Yumurta Dondurma ve Tüp Bebek

Yumurta Dondurma İşlemi – Bahçeci Tüp Bebek – 444 39 49

Yumurta Dondurma ve Tüp Bebek

Yumurta dondurma işlemi, ileride anne olmayı düşünen fakat şu an doğum yapmak istemeyen kadınların başvurabileceği bir yöntemdir. Yumurtalıktan toplanan yumurtalar ileride kullanılmak üzere dondurularak saklanır ve istendiği zaman çözülerek kullanılabilir.

Çocuk sahibi olmanın önündeki engellerin başında, kadınlarda yaşla birlikte azalan yumurtalık rezervi ve kalitesinin düşmesi gelmektedir. Bilimsel çalışmalar ve mevcut tedavi sonuçları, kadınlarda 40’lı yaşlardan sonra çocuk sahibi olma başarısının ciddi olarak azaldığını ortaya koymaktadır.

Bir de buna çeşitli nedenlerle erken yaşlarda düşük over rezervi teşhisi veya erken menopoz riski eklendiğinde pek çok kadın gelecekte çocuk sahibi olamama endişesini çok daha erken yaşlarda yaşamaktadır.

Yumurta dondurma işlemi sayesinde kadınlar, üreme yeteneklerini kaybetmeden yumurtalarını dondurup ileride bu yumurtaları kullanarak çocuk sahibi olabilmektedirler.

Yumurta Dondurma Kimlere Uygulanabilir?

Ülkemizde yakın bir zamana kadar yardımcı üreme teknikleri mevzuatına göre yumurta dondurulmasına izin verilmiyordu.

Ancak, revize edilen yönetmelik, kanser teşhisi konması sonrasında kişinin üreme hücreleri için zararlı olan radyoterapi ve/veya kemoterapi alacak olması, üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ciddi bir cerrahi operasyon geçirilecek olması veya bekar ve yakın bir süre içerisinde evlilik planı olmayan kadınlarda düşük yumurtalık rezervi tanısı konmuş olması gibi belirli şartlar için yumurta dondurma işlemine yasal olarak izin vermektedir. Kaliteli ve yeterli sayıda yumurta toplayabilmek adına yumurta dondurma işlemi yaptıracak hastalarımızın 38 yaşın altında olması önem taşımaktadır.

Yumurta Dondurma Kimlere Önerilir?

• Kemoterapi ve radyoterapi gibi yumurta hücrelerine zarar veren tedavilere başlaması gerekenler.

• Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak (yumurtalıkların alınması gibi) operasyon geçirecek olan hastalar.

• Ailesinde erken menopoz hikayesi olan ya da yumurtalık rezervi düşük olmakla birlikte henüz gebelik yaşamamış kadınlar.

• Kariyer odaklı yaşayan ve anneliği 30’lu yaşların sonrasına erteleyen kadınlar.

Yumurta Dondurma Nasıl Uygulanıyor?

Yumurta dondurma işlemi için kadınlarda yumurtalıkların hormonlar ile uyarılması gerekmektedir. Tedavi adetin 2-3’üncü günü başlar ve yaklaşık 12-15 gün sürer. Toplanan yumurtalar laboratuvarda vitrifikasyon adı verilen özel yöntem kullanılarak dondurulur ve ileri bir tarihte kullanılmak üzere saklanır.

Adım Adım Yumurta Dondurma Süreci:

Takip süreci: Tedavi öncesi merkezimize başvuran hasta, adetinin 2. günü tekrar merkezimize gelir ve tedavi süreci başlar.

Bu süreçte hastaya yumurtalık uyarıcı hormon ilaçları verilir ve normalin üzerinde yumurta üretmesi sağlanır. Takip sürecinde hasta merkezimize 3-5 kez gelir.

Her kontrolde muayene yapılır, hormon düzeylerine bakılır ve bu bulgulara göre ilaç dozları ayarlanır.

Yumurta toplama işlemi: Kişiye özgü folikül büyüklüğü istenilen düzeye ulaştığında yumurta toplama işlemi, vajinadan yerleştirilen bir iğne ile ultrason eşliğinde yapılır. Bu işlem genel anestezi altında ağrısız olarak yapılmakta ve yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Hasta 2-3 saat içerisinde taburcu olmakta ve günlük hayatına devam edebilmektedir.

Yumurta dondurma işlemi: Yumurtalar vitrifikasyon tekniği ile su kristalleri oluşmadan dondurulur. Dondurulan yumurtalar -196 derecede sıvı azot tanklarında saklanır.
Tüp bebek süreci: Gebelik istenildiği zaman, merkezimize başvuran hastanın yumurtaları çözdürülür ve tüp bebek işlemine başlanır.

Yumurta dondurma işlemi yaptıran kişi, yumurtalarının saklanması veya imha edilmesi konusunda her yıl ilgili kuruma yazılı onay vermek zorundadır.

Yumurta Dondurma için merkez seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Yumurta dondurmanın etkin ve güvenli yapılabilmesi için bu hizmeti veren merkezin deneyimli ve teknolojik altyapısı güçlü bir embriyoloji laboratuvarının olması gerekmektedir.

Sağlık grubumuz bünyesinde, dünyada en son uygulanan ve verimliliği kanıtlanmış tüm yöntem ve teknikler başarı ile uygulanmakta olup yumurta
dondurma işleminde vitrifikasyon yöntemi kullanılmaktadır.

Vitrifikasyon adı verilen hızlı dondurma tekniği yumurta dondurma konusunda devrim sayılabilecek başarılı sonuçlar vermektedir. Vitrifikasyon tekniğinin başarılı olması için doğru uygulama çok önemlidir.

Hızlı ve doğru dondurmanın yanı sıra hızlı ve doğru çözme de aynı şekilde önem taşımaktadır.

Düşük over rezervi tanısı konmuş veya erken menopoz riski olan kadınlarda zaten elde edilen yumurta sayısı ve kalitesi son derece sınırlı olduğundan, dondurma işlemi sırasında veya sonrasında kaybın mümkün olan en düşük düzeyde olması gerekir.

Merkezlerimizde bu konuda deneyimli 40’ın üzerinde embriyolog görev yapmaktadır. Deneyimimiz ve teknolojik altyapımız sayesinde, bu yöntem kullanılarak yaptığımız dondurma ve çözme işlemlerinde elde edilen gebelik sonuçlarımız, normal gebelik sonuçlarımızla benzerdir.

Merkez seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer noktada merkezde dondurulan yumurtaların uzun yıllar saklanması için sağlam ve sağlıklı bir altyapı olmasıdır.

Bahçeci Sağlık Grubu 22 yılı aşkın süredir laboratuvardaki en yeni teknolojileri dünya ile aynı anda hatta birçoğunu Türkiye’de ilk kez kullanmakta ve bu sayede her yıl dünyanın birçok yerinden gelen binlerce çifti bebek sahibi yapmaktadır.

Yumurta dondurma maliyetli bir işlem midir?

Avantajları ve kişiye kazandırdıklarıyla kıyaslandığında embriyo veya yumurta dondurma işlemi aslında maliyetli bir uygulama değildir. Bununla birlikte dondurulup saklanmaları için özel kitler ve tanklar gerekli olduğundan hizmeti sunan merkezlerde uygulamadan bir defaya mahsus olmak üzere dondurma ücreti alınmaktadır.

Ayrıca yumurtaların zarar görmeden uzun süreli saklanmaları için çok düşük sıcaklıkta ortamlar gerektiğinden bu ortamın sağlanması için saklama sistemlerine sürekli dışarıdan sıvı nitrojen takviyesi yapılması gerekli ve bu da yıllık olarak bakıldığında bir maliyet getirmektedir.

Merkezlerde bu maliyet için yıllık bakım ücreti talep edilmektedir.

Источник: https://bahceci.com/lp/yumurta-dondurma-islemi/

Tüp Bebek Tedavisinde Yumurta ve Sperm Dondurma

Yumurta Dondurma ve Tüp Bebek

Yumurta ve sperm dondurma hakkında merak edilenleri İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Doğum ve Tüp Bebek uzmanı Op. Dr. Nurettin Türktekin Sağlığım İçin Herşey’e anlattı.

YUMURTA DONDURMA

Yumurta dondurma işlemi nedir, nasıl işlemdir? Siz yumurta dondurma yöntemini hangi kadınlara öneriyorsunuz?
Yumurta dondurma genellikle evli olmayan kadınların doğurganlığını korumak amacıyla ya da tıbbi zorunluluklar halinde yapılan bir işlemdir. Tıbbi zorunluluk olarak kanser hastalığı örnek verilebilir. Kanserle ilgili tedaviler sonrası doğurganlığın etkilendiği bilinmektedir. Bunun için kanser tedavisi öncesinde yumurtalar dondurularak ileride kullanmak üzere saklanabilir. Başta kanser hastaları için düşünülse de oldukça başarılı olan bu yöntem, sosyal olarak da tercih edilmeye başlandı. Evlenmemiş, evlenmeyi daha düşünmeyen ya da doğurganlığında birtakım sıkıntılar olabileceği düşünülen kişiler için sosyal amaçlı yumurta dondurma yöntemi uygulanabiliyor.

Sosyal olarak yumurtasını dondurmak isteyen çok sayıda kadın var mı? Sayıları giderek artıyor mu? 
Bu sayı giderek artıyor. Kimi zaman her şey normal gözükse de, düzenli adet görse bile kadının yumurtalık rezervinin azlığı ile karşılaştığı anda her şey için çok geç olabiliyor.

Bu sebeple 25 yaş üzerinde yılda bir ya da en azından üç yılda bir doğurganlığı ile ilgili muayene ve kontrolleri öneriyoruz. Bir kadın 25 yaşını geçmişse, evli olmasa dahi en az üç yılda bir mümkünse yılda bir jinekoloji muayenesinden geçmelidir. Basit bir ultrason yöntemiyle belki bir kan tahliliyle bu çok rahat ortaya konabilir. Ardından uygun görülmüşse yumurtalar saklanabilir.

Yumurta dondurma evlenip tüp bebek yatırmak istediği süreye kadar saklanabilir.

EMBRİYO DONDURMA

Embriyo dondurulma nedir? Ne kadar süre saklanabilir?
Embriyo dondurma için resmi nikahlı eşiyle başvuran bir hastanın beş yıl boyunca dondurma hakkı var. Kişi 5 yılı doldurduğunda herhangi bir gerekçe söz konusu ise il sağlık müdürlüklerine bir dilekçe yazarak şu anki mevcut yasal düzenlemelerle artı 5 yıl daha uzatılabilir.

YUMURTALIK REZERVİ NE ZAMAN AZALIR?

Kadınların tıbben yumurtalık rezervleri ne zaman azalır?
Bir kadının en doğurgan olduğu yaş 24 civarıdır. 24’ten 35’e kadar minimal bir azalmayla plato çizer; yani durağan hale gelir.

35’ten sonra artık ciddi oranda azalmalar başlar ve 40’lı yaşlar artık gerçekten zorlandığımız, yumurta elde edilse de kalite problemi yaşayabilen bir dönem olur.  Önemli olan gebelik getirme potansiyeli yüksek olan kaliteli yumurtadır.

Bu yüzden 25 yaşındaki bir kadın henüz evli olmasa da jinekolojik muayeneler için bir doktora başvurmalıdır. Yumurtalık rezervinin azaldığı ultrasonda da net olarak anlaşılır. Hastanın jinekolojik muayenesinde rahim ve yumurtalıkları görülür.

Her bir yumurtalıkta 7-10 adet follikül; yani yumurta görülmesi gerekir.  Bu görülmediği takdirde bir kan testi yapılır ve bir problem olup olmadığına karar verilir.

Op. Dr. Nurettin Türktekin

YUMURTA DONDURMA SÜRECİ

Yumurta dondurmaya işlemine hazırlık dönemi nasıl olur? İşlem sonrası hastanede yatmayı gerektirir mi?
Normal şartlarda yumurta, yumurtalık içerisinde yüz binlerce adet bulunmaktadır.

Her ay belli sayıda yumurta büyümeye başlar; fakat bir tanesi çatlama noktasına gelip gebelik potansiyeline sahip olur. Kadının üretim yapmasını gerektiren ilaçlarla yani iğne ya da haplarla tedaviye başlandığında duruma göre 30’a kadar yumurta elde edilebilir.

Bunlar da aynı tüp bebek sürecindeki gibi toplanır ve daha sonra dondurulur. Hastanede yatış gerekmez.

Sperm dondurma yöntemini hangi erkeklere öneriyorsunuz?
Erkeklerde aslında bu açıdan kadınlara göre çok şanslılar; çünkü erkekler 70’li yaşlara kadar tekrar tekrar kök hücreden sperm üretebilirler. Bu sebepten erkeklerde sosyalden ziyade tıbbi zorunluluk hallerinde dondurma olmaktadır.

Örneğin bir kanser tedavisi ya da testis ameliyatı öncesinde sperm dondurma yapılabilir. Erkeklerde evlenip kullanmak isteyene kadar dondurulabilir.  Ancak erkeklerin de sperm kalitesinde yaşla birlikte bir düşme olabilir. 40’lı yaşlardan sonra birtakım kromozomal kırıklıklar, şekil bozuklukları görülebilir.

Ama kadınlar gibi çok dramatik bir düşüş olmamaktadır.

EMBRİYO DONDRUMA NASIL YAPILIYOR?

Embriyo nasıl donduruluyor?
Embriyo dondurulması için genelde üçüncü ya da beşinci günü tercih edilir. Ama en kaliteli embriyolar beşinci gün embriyolarıdır. Beşinci gün embriyosunun diğer embriyolardan en büyük farkı küçük hücrelere sahip ve ortasında büyük bir sıvı boşluğu vardır ve bu sıvı da donma esnasında hacim kazanıp hücreyi parçalayabilir.

Bu sebepten öncelikle hücre içindeki sıvının dışarı alınması sonrasında dondurma ve çözülürken de o sıvı tekrar hücre içine kendiliğinden girerek canlılığını kazanır.

Artık bu vitrifikasyon dediğimiz hızlı dondurma saniyeler içinde 35-37 derecedeki bir embriyonun -200 dereceye kadar çok hızlı bir şekilde inmesiyle herhangi bir problem yaşamadan sağlıklı dönüşlerle gebelikler elde edilebiliyor.

Yumurta, sperm ya da embriyo dondurulması güvenli bir işlem midir? Ya da ne kadar güvenlidir? Bu konuda nasıl güvenlik sağlanabiliyor?
Çipli, elektronik şahitlik sistemi var.

Gelen her hasta için sistem tarafından oluşturulan sanki bir vatandaşlık numarası gibi çiple tanımlanmış özel bir sistemdir. Kişi işleme girerken bilekliğinde taşıdığı çipli sistemi okutur. Her odadaki ekranda, o kişinin kim olduğu varsa eşinin kim olduğu, doktorunun kim olduğu ortaya çıkar.

Hasta da, doktor da birebir kimlikle karşı karşıya kalır. Bu şekilde güvenli bir ortam var. Laboratuvara döndüğümüzde bu kişi ameliyathanede işlemi bittiği anda laboratuvarda kullanılacak ek ekipmanlarda da aynı çipin ekipmanın altında ve kapaklarında sisteme dahil olan aynı çip ve numarayla saklanır.

Ve oradaki işlemi yapan kişi sisteme okuttuğunda yine aynı kişinin kimliği ile eşleşiyor. Kısacası burada herhangi bir hatanın olma imkanı yoktur.

Dondurulan yumurta, embriyo ya da spermi başka bir yere transferi mümkün olabilir mi? Yoksa sadece verdikleri merkezde mi muhafaza edilmeli?
Teknik olarak var olan şu anki teknoloji 17 saate kadar transfer yolculuğa izin verir. Ama gümrük geçişinde şu an sorun yaşanabiliyor. İstanbul’dan başka bir şehre, başka bir merkeze kısacası Türkiye içinde transferde herhangi bir problem olmamaktadır.

Tüp bebek tedavisi yaptırmayı düşünen, sperm, yumurta ya da embriyo dondurmayı isteyen kişiler, çiftler de olabilir.

Yurtdışında yaşayan bir kişinin Türkiye’de bu tür işlemleri yaptırabilmesi embriyo, sperm ve yumurta dondurabilmesi mümkün mü?
Yurtdışında yaşayan bir kişinin Türkiye’de bu tür işlemleri yaptırabilmesi mümkündür. Yabancı uyruklu da olsa Türk vatandaşı da olsa yaptırabilir.

Sadece dondurduktan sonraki her yıl o kişiden imza karşılığında tekrardan devam etmesi konusunda bir imza alınır. Kişi eğer yurt dışında ise imzaladığı dosyayı tarayıp mail yoluyla da iletebiliyor. Dondurma için izin süresi dolduktan sonra imza ile onay gerekmektedir.

Источник: https://www.sagligimicinhersey.com/2019/05/tup-bebek-kisirlik/tup-bebek-tedavisinde-yumurta-ve-sperm-dondurma/

7 Maddede Yumurta Dondurma İşlemi

Yumurta Dondurma ve Tüp Bebek

Yumurta dondurma işlemi, kadının yumurtalığından sağlanmış olan yumurtanın (oosit) uygun koşullar altında saklanması sağlanarak, ilerleyen zamanlarda kullanılabilmesi için, dondurulması işlemine denir.

Kadın yumurtalıklarından, vajinal ultrasonografi sayesinde toplanmakta olan yumurtaların, laboratuvar ortamı içerisinde vitrifikasyon yöntemi ile dondurulması sağlandığı bu yöntem, yumurtaların uzun seneler boyunca bir müddet korunması sağlanarak saklanmasına yardımcı olmaktadır. Aşağıdaki videoda bilgi vermeye çalıştım. 

2 ) Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır?

Adet döngüsü içerisinde kadının yumurtalıkları hormonlu ilaçlar yardımı ile uyarılır. Yumurtalıklardan ultrasonografi muayenesi ile ve yumurta toplama iğnesinin yardımı ile yumurtaların toplanması gerçekleştirilir.

Toplanan yumurtalar özel kimyasal solüsyonların içerisinde belli bir müddet bekletilir. Daha sonra -196 derecede sıvı azot içeren tankların içerisinde dondurularak bekletilmesi sağlanır.

Vitrifikasyon yöntemi ile gerçekleştirilen yumurta dondurma işlemi, gayet başarılı bir şekilde tamamlanmaktadır. Bu yöntem hızlı dondurma prensibine dayanır.

Bunun hızlı bir şekilde yapılmasının nedeni, dondurma işlemi esnasında yumurtaların zarar görmesine sebebiyet verebilecek buz kristallerinin meydana gelmesini önleyebilmek içindir .

Vitrifikasyon yöntemi sayesinde dondurulmuş olan yumurtalar, çözündüğü zaman yaklaşık % 90 ile % 100 civarında canlı kalabilmektedir. Canlı bir şekilde çözülmesi sağlanan bu yumurtalar, erkekten tedarik edilen spermler ile mikro enjeksiyon tarafından döllendirilir.

Döllenmesi sağlanan embriyolar, daha sonra kadının rahmine aktarılarak, hamilelik şansının elde edilmesi gerçekleştirilir.

3 ) Kimlerde yumurta dondurma programı uygulanabilir?

Daha ileri yaşlarda çocuk sahibi olmayı isteyen bayanlar(kariyer nedeninden dolayı, şuan için evlenmeyi düşünmeyen veya bunu erteleyen bayanlarda)

Kemoterapi, radyoterapi gibi kanser tedavilerine maruz kalacak yada yumurtalıkları zorunlu olarak alınması gereken fakat rahimi kalacak hastalarda bu işlemlerden önce yumurta dondurma programı uygulanıp ileriki dönemlerde tedavileri tamamlandığında gebelik elde etme şansı olacaktır.

Tüp bebek tedavisi sırasında hiperstimülasyon gelişme riski olan hastalarda ( bu yöntem sayesinde yumurtalar dondurulup birkaç ay sonra mikroenjeksiyon yapılıp transfer işlemi gerçekleşebilir).

Erkeğin, yumurtaların toplanması döneminde sperm vermek için zorunlu bir sebepten dolayı merkezde bulunamayacağı durumlarda (örneğin acil bir tıbbi sağlık sebebi yada iş sebebiyle).

4 ) Yumurta Dondurma için merkez seçerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Yumurta dondurmanın etkin ve  güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacı ile bu  hizmeti veren merkezin, deneyimli ve teknolojik altyapısının ve güçlü embriyoloji laboratuvarının olması gerekmektedir.

Vitrifikasyon olarak ifade edilen hızlı dondurma tekniği ile yumurta dondurma konusunda devrim sayılabilecek başarılı sonuçların verilebileceği merkezler olmalıdır.

Çünkü vitrifikasyon yönteminde, başarılı bir sonuç elde edilebilmesi için doğru uygulamanın yapılması oldukça önemlidir. Hızlı ve doğru dondurma ile beraber, aynı zamanda hızlı ve doğru çözme de aynı şekilde önem taşımaktadır.  

Düşük over rezervi teşhisi koyulmuş olan veya erken menopoz dönemine girme riski olan kadınlarda, elde edilecek olan yumurta sayısı ile kalitesi sınırlı olacağından dolayı, dondurma işleminin yapılacağı esnada veya dondurma işlemi tamamlandıktan sonra kaybın mümkün olan en düşük seviyede olması gerekir.

Merkez seçerken dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da, merkezde dondurulan yumurtaların uzun seneler boyunca saklanıp aynı gün ki gibi kalabilmesine yardımcı olacak elverişli alt yapının bulunmasıdır.

5 ) Yumurta Dondurma Süreci Nasıl Gerçekleşir?

Yumurta dondurma programı yaklaşık 12 ile 16 gün civarında sürer. Bu süreçler ise;

Takip süreci

Tedaviye başlamadan önce merkezlere başvuran hastalar, adet döneminin 2. günü yeniden merkeze gelerek, tedavi sürecini başlatır.

Bu süreç içerisinde hastaya yumurtalık uyarıcı hormon ilaçları verilerek, normalde alınandan daha fazla miktarda yumurtanın üretilmesi sağlanır. Takip süreci boyunca hasta merkezimize toplamda 3 veya 5 defa gelir.

Her kontrol esnasında muayene de yapılır. Hastanın hormon düzeyleri incelenerek, bu bulgulara göre ilaç dozları ayarlanır.

Yumurta toplama işlemi

Kişiye özgü folikül büyüklüğü istenilen düzeye ulaştığında yumurta toplama işlemi, vajinadan yerleştirilen bir iğne ile, ultrason eşliğinde yapılır. Bu işlem genel anestezi altında ağrısız olarak yapılmakta ve yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Hasta 2-3 saat içerisinde taburcu olmakta ve normal hayatına devam edebilmektedir.

Yumurta dondurma işlemi

Yumurtalar vitrifikasyon tekniği ile su kristalleri oluşmadan dondurulur. Dondurulan yumurtalar -196°’de sıvı azot tanklarında saklanır.

Tüp bebek süreci

Hamileliğin istenilmesi halinde, merkezlere başvuran hastaların yumurtaları çözdürülerek, tüp bebek işleminin uygulamasına başlanır.

6 ) Yumurta dondurma işlemi hangi yaşlarda yapılmalıdır?

Uzmanlar yumurta dondurma işleminin her zaman için gerçekleştirilebileceğini ifade etmektedir. Ancak bunun için en uygun olan yaş oranı ise, 35 yaşından önce olduğunu da kabul edilmektedir.

Çünkü bu yaşlara gelinene dek, yumurta hücreleri sağlıklı ve beklenilen kalite içerisinde olmaktadır. Bu yaşlardan sonra sağlanmış olan yumurtalar, sağlıklı bir hamilelik elde edilmesi için yeterli olamamaktadır.

Ancak, bazen zorunluluk durumlarından dolayı da, bu yaşlardan sonra yumurta dondurma işlemi gerçekleştirilebilir.

7 ) Yumurta dondurma işleminin ardından, yumurtalar ne kadar süre bekletilebilir?

Dondurulması sağlanmış olan yumurtalar için, herhangi bir belirli bekleme süresi söz konusu değildir. Yumurtalar, gereksinim duyulması halinde çözdürülüp, hamileliğin sağlanabilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Hatta dondurma işleminin yapılması esnasında, gruplar halinde işlem gerçekleştirilerek, farklı zamanlarda hamileliğin sağlanabilmesi amacı ile kullanılabilir.

Источник: https://jinekoloji.com/7-maddede-yumurta-dondurma-islemi

Tüp bebekte yumurta dondurma işlemi

Yumurta Dondurma ve Tüp Bebek

Dr. Suzan Gençsoy, tüp bebekte yumurta dondurma işlemi hakkında bilgiler verdi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Suzan Gençsoy, “Yumurta rezervi, kadının yumurtalıklarında bulunan foliküllerin (yumurtaların) sayısal olarak miktarını ve kalitesini ifade eder.

Over Rezervi azalan kadınında kendiliğinden ya da tedaviyle gebe kalma şansı azalır, hatta gebelik olsa bile düşük riski artar. Yumurta dondurma işlemi kadının yumurtalığından elde edilen yumurtanın (oosit) saklanarak ileride kullanılması amacıyla dondurulması işlemidir.

Kadın yumurtalıklarından vajinal ultrasonografi yardımı ile toplanan yumurtaların laboratuvar ortamında dondurulduğu bu yöntem, yumurtaların saklanmasına ve ileride kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Yumurta dondurulması için yumurta alımı işlemi, tüp bebekteki ile aynıdır.

Yumurta hücresi dondurulduğunda, kadının o anki yaşının özelliklerini taşımaktadır. Çözdürülen yumurtalardan elde edilebilecek gebeliklerden sağlıklı bebekler dünyaya gelebilir” dedi.

Yapılan yeni düzenleme sonrasında tıbbi gereklilik ile kadınlara yumurta dondurma hakkının verildiğini ifade eden Dr.

Gençsoy, “Önceleri yalnızca kanser tedavisi görecek hastalara yumurta dondurma izni veren Sağlık Bakanlığı, son düzenlemelerle yumurta rezervi düşük olan tüm kadınlara “yumurtalarını dondurma hakkı” sağlıyor.

Yumurta rezervi az olan genç, evli, bekar her kadın yumurtalarını dondurup istediği zaman anne olma şansını elde edebilir” diye konuştu.

Dr. Gençsoy, kadınlarda yumurta dondurma için gerekli tıbbi zorunluluk hallerini şöyle sıraladı:

“Kemoterapi, Radyoterapi gibi yumurta hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde, Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ameliyatlar öncesinde, Düşük over rezervi olup henüz doğurmamış veya aile öyküsünde erken menopoz hikayesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi durumunda yaş faktörü dikkate alınmaksızın kadının yumurtalarını dondurabiliyoruz.”

Uzmanların yapacağı Ultrason kontrolü ile ya da AMH testi yaptırarak yumurtalık rezervisin hakkında bilgi sahibi olunabileceğini kaydeden Dr. Gençsoy, “Over rezervinin yüksek olması kadının yumurtalıklarında foliküllerinin fazla, kaliteli, ve hamile kalma şansının yüksek olduğunun göstergesidir.

Kişinin yumurtalığındaki folikül miktarını yansıtan en önemli faktör kişinin o an ki yaşıdır. Yaş ilerledikçe özelliklede 35 yaşından sonra folikül sayısı ve kalitesi azalır, 40 yaşından sonra bu olay daha da hızlanır. Yumurtanın yaşlanması hamile kalmayı zorlaştırır.

30 yaşındaki bir kadının dondurulan yumurtaları 40 yaşına geldiğinde de aynı kalır, dolayısıyla 40 yaşında bebek sahibi olma şansınız 30 yaşınızdaki başarı oranı ile aynıdır” açıklamalarında bulundu.

 • Afyon
 • Aydın
 • Denizli
 • İzmir
 • Kütahya
 • Manisa
 • Muğla
 • Uşak
 • Adıyaman
 • Batman
 • Diyarbakır
 • Gaziantep
 • Kilis
 • Mardin
 • Siirt
 • ŞanlıUrfa
 • Şırnak
 • Adana
 • Antalya
 • Burdur
 • Hatay
 • Isparta
 • K.maraş
 • Mersin
 • Osmaniye

Page 3

 • Afyon
 • Aydın
 • Denizli
 • İzmir
 • Kütahya
 • Manisa
 • Muğla
 • Uşak
 • Adıyaman
 • Batman
 • Diyarbakır
 • Gaziantep
 • Kilis
 • Mardin
 • Siirt
 • ŞanlıUrfa
 • Şırnak
 • Adana
 • Antalya
 • Burdur
 • Hatay
 • Isparta
 • K.maraş
 • Mersin
 • Osmaniye

Page 4

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 75.

Genel Kurulu'na katılan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Meclis Başkanı Saim Özakalın, Genel Kurul Delegeleri ile Genç ve Kadın Girişimci Kurullarının başkan ve başkan yardımcıları, genel kurulun ilk gününde, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve toplantıya katılan diğer illerin oda ve borsa başkanlarını Erzurum standında ağırladı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası ile Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, “Biz Birlikte Erzurumuz” sloganıyla hazırlanan stantta misafirlere, Erzurum'un coğrafi tescilli ürünleri cağ kebabı, kadayıf dolması, civil peynir ve göğermiş peynir ikram edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum standını gezerek coğrafi tescilli ürünler hakkında bilgi aldı.

Hisarcıklıoğlu, Anadolu'nun kadim şehri Erzurum'daki Odaların ve ticaret borsasının TOBB Genel Kurulu'nda açtığı stantla renk kattığını belirterek, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Meclis Başkanı Saim Özakalın, ETB Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşpınar, Meclis Başkanı Mustafa Yılmaz, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Karaca ile Meclis Başkanı Baki Parlak ve genel kurul delegelerine katılımlarından dolay teşekkür etti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, iş dünyasını bir araya getiren TOBB Genel Kurulunda Erzurum'un lezzetlerini diğer illerden gelen katılımcıların beğenisine sunduklarının ifade ederek, genel kurulun ülkeye ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Page 5

Milletvekili Aydemir, “Emekleri; ‘Doğrusu insanın çalıştığından başkası kendinin değildir' ilahi mesajına; “Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir.” hadisi şerifine mazhar olan işçi ve emekçi kardeşlerimiz, Türkiye'nin 2023 yolunun banileri, 2071 seferinin dinamikleri, Rabia imanının müellifleridir” mesajını verdi.

Emek yoğun eserleriyle, ülke ekonomisinin temelini oluşturan emekçi kesimin, aynı zamanda ilahi lütuf ve müjdelere muhatap olan değerler üretimi gerçekleştirdiğini belirten Milletvekili Aydemir, “Pozitif amaçlarını, helal kazanç yoğunlaşmalarını, kardeşlik, birlik ve beraberlik niyetiyle ifade eden kardeşlerimiz, ülkenin her alanda temel gücüdür” dedi.

İşçi ve emekçilerin 15 Temmuz ihaneti sürecinde FETÖ iblisleri karşısında bir iman kalası halinde durduğu, milli irade metanet ve dirayetini sergilediğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, “Emeğini izzetle ortaya koyup, kazancını helalde arayan kardeşlerimiz, yüce milletimizin iffet ve ismetini muhafaza ve koruma yolunda da özel bir dikkat ve hassasiyetin ifadesi olmuşlardır” değerlendirmesini yaptı.

Milletvekili Aydemir, “AK Parti, 2002'den bugüne; İşçi haklarına ‘İzm'li pencerelerden bakarak, onları ötekileştirenlere inat, bizim milli ve manevi temellerimiz üzerinden hak ve hukuka dayalı; emeği kutsal, alın terini mübarek gören bir anlayışı hayata geçirmiştir.

Cumhurbaşkanımızın: ‘Göreve geldiğimiz günden bu yana işçi ve emekçilerimizin sorunlarına her zaman samimiyetle çözüm üretmeye çalıştık. İstihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri, programı hayata geçirdik.

Bu anlayışla, emekçilerimiz ücretten sosyal haklara kadar her alanda önemli kazanımlar elde ettiler.' kaydı bu sürecin beliğ tarifidir” dedi.

Milletvekili Aydemir, “Ülkemizin üreten ve çalışan yüzünü temsil eden işçi ve emekçilerimizin birlik ve dayanışma günü coşkusunu yürekten paylaşıyor; mübarek emek ve mukaddes alın teriyle, 2023 Büyük Türkiye Yürüyüşüne mana katan kardeşlerimizle omuz omuza ve aynı safta olmanın gururunu yaşıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Источник: https://www.iha.com.tr/erzurum-haberleri/tup-bebekte-yumurta-dondurma-islemi-2296019/

Yumurta Dondurma İşlemi Nedir, Aşamaları ve Süreçleri Nelerdir?

Yumurta Dondurma ve Tüp Bebek

Yumurta dondurma işlemi çeşitli nedenlerden dolayı ilerleyen yıllarda bebek sahibi olmak isteyen bayanların sık uyguladıkları yöntemler arasında yer almaktadır. Yumurta dondurma işleminin aşamaları ve işleyiş süreçleri ile birlikte detayları hakkında bilgiler.

Yumurta Dondurma İşlemi Nedir?

Yumurta dondurma işleminin ülkemizde ve dünya genelinde kadınların evlilik ve çocuk sahibi olma yaşlarının çeşitli nedenlerle ileriye atılmasıyla doğrudan ilgisi olmasa da dolaylı da olsa ilişkilidir. Eğitim ve kariyer planları doğrultusunda en verimli çağlarını fark etmeden geçiren kadınlar günü gelip çocuk sahibi olmak istediklerinde geç kalmış olabilmektedirler.

Doğal yollar ya da tüp bebek yöntemi ile gebelik şansı yaş ilerlediği için azalan hastalar için oldukça uygun görünen yumurta dondurma işlemi tıpta umut verici bir yöntem olarak uygulanmaktadır.

Hamile kalmak isteyen kadınlar yaşı ne kadar ilerlemiş olursa olsun gebe kalmak istediklerinde çözdürülen yumurtaların döllenme ve canlanma olasılığı ve kalitesi dondurulduğu andaki özellikleri taşımaktadır.

Canlandırılmak için bekletilen yumurtaların bu işlemler sayesinde daha sağlıklı kalması ve döllenme sonrasında oluşan gebelikle dünyaya gelecek bebeklerinde daha sağlıklı dünyaya gelmesi beklenmektedir.

Yumurta dondurma işlemi, kadınların yumurta üretimlerinin devam ettiği dönemlerde tıbbi yöntemler ile yumurtaların toplanarak ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere saklanmasıdır.

Bu işlem tüm dünya genelinde tıbben belirlenen zorunluluk halinde uygulanabilmekte olup kadınların doğurganlığının koruma altına alınabilmesi açısından oldukça önemlidir.

Yumurta Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

Yumurta dondurma işlemi kadınların adet döngüsü yaşanılan dönemde gerçekleştirilir. Bahsi geçen işlemin uygulanabilmesi için öncelikle hormonal ilaçlar kullanılarak kadın yumurtalıkları uyarılır. Uyarılmış kadın yumurtalıklarından olgun yumurtaların vajinal ultrasonografi yöntemi ve de OPU denilen özel yumurta toplama iğnesi ile uzman kişi tarafından alınması gerekmektedir.

Toplanan yumurtalara herhangi transfer işlemi ya da döllendirme yapılmamaktadır.

Toplanan yumurtalar inceleme altına alınır muayene edildikten sonra hastaya uygun olan -196 derece içinde sıvı azot bulunan taşıyıcı tanklarında saklanarak istenilen sürelerde kullanılabilmesi için muhafaza edilmektedir.

Yumurta dondurma yönteminde vitrifikasyon adı verilen işlem oldukça pratiktir. Bu işlem pratik olması yanında uygulama sırasında titizlik istemektedir.

Hızlı dondurma ile yumurtaların kristal buzlanma yapmaması ve zarar görmesi önlenmiş olur. Yumurtaların çözdürüldüğünde canlılığını koruyabiliyor olması önemlidir. Vitrifikasyon yöntemi ile yumurta çözdürüldüğünde canlılığı %90 ve üzeri oranlarda sağlanabilmektedir.

Çözdürülen yumurtaların erkekten alınan sperm ile döllendirilerek rahme transferi yapılır. Transfer işleminden sonra alınan sonuçların taze embriyo transferine yakın sonuçlar gösteriyor olması uygulamayı yaptırmayı düşünenler içinde umut vericidir.

Yumurta Dondurma İşlemi Kimlere Yapılır?

Yumurta dondurma işlemi henüz ülkemizde yurt dışında olduğu kadar yaygın bir şekilde tercih edilmemektedir. Fakat geçmişte ülkemizde yaygın tercih edilmiyor olmasına rağmen bugün tercih edilen sağlık alanında birçok yöntemin bulunması yumurta dondurma işleminin de yıllar sonra ülkemizde popüler bir şekilde uygulanabileceğinin göstergesi olabilmektedir.

 • Yumurta dondurma işlemi kariyer planları ve çeşitli sebeplerle kendi isteğiyle çocuk sahibi olmayı daha ilerleyen yaşlara erteleyen kadınlar için uygun görülen bir yöntem olması yanında zorunlu sebeplerle bu yola başvuran kadınlar için daha önemlidir.
 • Kanser hastalığı ile baş etmek zorunda olan kemoterapi ve radyoterapi alacak olan kadınlarda yumurtalıkların zarar görme ihtimali söz konusu olduğu için tedavi öncesinde bu işleme başvurulabilir. Yine kanser nedeni ile rahmi kalan ama yumurtalıkları alınması gereken kadınlarda işlem öncesi yumurta dondurulması söz konusu olabilmektedir.
 • Erken menopoza giren ya da aileden gelen erken menopoz riski taşıyan kadınlarda da önceden düşünülerek bu yönteme başvurulabilir. Belirli bir yumurta rezervi ile doğan kadınlar her ay adet döngüsüyle rezervlerinde azalma yaşarlar. Özellikle 35 yaş sonrası bu durum gebelik şansını düşürebileceği için gebeliği erteleyen kadınlar yumurta ürettikleri dönemlerde dondurma işlemi yapabilirler.
 • Ayrıca tüp bebek tedavisi sırasında kadından alınan yumurtalara karşılık erkekten beklenen kalitede sperm alınamaz ise kadın yumurtaları dondurulup erkekten sperm alınana kadar tekrar kullanılmak üzere saklanabilmektedir.

Источник: https://tupbebekte.com/yumurta-dondurma

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.