süresi, bu tür ihlalleri bağlıdır şiddeti asfiksili.

Eğer durum gelişir ve doğum sırasında, ne de gözlenen azalma, kan, onu загустение ve viskozite. Bazı yerlerde biraz ödem, beyin, böbrek ve karaciğer, kalp, sık sık kanama, görünen yetersiz miktarda oksijen.

Ayrıca yol patoloji düşmesine CEHENNEME, yeni doğan, azaltılması, kalp atışı, ihlal üriner fonksiyonu.

Hafif derecede asfiksi durumu: yeni doğan

Birincil asfiksi yenidoğan oluşur ilk dakika içinde bir yaşam. Çocuğun durumu değerlendirilir apgar skoru. Zaman kolay bir şekilde solunum yetmezliği durum çocuk olduğu tahmin edilmektedir 6-7.

Bu durumda, ilk dakika içinde bir yaşam yeni doğan kendiniz yapar, ilk nefes, ama sonra onun nefes olur aralıklı, zayıf. Kas tonusu genellikle indirdi ve носогубный üçgen elde siyanotik bir renk.

Belirtileri hafif-orta asfiksili yenidoğanlarda

Belirtiler patoloji (ılımlı bir tezahürü, yani orta şeklinde şiddeti) vardır uyuşukluk, duygusuz kısa bir çığlık, sık sık yetersizliği, spontan hareket, zayıf bir tepki edici faktörler ve muayene, синюшная deri boyama, zayıf bir tezahürü fizyolojik refleksler.

Durum yeni doğan bir bebek genel olarak derecelendirilmiştir orta, apgar skoru — 4-5. Bu durumda, kalp atışı dakikada en az 100 (sağlıklı çocuklarda — 100 ve daha fazla), gözlenen bazı fleksiyon bacaklarda (çocuklar değerlendirilmesi ile 2 kutluyoruz aktif hareket), kesik kesik nefes alma, face yüz (sağlıklı çocuklar çığlık, кашляют, hapşırma), pembe gövde rengi ve синюшная – bacaklarda.

Belirtiler ciddi asfiksili bebeklerde

Ağır asfiksi, yenidoğan gibi tezahür belirtileri:

 • Ağır veya çok ağır bir durum, doğumda;
 • Neredeyse tam bir eksikliği fizyolojik refleksler;
 • Sağır sesi kalp dinlerken, sistolik üfürüm;
 • Olası hemorajik şok, hangi çocuğun gözleri kapalı, kendi kendine solunum ve acıya tepki yok.

En kötü durumda oluşabilir ihlal çalışması, birçok organ ve sistemler, tepki yok pupiller ışık. Yenidoğan uzmanı değilim bu belirtiler koyacağız değerlendirme 1-3 puan apgar skoru. Bu kalp kasılması eksik olabilir, bacaklarda asmak, solunum ve refleksleri eksik, cilt rengi soluk olabilir morluk.

Klinik ölüm: 0 apgar skoru

En ağır formu asfiksi ile karakterize bir klinik ölüm, yeni doğan. Hayat kurtarmak için çocuk bu durumda doktorlar hemen başlar geçirmek canlandırma.

Temel belirtileri ikincil asfiksili

İkincil boğulma bebeklerde gelişir, birkaç saat doğumdan sonra veya ilk birkaç gün. Durum notları aynı belirtileri. Çocuk halsiz oluyor, nefes zayıflar veya kaybolur, kas tonusu azalır, dış uyaranlara yanıt. Deri bu elde siyanotik renk alanında носогубного üçgen.

Erken ve geç komplikasyonlar asfiksili

Erken komplikasyonlar solunum yetmezliği (yani gözlenen ilk gün hayatta) şunlardır:

 • Pulmoner hipertansiyon;
 • Nekroz beyin doku;
 • Beyin ödemi;
 • Kafa içi kanama;
 • Akut böbrek nekrozu;
 • Tromboz böbrek;
 • Sudorozhny sendromu;
 • Patoloji hematopoetik kemik iliği hücreleri.

Komplikasyonlar oluşabilir önümüzdeki birkaç gün yokluğunda, yeterli ve kapsamlı bir tedavi asfiksili yenidoğan:

 • Menenjit — meninkslerde inflamasyon;
 • Sepsis — genel enfeksiyon patojen bakterilerin neden olduğu, попавшими kan;
 • Zatürre — akciğer iltihabı;
 • гидроцефальный sendromu — aşırı sentezi, beyin omurilik sıvısı.

Tedavisi akut asfiksi çocuk

Aşamaları resüsitasyon sırasında asfiksili yenidoğan edildi sistemli tek bir algoritma, eylem AMERİKA birleşik devletleri. Denilen sistemi ABC adımlar. İlk olarak, неонатологи sağlamak gerekir açıklığı, solunum yolu, yeni doğan, ikinci olarak, teşvik etmelidir işlemi, doğal nefes, üçüncü, desteklemek gerekir dolaşım sistemi.

Istendiğinde bebek belirtileri ile asfiksi ışık için doktorlar enjekte ona özel bir sonda ile burun boşluğu ve ağız. Genellikle bu eylem yapılır bir daha göründüğünde kafası çocuk jenerik yolların bir kadın. Bir sonda kullanarak, solunum yolu çocuk çıkarılır artıkları, mukus ve amniyotik sıvı oluşturabilecek normal solunum.

Sonra almak jenerik yolları doktorlar kesilir yenidoğan göbek kordonu. Bundan sonra onu yapacaktır üzerine реанимационный sehpa nerede yapacak tekrar temizlendikten içerik nazofarenks. Bu kez temizledikten ve mide. Bu dokunamazsınız arka duvarına farinks, kışkırtmak için değil, uyarılma, sinir sistemi ve bradikardi.

Çocuk tahammül altında kızılötesi ısıtıcı, cilt промакивают temiz пеленкой. Sağlamak için maksimum açıklığı, solunum yolu, doktorlar yayılmış yeni doğan şöyle: sırt altında, omuz rulo, baş orta разогнута. Eğer solunum yok ise, harcama uyarı: kolay açılan bebek topuk, taban, zemin, cilt omurga boyunca.

Olamaz bir asfiksili bebeğe kişi jeti, oksijen, ıslatmak veya spritz ona su, sıkışma, göğüs kafesi veya alkış ile kalça.

Yukarıda Açıklanan faaliyetler yapılmalıdır, çok hızlı bir şekilde, kelimenin tam anlamıyla yirmi saniye. Yapıldıktan sonra yoğun bakım yeni doğan bir boğulma durumu tekrar değerlendirmek, dikkat kalp hızı, nefes ve renk tonu cilt.

Eğer solunum yoksa veya yetersiz ise, çocuğa yapılan havalandırma. Yardımı asfiksili yenidoğan giriş içerir ilaçlar. Arasında tıbbi resüsitasyon araçları etkili bir çözüm adrenalin hızlı bir şekilde damar içine enjekte edilir. Ayrıca enjekte sodyum klorür çözeltisi şeklinde damlalık ve bir 5-10 dakika. Gerekirse 40-50. dakika bir çocuğun yaşam başlar, yapılması planlanan sıvı resüsitasyonu.

Yenidoğan Bakım sonrası asfiksi

Sonra, böyle zor bir durum, boğulma, gerekli özel çocuk bakımı. O-meli sağlamak için tam bir huzur. Baş olmalıdır yükseltilmiş durumda. Genellikle doktorlar – неонатологи ve çocuk doktorları – reçete bu küçük hastalara oksijen tedavisi. Süre bu tür tedaviler değişir her durumda bağlıdır ve çocuğun durumu. Sonra asfiksili yenidoğan yerleştirilir meclisi yüksek oksijen içeriği.

Mutlaka bir çocuk izlemek için, acı bir solunum yetmezliği, doğum sırasında. Gerekli sistematik olarak vücut ısısını ölçmek, izlemek diürez ve işleyişi bağırsak. Genellikle çocuğun gerekli yeniden solunum yollarının temizlenmesi yabancı içerik.

İlk bebek beslenmesi ile hafif veya orta şeklinde solunum yetmezliği ile üretilen on altı saat sonra teslim. Eğer durum çocuk için ağır oldu, ilk besleme geçirmek için sadece bir gün ve özel bir prob. Başlangıç zamanı doğal emzirme tanımlanan her durum için ayrı ayrı.

Taburcu olduktan Sonra doğumevinde çocuk gözetim altında tutulmalı, bir çocuk doktoru ve nörolog. Temel amacı, tüm faaliyetlerinin amacı, önlemek için (ya da en aza indirmek eğer, tamamen ortadan kaldırmak için hiçbir yeteneği yoktur) komplikasyonlar sinir sistemi.

Tahmin doktorlar ve sonuçları asfiksili

Tahmin ve sonuçları asfiksili yenidoğan bağlıdır şiddeti patoloji, yeterliliği eylem, doktorlar ve zamanında tedavi başlamadan. Tahmini doğrudan bağlı ikinci bir sağlık değerlendirme apgar skoru. İkinci puan alınırнеонатологом sonra beş dakika sonra çıkması için küçük bir ışık. Eğer ikinci puan daha yüksek olacaktır, ilk, tahmin, büyük olasılıkla, uğurlu.

Herhangi bir etkileri asfiksili bebeklerin, ileri yaşlarda nadiren tezahür, eğer tahmin doktorlar olumlu oldu. Genellikle, eğer bir çocuk yaşadı solunum yetmezliği, doğum sırasında, ama doktorlar başardı stabilize durumunu ve görünümünü önlemek komplikasyonlar, ileri yaşlarda başka hiçbir etkileri tehli bir durum olacak.

Temel önleme faaliyetleri

Etkileri asfiksili bebeklerde oldukça ciddi, ama bunları önlemek için denemek için. Var önleme tedbirleri, hangi, tabii ki, tüm 100 % olasılık izin önlemek için solunum yetmezliği fetal ama sonuç verir yaklaşık %40 durumda. Nedeni asfiksi, örneğin, olabilir, intrauterin fetal hipoksi. Bunu önlemek için, hamile bir kadın düzenli olarak doktor ziyaret.

Ayrıca, risk faktörleri, sonradan tetikleyebilir solunum yetmezliği fetal şunlardır:

 • Anne yaşı 35 yaşın üzerinde olan;
 • Varlığı zararlı alışkanlıkları hamile;
 • Güçlü, stres, hamilelik sırasında;
 • çalışma kesinti endokrin sistem annesi;
 • Değişiklikler hormonal arka plan kadınlar;
 • Bulaşıcı ve diğer hastalıklar uyumda olumsuz etkileri olan bir meyve.

Nedenlerinden biri asfiksili de, plasenta dekolmanı veya patoloji gelişimi. Giderilmesinde, bu faktör önemlidir, düzenli izleme uzman. Doktor mümkün ortaya çıkarmak için tehli bir durum ve zamanında tedaviye başlamak için yaşam ve sağlık için küçük adam bir şey verdi.

İşte bazı genel öneriler jinekologlar hamile bir kadın, sağlayacak riskini azaltmak yetmezliği fetal solunum sistemi:

 1. Daha Fazla yürüyüş açık havada. Kadın vücudu doymuş gerekli sayıda oksijen, daha sonra tolere edilen bir çocuğa, muhtaç bir bu elemanı.
 2. Vitamin atanan jinekolog. Ve istediğiniz hamile ve çocuk, bir kadar gelişir ile yakın ilişki içinde vücut tarafından anne, gerekli vitamin ve besin.
 3. Gözlemlemek modu bulunuyor. Gece gelecek anneme gerekir uyku en az dokuz saat, öğleden sonra da ayırmanız tavsiye edilir birkaç saat için uyku ya da öğleden sonra dinlenme (tv, bilgisayar).
 4. Kaydetmek huzur ve olumlu bir tutum. Gebelik — bu unutulmaz dönemi, hayatın her adil seks, ama bağlı o da stresiyle, deneyimler. İçin çocuk sağlığı ve istediğiniz kadının gerekli daha az endişe, öğrenmek sakin bir şekilde başa çıkmak, hayatın коллизиями, daha fazla zaman ayırmaya iletişim ile pozitif insanlarla.

Söylemek, solunum yetmezliği, yani oksijensiz kalma, ciddi bir patoloji. Ama modern ilaçlar ve profesyonel bir eylem sağlık personelinin, yaşam çoğu yenidoğan kurtarır ve ortadan kaldırmak olası sonuçları patoloji.

Источник: //tostpost.com/tr/ev-ve-aile/6120-asfiksi-yenido-an-iddeti-nedenleri-tedavisi-etkileri.html

Bebeklerde Oluşan Böbrek Yetmezliğinin Belirtileri ve Tedavi Aşamaları

Yeni doğan bebeklerde solunum yetmezliği nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Bebeklerde böbrek yetmezliği ile alakalı olarak gelişecek olan belirtilerin dikkatli şekilde incelenmesi ve nefrologlar tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Bebeklerde Böbrek Yetmezliğinin Sebepleri ve Belirtileri

Bebeklerde Böbrek Yetmezliği

Bebeklik ve çocukluk döneminde böbrek yetmezliği hastalığına yakalanma riski gitgide artmaya başlamıştır. Bundan dolayı son dönemler bu konuda birçok araştırma yapılmakta ve bu araştırma sonucunda tedavi süreci ile alakalı birçok çalışma yapılmaktadır.

Bebeklik döneminde var olan böbrek yetmezliği çoğunlukla doğumsal sebeplerden kaynaklanmaktadır. Anne karnında oluşan böbrek yetmezliği hastalığı sonucunda çoğunlukla hasar oluşur ve doğum bu hasar ile meydana gelir.

Anne karnında bulunan bebeğin böbrek ile alakalı olan yetmezlik sıkıntısı şiddetli düzeylerde meydana gelirse bebek böbrek ile alakalı olan çalışma fonksiyonlarını tekrardan kazanamayabilir.

Bebeğin dünyaya gelmesinden sonraki 2 yıl içinde kronik böbrek yetmezliğinin görülme sıklığı milyonda 0,31 kişidir. Bebeklerde kronik hale dönüşen böbrek yetmezliğinin en büyük sebeplerinden bir tanesi vezikoüreteral reflü ve displazisidir.

Vezikoüreteral reflüde bebeklerin idrarları idrar torbasından geri kaçmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonların tekrarlanması uzun süre içinde böbreklerde yaralar açılmasına ve böbreklerin çalışmaz duruma gelmesine sebep olmaktadır.

Bebeklerde böbrek yetmezliğinin sebebi idrar yollarında oluşan enfeksiyonlardır.

İdrar yolu enfeksiyonlarının dışında şeker hastalığı, ramotolojik hastalıkları, genetik hastalıklar, doğuştan gelen hastalıklar da böbrek yetmezliğine sebep olur.

Böbrek Yetmezliğinin Belirtileri ve Klinik Bulguları

Bebeklerde böbrek yetmezliği kronik hale geldiğinde oldukça sinsi şekilde insan vücudunda yaşamaktadır. Bebeklerde böbrek hastalıkları belirtileri ilk olarak halsizlik ile ortaya çıkar.

Bu aşamadaki hastalık kolay şekilde atlatılır.

Bebeklerde böbrek hastalığı belirtileri bacaklarda şişme, hipertansiyon, göz kapaklarında şişme, bacaklarda eğrilik, bacaklarda şişme ve idrarda azalma olarak da ortaya çıkmaktadır.

Çocuklarda böbrek yetmezliği belirtilerinde hızlı şekilde ilerleme mevcut ise nefes darlığı, bacaklarda şişme, kusma, kilo kaybı yaşama, iştahsızlık ve soluksuzluk meydana gelmektedir.

Sinsi şekilde ilerleme yapan böbrek yetmezliği belirtilerinin ilk dönemlerinde ise solukluk, iştahta kayıp, halsizlik durumu, bebeklik döneminde kemiklerde eğrilik, diş gelişiminde sıkıntılar ve sorunlar meydana gelmektedir.

Yeni doğan bebeklerde böbrek yetmezliği belirtileri kan değerlerinde bulunana kreatin yüksekliği ile kendini gösterir.

Bayrıca kanda bulunan ürik asidin yükselmesi, kanda bulunan kalsiyum seviyesinin aşağıya düşmesi, kanda bulunan potasyum seviyesinin aşağıya düşmesi de yeni doğan bebeklerde böbrek yetmezliği belirtileri içinde yer alır.

Böbrekler oluşacak yetmezlik ile alakalı tüm belirtiler sadece bu hastalığa özgü olmadığından dolayı hastalığın teşhisinin konulması uzun zaman alabilir. Hastalığın uzun dönemde tanısının koyulması sonucunda bebeklerin gelişme dönemlerinde fiziksel anlamda ciddi boyutlarda sıkıntılar oluşmaya başlar.

Bu sıkıntıları yaşamamak adına yeterli düzeyde kilo almayan bebeklerde, çocuklarda ve yeni doğanlarda mutlaka böbrek yetmezliği ile alakalı kontrollerin yaptırılması gerekir.

Kronik Böbrek Yetmezliği Tedavisi

Kronik hale gelen böbrek yetmezliği ile alakalı yapılacak olan tedavi süreçleri önceki dönemlerde olduğu gibi halen tartışılmaktadır.

Gelişen teknoloji ile birlikte böbrek yetmezliği belirtileri sonucunda daha kolay tanı koyulmaya başlanmıştır.

Bebeklerde, yeni doğanlarda ve çocuklarda böbrek yetmezliği ve bebeklerde böbrek üstü hastalıkları ile alakalı olarak yapılacak olan tedavi de beslenme oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Ayrıca beslenme özellikle süt çocuklarında en üst seviyede tutulduğundan erken dönemde gelişim en doğru şekilde tamamlanmaya çalışılır. Böylelikle böbrek nakli fırsatı yakalamak konusunda şansıda artmaktadır.

Hastalıkta beslenme ile alakalı olan tedavi sürecinin yanında eksik elektrolitlerin de dengede tutulması, diyaliz tedavisi ve büyüme ile alakalı olan hormonlarında tedavisinin yapılması gerekir.

Bebeklerde var olan böbrek yetmezliği  ile alakalı olarak aile bireyleri nefrologlar ile beraber hareket etmek zorundadır.

(1 oy, ortalama: 1,00en yüksek 5)
Loading…

Источник: //bobrekagrisi.com/bebek/bebeklerde-bobrek-yetmezligi-belirtileri

Solunum Yetmezliği Neden Olur? – Sağlık Ocağım .NET

Yeni doğan bebeklerde solunum yetmezliği nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Solunum yetmezliği (respiratuar yetmezlik), solunum sisteminin gaz değişiminde (ventilasyon) yetersizliğidir. Solunum yetmezliği bir hastalık değil bir sendromdur. Bu duruma bağlı arteriyel oksijen veya karbondioksit düzeyi normal aralıklarda korunamaz. Oksijenasyondaki düşme hipoksemi ve arteriyel kabondioksit seviyesinde yükselme hiperkapni olarak tanımlanır.

Solunum sisteminin görevi metabolizma için gerekli olan oksijeni sağlamak ve majör metabolik artık olan karbondioksiti uzaklaştırmaktır. Solunum aynı zamanda birden fazla sistemin koordine bir şekilde çalışmasını gerektiren komp bir durumdur. Bu sistemlerden herhangi birinde meydana çıkan sorunlar solunum yetmezliğine neden olabilir.

Solunum işlevi üç mekanizma ile gerçekleşir;

Ventilasyon : Havayı alveollere kadar ulaştırmak ve kan ile karıştırmaktır.

Difüzyon : Gazların alveoller ile kapiller duvar arasındaki hareketleridir.

Dolaşım : Oksijenin gaz değişiminin olduğu bölgeden tüketileceği vücudun diğer bölge ve hücrelerine götürülmesidir.

Bu üç mekanizmanın ve solunum sisteminin fonksiyonunun çalışması için etkin şekilde ventilasyon yapacak pompanın olması ve gaz değişimini sağlayacak yüzey alanının olması gereklidir. Gaz değişimindeki ya da pompa fonksiyonundaki bozukluklar kanda oksijenin azalmasına (hipoksimiye) ve/veya karbondioksitin azalmasına (hiperkapniye) yol açabilir.

Solunum yetmezliği tipleri

Solunum yetmezliği genellikle üç başlık altında değerlendirilir.

Hipoksemik solunum yetmezliği : FiO2 > 0.60 uygulandığında PaO2’nin > 55mmHg olmasıdır.

Hiperkapnik solunum yetmezliği : PaCO2’nin > 45mmHg olmasıdır.

Kombine solunum yetmezliği : Hipoksemik hiperkapnik solunum yetmezliği ile birlikte görülür.

Başlangıç zamanına göre değerlendirme;

Akut solunum yetmezliği : Birkaç dakika veya birkaç saat içinde ortaya çıkar.

Kronik solunum yetmezliği : Birkaç gün ya da daha uzun sürede ortaya çıkar ve sinsi ve belirti vermeden seyreder.

Kronik solunum yetmezliği var iken üzerine akut solunum yetmezliği : Kronik solunum yetmezliği gelişen kişilerde araya giren enfeksiyonlar, pulmoner emboli gibi sebeplerden dolayı ani (akut) olarak solunumun kötüleşmesidir.

Solunum yetmezliğine neden olan hastalıklar

Solunum yetmezliğindetemel neden solunum mekaniğinin bozulmasıdır. Bazen primer olarak akciğerlere ait bir neden olmasa da ventilasyon yetersizliği ile akciğerlerde oksijen/karbondioksit gaz değişimi bozulur ve akut solunum yetmezliği meydana çıkar.

Hipoksemik solunum yetmezliğine neden olan hastalıklar : Akciğer hasarı (parankimal hastalık) = primer gaz değişimi etkilenir (V/O uyumsuzluğu) gibi akciğer problemleri, vasküler hastalıklar (damar hastalıkları), akut solunum sıkıntısı sendromu, pulmoner ödem, pulmoner fibrozis, KOAH hastalığı gibi hastalıklar hipoksemi solunum yetmezliğine neden olur.

Hiperkapnik solunum yetmezliğine neden olan hastalıklar :Pompa fonksiyon bozukluğu (ventilatör hastalık) = primer ventilasyonu etkiler (alveoler ventilasyon), KOAH hastalığı, santral sinir sistemi hastalıkları, spinal kord hastalıkları, nöral hastalıklar, müsküler hastalık, göğüs kafesi deformiteleri gibi hastalıklar veya sorunlar solunum yetmezliğine yol açabilir.

Solunum yetmezliği belirtileri

Solunum yetmezliğinin en bilinen belirti ve bulgularınefes darlığı (dispne), çok hızlı soluk alıp verme (takipne) solunum sayısı 20/ dk veya bradipne solunum sayısı 8/ dk, morarma, bilinç değişiklikleri, taşikardi, solunum yolları güçsüzlüğü nedeni ile salgı atma ve yutma zorluğu, yemek yerken mide içeriğindeki yabancı maddelerin hava yollarına kaçmasına bağlı öksürük ve ekspiryum kaslarının güçsüz olması nedeni ile öksürürken zorlanma, bradikardi, hipotansiyon, halusilasyon, uykuya eğilim, terleme, baş ağrısı, vazodilatasyon, hipomani, koma, cilt renginin kırmızılaşması, bulanık görme, hafif yüksek tansiyon, bitkinlik, koordinasyon kaybı ve hareketlerde kısıtlanma gibi belirtiler görülür.

Solunum yetmezliği teşhisi

Solunum sıkıntısı yaşayan hastada öncelikle göğüs hastalıkları uzmanının yapacağı fizik muayene ve hastanın anlatacakları önemlidir. Fizik muayene ve hastanın öyküsü sonrası bazı laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri uygulanır.

Bu yöntemler, akciğer kan gazları analizi, akciğer grafisi, tam kan sayımı, balgam ve kan kültürü, elekrolitler, elekrokardiyografi (EKG), idrar analizi, V/O sintigrafisi ve solunum fonksiyon testleri (SFT), akciğer volümleri, diffüzyon kapasitesi ölçümü, bronkoskopik tanı yöntemleri, bilgisayarlı tomografi, solunum kas gücü ölçümleri ve uykuda meydana çıkan hipoventilasyon nedenlerini meydana çıkarmak amacı ile yapılan polisomnografik çalışmalar gibi tanı yöntemlerine baş vurulur.

Solunum yetmezliği tedavisi

Solunum yetmezliği tedavisi genellikle hasta hastaneye yatırılarak ve acil servislerde yapılır. Solunum yetmezliği tedavisi hipoksemik veya hiperkapnik solunum yetmezliğine ve altta yatan nedene göre değişiklik gösterebilir. Öncelikle hastanın genel durumuna ve semptomların ciddiyetine göre değerlendirme yapılması gereklidir.

Çok yoğun solunum sıkıntısı olan hastalarda muayene yapılıp tedavi kararı alınana kadar oksijen tedavisi verilir. Tedavide, yeterli doku oksijenasyonu ve hava yolu açıklığı sağlanır. Yeterli ventilasyon başlanır. O2 tedavisi uygulanır. kan transfüzyonu yapılır. Solunum depresyonu, kas ve sinir fonksiyonunu etkileyebilecek ilaç kullanımı var ise bu ilaçlar kesilir.

Sendromun primer neden tedavisi uygulanır. Semptomatik (şikayetlere yönelik) tedavi verilir. PO2 60 mmHg (O2 satürasyonu %90) olacak şekilde oksijen verilir.

Solunum yetmezliği olan hastalarda ek olarak sebep olan hastalığa yönelik antibiyotik, trombolitik veya antikoagülan, bronkodilatörler, steroid, vazopresör veya diüretik tedavilerin başlanması, nütrisyon desteğinin sağlanması ve elektrolit eksikliğinin yerine konması gerekebilir.

Göğüs hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: //www.saglikocagim.net/solunum-yetmezligi-nedenleri-ve/

Bebeklerde Kalp Yetmezliği Belirtileri ve Tedavi Aşamaları

Yeni doğan bebeklerde solunum yetmezliği nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Bebeğin anne karnında gelişimi sırasında miyokardin verimli bir şekilde çalışmasını engel olacak birçok durum bebeklerde kalp yetmezliğinin oluşmasına neden olacak ciddi sorunlardan bazılarıdır.

İçindekiler

 • Bebeklerde Kalp Yetmezliği
 • Belirtileri
 • Nedenleri
 • Tedavi Yöntemleri

Bebeklerde Kalp Yetmezliği

Anne karnında bebeğin embriyo dönemi içerisinde kalbi gelişmeye başlaması durumunda ya da doğumundan sonra miyokardin düzgün bir şekilde çalışmasını engelleyecek birçok neden sonucunda kişilerde kalp yetmezliğinin oluşumuna neden olacaktır. Kalp yetmezliği bebeklerde vücudun metabolik olarak gereksinimleri vardır. Bu gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yeterli bir şekilde kalp kalp debisi sağlanamaması durumunda kalpte damar sisteminde birçok sorun gelişecektir.

Bir bebeğin doğduktan sonra büyümesini ve de gelişmesini sağlayabilmesi için kalbin güçlü bir şekilde sağlıklı oksijenli kan hücrelerinin akışını sağlaması gerekmektedir. Kalp normal olarak düzgün pompa yapamaması durumunda fonksiyonunu sürdüremeyecektir.

Bu durumda da yeni doğan bir bebeğin kalbinin çalışmaması sonucunda kalp yetersizliği tanısı konulacak ve düzgün çalışmaması nedeniyle bebekte birçok sorun olmasına neden olacaktır. Kalp yetersizliği demek kalbin normal bir şekilde kan pompa edememesi anlamına gelmektedir.

Yani kalp çalışmayı durdurduğu gibi bir anlam çıkmaması gerekmektedir.

Belirtileri

Bebeklerde meydana gelecek olan kalp yetmezliğinin genellikle birçok belirtisi olmaktadır. Bu durumda yenidoğan bebeklerin kalp yetmezliğine de neden olacak durumlar eğer ki yaşanması durumunda bebeğin kalp kusurunun olduğu doğumdan sonra da meydana gelecektir. Birçok bebeğin ilk muayenesi içerisinde kalp hastalıklarının olması da söz konusu olacaktır.

 • Solunum sıkıntısı;
 • Beslenme sorunları;
 • Yetersiz büyüme;
 • Aşırı terleme;
 • Bayılma;
 • Düşük kan basıncı;

Bebeklerde meydana gelmesi durumunda birçok belirtinin yanında en ciddi belirti solunum şikayeti olmaktadır. Pnömoni benzeri olan solunum yolu enfeksiyonlarının oluşmasına neden olacaktır. Bebeklerde sürekli olarak meydana gelecek olan ağlama ve morarma görülecektir. Bunun yanında birçok bebekte kalp çarpıntısı göğüs kafesinde bakılması durumunda hissedilecektir.

Nedenleri

Bebeklerde kalp yetmezliğinin ortaya çıkma nedenleri arasında aşırı sirkülasyon bozukluğu gibi doğuştan meydana gelen kalp kusurlarının gerçekleşmesi neticesinde meydana gelecektir.

Doğuştan kalp kusurundan dolayı kan pompalaması sonucunda tam olarak verimli bir şekilde başarılı olamayacaktır. Bunun sonucunda meydana gelecektir.

Ayrıca çocuklarda kalp kasının zarar görmesi sonucunda da ortaya çıkması mümkün olacaktır.

Aynı yetişkinlerde olduğu gibi pompa arızası sonucunda da kalp kanı tam olarak pompa edemeyecektir. Bunun sebeplerinden bir tanesi de normal kalp kasının doğumda meydana gelecek olan enfeksiyon sonucunda koroner atardamarların sorunlarına neden olacak zarar veren ve kalp kasının kendisine etkili kan akışını engellenmesi sonucunda da ortaya çıkması ile bilinmektedir.

Yenidoğan bebeklerin %1 civarında görülmekte olan aşırı sirkülasyon arızası sonucunda kalp kusurlarının oluşmasına neden olacaktır.

Bu durum daha çok kalbin sağ ve sol odacıklarında bulunan deliklerde gelişecektir.

Düzgün bir şekilde kapanmayan bu odalar sebebiyle bebeklerde kalp yetmezliği meydana gelecek ve kan akışının tam olarak gerçekleşmemesi durumlarında kalp verimsiz bir şekilde pompa yapmaya çalışacaktır.

Kalbin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için elektrik sisteminin normal olarak kan pompalaması gerekmektedir. Eğer ki anormal bir şekilde çalışması durumunda gelişebilecek sorunlardan bir tanesinin de kalp yetmezliği olduğu bilinmektedir.

Bazı bebeklerde kalp valflerinden biri düzgün açılmaması durumunda kalp odaları içerisinde kan birikmesine de neden olacak bir durum olur.

Bu durumda da bebeğin belirtileri şiddetlenecek ve kalp kasının normal bir şekilde çalışamaması ve kalbin verimsiz bir şekilde çalışarak pompa yapmasına da neden olacaktır.

Tedavi Yöntemleri

Yenidoğan bebeklerde doğuştan kalp kusura bağlı olarak aşırı dolaşımdan kaynaklanması durumunda bebeğin kısa zaman içerisinde cerrahi müdahale ile ameliyat edilmesi gerekmektedir.

Genellikle doktor tarafından çocuğun aşırı miktarda sıvı boşaltılması, tansiyon direncinin düşürme ve kalbin pompa fonksiyonlarının iyileşmesi konusunda yardımcı olmak için tedavisi yapılacaktır.

Bebeğe ayrıca ameliyat sonrasında da kullanması gerekecek olan diüretik ve afteriod redüktörleri tarzında ilaçların reçete edilmesi gerekmektedir.

Aşırı sirkülasyon kötü büyümeye neden olacak ciddi bir hastalığın oluşmasına ciddi sorunun olmasına neden olacak bir durumdur. Kalp yetmezliğinin pompa arızasından kaynaklanması durumunda yine ilaçlarla tedavisi mümkün olacaktır. Bazen kan basıncının düşmesi gerekebilir.

Bu durumda kalp pompa gücünün daha da normale dönmesi de sağlanacaktır. eğer ki bebekte kalp atış hızının az olması gibi bir durum söz konusu olması durumda kalp arızasından kaynaklanması durumunda bebeğin ameliyat neticesinde kalp pili takılması gerekecektir.

Pil sonucunda kalp atış hızının normale dönmesi ve herhangi bir sorun olmadan çoğun kalp atışını kontrol etmesi gerekecektir. Bundan sonra da bebeğin sürekli olarak ilaçlara gereksinimi olacaktır.

Bebeklerde her zaman için erken bir şekilde bu hastalık teşhis edilmesi sonucunda bebeğin hayatı kurtulacaktır.

(1 votes, average: 5,00 5)
Loading…

Источник: //kalpritmi.com/bebeklerde-kalp-yetmezligi-belirtileri.html

Yeni Doğan Bebeklerde Reflü Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Yeni doğan bebeklerde solunum yetmezliği nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Yeni doğan bebeklerde reflü genelde basit şekilde meydana gelir. Bu sorun çoğu vakada tedavi gerektirmeden hızlıca ortadan kalkar. Aşırı olanlara ise uzman hekim tedavisine ihtiyaç vardır.

Yeni Doğan Bebeklerde Reflü

Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri dönmesi anlamına gelir. Bu sorun bebeklerde sık görülen bir durumdur ve çoğu için endişe yaratmaz. Bununla birlikte yeni doğanların yaklaşık olarak yüzde 8’inde aşırı reflü veya çok mutsuz bir bebeğin sebebi olabilecek sessiz reflü yaşandığı tahmin edilmektedir.

Sessiz Reflü

Ağrılı  ve mide ekşimesi semptomlarının kusmadan görüldüğü reflü durumu olarak tanımlar. Bazen  kolik ile karıştırılır. Çünkü bebeklerde kusma olmaz.

Bu sorunu yaşayan bebekler genelde beslenmeden 60 ile 90 dakika sonra rahatsızlığı yaşamaya başlar. Midenin içerikleri çoğu zaman absorpsiyon için bağırsaklara doğru hareket halindedir.

  Bunun durumun yerine midenin üst kısmında bulunan zayıf kas, bazı yiyeceklerin özofagusa yukarı doğru sıkışmasına izin verir.

Aşırı Reflü

Sorun aşırı düzeyde meydana geldiği zaman bebeğin genel sağlık ve refah düzeyini etkilenir. Reflü sıklığı ve şiddeti bebeğin genel sağlığını ve refahını etkilemeye başladığı zaman aşırı reflü belirlenir.

Bebeğin Beslenmesi

Anne sütü formülden kaynaklı olarak daha hızlı sindirilir ve bundan dolayı dolaşmak ve sorun yaratmak için daha az zamanı vardır. Bebeğin sorun yaşamaması için beslenmesi konusunda dikkat edilecek noktalar arasında;

 • Bebeğinize dik konumda beslemek, emzirme işlemi varsa bebeğin beslenme sırasında oldukça dik durmasına izin verecek en iyi pozisyonlarla denemek gerekir. Bazı anneler bacaklarını  bebeğin göğsüne bakmasını sağlayarak başarı sağlar. Bazıları da bebeğini modifiye edilmiş bir ikiz stilde tutarken ayağa kalkmayı tercih edebilir.
 • Beslemeleri küçük sık sık tutmak, reflü sorunu olan çoğu bebek sıklıkla beslenmeyi seven çocuklardır. Büyük miktarda ani gıda alımına kıyasla mide kasında daha az baskı oluşturacak az az ve sık sık beslenme tercih edilmelidir.
 • Bebeğini dik tutmak, beslenme işlemi bittikten sonraki yarım saatlik süreçte bebeklerin dik tutulması gerekir. Onu omzunuzda tutmak, kucağa almak veya bebek koltuğu kullanmak tercih edilebilir.
 • Reflü rutini uygulaması, bebek uyandığı zaman beslenme düzeni koyun. Bu düzenin kesinlikle dışına çıkmayın. Beslenme sonrasında hemen uykuya dalmaması çok önemlidir. Sütünü sindirmesi için bol bol oynama süresine sahip olmasına dikkat edin
 • Beslenme esnasında  uykuya dalmasına izin vermeyin, beslenmeden hemen sonra uyku bebeklerin ağrı ve acı çekmesine neden olur.
 • Uyku, bebek ölümlerinin önüne geçmek için bebeğin sırt üstü yatması çok  önemlidir. Karyolanın başucunu hafifçe yükselterek bebeğin başını bacaklarından daha yüksek olmasını sağlanabilir.  Baş bölgesinin altına ince yastık ya da temiz pamuklu bir havlu koyulabilir.

Çoğu reflü vakası kendiliğinden iyi olur ve yukarıda bulunan detaylar uygulandıktan sonra tedaviye ihtiyaç duymaz. Sorun hafifse ve kilo vermesi konusunda etki yapmıyorsa sorunu hafifletmek için onun daha dik bir konumda beslemesi gerekir.

Beslemelerden yaklaşık 30 dakika sonra onu dik tutmakta oldukça önemlidir. Uzman hekimler bebeğin formüllü şekilde beslenmesini istiyorsa, bebeğin beslenmesinin koyulaştırılmasını tavsiye ettiyse bu detayların hepsine uyulması gerekmektedir.

Kusma sonrasında bebeklerde ağrı var tarzında belirtiler meydana geliyorsa ya da yeterli düzeyde kilo almıyorsa uzman hekim  asit önleyici ilaç reçete edebilir. Uzman hekimler bebekler için en uygun tedavi planını hazırlar. Anne ile babada bu plan dâhilinde hareket etmelidir.

Kusma ya da ağrı tarzında olan belirtilerin hepsinde uzmana başvurmak ve ondan gerekli olan bilgiler almak gerekir.
Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi